Λαγκάρντ, ἀκρότητες, ὡς συνοδοιπόροι

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὴ λίστα Λαγκὰρντ καὶ οἱ ἀκρότητες κουκουλοφόρων καὶ τρομοκρατῶν δείχνουν ὅτι παρεμβαίνουν στὴν πολιτική μας ζωὴ ὡς συνοδοιπόροι• ἡ ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι ἀπ’ τὸν Σεπτέμβριο 2010 οἱ παρεμβάσεις γίνονταν μὲ κωδικοὺς τὰ ὀνόματα τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ του, ἐνῶ ἦταν δεδομένη, ὄχι μόνο ἡ ἀνοχὴ πρὸς τοὺς κουκουλοφόρους, ἀλλὰ καὶ ἡ συνεργασία ἀστυνομικῶν μαζί τους, ὅπως ἔχουν καναγραφεῖ ἀπὸ τηλεοπτικὲς κάμερες. Ἡ κυβέρνηση ἀπέφευγε συστηματικὰ τὴν ἐκκαθάριση τῶν ὀχυρῶν τῶν κουκουλοφόρων, ἐνῶ ἔδειχνε ὑπογείως τὴν ἀνοχή της πρὸς τοὺς τρομοκράτες, διότι δὲν συνέλαβε κανέναν, πέραν τῶν παρονυχίδων τοῦ 2002• οἱ ἐπιχειρήσεις στὸ Βελβενδὸ καὶ στὴ Χαλκιδικὴ ἔγιναν ἀπὸ στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἄτομα, μὲ ἀποδεδειγμένο συντονισμὸ μηχανισμῶν τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

Ἐνδιαφέρον ξένων ἐπενδυτῶν

Ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Κατὰρ γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὴν νησίδα Ὀξυά, μαζὶ μὲ ἐκεῖνο τῶν Γάλλων, ἐνισχύουν τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• σήμερα ἄλλωστε κατατίθεται ὁ ἀναπτυξιακὸς νόμος, μὲ σημαντικὲς τομὲς στὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν πατάξη τῆς γραφειοκρατίας. Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ στήριξη στὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης θεωρεῖται ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τοὺς ξένους ἐπενδυτές• ὁ Γάλλος πρόεδρος ἔκανε τὶς δηλώσεις τους, μὲ ἀποδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν ἀπόκτηση δικῶν της ἐνεργειακῶν πηγῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μαζὶ μὲ ἐκεῖνες τῆς Κύπρου. Ὁπωσδήποτε ἡ χθεσινὴ παραβίαση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων ἀπὸ τουρκικὴ φρεγάτα δείχνει ὅτι ἡ Ἄγκυρα δὲν θὰ μείνει ἀδιάφορη• ἡ ἐξασφάλιση ὅμως τῆς στηρίξεως τῆς Εὐρωζώνης ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἄμυνα, μὲ δεύτερη τὴν ἀναβίωση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ Ρωσία καὶ Κίνα.

