Ἐξάθρωση νέας γενιᾶς τῶν τροκροατῶν

Ἡ σύλληψη τῶν τεσσάρων τρομοκρατῶν, μετὰ τὶς ληστεῖες στὸν Βελβενδὸ τῆς Κοζάνης, θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας• ἐπέτυχε τὴν ταχύτατη καὶ ἀποτελεσματικὴ κινητοποίησή της σὲ ἀπόμακρη ἐπαρχία. Ὁ τρόπος δράσεως τῶν νεαρῶν καὶ ἡ προκλητική τους ἐπίθεση κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν τὴν ὥρα τῆς συλλήψεως σημαίνουν πολλά• οἱ νεαροὶ πίστευαν ὅτι ἦταν ἀκατανίκητοι, ἢ μᾶλλον κάποια κάλυψη διέθεταν ἄνωθεν, διότι δὲν νοεῖται διαφορετικὰ ἡ ἀντίσταση κατὰ ἄριστα ἐκπαιδευμένων ἀστυνομικῶν. Ὁ κύκλος τῆς συγκαλύψεως ἔχει σπάσει, ὁπότε καὶ πέφτουν στὰ δίκτυα τῆς Ἀστυνομίας• φυσικὰ οἱ διακλαδώσεις τους εἶναι πολλές, ὅπως καὶ περισσότεροι οἱ μηχανισμοὶ συγκαλύψεως ἀπ’ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τῆς τρομοκρατίας στὴ χώρα. Ἡ σύλληψη ὅσων διέφυγαν ἴσως προσφέρει νέα στοιχεῖα στὴν πλήρη ἐξάρθρωση τῆς ἐπιχωρίου τρομοκρατίας.

Προεκτάσεις τῶν σκαδάλων

Ἡ διαβεβαίωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι ἀπ’ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2009 ὁ Γεώργιος Παπανδρέου γνώριζε ὅτι τὸ ἔλλειμμα διαμορφωνόταν στὸ 9% καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ πάρει τὰ μέτρα ποὺ πρότεινε ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ἀλλὰ ἔκανε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ εὐρύτερη διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως τῆς ἀλλοιώσεως τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων• ἡ δήλωση ἔγινε μᾶλλον μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν ἔγκριση τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὁπότε τὸ θέμα τῆς ΕΛΣΤΑΤ προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις. Ἡ σκληρὴ μάλιστα ἐπίθεση τῆς Ἱπποκράτους κατὰ τῆς ὑστερικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ συγκάλυψη βιαστοῦ γυναικῶν, μὲ δικονομικὲς παρεμβολές, τῆς ἀποδυναμώνουν τὸ ἀδιάφθορο τῶν κινήτρων της• ἀντιθέτως ἐνισχύουν τὶς ὑποψίες ὅτι, σκοπός της στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι ἡ ἀπόκρυψη τῶν προσχωρησάντων στὸν ΣΥΡΙΖΑ στελεχῶν τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ. Ἀποκαλύπτεται ὅτι τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα εἶναι πολυπλόκαμα, μὲ ἁπτὲς πλέον διακλαδώσεις στὸ περιβάλλον τοῦ Ναπολεοντίσκου.

Ἀπεργίες καὶ ἀντιπολίτευση

Οἱ ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν ἀντιπολιτευομένων κομμάτων προκαλοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ ὄξυνση, ἀλλὰ ὄχι σὲ ἐπικίνδυνο, τῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων• τὰ κόμματά της βλέποντας τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀπηχήσεώς τους ἐπιδίδονται σὲ πλειστηριασμοὺς παραχωρήσεων πρὸς τὶς διάφορες τάξεις καὶ ἀδιαλλαξίας ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση. Ἡ ἀπόδοση τουλάχιστον δὲν εἶναι ἀνάλογη, ἂν δὲν ἀποβαίνει ἀρνητικὴ γιὰ αὐτά• ἡ κοινὴ γνώμη ἐπιδεικνύει ἀνοχὴ ἀπέναντι στὸν πρωθυπουργὸ κι ἀναμένει τὶς πρῶτες ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ χαλαρώσεως τῶν φορολογικῶν μέτρων, μετὰ μάλιστα καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ λάθος ἀπ’ τὸ ΔΝΤ. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη, διότι ἀδυνατεῖ πλέον χαράξαι τὴν στρατηγική του, ὅπως ἀπέδειξε ἡ συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνῶ πολλοὶ ἀμφισβητοῦν, ὄχι μόνο τὶς ἐπιλογὲς τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιο προσωπικά• μὲ τὶς συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση πειστικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οὔτε ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς εἶναι εὔκολη σὲ διχασμένο κόμμα.

