Τρομοκρατία, πολύπλευρες διασυνδέσεις

Οἱ διασυνδέσεις τῆς τρομοκρατίας ἀποδεικνύονται πλέον πολύπλευρες, μὲ τὶς ἔρευνες στὶς γιάφκες καὶ τὶς ἀντιδράσεις μαμάδων• οἱ τέσσερες νεαροὶ ἐμφανίζονται σκληροὶ κι ὁ μπαμπᾶς ὑπερήφανος γιὰ τὸν γιό του, ἀλλὰ δὲν ἐξηγεῖ, ἀπὸ ποιοὺς προμηθεύθηκαν τὰ καλάσνικωφ; Πῶς καὶ ποῦ ἔμαθε τὴν χρήση τους; Πῶς κι ἀπὸ ποῦ βρῆκαν τὰ πρῶτα λεφτά; Ἡ ἀφέλεια ἢ ἡ συνειδητὴ συμμετοχὴ στὴν ἀριστερὰ τῶν βορείων προαστείων τῆς τριακονταετίας καὶ τὴν καταλήστευση τοῦ δημοσίου ταμείου φέρει τὰ ἀποτελέσματά της• ἀπ’ τὰ παιδιὰ ἔλειπαν θαλπωρὴ καὶ ζεστασιὰ στὸ σπίτι τους, ἀλλὰ φοίτησαν σὲ πανάκριβα σχολεῖα, διαφορετικὰ θὰ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἄλλα προβλήματα. Αὐτὰ τὰ εἶχαν ἀντιμετωπίσει οἱ διασυνδέσεις τῆς τριακονταετίας καὶ ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀριστεροσύνη. Πάντως αἴτηση ἰατροδικαστικῆς ἐξετάσεως δὲν ἔκαναν ὅταν ἔπρεπε.

Ἐκτόνωση ἀγροτικῆς ὀργῆς

Οἱ ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις ὁδηγοῦνται σὲ ἐκτόνωση μετὰ τὴν ἱκανοποίηση πολλῶν ἐκ τῶν αἰτημάτων τους ἀπ’ τοὺς τρεῖς ἀρχηγούς• στὴ συνάντησή τους ἐπιβεβαιώθηκε ἡ κυβερνητικὴ συνοχὴ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς πηγαίνει στὸ Εὐρωσυμβούλιο ἀρκετὰ ἐνισχυμένος γιὰ τὴν διεκδίκηση κάποιων παροχῶν στὸν προϋπολογισμὸ 2014-2020, παρὰ τὴν διαφωνία Βρεταννίας καὶ ἄλλων ἑταίρων. Ἡ ἀναβολὴ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὸν φόρο ἀκινήτων προσφέρει ἀνάσα στὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα• στὸ ἐσωτερικὸ τὰ προβλήματα ἀμβλύνονται, ἀλλὰ οἱ ἀνακρίσεις τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ ἔχουν νέες ἀποκαλύψεις. Τὸ ἀρχικὸ CD μᾶλλον ἀλλοιώθηκε κατὰ τὴν περίοδο τοῦ πρώτου ὑπουργοῦ• ἐὰν αὐτὰ ἐπιβεβαιωθοῦν, τότε οἱ εὐθύνες του καὶ τοῦ προέδρου του ἀποδεικνύονται καὶ τὸ κατηγορητήριο διατυπώνεται διαφορετικά• ἡ κυβέρνηση δὲν φαίνεται νὰ ἐνοχλεῖται, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐνισχύεται ἡ συνοχή της. Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς λογοδοτεῖ πλέον.

Ἐπιτυχία ἐπιστρατεύσεως

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ στοὺς ναυτεργάτες ἀντανακλᾶ στὸν πρωθυπουργό, διότι διέβλεψε τὶς ἀπαιτήσεις τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στοὺς προνομιούχους τῆς χώρας• οἱ ναυτικοὶ πλήρωσαν τὶς συνέπειες τῆς ἀπολύτου ἐξαρτήσεως τῆς ΠΝΟ ἀπ’ τὸ ΚΚΕ καὶ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τοῦ τελευταίου μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὰ προβλήματα εἶναι γενικά, ὅπως τὸ ἔδειξε ἡ δωρεὰν διανομὴ λαχανικῶν ἀπὸ ἀγρότες στὴν πλατεῖα Βάθης• ἑπομένως ἡ ὅποια ἀκραία διεκδίκηση, στὰ πλαίσια τῶν γνωστῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων, δὲν βρίσκει ἀνταπόκριση στὸν κόσμο. Οἱ ἀγρότες ἐμφανίζονται πιὸ προσεκτικοὶ κι ἀποφεύγουν τὶς προκλήσεις, διότι ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι τὸ κριτήριο• οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας διαγράφονται αἰσιόδοξες πλέον καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς προσφέρει τὴν ἀπαραίτητη ἄνεση χρόνου στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅπως δείχνουν ἐμφανῶς τὰ πράγματα. Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση κρίνεται ἀκριβῶς στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• τὰ πρῶτα δείγματα παρουσιάζονται στὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου.