Ἀπεργίες καὶ ἐπανεκκίνηση

Ἡ χθεσινὴ διαδήλωση ἦταν ἡ πιὸ ἐπιτυχημένη τῶν τελευταίων μηνῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀντίστοιχη τῶν παλαιοτέρων τῆς τριετίας• πάντως ἐκτυλίχθηκαν ὅλα ὁμαλά, χωρὶς τὶς παρεμβάσεις τῶν κουκουλοφόρων, ἢ μᾶλλον μὲ ἐλάχιστες ἀπόπειρες, χάρις στὴν ἔγκαιρη παρέμβαση τῆς Ἀστυνομίας. Ἡ ἐκκαθάριση τῶν περισσοτέρων ὀχυρῶν τους, μὲ τὴν ὁμόφωνη ἐπιδοκιμασία τῆς κοινῆς γνώμης, εἶχε ἔμπρακτα ἀποτελέσματα• ἀκόμη κι ὁ ΣΥΡΙΖΑ προστάτεψε τὶς ὁμάδες του καὶ ἀπέφυγε τὴν συγκάλυψη τῶν ἀκραίων στοιχείων, ὁπότε ἀπομονώθηκαν καὶ ἡ Ἀστυνομία προχώρησε στὴν ἐκκαθάριση καὶ τῆς πλατείας Ἐξαρχείων. Οἱ διαδηλώσεις, ὅταν γίνονται εἰρηνικὰ καὶ μαζικά, εὐνοοῦν τὴν χώρα, διότι δίδουν ἐπιχειρήματα στὴν κυβέρνηση, ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο τὸ τέλος τῆς λιτότητος καὶ ἡ ἐφαρμογὴ ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅπως τὸ ἀναγνώρισε καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος• οἱ ἀκρότητες δὲν ἐξυπηρετοῦν κανέναν ἢ μᾶλλον ἐνισχύουν τὴν τακτικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Εἶναι συμπληρωματικὲς πρὸς τὴν σοσιαλιστικὴ πολιτικὴ τῆς παρελθούσης τριετίας.

Ὁλλάντ, ἡγέτης Εὐρωζώνης

Τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Εὐρωζώνης, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα, πρόβαλε ὁ Γάλλος πρόεδρος πρὸς πᾶσα κατεύθευνση• ἐνδεικτικὸ τῆς πολιτικῆς του ἦταν ἡ πλήρης στήριξη τῆς Ἑλλάδος στὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ στὴν ἔνταξη τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας σὲ ἐκεῖνα τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, μὲ προέκτασή τους στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται παρόμοια διακήρυξη ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς καὶ τὸ βάρος της τὸ ἀναλαμβάνει ἡ Γαλλία κι ὄχι ἡ Γερμανία, γιὰ ἱστορικοὺς λόγους• ἡ συμμετοχὴ γαλλικῶν ἑταιρειῶν στὴν ἀξιοποίησή τους, δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ πολιτική, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς ἀπειλές. Ἄλλωστε ἡ TOTAL ἔχει ἀναλάβει πρόσφατα τὴν ἀξιοποίηση δύο οἰκοπέδων στὴν Κύπρο.

Λαγκὰρντ καὶ ὑπολογιστὲς

Ἡ ἔρευνα στοὺς ὑπολογιστὲς τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ ΣΔΟΕ ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς ἀποκαλύπτει ὅλα τὰ ψέμματα γιὰ τὴν διαχείριση τῆς λίστας Λαγκάρντ• τὰ ἀποτυπώματα εἶναι καταγεγραμμένα καὶ ἤδη ἀποστέλλεται ἡ πραγματογνωμοσύνη τῶν ἐρευνητῶν τῆς Ἀστυνομίας. Ὁ πρὼην τσάρος τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ φερόμενος ὡς ἀδέκαστος εἰσαγγελεὺς ἔχουν καταπιεῖ τὴν γλῶσσα τους• ἡ κατάθεσή τους στὴν Προανακριτικὴ ἔχει ἐνδιαφέρον, καθὼς θὰ προσέλθουν ἀπ’ τοὺς τελευταίους, ἂν καὶ ἡ παράταση τῶν ἐργασιῶν της θεωρεῖται δεδομένη. Ἡ ὑστερικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τὶς καθυστερήσεις, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν περιφρόνηση τῶν συναδέλφων της, ποὺ ἀποχωροῦν ὁμαδικὰ μόλις ἀρχίζει τὶς ἐρωτήσεις της. Ἔτσι καταρρέει καὶ ἡ ἐμφανὴς προσπάθειά της συγκαλύψεως τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ.

