Νίκος Ἀναστασιάδης, ἀνάληψη ἐξουσίας

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης παρουσίασε τὴν κυβέρνησή του, μὲ πολιτικοὺς τοῦ Γλαύκου Κληρίδη καὶ τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου στὶς κορυφαῖες θέσεις, Γιαννάκη Κασουλίδη στὸ Ἐξωτερικῶν, Μιχάλη Σαρρῆ στὸ Οἰκονομικῶν καὶ Σωκράτη Χάσικου στὸ Ἐσωτερικῶν καὶ Ἀμύνης• οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Μνημόνιο, μὲ τὴν τρόϊκα στὴ Λευκωσία καὶ στὶς Βρυξέλλες εἶναι τὸ πρῶτο θέμα γιὰ τὴν μεγαλόνησο, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ὁ διακοινοτικὸς διάλογος, μὲ τὶς πρῶτες βολὲς ἐναντίον του ἀπὸ Τούρκους καὶ Τουρκοκυπρίους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων της. Ἡ κυβέρνηση θὰ ὁρκισθεῖ αὔριο, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀνέλαβε ἀπὸ χθὲς τὰ καθήκοντά του• τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα ἔρχεται στὴν Ἀθήνα γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ προσωπικὲς συναντήσεις μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς.

Ἐπενδύσεις γιὰ ἀνάκαμψη

Οἱ ἐπενδυτές ἐπιστρέφουν στὴν χώρα, ἀλλὰ ἡ εἰσροὴ τους θὰ αὐξηθεῖ στὸ πολλαπλάσιο μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ προετοιμάζεται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴ Μόσχα• μόνο τότε διευκολύνεται ἡ διοχέτευση μεγάλης ρευστότητος στὴν ἀγορά, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν καὶ ὑψηλὸ πολλαπλασιαστὴ στὴν κυκλοφορία τοῦ χρήματος. Ἤδη χθὲς ὑπογράφηκε ἡ συμφωνία τῆς Philip Morris, παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐπὶ τριετία περισσότερης ἀπ’ τὴν μισὴ παραγωγή μας ἀνατολικῶν καπνῶν, ἐνῶ προωθοῦν τὶς ἐπενδύσεις τους ἄλλες τριάντα πολυεθνικές, μὲ δραστηριότητα στὴν Ἑλλάδα• οἱ αἰτήσεις πρὸς τὶς τράπεζες, γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα τῶν μικρομεσαίων, 550 ἑκατομμυρίων εὐρώ, εἶναι δεκάδες χιλιάδες καὶ δείχνει τὶς ἀνάγκες σὲ ρευστὸ τῆς ἀγορᾶς. Κυβερνητικὴ ἀποστολὴ βρίσκεται στὴ Μόσχα γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν συναντήσεων μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τὸν Δημήτριο Μεντβέντεφ.

Ἐμπέδωση ἄλλης δυναμικῆς

Ἡ συζήτηση πρὸ ἡμερησίας διατάξεως ὁδήγησε στὴν ἐμπέδωση τῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς στὴ χώρα• ἡ κυβερνητικὴ παράταξη ἐμφανίσθηκε ἑνιαία καὶ σταθερή, ἐνῶ κατέδειξε τὴν ἀδυναμία, ἀκόμη καὶ τῆς σωστῆς ἀναγνώσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἡ περίπτωση τῆς ἐπιστολῆς Νίλς Ἄκερμαν, τὸν ὁποῖο ταύτισε μὲ τὸν Τζόζεφ Ἄκερμαν, πέραν τῆς ἀποδείξεως ὅτι μετατρέπεται σὲ προαγωγὸ συγκεκριμένων συμφερόντων, δὲν εἶναι ἁπλῆ ἀβλεψία• κανένας στὸ ἐπιτελεῖο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν γνωρίζει τὸν κορυφαῖο Εὐρωπαῖο τραπεζίτη, πρώην πρόεδρο τῆς Μπούντεσμπανκ, μὲ τόσες ἐπισκέψεις στὴν Ἑλλάδα; Ἡ χρηματοδότηση τῶν ἐμφανίσεών του στὴν Ἀμερικὴ ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Σόρος εἶναι ἀποδεδειγμένη ἀπ’ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις• δηλαδή, ὁ χειρότερος καπιταλιστὴς τῆς ἐποχῆς μας –πραγματικὸς καπιταλιστής, χωρὶς καμμία σχέση μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐποχή-, στηρίζει καὶ διαφημίζει τὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ τὴν ψυχὴ τῆς μάνας του…Ἡ διαπλοκὴ τὰ ἐπικαλύπτει μὲ τὴν καταδίκη τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ἀλλὰ ὄχι ὁ ἁπλὸς κόσμος.

