Προπαγάνδα φιλοτρομοκρατική, γεγονότα

Ἡ φιλοτρομοκρατικὴ προπαγάνδα ἀπογειώνεται μὲ τὶς δηλώσεις τῶν μητέρων τῶν τεσσάρων συλληφθέντων καὶ μὲ τὰ γνωστὰ κυκλώματα προβάλλειν κατὰ κόρον αὐτάς• ὁ πόνος τῆς μάνας εἶναι ἀλλιώτικος καὶ δὲν ἐκφράζεται στὶς ὀθόνες, οὔτε μετὰ ἀπὸ χρόνια ἀπουσίας τοῦ παιδιοῦ της σὲ ἄγνωστα μονοπάτια… Τὰ συμπεράσματα εἶναι δύο: πρῶτον, ἡ προβολὴ ἐκ τῆς ἀντιπλιτεύσεως τῶν βασανιστηρίων, μὲ τὴν συγχορδία τῶν γνωστῶν τὴν τριετία ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων τῆς καταστροφολογίας, χωρὶς τὴν ἀξιολόγηση τῆς ἀντιστάσεως καὶ προβολῆς τῶν ὅπλων κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν• δεύτερον, ἡ ἴδια ἀκριβῶς φρασεολογία μὲ ἀποστήθιση ἀπὸ ὅλους τους. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι ἄλλα: πῶς κι ἀπὸ ποῦ προμηθεύονται τὰ καλάσνικωφ οἱ νεαροί; Πῶς, ποῦ καὶ πότε ἀσκήθηκαν στὴ χρήση τους; Ποιὰ κίνητρα εἶχαν γιὰ προκλητικὴ προβολὴ ἀντιστάσεως;

Ἐπιστράτευση ναυτεργατῶν

Ἡ ἐπιστράτευση, ὡς δεύτερο μέτρο κατὰ τῶν ναυτεργατῶν τώρα, κρίνει σήμερα τὴν ἀπεργία τους, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ παραμονὴ τῶν ἀγροτῶν στὰ μπλόκα, ἀλλὰ χωρὶς προβλήματα στὶς συγκοινωνίες• οἱ ναυτεργάτες λύουν ὁπωσδήποτε τὴν ἀπεργία τους, μόλις ἀρχίσει ἡ καταβολὴ ρευστότητος στὶς ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν δεδουλευμένων τους. Οἱ παρεμβάσεις τοῦ ΚΚΕ δὲν φαίνεται ἔχειν ἀπήχηση, οὔτε καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ φυσικά• ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπέστη σκληρὴ κριτικὴ στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα, διότι εἶχε ὑψώσει πολὺ τοὺς ἀντιπολιτευτικοὺς τόνους καὶ τὴν ἀριστερὴ συνθηματολογία, χωρὶς ἀνταπόκριση στὸν κόσμο, ὅπως αὐτὸ φάνηκε κι ἀπ’ τὴν παγερὴ ὑποδοχή του ἀπ΄ τοὺς ἀγρότες. Ἡ κοινὴ γνώμη δὲν εὐνοεῖ τὶς ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις, ἔστω κι ἂν θεωρεῖ δικαιολογημένα τὰ αἰτήματα τῶν διαφόρων τάξεων, διότι γνωρίζει ὅτι, «ὅλοι βράζουμε στὸ ἴδιο καζάνι» καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει παρουσιάσει ἐναλλακτικὴ πρόταση κανεὶς ἀντιπολιτευόμενος. Στὴν ἐξύμνηση τῶν Ἀμερικανῶν ἐξαντλοῦνται ὅλοι τους.