Κρωγμοὶ Διεθνοῦς Ἀμνηστίας

Ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία ἔλαμψε πάλι μὲ τὶς «καταγγελίες» της γιὰ τὰ βασανιστήρια κατὰ τῶν νεαρῶν τρομοκρατῶν, σὲ ἀπόλυτο συγχρωτισμὸ μὲ τὰ ὄργανά της στὴν Ἑλλάδα καὶ δύο ἀπ’ τὶς μητέρες• ἡ διαπλοκὴ ἀναπαράγει τὶς «καταγγελίες» της, καὶ ἐκεῖνες τῶν ἀτλαντικῶν ἐφημερίδων, ποὺ κατακεραυνώνουν τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὴν καταστροφολογία τους τὴν τριετία. Δύο εἶναι τὰ ἐρωτήματα: πρῶτον, στὴν Ἀμερική, ἐὰν κάποιος κληθεῖ ἀπὸ ἀστυνομικὸ καὶ κάνει κάποια κίνηση τοῦ χεριοῦ του πρὸς τὰ κάτω, ἀμέσως ἐκτελεῖται. Κάνει παρόμοιες καταγγελίες ἡ Ἀμνηστία; Δεύτερον, ἀφοῦ εἶναι βέβαιοι γιὰ τὰ βασανιστήρια, γιατὶ δὲν ζήτησαν ἰατροδικαστικὴ ἔκθεση; Ὅπως καὶ γιατὶ δὲν καλοῦν τὸν γιατρό; Φοβοῦνται τὴν διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως;

Νομοθεσία γιὰ μετανάστες

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας δημοσίευσε τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ νόμου Ραγκούση γιὰ τοὺς μετανάστες• οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία κι ἀφοροῦν τὰ δικαστήρια καὶ τὰ ὑπουργεῖα. Ὅσοι διαμαρτύρονταν τότε καὶ τὸν χαρακτήριζαν ἀντισυνταγματικό, ὑφίσταντο τὶς ἐπιθέσεις καὶ τὶς λοιδωρίες τῶν ἀριστερῶν καὶ προοδευτικῶν! τώρα ὅλοι αὐτοὶ δὲν λένε λέξη• ταλαιπωρήθηκε ἡ χώρα ἐπὶ τριετία, μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν χειμαρρώδη εἴσοδο μεταναστῶν, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς νομιμοποιήσεώς τους καὶ τῆς μεταβάσεώς τους στὴν Εὐρώπη. Ἀποκλείεται νὰ μὴν γνώριζαν τὶς συνέπειες• ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν τὸ συμπληρωματικὸ μέτρο τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸν ἀφελληνισμό μας. Ἐπιβεβαιώνονται ὅλα πλέον.

Τὰς στρατηγίας δραστήριον

Ὁ Πελοπίδας, μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος στὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας, μετέφερε ὡς ὅμηρο εἰς Θήβας τὸν Φίλιππο, μετέπειτα μεγάλο βασιλέα• ἦταν πολύτιμη ἐμπειρία ἡ παραμονὴ τοῦ ἐφήβου τότε στὴν στρατιωτικὴ σχολὴ τῶν Θηβῶν. «Ἐκ δὲ τούτου καὶ ζηλωτὴς γεγονέναι ἔδοξεν Ἐπαμεινώνδου»• ἀπ’ τὴν ἀφορμὴ αὐτὴ φάνηκε ὅτι ἔγινε ζηλωτὴς τοῦ Ἐπαμεινώνδου. «Τὸ περὶ τοὺς πολέμους καὶ τὰς στρατηγίας δραστήριον ἴσως κατανοήσας»• τὰ ἀφορῶντα τὴν πολεμικὴ τακτικὴ καὶ τὴν στρατηγικὴ ἱκανότητα ἀμέσου ἀντιδράσεως μᾶλλον ἀντιλήφθηκε. «Ὃ μικρὸν ἦν τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς μόριον»• τὸ ὁποῖο ἦταν μικρὸ μόνο μόριο τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀνδρός. «Ἐγκρατείας δὲ καὶ δικαιοσύνης καὶ μεγαλοψυχίας καὶ πρᾳότητος»• ἀλλὰ τῆς ἐγκρατείας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς μεγαλοψυχίας καὶ τῆς πραότητος. «Οἷς ἦν ἀληθῶς μέγας ἐκεῖνος, οὐδὲν οὔτε φύσει Φίλιππος οὔτε μιμήσει μετέσχε»• στὰ ὁποῖα ἦταν πράγματι μεγάλος ἐκεῖνος, ἀλλὰ ὁ Φίλιππος οὔτε φύσει οὔτε μιμήσει μετεῖχε.