Χρηματοδότηση τῶν ἐκδοτῶν

Τὴν διεξαγωγὴ ἐρεύνης γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μεγάλων ἐκδοτῶν διέταξε ὁ οἰκονομικὸς εἰσαγγελεύς, μετὰ τὶς καταγγελίες γιὰ παράνομα τραπεζικὰ δάνεια• ἡ προανάκριση ἀνετέθη σὲ εἰσαγγελέα κι ἂν προχωρήσει θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ χειρότερη πτυχὴ τῶν σκανδάλων τῆς τριακονταετίας. Οἱ διασυνδέσεις τῶν μεγαλοεκδοτῶν μὲ τοὺς μεγάλους προμηθευτὲς καὶ ἐργολάβους τῶν δημοσίων ἔργων, ὅπως καὶ μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κύκλώματα, εἶναι γνωστές• ἡ ὑπονόμευση κάθε σωστῆς πολιτικῆς ἐπίσης, μὲ κορυφαία τὴν συστηματικὴ διάβρωση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, γιὰ τὸ Βουκουρέστι καὶ τὶς στρατηγικὲς σχέσεις μὲ Ρωσία καὶ Κίνα. Ἀντιθέτως ἦταν ἀπεριόριστη στὴν ἀρχὴ ἡ ὑποστήριξη στὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ὅπως τώρα στὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ Τζὼρτζ Σόρος.

Προμήθειες τοῦ δημοσίου

Ἡ ἠλεκτρονικὴ ὀργάνωση τῶν προμηθειῶν τοῦ δημοσίου γίνεται, μᾶλλον γιὰ πρώτη φορά, συστηματικά• οἱ 6930 φορεῖς ποὺ εἶχαν δικαίωμα γιὰ διαγωνισμοὺς προμηθειῶν μειώνονται σὲ 621 καὶ μὲ αὐστηρὸ ἔλεγχο ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχές. Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ βρίσκεται στὶς τοπικὲς ἀρχὲς καὶ περισσότερο στὴν αὐτοδιοίκηση, ὅπου ὀργιάζουν κυριολεκτικὰ οἱ διορισμοὶ καὶ οἱ ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις ἔργων σὲ ἡμετέρους• ἔρχονται οἱ ἐκλογές, οἱ ἄρχοντες φεύγουν, ἀλλὰ τὸ χρέος τῶν καταχρήσεων μεταβιβάζεται στοὺς ἑπομένους κι αὐτοὶ ἀπαιτοῦν χρηματοδότηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τους. Οἱ διασυνδέσεις τῶν τοπικῶν ἀρχόντων μὲ τὴν τοπικὴ καὶ ἐθνικὴ διαπλοκή, στὶς μικρὲς καὶ μεγάλες πόλεις περισσότερο, εἶναι ἡ δεύτερη πλευρὰ τῆς ἀπάτης.

