Διαπλοκὴ καὶ ΣΥΡΙΖΑ, μαύρη προπαγάνδα

Ἡ τελειότερη μορφὴ μαύρης προπαγάνδας στὴν ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται στὶς μέρες μας, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου• στὴν πράξη ἀποτελεῖ ἐπανάληψη ἐκείνης κατὰ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μετὰ τὴν ἐπιτυχία στὸ Βουκουρέστι καὶ τῆς ἐμετικῆς ὑμνολογίας τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸ τριετίας. Ἡ διαφορὰ τῆς σημερινῆς ἑστιάζεται ἁπλῶς καὶ μόνο στὴν ἐσωτερικὴ κατανάλωση, ἐνῶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἔχει ἀποδεχθεῖ τὸ σοβαρὸ ἔργο τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀναγνωρίζει ὅτι βαδίζει ἡ χώρα γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση• ἄλλωστε ὑπάρχουν ἁπτὰ ἀποτελέσματα στὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων -ὅπως στὸ Χρηματιστήριο, ἀλλὰ παραμένει ἡ ὑπονόμευση στὶς τραπεζικὲς μετοχὲς γιὰ κερδοσκοπία εἰς βάρος τους- καὶ στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων. Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα εἶναι τὰ πρόστιμα κατὰ τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, τὰ ὁποῖα ἀποσιωπήθηκαν ἐπιμελέστατα.

Ὑπογραφὴ προσυμφωνίας ΤΑΡ

Ἡ ὑπογραφὴ τῆς προσυμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ΤΑΡ σημαίνει, ὅτι ἡ χώρα μας παρεμβαίνει καὶ πάλι στὸν στρατηγικὸ σχεδιασμὸ τῶν ἐνεργειακῶν διαύλων• ἡ τελικὴ συμφωνία, γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὸ Ἀζερμπαϊτζὰν θὰ ὑπογραφεῖ τὸ Θέρος, ἀλλὰ ἡ προετοιμασία γίνεται κι ἂν ἐπιτύχει, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, θὰ φέρει ἑνάμισυ δις εὐρὼ ἐπενδύσεις καὶ δύο χιλιάδες θέσεις ἐργασίας στὴ διαδρομή, τουρκικὰ σύνορα, Ἀλβανία, Ἀδριατική. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἀποκρατικοποίηση τῶν ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, γιὰ τὶς ὁποῖες τὴν μεγαλύτερη προσφορά, 1,9 δις εὐρώ, ἔχει ὑποβάλει ἡ ρωσικὴ ἑταιρείας Sintez• οἱ καθυστερήσεις τῆς τριετίας πληρώνονται καὶ ἄσχημα μάλιστα, ὁπότε ἐπιβάλλεται σπουδὴ γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ χαμένου χρόνου, ἀλλὰ καὶ προσοχὴ γιὰ τὴν διασφάλιση τῶν στρατηγικῶν μας συμφερόντων. Ἡ προσεχὴς ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Μόσχα ἐπιτρέπει τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ.

Ἀναθεώρηση, ἐπανεκκίνηση

Ἡ ἱστορία μὲ τὸν κατώτατο μισθὸ εἶχε συνέχεια στὴν ἀπάντηση τοῦ Ὄλι Ρὲν στὸν εὐρωβουλευτὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι προβλέπεται, «ἀναθεώρησή του τὸ 2014», ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας• ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὑπογράμμισε, ὅτι ἀναθεώρηση σημαίνει συμφωνία πρὸς τὰ ἄνω κι ὄχι περικοπή του. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιμένει στὴν διαστρέβλωση τῶν πραγμάτων• ἄλλωστε οὔτε γνωρίζει καλὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ οὔτε κι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς λεπτὲς ἀποχρώσεις τῶν ἐννοιῶν τῆς γλώσσης μας. Τὸ πραγματικὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι αὐτὸ μόνο ἡ κυβέρνηση τὸ θέτει• αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε καλέσει χθὲς τοὺς περιφερειάρχες γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ καὶ σήμερα συγκαλεῖ τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο• ἐὰν γίνει κανονικὰ ἡ ἀπορρόφηση, ὅπως καὶ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων, τότε ἐπιτρέπονται οἱ παροχές.

