Ἔλεγχος δαπανῶν τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν

Ἡ προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν διέταξε τὴν διενέργεια προκαταρκτικῆς ἀνακρίσεως γιὰ τὶς δαπάνες τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν, μετὰ τὰ δημοσιεύματα γιὰ ὑπερβάσεις τους• οἱ ὑπερβάσεις εἶναι γνωστὲς εἰς τὸ κλεινὸν ἄστυ, ἀλλὰ τώρα εὐαισθητοποιήθηκε ἡ δικαιοσύνη. Εὐχῆς ἔργον, ὅταν τὰ ἀνώτατα δικαστήρια ἔχουν ἀποδείξει τὴν κατάχρηση τῆς ὑποχρεώσεως συμμετοχῆς πολλῶν μελῶν τῶν Ἀρχῶν, καθὼς ὑπέγραφαν τὶς ἀποφάσεις ἐρήμην, ἀπολαμβάνοντες τῶν σχετικῶν προνομίων• οἱ παλαιοὶ ἀναγνώστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» θυμοῦνται τὶς δικαστικές του περιπέτειες μὲ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, τὴν προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ τὴν ἀκύρωση τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως, διότι ἡ σύνθεση ἦταν ἐλλιπὴς καὶ ὁ Νικόλαος Ἀλιβιζᾶτος ὑπέγραψε, ἐνῶ δὲν συμμετεῖχε στὴν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὡς ὑποχρέωση στὴν δημοκρατική μας εὐαισθησία τὰ ἀναφέρουμε πλέον.

Ἀπόηχος Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ ἀπόηχος τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διασκέψεως κορυφῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι εὐνοϊκὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς• τὸ Αἰγαῖο ἐθεωρεῖτο προβληματικὴ περιοχὴ γιὰ τοὺς ξένους, τὴν τελευταία πεντηκονταετία τουλάχιστον, καὶ γι’ αὐτὸ ἀπέφευγαν ἐπενδύσεις στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ἡ διάσκεψη ἀποδεικνύει, πρῶτον, τὴν ἄνεση στὴν διενέργεια ἐπενδύσεων στὶς δύο ἀκτὲς ἀπ’ τὶς παράκτιες χῶρες, ὁπότε αὐτομάτως γίνεται αὐτὸ κράκτης καὶ γιὰ τοὺς τρίτους, μὲ ἀμοιβαῖα ὀφέλη ἀμφοτέρων• δεύτερον, τὴν ἀνεκτικὴ στάση τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ στὸ Κυπριακὸ καὶ στὴν ΑΟΖ, ὁπότε ἐνισχύει τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας στὴν περιοχὴ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς δραστηριότητες• τρίτον, οἱ διεθνεῖς παράγοντες γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ τουρκικὴ στάση στὴν ΑΟΖ τουλάχιστον ὀφείλεται στὴν διακήρυξη τῆς Εὐρωζώνης, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ καὶ κυπριακὴ ΑΟΖ ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη. Ὑποχρεωτικὰ ἡ Ἄγκυρα προσαρμόζεται στὶς διεθνεῖς συνθῆκες… Μεγάλη ἡ ἐπιτυχία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Οἱ οἰκονομικὲς ἀποφάσεις

Οἱ συναντήσεις τῆς τρόϊκας μὲ τὸν πρωθυπουργὸ αὔριο καὶ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν σήμερα, ὡς προετοιμασία, καθορίζουν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὴν οἰκονομική μας πολιτική• ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν ἁπάλυνση μερικῶν μέτρων, μετὰ καὶ τὰ καλὰ λόγια τοῦ Γιούρογκρουπ, ὅπως τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση καὶ στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως, τὴν διακριτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν μετακινήσεων στὸν δημόσιο τομέα καὶ γιὰ λόγους ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἄμβλυνση κάποιων μέτρων γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ἡ τρόϊκα δὲν εἶναι ἀντίθετη, ἂν καὶ οἱ τελικὲς ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν σὲ ἐπίπεδο ὑπουργῶν ἢ πρωθυπουργῶν, ὁπότε ὡς προέρτιο ὑπολογίζεται ἡ γνώμη τῶν ὑπαλλήλων της• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει σημαντικὰ ἐπιχειρήματα, τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας, τὸ ἀναγνωρισμένο μεταρρυθμιστικὸ ἔργο καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας, μὲ τὴν βαρύνουσα σημασία της γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Τὰ ἑπόμενα βήματα δὲν εἶναι δύσκολα, ἀλλὰ ἀναμενόμενα στὴν Εὐρώπη.