Ἔμφαση στὶς μικρομεσαῖες

Ἡ ἔμφαση στὴν προώθηση τῶν μικρομεσαίων, ὡς ἐφαλτηρίου γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ καὶ τοῦ κοινοῦ Ταμείου μὲ τὸ Κατάρ, θεωροῦνται ἀμέσου προτεραιότητος• οἱ ὅροι γιὰ τὴν ἄντληση κονδυλίων ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀπ’ τὰ ἐπιμελητήρια, ὁπότε ἀρχίζει ἡ ὑποβολὴ τῶν δικαιολογητικῶν γιὰ τὴν χρηματοδότησή τους. Ἡ πολεμικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων καὶ τῆς διαπλοκῆς ἐναντίον τῆς χώρας φαίνεται ὅτι ἐξαντλεῖ τὸ ὁπλοστάσιό της, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, παρὰ τὶς ἀπαισιόδοξες προβλέψεις τῆς καταστροφολογίας• ἡ συνεχιζόμενη ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες θεωροῦνται ὡς συμπληρωματικὸ ἐφαλτήριο, διότι φέρουν ὅλες τους ὑψηλὸ πολλαπλασιαστή. Ἡ ἀπόδοσή τους θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, πιστεύουν στὴν κυβέρνηση, διότι εἶναι εὔκολα τὰ προβλήματά της καὶ διαθέτει πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους, ὅπως ψηφιακὴ τεχνολογία, τουρισμός, πολλὰ ἀγροτικὰ προϊόντα καὶ βιοτεχνίες μὲ ἐπιτυχημένα ἐξαγώγιμα προϊόντα.

Παιδιὰ καλῶν οἰκογενειῶν

Οἱ νεαροὶ τρομοκράτες εἶναι ὅλοι τους γόνοι πλουσίων οἰκογενειῶν τῶν βορείων προαστείων, ἀλλὰ χαμένοι ἀπ’ τὰ σπίτια τους γιὰ χρόνια καὶ ἐπιδιδόμενοι στὰ ἔργα τους• οἱ γονεῖς τους ἐξέφρασαν ἀμέσως τὴν συμπαράστασή τους πρὸς τὰ παιδιά τους, χωρισμένοι ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς δηλώσεις τους. Ὑποχρέωση ἔχουν οἱ γονεῖς γιὰ συμπαράσταση στὰ παιδιά τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ πρόνοια ὡς πρὸς τὸν δρόμο τους στὴν τρυφερὴ ἐφηβικὴ ἡλικία• οἱ εἰκοσάρηδες δὲν ἔμαθαν τώρα τὰ καλάσνικωφ, διότι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ χρήση τους, παρὰ ἀπὸ κάποιους εἰδικοὺς τοῦ ὑποκόσμου ἢ τοῦ παρακράτους. Αὐτὰ τὰ χρόνια ποῦ ἦταν οἱ γονεῖς ἢ μήπως περνοῦσαν τὸν καιρό τους στὶς ἐπαύλεις καὶ στὰ νησιά;

Ἐπίσκεψη Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Ὁ Γάλλος πρόεδρος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα σὲ δεκαπένε μέρες, ἐκφράζων τὴν συμπαράστασή του στὶς προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση• στὸ Παρίσι οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν συμφώνησαν τὶς λεπτομέρειες τῆς ἐπισκέψεως, ἀλλὰ καὶ συζήτησαν τὶς προοπτικὲς τῆς διμεροῦς συνεργασίας σὲ ὅλα τὰ θέματα. Οἱ δύο χῶρες ἔχουν τὴν ἴδια θέση σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ εὐρωπαϊκὰ ζητήματα, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς στηρίζει τὴν ἐκστρατεία τῆς Γαλλίας στὸ Μαλὶ γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες• τὸ πρόβλημα τῆς ΑΟΖ καὶ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας ἐνδιαφέρει τὴν Γαλλία, καθὼς ἤδη ἡ TOTAL ἔχει ὑποβάλει προτάσεις γιὰ συμμετοχὴ στὴν ἀξιοποίηση τῶν κυπριακῶν ἀποθεμάτων ἀερίου καὶ πετρελαίων.