Ἀναμόρφωση Πανεπιστημίων

Ἡ ἀναμόρφωση τῆς πανεπιστημιακῆς παιδείας εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη, καθὼς μετὰ τὸν «νόμο πλαίσιο» πρὸ τριακονταετίας τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁδηγήθηκε σὲ πλήρη κατάπτωση καὶ ἀπόλυτη κυριαρχία τῶν κομμάτων σὲ αὐτά• οἱ προτάσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας θετικὲς καὶ μὲ ἀρκετὴ ἀνταπόκριση, καθὼς οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολὺ λιγώτερες τῶν ἀναμενομένων. Οἱ περισσότεροι καθηγητὲς ἔχουν συνηθίσει στὴν ἰδιοτελῆ κατάχρηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ στὴν δουλοπρεπῆ ὑπακοὴ στοὺς κομματικούς τους καθοδηγητές, στοὺς ὁποίους ὀφείλουν τὶς θέσεις τους• οἱ ἐλαχιστοι καθηγητές, μὲ ἔργο καὶ παρουσία διεθνῶς εἶναι ἥρωες, καθὼς ἀγωνίζονται ἀπεναντι στὴ διαφθορὰ καὶ στὴν ἀσυδοσία τῶν συναδέλφων τους. Ἡ ἀναμόρφωση ἔχει ἕναν σκοπό, τὴν ἀποδέσμευση τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τῶν Πανεπιστημίων μας στὴν ψηφιακὴ ἐποχή.

Ἐπέτειος τοῦ Στάλινγκραντ

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς νίκης τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν τῶν σοβιετικῶν δυνάμεων κατὰ τῶν γερμανικῶν στὸ Στάλινγκαρντ ἦταν λαμπρός, ἐνῶ τὸν τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν• ἀπ’ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1942 μέχρι τὴν 2α Φεβρουαρίου 1943 οἱ Ρῶσοι κράτησαν κάποιες συνοικίες τῆς πόλεως κι ἀπέτρεψαν τὴν ναζιστικὴ ἐπέκτηη πρὸς Νότον καὶ τὴν ἀπόκτηση τῶν πετρελαίων τοῦ Καυκάσου. Δύο ἑκατομμύρια νεκροὶ ἀπὸ ἀμφότερες τὶς πλευρὲς σκέπασαν τὶς παγωμένες στέπες, ἐνῶ 110000 Γερμανοὶ ὑπὸ τὸν στρατάρχη Φρήντριχ φὸν Πάουλους παραδόθηκαν στοὺς Ρώσους• ἦταν ἡ καμπὴ τοῦ πολέμου, καθὼς μετὰ ὁ ναζισμὸς πέρασε στὴν ἄμυνα, ἐνῶ ἀνέπνευσαν οἱ ὑπόδουλοι λαοὶ τῆς Εὐρώπης, μὲ ἐμφανεῖς πλέον τὶς ἐλπίδες τῆς νίκης.