Οἱ βαθύτερες διασυνδέσεις

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν καλὸς στὴν τηλεοπτική του συνέντευξη κι ἀνέλυσε πειστικότατα τὴν πολιτική του, μετὰ τὸ συνέδριο τοῦ κόμματος• ἔδωσε δὲ περιθώρια ζωῆς στὴν κυβερνητικὴ συνεργασία, καὶ τὴν αἰσιοδοξία του, ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι δεδομένη, μετὰ τοὺς ἐπιτυχεῖς χειρισμοὺς τῆς κυβερνήσεως. Τὸ σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ ἔμμεση πλὴν σαφὴς ἀποκάλυψη ὅτι ἡ διαπλοκὴ ἐλέγχεται πλήρως ἀπ’ τὰ μυστικὰ ἀμερικανικὰ κυκλώματα• ἐπανέλαβε, μὲ πλήρη στοιχεῖα, ὅτι τὴν ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Νέα Ὑόρκη τὴν εἶχε ὀργανώσει τὸ Ἵδρυμα τοῦ Τζὼρτζ Σόρος, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα του, καὶ κατέληξε, «ἐὰν τὸ εἶχα κάνει ἐγώ, θὰ εἶχαν ξεσηκωθεῖ καὶ οἱ πέτρες». Ἀπόλυτη σιωπὴ τοῦ δημοσιογραφίζοντος.

ΑΟΖ, παρέμβαση Εὐρωζώνης

Ἡ ἄνεση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ θέμα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ ἡ ἀνεκτικὴ στάση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχει βαθύτερες πολιτικὲς διαστάσεις• πρώτη φορὰ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἀπέφυγε τὴν σκληρὴ στάση του, ἂν καὶ γνωρίζει ὅτι αὐτὸ ἔχει ἄσχημο ἀντίκτυπο στὴν χώρα του. Διπλωματικὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία• Λίγες ἑβδομάδες πρὶν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προσέφερε τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης στὰ δικαιώματα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου στὴν ΑΟΖ, ἐνῶ καὶ ἡ Ἄγκελα Μέρκελ διατύπωνε ἴδιες θέσεις στὴν Ἄγκυρα καὶ ἐνώπιον τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν• ταυτοχρόνως γνωρίζει ὅτι, ἐπίκειται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ στὴν Μόσχα, ὁπότε εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ρωσικὴ ὑποστήριξη. Τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος συμφώνησε.

Τριακονθημέρους ἀνοχὰς

Ὁ Ἐπαμεινώνδας εἶχε προκαλέσει τὴν ἐπανάσταση τῶν θεσσαλικῶν πόλεων κατὰ τοῦ τυράννου Ἀλεξάνδρου, ἀλλὰ εἶχε ἀποφύγει τὴν ἐπίθεση κατὰ τῶν Φερῶν, διότι φοβόταν τὴν ἐκδίκησή του κατὰ τοῦ φυλακισμένου Πελοπίδου• ἀκολουθοῦσε τακτικὴ φθορᾶς μέχρι τὴν ἀπελευθέρωσή του. Ὁ Ἀλέξανδρος, ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἔχανε τὸν πόλεμο, ζήτησε τὴν σύναψη συνθήκης εἰρήνης μεταξύ των, «ὁ δὲ συνθέσθαι μὲν εἰρήνην καὶ φιλίαν πρὸς τοιοῦτον ἄνδρα Θηβαίοις οὐχ ὑπέμεινε»• ἀλλὰ ὁ Ἐπαμεινώνδας ἔκρινε ὅτι ἦταν ἀνάξιο γιὰ τοὺς Θηβαίους ἡ σύναψη εἰρήνης μὲ τέτοιο ἄνδρα. «Σπεισάμενος δὲ τριακονθημέρους σπονδὰς τοῦ πολέμου»• ἀφοῦ δὲ τοῦ παραχώρησε μόνο τριάκοντα ἡμερῶν ἀνακωχὴ στὸν πόλεμο. «Καὶ λαβὼν τὸν Πελοπίδαν καὶ τὸν Ἰσμηνίαν ἀνεχώρησεν»• κι ἀφοῦ παρέλαβε τὸν Πελοπίδα καὶ τὸν Ἰσμηνία ἀναχώρησε. Ὁ Ἐπαμεινώνδας ἦταν Πυθαγόρειος φιλόσοφος μὲ διδάσκαλο τὸν Ταραντῖνο Λύσιν, διάσημο φιλόσοφο τῆς ἐποχῆς• τὶς φιλοσοφικές του ἀρχὲς τὶς τηροῦσε πιστὰ κατὰ τὸν πόλεμο.