Προϋπολογισμὸς τῆς Εὐρώπης

Ἡ συμφωνία γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ θεωρεῖται μᾶλλον δύσκολη στὸ αὐριανὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διότι οἱ ἀντιδράσεις τῆς Βρεταννίας δὲν πρόκειται εὔκολα νὰ παραμερισθοῦν• ὁ Νταίηβιντ Κάμερον γνωρίζει ὅτι κρίνεται ἡ τύχη του στὸ Συντηρητικὸ κόμμα, ἐνῶ οἱ Σκωτσέζοι ἔχουν ὁρίσει γιὰ τὸ 2016 τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τους καὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἔστω κι ἂν ἀποχωρήσει ἡ Βρεταννία, μετὰ ἀπ’ τὸ δικό της δημοψήφισμα. Ὁ προϋπολογισμὸς εἶναι ἕνα μικρὸ πιόνι στὸ μεγάλο εὐρωπαϊκὸ παιχνίδι• ἡ αὔξηση τῶν κονδυλίων του εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως –γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ὑποχωροῦν οἱ Γερμανοὶ οἱ ὁποῖοι πληρώνουν τὰ περισσότερα-, ὁπότε χάνουν οἱ ἀντίπαλοί της Βρετανοί, διότι ἐπιθυμοῦν τὴν χαλαρὴ σχέση καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης. Χάνουν ὅμως, διότι ἀπέμειναν μόνοι, καθὼς καὶ οἱ σύμμαχοί τους πρώην κομμουνιστὲς τοὺς ἐγκατέλειψαν• κερδίζουν ὅλοι ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

Ποινή, Standard & Poor’s

Τὸ πρόστιμο τῶν πέντε δις δολλαρίων στὴν Standard & Poor’s θεωρεῖται δυσβάστακτο βάρος γιὰ τὸν μεγαλύτερο οἶκο ἀξιολογήσεως• ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτηρίζεται ἤπια μᾶλλον ἀπ’ τοὺς παρατηρητές, διότι οἱ ζημίες τῶν πελατῶν της ἀπὶ τὶς συμβουλές της στὰ τοξικὰ ὁμόλογα, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τους, πλησιάζουν τὰ δύο τρις δολλάρια. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀμφισβητεῖται ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν οἶκο αὐτὸν καὶ στοὺς ἄλλους δύο, ὁπότε ἀραιώνει καὶ ἡ πελατεία τους• τὴν τελευταία διετία οἱ οἶκοι εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν καταστροφολογία τους κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἀπέτυχαν παταγωδῶς καὶ ἐξουθενώθησαν… Στὴν Εὐρωζώνη τοὺς εἰρωνεύονται ἀπὸ διετίας, διότι μετὰ ἀπὸ κάθε ὑποβιβασμὸ ἑνὸς ἑταίρου της, τὴν ἴδια μέρα κατέρρεαν τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ, ἢ καὶ γίνονταν ἀρνητικὰ γιὰ πολλές, ὅπως τὴν Γαλλία. Τὸ πρόστιμο θεωρεῖται χαριστικὴ βολή• ἔχει σκοπὸ τὴν ἀνάκτηση τοῦ κύρους τῆς κυβερνήσεως.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις μὲ τὸ εὐρὼ σὲ ὑποχώρηση, ἐνῶ στὴν Ἀσία παραμένει ἡ ἄνοδος, ἔστω καὶ μὲ πιὸ ἀργὸ βηματισμό• ὅλα κινήθηκαν χαμηλότερα, εὐρώ, στὰ 1,3512 δολλάρια καὶ 126,6405 γιέν, χρυσός, 1670 καὶ πετρέλαιο, 116,02. Τὸ πρόστιμο τῶν πέντε δις δολλαρίων στὴν Standard & Poor’s καὶ τῶν 630 ἑκατομμυρίων στὴν Royal Bank of Scotland προκάλεσε ἱκανοποίηση στοὺς ἐπενδυτὲς καὶ στὸ ἁπλὸ κοινό, ἀλλὰ ἔντονες ἀνησυχίες στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες• φοβοῦνται ὅτι αὐτὰ δύνανται ἀποτελέσαι προηγούμενο, μὲ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις στὶς ἀγορές. Ἀντιθέτως στὴν Εὐρωζώνη ἡ ὑποχώρηση τοῦ εὐρὼ θεωρεῖτα παροδική, ἂν καὶ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ὀφείλει διολισθῆσαι ἀκόμη χαμηλότερα γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς• ἡ ἀπαξίωση τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως πιστεύεται ὅτι θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξυγίανση τῆς ἀγορᾶς κεφαλαίων καὶ στὴν διαφάνεια τῶν συναλλαγῶν. Ἀπὸ χρόνια ἐπιζητοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ αὐτούς.

