Πολυετὴς καταδίκη Ἄκη Τσοχατζόπουλου

Ἡ πολυετὴς καταδίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου ἐκφράζει τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα κι εἶναι ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ἂν καὶ θὰ κριθοῦν στὸν ἑπόμενο βαθμό• ὅσοι πολιτικοὶ δὲν σεβάστηκαν τὸν κόπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἤρθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσουν καὶ φυσικὰ ἀκολουθοῦν ἄλλοι. Οἱ ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις εἶναι πολλὲς καὶ εἶναι γνωστὸ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ κατηγορούμενοι καὶ πῶς ἔρρευσαν τὰ ποσὰ σὲ προσωπικοὺς λογαριασμούς• πολλοὶ πρώην ὑπουργοὶ δὲν κοιμοῦνται τὰ βράδυα, διότι ἀπὸ χθὲς θεωρεῖται δεδομένη ἡ παραθέρισή τους στὶς ἐπαύλεις τοῦ Κορυδαλλοῦ. Οἱ ἀποφάσεις τῶν δύο δικαστηρίων ἀποτελεῖ δεδικασμένο καὶ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ παραγνώρισή της ἀπὸ οἱονδήποτε. Ἡ εἰκόνα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἔχει ἀλλάξει σημαντικὰ καὶ δὲν εἴμαστε πλέον δακτυλοδεικτούμενοι ἀπὸ τρίτους.

Ἑλληνοτουρκικὲς συμφωνίες

Ἡ ὑπογραφὴ 25 διμερῶν συμφωνιῶν καὶ ἡ ἀποφυγὴ αἰχμῶν στὰ ἀκανθώδη προβλήματα θεωρεῖται ὡς μεγάλη ἐπιτυχία τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διασκέψεως κορυφῆς στὴν Κωνσταντινούπολη• στὸ Κυπριακὸ καὶ στὴν ΑΟΖ κερδισμένη εἶναι ἡ Ἑλλάς, διότι μὲ ἔμφαση ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέμεινε στὸν σεβασμὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἐνῶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν πρότεινε κοινὴ συνεργασία. Τὸ μεγάλο ὅπλο τοῦ πρωθυπουργοῦ μας εἶναι ἡ στήριξή μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ὁ χαρακτηρισμός της ἑλληνικῆς ΑΟΖ ὡς εὐρωπαϊκῆς καὶ ἑνωμένης μὲ τὴν κυπριακή• ἡ Τουρκία φαίνεται ὅτι ἐδιδάχθη ἀπ’ τὶς δηλώσεις στὴν Ἄγκυρα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή της στὴ χώρα. Ἡ ἔμφαση στὴν προστασία τῶν μειονοτήτων μᾶς εὐνοεῖ, διότι προβλήματα ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνικὴ στὴν Πόλη καὶ ἡ στέρηση τοῦ πατριαρχείου καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπ’ τὴν περιουσία τους. Οἱ προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας μας καὶ ὁ ρόλος στὴν Εὐρωζώνη ἐνισχύουν τὶς ἑλληνικὲς θέσεις.

Τρόϊκα, διαλλακτικὴ πλέον

Οἱ πρῶτες συναντήσεις τῆς τρόϊκας μὲ τοὺς Ἕλληνες ὑπουργοὺς ἔδειξε ὅτι ἔχει διαλλακτικὴ στάση καὶ δὲν θέτει τὶς ἀκραῖες ἀπαιτήσεις, ὅπως τὶς πρόβαλε στὴ διαπασῶν ἡ διαπλοκή• ἐμφανίσθηκε συζητήσιμη στὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση καὶ στὸ πετρέλαιο, ἐνῶ δὲν ἔθεσε ζήτημα ἀπολύσεων, παρὰ μόνο τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος. Πιὸ εὐνοϊκὸ ἦταν τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ προσέλευση ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων κρίνονται ὅτι βρίσκονται σὲ καλὸ δρόμο• ὁ ἀπόηχος τῶν συμφωνιῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνισχύει τὸ καλὸ κλίμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅταν ἔχει τέσσερα χρόνια νὰ ἀκούσει καλὰ λόγια γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ τὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ἅλμα στὴν ψυχολογία ἀναμένεται νὰ δώσει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ρωσία καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων. Τὸ φυσικὸ ἀέριο βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῶν συζητήσεων.