Τραχυνομένου τοῦ Πελοπίδου

Ὁ Πελοπίδας ἀνταποκρίθηκε στὴν ἔκκληση θεσσαλικῶν πόλεων, γιὰ βοήθεια κατὰ τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου κι ἐσκτράτευσε στὴν Θεσσαλία• ἐπεκτεινόταν πρὸς βορρᾶν ἡ θηβαϊκὴ ἡγεμονία. «Ὡς δὲ ἦν ἀνήκεστος καὶ θηριώδης καὶ πολλὴ μὲν ὠμότης αὐτοῦ»• ὅπως δὲ ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος ἀδιόρθωτος καὶ μὲ θηριώδεις τρόπους καὶ μὲ πολλὴ μὲν ὠμότητα. «Πολλὴ δὲ ἀσέλγεια καὶ πλεονεξία κατηγορεῖτο»• καὶ τὸν κατηγοροῦσαν γιὰ πολλὴ ἀσέλγεια καὶ πλεονεξία. «Τραχυνομένου τοῦ Πελοπίδου πρὸς αὐτόν»• ἐξοργίσθηκε ὁ Πελοπίδας καὶ τοῦ φέρθηκε μὲ ἄσχημο τρόπο. «Καὶ χαλεπαίνοντος ἀποδρὰς ᾤχετο μετὰ τῶν δορυφόρων»• κι ἐπειδὴ ἐνοχλήθηκε ἀπέδρασε φεύγοντας μὲ τοὺς σωματοφύλακές του. «Ὁ δὲ Πελοπίδας ἄδειάν τε πολλὴν ἀπὸ τοῦ τυράννου τοῖς Θεσσαλοῖς ἀπολιπὼν καὶ πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν»• ὁ δὲ Πελοπίδας ἀφοῦ τοὺς ἄφησε ἥσυχους τοὺς Θεσσαλοὺς καὶ μὲ ὁμόνοια μεταξύ τους. Ἦταν ἡ πρώτη παρέμβαση τῶν Θηβῶν σὲ ἄλλη ἑλληνικὴ περιοχή, ἐκτὸς Πελοποννήσου.

Εὐρωζώνη, ἐπεκτατικὴ ροπὴ

Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ θεωρεῖται δεδομένη πλέον στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς σταθεροποιεῖται ἡ οἰκονομία στὶς νότιες χῶρες κι ἀποφεύγεται ἡ χρεωκοπία τους, ἐνῶ στὶς βόρειες ἄρχισε ἡ ἀνάκαμψη• οἱ τράπεζες, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, παρουσιάζουν κέρδη κι ἐπιστρέφουν σταδιακὰ τὶς παροχὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης πρὸς αὐτές, ἐνῶ αὐξάνονται οἱ παραγγελίες κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες. Ἡ ἀνατίμηση τοῦ εὐρώ, ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ στὸ γιέν, δείχνει τὴν προτίμηση τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, διότι βρίσκουν καλύτερες εὐκαιρίες τοποθετήσεως τῶν κεφαλαίων τους• φυσικὰ τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, ὅπως στὴ Γαλλία, ὅπου παρατηρεῖται καθυστέρηση στὶς μεταρρυθμίσεις, μὲ ἀντανάκλαση στὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ ἡ Γερμανία παραμένει ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρώπης καὶ ὁ κύριος δίαυλος τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τοὺς Ἀναδυομένους. Ἡ διεύρυνση τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων στὸν δανεισμό της εἶναι τὸ κριτήριο τῆς ἐμπιστοσύνης.

Μαλί, ἐπίσκεψη Φρ. Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Μαλὶ ἀπέβλεπε στὴν ἐπίδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Γαλλίας γιὰ τὴν πρώην Γαλλικὴ Ἀφρικὴ καὶ τῆς ἀποφασιστικότητός της γιὰ τὴν διατήρηση σταθερῶν καθεστώτων• ὁ Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε στὸ Τομποκτοῦ, πρωτεύουσα τῆς παλαιᾶς ἰσλαμικῆς αὐτοκρατορίας τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ διαβεβαίωσε τοὺς κατοίκους, ποὺ τοῦ ἐπιφύλαξαν θερμὴ ὑποδοχή, ὅτι τὰ γαλλικὰ στρατεύματα θὰ ἀποχωρήσουν, μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀναδιοργάνωση τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ καὶ ἡ ὑποταγὴ τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν• ἤδη φθάνουν στρατεύματα ἀπ’ τὶς γειτονικὲς χῶρες γιὰ τὴν διατήρηση τῆς τάξεως. Τὸ δύσκολος μέρος τῆς ἐπιχειρήσεως τώρα ἀρχίζει, διότι περιλαμβάνει τὴν ἐκκαθάριση τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς στὶς βορειοανατολικὲς ἐπαρχίες. Πάντως τὸ διεθνὲς γόητρο τῆς Γαλλίας ἔχει ἀνυψωθεῖ, καθὼς καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀπ’ τὶς μεγάλες πόλεις• ἡ ἀεροπορία συνεχίζει τὸν βομβαρδισμὸ τῶν κρησφύγετων τῶν ἀνταρτῶν.

