Ἐπίσκεψη Φρασουὰ Ὁλλάντ, συναντήσεις

Ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου ἐπισφραγίζει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ ἐγγυᾶται τὸν στρατηγικό μας ρόλο στὴν εὐρύτερη περιοχή• ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐάγγελο Βενιζέλο καὶ Φώτη Κουβέλη. Τὸ Παρίσι ἀποκλείει συνάντηση μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ βαρύτατη πολιτικὴ σημασία• δηλαδή, ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων δὲν ἔχει οὐδεμία ἐμπιστοσύνη στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει. Ἡ ἀπήχηση στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἡ πλέον ἐνδιαφέρουσα, διότι ἡ συμμετοχὴ πλήθους ἐπιχειρηματιῶν στὴν ὁμάδα τοῦ Γάλλου προέδρου εὐνοεῖ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων• ἀνεξαρτήτως τῶν συμφωνιῶν ποὺ θὰ κλείσουν, ἔστω καὶ προφορικά, ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας μας σπάει πλέον στὸν εὐρύτερο εὐρωπαϊκὸ ὁρίζοντα.

Οἰκονομικά, γραφειοκρατία

Ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς συναντήσεως τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, ἂν καὶ προστίθεται καὶ ἡ πρωτοφανὴς ἐπίθεση στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἑλληνικὸς Χρυσός»• τὸ κράτος καλεῖται ἀποδεῖξαι τὴν ἀποφασιστικότητά του στὴν προστασία τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν νόμων. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει καὶ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις εἶναι εὐνοϊκές, ἀλλὰ ἡ ἐπίσημη διαβεβαίωση τῆς κυβερνητικῆς ἑνότητος κρίνεται ἀπαραίτητη, μετὰ τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν• οἱ ἀποκρατικοποιήσεις περιλαμβάνονται στὰ θέματα τῶν συζητήσεων, καθὼς ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὶς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, μὲ τὶς ρωσικὲς προτάσεις γύρω στὰ δύο δις εὐρώ. Ἡ παραπληροφόρηση τῆς διαπλοκῆς ἔχει ὑποχωρήσει σημαντικά, ἴσως ἐπειδὴ οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ἀπαξιωτικὲς γιὰ αὐτὴν μὲ κλιμακούμενο βαθμό• ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται μὲ ἐπιτυχία κι ἀναμένεται συντόμως ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ ἀντίστοιχη μείωση τῆς ἀνεργίας.

Πρόκληση στὴν νομιμότητα

Ἡ ἐπίθεση κατὰ τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὸς Χρυσὸς» τῆς Χαλκιδικῆς, μὲ τραυματίες τέσσερες φύλακες καὶ ἐμπρησμὸ γραφείων, ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τὴν νομιμότητα• ὁ δήμαρχος καταγγέλλει τὸν ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὴν ἐπίθεση τῶν δεκάδων κουκουλοφόρων, μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ ὁπλισμένων μὲ ὅπλα καὶ εὔφλεκτα ὑλικά. Ἀντιθέτως ὁ πρόεδρος τῶν Ἐργαζομένων ἀπειλεῖ μὲ ἐμφύλιο στὴν περιοχή, ἐὰν ἀποσυφρθεῖ ἡ ἑταιρεία καὶ χάσουν ἑκατοντάδες ἐργαζόμενοι τὴν δουλειά τους• ἡ ἐπίθεση ἦταν προσχεδιασμένη καὶ τέλεια καθοδηγούμενη ἀπὸ κάποια κέντρα, ἄσχετη μᾶλλον μὲ τοὺς ντόπιους. Κάποιοι ὀργανώνουν τὴν ἀναταραχὴ στὴ χώρα, μὲ ἐπέκταση τῆς δράσεώς τους στὴν ἐπαρχία, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι δὲν διαθέτουν τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον τοῦ κόσμου στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ στὴν περιφέρεια καὶ μὲ ἐπιλεγμένους στόχους δὲν καταγράφεται ἡ ἐχθρότης τῆς κοινῆς γνώμης. Κάπου οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες ἐκοιμήθησαν μακαρίως. Ἀλλὰ ἤδη ἐντοπίσθηκε γενετικὸ ὑλικὸ γιὰ τέσσερα, ἐκ τῶν ὁποίων δύο συνελήφθησαν.

