Προεκτάσεις τρομοκρατίας καὶ διαπλοκὴ

Ἡ τρομοκρατία, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ἡ ἐπίθεση στὶς Σκουριὲς τῆς Χαλκιδικῆς, ἔτυχε συνέχεια τῆς διακριτικῆς μεταχειρίσεως τῆς διαπλοκῆς, πέραν τῆς προβολῆς της ἀπὸ μερικὰ κόμματα, ὅπως τὸν ΣΥΡΙΖΑ• ἡ χθεσινὴ ἀπεργία τῆς ΕΣΗΕΑ -ἡ ὁποία θυμήθηκε αἰφνιδίως τὰ προβλήματα τοῦ κλάδου- στρεφόταν κατὰ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Φρασουὰ Ὁλλὰντ καὶ τῆς ἐνσωματώσεώς μας στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ στὴν συγκάλυψη τῆς τρομοκρατίας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ διαπλοκὴ σέβεται τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ὅταν πρόκειται γιὰ τρομοκράτη, ἀλλὰ διατυμπανίζει στὴ διαπασῶν τὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις ἀνθρώπων τῆς δεξιᾶς• τὰ κίνητρα ἀποκαλύπτονται εὔκολα. Ἡ ἀπόκρυψη ἐπιδιώκεται πάσῃ θυσίᾳ, τῶν διασυνδέσεων τῆς τρομοκρατίας μὲ τὸ παρακράτος καὶ τὶς ἀτλαντικὲς παραφυάδες του• ἀλλὰ πέφτουν πλέον οἱ μάσκες καὶ ἀποκαλύπτεται ὁ ρόλο τους.

Ὁλλάντ, ἑνότης Εὐρωζώνης

Τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνότητα τῆς Εὐρωζώνης διακήρυξε στὴν Ἀθήνα ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Κάρολο Παπούλια• εἶναι ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη ἡγέτου εὐρωπαϊκῆς χώρας, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, καὶ ἡ Ἑλλὰς σὲ ἄλλη φάση σήμερα. Ἔτσι ἐπέμεινε στὴν πολιτικὴ διάσταση, ὑπογραμμίζων ὅτι τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς χώρας μας ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη κι ἑπομένως ἡ διακήρυξη τῆς ΑΟΖ, συνέχεια τῆς κυπριακῆς, διαθέτει τὴν ὑποστήριξή της• οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ γαλλικῶν ἑταιρειῶν στὶς ἀποκρατικοποιήσεις ἦταν ἀναμενόμενες, ὅπως καὶ γιὰ τὸ τέλος τῆς λιτότητος, μὲ τὴν στροφὴ στὴν ἀνάπτυξη σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καὶ τῆς μεγάλης ὁμάδος ἐπιχειρηματιῶν σημαίνει τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν δεσμεύσεων, σὲ κλάδους ὅπως ἡ διαχείριση τῶν ὑδάτων στοὺς ὁποίους ἡ Γαλλία διαθέτει πρωτοπόρο τεχνολογία παγκοσμίως. Ἄλλαξε ἡ πορεία τῶν πραγμάτων.

Ἀποκρατικοποιήσεις πρῶτα

Τὴν ἔμφαση στὶς ἀποκρατικοποιήσεις δίδει ἡ κυβέρνηση, μαζὶ μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις ἂν καὶ αὐτὲς χωλαίνουν κάπως, ὡς ἀπόδειξη τῆς προωθήσεως τῶν ὑποχρεώσεών της• ὁ στόχος γιὰ εἴσπραξη πέντε δις εὐρὼ ἐντὸς τοῦ ἔτους, φαίνεται πλέον ἐφικτός, κι ἴσως μέτριος. Ἡ ἐπιλογὴ γίνεται, διότι οἱ ἀποκρατικοποιήσεις συνοδεύονται κι ἀπ’ τὴν ἀνάλογη αὔξηση τῶν ξένων ἐπενδύσεων, ὁπότε καὶ τῶν πολλαπλασιαστικῶν τους ἐπιπτώσεων στὴν οἰκοομία• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι ἔντονο, ὄχι μόνο τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ καὶ τρίτων χωρῶν, καθὼς διανοίγονται οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας μας σὲ ἐμπορευματικὸ καὶ ἐνεργειακὸ κόμβο, μὲ τὴν ἄμεση ὑποστήριξη τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἐπίσκεψη τῆς τρόϊκας μᾶλλον θὰ εἶναι ἡ εὐκολώτερη τῆς τριετίας, διότι ἔχουν ἐκπληρωθεῖ οἱ περισσότερες ἀπ’ τὶς δεσμεύσεις μας, ὅπως τὸ ἀναγνωρίζουν ἤδη στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἔχει τεθεῖ ἀπὸ πλευρᾶς μας καὶ ἡ ἀνάγκη ἀντισταθμίσεως τῶν μέχρι τώρα λαθῶν τῆς τρόϊκας.

