Πρώτη συνάντηση, ἱκανοποίηση τρόϊκας

Στὴν πρώτη συνάντησή της μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ἡ τρόϊκα ἔμεινε ἱκανοποιημένη γιὰ τὴν πορεία ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος• σήμερα, μὲ τὸν ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, θὰ συζητήσει τὰ προβλήματα τῆς δημοσίας διοικήσεως. Ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, ἀλλὰ τὸ κριτήριο εἶναι ὁ ρυθμὸς ἀντιμετωπίσεώς τους -ὅταν ἔχει προηγηθεῖ ἡ τριετία, ὄχι μόνο τῆς πλήρους ἀπραξίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπονομεύσεώς της-, ὁ ὁποῖος κρίνεται ἐπαρκής• ὅταν συνεκτιμηθεῖ καὶ ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναγνώριση τοῦ ἀρχικοῦ λάθους πολιτικῆς καὶ τὰ ἰταλικὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, τότε ἡ ἀξιολόγηση γίεται μὲ ἄλλες παραμέτρους, σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες. Σήμερα ἡ οὐσιαστικὴ συζήτηση μεταφέρεται στὶς Βρυξέλλες, στὸ Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, ὅπου γίνεται καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῆς Κύπρου, μὲ τὴν νέα κυβέρνησή της.

Ἑλληνοτουρκικά, διαφορές

Στὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνάντηση κορυφῆς τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς λεπτομέρειες, ἀπ’ τὶς ὁποῖες ὅμως ἀναδεικνύεται ἡ σημασία τῶν διαφορῶν• τὸν πρωθυπουργὸ συνοδεύουν πολλοὶ ὑπουργοὶ καὶ περισσότεροι ἐπιχειρηματίες, μὲ σκοπὸ τὴν διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων. Ἀλλὰ ἡ ἑστίαση τῶν συζητήσεων, ἐπισήμων καὶ μή, σὲ θέματα χαμηλῆς πολιτικῆς δὲν σημαίνει ὅτι γίνεται ὑπέρβαση τῶν σοβαρῶν ἐθνικῶν διμερῶν προβλημάτων• ὁ τόνος τῶν δηλώσεων καὶ οἱ μεταξὺ τῶν γραμμῶν ἀναφορὲς καθορίζουν τὴν πορεία τῶν σχέσεων. Ἡ ἀνακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης εἶναι τὸ πλέον ἐπίκαιρο, μετὰ τὴν δημόσια στήριξη ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ὡς ἐκπροσώπου καὶ τῆς Εὐρωζώνης, τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ συνδέεται εὐθέως καὶ μὲ τὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν• ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει ὅτι ἡ Ρωσία συμφωνεῖ μὲ τὴν Εὐρωζώνη στὸ πρόβλημα τῆς ΑΟΖ, καὶ τὴν ἑνότητά της μὲ ἐκείνη τῆς Κύπρου• γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Μόσχα προδιαγράφει πολλά.

Οἰκονομία, καλοὶ οἰωνοὶ

Οἱ οἰωνοὶ γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι καλοὶ καὶ προδιαγράφουν καλύτεροι γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον• ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, καὶ μάλιστα πρὶν ψηφισθεῖ ὁ ἐπενδυτικὸς νόμος, ἀπὸ ἀραβικὰ κεφάλαια, εὐρωπαϊκὰ καὶ ρωσικὰ καὶ κινεζικά, ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ οἱ προοπτικὲς ἀξιοποιήσεως τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας, μετροῦν περισσότερο. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων στὶς τράπεζες συμβάλλει σημαντικὰ στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, καθὼς πέρυσι μόνο κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο ἀπεσύρθησαν ἀπ’ τὶς τράπεζες 28 δις εὐρώ, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων παραμένουν στὰ σεντούκια• ὅσο ἀλλάζει ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς καὶ ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία, τόσο καὶ αὐξάνεται ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων. Μοναδικὸ σχεδὸν ἐμπόδιο ἀπομένει ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, μὲ τὸν καταιγισμὸ δυσμενῶν προβλέψεων γιὰ τὴν χώρα καὶ τὴν ἀπόκρυψη τῆς δυναμικῆς της• ὁλοφάνερα πλέον εἶναι τὸ τελευταῖο όχυρὸ τῆς προηγούμενης ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας.