Τροϊκανοί, θεωρία λάθους

Ἡ θεωρία περὶ λάθους τῆς ἀρχικῆς πολιτικῆς τῶν τροϊκανῶν εἶναι γιὰ τοὺς ἀφελεῖς κι ἐπελέγη ὡς προπαγανδιστικὸ μέσο τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων κατὰ τῆς κυβερνήσεως• ὁ Ναπολεοντίσκος, ὡς τυφλὸ ὄργανό τους, τὴν ἀναπαράγει –δὲν ἔχει ἄλλωστε τίποτε ἄλλο στὸ μυαλό του-, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς ἐπιχωρίας διαπλοκῆς. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι σαφής, «ἐὰν πιστεύουν ὅτι ἔκαναν λάθος, τότε ἀναπληρώνουν κι ἀναλαμβάνουν καὶ τὴν εὐθύνη»• ἔτσι ἔκανε στὶς διαπραγματεύσεις τοῦ Θέρους καὶ ἐξασφάλισε διπλάσια δόση καὶ περικοπὴ τοῦ χρέους. Φυσικά, πολιτικὰ ὀφείλουν ἀναπληρῶσαι ἀμέσως τὴν ζημία στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὴν τσέπη τους ἢ ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο• στὶς νέες διαπραγματεύσεις ἐξασφαλίζονται κι ἄλλες παραχωρήσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ διπλωματία.

Ἑρμηνεῖες γιὰ μετεωρίτη

Ἡ πτώση τοῦ μετεωρίτου στὴ Ρωσία ἔδωσε τροφὴ γιὰ διάφορες ἑρμηνεῖες στὸν ἁπλὸ κόσμο, ἂν καὶ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἐπικοινωνίες βοήθησαν στὴν ταχύτατη καὶ σωστὴ ἐνημέρωση• ἦταν φυσικὸ φαινόμενο καὶ δὲν προσφερόταν γιὰ ἄλλης μορφῆς παραπληροφόρηση. Πάντοτε τὰ οὐράνια φαινόμενα ἐξάπτουν τὴν φαντασία τοῦ ἀνθρώπου• ἄλλωστε στὸ οὐρανὸ τοποθέτησε ὅ,τι καλύτερο πίστευε ὅτι ὑπάρχει, ὅπως καὶ τὶς θεότητές του• ἡ Ρωσία λόγῳ τοῦ μεγέθους της συγκεντρώνει τὶς περισσότερες πιθανότητες γιὰ τὴν πτώση τῶν μετεωριτῶν, διότι οἱ ἄλλοι πέφτουν συνήθως στὴ θάλασσα καὶ στὶς ἐρήμους, ὅταν ἡ κατοικημένη ἔκταση τῆς γῆς δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἕνα τέταρτο τοῦ συνόλου της. Πάντως, μαζὶ μὲ τὸν ἀστεροειδῆ εἴχαμε ἀντικείμενο γιὰ ἀρκετὴ λογοθεραπεία…