ΣΥΡΙΖΑ περὶ ὀνομαστικῆς

Ἡ ἀπουσία πέντε βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς παρουσίας, ὅσων ὑπέγραψαν τὴν αἴτηση ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας, τῶν δεκαπέντε δείχνει τὴν πλήρη διάλυση τοῦ κόμματος• στὰ ἑλληνικὰ κοινοβουλευτικὰ χρονικὰ δὲν ἔχει ξαναγίνει αὐτό, ὅσοι ὑπογράφουν παραμένουν στὴν αἴθουσα, ὅταν μάλιστα ἡ προετοιμασία διαρκεῖ πολὺ χρόνο. Οἱ δικαιολογίες εἶναι γιὰ γέλια, «ἤμουνα δίπλα»… καὶ ἄλλα• ἡ αἴσθηση τοῦ καθήκοντος στὴν ἐθνικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπουσιάζει. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος συνελήφθη κλέπτων ὀπώρας• σὲ συνέντευξή του δήλωσε ὅτι δὲν πλήρωσε τὸ χαράτσι, διότι «μένει σὲ ἐνοίκιο», ἀλλὰ στὴν δήλωση τοῦ «πόθεν ἔσχες» γράφει ὅτι ἡ κατοικία του στὴν Κυψέλη εἶναι ἰδιόκτητος. Ὁπότε ψεύδεται καταφανῶς ἢ στὴ δήλωσή του ἢ στὴ συνέντευξη.

Προεκτάσεις τρομοκρατικῶν

Οἱ προεκτάσεις τῆς ἀναρτήσεως τῶν τρομοκρατῶν στὸ διαδίκτυο εἶναι ἐνδιαφέρουσες• λείπουν ἐντελῶς ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ μερικὰ πράγματα αὐτονόητα στὴν ἰσηγορία, στὴν ἐλευθερία τοῦ τύπου: ἡ διερεύνηση τοῦ κειμένου, ὡς κείμενο καὶ ὡς ἀπόδειξη τῆς συντάξεώς του ἀπ’ τοὺς τέσσερες νεαρούς, διότι εἶναι ἀδύνατο νὰ ἔχουν γράψει αὐτοὶ τὸ κείμενο• κι ἂν ἀκόμη ὑποτεθεῖ πῶς τὸ ἔγραψαν, πῶς τὸ ἔβγαλαν ἀπ’ τὴν φυλακὴ; μὲ ποιὲς διαδικασίες ἀναρτήθηκε στὴν πύλη τοῦ Πολυτεχνείου, «μπᾶτε σκύλοιιι ἀλέστε». Ὅσο γιὰ τὸ περιεχόμενο: δὲν ἀναφέρουν πουθενὰ ὅτι βασανίσθηκαν στὴν Ἀστυνομία, παρὰ μόνο ὅτι τοὺς φόρεσαν κουκοῦλες καὶ τοὺς κακομεταχειρίσθηκαν. Ἀπὸ ποῦ οἱ πληροφορίες γιὰ βασανιστήρια τῶν μαμάδων, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ἀτλαντιῶν συνοδοιπόρων…

Νομίσαντες ἀπολογησόμενον

Ὁ Πελοπίδας βάδιζε πρὸς τὰ Φάρσαλα, ὅπου διέμειναν οἱ οἰκογένειες τῶν μισθοφόρων, ποὺ τὸν εἶχαν προδώσει στὴ Μακεδονία• πίστευε ὅτι τὸ ὄνομα τῶν Θηβῶν ἀρκοῦσε γιὰ προστασία. «Συναγαγὼν τῶν Θετταλῶν τινας ἦκεν εἰς Φάρσαλον»• ἀφοῦ συγκώντρωσε λίγους Θεσσαλοὺς ἀφίχθη στὰ Φάρσαλα. «Ἀρτίως δ’ αὐτοῦ παρεληλυθότος Ἀλέξανδρος ὁ τύραννος ἐπεφαίνετο μετὰ δυνάμεως»• μόλις δὲ ἔφθασε ἐμφανίσθηκε ὁ τύραννος Ἀλέξαδρος μὲ στρατό. «Καὶ νομίσαντες οἱ περὶ τὸν Πελοπίδαν ἀπολογησόμενον ἥκειν ἐβάδιζον αὐτοὶ πρὸς αὐτόν»• κι ἐπειδὴ πίστεψαν οἱ περὶ τὸν Πελοπίδα ὅτι ἔφθασε γιὰ νὰ ἀπολογηθεῖ, πῆγαν αὐτοὶ πρὸς τὸ μέρος του. «Ἐξώλη μὲν ὄντα καὶ μιαιφόνον εἰδότες»• γνώριζαν ὅτι ἦταν διεφθαρμένος καὶ μιαρός. «Διὰ δὲ τὰς Θήβας καὶ τὸ περὶ αὐτοὺς ἀξίωμα καὶ δόξαν οὐδὲν ἂν παθεῖν προσδοκήσαντες»• γιὰ τὴν δύναμη ὅμως τῶν Θηβῶν καὶ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν φήμη τῶν ἰδίων δὲν πίστευαν ὅτι θὰ πάθαιναν κάτι κακό.