Διαίτῃ τεκμαιρομένη λυπρὰ

Ὁ Πελοπίδας βρισκόταν σὲ ἀπομόνωση στὶς φυλακὲς τῶν Φερῶν, ἀλλὰ ἐπιδείκνυε ὑψηλὸ φρόνημα • ἡ γυναῖκα τοῦ τυράννου Θήβη, κόρη τοῦ Ἰάσονος ζήτησε νὰ τὸν δεῖ. «Πυνθανομένη παρὰ τῶν φυλαττόντων Πελοπίδαν τὸ θαρραλέον αὐτοῦ καὶ γενναῖον»• ὅταν πληροφορήθηκε ἀπ’ τοὺς φύλακες τοῦ Πελοπίδου τὸ θάρρος καὶ τὴν γενναιότητά του. «Ἐπεθύμησεν ἰδεῖν τὸν ἄνδρα καὶ προσειπεῖν»• ἐπεθύμησε νὰ δεῖ τὸν ἄνδρα καὶ νὰ μιλήσει μαζί του. «Ὡς δὲ ἦλθε πρὸς αὐτὸν καὶ ἅτε δὴ γυνή»• μόλις δὲ τὸν συνάντησε κι ἐπειδὴ ἦταν γυναῖκα. «Τὸ μὲν μέγεθος τοῦ ἤθους οὐκ εὐθὺς ἐν τοσαύτῃ συμφορᾷ κατεῖδε»• τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἤθους του δὲν τὸ κατάλαβε ἀμέσως σὲ τόση συμφορά. «Κουρᾷ δὲ καὶ στολῇ καὶ διαίτῃ τεκμαιρομένη λυπρά»• κουρεμένος καὶ μὲ ντύσιμο καὶ τρόπο ποὺ φαινόταν ἀξιολύπητος. «Καὶ μὴ πρέποντα τῇ δόξῃ πάσχειν αὐτὸν ἀπεδάκρυσε»• ποὺ δὲν ταίριαζε στὴν δόξα του δάκρυσε.

Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάκαμψη

Ἡ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης παρουσιάζει σαφεῖς ἐνδείξεις ἀνακάμψεως, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία καὶ τοὺς ἑταίρους τοῦ σκληροῦ πυρῆνος, ἐνῶ ἡ Γαλλία ὑστερεῖ ἀρκετά• οἱ σχετικὲς προβλέψεις ἐμφανίζονται στὴν Γερμανία, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ζητήσεως κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν της. Οἱ χῶρες τοῦ Νότου παρουσιάζουν ἐμφανῆ σημεῖα ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας τους, καθὼς ὑποχωροῦν τὰ ἐπιτόκια καὶ αὐξάνεται ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν• προβλήματα παρουσιάζει ἡ Γαλλία, καθὼς ἡ ἀνάπτυξή της περιορίζεται στὰ 0,8% γιὰ φέτος, ὅπως δήλωσε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Οἱ λόγοι εἶναι οἱ καθυστερήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ δυσκαμψία τῶν κοινωνικῶν φορέων στὸ διάλογο γιὰ τὶς προτεινόμενες ἀλλαγές• ὅσο πιὸ ἰσχυρὰ εἶναι τὰ συνδικάτα, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀμερική, τόσο περισσότερες δυσκολίες συναντᾶ ἡ κυβέρνηση στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὰ ὑπολείμματα τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας.

