Ἑλληνικὴ ΑΟΖ, καταγγελία μας στὸν ΟΗΕ

Στὴν ἐπίσημη γραπτὴ καταγγελία τῆς Τουρκίας στὸν ΟΗΕ, γιὰ τὴν προκήρυξη ἐρευνῶν σὲ περιοχὲς τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος καὶ τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, προέβη προσωπικὰ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν στὴν ἕδρα τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ• ἡ ρηματικὴ διακοίνωση θεωρεῖται ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνακύρηξη τῆς ΑΟΖ, τὴν ἑπομένη τῆς στηρίξεως ἀπ’ τὸν Γάλλο πρόεδρο καὶ ἐκ μέρους τῆς Εὐρωζώνης τῶν νομίμων δικαιωμάτων μας. Ὁπωσδήποτε ἡ συνάντηση συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις, ἂν δὲν ματαιωθεῖ, διότι ἔχει προηγηθεῖ καὶ ἡ παραβίαση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων ἀπὸ τουρκικὴ φρεγάτα• ἡ Ἄγκυρα δύσκολα βρίσκει διεθνὲς στήριγμα, καθὼς ἐπίκειται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Μόσχα, γιὰ τὴν ἀναβίωση τῶν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ στρατηγικῶν μας σχέσεων.

Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀρχίζει, μὲ ὁλοκλήρωσή της τὸν Ἰούνιο κι ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸν Σεπτέμβριο, κατὰ τὸ κυβερνητικὸ πρόγραμμα καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀποβλέπει ὁ νέος ἀναπτυξιακὸς νόμος καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς• σὲ φιλικὴ συζήτηση, σὲ τραπέζι μὲ βουλευτές του, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι τὸ τρίμηνο αὐτὸ εἶναι τὸ δυσκολώτερο γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ ὑπογράμμισε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπισκέψεώς του στὸ Κατὰρ καὶ ἐκείνης τοῦ Γάλλου προέδρου στὴν Ἀθήνα. Ἤδη τὸ Κατὰρ ἀνανέωσε τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸ Ἑλληνικό, ἀποκτᾶ τὴν νησίδα Ὀξυὰ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἔδωσε προσωπικὴ διαβεβαίωση στὴν ἑταιρεία χρυσοῦ Eldorado γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς ἐπενδύσεώς της στὴ Θράκη, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν καὶ τὴν ἀποελεσματικὴ προστασία τῆς ἄλλης στὴν Χαλκιδική• ὁπωσδήποτε οἱ ὑπονομεύσεις δὲν σταματοῦν, μὲ κυριώτερη ἐκείνης τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκόπων, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν χθεσινὴ κατάρρευση τοῦ Χρηματιστηρίου.

Ὑπουργοὶ ὑπὲρ φοροδιαφυγῆς

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν κάλυπταν τὴν φοροδιαφυγὴ καὶ παρεμπόδιζαν τὶς ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ καὶ τῶν ἐφοριῶν, κατέθεσε στὴν Προανακτιρικὴ ὁ ἐφοριακὸς Χρῆστος Ἀθανασίου• ἡ κατάθεση προκάλεσε πανικὸ στοὺς κύκλους τοῦ πρώην τσάρου, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ πῆρε προθεσμία γιὰ τὸ τέλος Μαρτίου, πρὸς ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου της. Ἡ κατάθεση συμπληρώνει τὰ στοιχεῖα τῆς ἔρευνας τῶν εἰδικῶν ἀστυνομικῶν γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὸ στικάκι, μὲ στόχο τὰ ὀνόματα τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του, ἐνῶ καὶ ἡ ὑστερικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαμηλώνει τοὺς τόνους, καθὼς διαπιστώνει, ὅτι δὲν εἶναι εὔκολος πλέον ὁ ἀποπροσανατολισμὸς τῶν ἀνακρίσεων. Στὴν Χαλκιδικὴ οἱ ἔρευνες, μὲ βάση τὶς ἐξετάσεις τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ, ὁδηγοῦν σὲ συγκεκριμένα πρόσωπα τῆς περιοχῆς τὰ ὁποῖα καλοῦνται γιὰ διασταύρωση• οἱ ὀργανώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν παραβιάσεις τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τους• προσφεύγουν πλέον στὴν γνωστὴ προσωπικὴ δειλία τῆς ἀριστερᾶς, ὅταν βρεθοῦν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους.

Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Κατάρ, στὴν διεκδίκηση τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τῆς νησῖδος Ὀξυᾶς, τὴν ἑπομένη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου στὴν Ἀθήνα, ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν χώρα μας• εἶναι ἡ δεύτερη μεγαλύτερη προσφορὰ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν δέσμευσή του, ὅτι ἡ ἀνακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης ἀποτελεῖ διεθνὲς δικαίωμα τῆς χώρας μας καὶ ὅτι τὰ ἐνεργειακά μας ἀποθέματα ἀνήκουν καὶ στὴν Εὐρωζώνη. Ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κρίνεται πλέον στὸν διεθνῆ διαγωνισμό, κι αὐτὸ εἶναι ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶχε δεσμευθεῖ γιὰ παραχώρηση μὲ διακρατικὴ συμφωνία. Πάντως οἱ δοῦλοι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς διαψεύσθηκαν καὶ πάλι.

Ἱπποκράτους, ξυλοδαρμοὶ

Οἱ ξυλοδαρμοὶ στὴν Ἱπποκράτους ἀποτελοῦν ἐκδήλωση τῆς νοοτροπίας τῶν στελεχῶν της• εἶχαν πιστέψει ἐπὶ τριακονταετία, ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται ἐδῶ γιὰ νὰ τὴν καταληστεύουν καὶ νὰ καταπιέζουν τοὺς κατοίκους της. Τὰ σημερινὰ δὲ στελέχη γεννήθηκαν μὲ τὴν νοοτροπία αὐτὴ καὶ τὸ ἀπέδειξαν, μὲ τὴν κινητοποίηση τῶν συντεχνιῶν κατὰ τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ• μὲ τὴν ἀνατροπή της εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ κυβερνοῦσαν ἄλλα τριάντα χρόνια. Βλέπουν ὅτι τὰ πράγματα ἄλλαξαν καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι στὶς διάφορες λίστες, ἑπομένως μοναδική της διέξοδος εἶναι ὁ ἐπανέλεγχος τοῦ κόμματος, μήπως καὶ ξεγλιστρήσουν καὶ πάλι ἀπ’ τὴν τσιμπίδα τοῦ εἰσαγγελέως. Τὸ μόνο ποὺ δὲν καταλαβαίνουν, εἶναι ὅτι ἄλλαξε πλέον ἡ ἐποχή.

Πρῶτον ἀγνοῶν ὁ Πελοπίδας

Ἡ σύζυγος τοῦ Ἀλεξάνδρου Θήβη, ὅταν πληροφορήθηκε τὴν ἀγέρωχη στὰση τοῦ Πελοπίδου στὴ φυλακή, τὸν ἐπισκέφθηκε• συνεζητεῖτο πολὺ στὶς Φερὲς τὸ ἀνυπότακτο καὶ ἐλεύθερο ἦθος τοῦ Θηβαίου στρατηγοῦ ἀπέναντι στὸν τύραννό τους. «Τὸ μὲν πρῶτον ἀγνοῶν ὁ Πελοπίδας, τίς εἴη γυναικῶν, ἐθαύμαζεν»• ἀρχικὰ ἐπειδὴ ἀγνοοῦσε ὁ Πελοπίδας ποιά εἶναι ἡ γυναῖκα αὐτὴ, τὴν θαύμαζε. «Ὡς δὲ ἔγνω, προσηγόρευσεν αὐτὴν πατρόθεν»• μόλις δὲ τὸ ἔμαθε, τὴν χαιρέτισε μὲ τὸ πατρικό της ὄνομα. «Ἦν γὰρ τῷ Ἰάσονι συνήθης καὶ φίλος»• ἐπειδὴ ἦταν γνωστὸς καὶ φίλος μὲ τὸν Ἰάσονα. «Εἰπούσης δὲ ἐκείνης «»Ἐλεῶ σου τὴν γυναῖκα»• ὅταν δὲ αὐτὴ τοῦ εἶπε, «λυπᾶμαι τὴν γυναῖκα σου». «Καὶ ἐγὼ γὰρ σε» εἶπεν «ὅτι ἄδετος οὖσα ὑπομένεις Ἀλέξανδρον»• «κι ἐγὼ ἐσένα», εἶπε, «διότι χωρὶς νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένη ὑπομένεις τὸν Ἀλέξανδρο. Εἶχε σκοτώσει ὁ Ἀλέξανδρος τὸν θεῖο του Πολύφρονα, διαδεχθέντα τὸν δολοφονηθέντα Ἰάσονα.

