Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα

Ἔκκληση πρὸς τοὺς Γάλλους ἐπιχειρηματίες ἀπηύθυνε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μὲ συνέντευξή του στὴν «Φιγκαρό», γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, τὴν παραμονὴ τῆς ἀφίξεώς του στὴν Ἀθήνα• ὁ πρωθυπουργὸς ὑποδέχεται τὸν Γάλλο πρόεδρο στὸ ἀεροδρόμιο καὶ στὴ συνέχεια ἔχουν μακρὰ συνομιλία στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ἐνῶ στὸ γεῦμα ἔχουν κληθεῖ νὰ παρακαθίσουν καὶ οἱ Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ Φώτης Κουβέλης. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸ ἀπόγευμα θὰ ἐπιστρέψει στὸ Παρίσι. Ἡ ἐπίσκεψη ἀποτελεῖ ἔμπρακτη συμπαράσταση πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅπως εἶχε κάνει τὸν Ὀκτώβριο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προγράμματος καὶ τὴν αὔξηση τῶν παροχῶν πρὸς τὴν Ἀθήνα. Στὴν κατάλληλη στιγμὴ ἔρχεται ἡ γαλλικὴ ὑποστήριξη.

Προεκτάσεις τῆς Χαλκιδικῆς

Οἱ ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν πενῆντα εἰσβολέων στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ «Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ» τῆς Χαλκιδικῆς συνεχίζονται, καθὼς ἡ ὀργανωμένη ἐπίθεση ἀποδεικνύεται ὅτι ἔγινε ἀπὸ ἐκπαιδευμένους καὶ μὲ στόχο τὴν ἀσφάλεια, τὴν ἠρεμία στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ τὴν παρεμπόδιση τῶν ξένων ἐπενδύσεων• ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως ἐπισκέφθηκε τὶς ἐγκαταστάσεις, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἐξέταση τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ καὶ τῶν βίντεο. Ὅλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις, ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκασαν τὴν ἐπίθεση, ἐνῶ ἡ ἀναμετάδοσή τους στὸ ἐξωτερικὸ συμπληρώνει τὴν μαύρη εἰκόνα γιὰ τὴν Ἑλλάδα• οἱ δράστες ὁπωσδήποτε γνώριζαν ἄριστα τὴν περιοχὴ καὶ τὶς ἐγκαταστάσεις, ὁπότε εἶχαν ἄνεση κινήσεων. Ἑπομένως ἦταν ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς ἢ μὲ μακρὰ παραμονὴ ἐκεῖ κι εἶχαν πλαισιωθεῖ ἀπὸ εἰδικὰ ἐκπαιδευμένες ὁμάδες γιὰ δολιοφθορές• δηλαδή, πρόκειται γιὰ νέο φαινόμενο στὴ χώρα, ποὺ ὑπερβαίνει τὶς δυνατότητες τῶν νεαρῶν. Σχετικὴ μᾶλλον εἶναι καὶ ἡ σφαῖρα στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.

Καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας

Ἡ καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, ἐνῶ ἀποφασίσθηκε ἡ παροχὴ ὑγεινομικῆς καλύψεως στὶς οἰκογένειες χωρὶς κανέναν ἐργαζόμενο• γιὰ τοὺς σκοποὺς αὐτοὺς θὰ χρησιμοποιηθοῦν κονδύλια τῶν ΕΣΠΑ, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ χρηματοδοτήσεις τῶν τραπεζῶν πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι συζητήθηκε καὶ ἡ ἐπίθεση στὴν Χαλκιδική, ἀλλὰ ἀπέφυγαν τὴν ὅποια ἀναφορὰ δι’ εὐνοήτους λόγους• ἡ κυβέρνηση πάντως ἐμφανίζεται συμπαγὴς καὶ ἰσχυρὴ καὶ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας. Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ στὴν ὁμιλία του στὸ Ζἀππειο, σὲ ἐκδήλωση τοῦ «Ἱδρύματος Σταύρου Νιάρχου», ἐπανέλαβε τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, μὲ τὴν προώθηση τῶν ἐπενδύσεων• ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει στὴν ἀγορά, καθὼς καὶ ἡ ἐξαγγελία γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν περισσοτέρων μεγάλων ἔργων δυόμισυ δις εὐρὼ τὸ τρίμηνο, διευρύνει τὶς προοπτικὲς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς.

