Ἑλληνικὴ συμμετοχὴ σὲ κινητὴ τηλεφωνία

Στὸ διεθνὲς συνέδριο Κινητῆς Τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης, 23 μὲ 25 Φεβρουαρίου, ὁ «Σύνδεσμος Ἑταιρειῶν Κινητῶν Ἐφαρμογῶν Ἑλλάδος» θὰ συμμετάσχει μὲ δικό του περίπτερο• εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παρουσιάζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς χώρας μας σὲ διεθνῆ συνέδρια ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ κυβέρνηση στηρίζει τὸν σύνδεσμο ὁ ὁποῖος ἔχει λαμπρὲς ἐπιτυχίες διεθνῶς καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ συνεχίσει στὸν ἴδιο δρόμο καὶ στὸ συνέδριο τῆς Βαρκελώνης• στὶς πέντε πρῶτες ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας παγκοσμίως οἱ τρεῖς, μὲ διεθνῆ ἀναγνώριση, εἶναι ἑλληνικές. Ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας χρησιμοποιοῦν περισσότερο ἢ λιγώτερο ἑλληνικὸ λογισμικό, ἐνῶ ἀρκετὲς ἔχουν ἀνοίξει γραφεῖα στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ λογισμικοῦ τους. Σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη ἀποβαίνει ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία.

Ὑστέρηση δημοσίων ἐσόδων

Ἡ ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο εἶναι πρόβλημα καὶ ἀντανακλᾶ τὸ βάθος τῆς ὑφέσεως τῆς οἰκονομίας• ἡ ὅση ρευστότης διοχετεύθηκε στὴν ἀγορὰ μετὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως ἔφθασε ἀρκετὰ ἀργὰ γιὰ τὴν ἐπενέργειά της στὴν οἰκονομία καὶ στὰ δημόσια ἔσοδα. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στοὺς ἑπόμενους μῆνες, καθὼς αὐξάνεται ἡ ρευστότης καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὁπότε καὶ οἱ εἰσπράξεις τοῦ κράτους• ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων ἔχει ἀρχίσει, ἔστω καὶ σὲ χαμηλοὺς ἀλλὰ ἐπιταχυνόμενους ρυθμοὺς στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὶς ὑπονομεύσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι οἱ ἑπόμενοι μῆνες καὶ ἡ ἀπόδοση τῶν μέτρων ἀνακάμψεως• δὲν εἶναι ἁπλῆ ὑπόθεση, ἀλλὰ ἀναμονὴ ἀνταποκρίσεως, διότι καὶ ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει. Οἱ ξένοι πάντως ἔχουν ἄλλη στάση ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα κι ἐγκατέλειψαν τὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας, αὐτὴν τὴν συντηροῦν οἱ ἐπιχώριοι ὑποτακτικοί τους.

Ἐκκρεμὲς μέτωπο ἀπεργιῶν

Τὸ μέτωπο τῶν ἀπεργιῶν παραμένει ἐκκρεμές, ἂν καὶ ἀνοικτὸ εἶναι ἐκεῖνο τῶν ἀγροτῶν καὶ περισσότερο στὸν κόμβο τῆς Νίκαιας Λαρίσης• οἱ παραχωρήσεις ὁπωσδήποτε εἶναι περιορισμένες, ἀλλὰ οἱ ἀγροτὲς εἶναι ἡ μόνη τάξη μὲ κάποιες παροχές, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι κλάδοι δὲν πῆραν τίποτε. Στὴν πράξη ἡ ἀναμέτρηση γίνεται μεταξὺ τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τοῦ ΚΚΕ, τὸ ὁποῖο ἐλέγχει τοὺς Θεσσαλοὺς ἀγρότες• ὁ Περισσός, μετὰ τὴν πανωλεθρία του μὲ τοὺς ναυτεργάτες, ἐπιδιώκει κάποια νίκη ἀπέναντι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στοὺς ἀγροτές, καθὼς τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου δὲν μετατοπίσθηκε πρὸς αὐτὸν καὶ παραμένει στὴν ἀρχικὴ κοιτίδα του. Τὴν Δευτέρα θὰ φανεῖ ἡ κατεύθυνση τῶν ἀγροτικῶν κινητοποιήσεων, ἐνῶ οἱ ἐξαγγελθεῖσες ἀπεργίες τῶν συντεχνιῶν μᾶλλον θὰ ἔχουν τὴν τύχη τῶν προηγουμένων. Ἡ ρύθμιση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὶς Βρυξέλλες μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ παράγων, ἐὰν αὐξηθοῦν τὰ κονδύλιά μας.