ΗΠΑ, δυστοκία οἰκονομικῶν

Ἡ δυστοκία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς συνεχίζεται, καθὼς οἱ διαφωνίες μεταξὺ Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων παραμένουν μεγάλες, ἐνῶ καὶ ἡ Γερουσία καθυστερεῖ τὴν ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν• πέρασε μήνας ἀπ’ τὴν δεύτερη ὁρκωμοσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα κι ἀκόμη ἡ χώρα δὲν ἔχει ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν γιὰ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ Κογκρέσσο καὶ μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἄσχημος γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας, πέραν τῶν δημοσιονομικῶν, στὰ ὁποῖα ὁ πρόεδρος ζητάει τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν χορήγηση πιστώσεων στὴν ἀγορά, ἀλλὰ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἀντιτείνουν τὴν μείωση τῶν δημοσίων δαπανῶν κατὰ 85 δις δολλάρια, καθὼς καὶ τῆς φορολογίας. Τὸ ἀδιέξοδο παρατείνεται, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα καὶ στὴν πολιτικὴ ζωή• τὸ ποσοστὸ τῆς φτώχειας ἔχει αὐξηθεῖ στὸ ἕνα πέμπτο περίπου τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ οἱ κοινωνικὲς δαπάνες περικόπτονται συνεχῶς.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν πορεία τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3337 δολλάρια καὶ 125,1550 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ὑποχώρησε, 1602 καὶ τὸ πετρέλαιο ἐλάχιστα, 117,24. Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα τῆς Ἰαπωνίας αὐξήθηκε στὰ ἐπίπεδα ρεκὸρ τῶν 17,1 δις δολλαρίων τὸν Ἰανουάριο, γεγονὸς ποὺ ἀνησύχησε πάρα πολὺ τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας• ἡ αὔξηση δὲν ὀφείλεται μόνο στὶς εἰσαγωγὲς πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου, ἀλλὰ καὶ διαρκῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες τῆς Ἀσίας. Ἡ ζήτηση τῶν φθηνῶν προϊόντων τους αὐξάνεται στὴ χώρα τοῦ Ἀνατέλοντος Ἡλίου, λόγῳ τῆς κρίσεως καὶ τῆς στροφῆς τῶν κατοίκων της σὲ «κατωτέρας» ποιότητος καὶ τιμῆς ἀγαθά• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της δὲν φαίνεται εὔκολη ὑπόθεση. Ἡ τρίτη οἰκονομικὴ δύναμη παγκοσμίως ἀναζητάει διέξοδο, ὅπως καὶ ἡ Ἀμερική, στὴν οἰκονομική της πολιτική.

Καὶ διαδικτυακὴ κατασκοπία

Οἱ καταγγελίες τῶν τοῦ Πενταγώνου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, γιὰ κατασκοπία ἀπ’ τὴν πλευρὰ τοῦ κινεζικοῦ ὑπουργείου Ἀμύνης στὶς διαδικτακές του συνδέσεις, διαψεύδονται διαρρήδην ἀπ’ τὸ Πεκῖνο• οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν πείθονται ἀπ’ τὶς διαψεύσεις καὶ οἱ Κινέζοι τοὺς κατηγοροῦν γιὰ ἐσκεμμένη προπαγάνδα εἰς βάρος τους. Ἡ ὑπόθεση ἀποκαλύπτει τὴν ἀμοιβαία καχυποψία τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ τὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμό τους στὴν προηγμένη τεχνολογία• ἡ Κίνα ἐξελίχθηκε τὴν τελευταία δεκαετία, ὄχι μόνο σὲ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη, ἀλλὰ καὶ σὲ πρωτοπόρο στὴν προηγμένη τεχνολογία, μὲ τὶς ἐξαγωγές της στὴν Ἀμερικὴ αὐξανόμενες ἁλματωδῶς. Ἔτσι ὁ ἀνταγωνισμὸς προσλαμβάνει πλέον καὶ ἄλλες διαστάσεις, διότι οἱ ἀμοιβαῖες καταγγελίες ἐνισχύουν τὸ κλίμα δυσπιστίας μεταξὺ τῶν δύο κυβερνήσεων. Οὐδέποτε μεταπολεμικὰ εἶχαν τὴν ἄνεση τῆς φιλίας.