Ἀγγλία, ἀναπνευστικὸς ἰὸς

Τὰ κρούσματα τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἰοῦ στὴν Βρεταννία ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ δέκα περίπου, μὲ τρεῖς θανάτους• τὰ πρῶτα κρούσματα παρουσιάσθηκαν σὲ ταξιδευτὲς ἀπ’ τὴν Ἄπω Ἀνατολή, ἀλλὰ μετὰ διαπιστώθηκε ὅτι μεταδίδεται καὶ σὲ μόνιμους κατοίκους τῆς χώρας. Στὴν ἀρχὴ πίστεψαν ὅτι εἶναι παραλλαγὴ τοῦ ἀσιατικοῦ ἰοῦ ποὺ εἶχε πλήξει τὴν Κίνα καὶ ἄλλες χῶρες πρὸ πενταετίας, μὲ συμπτώματα πάλι στὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα• τὸ Λονδίνο ἔχει ἐνημερώσει ἤδη τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας κι ἔχει θέσει σὲ συναγερμὸ τὶς ὑγειονομικές του ἀρχές, ἐνῶ περνοῦν ἀπὸ ἰατρικὲς ἐξετάσεις οἱ συγγενεῖς καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς. Τὰ ἐργαστήρια δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐντοπίσει τὴν φύση τοῦ ἰοῦ.

Πρόστιμο μαμᾶς Παπανδρέου

Ἡ Πολεοδομία Κορίνθου ἐπέβαλε πρόστιμο 25000 εὐρὼ στὴν ἔπαυλη τῆς Μαργαρίτας Παπαδρέου στὴν παραλία τῆς Κορινθίας, διότι δὲν τήρησε τοὺς πολεοδομικοὺς κανονισμούς• οἱ καταγγελίες ἐκκρεμοῦσαν χρόνια, ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση σκόνταβε… στὴν γραφειοκρατία. Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ὅμως καταγγέλλουν ὅτι στὴν ἔκθεση δὲν περιλαμβάνεται ἡ καταπάτηση τοῦ αἰγιαλοῦ καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς ἔπαυλης σὲ ἐπιχείρηση, διότι τοὺς θερινοὺς μῆνες νοικιάζεται γιὰ δημόσιες ἐκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια• στὴν Κορινθία τὸ θέμα συζητεῖται συνέχεια κι ἔγινε γνωστὸ μόνο ἀπ’ τὶς ἱστοσελίδες τῆς περιοχῆς, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ ἐπέβαλε ἀπόλυτη συστκότιση. Ὅσο ὁ υἱὸς ἦταν πρωθυπουργὸς τίποτε δὲν γινόταν κι ἡ μαμὰ συνέχιζε ἀπτόητη τὶς οἰκονομικές της ἐπιδόσεις• Ἔπρεπε νὰ ἀλλάξει ἡ κυβέρνηση…

Ὁ Πελοπίδας ὀδυρομένους

Ὁ Πελοπίδας, φυλακισμένος στὶς Φερές ἀπ’ τὸν τύραννο Ἀλέξανδρο στὴν ἀρχὴ εἶχε τὴν ἄνεση τῆς ἐπικοινωνίας μὲ ὅλους• πίστευε ὁ τύραννος ὅτι θὰ τοῦ ἔπληττε τὸ ἠθικὸ καὶ θὰ τὸν προσκυνοῦσε. «Ἐπεὶ δὲ τοὺς μὲν Φεραίους ὁ Πελοπίδας ὀδυρομένους παρεκάλει θαρρεῖν»• ἐπειδὴ ὁ Πελοπίδας τοὺς μέν Φεραίους διαμαρτυρομένους γιὰ τὴν τύχη του τοὺς παρακαλοῦσε ἔχειν θάρρος. «Ὡς νῦν μάλιστα δώσοντος τοῦ τυράννου δίκην»• διότι σύντομα μάλιστα θὰ τιμωρηθεῖ ὁ τύραννος. «Καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνον ἀποστείλας ἔλεγεν»• στὸν ἴδιο δὲ τὸν τύραννο μὲ γράμματα τοῦ παράγγελνε. «Ὡς ἄτοπός ἐστι τοὺς μὲν ἀθλίους πολίτας καὶ μηδὲν ἀδικοῦντας ὁσημέραι στρεβλὼν καὶ φονεύων»• ὅτι εἶναι ἀσυνεπής, ἐπειδὴ τοὺς μὲν ἀνήμπορους καὶ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας πολίτας καθημερινὰ τοὺς βασανίζει καὶ τοὺς σκοτώνει. «Αὐτοῦ δὲ φειδόμενος, ὃν μάλιστα γινώσκει τιμωρησόμενον αὐτὸν ἄνπερ διαφύγῃ»• αὐτὸν δὲ τὸν φοβᾶται, γιατὶ θὰ τὸν τιμωρήσει μόλις ξεφύγει.