Ἐξάπλωση τῆς ὁπλοκατοχῆς

Ἡ ἀνακάλυψη σὲ χωριὸ τῆς Ἀχαΐας μεγάλου ὁπλοστασίου σημαίνει ὅτι σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα ἔχει ἐξαπλωθεῖ ἡ κατοχή τους κι ὄχι μόνο στὴν Κρήτη, γιὰ παραδοσιακοὺς λόγους• ἡ διάδοση τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῶν κυκλωμάτων τοῦ ὑποκόσμου τὴν τριακονταετία συνοδευόταν ἀπ’ τὴν ὁπλοκατοχή. Μὲ αὐτὰ διατηροῦν σχέσεις οἱ τρομοκράτες καὶ οἱ κουκουλοφόροι καὶ ἀποκτοῦν τὰ ὅπλα τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις τους• σήμερα ἄλλωστε εἶναι δύσκολη πολὺ πλέον ἡ διάκριση ἀνάμεσα στὸν ὑπόκοσμο καὶ τοὺς ἄλλους, παρὰ τὶς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν «καταξίωση» τῶν τρομοκρατῶν καὶ τῶν κουκουλοφόων. Τὸ ἀντίθετο φαίνεται ἰσχύει, τὰ κυκλώματα αὐτὰ ἐλέγχουν κάποιους κορυφαίους στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως τοὺς γνωστοὺς συνηγόρους τῶν τρομοκρατῶν, ἀποτελεσματικά.

Προεδρικὸ συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Οἱ προεδρικοὶ ὑποψήφιοι ἐπικράτησαν στὴν ἐκλογὴ τῶν 130 μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ οἱ ἀντίπαλοί τους ἔπεσαν κάτω ἀπ’ τὰ ποσοστὰ τῶν συνεδρίων• ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶναι ὁ μεγάλος κερδισμένος, καθὼς πρόβαλε στὴν κοινὴ γνώμη ὅτι τὸ κόμμα του διαθέτει ἀρκετὲς προσβάσεις στὸν κόσμο καὶ ἑπομένως τὴν δυνατότητα ἀναζωογονήσεώς του. Τὸ δίλημμα ἦταν ἀρκετὰ δύσκολο, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα γεννᾶ ἐλπίδες• τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἔχει προσχωρήσει ἤδη στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες βρέθηκαν στὸ περιθώριο τοῦ συνεδρίου. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουν ἐλάχιστη σχέση μὲ τὸν σημερινό του κόσμο• ἐὰν ὁ πρόεδρός τους ἀξιοποιήσει σωστὰ τὴν δυναμικὴ τοῦ συνεδρίου καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κερδίζει.

Κακοῖς ὀφθήσεται δακρύων

Ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν παράσταση τῶν «Τρῳάδων» τοῦ Εὐριπίδου, ἐνῶ οἱ θεσσαλικὲς πόλεις εἶχαν ἐπαναστατήσει• ἡ δικαιολογία του πρὸς τὸν ὑποκριτὴ ἔχει ἐνδιαφέρον. «Εἰ μηδένα πώποτε τῶν ὑπ’ αὐτοῦ φονευθέντων ἠλεηκώς»• ἐνῶ κανέναν δὲν λυπήθηκε ἀπ’ τοὺς φονευθέντες ἀπ’ τὸν ἴδιο. «Ἐπὶ τοῖς Ἑκάβης καὶ Ἀνδρομάχης κακοῖς ὀφθήσεται δακρύων»• θὰ τὸν δοῦν νὰ δακρύζει γιὰ τὶς συμφορὲς τῆς Ἑκάβης καὶ τῆς Ἀνδρομάχης. «Οὗτος μέντοι τὴν δόξαν αὐτὴν καὶ τοὔνομα καὶ τὸ πρόσχημα τῆς Ἐπαμεινώνδου στρατηγίας καταπλαγείς»• αὐτὸς λοιπὸν τρομαγμένος ἀπ’ τὴν δόξα καὶ τὴν φήμη καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς στρατηγίας τοῦ Ἐπαμεινώνδου. «Ἔπτηξ’ ἀλέκτωρ δοῦλος ὣς κλίνας πτερόν»• ζάρωσε ὁ κόκορας καὶ μάζεψε σὰν δοῦλος τὰ φτερά του, ἀπ’ τὰς «Τρῳάδας» τοῦ Εὐριπίδου. «Καὶ τοὺς ἀπολογησομένους ταχὺ πρὸς αὐτὸν ἔπεμπεν»• κι ἔστελνε ἀμέσως πρὸς τὸν Ἐπαμεινώνδα ἀπεσταλμένους, ὡς ἀπολογία γιὰ τὴν συνομολόγηση εἰρήνης.

