Καραμανλῆς, σύγκλιση πολιτικῶν δυνάμεων

Στὴ σύγκλιση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ἔστω καὶ φραστικὰ μόνο, συμβάλλει ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του• στὸ πολιτικό του μνημόσυνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, Ἀλέξης Τσίπρας, Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ Φώτης Κουβέλης, ἔπλεξαν τὸ ἐγκώμιο τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ καὶ ἀναγνώρισαν τὴν συμβολή του στὴν μεταπολεμικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας, στὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας καὶ στὴν ἐθνικὴ συμφιλίωση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὁπωσδήποτε οἱ ὁμιλίες δεσμεύουν τοὺς ἡγέτες στὶς μετέπειται πράξεις τους, διαφορετικὰ ἀποδεικνύονται ἀσυνεπεῖς στὰ ἴδια τὰ λόγια τους• ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν σαφέστερος στὴν σκιαγραφία τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς συνέχειάς του στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ὡς βαθύτατα δημοκρατικοῦ, διότι σεβόταν τὶς ἀπόψεις τῶν ἀντιπάλων του.

Οἰκονομία, νέα αἰσιοδοξία

Ἡ αἰσιοδοξία ἐνισχύεται στὴν οἰκονομία, καθὼς ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου μεταφέρεται καὶ στὴν κίνηση τῆς ἀγορᾶς• σταδιακὰ καὶ μὲ μικρὰ βήματα, ὅπως γίνεται πάντοτε μετὰ τὴν κρίση, καὶ μάλιστα τόσο ἄσχημη, τὰ πρῶτα σκιρτήματα εἶναι τὰ δυσκολώτερα. Ἤδη ἔγινε ἡ κατανομὴ τῶν 450 ἑκατομμυρίων στὶς τράπεζες, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικραμεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ προχωροῦν καὶ οἱ διεργασίες γιὰ τὴν σύσταση τοῦ κοινοῦ ταμείου μὲ τὸ Κατὰρ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Ἡ δήλωση τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐνεργείας, ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει ἡ Ἄγκυρα στὴν διενέργεια ἐρευνῶν στὰ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου, ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῶν συνομιλιῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔχει ἀπήχηση στὴν διεθνῆ κοινότητα γιὰ ἠρεμία στὴν περιοχὴ καὶ ἑπομένως εὐνοεῖ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, μὲ τὴν προσέλκυση τουρισμοῦ καὶ ἐπενδύσεων• τὰ μηνύματα εἶναι εὐνοϊκὰ ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐνῶ καὶ τοῦ ἐσμοῦ τῶν κερδοσκόπων ἀποκαλύπτεται ὁ ρόλος.

Διαπραγματεύσεις τρόϊκας

Οἱ διαπραγματεύσεις τῶν ὑπουργῶν μὲ τὴν τρόϊκα κινήθηκαν στὰ ἀναμενόμενα πλαίσια, μὲ προβλήματα κυρίως στὴν μετακίνηση τῶν ἐπιόρκων ὑπαλλήλων, ἐνῶ διαφαίνεται πρόθεση ἱκανοποιήσεως τῶν αἰτημάτων μας γιὰ μείωση τοῦ ΦΠΑ• προβλήματα ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ὅσο γίνεται ἔλεγχος καὶ διεξάγονται διαπραγματεύσεις, διαφορετικὰ θὰ ἦταν ὅλα ρόδινα… Ἡ προσέγγιση ὅμως τῶν προβλημάτων μετράει καὶ ἡ στάση τῶν ἐλεγκτῶν, παλαιότερα καὶ σήμερα• ἡ ἐπιμονὴ σὲ κάποια προβλήματα εἶναι ἄλλο θέμα, ἀπ’ τὴν ἀπόρριψη ὅλων τῶν ἑλληνικῶν θέσεων, ἐπειδὴ δὲν ἐκπλήρωσει καμμία ὑποχρέωσή της ἡ κυβέρνησή μας, ὅπως συνέβαινε τὴν προηγούμενη τριετία. Ὁ βαθμὸς προόδου ἀξιολογεῖται καὶ αὐτὸς εἶναι λίαν ἱκανοποιητικός• στὰ πλαίσια αὐτὰ δὲν ἀποκλείεται ἀναβολὴ τῆς συναντήσεως τῆς τρόϊκας μὲ τὸν πρωθυπουργό. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἔργο τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• δείχνουν τὴν κακία τους καὶ τὸ μίσος τους, διότι ἀπέτυχαν παταγωδῶς στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.

