Πρῶτες ἐξετάσεις Κύπρου στὴν Εὐρωζώνη

Οἱ χθεσινὲς πρῶτες ἐξετάσεις τῆς Κύπρου στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης ἦταν ἐπιτυχεῖς• τὸ πρόγραμμά της κρίθηκε ἱκανοποιητικό, ἄν καὶ ἡ τελικὴ ἀπόφαση θὰ ληφθεῖ τὸν ἄλλο μῆνα καὶ μετὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές. Τὸ καλὸ χαρτὶ τῆς μεγαλονήσου εἶναι τὰ ὑποθαλάσσια ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων, τὰ ὁποῖα ἡ Εὐρωζώνη τὰ θεωρεῖ δικά της• χθὲς ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἰσραηλινὴ ἑταιρεία γιὰ τὴν ἀπόκτηση 30% τῶν δικαιωμάτων στὸ οἰκόπεδο 12, ἐνῶ τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὑπεγράφη ἡ συμφωνία γιὰ τὴν παραχώρηση στὴν γαλλικὴ TOTAL τῶν δικαιωμάτων ἐρευνῶν στὰ οἰκόπεδα 10 καὶ 11. Ἡ προῖκα τῆς Λευκωσίας εἶναι πολὺ μεγάλη, ὁπότε καὶ οἱ ρυθμίσεις τοῦ Μνημονίου καλύτερες• μετράει πάρα πολὺ ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία. Δὲν ἔχουν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση αὐτοί.

Ἔλλειμμα, βρώμικος πόλεμος

Ὁ βρώμικος πόλεμος κατὰ τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς διαπλοκῆς γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἐπανεκκινήσεως καὶ τῆς ἐγκαίρου ἀνακάμψεώς της• δύο εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα: πρῶτο, ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο, ἡ ὁποία προβλήθηκε κατὰ κόρο ὡς προηγούμενο γιὰ νέα μέτρα, κατὰ τὴν ἐπιθεώρηση τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ ἡ ἐπιτυχία πρωτογενοῦς πλεονάσματος 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ, γιὰ πρώτη φορὰ πέρασε στὶς ὑποσημειώσεις• δεύτερο, ἡ συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς εἰσροῆς κεφαλαίων στὸ Χρηματιστήριο, μὲ τὴν διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων, ὅτι δὲν ἦταν μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἔγκριση 18,3 δις εὐρὼ γιὰ τὴν χώρα καὶ ἄλλα παρόμοια, ὅλα μὲ σκοπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση κάποιων ὑπογείων συμφερόντων. Ἡ καταπολέμησή τους δὲν εἶναι εὔκολη, διότι σχετίζεται μὲ τὴν φύση τῆς διαπλοκῆς, ὅπως τὰ ἀτλαντικὰ δημοσιεύματα γιὰ δέσμευση τῶν κυπριακῶν τραπεζικῶν καταθέσεων• διαψεύδονται, ἀλλὰ κάνουν τὴν ζημία τους, ὅπως κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος.

Ἐσωκομματικὰ καὶ ἀπεργίες

Τὰ ἐσωτερικὰ τῶν κομμάτων ἐμπλέκονται πλέον στενὰ μὲ τὶς ἀπεργίες καὶ τὶς διαβολὲς τῆς διαπλοκῆς• ὁ ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τὴν προσοχή του στὶς ἀπεργίες, ἀλλὰ ἔδιωξαν τοὺς ἐκπροσώπους του οἱ ἀγρότες ἀπ’ τὴν Νίκαια Λαρίσης, ἐνῶ οἱ βουλευτὲς τοῦ Ἀριστεροῦ Ρεύματος κανονιοβολοῦσαν πάλιν τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν Κεντρικὴ του Ἐπιτροπή. Οἱ ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις ἐκτονώνονται, διότι δὲν ἀρκεῖ ἡ ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΕ, ἐνῶ στὶς μεγάλες πόλεις δὲν ἔχουν ἀπήχηση οἱ ἐργατοπατέρες• ἀντιθέτως στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀνδρώνονται οἱ καταβολάδες τῶν συνιστωσῶν, μὲ σαφῆ τὴν διάθεση αὐτονομίας τους. Φυσικὰ αὐτὰ ἐμφανίζονται μόνο στὶς σοβαρὲς ἱστοσελίδες, διότι ἡ διαπλοκὴ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἀνύπαρκτο θέμα τῶν καραμανλικῶν κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ• ὅσοι γνωρίζουν τὰ πολιτικὰ παρασκήνια ξέρουν ὅτι, μὲ τοὺς περισσότερους ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Κώστας Καραμανλῆς δὲν ἔχει πολλά. Θυμᾶται πολὺ καλὰ τὸν ρόλο τους στὶς κυβερνήσεις του. Ἕνα εἶναι δεδομένο, ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἔχει μνήμη.