Συνομιλίες πυρηνικῶν Ἰρὰν

Οἱ συνομιλίες γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἀρχίζουν στὸ τέλος τοῦ μηνός, μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Τζὸ Μπάϊντεν, στὴν διάσκεψη γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ Μονάχου, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ἕτοιμη γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν Τεχεράνη• τὴν εἴδηση ἐπιβεβαίωσε ὁ συμμετέχων στὴ διάσκεψη Ἰρανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν. Οἱ συνομιλίες θὰ γίνουν μεταξὺ τῆς ἰρανικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἕξι κρατῶν, τῶν πέντε μονίμων μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῆς Γερμανίας• ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν χαρακτήρισε σημαντικὸ γεγονὸς τὴν ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιπρόεδρο, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν καὶ οἱ διμερεῖς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Ὁ διάλογος σημαίνει ὅτι παύει ἡ πλήρης ἀπομόνωση τῆς Τεχεράνης καὶ καλλιεργεῖται κλίμα ἀνοχῆς στὴν εὐαίσθητη Μέση Ἀνατολή• ἔτσι καὶ ἡ διακηρυγμένη προετοιμασία τοῦ Ἰσραήλ, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τοῦ Ἰράν, δὲν ἔχει οὐσιαστικὸ ἀντικείμενο.