Κατάσχεση τῶν ὑπολογιστῶν

Οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς προέβησαν στὴν κατάσχεση τῶν ὑπολογιστῶν τῶν γραφείων τοῦ πρώην τσάρου τῆς οἰκονομίας, γιὰ τὴν ἐξέτασή τους, ὡς πρὸς τὴν ἀντιγραφὴ τῆς λίστας Λαγκάρντ• ὁ τεχνικός του σύμβουλος ἔπεσε σὲ πολλὲς ἀντιφάσεις ἐξεταζόμενος στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ὡς πρὸς τὴν μορφὴ τοῦ ἀρχικοῦ CD, μὲ τὶς φράσεις, «δὲν θυμᾶμαι», στὴν δεύτερη ἐξέτασή του, ἐνῶ διαπιστώθηκε ὅτι δὲν ξέρει καὶ γαλλικά, δηλαδὴ τὴν γλῶσσα τοῦ CD. Στὴν ἀρχὴ οἱ ὑπάλληλοι τοῦ πρώην τσάρου ἔλεγαν ὅτι χάθηκαν οἱ ὑπολογιστές, ἀλλὰ βρέθηκαν• ἡ παρέμβαση βουλευτῶν μὲ γνώση τῆς τεχνολογίας ὁδήγησε στὶς ἀποκαλύψεις. Δηλαδή, ὁ πρώην ὑπουργὸς δὲν εἶπε ποτὲ τὴν ἀλήθεια! Πῆρε φεύγοντας καὶ τὸ ἀπόρρητο Πρωτόκολλο μαζί του.

Ἡ ἰατροδικαστικὴ ἐξέταση

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ μανάδες τῶν δύο τρομοκρατῶν καταγγέλλουν συνέχεια τὰ βασανιστήρια τῶν παιδιῶν τους ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ ἔχουν συνεπίκουρους τὴν Διεθνῆ Ἀμνηστία καὶ τὸν ἀτλαντικὸ τύπο, τὸν πρωταγωνιστὴ τῆς καταστροφολογίας γιὰ τὴν χώρα μας• ἕνα πρᾶγμα δὲν ἔχουν κάνει ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, ὅπως ὄφειλαν κι ὅπως γίνεται πάντοτε σὲ παρόμοιες περιπτώσεις: Δὲν ὑπέβαλαν αἴτηση γιὰ ἰατροδικαστικὴ ἐξέταση, οὔτε οἱ ἔμπειροι δικηγόροι τους τὶς συμβούλευσαν• ἀποκλείεται νὰ μὴν τὸ σκέφθηκαν, κάτι ἄλλο συμβαίνει: Γνωρίζουν ὅτι θὰ ἀπέβαινε εἰς βάρος τους καὶ τὸ ἀπέφυγαν, ἐνῶ ἔτσι διαθέτουν τὰ κνώδαλα τῆς διαπλοκῆς ὡς ὄργανά τους. Ἡ μητέρα τοῦ ἀστυνομικοῦ στὴν Κοζάνη ἦταν πραγματικὴ κυρία, ἀξιοπρεπέστατη καὶ διακριτική.