Διαστημικὴ τεχνολογία μας

Ὁ Σύνδεσμος Ἑλληνικῶν Ἑταιρειῶν Διαστημικῆς Τεχνολογίας (ΕΒΙΔΙΤΕ) ἔχει συσταθεῖ καὶ ἁπλώνει τὴν δράση του στὸ ἐξωτερικό• μὲ τὴν ὀνομασία Corallia θεωρεῖται διεθνῶς ὡς ἀνταγωνιστικὸς κλάδος στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ τὴν διαστημικὴ τεχνολογία, καθὼς τὸν προτιμάει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Διαστήματος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες. Στὸ σύνδεσμο συμμμετέχουν τὰ Πανεσπιστήμια μὲ τὶς ἀντίστοιχες σχολές τους, ὅπως Πατρῶν, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πολυτεχνείου, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀεροπορικὴ Βιομηχανία (ΕΑΒ)• στόχος του εἶναι ἡ ἐκτόξευση ἑλληνικοῦ δορυφόρου μέχρι τὸ 2020, γιὰ τὴν ὁποία ἐργάζονται ἤδη ἀπὸ τώρα. Πρόκειται γιὰ τὸν δεύτερο δυναμικὸ κλάδο ψηφιακῆς τεχνολογίας, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς παραγωγῆς λογισμικοῦ γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία. Διαπρέπουν οἱ νεαροί μας ἀθόρυβα ἀλλὰ ἀποτελεσματικά.

Ρύθμιση χρεῶν τῶν ἰδιωτῶν

Ἡ ρύθμιση τῶν χρεῶν τῶν ἰδιωτῶν πρὸς τὸ δημόσιο, ἀλλὰ καὶ τῶν δανείων τους πρὸς τὶς τράπεζες, εἶναι πάντοτε ἐπιβεβλημένη ἐνέργεια, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια κρίση, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• ἀνεξαρτήτως τῆς αἰτίας ἡ ὁποία προκάλεσε τὴν ὑπερχρέωση –στὴν τωρινὴ περίπτωση ἡ εὐθύνη βαρύνει σχεδὸν ἀποκλειστικὰ τὸ κράτος-, ὅταν ἡ ὑπερχρέωση καλύπτει τόσο μεγάλο ποσοστὸ τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν ἰδιωτῶν, τότε ἡ οἱαδήποτε προσπάθεια ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας πάντοτε ἀποτυγχάνει, ἐὰν δὲν συμμετέχει ἐνεργῶς καὶ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τῆς χώρας. Τὰ τυχὸν ἔσοδα τοῦ δημοσίου ἀπ’ τὴν ρύθμιση θεωροῦνται πάντοτε δευτερευούσης σημασίας, διότι τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὴν ἀνακάμψη τῆς οἰκονομίας θὰ εἶναι πολὺ περισσότερα.