Γαλλία, ἐπεισόδια Ἀφρικῆς

Σὲ δύο ἀφρικανικὲς χῶρες ἡ Γαλλία εἶχε σοβαρὰ προβλήματα, πέραν τῶν τρεχόντων• στὸ Μαλί, ἕνας ὑπαξιωματικος τῆς Λεγεῶνος τῶν Ξένων σκοτώθηκε σὲ ἐπιχειρήσεις στὸν ὀρεινὸ ὄγκο Ἰφονγκὰς τῆς Σαχάρας• οἱ Γάλλοι στρατιῶτες, μαζὶ μὲ κυβερνητικὲς δυνάμεις τῆς χώρας, προσπαθοῦν, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν πόλεων, νὰ ἐκδιώξουν τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες ἀπ’ τὰ κρησφύγετά τους στὰ βουνά. Κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις, σύμφωνα μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, σκοτώθηκαν δεκάδες ἀντάρτες• ὁ ὑπαξιωματικὸς εἶναι τὸ δεύτερο θύμα τῶν Γάλλων στὶς ἐπὶ σαράντα σχεδὸν μέρες ἐπιχειρήσεις. Στὸ Καμεροὺν τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς ἑπτὰ Γάλλοι τουρίστες, μεταξὺ τῶν ὁποίων τέσσερα παιδιά, ἀπήχθησαν μᾶλλον ἀπὸ Ἰσλαμιστὲς καὶ μεταφέρθηκαν στὴ γειτονικὴ Νιγηρία• τὸ Παρίσι ζήτησε ἀπ’ τοὺς ὑπηκόους του ἐγκαταλείψαι τὴν χώρα, ἐνῶ ἀναζητάει τρόπους ἀπελευθερώσεως τῶν ὁμήρων.

Ἀναπτυξιακὲς τάσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τοὺς ξένους παρατηρητές, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς ἐπαγγελματίες καταστροφολόγους, ὅτι προδιαγράφει τὶς ἀναπτυξιακὲς προοπτικὲς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ὅλοι προβλέπουν ἀνάπτυξη τὸ ἑπόμενο ἔτος, σὲ διαφορετικὰ ποσοστά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς πλέον συντηρητικὲς ἐκτιμήσεις. Ὁπωσδήποτε δικαιολογοῦνται, ὅταν ὡς χώρα ἔχουμε δυσφημίσει τόσο τὸν ἑαυτό μας ἀπ’ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυππουργό μας∙ τὸ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο, στὸ ὕψος τῶν συναλλαγῶν περισσότερο, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων, ὅταν ὥς πέρυσι ἔφευγαν προτροπάδην, λέει πολλά. Ὄχι μόνο δὲν διακινδυνεύουν τὰ κεφάλαιά τους αὐτοί, ἀλλὰ ἔχουν καὶ μοναδικὴ ὄσφρηση νὰ διαισθάνονται ποῦ βρίσκονται οἱ καλύτερες συνθῆκες ἐπενδύσεων∙ διαπιστώνουν ὅτι κακῶς ἔφυγαν πέρυσι, ἀλλὰ γνώριζαν ἀπὸ μέσα ὅσα ἔγιναν στὸ ΔΝΤ, ποὺ τώρα ἀποκαλύπτονται κατόπιν ἑορτῆς.

Ἰσραήλ, σωρεία συμφωνιῶν

Οἱ σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Ἰσραὴλ ἀνάγονται σὲ στρατηγικῆς σημασίας, ὑπογράμμισαν οἱ δύο πρωθυπουργοί, μετὰ τὶς διμερεῖς συνομιλίες τους, ἐνῶ ὑπεγράφησαν πολλὲς συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας ἀπ’ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς∙ ὁ ἄξων Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἑλλὰς ὁδηγεῖ στὴν Εὐρώπη καὶ ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο γιὰ τὸ ἐβραϊκὸ κράτος. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι οἱ δύο χῶρες ἀποτελοῦν τὶς νησίδες ἀσφαλείας καὶ σταθερότητος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, καὶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου πρόσθεσε, ὅτι, «ὁ ἔξυπνος μάνατζερ ἔρχεται σήμερα στὴν Ἑλλάδα κι αὔριο θὰ ἔρχονται ὅλοι», ἐννοώντας τοὺς πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ χώρα του. Ἰσραηλινὲς ἑταιρεῖες ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἐνεργειακά μας ἀποθέματα, μὲ πρῶτες συμφωνίες στοὺς κόλπους Θερμαϊκὸ καὶ Ὀρφανοῦ∙ ἐπίσης Ἰσραηλινοὶ ἀγοράζουν τὴν κτηματικὴ ἑταιρεία «Πανγαία» ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, μὲ σκοπὸ τὶς ἐπενδύσεις σὲ μεγάλες τουριστικὲς μονάδες.