Μετὰ Ἰσμηνίου πρεσβεύων

Ὁ Πελοπίδας εἶχε ἀναλάβει τὶς σχέσεις τῶν Θηβῶν μὲ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, ἐνῶ ὁ Ἐπαμεινώνδας εἶχε τ ὴν εὐθύνη τῆς Πελοποννήσου• στὴ Θεσσαλία ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος εἶχε καταπατήσει τὶς συμφωνίες καὶ καταπίεζε τὶς πόλεις της. «Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν τῶν Θετταλῶν αἰτιωμένων τὸν Φεραῖον Ἀλέξανδρον ὡς διαταράττονυα τὰς πόλεις»• μετὰ ἀπ’ τὴν ἐκστρατεία στὴ Μακεδονία, πάλι οἱ Θεσσαλοὶ ζήτησαν βοήθεια, ἐπειδὴ ὁ Φεραῖος Ἀλέξανδρος καταπίεζε τὶς πόλεις. «Ἀπεστάλη μετὰ Ἰσμηνίου πρεσβεύων ὁ Πελοπίδας»• ἀπεστάλη ὡς πρεσβευτὴς ὁ Πελοπίδας μὲ τὸν Ἰσμηνία. «Καὶ παρῆν οὔτε οἴκοθεν ἄγων δύναμιν οὔτε πόλεμον προσδοκήσας»• καὶ πῆγε οὔτε στρατιωτικὴ δύναμη ἔχων οὔτε προσδοκῶν πόλεμον. «Αὐτοῖς δὲ τοῖς Θετταλοῖς χρῆσθαι πρὸς τὸ κατεπεῖγον τῶν πραγμάτων ἀναγκαζόμενος»• μὲ τὴν χρήση τῶν ἴδιων τῶν Θεσσαλῶν ὑποχρεώθηκε τακτοποιῆσαι τὰ πράγματα. Δὲν ἦταν καθόλου εὔκολη ἡ ἀποδοχὴ τῶν Θηβαίων ὡς ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος.

Βρυξέλλες, ὁμηρικὴ διαμάχη

Οἱ συζητήσεις γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ προϋπολογισμό, μὲ τὶς ὁμηρικὲς συγκρούσεις τῶν ἡγετῶν, εἶναι οἱ ἴδιες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν• οἱ χθεσινὲς ἔχουν τὴν ἰδιοτυπία, διότι τελικὰ προχθὲς εἶχαν συμφωνήσει ἡ
Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανουὰ Ὁλλάντ, ὅτι παρεκάμφθη ἡ γνωστὴ ἀντιδικία στοὺς περισσότερους προϋπολογισμοὺς Γερμανῶν καὶ Γάλλων γιὰ τὶς ἀγροτικὲς ἐπιδοτήσεις. Τὸ πρόβλημα ἑστιάζεται στὶς ἀντιρρήσεις τῆς Βρεταννίας, διότι τηρεῖ τὴν ἀμφιθυμικὴ στάση της γιὰ τὴν παραμονή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση• οἱ Γερμανοί, πάντοτε φειδωλοί, διότι πληρώνουν καὶ τὰ περισσότερα, συμφώνησαν στὴν αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως, ἐπειδὴ ὑπολογίζουν πάρα πολὺ καὶ τὶς ἰσχυρὲς πιέσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, μὲ ἀρκετὴ ἐπιρροὴ στὴν κοινὴ γνώμη τους. Τὸ κύριο ἐπιχείρημα εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν Εὐρωπαίων, μετὰ τὴν διάσωση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν βελτίωση τῆς θέσεως τῶν ἄλλων νοτίων χωρῶν.

Ρευστότης στὴν Εὐρωζώνη

Ἡ ρευστότης στὴν Εὐρωζώνη αὐξάνεται, καθὼς διευρύνει τὶς πιστώσεις της ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες• στὴ Φραγκφούρτη διατήρησαν σταθερὰ τὰ ἐπιτόκια, διότι πάντα ὑπέρχει ὁ κίνδυνος τῶν πληθωριστικῶν πιέσεων, ἀλλὰ ἀποκαθίσταται ἡ ψυχολογία ἐμπιστοσύνης τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, στὴ Γερμανία καὶ στοὺς ἑταίρους τοῦ σκληροῦ πυρῆνος, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους τοῦ Νότου. Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ προστίμου τῶν πέντε δις δολλαρίων στὴν Standrad and Poor’s θεωρεῖται ὡς καμπὴ στὴν ἀπεξάρτηση τῶν εὐρωπαϊκῶν οἰκονομιῶν ἀπ’ τὴν ἀσφυκτικὴ καταπίεση τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως• εἶχαν χάσει τὸ κύρος τους τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ τὴν ἀντίδραση τῶν ἐπενδυτῶν καὶ τὴν προσφορὰ ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων, ἀλλὰ διέθεταν τὴν προβολὴ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Μὲ τὸ πρόστιμο καὶ τὴν ἀπόδειξη ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, τῆς παραπλανήσεως τῶν πελατῶν τους, χάνουν καὶ τὸ τελευταῖο φύλλο συκῆς. Περιορίζονται στὸν πραγματικὸ ρόλο τους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Γιὰ τρίτη μέρα συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις τῶν ἀγορῶν, ἐξ αἰτίας κυρίως τῆς ἀβεβαιότητος ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προϋπολογισμοῦ• ὅλα ὅμως βελτίωσαν τὴν θέση τους, εὐρώ, 1,3564 δολλάρια καὶ 127,0250 γιέν, χρυσός, 1675,75 καὶ πετρέλαιο, 117,69. Πάντως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,75%, ὅπως ἀναμενόταν, καθὼς θεωρεῖ ἐπαρκῆ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς• στὶς Βρυεξέλλες ἡ ἀνησυχία παραμένει, παρὰ τὴν συμφωνία Γαλλίας καὶ Γερμανίας, διότι ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητος ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργός. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ψυχολογίας τῶν Εὐρωπαίων ἐπιχειρηματιῶν ἐνισχύει τὶς ἐπενδυτικὲς πρωτοβουλίες, ἐνῶ διευρύνονται οἱ δυνατότητες συνεργασίας μὲ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες• ἡ Γερμανία ἀποτελεῖ καὶ πάλι τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ παρουσιάζει ἀρκετὰ προβλήματα ἡ Γαλλία, διότι καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις, μὲ τὴν κυβέρνηση ἀρκετὰ διστακτικὴ στὶς πρωτοβουλίες της. Ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται μᾶλλον ἀπ’ τοὺς δύο πόλους τὸν σκληρὸ δυναμικὸ πυρῆνα καὶ τοὺς νότιους.