Δεξιωσάμενος καὶ δεηθείς

Ὁ Πελοπίδας εἶχε μεταβεῖ στὴ Θεσσαλία, κατὰ τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου• ἀλλὰ τὸν κάλεσαν στὴ Μακεδονία ἐπειδὴ εἶχε δολοφονήσει ὁ Πτολεμαῖος τὸν βασιλέα της. «Ὡς δὲ ἐγγὺς ἀλλήλων ἐγένοντο»• μόλις ὅμως πλησίασαν μεταξύ τους. «Τοὺς μὲν μισθοφόρους Πτολεμαῖος χρήμασι διαφθείρων ἔπεισεν εἰς αὐτὸν μεταστῆναι»• τοὺς μὲν μισθοφόρους ὁ Πτολεμαῖος τοὺς ἐξαγόρασε μὲ χρήματα καὶ αὐτοὶ πῆγαν μαζί του. «Τοῦ δὲ Πελοπίδου τὴν δόξαν αὐτὴν καὶ τοὔνομα δεδοικὼς ἀπήντησεν ὡς κρείσσονι»• πρὸς τὸν Πελοπίδα ὅμως φοβούμενος τὸ κύρος του τὸν ὑποδέχθηκε ὡς ἀνώτερό του. «Καὶ δεξιωσάμενος καὶ δεηθεὶς ὡμολόγησεν»• τοῦ ἔδωσε τὸ δεξί του χέρι καὶ μὲ σεβασμὸ τοῦ ὁμολόγησε. «Τὴν μὲν ἀρχὴν τοῖς τοῦ τεθνηκότος ἀδελφοῖς διαφυλάξειν»• ὅτι διαφυλάσσει τὴν ἐξουσία γιὰ τοὺς ἀδλεφοὺς τοῦ ἀποθανόντος. «Θηβαίοις δὲ τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν ἕξειν καὶ φίλον»• ἀλλὰ ὅτι θὰ ἔχει τὸν ἴδιο φίλο καὶ ἐχθρὸ μὲ τοὺς Θηβαίους.

Δοκιμασία τῆς Εὐρωζώνης

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν ἀπέναντι στὴν μείωση τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἦταν ἀνάμικτες χθές, ἀλλὰ θεωροῦνται τεκμήριο γιὰ τὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης• οἱ διαφοὲς μεταξὺ Γερμανίας καὶ Γαλλίας προβάλλονται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἀλλὰ δὲν εἶναι σοβαρές, διότι ἀφοροῦν μόνο τὴν ἰσοτιμία τοῦ εὐρώ. Οἱ Γερμανοί, μὲ τοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους τους, τὴν θεωροῦν ἱκανοποιητική, οἱ Γάλλοι, μὲ τὰ προβλήματά τους, ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διολίσθησή του• τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀπ’ τὴν ἄποψη αὐτὴ μᾶλλον ἔχουν δίκαιο οἱ Γερμανοί. Πάντως τὸ θέμα τῶν ἰσοτιμιῶν τὸ θέτουν καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ ζητοῦν τὴν ἀποφυγὴ ἑνὸς νέου νομισματικοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ ὁ Ὄλι Ρέν, ἀπὸ διαφορετικὴ ὁπτική, ὡς τακτικὴ προσεγγίσεως μὲ τοὺς Ἀναδυομένους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον προτείνει συνάντηση τῶν ὑπουργῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων.

Οἰκονομία, ὁμιλία Ὁμπάμα

Τὸ σημερινὸ διάγγελμα τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας θεωρεῖται καθοριστικῆς σημασίας καὶ ἀναμένεται ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ στὸ ἐξωτερικό• πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἔχει καθυστερήσει ἤδη ἀρκετά, ἕνα μῆνα σχεδὸν μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του καὶ τρεῖς μετὰ τὴν ἐπανεκλογή του. Οἱ καθυστερήσεις τῆς Γερουσίας στὴν ἐπικύρωση τῶν ὑπουργῶν εἶναι ἡ κὐρια αἰτία, ἀλλὰ αὐτὸ ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση, ἀντὶ νὰ ἀμβλύνει τὶς ἐπιπτώσεις• ἐλάχιστα πράγματα ἔγιναν γωστὰ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας, ἀλλὰ θεωρεῖται βέβαιο ὅτι θὰ ἐξαγγείλει τὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, μὲ τὰ κατάλληλα δημοσιονομικὰ μέτρα καὶ τὴν νομισματικὴ πολιτική, ὅπως καὶ γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος. Ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία δὲν ἔχει ἀνακάμψει πλήρως μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, καθὼς ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς αὐτὴν δὲν ἔχει ἀποκατασταθεῖ, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ξένους ἐπενδυτές, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς ἐγχώριους ἐπιχειρηματίες της.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις ἐν ὄψει τοῦ χθεσινοβραδινοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ τοῦ σημερινοῦ διαγγέλματος τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3405 δολλάρια καὶ 125,1600 γιέν, χρυσός, 1663,50 καὶ πετρέλαιο, 118,09. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, καθὼς τὸ θέμα τοῦ ἰσχυροῦ εὐρὼ συζητήθηκε στὶς Βρυξέλλες, μαζὶ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ δὲν ἀναμενόταν ἀπόφαση, διότι σὲ παρόμοια θέματα δὲν γίνεται ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ἐνῶ εἶναι ἀντίθετη καὶ ἡ Γερμανία• πάντως στὴν Εὐρώπη ἀνησυχοῦν πολλοὶ γιὰ τὴν ἀνατίμηση τοῦ νομίσματος, ἐνῶ καὶ ὁ Ὄλι Ρὲν δήλωσε ὅτι χρειάζεται προσοχὴ γιὰ τὸν κίνδυνο πολέμου τῶν νομισμάτων. Ἡ Οὐάσιγκτον εὐνοεῖ τὶς σημερινὲς ἰσοτιμίες, διότι διευκολύνονται οἱ ἐξαγωγές της, ἀλλὰ ἡ ὑποτίμηση τοῦ δολλαρίου δὲν ὁδηγεῖ σὲ οὐσιαστικὴ μείωση τοῦ ἐμπορικοῦ της ἐλλείμματος• ὁ ΟΟΣΑ στὴν ἔκθεσή του προβλέπει ἀνάκαμψη στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη, πλὴν τῆς Γαλλίας.

