Ψηφιακὴ τεχνολογία, συμμετοχὴ Ἑλλήνων

Ἡ συμμετοχὴ τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν πρωτοπορία τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἐπιβεβαιώθηκε στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητῆς Τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης• σὲ εἰδικὸ περίπτερο, γιὰ πρώτη φορά, δεκάδες ἑταιρεῖες συμμετεῖχαν στὴν πενθήμερη Ἀγορά. Οἱ μικρὲς διακρίθηκαν περισσότερο, ὄχι στὶς δημόσιες σχέσεις δι’ εὐνοήτους λόγους, ἀλλὰ στὸν ἐνδιαφέρον τῶν πολυεθνικῶν κολοσσῶν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ λογισμικό• προσήλκυσε τὴν προσοχή τους, καὶ σὲ ὅσους δὲν τὸ γνώριζαν, διότι προσφέρει λύσεις καὶ στὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα, δυσεπίλυτα γιὰ τοὺς ἄλλους. Οἱ νεαροὶ ἐπιστρέφουν εὐχαριστημένοι καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ τὰ ἑπομένα πιὸ τολμηρὰ ἀκόμη βήματά τους• πάντα, ἄλλωστε, ἡ δημόσια ἀναγνώριση γίνεται ἰσχυρότερη ὤθηση στὶς δημιουργικὲς δυνατότητες τῶν ἐρευνητῶν, ἀπ’ τὴν διαπροσωπική, ὅσο ἐπωφελὴς κι ἂν εἶναι. Μετράει πάντοτε, ὁ «ἔπαινος τοῦ δήμου καὶ τῶν σοφιστῶν».

Ἐπιτάχυνση τῶν ἐπενδύσεων

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἐπενδύσεων ἄρχισε στὴ χώρα μας, ὅπως τὸ ἀποδεικνύουν οἱ συμφωνίες γιὰ τὰ καπνὰ καὶ ἀγροτικὰ προϊόντα ἀπὸ μεγάλες πολυθνικές, ἐνῶ ἀπὸ χθὲς λειτουργεῖ πλέον ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Ἰκονίου, Θριασίου, γιὰ τὶς μεταφορὲς ἐμπορευματοκιβωτίων• τὸ ἐνδιαφέρον παγκοσμίων κολοσσῶν, TOTAL, EXXON, γιὰ τὶς ἔρευνες τῆς Nordic ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τῆς σημασίας τους γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ἔφθασε τὰ 2,3 δις εὐρώ, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου καὶ προβλέπεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους τὸν τρέχοντα μῆνα, ἐνῶ προωθοῦνται ταχύτατα οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τῶν λιμένων καὶ ἀεροδρομίων• ἡ διάθεση ἐπίσης τῶν πιστώσεων πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀπ’ τὶς τράπεζες συμβάλλει στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ψυχολογίας ἀνατάσεως. Φυσικά, ἡ διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν καταστροφολογία της μὲ τὴν ἐπίκληση ὑποσημειώσεων σὲ διεθνεῖς ἐκθέσεις, συνηθισμένων γιὰ ὅλους.

ΣΔΟΕ, ἔρευνες σὲ πρόοσωπα

Οἱ ἔρευνες στὰ περιλαμβανόμενα στὶς λίστες πρόσωπα, συγγενῶν μεγάλων πολιτικῶν, ἄρχισαν ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ, ἂν καὶ ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὸ προσωπικὸ τῆς ὑπηρεσίας• ἡ Προανακριτικὴ ζήτησε ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τὴν ἐνίσχυσή του κι ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ τὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς ἀποκαλύψεις τῶν ἐρευνῶν. Οἱ διασυνδέσεις γίνονται πλέον ὁρατές, ἐνῶ καὶ οἱ προεκτάσεις διευρύνονται• ἡ ὑπονόμευση τῆς Προανακριτικῆς ἀπ’ τὴν ὑστερικὴ περιορίσθηκε, καθὼς βρῆκε ἀντικείμενο στὴν καταδίκη τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ἀλλὰ ἡ ἀγωνία της γιὰ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ παραμένει ἀμείωτη. Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἀρχίζει ἡ κατάθεση τῶν ὑψηλῶν προσώπων καὶ σὲ αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ κωλυσιεργία, διότι κινδυνεύουν πολλοὶ κορυφαῖοι, νῦν καὶ πρώην, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ• αὐτὸ θεωρεῖται τὸ κύριο θέμα τῶν προσεχῶν ἑβδομάδων, πέραν ἐκείνων τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀνάμιξη παραγόντων τῆς διαπλοκῆς, ἐκδοτῶν καὶ δημοσιογραφιζόντων, ἀνιχνεύεται ἐπίσης. Τὰ ἑπόμενα βήματα φέρουν ἐκπλήξεις.