Εὐρωζώνη, μετρημένα βήματα

Ἡ στάση τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὰ προβλήματα τῶν νοτίων χωρῶν της ἀποδεικνύεται πολὺ προσεκτικὴ καὶ μελετημένη• ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή της γιὰ τὴν πρόοδο στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε θεωρεῖται δεδομένη καὶ ἡ ἑπόμενη δόση, ἀλλὰ καὶ ἐπιταχύνει τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου μὲ τὴν Κύπρο. Γνωρίζει ὅτι ἔρχεται τὸ πρόβλημα τῆς Ἰταλίας, διότι σὲ μία δύο ἑβοδμάδες θὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση, πρὸς τὴν ὁποία πρέπει νὰ κάνει παραχωρήσεις γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της, ἐνῶ ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου ζητάει καὶ ἡ Πορτογαλία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἰρλανδία ζήτησε τὴν μεταφορὰ 28 δις εὐρὼ χρεῶν τῶν τραπεζῶν της στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθερότητος• τὰ προβλήματα αὐτὰ τὰ μελετοῦν ἤδη στὶς Βρυξέλλες καὶ γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ ὅποια παραχώρηση στὴ μία χώρα θὰ ἐπεκταθεῖ λίαν συντόμως καὶ στὶς ἄλλες. Εἶναι θέμα λοιπὸν διπλωματικῆς τακτικῆς ἡ σταδιακὴ ἀπορρόφησή τους, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὅποιων ἄλλων προεκτάσεων.

Ἐθνοσυνέλευση τῆς Κίνας

Οἱ ἐτήσιες ἐργασίες τῆς Κινεζικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἄρχισαν στὸ Πεκῖνο, μὲ πανηγυρικὸ χαρακτῆρα καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου της• ἡ Ἐθνοσυνέλευση, μὲ τὰ τρεῖς χιλιάδες μέλη της, εἶναι τὸ ἀνώτατο ὄργανο τῆς χῶρας καὶ ἀναμένεται ἐπικυρῶσαι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ ὡς προέδρου τῆς Κίνας, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Χοῦ Γιντάο, κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνανεώσεως ἀνὰ δεκαετία τῆς ἀνωτάτης ἡγεσίας τῆς χώρας. Τὸ κύριο ἀντικείμενο τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως εἶναι ἡ ἔγκριση τοῦ προγράμματος μεταρρυθμίσεων τοῦ νέου ἡγέτου σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς• οἱ Κινέζοι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι, χωρὶς τὶς μεταρρυθμίσεις θὰ χάσουν καὶ τὰ πλεονεκτήματα τῆς ταχυρύθμου ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας τους τῆς τριακονταετίας. Ἤδη προγραμματίζουν γιὰ τὴν ἑπόμενη εἰκοσαετία ἔτησιο ρυθμὸ ἀναπτύξεως 8%, ἀλλὰ καὶ προσαρμογὴ τῶν κοινωνικῶν καὶ παραγωγικῶν σχέσεων στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς• οἱ θεσμοὶ τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ὁ ἄκρατος καπιταλισμὸς τῶν ἀγορῶν εἶναι τὰ ἐμπόδια.

Ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐξαγγελία τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κινεζικὴ Ἐθνοσυνέλευση καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ἀμερικῆς• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1.3027 δολλάρια, ἀλλὰ παρόμοια ὑποχώρηση στὰ 121,4090 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1584,25 καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 110,54. Οἱ δεσμεύσεις τῆς κινεζικῆς ἡγεσίας γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων, στὶς κοινωνικὲς καὶ παραγωγικὲς σχέσεις, ἔδωσε μεγάλη ὤθηση στὴν Σαγκάη, ἡ ὁποία παρέσυσε καὶ τὰ ἄλλα ἀσιατικὰ χρηματιστήρια• οἱ προβλέψεις ἀναφέρουν ἀνάπτυξη 7,5% φέτος καὶ 8% τοῦ χρόνου, ἐνῶ οἱ πληροφορίες γιὰ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες συνέβαλαν σημαντικά. Στὴν Εὐρώπη, ἡ ἱκανοποίηση τοῦ Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν πορεία τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ βεβαιότης γιὰ ὑπογραφὴ τοῦ κυπριακοῦ Μνημονίου μέσα στὸ μῆνα, προκάλεσε ἁπάλυνση τῶν κερδοσκοπικῶν πιέσεων. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσει σχετικὰ εὔκολα ἡ Εὐρωζώνη τὰ προβλήματα τῶν ὑπερχρεωμένων ἑταίρων της.

ΗΠΑ, νέες διαβουλεύσεις

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐπανέλαβε τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὸ θέμα τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέους• οἱ περικοπὲς τῶν 85 δις δολλαρίων ἐφαρμόζονται κανονικὰ καὶ οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι ἄμεσες. Τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης διαμαρτύρεται, ὄχι μόνο γιὰ τὶς περικοπὲς στὶς προμήθειες ὑλικῶν καὶ τὶς ἀπολύσεις πολιτικοῦ προσωπικοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναβολὴ συγκεκριμένων ἐπιχειρησιακῶν δράσεων, ὅπως τὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου στὴ Μεσόγειο• τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀνησυχεῖ ἐπίσης, διότι διαπιστώνει χαλάρωση τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιρροῆς στὴν εὐαίσθητη περιοχή, μὲ ἐκρηκτικὰ προβλήματα καὶ ἔντονη τὴν παρουσία τοῦ ρωσικοῦ καὶ κινεζικοῦ στόλου. Οἱ ἀντιδράσεις ἔρχονται πλέον κι ἀπ’ τὰ Πανεπιστήμια, διότι εἰδοποιήθηκαν γιὰ μείωση τῆς χρηματοδοτήσεως ἀπ’ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση. Ὁ μεγάλος χαμένος εἶναι ὁ πρόεδρος, στὴν ἀρχὴ τῆς νέας θητείας του.

Ἰσραὴλ, ρατσιστικὰ μέτρα

Ἡ δρομολόγηση λεωφορείων ἀπ’ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση στὴ Δυτικὴ ὄχθη, μόνο γιὰ τοὺς ὅσους Παλαιστινίους ἐργάζονται στὸ Ἰσραήλ, ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό• στὰ λεωφορεῖα αὐτὰ ἀπαγορεύεται ἡ ἐπιβίβαση Ἰσραηλινῶν, ὅπως καὶ Παλαιστινίων στὰ κανονικὰ λεωφορεῖα. Πολλοὶ χαρακτήρισαν τὸ μέτρο ρατσιστικὸ ποὺ θυμίζει ἀμερικανικὸ Νότο ἢ ἀπαρτχάϊντ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. Ἡ κυβέρνηση ἀπάντησε μὲ μισόλογα, ὅτι πρόκειται γιὰ λεωφορεῖα γιὰ εἰδικοὺς σκοποὺς καὶ γιὰ συγκεκριμέμα δρομολόγια• τὸ μέτρο γίνεται ἡ σταγόνα ποὺ ξεχειλίζει τὸ ποτῆρι, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἔχει λάβει καὶ ἄλλα μέτρα περιορισμοῦ μετακινήσεων τῶν Ἀράβων ὑπηκόων της. Μάλιστα γίνεται σὲ περίοδο ἀκυβερνησίας, διότι δὲν ἔχει σχηματισθεῖ ἀκόμη κυβέρνηση, ἐνῶ ὁ Νετανιάχου ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα γιὰ τὴν ἐξασφάλιση πλειοψηφίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.