Νομίζων ἐλεεινὸν γεγονέναι

Ὁ Πελοπίδας εἶχε πάει ἄοπλος γιὰ συνάντηση μὲ τὸν τύραννο Ἀλέξανδρο κι αὐτὸς τὸν συνέλαβε ἀμέσως• ἦταν μεγάλη προσβολὴ γιὰ τοὺς Θηβαίους ἡ σύλληψη ἑνὸς τῶν ἡγετῶν τους. «Οἱ μὲν οὖν Θηβαῖοι ταῦτα ἀκούσαντες ἔφερον βαρέως»• ὅταν ἄκουσαν αὐτὰ οἱ Θηβαῖοι ἐξωργίσθησαν σφόδρα. «Καὶ στρατιὰν ἐξέπεμπον εὐθύς, δι’ ὀργήν τινα πρὸς τὸν Ἐπαμεινώνδα ἑτέρους ἀναδείξαντες ἄρχοντας»• κι ἔστειλαν στρατιὰ ἀμέσως, ἀλλὰ ἐπέλεξαν ἄλλους στρατηγούς, διότι ἦταν δυσαρεστημένοι μὲ τὸν Ἐπαμεινώνδα. «Τὸν δὲ Πελοπίδαν εἰς τὰς Φερὰς ἀπαγωγὼν ὁ τύραννος»• τὸν δὲ Πελοπίδα τὸν μετέφερε ὁ τύραννος στὶς Φερές. «Τὸ μὲν πρῶτον εἴα τοὺς βουλομένους αὐτῷ διαλέγεσθαι»• καὶ στὴν ἀρχὴ τὸν ἄφηνε σὲ ἐλεύθερη ἐπικοινωνία μὲ ὅσους ἤθελαν. «Νομίζων ἐλεεινὸν γεγονέναι καὶ ταπεινὸν ὑπὸ τῆς συμφορᾶς»• πιστεύων ὅτι θὰ γινόταν ἐλεεινὸς καὶ φοβιτσιάρης ἀπ’ τὴν συμφορά του. Τοὺς ἀδύναμους χαρακτῆρες καταβάλλει ἡ συμφορά, ὄχι ὅμως τοὺς ἀκεραίους καὶ γενναίους.

Ἐπίσκεψη Φρασουὰ Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου αὔριο στὴν Ἀθήνα εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλου ἡγέτου τὴν τελευταία τετραετία, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Γερμανίδος καγκελαρίου τὸν Ὀκτώβριο• σημαίνει, ὅτι ἡ δεύτερη οἰκονομικὴ δύναμη τῆς Εὐρωζώνης ἀναγνωρίζει τὴν πρόοδο τῆς χώρας, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ προσφέρει τὴν πολιτικὴ στήριξή της. Τὰ διμερῆ οἰκονομικὰ θὰ κυριαρχήσουν στὶς συνομλίες τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅπως ἡ συμμετοχὴ γαλλικῶν κεφαλαίων στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας• ἀπὸ διεθνοῦς πλευρᾶς σημαίνει ἀναγνώριση τοῦ στρατηγικοῦ ρόλου τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ ἐνίσχυση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Εὐρωζώνης στὴν περιοχή, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν παραχώρηση στὴν γαλλικὴ TOTAL τῶν δικαιωμάτων ἐρευνῶν στὰ οἰκόπεδα δέκα καὶ ἕνδεκα τῆς κυπριακῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Ἡ ἀπεργία τῆς ΕΣΗΕΑ προσφέρει ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τοῦ ρόλου τῆς δεδομένης ἀτλαντοδούλου ἡγεσίας της.

Διαφωνία Εἴκοσι μεγάλων

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν Εἵκοσι μεγάλων διεκρίθησαν διὰ τῆς διαφωνίας των, κατὰ τὴν συνάντησή τους τὴν Παρασκευὴ στὸ Μόσχα• τὸ νομισματικὸ συζητήθηκε, ἀλλὰ δὲν ἐπετεύχθη προσέγγιση τῶν ἀπόψεών τους, ὅπως ἐπιζητοῦσαν οἱ Ἀμερικανοί. Οἱ Ἰάπωνες δὲν δεσμεύονται, ὅτι δὲν θὰ προχωρήσουν σὲ ὑποτίμηση, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ ζήτησαν αὐστηρὰ ἐποπτεία τῆς ἀγορᾶς κεφαλαίων, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκόπων, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση, ἔστω κι ἂν μνημονεύεται ὡς ἡ μοναδικὴ ἀπόφαση τῆς συνόδου. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἐπανέφεραν τὸ θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Οὐἀσιγκτον ἦταν ἀπόλυτες• οἱ προοπτικὲς δὲν εἶναι καθόλου αἰσιόδοξες γιὰ τὸ νομισματικό, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἡ σημερινὴ ἀβεβαιότης θὰ συνεχισθεῖ. Τὸ νομισματικὸ σύστημα δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ μετατοπίσεως τοῦ κέντρου του στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία• ὁ βόρειος Ἀτλαντικὸς καὶ περισσότερο ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ δευτερεύοντα κέντρα.