Μέρκελ, ἐγγύηση Εὐρωζώνης

Τὴν ἐγγύηση στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, προσφέρει ἡ Γερμανία• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπανέλαβε ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν διαβεβαίωσή της, ὅτι ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας προσφέρει τὴν διαβεβαίωσή της. Τὰ γερμανικὰ οἰκονομικὰ ἰνστιτοῦτα προβλέψουν ἀνάκαμψη τῆς Γερμανίας τὸ τρέχον τρίμηνο καὶ χαρκτηρίζουν ὡς περιστασιακὴ τὴν ὕφεση τοῦ προηγουμένου τριμήνου• ἡ ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ τὸ γιέν, ἐνῶ ὑποτιμᾶται συνέχεια ἡ στερλίνα, παρὰ τὴν χθεσινὴ παροδικὴ ὑποχώρηση, δείχνει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντι στὴν ἑνιαία ἀγορά. Ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ στὶς χῶρες τοῦ Νότου καὶ τὰ ἀρνητικὰ στοὺς ἑταίρους τοῦ Βορρᾶ θεωρεῖται ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς δυναμικῆς της• ὁπωσδήποτε ἡ ἀνάκαμψη ὑστερεῖ στὴ Γαλλία καὶ στὴν Ἰταλία, στὴν πρώτη λόγῳ τῶν μεταρρυθμίσεων, στὴ δεύτερη, διότι ὅλοι ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς.

Brexit, ἀντὶ γιὰ Grexit

Τὸ Brexit, ἤτοι ἔξοδος τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Grexit, τῆς ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη κατὰ τὴν παρελθοῦσα τριετία, βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῶν σοβαρῶν ἀναλύσεων στὸν εὐρωπαϊκὸ τύπο• οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι μόνο ἕνας στοὺς τρεῖς Ἄγγλους εἶναι ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Ἕνωση –διότι στὴν Σκωτία, ἡ ὁποία διεκδικεῖ τὴν ἀνεξαρτησία της ἀπ’ τὴν Μεγάλη Βρεταννία, τὸ ποσοστὸ εἶναι ἀντίστροφο- ἐνῶ ἐξαπλώνεται ἡ πεποίθηση, ὅτι δὲν ἔχουν τίποτε κοινὸ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους. Τὴν ἴδια στάση εἶχαν τηρήσει οἱ Ἄγγλοι τὸ 1950, ὅταν ὁ Ρομπὲρτ Σουμὰν εἶχε ζητήσει ἀπ’ τὸ Λονδίνο τὴν συμμετοχή του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἄνθρακος καὶ Χάλυβος, τὸ προοίμιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως• τότε ἀπάντησαν, ὅτι περισσότερα κοινὰ ἔχουμε μὲ τὶς Αὐστραλία, Καναδᾶ καὶ Νέα Ζηλανδία, παρὰ μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη. Μᾶλλον δὲν ἀνακόπτεται τὸ Brexit κατὰ τοὺς ἀναλυτές.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐνῶ σημειώνεται καὶ νέα νομισματικὴ ἀναταραχή• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3185 δολλάρια καὶ 122,6950 γιέν, χρυσός, 1568,50 καὶ πετρέλαιο, 114,10. Οἱ ἀνησυχίες προέρχονται ἀπὸ ἔκθεση οἰκονομολόγων τοῦ FED, ὅτι ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς θὰ προκαλέσει ἐμβάθυνση τῆς κρίσεως κι ὄχι ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐξήγγειλε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος• ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ στὴν ἀπάντησή της, διότι δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη ἡ ἐπικύρωση ἀπ’ τὴν Γερουσία τοῦ διορισμοῦ τοῦ νέου ὑπουργοῦ, ἐνῶ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Ταμείου ἀποφεύγει τὴν ἀπάντηση, γιὰ νὰ μὴν θεωρηθεῖ ὡς δέσμευση τοῦ προϊσταμένου του. Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἐκφράζεται μὲ τὶς ἀνησυχίες τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἄσχημες εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις κι ἀπ’ τὶς βλάβες στὸ Boeing787• ἤδη ἡ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία τῆς Αὐστραλίας, Qantas, ὑπέβαλε ἀγωγὴ ἀποζημιώσεως ἀπ’ τὴν Boeing γιὰ καθυστερήσεις πτήσεων καὶ ματαίωσε τὶς ἀνεκτέλεστες παραγγελίες.