Ἀνάπτυξη τῆς Ἰνδονησίας

Ἡ Ἰνδονησία ἐπιτυγχάνει τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως παγκοσμίως, 6,3% πέρυσι, μετὰ ἀπὸ ἐκείνους τῆς Κίνας καὶ ἐξελίσσεται σὲ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη• μὲ τὰ 240 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἡ πολυπληθέστερη ἰσλαμικὴ χώρα ἔχει γίνει πόλος ἕλξεως τῶν ξένων κεφαλαίων, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου, πετρέλαιο, φυσικὸ ἀέριο, χρυσός, κοβάλτιο, νικέλο, ξυλεία, τοῦ τουρισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς βιομηχανίας της. Ἤδη ἐξασφαλίζει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια γιὰ τὶς βραχυπρόθεσμες ἀνάγκες της, ἐνῶ τὸ Μπαλὶ θεωρεῖται παγκόσμιο θέρετρο καὶ ἡ Μακασὰρ στὴν Κελέβη ἔχει καταστεῖ μεγάλο οἰκονομικὸ κέντρο τῆς χώρας καὶ τῆς περιοχῆς• ἡ συμμετοχή της στοὺς Ἀναδυομένους τῆς προσδίδει ἰδιαίτερη διεθνῆ βαρὐτητα. Ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ ἰσορροπία ἀλλάζει μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμοὺς κι ὅσο γρηγορώτερα τὸ ἀντιληφθοῦν οἱ Δυτικοὶ τόσο καλύτερα γι’ αὐτούς.

Καθιέρωση ὁμοφυλοφιλίας

Ἡ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων προχώρησε ἀστραπιαία στὴν καθιέρωση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, σὲ μία συνεδρίαση καὶ χωρὶς τὶς συζητήσεις καὶ τὶς ἀντεγκλήσεις τῆς Γαλλίας• οἱ Ἄγγλοι ἀποδείχθηκαν ὥριμοι ἀπὸ καιρό… Στὴν Γαλλία ἡ Ἐθνοσυνέλευση ψήφισε τὸ πρῶτο ἄρθρο, μὲ τὴν πλειοψηφία, Σοσιαλιστῶν, Ἀριστερῶν καὶ Οἰκολόγων, ἀλλὰ εἶχε μπροστά της 5000 τροπολογίες γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει καιρὸ γιὰ συζήτηση. Ἡ καθιέρωση θεωρεῖται ὡς μέτρο προόδου, ἀλλὰ πολλοὶ ἀντιδροῦν, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν• τὰ ἐπιχειρήματά τους πειστικά, ἐὰν ἡ φύση τὸ δεχόταν θὰ εἶχε πλάσει διαφορετικὰ τοὺς ἀνθρώπους. Γεννῶνται σοβαρὰ προβλήματα -ποιὸ ὄνομα θὰ παίρνουν τὰ παιδιά, πῶς θὰ συμβαδίζει ἡ παρουσία δύο γονέων τοῦ ἰδίου φύλου-, μὲ τὶς βασικὲς ἔννοιες ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν ζώων…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.