Εὐρώπη, ΗΠΑ, συναλλαγὲς

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἀρχίσει, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν πρόταση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα• οἱ δύο πλευρὲς εἶναι πρόθυμες γιὰ αἴσια κατάληξη, οἱ δὲ αἰσιόδοξοι προβλέπουν τὴν ὁλοκλήρωσή τους στὸ τέλος τοῦ 2014. Οἱ διαφορὲς εἶναι λίγες, ἀγροτικά, προηγμένη τεχνολογία, χαλυβουργικά, γιὰ μείωση τῶν δασμῶν μεταξὺ 3% καὶ 5%, ἐνῶ προβλέπεται σημαντικὴ αὔξηση τῶν μεταξύ τους ἀνταλλαγῶν, οἱ ὁποῖες ἀνέρχονται σὲ 455 δις εὐρώ, καὶ πρόσθετη ἀνάπτυξη τῆς μισῆς τουλάχιστον μονάδος• πάντως εἶναι ἡ πρώτη συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ μεταπολεμικά. Οἱ συμφωνίες αὐτὲς συνήπτοντο μὲ τρίτες χῶρες, ὅπως οἱ κομμουνιστικὲς καὶ ὅσες ἀσκοῦσαν προστατευτικὴ ἐμπορευματικὴ πολιτική• σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι αὐτά, διότι ἡ Ἀμερικὴ εἶναι πλέον ὁ δεύτερος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν Κίνα• οἱ ἐπιφυλάξεις ἑστιάζονται στὴν ἀμερικανικὴ πλευρά.

Ἀμερικῆς ἀμυντικὲς δαπάνες

Οἱ περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πλήττουν περισσότερο τὶς ἀμυντικὲς δαπάνες• κατὰ τὸ ὑπογραφὲν ἀπ’ τὸν πρόεδρο διάταγμα, τὰ 45 ἀπ’ τὰ 85 δις δολλάρια περικοπών ἀφοροῦν ἀμυντικὲς δαπάνες καὶ κυρίως προμηθειῶν ὑλικῶν καὶ ἐπέκταση τῶν ἐπιχειρησιακῶν δράσεων τῶν ἀμερικανικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἔτσι πολλὲς πολιτεῖες, ὅπου βρίσκονται οἱ βιομηχανίες παραγωγῆς πολεμικοῦ ὑλικοῦ, διαμαρτύρονται, διότι κλείνουν πολλὰ ἐργοστάσια, σὲ περίοδο κρίσεως καὶ μὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἀνεργίας, ἐνῶ ἀπολύεται καὶ μεγάλο μέρος πολιτικοῦ προσωπικοῦ• τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν θεωρεῖ χειρότερες τὶς ἐπιπτώσεις στὶς ἐπιχειρησιακὲς δράσεις τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Ἔτσι ἀναβάλλεται τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου στὴ Μεσόγειο, ἐλλείψει χρημάτων• τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ χαρακτηρίζει έπείγουσα τὴν ἀνάγκη ἀνασυστάσεως τοῦ Ἕκτου Στόλου, ὁ ὁποῖος εἶχε διαλυθεῖ μετὰ τὴν ἐπίθεση στὸ Ἀφγανιστὰν τὸ 2011. Οἱ Ρῶσοι ἀνασυστήνουν τὴν στόλο τους στὴ Μεσόγειο, ἐνῶ καὶ οἱ Κινέζοι εἶναι παρόντες.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία καὶ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3009 δολλάρια καὶ 121,6890 γιέν, χρυσός, 1578 καὶ πετρέλαιο, 110,60. Στὴν Σαγκάη ἡ πτώση ἦταν μεγάλη, καθὼς κυκλοφόρησαν πληροφορίες γιὰ αὐξηση τοῦ φόρου μεταβιβάσεως ἀκινήτων, ἂν καὶ ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Πεκίνου ἐπιμένει στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων• ἡ ἀπραξία στὴν Οὐάσιγκτον ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἐπηρεάζει περισσότερο τοὺς ἐπενδυτές, καθὼς γίνονται πλέον αἰσθητὲς οἱ δημοσιονομικὲς περικοπὲς στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἐνῶ ὁ νέος ὑπουργὸς δὲν ἔχει ἀναλάβει ἀκόμη καμμία πρωτοβουλία. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀγγλικῆς τραπέζης, HSBC, ὅτι ἔχει ζημίες ἑπτά δις δολλαρίων ἀπ’ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τὰ τέσσερα εἶναι πρόστιμα, ἐπιτείνει τὶς ἀνησυχίες τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν ἀγορῶν. Στὴν Ἰταλία θεωρεῖται βέβαιος ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως, ἀλλὰ οἱ διαπραγματεύσεις προβλέπονται ἀρκετὰ σκληρὲς καὶ ἐπίπονες.