Ἔλεγχος οἰκονομικῶν πόρων

Τὸν ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ζήτησε ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ ὁ ἀνακριτὴς τῆς ὑποθέσεως, ἐνῶ ἀποκαλύπτονται πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνατρεπτικὴ δράση τῆς ὀργανώσεως∙ ἡ ἀνακρίτης Πειραιῶς διέταξε τὴν σύλληψη τοῦ δευτέρου ἀτόμου στὸ αὐτοκίνητο τοῦ δράστου τῆς δολοφονίας τοῦ Παύλου Φύσσα. Οἱ ὀργανώσεις φαίνεται ὅτι ἔχουν διαλυθεῖ, καθὼς ἔσπασε ὁ πέπλος τῆς σιωπῆς κι ὅλο καὶ περισσότερα στελέχη προστρέχουν στοὺς ἀνακριτὲς γιὰ κατάθεση τῶν ἀπορρήτων τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ τὸ ἄλλοτε δυναμικὸ καὶ ἀτρόμητο κόμμα ἐξαχνώνεται, καθὼς οἱ ὀργανώσεις του κλείνουν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη καὶ μόνο ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ τοῦ προσδίδει κάποια μορφὴ ἐπιβιώσεως. Ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀλλάζει στάση κι ἀνακαλεῖ τὰ λαλίστατα στελέχη του, μὲ φρασεολογία συμπληρωματικὴ πρὸς τὶς δράσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ φοβᾶται, ὅπως φαίνεται, τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἐπιδόσεις κάποιων ἀπ’ τὶς συνιστῶσες του, μὲ τάσεις πρὸς τὰ «γουναράδικα» καὶ τὰ «σηκώματα».

Καταδίκη Τσοχατζόπουλου

Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου γιὰ τὸν Ἄκη Τσοχατζόπουλο καὶ τοὺς δεκαπέντε ἄλλους συγκατηρορουμένους του εἶναι αὐστηρή, ἀλλὰ ἀνταποκρίνεται στὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ∙ ὁ ὑπαρχηγὸς τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁδηγεῖται γιὰ εἴκοσι χρόνια στὴ φυλακὴ καὶ ἀνάλογα οἱ ὑπόλοιποι, ἐνῶ δημεύεται καὶ ἡ περιουσία τους. Μοναδικὴ στὴν ἱστορία μας εἶναι ἡ καταδίκη αὐτή, διότι ἀπεικονίζει τὴν καταδίκη τῆς νοοτροπίας τῆς τριακονταετίας, μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθά της∙ φυσικά, γενεσιουργὸς αἰτία εἶναι οἱ διατάξεις «περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν» τοῦ Συντάγματος, προϊὸν τῶν πασοκικῶν ἀναθεωρήσεων, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τοὺς ὑπουργοὺς στὸ ἀπυρόβλητο. Ἔτσι τὰ χέρια τῆς δικαιοσύνης εἶναι δεμένα καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ μέλη τοῦ ΚΥΣΕΑ τῆς ἐποχῆς.