Βαρθολομαῖος πρὸς Μέρκελ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Ἄγκυρα, συναντήθηκε παρουσίᾳ καὶ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διαφόρων θρησκειῶν τῆς Τουρκίας• ἦταν ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης καὶ οἱ προκαθήμενοι, τῆς ἀρμενικῆς, καθολικῆς καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν. Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐξέθεσε μὲ παρρησία καὶ καθαρότητα τὰ προβλήματα τῶν πιστῶν, ὑπογραμμίσας τὴν ἀνάγκη γιὰ πλήρη σεβασμὸ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, προστασίας τῶν πιστῶν κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων καὶ διαφύλαξη τῆς περιουσίας τῶν ἐκκλησιῶν• ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἔδειξε ὅτι δὲν εὐχαριστήθηκε καὶ πολύ, ἀλλὰ ἡ Γερμανίδα καγκελάριος εὐχαρίστησε θερμὰ ὅλους τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, διότι τῆς παρουσίασαν μὲ σαφήνεια τὰ προβλήματά τους. Ὡς ἀπόδειξη σεβασμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν ἔγινε.

Σύγκληση συνεδρίου ΠΑΣΟΚ

Τὸ συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀρχίζει σήμερα τὶς ἐργασίες του, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνασυγκρότησή του καὶ τὴν συντήρηση κάποιων δυνάμεών του• στὴν ἐκλογὴ τῶν συνέδρων ψήφισαν, κατὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, ἄνω τῶν ἑκατὸ χιλιάδων πολιτῶν, ὁ ὁποῖος κρίθηκε ἱκανοποιητικὸς ἀριθμός. Τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, μετὰ τὴν κατάρρευση στὶς δύο τελευταῖες ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις• τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ στελεχικοῦ δυναμικοῦ, τὸ γνωστὸ ὡς βαθὺ ΠΑΣΟΚ, μὲ διασυνδέσεις στὴν κρατικὴ ἐξουσία, διέρρευσε στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως συνδικαλιστὲς καὶ ἄλλες συντεχνίες• οἱ δύο πρὼην πρωθυπουργοί του ἀπέχουν, ὁ πρῶτος στὴν Ἑλλάδα, ὁ δεύτερος περιοδεύων ἀνὰ τὰς Ἀμερικὰς καὶ τὰς Εὐρώπας. Ἐὰν ὁ σημερινὸς πρόεδρός του ἐπιτύχει κάποια συσπείρωση ἐπανιδρύει τὸ κόμμα.

Μελιβοίᾳ δὲ καὶ Σκοτούσῃ

Ὁ Ἐπαμεινώνδας ἀκολουθοῦσε προσεκτικὴ τακτικὴ κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου• φοβόταν μὴν ξεσπάσει ὁ τύραννος κατὰ τοῦ φυλακισμένου Πελοπίδου. «Πυνθανόμενος τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ὀλιγωρία τῶν καλῶν καὶ δικαίων»• εἶχε μάθει γιὰ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν περιφρόνηση τοῦ τυράννου πρὸς τοὺς καλοὺς καὶ δικαίους πολίτας. «Ὡς ζῶντας μὲν ἀνθρώπους κατώρυττεν, ἑτέροις δὲ δέρματα συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων περιτιθείς»• καθὼς ἔθαβε ζωντανοὺς ἀθρώπους, ἄλλους δὲ τοὺς ἔντυνε μὲ δέρματα ἀγριῶν χοίρων καὶ ἄρκτων. «Καὶ τοὺς θηρατικοὺς ἐπάγων κύνας καὶ διέσπα καὶ κατηκόντιζε, παιδιᾷ ταύτῳ χρώμενος»• καὶ τοὺς παρέδιδε στὰ κυνηγετικὰ σκυλιὰ νὰ τοὺς κατασπαράξουν καὶ τοὺς ἔριχνε ἀκόντια, σὰν παιχνίδι του. «Μελιβοίᾳ δὲ καὶ Σκοτούσῃ, πόλεσιν ἐνσπόνδοις καὶ φίλαις, ἐκκλησιαζούσαις περιστήσας ἅμα τοὺς δορυφόρους ἠβηδὸν ἀπέσφαξε»• τὴν Μελιβοία καὶ τὴν Σκοτοῦσα, πόλεις σύμμαχες καὶ φιλικές, κατὰ τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου τοὺς ἔφαξε ὅλους ἀπ’ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία καὶ πάνω.

Παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ λύση στὸ πολιτικὸ πρόβλημα τῆς Ἰταλίας δίδεται, μὲ τὴν στενὴ συνεργασία τῶν Εὐρωπαίων, καθὼς ὁ πρόεδρός της εἶχε συνομιλίες στὸ Βερολίνο μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ• οἱ ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες θὰ κυλίσουν σὲ παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις τῶν πολιτικῶν κομμάτων καὶ παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων τῆς χώρας. Ἡ Ἰταλία ἔχει μακρὰ παράδοση ἀκυβερνησίας μεταπολεμικά, μὲ τὶς δυσκολίες σχηματισμοῦ κυβερνήσεων συνεργασίας• ἡ τωρινὴ κρίση εἶναι ἡ χειρότερη καὶ γι’ αὐτὸ χρειάζονται λεπτοὶ χειρισμοί. Ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας διαθέτει τὸν σεβασμὸ τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν Ἰταλῶν γιὰ τὴν ἀμερόληπτη ἄσκηση τῶν καθηκόντων του• ὁ Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, παλιὸς κομμουνιστής, ἀποβαίνει ὁ ρυθμιστικὸς παράγων. Οἱ περισσότερες πιθανότητες ἀποκλίνουν πρὸς τὴν συνεργασία τῆς Κεντροαριστερᾶς μὲ τὴν Κεντροδεξιά, καθὼς ὁ κωμικὸς πολιτικὸς ἀρνεῖται τὴν ὅποια συμμετοχή του σὲ κυβέρνηση• χρειάζεται ἡ ὡρίμανση τοῦ χρόνου γιὰ τὴν συμφωνία.

Ὑπερχρέωση δυτικῶν χωρῶν

Ἡ ὑπερχρέωση τῶν δυτικῶν χωρῶν ἔχει αὐξηθεῖ στὰ ἴδια ἐπίπεδα, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ ΟΟΣΑ, μὲ ἐκείνη τοῦ τέλους τοῦ πολέμου• τότε κρίθηκε ἀπαραίτητη ἡ διαγραφὴ τοῦ χρέους τῆς ἡττηθείσης Γερμανίας, διότι δὲν ἤθελαν οἱ νικητὲς ἐπαναλάβειν τὸ «πείραμα» τῆς συνθήκης τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τὴν ἀναβίωση τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικσμοῦ. Μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γερμανίας, Αὐστρίας, Ὁλλανδίας, Λουξεμβούργου καὶ Φιλανδίας, στὴν Εὐρωζώνη, καὶ Νορβηγίας, Δανίας καὶ Καναδᾶ, ἡ ὑπεχρέωση βαρύνει τὶς Ἰαπωνία καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες περισσότερο κι ἀκολουθοῦν οἱ μικρότερες• ὁ διεθνὴς ὀργανισμὸς προτείνει διαγραφὴ τῶν χρεῶν, μὲ διεθνῆ συνθήκη, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δύσκολο, ἐπειδὴ τὰ χρεωστικὰ ὁμόλογα εἶναι διασυνδεδεμένα στὶς κεντρικὲς τράπεζες τῶν κρατῶν καὶ στὶς μεγάλες ἰδιωτικές. Οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴν διαγραφὴ ἐκκινοῦν κυρίως ἀπ’ τὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες, διότι ἔχουν χάσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς πελατείας, μὲ τὴν μετακίνηση τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀσία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἐνῶ στὴ Σαγκάη σημειώθηκε ἅλμα• τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3133 δολλάρια καὶ 121,2600 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1591, καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,17. Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο, ὅτι ἡ Ἰταλία δὲν θὰ μολύνει κανέναν, σὲ κοινὴ συνέντευξη μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή της ὅτι σχηματίζεται κυβέρνηση στὴν Ρώμη, εἶχαν εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στὶς ἀγορές• ἐπίσης ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, γιὰ τὴν θέσπιση ὀροφῆς στὶς ἀμοιβὲς τῶν τραπεζικῶν στελεχῶν, συνέβαλε στὴν ἴδια κατεύθυνση. Στὴν Ἀμερικὴ, ἡ ἐπικύρωση τοῦ διορισμοῦ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιὰ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας• ὁ Τζὰκ Λιοῦ πιστεύεται ὅτι θὰ διευκολύνει σημαντικὰ τὴν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο, λόγῳ τῶν καλῶν σχέσεων μαζί του. Στὴν Ἰαπωνία, ὁ πρωθυπουργὸς ἐπέλεξε τὸν πρόεδρο τῆς Τραπέζης τῆς Ἰαπωνίας.