Τῇ πίστει τῆς δικαιοσύνης

Ὁ Πελοπίδας, ἀφοῦ ἀπήλλαξε τὶς θεσσαλικὲς πόλεις ἀπ’ τὸν τύραννο Ἀλέξανδρο τῶν Φερῶν, ἀποκατέστησε μετὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μακεδονία• ἡ Θήβα ἐπεξέτεινε τὴν ἐπιρροή της στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, ἀναγνωρισμένη ὡς ἡγέτις δύναμις. «Καὶ κατέστησεν εἰς Θήβας, ἐπιδειξάμενος τοῖς Ἕλλησιν»• καὶ ἐγκατέστησε εἰς Θήβας τὸν ἀδελφὸ τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδεονίας Φίλιππο καὶ τριάκοντα ἄλλους νέους δείχνοντας στοὺς Ἕλληνες. «Ὡς πόρρω διήκει τὰ Θηβαίων πράγματα τῇ δόξει τῆς δυνάμεως καὶ τῇ πίστει τῆς δικαιοσύνης»• δείχνοντας σὲ ὅλους πόσο μακρυὰ φθάνει ἡ ἰσχὺς τῶν Θηβαίων, χάρις στὴν ἀπήχηση τῆς δυνάμεώς της καὶ στὴν πίστη τῆς δικαιοσύνης της. «Οὗτος ἦν Φίλιππος ὁ τοῖς Ἕλλησιν ὕστερον πολεμήσας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας»• αὐτὸς ἦταν ὁ Φίλιππος ὁ ὁποῖος ἀργότερα ὡς βασιλεὺς πολέμησε τοὺς Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας. «Τότε δὲ παῖς ὢν παρὰ Παμμένει δίαιταν εἶχεν»• τότε παιδὶ ἀκόμη ζοῦσε μαζὶ μὲ τὸν Παμμένη.

Προϋπολογισμὸς τῆς Εὐρώπης

Ἡ συζήτηση γιὰ τὸν προϋπολογισμό, 2014-2020, θὰ ἀπασχολήσει αὔριο καὶ μεθαύριο τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς συμφωνίας εἶναι ἐλάχιστες• σήμερα συναντῶνται στὸ Παρίσι οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, γιὰ τὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῆς κοινῆς θέσεώς τους, τὴν ὁποία ἀσπάζονται ὅλοι οἱ ἑταῖροι τῆς Εὐρωζώνης καὶ οἱ ὑπόλοιποι, πλὴν τῆς Βρεταννίας. Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον προετοιμάζεται γιὰ τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος στὴ χώρα του μεταξὺ 2015 καὶ 2017, ὡς πρὸς τὴν παραμονή της ἢ ὄχι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἑπομένως δὲν δέχεται αὔξηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ συνεισφορὰ τῆς χώρας του, γιὰ περίοδο κατὰ τὴν ὁποία μπορεῖ καὶ νὰ ἔχει ἀποχωρήσει• αὐτὸ σημαίνει ὅμως δέσμευση ὅλων τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία, «δεῖ δὲ χρημάτων», χωρὶς αὔξηση τοῦ προϋπολογισμοῦ δὲν γίνεται. Ἡ αἴσθηση τῆς κοροϊδίας ἐνοχλεῖ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ περισσότερο τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Ἀναζητοῦν ἐπειγόντως διέξοδο.

Παραγγελίες πρὸς Airbus

Ἡ Airbus ἐξασφάλισε παραγγελία τῆς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας Air Leasing Corporation (ALC) γιὰ 39 ἀεροσκάφη της, Α350 καὶ Α320neo, ὕψους ἐννέα δις δολλαρίων• ἡ παραγγελία θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία κι εἶναι ἡ μεγαλύτερη τοῦ τρέχοντος ἔτους. Μᾶλλον συνετέλεσε καὶ ἡ καθήλωση στὸ ἔδαφος τῶν πεντήκοντα σὲ κυκλοφορία ἀεροσκαφῶν Boeing787, μετὰ τὶς βλάβες τους σὲ Ἰαπωνία καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες• οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν διαπίστωση τῆς αἰτίας τῶν βλαβῶν συνεχίζονται, ὁπότε καὶ ὁ ἀρνητικὸς ἀντίκτυπος στὴν κατασκευάστρια ἑταιρεία ἐπιτείνεται. Πέρυσι ἡ Boeing εἶχε περάσει πρώτη στὶς παραγγελίες, κερδίζοντας τὸ χαμένο ἔδαφος τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἀλλὰ ἦρθαν οἱ βλάβες• ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑταιρεία ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάκτηση τῆς πρωτοκαθεδρίας της, ἂν καὶ ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα τῆς ἀνατιμήσεως τοῦ εὐρώ. Ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἔχει τὶς διακυμάνσεις του, ὅπως συμβαίνει πάντοτε στὴν ἀνταγωνιστικὴ οἰκονομία τῆς ἐποχῆς.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν Ἀσία σὲ ρευστοποίηση κερδῶν καὶ τὴν Δύση αἰσθητὴ ἄνοδο• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3550 δολλάρια, ἀλλὰ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 126,6500 γιέν, ἐνῶ ἀνατιμήθηκαν χρυσός, 1678, καὶ πετρέλαιο, 116,61. Ἡ ὁμιλία τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὅτι εὐνοεῖ τὴν σταθερότητα τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται, «Εὐρώπη ἀ λὰ κάρτ», ὡς ἀπάντηση στὶς βρεταννικὲς διεκδικήσεις, θεωρήθηκε ὡς ἐνισχυτικὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς Εὐρωζώνης• ἤδη ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν βελτιώθηκε στὶς 48,8 μονάδες τὸν Ἰανουάριο, ἀπὸ 47,6 τὸν Δεκέμβριο. Ἡ ἀπομόνωση τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ αὐριανὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο εἶναι δεδομένη, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὰ Ἠλυσία ἀποβλέπει στὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῆς γαλλογερμανικῆς θέσεως• ἡ Οὐάσιγκτον ἀποδέχεται πλέον τὴν δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ προσαρμόζεται στὶς νέες συνθῆκες, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει ἡ σκληρὴ στάση της στοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως.

