Ἐνίσχυση ρευστότητος ἀγορᾶς καὶ Κατὰρ

Ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ ἄρχισε, καθὼς οἱ τράπεζες, χάρις στὴν ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων, προβαίνουν στὴν χορήγηση δανείων στὶς ἐπιχειρήσεις, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ἐνῶ ἡ κλιμακούμενη καταβολὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου στοὺς ἰδιῶτες προσφέρει μᾶλλον περισσότερα στὴν ρευστότητα• ἡ σύσταση τοῦ Κοινοῦ Ταμείου δύο δις συνολικά, ἀποβλέπει στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση προτίθεται διεκδικῆσαι τὴν ἁπάλυνση τῶν κοινοτικῶν ὅρων γιὰ ξένες ἐπενδύσεις. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων πρὸς τὴν χώρα μας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν προσφορὰ τριπλασίων κεφαλαίων στὰ ὁμόλογα τοῦ ΟΤΕ, ἀλλὰ καὶ ἡ γενικὴ συνέλευση τῆς τραπἐζης ΑΛΦΑ ἐνέκρινε τὴν ἔκδοση ὁμολόγων δύο δις εὐρώ• οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς προβλέπουν εὔκολη στὸ πολλαπλάσιο κάλυψη τῶν ὁμολόγων, μὲ ἐνδιαφέρον ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ περισσότερο.

Ἀπεργίες καὶ προεκτάσεις

Οἱ ἀπεργίες ἐξελίχθηκαν ἤρεμα στὴν πρωτεύουσα, παρὰ τὴν παράλυση τῶν συγκοινωνιῶν, ἀλλὰ μὲ ἔνταση γιὰ τὶς καταλήψεις, ἐνῶ ἡ κάθοδος τῶν γεωργικῶν ἑλκυστήρων συνεχίζεται• ἡ σκληρὴ στάση τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στοὺς συνδικαλιστὲς τοῦ ΚΚΕ, ποὺ κατέλαβαν τὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας κι ἔσπασαν πόρτες καὶ γραφεῖα, μεταφέρθηκε στὴ Βουλή, μὲ ὀξύτατες ἀντεγκλήσεις. Ἡ προσπάθεια τοῦ ΚΚΕ γιὰ ἀντιπερισπασμὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὰ πεζοδρόμια μᾶλλον ἀποδεικνύεται ἀτελέσφορη, ἀλλὰ ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα ἐπιχείρησε ἀντιπερισπασμὸ στοὺς ἀγρότες• οἱ ἀπεργίες ἔληξαν χωρὶς διαδηλώσεις καὶ ἔκτροπα, ὅπως συνηθίζονταν τὴν τριετία. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρέθηκε σὲ θέση ἀμύνης στὸ κόμμα του, καθὼς στὴν Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ ἦταν γενικὴ σχεδὸν ἡ ἐπίθεση γιὰ τὸ προσκύνημά του στὰ κέντρα τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας• δὲν μπόρεσαν οὔτε στὴν ἔγκριση τῆς εἰσηγήσεως γιὰ τὴν αὐριανὴ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐξασφαλίσουν. Οἱ γέφυρες μὲ τὴν ἀριστερὴ ἀντιπολίτευση τρίζουν καὶ δὲν ἀντέχουν τὸν διάλογο.

Προανακριτική, διαδικασία

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχουν προσφέρει πολύτιμο ὑλικὸ γιὰ τὶς μεθοδεύσεις τοῦ τσάρου τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ἀνωτέρων του παραγόντων, ἐνῶ δὲν ἔχουν καταθέσει ἀκόμη οἱ βασικοὶ μάρτυρες• τελικὰ ἡ ἀντιγραφὴ καὶ ἡ ἀπώλεια τοῦ CD καὶ τῶν ὑπολογιστῶν ἔγινε, διότι ἔτσι μόνο ἐξασφαλιζόταν ἡ ἐξαφάνιση τῶν στοιχείων. Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ θὰ ἀπολογηθεῖ ὁ κατηγορούμενος, ἐνῶ φαίνεται ὅτι μᾶλλον θὰ διευρυνθεῖ ὁ κατάλογος τῶν ἐνόχων• δύσκολα πολὺ περιορίζεται πλέον στὸ πρόσωπό του ἡ ἐνοχή, ἂν ἀνοίξει ὁ ἴδιος τὸ στόμα του, ἀφοῦ ἔχει δηλώσει, ὅτι δὲν θὰ δεχθεῖ νὰ γίνει ἡ Ἰφιγένεια τῆς ὑποθέσεως. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς διερωτῶνται γιὰ τὸν ρόλο τῶν ὑστερικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ΑΝΕΛ, διότι κάθε ἄλλο παρὰ διευκολύνουν τὴν διερεύνηση τῆς ἀλήθειας• ἡ τακτικὴ εἶναι ἡ συνήθης τῶν διαδικαστικῶν παρεμβάσεων, ὅταν κάποιος δὲν ἔχει ἄλλους τρόπους γιὰ νὰ παρεμποδίσει τὴν ἐξέταση μαρτύρων.