Ποινὲς οἴκων ἀξιολογήσεως

Ἡ ἀποκαθήλωση τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως συνεχίζεται• μετὰ τὴν ἐπιβολὴ προστίμου πέντε δις δολλαρίων στὸν μεγαλύτερο, Standard and Poor’s, ἀκολουθοῦν ἄλλα στοὺς μικρότερους, Fitsch καὶ Moody’s• ἤδη ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ ἀνακρίσεις, γιὰ τὶς ζημίες ποὺ προκάλεσαν στὰ ἑκατομμύρια τῶν πελατῶν τους κατὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, κι ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωση τοῦ πορίσματος. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται σὲ πολλοὺς λόγους, ὁ κυριώτερος ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορὰ ἀπ’ τὶς κυρώσεις αὐτές, διότι οἱ οἴκοι ἐθεωροῦντο ὡς ὁ ἐγγυητὴς τοῦ σεβασμοῦ τῶν κανόνων τῆς ἀγορᾶς, ὅταν ἦταν οἱ τιμητὲς τῶν πάντων• ἡ Οὐάσιγκτον διαπίστωσε ὅτι ἡ ἀπαξίωσή τους δὲν βλάπτει περισσότερο τὴν κεφαλαιαγορὰ καὶ προχώρησε στὶς κυρώσεις. Ἀντιθέτως πιστεύουν ὅτι αὐτὲς θὰ ἐνισχύσουν τὴν ἀξιοπιστία της.

Μαλί, Ἰσλαμιστὲς παρόντες

Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες τοῦ Μαλὶ ἐπιτέθηκαν στὴν στρατιωτικὴ διοίκηση τῆς βορείου ἐπαρχίας Γκάο καὶ κατέλαβαν τὰ γραφεῖα της• ἡ ἀνακατάληψη ἔγινε μετὰ ἀπὸ ὀργανωμένη ἐπίθεση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων, μὲ τὴν βοήθεια γαλλικῶν μαχητικῶν καὶ ἑλικοπτέρων. Ἡ ἐπίθεση εἶχε σκοπὸ τὴν προβολὴ τῶν ἐρεισμάτων τῶν Ἰσλαμιστῶν στὶς βόρειες πόλεις καὶ ἀπέδειξε ὅτι δὲν τελείωσε ὁ πόλεμος, μὲ τὴν ἐκδίωξή τους ἀπ’ τὰ ἱερά τους• μετὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς διοικήσεως ἀκολούθησε ἐπίθεση αὐτοκτονίας, ἐνῶ οἱ κυβερνητικοὶ στρατιῶτες ἦταν κοντά. Τὰ γεγονότα ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες διατηροῦν ἀρκετὲς προσβάσεις τους στὸν πληθυσμὸ Τουαρένγκ τῶν βορείων ἐπαρχιῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι φανατικοὶ μουσουλμάνοι καὶ σκληροὶ στρατιῶτες• ἤδη τὸ Παρίσι ἐπανεξετάζει τὰ σχέδια του γιὰ τὴν περιοχή, μὲ παραμονὴ τῶν δυνάμεων του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.