Συνέστειλε τὸν τύραννον

Ὁ Ἐπαμεινώνδας εἶχε εἰσβάλει στὴ Θεσσαλία μὲ ἰσχυρὴ δύναμη, ἀλλὰ καὶ μὲ προσοχὴ ἀπέναντι στὸν τύραννο• ὅλες σχεδὸν οἱ θεσσαλικὲς πόλεις εἶχαν ἐπαναστατήσει κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν Φερῶν κι εἶχαν δίωξει τοὺς ἀνθρώπους του. Ὁ Ἐπαμεινώνδας φοβόταν, «μὴ τῶν πραγμάτων ταραχθέντων ἀπογνοὺς ἑαυτὸν ὁ Ἀλέξανδρος ὥσπερ θηρίον τράπηται πρὸς ἐκεῖνον»• μήπως λόγῳ τῆς διαταραχῆς τῆς καταστάσεως ἔλθει σὲ ἀπόγνωση ὁ Ἀλέξανδρος κι ὡς θηρίο στραφεῖ κατὰ τοῦ Πελοπίδου. «Ἐπῃωρεῖτο τῷ πολέμῳ καὶ κύκλῳ περιϊῶν τῇ παρασκευῇ»• περιέφερε γύρο τὸν πόλεμο καὶ σὲ κύκλο ὁδηγοῦσε τὴν προπαρασκευή. «Καὶ τῇ μελήσει κατεσκεύαζε καὶ συνέστειλε τὸν τύραννον»• καὶ σὲ συνεχῆ ἀγωνία ἐπιδίωκε διατηρῆσαι τὸν τύραννο. «Ὡς μήτε ἀνεῖναι τὸ αὔθαδες αὐτοῦ καὶ θρασυνόμενον μήτε τὸ πικρὸν καὶ θυμοειδὲς ἐξερεθίσαι»• ὥστε οὔτε νὰ ἐνθαρρύνει τὴν αὐθάδειά του οὔτε τὴν πικρίαν του καὶ τὴν ὀργή του ἐξερεθίσαι. Χρειαζόταν προσεκτικὲς καὶ μελετημένες κινήσεις.

Ἰταλία, μεταβατικὸ σχῆμα

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία ἔχουν ἀρχίσει ἤδη παρασκηνιακά• κάποια κόμματα ἐμφανίζονται συγκαταβατικὰ γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι ὁ. ὁποῖος χαρακτηρίζεται, ὡς τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ γιὰ τὴν χώρα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶχε χθὲς συνομιλίες μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὸ Βερολίνο, ὅπου ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή του ὅτι θὰ βρεθεῖ λύση, ἐνῶ πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινοῦνται οἱ πιέσεις τῶν μεγάλων οἰκονομικῶν παραγόντων τοῦ Βορρᾶ• δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, ὅτι καθαρὰ φιλοευρωπαϊκὴ τακτικὴ παρουσιάζουν πλέον τὰ κόμματα, διαγράφοντας τὰ προεκλογικά τους. Στὰ χρηματιστήρια οἱ διαθέσεις ἄλλαξαν καὶ ἐπανῆλθε ἡ ὁμαλότης, μὲ ἀνοδικὲς τάσεις• τὰ πράγματα θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπ’ τοὺς ἐλιγμοὺς τοῦ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι, ὡς ἀρχηγοῦ τοῦ πρώτου κόμματος. Ἐὰν ἐπιτύχει στὶς πολιτικὲς διαβουλεύσεις καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Ἀμερική, σήμερα ἀποφάσεις

Οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ προϋπολογισμὸ πρέπει νὰ ληφθοῦν μέχρι αὔριο τὰ μεσάνυχτα, διαφορετικὰ ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση κηρύσσει στάση πληρωμῶν• οἱ συνταγματικὲς προθεσμίες εἶναι ρητές, δεν παρακάμπονται. Ἤδη οἱ πιέσεις πρὸς τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς τῆς Βουλῆς αὐξάνονται καὶ προβλέπεται ἡ κλιμάκωσή τους αὔριο, πρὸ τῆς καταληκτικῆς ἡμερομηνίας• οἱ προχθεσινὲς διαβεβαιώσεις τοῦ Μπὲν Μπερνάκε θεωροῦνται εὐνοϊκές, ἀλλὰ ἡ ἀγορὰ παραμένει ἐπιφυλακτική, παρὰ τὴν παράκαμψη τῆς ἰταλικῆς κρίσεως στὴν Νέα Ὑόρκη. Οἱ ἀνησυχίες ἑστιάζονται στὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅσο γίνεται πιὸ γρήγορα• ἡ ἀνακοίνωση τῆς JPMorgan γιὰ ἀπολύσεις 17000 ὑπαλλήλων της ἐνισχύει τὴν ἀπαισιοδοξία τῶν ἐπενδυτῶν, διότι ἀφορᾶ μιὰ μεγάλη τράπεζα καὶ συνδέεται μὲ τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων καὶ τὴν μείωση τῶν ἐργασιῶν στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορά. Ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ κλίματος δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα, ἀλλὰ ἡ ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης ἀπ’ τὴν Γερουσία, προϊδεάζει τὴν ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὰ αἰσιόξοδα μηνύματα ἀπ’ τὴν Ἰταλία, ὅτι θὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση• τὸ εὐρὼ ἔμεινε σταθερὸ ἀπέναντι στὸ δολλάριο, 1,3071, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 119,6850 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,96, ἐνῶ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1608,5. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν μορφὴ τῆς ἰταλικῆς κυβερνήσεως ὑφέρπει στοὺς ἐπενδυτές, ἀντιθέτως ὅλοι πιστεύουν ὅτι δὲν τίθεται θέμα ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη• τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπ’ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι, στὶς ἐπαφές του μὲ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα. Στὴν Ἀμερική, ἡ παράταση τῆς ἀβεβαιότητος δημιουργεῖ κλίμα ἀνασφαλείας στοὺς ἐπενδυτές, παρὰ τὴν ἐλπίδα τῆς συντόμου ἐπικυρώσεως τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία• τὰ προβλήματα τοῦ τραπεζικοῦ κλάδου προκαλοῦν ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, διότι οἱ ἔρευνες γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὰ ἐπιτόκια δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ. Στὴν Ἀσία οἱ ρωσικὲς τράπεζες ἐπιλέγουν πλέον τὴν Σαγκάη γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ὁμολόγων.

Κίνα, πρὸς μεταρρυθμίσεις

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ ἀπηύθυναν ἑκατὸ Κινέζοι διανοούμενοι, μὲ ἀντικείμενο τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κίνα, τὸ ταχύτερο δυνατό, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς• ἡ ἐπιστολὴ δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ὡς προέδρου τῆς χώρας καὶ τὴν ἀνάληψη εὐθέως τῆς ἐξουσίας. Ὁ χρόνος τῆς ἀποστολῆς της δὲν εἶναι τυχαῖος, οὔτε καὶ τὸ περιεχόμενό της, καθὼς ἡ νέα ἡγεσία ἔχει ὑποσχεθεῖ εὐρύτατες μεταρρυθμίσεις στὸ ἄμεσο μέλλον, στὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις, μὲ ἔμφαση στὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀγορῶν καὶ στὴν ἀνταπόκριση στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς• ὁ γιὸς ἑνὸς ἀπ’ τοὺς κορυφαίους ἡγέτες τῆς κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως καταργεῖ καὶ τοὺς τελευταίους θεσμοὺς τῆς ἐπαναστατικῆς ἐποχῆς. Ἔτσι γίνεται συνήθως στὴν ἱστορικὴ πορεία.

Πρωτοβουλίες Τζὼν Κέρρυ

Ὁ νέος Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία του στὴν Εὐρώπη, στὰ διεθνῆ, τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράν• ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπ’ τὸ Λονδίνο, καὶ στὴ συνέχεια στὸ Βερολίνο, ὅπου συνάντησε τοὺς ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν, καὶ τῆς Ρωσίας στὸ τελευταῖο. Στὴ συνέχεια ὁ Τζὼν Κέρρυ μετέβη στὸ Παρίσι, ὅπου συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ πρόσθεσε καὶ τὸ Μαλὶ στὸ πρόγραμμά του• γιὰ τὴν Συρία, οἱ θέσεις Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων πλησιάζουν ἀρκετὰ πλέον, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀποστολὴ τὴν εἰρήνευση τῆς χώρας καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν. Γιὰ τὸ Ἰράν, ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ἕξι μεγάλων καὶ τῆς Τεχεράνης στὸ Καζακστὰν παρουσίασε σημεῖα προσεγγίσεως, ἀλλὰ ἡ συνέχεια στὴν ἑπόμενη σὲ σύντομο χρόνο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.