Ἔνταση στὸ ἰσλαμικὸ τόξο

Ἡ ἔνταση στὸ ἰσλαμικὸ τόξο τῆς Βορείου Ἀφρικῆς κλιμακώνεται, καθὼς στὸ Πὸρτ Σάϊντ τῆς Αἰγύπτου, σὲ συγκρούσεις διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας, σκοτώθηκαν δύο διαδηλωτὲς καὶ δύο ἀστυνομικοί, καὶ μὲ παρέμβαση τοῦ στρατοῦ ἀποκαταστάθηκε ἡ τάξη• ταυτοχρόνως στὸ Κάιρο οἱ διαδηλωτὲς παρεμπόδισαν τὴν ἀναχώρηση τοῦ Τζὼν Κέρρυ, κλείνοντας τὸν δρόμο πρὸς τὸ ἀεροδρόμιο. Ὁ Μωχάμεντ Μόρσι στηρίζεται πλέον ἀποκλειστικὰ στὸ στρατὸ γιὰ τὴν διατήρησή του στὴν ἐξουσία, ἐνῶ στοὺς διαδηλωτὲς περιλαμβάνονται ἀρκετοὶ Ἰσλαμιστές, ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι τοὺς πρόδωσε ὁ πρόεδρός τους• στὴ Συρία, ὁ πρόεδρος ἀποδέχεται διάλογο μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ δὲν παραιτεῖται, διότι εἶναι ἰσχυρὲς οἱ πιέσεις τῆς φυλῆς του. Στὸ Μαλί, σκοτώθηκαν οἱ δύο ἰσλαμιστὲς ἡγέτες, κι ἕνας ἀκόμη Γάλλος, ἀλλὰ ὁ «πόλεμος» μεταφέρεται στὶς πόλεις.

Μάρτιο, συμφωνία Κύπρου

Ἐντὸς τοῦ Μαρτίου κλείνει μᾶλλον ἡ συμφωνία τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Κύπρο, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν συζήτηση στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν τοῦ θέματος, μὲ τὸν νέο ὑπουργὸ τῆς μεγαλονήσου, ἐνῶ καὶ γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα ἐκφράσθηκε ἱκανοποίηση γιὰ τὴν πορεία ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος• οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπείσθησαν ἀπ’ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ Μιχάλη Σαρρῆ καὶ σημείωσαν τὴν διαφορὰ τῆς ἐπιχειρηματολογίας του, σὲ σύγκριση μὲ τὸν προηγούμενο ὑπουργό. Ἡ Εὐρωζώνη ἐπιθυμεῖ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τὶς δύο ἑλληνικὲς χῶρες, διότι γνωρίζει ὅτι τὰ προβλήματα μὲ τὴν Ἰταλία θὰ εἶναι πολὺ δυσκολώτερα καὶ οἱ διαβουλεύσεις πολὺ πιὸ κοπιαστικές• πάντως κλείνουν μερικὰ θέματα, ἐνῶ ἡ Πορτογαλία ζητάει ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου, κάτω ἀπ’ τὴν πίεση τῶν μαζικῶν διαδηλώσεων, ὅπως καὶ ἡ Ἰρλανδία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.