Νομισματικὲς διαταραχὲς

Οἱ νομισματικὲς διαταραχὲς εἶναι ἀναμενόμενες στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς συνόδου τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὴ Μόσχα τὴν Παρασκευή• ἡ προσοχὴ ὅλων στρέφεται πρὸς τὴν Ἰαπωνία, διότι ὁ ὑπουργός της δὲν ἀνέλαβε ρητὲς δεσμεύσεις, ὅτι δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν, ἐνῶ θέτει ὡς ἐπείγουσα προτεραιότητα τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, χωρὶς αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, δηλαδὴ τὴν διολίσθηση τουλάχιστον τοῦ νομίσματός της. Ὅλες οἱ χῶρες ἄσκησαν κριτικὴ στὴν Γερμανία καὶ στὴν Κίνα γιὰ τὰ ὑψηλὰ ἐμπορικά τους πλεονάσματα καὶ πολλοὶ ἔθεσαν ὡς λύση, ὅπως οἱ Ἀμερικανοί, τὴν ἀνατίμηση τοῦ νομίσματός τους• ἀμφότερες ἀρνήθηκαν διαρρήδην, ἐνῶ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς ὑπογράμμισε ὅτι τὸ εὐρὼ ἔχει τὴν κανονική του ἰσοτιμία. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ἡ Γαλλία, ἔστω καὶ μόνο ἐντὸς τῆς Ευρωζώνης, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ὑπερτιμημένο τὸ εὐρὼ καὶ ἁρμόζει ἡ ὑποτίμησή του.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴ Δύση, πτωτικὲς στὴν Κίνα, ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο• ὅλα ἔμειναν σταθερά, εὐρώ, 13352 δολλάρια, 125,2385 γιέν, πετρέλαιο, 117,64 καὶ μόνο ὁ χρυσὸς ὑποχώρησε, 1611,25. Ἡ ἄνοδος στὴν Ἰαπωνία ἀποδίδεται στὶς ἐλπίδες γιὰ ὑποτίμηση τοῦ γιὲν καὶ ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν διαφαίνεται κἂν στὸ σύντομο μέλλον• στὴν Εὐρώπη ἐλαφρὰ ἄνοδο σημείωσε ἡ Φραγκφούρτη, διότι τὰ οἰκονομικὰ ἰσντιτοῦτα προβλέπουν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη τὸ πρῶτο τρίμηνο, μετὰ τὴν ὕφεση τοῦ προηγουμένου. Πάντως οἱ ἐλπίδες γιὰ εὐρύτερη ἐπέκταση τῆς ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη ξαναγεννῶνται, χάρις στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας καὶ τῶν γειτονικῶν χωρῶν της• ἀκόμη καὶ στοὺς ἑταίρους τοῦ Νότου προβλέπεται ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως μέσα στὸ τρέχον ἔτος καὶ ἀνάκαμψη σὲ ὅλες, χωρὶς τὴν ἐξαίρεση οὔτε κἂν τῆς χώρας μας. Ἀντιθέτως τὸ ἐπενδυτικὸ κλίμα εἶναι πολὺ καλύτερο ἀπὸ ἄλλες γειτονικές τους οἰκονομίες.