Ἐπιτυχία Ἐθνικῆς Τραπέζης

Ἡ προσφορὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης πρὸς τοὺς μετόχους τῆς Eurobank γιὰ τὴν ἐξαγορά της εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, καθὼς μέσα σὲ μία μέρα τὸ 84,35% τῶν μετόχων δέχθηκαν τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν μετοχῶν τους μὲ ἐκεῖνες τῆς Ἐθνικῆς• οἱ ἁπλοὶ μέτοχοι ἔδειξαν τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ὅτι ὑπάρχει διέξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ διαπλοκὴ καὶ οἱ κερδοσκόποι ἀπογοητεύθηκαν καὶ πάλι, διότι προέβλεπαν μύριες ὅσες δυσκολίες στὴν συγχώνευση τῶν δύο τραπεζῶν καὶ στὴν ἀποδοτικὴ λειτουργία τους, ἐπειδὴ «ἔχει πολλὰ προβλήματα τὸ τραπεζικό σύστημα», ἐκ τῶν ὁποίων πρῶτο ἠ ἀνακεφαλαιοποίησή του, διότι δὲν θὰ γίνει εἰσροὴ ἰδιωτικῶν κεφαλαίων. Τὴν εἴσοδο τῶν ἰδιωτῶν παρεμποδίζουν ἐσκεμμένως.

Σκουριές, Ἐφέτης ἀνακριτὴς

Ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου ζήτησε τὴν σύγκληση τῆς Ὁλομελείας τῶν Ἐφετῶν γιὰ τὴν συζήτηση τῆς προτάσεως καὶ ἀνάθεση σὲ ἐφέτη ἀνακριτὴ τῆς ὑποθέσεως τῶν χρυσωρυχείων τῆς Χαλκιδικῆς• ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται πολὺ σοβαρὴ γιὰ τὸ βάρος ἑνὸς πρωτοδίκου ἀνακριτοῦ καὶ μάλιστα σὲ ἐπαρχιακὴ πόλη. Οἱ ἔρευνες προχωροῦν, διότι ἀπ’ τοὺς πενῆντα κουκουλοφόρους, σὲ περιοχὴ ὀρεινὴ καὶ δασική, πολλοὶ ἦταν οἱ ντόπιοι πού γνωρίζουν τὰ μονοπάτια• ἑπομένως ἡ ἐξέταση μόνο τῶν κυνηγετικῶν ὅπλων τοῦ νομοῦ, στὸ ἐὰν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ πρόσφατα, ἀφοῦ τελείωσε ἡ κυνηγετικὴ περίοδος, θὰ προσφέρει πολλὰ στοιχεῖα. Ὁπωσδήποτε ἡ ὀργάνωση ἦταν μεγάλη καὶ σημαίνει διασυνδέσεις μὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, στοὺς μηχανισμοὺς τοῦ παρακράτους.