Ἐπιδόσεις μαθητῶν Τρικάλων

Στὸν Πανελλήνιο διαγωνισμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἑταιρείας, τρεῖς μαθητὲς Λυκεὶου καὶ Γυμνασίου τῶν Τρικάλων ἀρίστευσαν• οἱ δύο πήραν χρυσὸ βραβεῖο καὶ ὁ τρίτος ἀργυρό. Ἀναφέρουμε αὐτοὺς τοὺς μαθητές, ἐπειδὴ αὐτῶν τὶς ἐπιτυχίες πληροφορηθήκαμε• ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν κι ἄλλοι πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν ἐπίσης. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μετατρέπεται στὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν δημιουργικὴ ἔκφραση τῶν παιδιῶν, καὶ ὅλων μας φυσικά, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς πολυποικίλου συνθετικῆς ἱκανότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης• τὸ ἀποδεικνύουν τὰ Ἑλληνόπουλα μὲ τὶς διακρίσεις τους στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ, μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ ἀνάπτυξη τῶν κλάδων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Τὸ ἀποδείξαμε τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὴν ἔκθεση Κινητῆς Τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης.

Ντητρόιτ, πρὸς χρεωκοπία

Ὁ κυβερνήτης τοῦ Ἰλλινόις ἔθεσε ὑπὸ ἀναγκαστικὴ διαχείριση τὸν δῆμο τοῦ Ντητρόιτ, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν χρεωκοπία του• ἡ πόλις, μὲ τὴν περίφημη ἄλλοτε αὐτοκινητοβιομηχανία καὶ ἕνα ἀπ’ τὰ δυναμικὰ οἰκονομικὰ κέντρα τῆς Ἀμερικῆς, περνάει δύσκολη κρίση. Οἱ ἀμερικανικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες φυτοζωοῦν μὲ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις, ἐνῶ ἡ ἀνεργία ἔχει ἐκτοξευθεῖ στὰ ὕψη στὴν περιοχὴ καὶ ὁ δῆμος ἀδυνατεῖ καλύψαι καὶ τὶς βασικὲς ἀνάγκες τῆς πόλεως• σὲ παρόμοια κατάσταση βρίσκονται πολλὲς μεγαλουπόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι, μὲ τὶς περικοπὲς τῶν 85 δις δολλαρίων τοῦ προϋπολογισμοῦ, θὰ μειωθοῦν ἀκόμη περισσότερο τὰ ἔσοδα τῶν δήμων, διότι περιορίζονται οἱ κοινωνικὲς δαπάνες• ἡ οἰκονομικὴ κρίση προσλαμβάνει πλέον ἀκόμη χειρότερες διαστάσεις.

Θεώμενος Εὐριπίδου Τρῳάδας

Ὁ τύραννος Ἀλέξανδρος ἦταν ἀπ’ τοὺς χειρότερους στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία• εἰς τὰς Φερὰς καὶ ὁλόκληρον τὴν Θεσσαλία εἶχε ἐπιβάλει τὰ χειρότερα βασανιστήρια στοὺς πολίτες τους. «Τὴν δὲ λόγχῃ, ᾗ Πολύφρονα τὸν θεῖον ἀπέκτεινε»• τὴν δὲ λόγχη, μὲ τὴν ὁποία σκότωσε τὸν θεῖο του Πολύφρονα, διάδοχο τοῦ Ἰάσονος. «Καθιερώσας καὶ καταστέψας ἔθυεν ὥσπερ θεῷ καὶ Τύχωνα προσηγόρευε»• τὴν εὐλόγησε καὶ τὴν στεφάνωσε καὶ θυσίαζε σὲ αὐτὴν ὅπως σὲ θεό, ἀποκαλώντάς την Τύχωνα. «Τραγῳδὸν δέ ποτε θεώμενος Εὐριπίδου Τρῳάδας ὑποκρινόμενον ᾤχετο ἀπιὼν ἐκ τοῦ θεάτρου»• κάποτε παρακολουθώντας τραγῳδὸ εἰς τὰς Τρῳάδας τοῦ Εὐρυπίδου ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ θέατρο. «Καὶ πέμψας πρὸς αὐτὸν ἐκέλευε θαρρεῖν καὶ μηδὲν ἀγωνίζεσθαι διὰ τοῦτο χεῖρον»• καὶ τὸν εἰδοποίησε νὰ συνεχίσει τὶς παραστάσεις καὶ νὰ μὴν τὸ θεωρήσει προσβλητικό. «Οὐ γὰρ ἐκείνου καταφρονῶν ἀπελθεῖν, ἀλλὰ τοὺς πολίτας»• δὲν ἀποχώρησε περιφρονώντας ἐκεῖνον, ἀλλὰ αἰσχυνόμενος πολίτας.