Κύπρος, ἔρευνες TOTAL

Ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία πετρελαίου TOTAL ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐρευνῶν πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου στὰ οἰκόπεδα, 10 καὶ 11• οἱ Γάλλοι πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν ἀποθέματα στὰ οἰκόπεδα αὐτά, ὅπως στὸ διπλανό τους 12 καὶ ὅτι συντόμως θὰ ἔχουν ἀποτελέσματα. Μὲ τὴν ὑπογραφὴ κατέθεσαν καὶ 24 ἑκατομμύρια εὐρὼ ὡς δῶρο γιὰ τὴν παραχώρηση• ἡ Κύπρος προχωρεῖ πολὺ προσεκτικὰ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων της. Ἡ ἀνάθεση σὲ γαλλικὴ ἑταιρεία τῶν εὐρενῶν καὶ τῆς ἀξιοποιήσεώς τους σημαίνει ὅτι, ἐὰν ἀντιδράσει ἡ Τουρκία, τότε θὰ ἔχει ἀπέναντί της τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρωζώνη, ἡ ὁποία θεωρεῖ ὡς δικά της τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς μεγαλονήσου• οἱ ἔρευνες καὶ στὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ προσθέτουν τὰ ἑλληνικὰ ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων.

Τυνησία, ἀπειλὴ ἐκρήξεως

Ἡ Τυνησία ἀπειλεῖται μὲ ἔκρηξη, καθὼς κλιμακώνονται οἱ διαδηλώσεις, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ μὴ Ἰσλαμιστοῦ ἡγέτου Σοκτρὶ Μπελαΐντ• ἡ κυβέρνηση παραιτήθηκε γιὰ τὸν σχηματισμὸ ἄλλης, μὲ εὐρύτερη ἀποδοχὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως. Στὶς συγκρούσεις ἕνας ἀστυνομικὸς ἔχασε τὴν ζωή του καὶ ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη• οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ δολοφόνοι τοῦ δημοφιλοῦς πολιτικοῦ εἶναι ἀκραῖοι Ἰσλαμιστὲς κι ἴσως μέλη τῆς Ἂλ Κάϊντα• οἱ φόβοι γιὰ τὴν διείσδυσή τους στὴν περιοχὴ τῆς Μάγκρεμπ ἐπιτείνονται, μετὰ τὴν κατοχὴ ἐπὶ δεκάμηνο περίπου τοῦ Βορείου Μαλὶ ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς Τουαρὲνγκ καὶ τὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση σὲ ἐγκαταστάσεις φυσικοῦ ἀερίου στὴν Ἀλγερία. Στὴν Τυνησία ἔγινε ἡ πρώτη ἐπανάσταση πρὸ διετίας ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀνατροπὴ τοῦ δικτάτορος, σοσιαλιστοῦ στὰ χαρτιά, σχετικὰ εὔκολα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.