Ρωσία, κυνήγι φοροφυγάδων

Σὲ κυνήγι τῶν φοροφυγάδων, μετὰ τὴν διαρροὴ στὸ ἐξωτερικὸ 49 δις δολλαρίων τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπιδίδεται ἡ Τράπεζα τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἐξετάζει τοὺς σχετικοὺς φακέλους• ἄλλη ἱστορία μὲ λίστες εἶναι, ὅπως καὶ οἱ δικές μας. Ἡ κεντρικὴ τράπεζα διαπίστωσε, ὅτι σημειώθηκε μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, χωρὶς νὰ δικαιολογεῖται ἀπ’ τὸ τραπεζικό της σύστημα, διότι αὐτὸ δὲν ἔχει στενὲς σχέσεις μὲ τὸ ἀμερικανικό• ἀντιθέτως ἡ ἔρευνα ἀποκάλυψε, ὅτι πολλοὶ Ρῶσοι, μεγάλοι ἐπιχειρηματίες καὶ ἄλλοι, ἀνακαλυψαν μυστκοὺς διαύλους γιὰ τὴν διοχέτευση κεφαλαίων τους, χωρὶς νόμιμη αἰτία, σὲ ἑλβετικὲς καὶ ἄλλες τράπεζες. Οἱ ἔρευνες ὁδηγοῦν φυσικὰ σὲ τεράστια φορολογικὰ πρόστιμα, ἀλλὰ καὶ ποινικὲς διώξεις, ἀναλόγως πρὸς τὴν περίπτωση. Δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι στὸν κόσμο.

Ἐκλογές, Κύπρου, Ἰταλίας

Στὶς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς, σὲ Κύπρο καὶ Ἰταλία, ἡ κατάσταση εἶναι ἐντελῶς διαφορετική• στὴν Κύπρο θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐκλογὴ τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη καὶ ὁ διορισμὸς τοῦ νομπελίστα Χρήστου Πασσαρίδη, ὡς ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὁπότε δρομολογοῦνται ταχύτατα οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων της. Στὴν Ἰταλία τὰ πράγματα περιπλέκονται, καθὼς ἐμφανίζεται νὰ κερδίζει ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι, μὲ συνθήματα κατὰ τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Γερμανίας καὶ μὲ ὑποσχέσεις γιὰ ἄμεση ἐπιστροφὴ τοῦ φόρου ἀκινήτου περιουσίας• οἱ παρεμβάσεις τῆς Γερμανίδος καγκελαρίου καὶ τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Εὐρώπη, δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἔχουν ἀπήχηση στοὺς Ἰταλούς. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει ἐξαθλιώσει εὐρύτατα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὰ ὁδήγησε σὲ ἀπόγνωση.

Καταστροφολογίας ἑπόμενη προπαγάνδα

Ἡ καταστροφολογία συνεχίζεται μὲ ἄλλης μορφῆς προπαγάνδα, ὅπως οἱ πληροφορίες γιὰ διακοπὴ τῶν ἐρευνῶν τῆς λίστας Λαγκάρντ, ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο∙ προωθεῖται τροπολογία γιὰ διετῆ παράταση τῶν ἐρευνῶν, ὥστε νὰ μπορέσει τὸ ΣΔΟΕ νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο του. Ἡ προπαγάνδα ἀναπαράγεται ἀπ’ τὰ ἴδια κυκλώματα ποὺ ἀσκοῦν κριτικὴ γιὰ τὰ μέτρα κατὰ τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἀλλὰ καὶ ἔχουν σαφῆ θέση κατὰ τῆς Εὐρωζώνης∙ διαπιστώνουν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ὅτι ἔχουν ὑποστεῖ πανωλεθρία στὴν Ἑλλάδα, διότι δὲν χρεωκόπησε ἡ χώρα, δὲν διαλύθηκε ἡ Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἡ ἔξοδός μας ἀπ’ τὴν κρίση νὰ εἶναι ὁρατὴ πλέον. Ἡ ἐμμονὴ στὴν προπαγάνδα ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὰ γεγονότα, καὶ τὴν ἀσπάζεται μόνο μεγάλο μέρος τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς.