Κέρδη, Volkswagen, Airbus

Οἱ δύο πρωτοπόρες στὸν κλάδο τους βιομηχανίες τῆς Εὐρωζώνης, Volkswagen καὶ Airbus, ἔχουν αὐξήσει σημαντικὰ τὰ κέρδη τους τὸν περασμένο χρόνο• ἡ πρώτη, ἀποφάσισε τὴν διάθεση 7200 εὐρώ, δώρου στὸ ἑκατὸ χιλιάδες ἐργαζομένους της στὴν Γερμανία, γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν ἀνάδειξή της τρίτης αὐτοκινητοβιομηχανίας σὲ πωλήσεις παγκοσμίως καὶ σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπ’ τὴν General Motors. Ἡ δεύτερη, ἀνακοίνωσε κέρδη 1,23 δις εὐρὼ καὶ κύκλο ἐργασιῶν 38,59, ἐνῶ οἱ παραγγελίες γιὰ τὰ ἀεροσκάφη της αὐξάνονται συνέχεια• ἡ ἑταιρεία ἀποφάσισε τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου γραμμῆς παραγωγῆς γιὰ τὸ μεγάλο ἐπιβατικό, Α350, διότι εἶναι πολλὲς οἱ παραγγελίες καὶ δὲν ἐπαρκοῦν οἱ παλιὲς ἐγκαταστάσεις της. Ἡ καθήλωση, λόγῳ βλάβης τῶν Boeing787, στὸ ἔδαφος ἔχει προκαλέσει ματαίωση πολλῶν καὶ μείωση νέων παραγγελιῶν.

Κρεμλίνο, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Οἱ γαλλορωσικὲς συνομιλίες κορυφῆς στὸ Κρεμλίνο συνέβαλαν σημαντικὰ στὰ διεθνῆ θέματα καὶ στὶς διμερεῖς σχέσεις• Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Βλαδίμηρος Ποῦτιν συμφώνησαν στὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη λύσεως στὴ Συρία, μὲ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ στὸ Μαλί –γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Γάλλος πρόεδρος εὐχαρίστησε τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του, γιὰ τὴν στρατιωτικὴ βοήθεια στὴν γαλλικὴ ἐπέμβαση-, ἐνῶ συζητήθηκε ἡ κατάσταση στὸ Ἰράν, στὴν Παλαιστίνη καὶ στὴν Αὔγυπτο. Στὴ ἀποστολὴ συμμετέχουν πρόεδροι τῶν στρατηγικῆς σημασίας μεγάλων γαλλικῶν ἐπιχειρήσεων, TOTAL, AREVA, THALES, οἱ ὁποῖοι συζητοῦν τρόπους συνεργασίας μὲ τὶς ἀντίστοιχες ρωσικές, ἐνῶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ χαρακτήρισε προνομιακὸ ἑταῖρο τῆς Ρωσίας τὴν Γαλλία• ἡ ἀμοιβαία προώθηση τῶν κοινῶν ἐπενδύσεων συζητήθηκε εὐρύτατα, γιὰ τὴν ἀναπτυσσόμενη ρωσικὴ ἀγορὰ καὶ ἐκείνη τῶν πρώην σοβιετικῶν δημοκρατιῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.