Ἢ νῦν θεομισὴς γενόμενος

Ἡ σύγκρουση τοῦ φυλακσιμένου Πελοπίδου μὲ τὸν Ἀλέξανδρο πῆρε προσωπικὸ χαρακτῆρα καθὼς ὁ τύραννος δὲν ἠδυνήθη καταβάλλειν τὸ ἦθος τοῦ Θηβαίου• ὁ Πελοπίδας ἔδινε θάρρος σὲ ὅλους, ὅτι γρήγορα τελειώνει ἡ τυραννία στὶς Φέρες. «Θαυμάσας τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἄδειαν αὐτοῦ»• ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε θαυμάσει τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἄνεση τοῦ Πελοπίδου. «Τί δὲ φησὶ σπεύδει Πελοπίδας ἀποθανεῖν;» τί ρώτησε ὁ τύραννος βιάζεται ὁ Πελοπίδας νὰ πεθάνει; «Κακεῖνος ἀκούσας, «ὅπως» εἶπε «σύ τάχιον ἀπολῇ, μᾶλλον ἢ νῦν θεομισὴς γενόμενος»• κι ὅταν τἄκουσε ὁ Πελοπίδας εἶπε, ἐσὺ θὰ χαθεῖς προηγουμένως τόσο μισητὸς ποὺ ἔγινες στοὺς θεούς. «Ἐκ δὲ τούτου διεκώλυσεν ἐντυγχάνειν αὐτῷ τοὺς ἐκτός»• μετὰ ἀπ’ αὐτὸ ἀπαγόρευσε τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἔξω μὲ αὐτόν. «Ἡ δὲ Θήβη θυγάτηρ μὲν Ἰάσονος οὖσα, γυνὴ δὲ Ἀλεξάνδρου»• ἡ δὲ Θήβη ἦταν κόρη τοῦ μεγάλου τυράνου Ἰάσονος καὶ σύζυγος τοῦ Ἀλεξάδρου.

ΕΚΤ, ὄχι πόλεμος ἰσοτιμιῶν

Ὁ Μάριο Ντράγκι ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ νομισματικοῦ πολεμοῦ, λίγες μέρες μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὸ θέμα στὴ Μόσχα• ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης χάραξε στὴν πράξη τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης στὸ θέμα καὶ ταυτίσθηκε ἀπολύτως μὲ τὴν Γερμανία. Ἀποκλείει δηλαδὴ οἱαδήποτε παρέμβαση στὴν διαμόρφωση τῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν, ὁπότε καὶ ἀπορρίπτεται ἡ πρόταση τῶν Γάλλων γιὰ διολόσθηση τοῦ εὐρώ• περισσότερο ὅμως στρέφεται κατὰ τῶν Ἰαπώνων οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι εὐνοοῦν τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιὲν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, μέσα ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, τῆς οἰκονομίας τους. Φυσικὰ αὐτὰ εἶναι περισσότερο εὐσεβεῖς πόθοι καὶ διασαφήνιση τῆς ἐπισήμου πολιτικῆς, διότι οἱ ἀγορὲς ἐκφράζουν πάντοτε ἄλλες δυνάμεις κι ἄλλες διαδικασίες ἀποκαλύπτουν• ἀλλὰ ἡ πρόθεση τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς δυνάμεως μετράει ἀρκετὰ στὴν διαμόρφωση τοῦ κλίματος στὶς ἀγορές. Ἡ Εὐρωζώνη δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει τὸ ἤρεμο κλίμα.

Διάσωση οἰκονομίας Κύπρου

Ἡ διαδικασία γιὰ τὴν διάσωση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας ἄρχισε στὴν πράξη, καθὼς θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐκλογὴ τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη στὴν προεδρία τῆς μεγαλονήσου, ὁπότε μέσα στὸ Μάρτιο ὑπογράφεται τὸ Μνημόνιο• τὸ κύριο ἐρώτημα εἶναι ἡ συμμετοχὴ ἢ ὄχι τῆς Ρωσίας στὸ πρόγραμμα, ὁπότε ἡ τρόϊκα γίνεται κουαρτέτο. Οἱ διαπραγματεύσεις ἐπιταχύνονται, διότι, πέραν τῶν πρακτικῶν προβλημάτων, ἀναδεικνύονται καὶ τὰ πολιτικά, ἀφοῦ ἡ Μόσχα παρεμβαίνει στὴν διάσωση μιᾶς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης• οἱ σχέσεις τῶν δύο γίνονται πλέον πιὸ στενές. Φυσικὰ τὰ πρακτικὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ πολύπλοκα, διότι ἡ κυπριακὴ οἰκονομία στηρίζεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν προσφορὰ ὑπηρεσιῶν, ὅπως ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ κίνηση κεφαλαίων, ὅπου ἀναμιγνύονται καὶ οἱ παρασπονδίες τους• ἡ ρύθμισή τους μὲ τὸ Μνημόνιο δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Ὅσο γιὰ τὶς δηλώσεις τῶν «εἰδικῶν» ἀναμενόμενες εἶναι, θεμιτὲς ἢ ὄχι, γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ ἐπιρροὴ τῶν δυσχερῶν διαπραγματεύσεων.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης ὅπου παρατηρήθηκε ρευστοποίηση κερδῶν• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,3337 δολλάρια, ἀλλὰ ἐλαφρὰ ἀνατιμήθηκε, στὰ 124,7310 γιέν, ἐνῶ στὰ ἴδια ἐπίπεδα κινήθηκε ὁ χρυσός, 1613,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 117,51. Ἡ πτώση στὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτων στὴν Εὐρώπη, στὰ ἐπίπεδο τοῦ 1990 τὸν Ἰανουάριο, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, ἐπειδὴ τὴν θεωροῦσαν δεδομένη, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάπτυξη 0,8% τῆς Γαλλίας τὸ τρέχον ἔτος θεωρήθηκε κακὸς οἰωνός• οἱ ἐλπίδες ἑστιάζονται πλέον στὴν ὑψηλότερη ἀνάπτυξη τῆς Γερμανίας, μὲ εὐεργετικὴ ἐπίδραση σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη. Στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἡ ἀναμονὴ ἔχει γίνει συνήθεια πλέον, καθὼς καθυστερεῖ ἀδικαιολόγητα, κατὰ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἡ ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία καὶ ἡ ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν• οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι αἰσθητὲς πλέον, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ προέδρου.