Ἀνατρεπτικὴ ἡ ἀκροδεξιὰ

Οἱ προπαρασκευαστικὲς πράξεις γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος δὲν αἴρονται μὲ τὴν σύνταξη ἄλλου καταστατικοῦ τῆς ὀργανώσεως, ὅταν μάλιστα ἐπιβεβαιώνονται ἀπ’ τὴν ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν σὲ πολεμικὰ ἔργα∙ ἑπομένως ἡ ἄρση τῆς ἀσυλίας τῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀντιμετωπίζεται κάτω ἀπ’ τὸ πρίσμα τῶν νέων στοιχείων καὶ θέτουν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους, ὅλους τοὺς βουλευτές. Ἡ προστασία τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος δὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο τῶν κομμάτων, ἀλλὰ ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Ἑλλάδος∙ ἑπομένως στὸ θέμα, ὅπως καὶ στὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων μὲ ὑπονομευτικὴ δράση κατὰ τοῦ πολιτεύματος, δὲν νοεῖται κομματικὴ πειθαρχία. Οἱ φλυαρίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ δικαιολογίες γιὰ φωτογραφικὲς διατάξεις, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀντισυνταγματικές, ἀλλὰ καὶ βαθύτατα ἀντιδημοκρατικές∙ ἡ ἡγεσία τῆς Κουμουνδούρου δύναται ἔχειν ὅποιες δεύτερες σκέψεις θέλει, ἀλλὰ ὅσοι βουλευτές της ὑπακούουν, σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται τὴν θεωρία κάποιων συναδέλφων τους περὶ «γουναράδικων».

Ἑπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δὲν ἀμφισβητεῖται ἀπὸ κανέναν, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ὑποτακτικῶν τῶν κερδοκοπικῶν κεφαλαίων στοὺς οἰκονομικοὺς καὶ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους∙ οἱ συμφωνίες μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἔχουν διττὴ σημασία: πολιτική, διότι θεμελιώνεται ὁ ἄξων, Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἑλλάς, μὲ προέκταση τὴν Εὐρώπη∙ οἰκονομική, διότι ἀποδεικνύει τὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον τῶν ἐβραϊκῶν κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας. Ὅταν ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου λέει, ὅτι, «ὁ ἔξυπνος μάνατζερ πηγαίνει τώρα στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀργότερα θὰ πηγαίνουν ὅλοι», ὁμολογεῖ ὅτι ὑπάρχουν κλάδοι ἀνταγωνιστικοὶ πρὸς τὴν ἰσραηλινὴ οἰκονομία τοὺς ὁποίους ὀφείλουν ἀξιοποιῆσαι οἱ συμπατριῶτες του∙ δὲν λένε εὔκολα καλὴ κουβέντα γιὰ τρίτον οἱ Ἐβραῖοι. Πρῶτος κλάδος εἶναι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, τὸν ὁποῖο ἔχουν ἀνάγκη οἱ Ἰσραηλινοί, περισσότερο στὴν πολεμικὴ βιομηχανία τους∙ δὲν τοὺς βοηθάει ἡ γλῶσσα τους στὴν παραγωγὴ δημιουργικῆς σκέψεως. Τὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς ἐπιθυμοῦν ἀποκτῆσαι, τὸ θηλυκὸ μυαλὸ τῶν Ἑλληνοπαίδων.

Ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος

Οἱ ἀνακριτὲς ἔχουν συγκεντρώσει ἀρκετὰ στοιχεῖα, κυρίως ἀπ’ τὶς καταθέσεις πρώην στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅτι εἶχαν γίνει πολλὲς προκαταρκτικὲς πράξεις γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος∙ οἱ κατηγορίες ἔχουν σχηματισθεῖ καὶ ἔχουν παραπεμφθεῖ στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας ἄλλων τριῶν βουλευτῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς. Σήμερα συνέρχεται ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν κατηγοριῶν καὶ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἀποφασίζει ἡ Ὁλομέλεια∙ τὸ ἐὰν παρουσιασθοῦν οἱ βουλευτὲς εἶναι δικό τους θέμα. Πάντως συνέρχεται ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν γιὰ τὴν ἀνάθεση τῆς ὑποθέσεως σὲ ἐφέτη ἀνακριτή, μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς Εὐτέρπης Κουτζουμάνη∙ οἱ ἀνακρίσεις ὅμως δὲν σταματοῦν κι οἱ ἀνακριτὲς συνεχίζουν τὸ ἔργο τους.