Ἔλεγχος τῶν διασυνδέσεων

Ὁ ἔλεγχος τῶν διασυνδέσεων στὸ κράτος καὶ τοῦ παρανόμου πλουτισμοῦ ὁδηγεῖ στὴν πάταξη τῆς γραφειοκρατίας καὶ στὴν ἀποκάλυψη τῶν σκανδάλων στὴ χώρα• στὰ πλαίσια αὐτὰ τὸ ΣΔΟΕ ὁλοκληρώνει τὸν ἔλεγχο τῶν 240 ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τῶν ὑπουργείων καὶ τῶν 49 ὀνομάτων μὲ τὰ μεγαλύτερα ποσὰ τῆς λίστας Λαγκὰρντ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῶν ἐξαδέλφων τοῦ πρώην τσάρου. Τὴν ἴδια μέρα οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ κατήγγειλαν μὲ δριμεῖα ἀνακοίνωσή τους προσπάθειες συγκαλύψεως τοῦ ἔργου της, χωρὶς ὅμως συγκεκριμένα στοιχεῖα, πλὴν ἐκείνου τῆς «παρεμποδίσεως» τῶν ἐρωτήσεων τῆς ὑστερικῆς• φαίνεται ὅτι ὁ ἔλεγχος πλησιάζει πολλὰ στελέχη τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, κατικοεδρεύοντος στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁπότε τρέμουν τὶς ἀποκαλύψεις γι’ αὐτά.

Σκουριές, ταυτοποίηση ἑπτὰ

Στὴ Χαλκιδικὴ ἔγινε ἡ ταυτοποίηση ἑπτὰ προσώπων, γιὰ τὴν ἐπίθεση στὶς Σκουριές, μὲ τὴν διασταύρωση τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση τῶν τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν• ἡ Ἀστυνομία ἀναμένει τὸν ἔλεγχο καὶ ἄλλων στοιχείων, ὥστε νὰ προβεῖ σὲ συνολικὴ σύλληψη τῶν κουκουλοφόρων, γιὰ τὶς καταστροφὲς στὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ. Οἱ ἔνοχοι γνωρίζουν ὅτι ἀνακαλύπτονται τὰ στοιχεία τους καὶ προβαίνουν σὲ καταγγελίες γιὰ παραβίαση τῶν ἀτομικῶν τους δικαιωμάτων ἀπ’ τὶς ἔρευνες τῆς Ἀστυνομίας• ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοὺς προσφέρει πολιτικὴ κάλυψη, διότι φαίνεται ὅτι ἐπιβεβαιώνονται οἱ πληροφορίες ὅτι τοπικά του στελέχη συμμετεῖχαν στὴν ἐπίθεση, ἂν ὄχι καὶ τὴν εἶχαν ὀργανώσει συστηματικά, μὲ τὴν σύμπραξη μᾶλλον καὶ ὁμάδων ἀριστεριστῶν καὶ ἄλλων γνωστῶν στὸ Πανελλήνιο.