ΠΑΜΕ, κατάληψη ὑπουργείου

Ἡ κατάληψη τῶν γραφείων τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας ἀπ’ τοὺς συνδικαλιστὲς τοῦ ΠΑΜΕ εἶχε ἄσχημη γι’ αὐτοὺς κατάληξη• περίπου τεσσαράκοντα συνελήφθησαν καὶ παρεπέμφθησαν στὸν εἰσαγγελέα, ἀφοῦ πέρασαν τὸ βράδυ στὴ ΓΑΔΑ. Οἱ ἐργαζόμενοι ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο στὶς διεκδικήσεις τους, ἀλλὰ ἡ ὑπερβολὴ τοὺς ὁδηγεῖ σὲ ἀκρότητες, ὁπότε χάνουν καὶ τὸ δίκαιό τους• ἂν καὶ αὐτοὶ ἦταν ὅλοι τους συνδικαλιστές, μὲ τὰ προνόμιά τους μέχρι πέρυσι, οἱ ὁποῖοι κάθε ἄλλο, παρὰ νομιμοποιοῦνται ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ἐργαζομένων, διότι δὲν πῆγαν νὰ καταλάβουν καὶ τὸν «Ριζοσπάστη», ὅπου οἱ ἀπολύσεις εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο. Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, τὸ ΚΚΕ, σὲ ἀντίδραση πρὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ ὡς πρωτοπορία στοὺς ἐργατικοὺς ἀγῶνες…

Φορολογία τῶν ἀκινήτων

Ἡ διαπλοκὴ εἶχε ἐξαπολύσει κανονικὴ πλύση ἐγκεφάλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὶς νέες φορολογίες τῶν ἀκινήτων, μὲ κλιμάκωση ὣς τὸ τέλος τοῦ ἔτους• ὁμοιόμορφη ἦταν ἡ προπαγάνδα, ἀλλά, τὴν διάψευση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὅτι δὲν θὰ ἐπιβληθοῦν νέοι φόροι, παρὰ μόνο θὰ γίνει συστηματικὴ σύνοψή τους σὲ ἕναν, τὴν πέρασαν στὰ ψιλά… Ἡ γνωστὴ παραφιλολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν• εἶχαν ἀπηυδύσει ὅσοι τοὺς ἔβλεπαν, διότι εἶναι κάθε μέρα καὶ λιγώτεροι, μὲ τὴν καταστροφολογία τῶν μεγάλων ἀμερικανοτραφῶν οἰκονομολόγων γιὰ τὴν χρεωκοποπία μας. Δὲν ἔγιναν αὐτὰ κι οἱ δακρυρύοντες οἰκονομολόγοι, ὡς μετανοοῦσαι Μαγδαληναί, ὁμολογοῦν τὰ λάθη τους, ἀλλὰ οἱ ἐπιχώριοι ἀναζητοῦν ἄλλους τρόπους βρώμικης προπαγάνδας.