Φυγὴ ἀπὸ ἀτλαντικὲς ἀγορές

Ἡ φυγὴ τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς ἀγορὲς ἔχει κορυφωθεῖ ἀπ’ τὸ 2005 μέχρι τὸ 2012 κι ἔχει διαμορφώσει ἄλλες, ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες• τὸ Bloomberg δημοσίευσε εἰδικὴ μελέτη μὲ κριτήριο τὴν συμμετοχὴ τῶν διαφόρων τραπεζῶν στὴν ἔκδοση ἀξιῶν στὶς ἀναδυόμενες ἀγορὲς καὶ μὲ ἄκρως ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα. Ἔτσι ἄλλαξαν κατὰ περιοχή: Κίνα, ἀμερικανικὲς τράπεζες, ἀπὸ 34% σὲ 8%, εὐρωπαϊκές, 24%, 16%, κινεζικές, 23%, 69%. Ἰνδίες, 39%, 11%, 22%, 14%, ἰνδικές, 19%, 62%. Ρωσία, 51%, 38%, 24%, 24%, ρωσικές, 9%, 23%. Λατινικὴ Ἀμερική, 36%, 31%, 40%, 31%, λατινοαμερικανικές, 12%, 26%. Μέση Ἀνατολή, 14%, 12%, 41%, 28%, ἀραβικές, 25%, 47%. Πολλοὶ οἱ ἀριθμοὶ ἀλλὰ ἐνδιαφέροντες, διότι καταγράφουν τὴν ἀνάδειξη τῶν τοπικῶν ἀγορῶν καὶ τὴν ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὶς παλαιὲς ἀποικιακὲς δυνάμεις• ἕνα εἶναι τὸ ἀρνητικό του, ἡ ἔνταξη τοῦ Σίτυ στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, ἐνῶ οἰκονομικὰ ταυτίζεται μὲ τὴν Γουὼλ Στρήτ.

Ὀμπάμα, ἁπλῶς γενικόλογος

Ὡς γενικόλογο χαρακτηρίστηκε τὸ διάγγελμα τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα πρὸς τὸ Κογκρέσσο διαρκείας μιᾶς ὥρας καὶ μὲ ἀντικείμενο τὴν πολιτικὴ τῆς χώρας τὴν τρέχουσα τετραετία• ὁ πρόεδρος ἀναφέρθηκε σὲ ὅλα τὰ θέματα, ἀλλὰ ἀπέφυγε τὸ καυτὸ τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τῆς φορολογικῆς πολιτικῆς, διότι δὲν ἔχει καταλήξει σὲ συμφωνία μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανούς. Στὰ σχέδιά του εἶναι, ἡ σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μειώσεως τῶν πυρηνικῶν ὅπλων μὲ τὴν Ρωσία καὶ τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων στὸ Ἀφγανιστάν, στὸ ἡμισυ σὲ ἕνα ἔτος, ἀλλὰ καὶ προστασία τοῦ κλίματος, χωρὶς συγκεκριμένα μέτρα. Οἱ παρατηρητὲς κρίνουν ὅτι ἀπευθύνθηκε στὴ μεσαία τάξη, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἦταν καὶ πολὺ πειστικός, ἐνῶ στὶς ἀγορὲς οἱ ἀντιδράσεις ἦταν οὐδέτερες• ὑποσχέθηκε τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἐξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων γιὰ τὴν ἐπίτευξή της καὶ κυρίως διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της.

Ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρση τοῦ Τόκυο• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε ἐλάχιστα στὰ 1,3485 δολλάρια, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 126,0690 γιέν, ὅπως παρέμεινε καὶ ὁ χρυσός, 1648 καὶ τὸ πετρέλαιο, 117,9. Τὸ διάγγελμα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου δὲν ἐνθουσίασε τοὺς ἐπενδυτές, ποὺσυνεχίζουν τὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση τους περισσότερο στὴν Ἀμερική• ὁ φόβος γιὰ νομισματικὸ πόλεμο ὑποβόσκει, καθὼς δὲν ἀναμένονται οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα ἀπ’ τὴν σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴ Μόσχα. Οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δυτικῶν μᾶλλον ἀμβλύνονται στὴ σύνοδο, ἀλλὰ τὸ χάσμα μὲ τοὺς Ἀναδυομένους παραμένει ἀγεφύρωτο, καθὼς αὐτοὶ περιφρονοῦν συστηματικὰ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορὲς κεφαλαίου• εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ ρωσικὸς πετρελαϊκὸς κολοσσὸς Rosneft διαπραγματεύεται τὴν ἔκδοση ὁμολογιακοῦ δανείου 25 μέχρι 30 δις δολλαρίων στὴν Κίνα, γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ μεριδίου τῆς ΤΝΚ-ΒΡ στὰ πετρέλαια τῆς Καμτσάκας. Τὸ πετρέλαιο θὰ διοχετεύεται ἀποκλειστικὰ στὴν Κίνα.

Φυλάκιση Τζιουζέππε Ὄρσι

Ὁ ἀνακριτὴς τοῦ Μιλάνου διέταξε τὴν σύλληψη τοῦ Τζιουζέππε Ὄρσι, προέδρου τῆς μεγάλης πολεμικῆς βιομηχανίας τῆς Ἰταλίας, Finmecanica, διότι στὶς συμβάσεις γιὰ τὴν πώληση τῶν ἑλικοπτέρων Augusta στὶς Ἰνδίες βρέθηκαν προμήθειες στὸ ὄνομά του• ὁ ἴδιος διατείνεται ὅτι εἶναι ἀθῶος, ἀλλὰ οἱ τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ τὸν διαψεύδουν. Ἡ Finmecanica εἶναι μία ἀπ’ τὶς καλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως καὶ μετέχει στὴν Airbus καὶ στὴν παραγωγὴ τῶν ἑλικοπτέρων της, Eurocopter, ὅπως καὶ στὴν κατασκευὴ μηχανῶν ἀεροσκαφῶν, ἀπ’ τὴν θυγατρική της Avion• τὸ σκάνδαλο συντάραξε τὴν Ἰταλία καὶ ἔχει ἐπιπτώσεις στὶς προσεχεῖς ἐκλογές, διότι ὁ Τζιουζέππε Ὄρσι φέρεται φιλικὰ προσκείμενος πρὸς τὸν Σύλβιο Μπερλουσκόνι. Ἡ δικαιοσύνη στὴν γειτονική μας χώρα ἔχει ἀποδειχθεῖ πραγματικὰ ἀνεξάρτητη κι ἔχει στείλει πολλοὺς πολιτικούς στὴ φυλακὴ παλαιότερα.

Εὐρωζώνη, ἐνίσχυση συνοχῆς

Τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, παρὰ τὴν κρίση καὶ τὰ προβλήματα χρέους τῶν νοτίων χωρῶν της, διαπιστώνουν ἀγγλοσαξωνικὰ ἰνστιτοῦτα ἐρευνῶν• δημοσιεύσεις στὸ πρακτορεῖο Ρώυτερ ἀναφέρουν, ὅτι οἱ ἰσχυρὲς οἰκονομίες τοῦ Βορρᾶ προσφέρουν αἴσθημα ἀσφαλείας στοὺς πολίτες τους, ἀλλὰ καὶ στὶς χῶρες τοῦ Νότου ἡ ἀποδοχὴ τῆς Εὐρωζώνης αὐξάνεται ὡς ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ, παρὰ τὰ δύσκολα οἰκονομικὰ προβλήματά τους. Οἱ κάτοικοι, σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἔρευνες πιστεύουν ὅτι, μόνο μέσα ἀπ’ τὴν ἑνιαία Εὐρώπη θὰ δοθεῖ διέξοδος στὴν κρίση τῆς χώρας τους• ὅταν αὐτὰ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπ’ τοὺς κορυφαίους τῆς καταστροφολογίας γιὰ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ πολὺ περισσότερο τὴν τελευταία τριετία, εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ δυναμικὴ εἶναι πολὺ ἰσχυρότερη στὴν πράξη. Ἀναγνωρίζουν τὸ μάταιο τῶν προφητειῶν τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.