Κύπρος, γιὰ δεύτερο γύρο

Ἡ Κύπρος ὁδηγεῖται σὲ δεύτερο γύρο γιὰ τὴν ἐκλογὴ προέδρου, ἂν καὶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης διατηρεῖ ἀσφελὲς προβάδισμα, μὲ 45,3%, ἔναντι 27% τοῦ δευτέρου, ὑποψηφίου τοῦ ΑΚΕΛ• ἡ ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου σημαίνει στροφὴ πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ὡς μέσου γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν ἀπασχόλησαν τὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς μεγαλονήσου, ἂν καὶ ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος φέρει τὸ βάρος τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ σχεδίου Ἀνάν• στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ στὶς σχέσεις μὲ τοὺς Ἀναδυομένους ἐμφανίζεται πιὸ θερμὸς ὑποστηρικτής τους, ἐνῶ ἔχει ἄριστες σχέσεις καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ Κύπρος ἀλλάζει σελίδα κι ἀναμένεται ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Μνημονίου ὡς πρώτου μέτρου μετεκλογικὰ ἀπ’ τὴν νέα κυβέρνηση• οἱ τελικὲς διαπραγματεύσεις προβλέπονται σκληρές, καθὼς ἐπιδιώκεται καὶ ἡ συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας στὴν χρηματοδότησή του.