Βενιζέλος στὴν Παλαιστίνη

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως ἐπισκέφθηκε τὴν παλαιστινιακὴ ἀρχὴ στὴ Ραμάλλα καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ τὸν πρόεδρό της, τὸν πρωθυπουργό της καὶ τὸν ὑπουργό της Ἐξωτερικῶν∙ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τήρησε τὴν ἰσορροπία μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν στὴν παλαιστινιακὴ ὑπόθεση. Μετὰ τὶς συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ κυβερνητικοῦ κλιμακίου μὲ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, οἰκονομικοῦ χαρακτῆρος σὲ μεγάλο βαθμό, συνεχίζει τὸν διάλογο καὶ μὲ τοὺς Παλαιστινίους∙ ἦταν ἀπαραίτητη ἡ κίνηση αὐτὴ πρὸς τὸν ἀραβικὸ κόσμο, γιὰ νὰ μὴν δίδεται ἡ ἐντύπωση τῆς μονομέρειας. Ὁπωσδήποτε καὶ οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο ἔχουν ἀμβλυνθεῖ ἀρκετὰ τὸν τελευταῖο καιρό, καθὼς τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἁπαλύνει ἀρκετὰ τὴν στάση του, μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ Συρία.

Ἀποδεῖξαι τοῖς δικασταῖς

Ὁ Σόλων προσέθεσε καὶ δύο στίχους στὴν Ἰλιάδα, καὶ «ἀπέδειξε» ὅτι ἡ Σαλαμίς ἀνήκει στὴν Ἀθήνα∙ εἶχε ἀνακαταλάβει τὴν νῆσο μετὰ ἀπὸ πόλεμο κατὰ τῶν Μεγαρέων. «Αὐτοὶ Ἀθηναῖοι ταῦτα μὲν οἴονται φλυαρίαν εἶναι»∙ ἀλλὰ οἱ Ἀθηναῖοι πίστευαν ὅτι αὐτὰ εἶναι φλυαρίες. «Τὸν δὲ Σόλωνά φασι ἀποδεῖξαι τοῖς δικασταῖς»∙ ὁ δὲ Σόλων λένε ἀπέδειξε στοὺς δικαστές. «Ὅτι Φιλαῖος καὶ Εὐρυσάκης, Αἴαντος υἱοί, Ἀθήνησι πολιτείας μεταλαβόντες»∙ ὅτι ὁ Φιλαῖος καὶ ὁ Εὐρυσάκης, παιδιὰ τοῦ Αἴαντος, ἀφοῦ ἔγιναν Ἀθηναῖοι πολῖτες. «Παρέδοσαν τὴν νῆσον αὐτοῖς καὶ κατῳκησαν ὁ μὲν ἐν Βραυρῶνι τῆς Ἀττικῆς, ὁ δὲ ἐν Μελίτῃ»∙ παρέδωσαν τὴν νῆσο σὲ αὐτοὺς καὶ κατώκησαν ὁ ἕνας στὴν Βραυρῶνα κι ὁ ἄλλος στὴν Μελίτη, κοντὰ στὴν Πνύκα. «Καὶ δήμον ἐπώνυμον Φιλαίου τῶν Φιλαϊδῶν ἔχουσιν, ὅθεν ἦν Πεισίστρατος»∙ κι ἔχουν ἐπώνυμο δῆμο ἀπ’ τὸ ὄνομα Φιλαῖος, τῶν Φιλαϊδῶν, ἀπὸ ὅπου κατάγεται ὁ Πεισίστρατος.