Ἑτέρου δεῖσθαι στρατηγοῦ

Οἱ θεσσαλικὲς πόλεις ζήτησαν τὴν βοήθεια τῶν Θηβαίων ἀπέναντι στὸν τύραννο Ἀλέξανδρο τῶν Φερῶν• εἶχε δολοφονήσει τὸν ἀδελφό του Ἰάσωνα, ἐνῶ ἑτοιμαζόταν αὐτὸς γιὰ ἐκστρατεία κατὰ τῶν Περσῶν, καὶ καταπίεζε ἄσχημα τοὺς Θεσσαλούς. «Μήτε τὴν ἰδίαν ἐπιστήμην καὶ δύναμιν ἀργοῦσαν περιορᾶν ὑπομένων»• προσφέρθηκε ὁ Πελοπίδας, διότι δὲν ἤθελε τὶς γνώσεις του καὶ τὶς ἱκανότητές του βλέπειν ἄχρηστες. «Μήτε ὅπου πάρεστιν Ἐπαμεινώνδας ἑτέρου δεῖσθαι στρατηγοῦ νομίζων»• οὔτε πίστευε ὅτι χρειάζεται ἄλλος στρατηγὸς ὅπου παρεμβαίνει ὁ Ἐπαμεινώνδας, ὅπως στὴν Πελοπόννησο. «Ὡς οὖν ἐστράτευσεν ἐπὶ Θεσσαλίαν μετὰ δυνάμεως»• μόλις ἐκστράτευσε μὲ δύναμη στὴ Θεσσαλία. «Τήν τε Λάρισσαν εὐθὺς παρέλαβε καὶ τὸν Ἀλέξανδρον ἐλθόντα καὶ δεόμενον διαλλάτττειν»• ἀμέσως κατέλαβε τὴν Λάρισα καὶ τὸν Ἀλέξανδρο ποὺ ἦρθε ζητώντας συνδιαλλαγή. «Ἐπειρᾶτο καὶ ποιεῖν ἐκ τυράννου πρᾷον ἄρχοντα τοῖς Θεσσαλοῖς καὶ νόμιμον»• προσπάθησε μεταστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τύραννο σὲ πρᾶο καὶ νόμιμο ἄρχοντα τῶν Θεσσαλῶν.

Νεῦρα ἀγορᾶς συναλλάγματος

Στὴν ἀγορὰ συναλλάγματος ἐπικρατεῖ νευρικότης τὶς τελευταῖες μέρες, διότι οἱ Ἀναδυόμενοι στρέφονται συστηματικὰ πλέον στὶς συναλλαγές τους μὲ τὰ δικά τους νομίσματα • ἤδη οἱ συναλλαγὲς σὲ δολλάριο, εὐρὼ καὶ γιέν ἔχουν περιορισθεῖ στὸ 45% τῶν παγκοσμίων συναλλαγῶν, καθὼς στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυόμενους κυριαρχεῖ πλέον τὸ ρεμίνμπι. Περσσότερη ἀνθεκτικότητα παρουσιάζει τὸ εὐρώ, ἀλλὰ τὸ δολλάριο ὑπερτερεῖ ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα . Οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἡ ἄρνηση τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ ἡ καθυστέρησή της στὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς• ὄχι ὅτι εἶναι τόσο σοβαρὸ τὸ τελευταῖο, ἀλλὰ προκαλεῖ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν νέα ἰαπωνικὴ κυβέρνηση ὁδηγεῖ στὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν, ἀλλὰ καὶ στὴν διαφυγὴ ἀπ’ τὸ ἰαπωνικὸ νόμισμα ὡς ἀποθεματικό. Αὐτὸ μετράει περισσότερο στὴν Ἀσία, ὁπότε οἱ χῶρες στρέφονται στὸ ρεμίνμπι.

Ὕφεση οἰκονομίας Ἀμερικῆς

Τὸ τέταρτο τρίμηνο τοῦ προηγουμένου ἔτους ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία παρουσίασε ὕφεση 0,1%, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἂν καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος ἐπιτυγχάνει ἀνάπτυξη 2,2%• ἡ ἀνησυχία εἶναι ἔντονη στὴν κυβέρνηση καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἐπιδεινώνεται, διότι ὁ πρόεδρος δὲν ἔχει ἐξαγγείλει ἀκόμη τὴν οἰκονομική του πολιτική,ἐπειδὴ καθυστερεῖ στὴ Γερουσία ἡ ἔγκριση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων παραμένουν ἀγεφύρωτες• ἡ ὑποχώρηση τοῦ δολλαρίου ἔναντι τοῦ εὐρὼ θεωρεῖται ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ βιομηχανία εὐνοϊκὸς παράγων, ἀλλὰ ψυχολογικὰ ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὶς νομισματικὲς συναλλαγὲς καὶ ἐνισχύει τὴν ἀπαξίωση τοῦ νομίσματος, περισσότερο μεταξὺ τῶν Ἀναδυομένων. Οἱ βλάβες στὰ Boeing787 ἐπιτείνουν τὴν ἀρνητικὴ εἰκόνα, διότι ἡ ἀεροναυπηγικὴ ἀποτελεῖ τὴν ναυαρχίδα τῆς οἰκονομίας• ἡ Boeing ἔσπευσε διαβεβαιῶσαι τὸν κοινό της, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν ἀρνητικὲς συνέπειες, ἀλλὰ ἐλάχιστοι τὴν πίστεψαν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, πάλι μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν σταθεροποιητικῶν στὴ Σαγκάη• τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3554 δολλάρια, καὶ ἀντίστοιχη ὑποχώρηση στὰ 123,3536 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε καὶ ὁ χρυσός, 1674,50, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 114,90. Ἡ νευρικότης στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος, μαζὶ μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ νέα πρόστιμα σὲ ἀγγλικὲς καὶ ἀμερικανικὲς τράπεζες, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων, ὅπως καὶ ἡ νημενία στὴν Οὐάσιγκτον, ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτική της, ἐπιδεινώνουν τὴν ἀτμόσφαιρα• ἡ συνεχιζόμενη διαρροὴ κεφαλαίων ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη καὶ τὸ Σίτυ ἐνισχύουν τὶς ἀνησυχίες τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι δὲν ἀποκαθίσταται εὔκολα ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὶς ἀγορὲς αὐτές. Ἀντιθέτως ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὶς νότιες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς ἡ ὑπερκάλυψη τοῦ ὁμολογιακοῦ δανείου τῶν ἑπτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ τοῦ ΟΤΕ, μὲ προσφορὰ 1,9 δις εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων στὴν οἰκονομία μας.