Ἰταλία, μεταβατικὸ σχῆμα

Ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία εἶναι θέμα ἡμερῶν, καθὼς ὅλα τὰ κόμματα χαμηλώνουν πλέον τοὺς τόνους καὶ ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνάγκη ἐξευρέσεως λύσεως• ὁ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι κρατάει τὰ ἠνία τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τῆς χώρας δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἐκτροπὴ τῶν πραγμάτων σὲ ἄλλη κατεύθυνση, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, πολὺ ὀλιγώτερες ὅμως ἀπὸ ἐκεῖνες στὴν χώρα μας• εἶναι σχεδὸν ἀνεξάρτητοι οἱ ἐκδότες καὶ οἱ δημοσιογράφοι στὴν Ἰταλία. Ἤδη στὶς ἀγορὲς ἐπικρατεῖ τάση ἐκτονώσεως, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένο, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ἁπαλύνουν τὴν στάση τους ἀπέναντι στὴν αὐστηρὴ λιτότητα• διαπιστώνουν ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι ὁδηγεῖ σὲ χειρότερες καταστάσεις. Ἄλλωστε, λένε ἄλλοι, ὅ,τι εἶχε ἀποδῶσαι τὸ ἀπέδωσε. Ἡ ἀντανάκλαση τῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς φθάνει μέχρις ἐμᾶς, ὁπότε καὶ παρέχονται κάποιες «ἐκπτώσεις» στὴν μνημονιακὴ πολιτική• τὸ ποιὲς θὰ εἶναι αύτές, ἐξαρτᾶται ἀπ’ τοὺς κυβερνητικοὺς ἐλιγμούς.

Περικοπὲς δαπανῶν Ἀμερικῆς

Οἱ περικοπὲς δαπανῶν, 85 δις δολλαρίων, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἦταν ἀναγκαῖες, ἀφοῦ πρόεδρος καὶ Κογκρέσσο δὲν μπόρεσαν νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτική• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τὶς χαρακτήρισε ἐπώδυνες γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ προέβλεψε πολὺ δύσκολη τὴν ἀνάκαμψη• οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἀντιθέτως, τὶς θεωροῦν σημαντικές, διότι ἀπέτρεψαν νέες φορολογίες. Πάντως οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν ἤρεμα, σὰν νὰ τὸ περίμεναν καὶ στὴ Γουὼλ Στρὴτ σημειώθηκε μικρὴ ἄνοδος, ἀλλὰ ἡ δοκιμασία θὰ φανεῖ σήμερα• ἡ ἀντίδραση τῶν ἀγορῶν σὲ Ἀσία καὶ Εὐρώπη εἶναι τὸ κριτήριο. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον, διότι ὁ πρόεδρος, ἕνα μῆνα σχεδὸν μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ δεύτερη θητεία καὶ ὑφίσταται τὴν πρώτη μεγάλη πολιτικὴ ἧττα• ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ νέος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δείχνει ἀμήχανος καὶ ἄβουλος μπροστὰ στὰ προβλήματα. Σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ ἡ κατάσταση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ἀπεικονίζεται ἄριστα στὸ χρεωκοπημένο Ντητρόιτ.

Ἰράν, Συρία καὶ μεγάλοι

Οἱ μεγάλοι, γιὰ πρώτη φορά, παρουσιάζονται συγκλίνοντες στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μὲ πρῶτα ἐκεῖνο τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράν• οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη διεξόδου στὴν πρώτη, μὲ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἀπέρριψε ὁ πρόεδρός της. Γιὰ τὸ Ἰράν, ἀποδέχονται τὴν διπλωματικὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος τοῦ πυρηνικοῦ ἐξοπλισμοῦ του, ὁπότε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀποσύρονται οἱ ἀπειλὲς γιὰ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς• ὁ Τζὼν Κέρρυ ἐμφανίζεται διαλλακτικός, ἀκόμη καὶ στὴν Αἴγυπτο, ὅπου ζήτησε τὴν συνεννόηση τῆς ἀντιπολιτεύσεως μὲ τὸν πρόεδρό της. Φαίνεται ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἐγκαταλείπει τὴν σκληρὴ πολιτική της, ἴσως καὶ ἐξ αἰτίας τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων της, καὶ στρέφεται σὲ ἀναζήτηση κοινῆς βάσεως μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους• ἡ ἀκυβερνησία στὸ Ἰσραὴλ μᾶλλον ὁδηγεῖ στὴν ἴδια κατεύθυνση. Νέα ἰντιφάντα εἶναι στὰ σπάργανα, ὁπότε ἀναγκαστικὰ ψάχνουν διὰ διπλωματικὲς λύσεις.