Ἔπεμψαν αὐτοὶ Πελοπίδαν

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Σπαρτιατῶν στὰ Λεῦκτρα καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν Θηβῶν, ἄλλαξε ἡ ἰσορροπία στὴν Ἑλλάδα• οἱ ἑλληνικὲς πόλεις προσήγγιζαν τὴν Θήβα, ἀλλὰ Σπάρτη καὶ Ἀθῆναι ἀντιστέκονταν. «Οἱ δὲ Θηβαῖοι παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν Ἀθηναίων αἰσθόμενοι»• οἱ δὲ Θηβαῖοι ὅταν πληροφορήθηκαν ἀπ’ τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς Ἀθηναίους. «Πρὸς τὸν μέγα βασιλέα πρέσβεις ἀναβαίνοντας ὑπὲρ συμμαχίας»• ὅτι ἔστελναν πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν πρεσβευτὲς γιὰ συμμαχία. «Ἔπεμψαν καὶ αὐτοὶ Πελοπίδαν»• ἔστειλαν κι αὐτοὶ τὸν Πελοπίδα. «Ἄριστα βουλευσάμενοι πρὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ»• κι ἀποφάσισαν σωστὰ ἀνάλογα μὲ τὸ κῦρος του. «Πρῶτον μὲν γὰρ ἀνέβαινε διὰ τοῦ βασιλέως ἐπαρχιῶν»• πρῶτα λοιπὸν ἀνέβαινε μέσα ἀπ’ τὶς βασιλικὲς ἐπαρχίες. «Ὀνομαστὸς ὢν καὶ περιβόητος»• ἦταν γνωστὸς καὶ διάσημος. Ἦταν τὸ 370 π.Χ., δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὴν Ἀνταλκίδειο εἰρήνη, ὅταν παρέδωσαν οἱ Σπαριτάτες τὶς ἀσιατικὲς ἑλληνικὲς πόλεις στοὺς Πέρσες.

Πρόνοια Εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης

Τὴν διασφάλιση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης συζήτησαν χθὲς στὴ Βαρσοβία ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας• οἱ τέσσερες χῶρες ἔχουν συστήσει τοπικὸ σύμφωνο ἀσφαλείας, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος, ἀλλὰ τὸ εἶχαν παροπλίσει μᾶλλον, καθὼς εἶχαν συνδεθεῖ στενὰ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τὴν βρεταννικὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἄλλωστε εἶχαν δεχθεῖ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος στὸ ἔδαφός τους, οἱ δύο πρῶτες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄσκηση σκληρῆς κριτικῆς ἀπ’ τὴν Ρωσία καὶ σαφεῖς ἐπιφυλάξεις ἀπ’ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα• μετὰ ἀπὸ εἴκοσι σχεδὸν χρόνια , κι ἀφοῦ ἀποχώρησε ἡ φιλοαμερικανικὴ ἡγεσία ἀπ’ τὴν Τσεχία, στρέφονται πρὸς τὸ Βερολίνο καὶ τὸ Παρίσι. Ἡ συνάντηση προσδίδει στὴν Εὐρωζώνη νέες πολιτικὲς διαστάσεις, καθὼς δὲν εἶχε προσκληθεῖ ὁ Βρετανννὸς πρωθυπουργός. Τὸ βλέμμα τους στὴν Εὐρωζώνη ἔχουν οἱ τέσσερες χῶρες.

Ἱστορικὸ ὕψος Dow Jones

Ὁ Dow Jones ἔκλεισε προχθὲς στὸ ἀνώτερο ἱστορικὰ ὕψος του, τῶν 14253,77 μονάδων, ἐνῶ τὸ ἀμέσως προηγούμενο ἦταν, 14164,53 στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2007• οἱ παρατηρητὲς ἐξεπλάγησαν ἀπ’ τὴν ἀπότομη ἄνοδο, χωρὶς οὐσιαστικὴ δικαιολόγηση ἀπ’ τὴν πορεία τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ θεωρήθηκε ὡς αἰσιόδοξο μήνυμα γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι ἔμπιστεύονται τὴν Γουὼλ Στρὴτ καὶ ἐπενδύουν στὶς ἀξίες της, ἑπομένως, ὡς ἀντανάκλαση, καὶ στὴν οἰκονομία τῆς χώρας• ἦταν ἀπαραίτητο τὸ καλὸ αὐτὸ μήνυμα, μετὰ τὴν δυσκαμψία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ τὴν διελκυστίνδα γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ προϋπολογισμό. Πάντως οἱ κακὲς γλῶσσες ὑπενθυμίζουν ὅτι, ἡ 9η Ὀκτωβρίου 2007 ἦταν τὴν ἑπομένη τῆς χρεωκοπίας τῶν δύο στεγαστικῶν τραπεζῶν τῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἐξελίχθηκε στὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• τὴν ἱστορικὴ συγκυρία ἐπισημαίνουν, διότι τότε δὲν εἶχε δοθεῖ ἡ πρέπουσα σημασία στὴν ὑφέρπουσα κρίση.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν παγκοσμίως ἀνοδικὲς τάσεις, χαμηλότερες ἀπὸ προχθές, ἀλλὰ ὁδήγησαν τὰ χρηματιστήρια σὲ νέα ὕψη• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,3033 δολλάρια, ἀλλὰ ὀλίγον ὑψηλότερα στὰ 121,7700 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς κινήθηκε στὰ ἴδια, 1574 καὶ τὸ πετρέλαιο ὀλίγον ὑψηλότερα, 111,47. Ἡ διαφαινόμενη αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῶν νοτίων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι διατηροῦν κάποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ ἱστορικὰ ὑψηλὸ τοῦ Dow Jones, διότι φοβοῦνται τὴν ἐπανάληψη τῆς κρίσεως τοῦ 2008-2009, ὅταν κατέρρευσε στὰ μισὸ περίπου ἐπίπεδο. Ἡ ἐπιβολὴ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ προστίμου 561 ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὴν Microsoft δὲν ἔχει προκαλέσει καμμία σχεδὸν ἀντίδραση στοὺς ἐπενδυτές, ἴσως ἐπειδὴ ἦταν ἀναμενόμενη• δείχνει δὲ καὶ τὴν ἀπαξίωση τῆς μεγάλης ἑταιρείας, διότι ἔχουν ἀναδειχθεῖ πολὺ περισσότερες κι ἔχει διαφοροποιηθεῖ ἡ ἀγορὰ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Μικρὲς χῶρες, μὲ δημιουργικὴ γλῶσσα ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἀναδύονται.