Κλίμα, ἀφύπνιση Ἀμερικανῶν

Ἡ μεγάλη διαδήλωση, πάνω ἀπὸ σαράντα χιλιάδες κόσμος, ἔξω ἀπ’ τὸν Λευκὸ Οἶκο γιὰ τὸ περιβάλλον δείχνει ὅτι ἀρχίζει ἡ ἀφύπνιση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸ κλίμα καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη Γῆ• οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ματαίωση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο καὶ τὴν ἐπιταχυνόμενη ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος παγκοσμίως• ἡ δική τους ἄρνηση, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων, παρασύρει καὶ τὶς ἄλλες χῶρες, Ἰαπωνία, Καναδᾶ, Αὐστραλία, στὶς διεθνεῖς διασκέψεις. Οἱ διαδηλωτὲς εἶχαν συγκεκριμένα αἰτήματα, ὅπως τὴν ματαίωση τῆς κατασκευῆς πετρελαιαγωγοῦ ἀπ’ τὸν Καναδᾶ στὸν Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις, τὸ οἰκολογικὸ σύστημα τῶν κεντρικῶν πολιτειῶν. Ὁ πρόεδρος μᾶλλον ἔλαβε τὰ μηνύματα τῶν διαδηλωτῶν.

Ἰνδίες, πολύφρενος νύμφη

Σὲ πολύφρενο νύμφη μετατρέπονται οἱ Ἰνδίες, καθὼς τὴν ἑπομένη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου, κατέφθασε στὸ Νέο Δελχὶ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργός, μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς αἰτήματα, τὴν πώληση ὅπλων καὶ τεχνολογίας• οἱ Γάλλοι, παρὰ τὴν προεργασία ἐτῶν καὶ τὶς ὑποσχέσεις γιὰ τελικὴ συμφωνία ἀγορᾶς 128 μαχητικῶν Rafale, δὲν ἐπέτυχαν τὴν τελικὴ ὑπογραφή, οὔτε γιὰ τὰ πυρηνικὰ ἐργοστάσια, παρὰ μόνο μερικὲς μικρότερες στὸν κλάδο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ Βρεταννοὶ προωθοῦν τὸ Eurofighter, ἀλλὰ καὶ τὴν δική τους πυρηνικὴ τεχνολογία, ἐνῶ χρησιμοποιοῦν ὡς ἐπιχείρημα καὶ τὶς παραδοσιακὲς σχέσεις, μὲ τὴν μεγάλη ἀσιατικὴ δύναμη• δὲν εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι οἱ Ἰνδοὶ ἀποδέχονται τὴν ἀναφορὰ στὴν ἀποικιακή τους κατάσταση. Περισσότερο θυμοῦνται τὴν προηγούμενη ἐποχὴ τῆς μεγάλης αὐτοκρατορικῆς τους ἀκμῆς στὴν Ἀσία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.