Ἀντιπολίτευση, σὲ πόλεμο ὀπισθοφυλακῶν

Ἡ ἀνατροπὴ ἄρδην τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς ὑποχρεώνει πλέον τὴν ἀντιπολίτευση, μὲ πρώτη τὴν ἀξιωματική, σὲ πόλεμο ὀπισθοφυλακῶν, καθὼς ἐξαντλήθηκαν πρόωρα τὰ πολεμοφόδιά της κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς Εὐρωζώνης• ἡ φιλοευρωπαϊκὴ στροφή της δὲν πείθει οὔτε τὶς συνιστῶσες της καὶ πολὺ περισσότερο τὴν κοινὴ γνώμη, ἐνῶ ἡ συνέχιση τῆς ἴδιας τακτικῆς δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐπιδιώκει τὴν ἀποτροπὴ ἢ τουλάχιστον τὴν καθυστέρηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει ὁριστικά, ἔχει γυρίσει σελίδα κατὰ τὰ κοινῶς λεγόμενα, καὶ συστρατεύεται στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ στὴν προσπάθεια τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• ἡ ἐκτόνωση τῶν ἀπεργιῶν τόσο εὔκολα, παρὰ τὰ δραματικὰ προβλήματα ὅλων τῶν τάξεων, ἔχει ὡς ὑπόβαθρό της τὴν πολιτικὴ εὐαισθησία, ὅτι δὲν πρέπει νὰ διαταραχθεῖ ἡ διαδικασία ἀποκολλήσεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸ κατώτατο σημεῖο τοῦ παρελθόντος ἔτους. Στὸ θέμα αὐτὸ δίδεται ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση καὶ σὲ κανένα ἄλλο, διότι ὅλα τὰ ἄλλα θεωροῦνται δευτερεύοντα• τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι ὁ πολλαπλασιαστὴς στὰ δημόσια οἰκονομικά, ποὺ δὲν λέει τίποτε στὸν ἁπλὸ κόσμο, ἀλλὰ ὁ πολλαπλασιαστὴς στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὸν γύφτο πρῶτο, διότι αὐτὸς γυρίζει τὸ χρῆμα γρήγορα ἀπὸ χέρι σὲ χέρι καὶ δίνει ζωὴ στὴν τοπικὴ οἰκονομία τῆς γειτονιᾶς.
Ἡ ἐπανεκκίνηση κλιμακώνεται σὲ τρία ἐπίπεδα σαφῶς διαχωρισμένα μεταξύ τους: πρῶτο, εἶναι ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν διοχέτευση χρήματος στὰ στρώματα μὲ πολλὲς ἀνελαστικὲς ἀνάγκες καὶ τὰ ὁποῖα θὰ τὰ ξοδεύσουν γρήγορα στὴν τοπική τους ἀγορά, ἐνῶ συμπληρωματικὸ ρόλο, ἂν ὄχι καὶ πρῶτο, διαδραματίζουν τὰ μικρὰ καὶ μεσαῖα δημόσια ἔργα• ἤδη ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐπιτύχει, παρὰ τὴν ἀσφυκτικὴ ἔλλειψη ρευστότητος τὴν ἐπαναλειτουργία ἑνὸς δις περίπου μικρῶν καὶ μεσαίων ἔργων, καθὼς ὅλο καὶ νέα ξαναρχίζουν, μετὰ τὴν διακοπή τους ἐπὶ τριετία. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιταχυνόμενη ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους, καὶ μὲ τὸ πρόγραμμα πεντακοσίων ἑκατομμυρίων γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἀποτελοῦν τὸν κυρίο κρουνὸ τροφοδοτήσεως τῆς ρευστότητος, καθὼς ἤδη πλημμυρίζουν τὶς τράπεζες οἱ αἰτήσεις γιὰ χρηματοδότηση• ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα δὲν λείπουν, μὲ πρῶτο καὶ σοβαρώτερο τὸν πόλεμο τῆς ἀτλαντικὴς διαπλοκῆς, προέκταση τῆς προηγουμένης καταστροφολογίας της, περισσότερο στὸν οἰκονομικὸ τύπο. Εὐτυχῶς ἡ ἐπιρροή της ἔχει περιορισθεῖ ἀρκετά, ἀλλὰ παρεμβαίνει περισσότερο στὸ Χρηματιστήριο καὶ παρεμποδίζει τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καὶ στὸν ἐπεδυτικὸ ὁρίζοντα• ἀπὸ μιὰ πλευρὰ εἶναι δικαιολογημένοι, εἶχαν παίξει τὰ πάντα στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ στὴν χρεωκοπία μας, μαζὶ μὲ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἔχασαν. Πίστευαν ὅτι θὰ ἀγόραζαν τὴν Ἑλλάδα γιὰ μιὰ δεκάρα…
Τὸ δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι ἡ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις• ταυτίζονται αὐτὰ τὰ δύο καὶ ἀλληλοπλέκονται καὶ ὡς διαδικασία καὶ ὡς στρατηγικὲς ἐπιδιώξεις. Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις προχωροῦν, ἂν καὶ παραμένουν ἀρκετὲς γραφειοκρατικὲς δυσκολίες, τὶς ὁποῖες καλείται παρακάμψαι ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ πρωθυπουργὸς προσωπικά, διότι διαφορετικὰ κινδυνεύει μὲ ὑπονόμευση ἡ ὅλη πολιτική του• ὅσο προχωροῦν οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τόσο ἡ προσέλκυση τῶν ξένων ἐπενδύσεων ἐπιταχύνεται, ὅπως καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Δικαιολογίες γιὰ καθυστερήσεις δὲν εἶναι ἀνεκτὲς ἀπὸ κανέαν κι οἱ εὐθύνες καταλογίζονται στὴν κορυφή, στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ προσωπικά, διότι δὲν ἀντιδρᾶ ἀποφασιστικὰ σὲ ὅποιον ὑπονομεύει, ὄχι μόνο τὴν κυβερνητική του πολιτική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάταση τοῦ λαοῦ, στερεῖ ἀπ’ τὸν καθένα τὸ χαμόγελό του• οἱ πιέσεις τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀπὸ κάτω συγκλίνουν μὲ τὴν πολιτικὴ ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας κι ἑπομένως συμβάλλουν στὴν ἐφαρμογὴ τῆς κυβερνητικῆς τακτικῆς. Ἡ ἀντιπολίτευση ἀποδεικνύεται ἀνίκανη, ἀκόμη καὶ στὴν πολιτικὴ σύλληψη τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν στὴ χώρα• ὅταν καταγγέλλει τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, ἐπιβεβαιώνει στὴν κοινὴ γνώμη τὶς ὑποψίες της ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπηρετεῖ τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ τὶς ἀτλαντικές τους διασυνδέσεις• ἡ στάση του ἀπέναντι στοὺς τρομοκράτες ἐνισχύουν αὐτὴ τὴν ἐπιχειρηματολογία.
Τὸ τρίτο ἐπίπεδο εἶναι οἱ διεθνεῖς σχέσεις• ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν ἄνεση τῆς διεκδικήσεως τῶν ἐθνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφερόντων μας. Ἀπόρροια τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι καὶ ἡ ἁπάλυνση τῶν τόνων ἀπ’ τὴν Τουρκία• ὄχι ὅτι ἄλλαξε πολιτικὴ στὰ διμερῆ μας ἡ Ἄγκυρα, κάθε ἄλλο, ἀλλὰ προαρμόζει τὴν στάση της στὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς χώρας μας. Ὅσο εἴμασταν ἀπομονωμένοι καὶ ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς Εὐρώπης κλιμάκωνε τὶς προκλήσεις της ἀπέναντί μας, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦσε τὴν ἀντικατάσταση τοῦ στρατηγικοῦ μας ρόλου μὲ τὴν δική της παρέμβαση• ἡ στροφὴ ἔγινε κι ἀπομένει ἡ συστηματικὴ ἀξιοποίηση τῆς ἄλλης ψυχολογίας. Καμπὴ θεωρεῖται ὁ ἑπόμενος μῆνας, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο• τὰ κριτήρια δὲν εἶναι μόνο ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν δύο χωρῶν στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ στὰ ἀναπτυξιακά μας ἔργα, ἀλλὰ καὶ ἡ στήριξή τους στὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ στὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐπιστρέφει ἡ Ἑλλὰς στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ ἄξονά της τὴν ταύτισή της μὲ τοὺς στρατηγικοὺς στόχους τῆς Εὐρωζώνης• ἀποδεικνύεται δύσκολη πολὺ ἡ ἀποκατάσταση τῶν καταστροφῶν τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου.
Στὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ραγδαῖες• στὰ πολιτικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος, διὰ τῆς ὑστερικῆς του, μοναδικὸ στόχο ἔχει τὴν συγκάλυψη τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ στὴ λίστα Λαγκάρντ. Φυσικὰ τὸ πρόβλημα ἔχει φουντώσει καὶ στὸ ἐσωτερικό του, καθὼς ἡ ἀριστερὴ κυρίως πτέρυγά του δὲν ἀνέχεται αὐτὸν τὸν εὐτελισμὸ τῆς πολιτικῆς της παρουσίας• τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσει θὰ τὸ δείξουν οἱ ἑπομένες μέρες, διότι γιὰ ἄλλους σκοποὺς γίνεται ἡ ὑποβολὴ ἐρωτήσεων ἐπὶ πεντάωρο σὲ ἕναν μάρτυρα κι ἀπὸ μία βουλευτή. Στὰ οἰκονομικὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποδεικνύεται, ὅτι ὄχι μόνο εἶχε ταυτισθεῖ μὲ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὴν συνεχίζει, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀντιπολιτευόμενοι, ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ἀμελητέας ποσότητος• ἡ σύμπλευση τῆς διαπλοκῆς ἐνισχύει τὴν ἐπιχειρηματολογία κάποιων συνιστωσῶν γιὰ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ἀλλὰ ἡ ἡγεσία κωφεύει, ἀποδεικνύουσα ὅτι οἱ ἄνωθεν ἐξαρτήσεις εἶναι ἰσχυρότερες. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου καταγράφεται μόνο ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἀρκετοὺς ὑπουργούς, ἐνῶ ἀγνοεῖται ἀπ’ τὴν ἀντιπολότευση• ἔτσι ὁ Σταῦρος Καλογιάννης διαθέτει τὰ κονδύλια γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν παγκόσιμα ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης, μὲ περίπτερο –παρὰ τὶς ἰσχνὲς ἀγελάδες- τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν παραγωγῆς λογισμικοῦ γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία κι ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση τὸ ἀγνοοῦν. Πρόκειται γιὰ πρωτοπόρο κλάδο παγκοσμίως. Οἱ νέοι τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν μᾶς γεμίζουν ὑπερηφάνεια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.