Διεθνῆ, Ρωσία καὶ Ἀμερικὴ

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς εἶχαν μακρὰ τηλεφωνικὴ συνομιλία, τὴν πρώτη μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Κέρρυ• ἡ συζήτηση μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ χαρακτηρίσθηκε ἄκρως ἐποικοδομητικὴ ἀπ’ τὶς ἐκπροσώπους τους καὶ ἐπεκτάθηκε σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ θέματα, Συρία, Ἰράν, Παλαιστίνη, Βόρειος Κορέα, πυρηνικὰ καὶ ἀντιπυραυλικὴ ἀσπίδα, διμερεῖς σχέσεις καὶ ἐπιτάχυνση τοῦ ἀφοπλισμοῦ τους, μὲ ἐπέκταση τῆς ὑπαρχούσης συμφωνίας. Οἱ δύο πλευρὲς ἐμφανίζονται πρόθυμες γιὰ ἄρση τῶν ἐκκρεμοτήτων τους καὶ διεύρυνση τῆς συνεργασίας τους στὸ διάστημα καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τοῦ πολικοῦ κύκλου• στὸ Κρεμλίνο πιστεύουν ὅτι, ἡ ρωσικὴ πρόταση γιὰ τὴν ἐκτόξευση ραδιοτηλεσκοπίου, μὲ ἀποστολὴ τὸν ἔγκαιρο ἐντοπισμὸ τῶν μετεωριτῶν ποὺ εἰσέρχονται στὴν γήινη ἀτμόσφαιρα, τυγχάνει εὐμενοῦς ἀποδοχῆς στὴν Οὐάσιγκτον. Μόνο μὲ τὴν συνεργασία ὅλων τῶν διαστημικῶν δυνάμεων εἶναι δυνατὴ ἡ ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα ἀπέναντι στοὺς ἀστρικοὺς εἰσβολεῖς.

Κύπρος, Νίκος Ἀναστασιάδης

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ πρώτου γύρου τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τῆς Κύπρου, μὲ ποσοστὸ 45,6% καὶ δεύτερο τὸν Σταῦρο Μαλά, 27%• τὴν Κυριακή, στὸ δεύτερο γύρο, θεωρεῖται βέβαιη ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, ὁπότε ἀρχίζουν καὶ οἱ δύσκολες διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως στὴν ἐξουσία, καὶ μάλιστα μὲ τόσο μεγάλη διαφορὰ στὸν πρῶτο γύρο, σημαίνει ἀλλαγὴ ἄρδην τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ στροφὴ πρὸς τὴν ἐλεύθερη ἀγορὰ καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἀλλὰ καὶ τολμηρότερα ἀνοίγματα στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων• ἡ συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας στὸ πρόγραμμα βοηθείας εἶναι τὸ κύριο• ἀπὸ αὐτὸ θὰ ἐξαρτηθοῦν, σὲ μεγάλο βαθμό, οἱ ὅροι τοῦ Μνημονίου. Πλούσια εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία.

Αἰθαλομίχλη τοῦ Πεκίνου

Ἡ αἰθαλομίχλη σκέπασε πάλι τὸ Πεκῖνο, ἀμέσως μόλις σταμάτησαν οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι τῆς ἐρήμου, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν κυκλοφορία τῶν αὐτοκινήτων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀεροσκαφῶν• τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις τῆς Κίνας κι ὀφείλεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν κακὴ ποιότητα τῶν καυσίμων, δηλαδὴ πηγάζει ἀπ’ τὴν διύλιση τοῦ πετρελαίου. Τὰ κινεζικὰ διυλιστήρια συμφωνοῦν στὴν ἀλλαγὴ τῶν συστημάτων καὶ στὴν ἐφαρμογὴ μεθόδων καθαρᾶς παραγωγῆς, ἀλλὰ ζητοῦν κρατικὲς ἐνισχύσεις, τὶς ὁποῖες χορηγεῖ ἀφειδῶς ἡ κυβέρνηση, καὶ διετῆ μεταβατικὴ περίοδο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἀλλαγῶν στὴ διαδικασία τῆς παραγωγῆς. Ὁπότε ἡ ζωὴ στὶς κινεζικὲς πόλεις παραμένει ἡ ἴδια, ἐκτὸς κι ἂν γίνουν θαύματα… Οἱ Κινέζοι πληρώνουν τὴν ἐλαστικότητα τῶν κυβερνήσεών τους • δὲν καλύπτονται οἱ ἀνάγκες μὲ εἰσαγωγές.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.