Οὐάσιγκτον κατὰ «S and P»

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴν ἄσκηση διώξεως κατὰ τοῦ μεγαλυτέρου οἴκου ἀξιολογήσεις, Standard and Poοr’s, γιὰ τὶς παραπλανήσεις τῶν πελατῶν του καὶ τῶν ἀρχῶν, μὲ τὶς ἐκθέσεις του ἀπ’ τὸ 2007 καὶ μετά, κατὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• ἡ ἀνακοίνωση θεωρεῖται χαριστικὴ βολὴ κατὰ τῶν οἴκων, οἱ ὁποῖοι ἤδη καθημερινὰ διαψεύδονται στὶς ἐκθέσεις τους γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες κι ἔχουν ἀπομείνει μὲ μοναδικοὺς πιστοὺς ὀπαδούς τους τὴν ἑλληνικὴ διαπλοκή, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τοὺς σώζει πλέον. Ἡ κίνηση χαρακτηρίζεται πολιτικὴ κι ἀποβλέπει στὴν σαφῆ διαφοροποίηση τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὸ τραπεζικὸ σὐστημα καὶ στὴν ἱκανοποίηση τῶν δεκάδων τουλάχιστον ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν, θυμάτων τῶν προβλέψεων τους• ὁ Λευκὸς Οἶκος φαίνεται ὅτι ἀλλάζει τὴν οἰκονομική του πολιτικὴ λίαν συντόμως.

Ραχόι, στήριξη Γερμανίας

Τὴν ὑποστήριξη τῆς Γερμανίας ἐξασφάλισε ὁ Ἱσπανὸς πρωθυπουργός, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν καγκελάριο στὸ Βερολίνο• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔδειξε ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὶς κατηγορίες γιὰ χρηματισμὸ τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος στὴν προεκλογικὴ περίοδο καὶ ὅτι θεωρεῖ τὸν Μαριάνο Ραχόι, ὡς τὸν κατάλληλο πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας του ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη οἱ ἐνδείξεις ἀνακάμψεως τῆς ἰβηρικῆς οἰκονομίας πληθαίνουν, ἐνῶ καὶ τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ στὶς ἀγορές ὑποχωροῦν, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐπέτυχε χθὲς τὴν κάλυψη τῶν βραχυχρονίων ὁμολόγων της κατὰ δύο φορὲς περίπου καὶ μὲ ἐπιτόκιο, 4,27%, γεγονὸς ἀποδεικνύον τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος διεθνῶς• στὴ Μαδρίτη τὸ πρόβλημα εἶναι δύσκολο, μὲ τὴν ὑψηλὴ ἀνεργία καὶ τὶς διασπαστικὲς κινήσεις τῶν ὁμοσπόνδων κρατιδίων. Σὲ λεπτὴ κλωστὴ κρέμεται.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.