Συνδικαλιστὴς τοῦ ΣΩΤΗΡΙΑ

Ἡ σύλληψη τοῦ προέδρου τῶν Ἐργαζομένων τοῦ νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ, μὲ 50000 εὐρώ, τὰ ὁποῖα ζήτησε ὡς προμήθεια γιὰ νὰ μὴν ἀπεργήσει τὸ σωματεῖο του, ἀπεικονίζει τὴν νοοτροπία τῶν συνδικαλιστῶν στὴ χώρα μας∙ συνέπεσε αὐτὴ μὲ τὴν πάταξη τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τὴν καταδίκη τοῦ Τσοχατζόπουλου. Εἶναι δεδομένο ὅτι θὰ ἀποτελέσει προηγούμενο, ὥστε νὰ σταματήσει ἡ ἀσυλία τῶν συνδικαλιστῶν τῶν τελευταίων δεκαετιῶν καὶ ἡ ταύτισή τους μὲ τὸ ἐργατικὸ κίνημα∙ οἱ ἐργαζόμενοι πρῶτοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι, οἱ πάσης μορφῆς ἐκπρόσωποί τους, εἶναι προϊόντα τοῦ ἰδίου φυράματος, τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ ἐργολάβοι τῆς ἀτομικῆς σοσιαλιστικῆς ἰδιοτέλειας. Ὁ ἁπλὸς ἐργαζόμενος δὲν τοὺς ἐνδιέφερε ποτέ, ὡς δοῦλο τους τὸν ἔβλεπαν.

Τῶν Μεγαρέων ἐπιμενόντων

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν καταλάβει τὰ Μέγαρα κι ἀποδώσει τοὺς συλληφθέντας, μετὰ ἀπὸ συνθηκολόγηση∙ ἀλλὰ οἱ ἄλλοι ἐπέμειναν στὸν μεταξύ τους πόλεμο. «Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν Μεγαρέων ἐπιμενόντων πολλὰ κακὰ καὶ δρῶντες ἐν τῷ πολέμῳ καὶ πάσχοντες»∙ ἀλλὰ παρὰ τὴν συνθηκολόγηση οἱ Μεγαρεῖς ἐπέμειναν καὶ πολλὰ ἔκαναν ἀλλὰ καὶ ἔπαθαν. «Ἐποιήσαντο Λακεδαιμονίους διαλλακτὰς καὶ δικαστάς»∙ ἔκαναν τοὺς Λακεδαιμόνιους διαιτητὲς καὶ δικαστές. «Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῷ Σόλωνι συναγωνίσασθαι λέγουσι τὴν Ὁμήρου»∙ πολλοὶ λοιπὸν λένε ὅτι ὁ Σόλων συναγωνίσθηκε τὴν δόξα τοῦ Ὁμήρου. «Ἐμβαλόντα γὰρ αὐτὸν ἔπος εἰς νεῶν κατάλογον ἐπὶ τῆς δίκης ἀναγνῶναι»∙ παρενέβαλε λένε κάποιον στίχο στὸν κατάλογο τῶν νεῶν καὶ τὸν διάβασε στὴν δίκη. «Αἴας δ’ἐκ Σαλαμῖνος ἄγειν δυωκαίδεκα νῆας,/ στῆσε ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες»∙ ὁ Αἴας δὲ ἀπ’ τὴν Σαλαμῖνα δώδεκα πλοῖα,/ ὁδήγησε κοντὰ στὴν παραταξη τῶν Ἀθηναίων. Εἶχαν τὸν Ὅμηρο ὡς διδάσκαλό τους.

Ἀγορὰ ἀπὸ Ἰάπωνες Airbus

Ἡ παραγγελία 56 ἀεροσκαφῶν Airbus Α350 ἀπ’ τὴν ἰαπωνικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία JAL θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους ὡς ἱστορικὴ στὸν ἀνταγωνισμό της μὲ τὴν ἀμερικανικὴ Boeing∙ ἡ ἰαπωνικὴ ἀγορὰ ἦταν ἀποκλειστικὸ προονόμιο τῶν Ἀμερικανῶν καὶ δὲν εἶχαν μπορέσει οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ πουλήσουν οὔτε ἕνα σκάφος. Ἡ παραγγελία τῆς JAL εἶναι μᾶλλον ἡ πρώτη εὐκαιρία, διότι καὶ ἡ δεύτερη ἀεροπορική τους ἑταιρεία, ἡ ΑΝΑ, λέγεται ὅτι διαπραγματεύεται μὲ τὴν Airbus τὴν ἀγορὰ πολλῶν ἀεροσκαφῶν∙ οἱ ἰαπωνικὲς ἑταιρεῖες εἶχαν τὰ περισσότερα Boeing787 στὸν κόσμο καὶ τὰ κρατοῦν στὸ ἔδαφος, λόγῳ τῶν ζημιῶν τους γιὰ πολλοὺς μῆνες. Ἔτσι ἐστράφησαν πρὸς τὴν μοναδικὴ ἄλλη ἑταιρεία∙ τὸ πλῆγμα γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι σοβαρό, διότι ἡ ἀεροπορική τους βιομηχανία θεωρεῖται σήμερα ἡ ναυαρχὶς τῆς οἰκονομίας τους. Κι ἔρχεται τὶς μέρες τῆς στάσεως πληρωμῶν καὶ τῆς ἀπειλῆς γιὰ ἐπίσημη χρεωκοπία τῆς χώρας τους.