Ἀλλαγὴ σελίδος τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς

Ἡ πολιτική μας ζωὴ γύρισε σελίδα, μετὰ τὴν μαύρη περίοδο τῆς τριετίας, καθὼς εἶναι ἐμφανῆ πλέον τὰ σημεῖα τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ ἀποδείξεις διευρύνσεως τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, μὲ ἀντανάκλαση πρὸς τοὺς ἄλλους δύο ἑταίρους• ἀντιθέτως στὴν ἀντιπολίτευση ἐπικρατεῖ κατήφεια καὶ ἐνδοστρέφεια, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἀπέτυχαν παταγωδῶς σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς τους ἐκτιμήσεις. Τὸ μεγάλο ἀπεργιακὸ κύμα τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος –μὲ τοὺς ἀγρότες καὶ τοὺς ναυτικοὺς νὰ συνεχίζουν- ἔληξε ὁμαλά, χάρις στὴν ἀποστροφὴ τῆς κοινῆς γνώμης πρὸς τοὺς συνδικαλιστὲς καὶ στὴν ἀνοχή της πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτική• ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο τῆς λάθος πολιτικῆς στὴ χώρα μας ἀποβαίνει ἐμφανῶς ὑπὲρ τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, πρὸ τριετίας, εἶχε καταγγείλει τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ Μνημονίου καὶ εἶχε ζητήσει τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῶν περικοπῶν στὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, καὶ τὴν ἀποστέρηση τοῦ αἵματος τῆς οἰκονομίας. Ἡ ὁμολογία εἶναι μόνο φραστικὴ καὶ μὲ συνέπεια τὴν ἁπάλυνση τῆς στάσεώς τους ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὀλιγώτερον πρακτική• στὴ δημοκρατία καὶ στὴ ζωή, ὅποιος ἀναγνωρίζει τὸ λάθος του, ἀναλαμβάνει καὶ τὴν εὐθύνη ἀποκαταστάσεώς του. Πληρώνει στοὺς ζημιωθέντες τὶς ἀποζημιώσεις, διαφορετικὰ εἶναι τουλάχιστον ἀνέντιμος, ἐπειδὴ θεωρεῖ τοὺς λαοὺς ὡς σκέτους ἀριθμούς.
Τὰ περιθώρια τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, διευρύνονται πλέον καὶ δὲν εἶναι στὴν ἴδια κατάσταση μὲ ἐκείνη τοῦ Θέρους καὶ τοῦ Φθινοπώρου, ὅταν μᾶς πίεζαν ἀφόρητα καὶ μᾶς ὑπονόμευαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΔΝΤ• εἶναι γνωστὴ ἡ κωλυσιεργία καὶ οἱ διαφωνίες μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Εὐρωζώνης. Ἀλλὰ αὐτοὶ ἐκμεταλλεύθηκαν στὸ ἔπακρο τὴν δουλικὴ στάση ἀπέναντί τους τῆς σοσιαλιστικῆς μας κυβερνήσεως• αὐτὰ ὅμως εἶναι παρελθόν. Ἡ κυβέρνηση ὁπωσδήποτε δὲν δύναται διεκδικῆσαι ἀποζημιώσεις ἀπ’ τὸ Ταμεῖο, ἀλλὰ δύναται ἀπαιτῆσαι τὴν ἀποδοχὴ τῆς λειάνσεως τῶν μέτρων καὶ τῆς ἀπαρχῆς τῶν παραχωρήσεων πρὸς τὰ κατώτερα στρώματα, διότι αὐτὸ διευκολύνει τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• στὸ βαθμὸ μάλιστα τῆς ἐκπληρώσεως τῶν δημοσιονομικῶν στόχων οἱ δυνατότητες διαπραγματεύσεώς μας εἶναι πολὺ περισσότερες καὶ ἀξιοποιήσιμες, διότι διαθέτουμε καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν Εὐρωπαίων. Οἱ πρῶτες παραχωρήσεις μᾶλλον ἔρχονται, στὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ σὲ μερικὲς κατηγορίες, ὅπως στὴν ἑστίαση καὶ στὰ ξενοδοχεῖα, καὶ στοὺς χαμηλοσυνταξιούχους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ τὴν χειρότερη πίεση• ἡ ἀπόδοση ἐσόδων ἀπ’ τὶς λίστες, καθὼς τελειώνει καὶ ἡ παράταση γιὰ τὴν ὑποβολὴ τῶν δικαιολογητικῶν ἀπὸ ὅσους ἔχουν πάρει τὰ εἰδοποιητήρια, εἶναι πρόσθετη πηγὴ δημοσίων ἐσόδων καὶ παροχῶν τῆς κυβερνήσεως.
Στὸ βαθμὸ ἐφαρμογῆς τῶν ἀνωτέρω μέτρων καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος, καὶ ἐκ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, διευρύνεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• οἱ ἐνδείξεις εἶναι πολλές, καθὼς ἐνθαρρύνονται οἱ μικρομεσαῖοι πρωτίστως γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους, στὸ βαθμὸ τῆς ἀλλαγῆς τῶν συνθηκῶν τῆς ἀγορᾶς. Ἔτσι γίνεται πάντοτε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μετὰ ἀπὸ σοβαρὴ κρίση• ἡ δική μας εἶναι ἀπ’ τὶς χειρότερες στὴν ἱστορία μὲ τετραετία ὑφέσεως σὲ εἰρηνικὴ περίοδο καὶ μείωση μέχρι τὸ ἥμισυ τῶν μεσαίων καὶ ἀνωτέρων εἰσοδημάτων περισσότερο, ὅταν αὐτὰ ἀποτελοῦν τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀγορᾶς. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τοῦ οἰκονομικοῦ μας προβλήματος, διότι καὶ στὸ Κατὰρ ἔδωσε προτεραιότητα στὸ Κοινὸ Ταμεῖο ἀπὸ ἕνα δις ἕκαστος γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων• ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ ταμείου σημαίνει τὴν ἄμεση διοχέτευση στὴν ἀγορὰ πολλαπλασίων κεφαλαίων ἀπ’ τὸ ἀρχικό, ἔτσι δουλεύει ἡ ἀγορά. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν μεγάλων ἔργων ἔρχονται συμπληρωματικὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, ἀλλὰ συσσωρευτικὰ μετὰ ἀπὸ κάποια μεταβατικὴ περίοδο, ὅταν ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες στὰ ἔργα• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας εἶναι ὁ κύριος παράγων, διότι ἐπιτρέπει τὴν ἀνάπτυξη ὅλων τῶν δυνατοτήτων ἑκάστου. Μόνο τότε γίνεται πράξη ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.
Ἡ ἀντιπολίτευση βρίσκεται ἐγκλωβισμένη στὴν λογική της τῆς στυγνῆς ἀντιμνημονιακῆς πολιτικῆς καὶ ἀντιευρωπαϊκῆς προπαγάνδας, μὲ κορώνα της τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία• ἡ κοινὴ γνώμη ἀντιμετωπίζει εἰρωνικὰ πλέον τὴν ἀντιπολίτευση, ἂν ποτὲ τὴν εἶχε πάρει στὰ σοβαρά, ὁπότε συνολικὰ ἀπαξιώνεται ἡ στάση της κι ἀκόμη περισσότερο, ὅσο ἐπιτυγχάνει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐμφανέστατη δὲ φιλοαμερικανικὴ τακτική, μὲ ἀποκορύφωμα τοὺς προκλητικοὺς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὕμνους τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα ἀκόμη καὶ τοὺς ὀπαδούς του• ἡ ὑπαναχώρηση, μόλις ἐπέστρεψε οἴκαδε καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀκραία ἀντιμνημονιακὴ φρασεολογία, ἔφερε τὸν σαρκασμὸ εἰς βάρος του στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες καὶ τὴν ὀργὴ στὸ κόμμα του. Τὰ ἐσωκομματικὰ προβλήματα εἶναι πλέον περισσότερα ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἐνῶ πολλοὶ σοβαροὶ στὴν παράταξή του διαβλέπουν στὸ μέλλον τὴν ἐπάνοδό του στὴν πρὸ ἔτους δύναμή του, ἂν δὲν συμβεῖ κάτι ἄλλο• ἡ ἔκφραση τῆς κεντροαριστερᾶς εἶναι ἀπαραίτητη στὴ λειτουργία τῆς δημοκρατίας κι ὁπωσδήποτε κάποιος θὰ τὴν καλύψει, διότι ἡ πολιτικὴ ζωὴ εἶναι σὰν τὸν ἀέρα, δὲν ἐπιτρέπει τὸ κενό. Ἡ στάση τῆς ὑστερικῆς στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ ἐνισχύει τὶς ὑποψίες ὅτι ὑπηρετεῖ ἄνωθεν ἐντολὰς γιὰ τὴν ἐκτροπὴ τῶν ἔρευνῶν. Ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ μετακόμισε στὸν ΣΥΡΙΖΑ κι ἀνησυχεῖ σφόδρα γιὰ τὴν τύχη τῶν κορυφαίων του.
Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ λαμβάνει ἔτσι ἄλλη διάταξη• ἡ ἀνατροπὴ τῆς μεταπολιτευτικῆς διαστρωματώσεως θεωρεῖται δεδομένη καὶ οἱ προεκτάσεις της στὰ διάφορα σχήματα ἐπὶ θύραις. Τὰ κομματίδια χάνονται, ἐνῶ ἀλλάζει ἄρδην καὶ ὁ προσανατολισμὸς τῆς πολιτικῆς μας κατευθύνσεως• ἡ πρόσδεση στὴν Εὐρώπη καταξιώνεται πλήρως, καθὼς οἱ ἀτλαντικὲς καὶ ἐπιχώριες Κασσάνδρες τῆς χρεωκοπίας μας καὶ τῆς διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης ἐμφανίζονται ὡς μετανοοῦσαι Μαγδαληναί. Ὁπότε τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ κατὰ πόσον πείθουν οἱ πολιτικοὶ ἐκφραστὲς αὐτῶν τῶν ἀπόψεων• ἡ πεποίθηση ὅτι ὅλοι τους ἦταν ὄργανα τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς δύσκολα ἀλλάζει στοὺς Ἕλληνες, διότι τὴν ὑπέστησαν στὴ ζωή τους μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Τὸ κρίσιμο θέμα δὲν εἶναι ἡ ἀντίθεση στὸ Μνημόνιο, ὅλοι τὸ καταλαβαίνουν αὐτό, ἀλλὰ ἡ παρουσίαση ἐναλλακτικῆς λύσεως, πειστικῆς καὶ ἐφαρμοσίμου• μόνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρότεινε διαφορετικὴ λύση, μὲ τὴν σκληρὴ ἀντίθεσή του στὴν ὑπαγωγή μας στὸ Μνημόνιο, μὲ τὸν ὁποῖο συμφωνοῦσαν τότε καὶ πολλὰ στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἡ ἀριστερὰ δὲν πείθει, διότι ἔβαζε καὶ βάζει στὸ ἴδιο τσουβάλι, ΔΝΤ καὶ Εὐρωζώνη, κυρίως Γερμανία• ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες θεωροῦν τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ὡς πραγματικὸ συμπαραστάτη στὰ προβλήματά μας. Κι αὐτὸ στὴν καθημερινότητα, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν παραφυάδων της στὰ κόμματα. Ὅσοι πατοῦν χῶμα ἑλληνικὸ γνωρίζουν ὅτι ἄλλες εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἑλλήνων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.