Frontex, Γιβραλτὰρ, Κύπρο

Μετὰ τὴν τραγωδία στὴν Λαμπεντοῦζα, μὲ τοὺς 223 μετανάστες νεκρούς, ἡ Ἐπιτροπὴ εὐαισθητοποιήθηκε κι ὑπέβαλε πρόταση γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς Frontex ἀπ’ τὸ Γιβραλτὰρ μέχρι τὴν Κύπρο∙ θὰ συσταθεῖ εἰδικὴ ναυτικὴ δύναμις ἡ ὁποία θὰ ἐκτελεῖ συνεχεῖς περιπολίες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν πλοίων τῶν δουλεμπόρων. Φυσικά, αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ λύση τοῦ προβλήματος, παρὰ ἀντιμετώπιση τῶν παρενεργειῶν του, τῶν ναυτικῶν ἀτυχημάτων κατὰ τὴν μεταφορὰ τῶν δυστυχισμένων προσφύγων∙ αἰτία εἶναι ἡ ἐξαθλίωση Ἀφρικῆς ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ καταπίεση τῶν ἀποικιοκρατῶν καὶ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους της. Ἐὰν δὲν παρασχεθεῖ οὐσιαστικὴ βοήθεια γιὰ τὴν οἰκονομική της ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἄμβλυνση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων δὲν ὑπάρχει λύση∙ διέξοδος διαφαίνεται σὲ πολλὲς χῶρες της, μὲ τὴν μαζικὴ βοήθεια τῆς Κίνας, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖ τὴν ἀγροτικὴ ἀνάπτυξη γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν χώρα της τῆς παραγωγῆς. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐγκατάλειψη ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τῆς ἀποικιακῆς νοοτροπίας.

Χρέος Ἀμερικῆς, στασιμότης

Σὲ στασιμότητα βρίσκεται τὸ πρόβλημα τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, καθώς, ἐὰν παραταθεῖ ἄλλη μία ἑβδομάδα, κηρύσσει χρεωκοπία∙ οἱ διαφορὲς παραμένουν ἀγεφύρωτες κι οὐδεμία πλευρὰ ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ ὑποχωρήσεις, ἐνῶ οἱ ξένοι κάτοχοι ἀμερικανικῶν ὁμολόγων, μὲ πρώτους τοὺς Κινέζους, προειδοποιοῦν ὅτι θὰ προχωρήσουν στὴν ἐκποίησή τους, ἐὰν διαβλέψουν ἀπότομη ὑποτίμησή τους. Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση καλὰ κρατεῖ, μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανούς, καὶ τώρα ἀκόμη ἐὰν ὑποχωρήσουν, νὰ ἔχουν ἐπιτύχει τὸν πρῶτο στόχο τους, τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τρέχει πίσω ἀπ’ τὰ γεγονότα καὶ δὲν τὰ προλαβαίνει, ἐνῶ διεθνῶς εἶναι σχεδὸν ἀποῦσα ἡ Ἀμερική. Οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, γιὰ συμβιβαστικὴ λύση δὲν ἀποδίδουν, διότι οἱ Ρεπουμπλικανοὶ διαπιστώνουν ὅτι στὸν κόσμο τους ἔχουν ἀπήχηση οἱ θέσεις τους∙ ὁ βαθμὸς ἐπεκτάσεως τῆς κρίσεως, ἀπὸ πιστωτικὴ σὲ καθαρὰ οἰκονομική, εἶναι πλέον τὸ ζητούμενο.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοοδικές στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση∙ ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, καὶ 101,44600 γιέν, χρυσός, 1309,50 καὶ πετρέλαιο, 109,77. Ἡ παράταση τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες προκαλεῖ ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ἐπειδὴ δὲν βλέπουν γρήγορη λύση τοῦ προβλήματος∙ ἀντιθέτως φοβοῦνται, ὅτι μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ χρεωκοπία ἡ χώρα, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Ὁ διορισμὸς τῆς Τζάνετ Γιάλεν, ὡς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἂν καὶ ἀναμενόμενη ἀπὸ μέρες, δὲν προκάλεσε ἀνακούφιση∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν κεντρικὴ τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς στὴ χειρότερη στιγμή της, διότι καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ τὴν στάση πληρωμῶν καὶ τὴν παντελῆ σχεδὸν ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορά. Οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες, ἀπ΄ τὴν πλευρά τους, προετοιμάζονται συστηματικὰ γιὰ τὰ χειρότερα καὶ γιὰ τὴν ἄμυνά τους, στὴν περίπτωση τῆς ἀμερικανικῆς χρεωκοπίας∙ ἡ κρίση τοξικῶν ὁμολόγων θεωρεῖται ὡς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.