Ἀμερική, φόβοι χρεωκοπίας

Οἱ φόβοι γιὰ ἐπίσημο κήρυξη χρεωκοπίας ἀπ’ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση ἐντείνονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς τὸ ἀδιέξοδο μεταξὺ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν παραμένει, χωρὶς προοπτικὲς διεξόδου∙ ἡ ἰδιωτικὴ οἰκονομία ὑφίσταται καθημερινὰ καὶ χειρότερα τὶς ἐπιπτώσεις, μὲ ἀπολύσεις προσωπικοῦ ἀπὸ πολλὲς ἐπιχειρήσεις καὶ προβλήματα ρευστότητος ἀπὸ περισσοτερες. Οἱ διεθνεῖς ἀντιδράσεις εἶναι οἱ ἐντονώτερες∙ τὸ Πεκίνο προειδοποίησε τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι μὲ τὴν πολιτική της θέτει σὲ κίνδυνο τὴν πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ τὶς ξένες ἐπενδύσεις πολλῶν τρις δολλαρίων στὴν Ἀμερική∙ φαίνεται ὅτι αὐτὲς δὲν μετροῦν ἀρκετὰ στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα κι αὐτὸ ἐνοχλεῖ περισσότερο τοὺς ξένους, μὲ τοὺς Κινέζους ἔχειν τὸν πρῶτον λόγον. Τὸ πρόβλημα πλέον εἶναι καθαρὰ πολιτικό, διότι συγκρούονται οἱ δύο διαφορετικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας∙ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐμφανίζονται ἐπιδιώκειν τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν της πρὸς κάθε κατεύθυνση.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴ Δύση κι ἀνοδικὲς στοὺς Ἀναδυόμενους∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, 1,3571 δολλάρια καὶ 131,8560 γιέν, ἀλλὰ ἀνοδικά, χρυσός, 1321 καὶ πετρέλαιο, 110,26. Οἱ ἀναδυόμενες χῶρες δείχνουν ὅτι ἀντιμετωπίζουν ἤρεμα τὴν στάση πληρωμῶν στὴν Ἀμερική, ἐνῶ δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὁ Κινέζος πρόεδρος, μάλιστα, διαβεβαίωσε τοὺς ἡγέτες τοῦ ΑΠΕΚ στὸ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Μπαλί, ὅτι ἔχουν ληφθεῖ μέτρα προνοίας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μετατροπῆς τῆς ἀμερικανικῆς χρεωκοπίας, σὲ σοβαρὴ παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση∙ οἱ διαβεβαιώσεις φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀπήχηση στοὺς ἐπενδυτές, διότι δὲν παρουσιάζεται νευρικότης στὶς ἀγορές τους, ὅπως θὰ ἦταν ἀναμενόμενο. Ὁπωσδήποτε ἡ οἰκονομία τῶν ἀναδυομένων χωρῶν δὲν εἶναι στὴν ἴδια κατάσταση, μὲ ἐκείνη τῆς κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ὄχι τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ἀναπτύξεως, ὅσο ἀπὸ πλευρᾶς ἀπεξαρτήσεώς τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Ἔχουν φτιάξει μηχανισμοὺς προστασίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.