Πρόστιμα ἀγγλικῶν τραπεζῶν

Ἡ Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς τοῦ Σίτυ ὁλοκληρώνει τὶς ἔρευνές της γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων καὶ βρίσκει ἔνοχες τὶς τέσσερες μεγαλύτερες ἀγγλικὲς τράπεζες• οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὰ πρόστιμα, γιὰ τὶς Barclays, HSBC, Lloyds καὶ Royal Bank of Scotland, ἀνέρχονται σὲ 19 δις δολλάρια, ἐνῶ ἐμπλέκονται καὶ τράπεζες τῆς Ἰρλανδίας, Αὐστραλίας καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται πλῆγμα γιὰ τὴν βρεταννικὴ τραπεζικὴ ἀγορά, ἡ ὁποία ἤδη πάσχει ἀπὸ συνεχῆ διαρροὴ κεφαλαίων πρὸς τὴν Φραγκφούρτη• οἱ προοπτικὲς μάλιστα ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ τὴν ἐξαγγελία τῆς διεξαγωγῆς δημοψηφίσματος, ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση. Ἡ Βρεταννία ὁδηγεῖται στὴν ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη, μὲ συντροφιὰ τὸ αὐτοκρατορικό της παρελθὸν καὶ τὶς σχέσεις μὲ τὴν Ἀμερική• αὐτὰ ὅμως δὲν θεωροῦνται καθόλου ἐπαρκῆ πλέον.

Συρία, ἐπιδρομὲς Ἰσραὴλ

Ἡ ἰσραηλινὴ ἀεροπορία βομβάρδισε κέντρο στρατιωτικῶν ἐρευνῶν στὴ Βόρεια Συρία, γεγονὸς προκαλέσαν τὴν αὐστηρότατη διαμαρτυρία τῆς Μόσχας• ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε στὴν διακοίνωση καὶ τηρεῖ τακτικὴ ἀπολύτου σιωπῆς, διότι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ὄξυνση τῶν σχέσεών της μὲ τὸ Κρεμλίνο. Πάντως στὸ ἔδαφος συνεχίζονται οἱ συγκρούσεις, ἐνῶ ἡ Δαμασκὸς δὲν ἔδωσε ἐξηγήσεις γιὰ τοὺς ὁμαδικοὺς τάφους• ἡ ἀποδοχὴ τοῦ διαλόγου ἀργεῖ. Στὴν Αἴγυπτο ἡ ἀντιπολίτευση ἀποδέχθηκε τὴν συμμετοχὴ σὲ διάλογο μὲ τὸν πρόεδρο, μετὰ τὴν ὑπόσχεσή του ὅτι θὰ σεβασθεῖ τοὺς νόμους καὶ θὰ ἐφαρμοσθεῖ στὴ χώρα τὸ κράτος δικαίου• στὴν πλατεῖα Ταχρίρ ἄλλοι τέσσερες ἔπεφταν νεκροὶ ἀπ’ τὶς συγκρούσεις τῆς Ἀστυνομίας μὲ τοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ ἠρεμοῦν κάπως τὰ πράγματα στὶς ἄλλες πόλεις, λόγῳ τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.