Σαφεῖς διακρίσεις τῶν πολιτικῶν δυνάμεων

Οἱ ἰταλικὲς ἐκλογὲς καὶ οἱ παρακρατικὲς ἐκδηλώσεις στὴ χώρα μας ὁδηγοῦν στὴν σαφέστατη διάκριση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων σὲ δύο κατηγορίες• σὲ ὅσες ἀγωνίζονται ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς ὁμαλότητος καὶ ἀξιοποιήσεως τῶν δυνατοτήτων μας -πολὺ περισσοτέρων τώρα πλέον-, μὲ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, καὶ σὲ ὅσες παραμένουν δέσμιες τῆς ἰδεολογικῆς τους προσηλώσεως, ἀρρήκτως ὅμως ἐξαρτώμενες ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα. Οἱ παλιὲς ἰδεολογικὲς διαφορὲς ξεθώριασαν, μετὰ τὴν ἐμπειρία τῆς τριακονταετίας καὶ τῆς ἔξωθεν ἐπιβληθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ ἐξαθλιώσεως τοῦ κόσμου• ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπιδεικνύει ἀξιοθαύμαστση σωφροσύνη καὶ σύνεση, παρὰ τὴν ἐξάντληση καὶ τῶν τελευταίων του οἰκονομικῶν δυνατότητων, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐξεγείρεται, ἢ μᾶλλον καλύτερα, δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς κεκράκτες τῆς καταστροφῆς ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν. Ἡ ψυχολογία του ἔχει ἀλλάξει καὶ βλέπει τὰ πρῶτα σημάδια τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας, ἔστω κι ἂν στὴν οἰκογένειά του βρίσκεται στὸ χαμηλότερο σημεῖο τῆς τριετοῦς καταβυθίσεώς του• σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, στὴν ἀγορὰ τῆς γειτονιᾶς, κάτι κινεῖται, μερικοὶ συνταξιοῦχοι πῆραν τὸ ἐφάπαξ, μετὰ ἀπὸ πολυετῆ ἀναμονή, ἄλλοι μικρομεσαῖοι εἰσέπραξαν τὶς πρῶτες ἐπιστροφὲς ἀπ’ τὶς ὀφειλὲς τοῦ δημοσίου, ἄλλοι κατέθεσαν τὶς αἰτήσεις γιὰ δάνεια ἀπ’ τὶς τράπεζες πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις. Οἱ ἀλλαγὲς στὴν ψυχολογία σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο διαμορφώνουν τὸ πολιτικὸ κλίμα.
Ὁ πιὸ σημαντικὸς ἴσως παράγων τῶν πολιτικῶν μας ἐξελίξεων εἶναι ἡ ἐμπέδωση καὶ στὸν τελευταῖο πολίτη τῶν αἰτίων τῆς συμφορᾶς• ὅλοι πιστεύουν πλέον ἀκραδάντως ὅτι εἶχε προγραμματισθεῖ καὶ μεθοδικὰ ἐφαρμοσθεῖ ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἡ ἐξαθλίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ• αὐτὸ δὲν ἔγινε τυχαία. Δὲν γίνονται τυχαία αὐτὰ τὰ πράγματα• ἡ συλλογικὴ ἱστορικὴ ἐμπειρία, ὅπως τὴν ζοῦμε ὅλοι μας μὲ τὶς προφορικές μας παραδόσεις καὶ τὶς συζητήσεις στὸ περιβάλλον μας, δὲν ἐπιτρέπει ἄλλη ἑρμηνεία. Οἱ λαοὶ μὲ μακρόχρονη ἱστορικὴ παράδοση διαθέτουν τὰ αἰσθήτηρια καταγραφῆς τῶν μηνυμάτων, ἔστω καὶ ἀσυναίσθητα, ἔστω καὶ χωρὶς τὶς ἐπιστημονικὲς θεωρίες, ἢ μᾶλλον εὐτυχῶς χωρὶς αὐτές, διότι πάντοτε οἱ θεωρίες ἐπιβάλλουν τὶς ἰδεολογικές τους δεσμεύσεις• ἡ ἀνάταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, σὲ ὅλη του τὴν ἱστορία, στὴ δυναμικὴ αὐτὴ ὀφείλεται, ἀπ’ τὸ ’21 ἕως τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους καὶ τὸ ’40. Σὲ τρία ἐπίπεδα κινήθηκε ἡ μεθόδευση: πρῶτον, ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός, καὶ δυὸ τρεῖς συνεργάτες του, εἶχαν προσυμφωνήσει μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, διότι –γνωστὰ αὐτὰ ἀπὸ τριετίας στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς»-, πίστευαν ὅτι ἔτσι θὰ σωζόταν τὸ δολλάριο• τελικὰ ἀπέτυχαν καὶ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία ὁδηγεῖται σὲ χειρότερη κρίση κι ἀπὸ ἐκείνη τῶν νοτίων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει καλύτερα ὁ δῆμος τοῦ Ντητρόιτ.
Τὸ δεύτερο ἐπίπεδο, ἦταν ἡ βάση τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας καὶ τῆς ἀντιδεξιᾶς προπαγάνδας τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου• αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο ἀποτέλεσε τὸ ὑπόβαθρο στὸ ὁποῖο στηρίχθηκε τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ προπαγάνδα τῆς χειρότερης μορφῆς στὴν ἱστορία ἐναντίον κάθε ἄλλης ἀπόψεως• ἤσουν δεξιός, ἄρα ἤσουν κακός, ὅπως στὸν κομμουνισμό, ὅλοι οἱ καπιταλιστές ἦταν κακοί, καὶ στὸν ναζισμό, ὅλοι οἱ Ἐβραῖοι. Τὴν ζήσαμε αὐτὴ τὴν ὁλοκληρωτικὴ συμπεριφορά, στὴν ἐπαγγελματική μας ζωὴ καὶ στὸ οἰκονγενειακό μας περιβάλλον, μὲ τὴν κλαδικὴ τρισχειρότερη ἀπ’ τὸν παλιὸ χωροφύλακα• ὑπὸ τὸν μανδύα τῆς προπαγάνδας κινήθηκαν οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ καὶ οἱ διασυνδέσεις μὲ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὅπως ἀποδείχθηκε δικαστικὰ στὶς πυρκαϊὲς τῆς Ἠλείας, ὅπως ἀποδεικνύονται τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῶν ποινικῶν καὶ ἐμπόρων ναρκωτικῶν μὲ τοὺς τρομοκράτες καὶ τοὺς κουκουλοφόρους τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τῶν μεγάλων πόλεων. Τρίτο, εἶναι ἡ διαπλοκὴ καὶ οἱ παραφυάδες της στὸ συντεχνιακὸ κράτος κάθε μορφῆς, ἀπ’ τὶς συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις μέχρι τὰ Πανεπιστήμια• μὲ ὠμὸ πλέον καὶ ἀδιάντροπο ὕφος ἐξυπηρετοῦν τὴν ἀμερικανικὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία, χωρὶς καθόλου ἐπιχειρήματα. Ὑπηρετοῦν πιστὰ τὴν ἔνωθεν ἐντολή. Ὅταν τὰ συνδικαλιστικὸ ὄργανο τῶν δημοσιογραφιζόντων κηρύσσει ἀπεργία τὴν ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου καὶ δὲν ἀντιδρᾶ κανείς τους, τότε εἶναι ἄξιοι τῆς μοίρας τους.
Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ἐξελίξεων αὐτῶν στὶς πολιτικὲς δυνάμεις εἶναι ἐμφανεῖς πλέον διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ• ὅσες ὑπηρετοῦν τὶς ἀτλαντικὲς ἐντολές, ΣΥΡΙΖΑ, ἄλλοι μικροί, δέρπουν τὰ ἐπιχείρια τῆς πολιτικῆς τους. Ὅταν ὁ Ναπολεοντίσκος φωτογραφίζεται μὲ τὸν Τρώρτζ Σόρος καὶ τὸ κόμμα ὑπηρετεῖ πιστὰ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα, ὁ ἁπλὸς πολίτης ταυτίζει αὐτοὺς τοὺς δύο• ἐπειδὴ δὲ ἀκόμη δὲν ἐξέπεσε σὲ τέτοιο παραλογισμὸ ποὺ νὰ θεωρεῖ καλὸν τὸν Σόρο, οὔτε τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τόσο ἱκανό, ὥστε ἀλλάξαι τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ χειρότερου καπιταλισμοῦ στὴν ἱστορία, τότε τὰ συμπεράσματά του εἶναι εὔλογα: ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὄργανο τοῦ ἀτλαντικοῦ καπιταλισμοῦ. Τὸ ἐπιχείρημα ἐνισχύεται καὶ μὲ τὴν πλήρη ταύτισή του μὲ τοὺς τρομοκράτες καὶ τοὺς κουκουλοφόρους, ἐνῶ διαμαρτύρεται καὶ γιὰ τὴν παρεμπόδιση ἀπ’ τὴν ἀστυνομία τῆς ἀποδράσεως τῶν βαρυποινιτῶν• στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινοῦνται καὶ τὰ ἄλλα κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἐὰν δὲν κερδίζουν αὐτὴν τὴν ἐποχή, ποὺ ἡ κυβέρνηση εἶναι στὴν χειρότερη περίοδό της, πότε θὰ κερδίσουν; διερωτῶνται οἱ πολιτικοὶ παρατηρητές. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἀντιθέτως ἐπέτυχε μὲ τὸ συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ• πέραν τῶν παροδικῶν διαφοροποιήσεων στὶς συζητήσεις, ἀπέδειξε ἕνα πρᾶγμα, τὴν πολιτικὴ παρουσία τοῦ κόμματος. Ὅταν ὅλοι τὸ θεωροῦσαν διαλυμένο, τὸ συνέδριο ἔδειξε ὅτι ὑπάρχει ἀρκετὸς κόσμος ποὺ τὸ ἀκολουθεῖ• ἡ μετατροπὴ τοῦ ρεύματος αὐτοῦ σὲ πολιτικὴ δυναμική, ἐξαρτᾶται στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπ’ τὸν ἴδιο.
Ὁ καθοριστικὸς παράγων ὅμως τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων παραμένει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• ἐὰν οἱ πρῶτες ἐνδείξεις μετατραποῦν σὲ δυναμικὴ ἀνοδικὴ πορεία, τότε ἀλλάζουν ὅλα. Ὅταν λέμε ἀνοδικὴ πορεία, δὲν ἐννοοῦμε ἐπιστροφὴ στὴν ἐποχὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ἀλλὰ σταδιακὴ βελτίωση τῆς καταστάσεως, ὅπως σὲ ἐπίπεδο τῆς γειτονιᾶς, κάποια μαγαζάκια νὰ ἐπεκτείνουν τὶς δουλειές τους, ἄλλα νὰ ξανανοίγουν, κάποιες βιοτεχνίες ἐπίσης, κάποιοι νὰ βρίσκουν δουλειὰ στὰ δημόσια ἔργα• σὲ περιφερειακὸ ἐπίπεδο, ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν δημοσίων ἔργων, ὅπως γίνεται πλέον μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν τοπικὴ οἰκονομία• σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ἡ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ ἡ ταχεῖα δρομολόγηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, μαζὶ μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Γίνονται αὐτά, ὅπως μὲ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τὴν ἀγορὰ τῆς νησίδος Ὀξυᾶς ἀπ’ τὸν ἐμίρη τοῦ Κατάρ, ὡς δεῖγμα γραφῆς περισσότερο καὶ ἀλλαγῆς τῆς εἰκόνος μας στὸ ἐξωτερικό, ὅπως ἡ πώληση τῆς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ στοὺς Ρώσους, καὶ διὰ λόγους ἐθνικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἀναμένεται καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο. Ἡ ἀντανάκλαση τῆς πορείας αὐτῆς ἔχει εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὡς πρωτεργά της, ἀλλὰ καὶ στοὺς δύο κυβερνητικοὺς ἑταίρους• οἱ ἑπόμενοι μῆνες θὰ δείξουν τοὺς κερδισμένους καὶ τοὺς χαμένους. Δείχνει ὑπομονὴ ὁ κόσμος…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.