Τράπεζες, διαφωνία Ἀγγλίας

Ἡ Ἀγγλία ἐξέφρασε τὴν διαφωνία της, γιὰ τὴν θέσπιση ὁρίου στὶς ἀμοιβὲς τῶν ἀνωτέρων τραπεζιτῶν καὶ ζήτησε τὴν ἀνάκληση τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς• ὁ ὑπουργός της Οἰκονομικῶν βρίσκεται στὶς Βρυξέλλες, πιέζων πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀποστολή του. Τὰ θέματα αὐτὰ ἀποφασίζονται κατὰ πλειοψηφία καὶ δὲν προβλέπεται ἡ προβολὴ ἀρνησικυρίας, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν κουρασθεῖ, μὲ τὶς συνεχεῖς ἀντιρρήσεις τοῦ Λονδίνου. Ἄλλωστε ἡ ἀπειλὴ τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Βρεταννία γιὰ τὴν παραμονή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει δημιουργήσει ἀτμόσφαιρα καχυποψίας ἀπέναντί της, ὅπως φάνηκε καὶ κατὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ• οἱ Γερμανοὶ ὑποχώρησαν στὸ θέμα αὐτό, διότι ὑπάγεται στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας. Φοβήθηκαν ὅτι ἠδύναντο παραλύσαι τὴν Εὐρώπη μὲ τὴν κωλυσιεργία τους.

Θάνατος τοῦ Οὖγκο Τσάβες

Ὁ θάνατος τοῦ Οὖγκο Τσάβες ἀλλάζει τὴν ἰσορροπία στὴν Λατινικὴ Ἀμερική• ὁ ἐκλιπὼν εἶχε προσδέσει τὴν Βενεζουέλα μὲ τὴν Κούβα καὶ τὰ ἄλλα κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, ἐνῶ θεωρήθηκε ὡς ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀντιαμερικανικῶν δυνάμεων στὴν περιοχή του. Τὸ κενὸ ἴσως φανεῖ δυσαναπλήρωτο, καθὼς ὁ διάδοχός του θὰ καθορίσει τὴν πολιτικὴ πορεία τῆς χώρας• ὁ ἀντιπρόεδρος μᾶλλον θὰ εἶναι ὁ ἐκλεκτός, ἐπειδὴ πιστεύεται ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς τριάντα μέρες τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Ὁ λαὸς τῆς Βενεζουέλας δείχνει ὅτι ἀγαποῦσε τὸν ἡγέτη του, ἀλλὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα παραμένουν• ἡ Οὐάσιγκτον ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα βελτιώσεως τῶν σχέσεων μὲ τὸν νέο πρόεδρο, ἐνῶ τὸ ἐγκώμιό του ἔπλεξαν οἱ φιλικὰ προσκείμενοι Λατινοαμερικανοὶ ἡγέτες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.