Ἱερισός, κακὴ παράσταση ἀθώων μαθητῶν

Ἡ ὅλη παράσταση στὴν Ἱερισσό, γιὰ ρήψη δακρυγόνων σὲ σχολεῖο, ἀπεδείχθη κακὴ παράσταση, μὲ τὴν χρησιμοποίηση ἀθώων μαθητῶν, ὡς ὀργάνων προβολῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ• τὸ ὁδόφραγμα ἦταν ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ ἡ Ἀστυνομία δὲν τὸ πέρασε, ἑπομένως, πῶς ἔπεσαν τὰ δακρυγόνα στὸ σχολεῖο ἐντὸς τῆς πόλεως; Θυμίζει ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία, ὅταν στὸν σταλινισμὸ τὸ κόμμα χρησιμοποιοῦσε τὰ παιδιά, γιὰ νὰ καταδίδουν τοὺς γονεῖς τους• ἡ Ἀστυνομία συνέλαβε πέντε, μὲ ταυτοποιημένα τὰ στοιχεῖα τους γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὶς Σκουριές. Ἀποδεικνύεται ὅτι κάτοικοι τῆς γύρω περιοχῆς προκάλεσαν τοὺς βανδαλισμοὺς στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ἑταιρείας καὶ βασάνισαν τοὺς φύλακες• ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση τοῦ κράτους δικαίου. Οἱ κορῶνες κάποιων ὑστερικῶν μόνο ψυχικὰ τραύματα προκαλοῦν στὰ ἐξαναγκαζόμενα νέα παιδιά.

Ἀπαίτηση εὐρωπαϊκῆς ΑΟΖ

Ἡ ἀποδοχὴ ἑνιαίας ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν καθιέρωση εὐρωπαϊκῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης εἶναι ἀπαίτηση τῆς ἐποχῆς μας, τόνισε ὁ πρωθυπουργός, σὲ ὁμιλία του στὸ προεδρεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στὸν Ἀστέρα τῆς Βουλιαγμένης• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισήμανε, ὅτι ἔτσι διασφαλίζονται τὰ συμφέροντα τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν της ἀποθεμάτων. Ἡ ἐπισήμανση ἔγινε τὴν ἑπομένη τῆς διακηρύξεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν Βαρσοβία, μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας, γιὰ τὴν διαμόρφωση ἑνιαίας ἀμυντικῆς πολιτικῆς• ἄμυνα καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ταυτίζονται ἀπολύτως στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Πάντως ἡ ἀναφορὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ θεωρεῖται καὶ ἔμμεση ἀπάντηση στοὺς αἰγυπτιακοὺς κύκλους, γιὰ καταγγελία τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Κύπρο γιὰ τὰ ὅρια τῆς ΑΟΖ• ἡ καταγγελία ἔγινε στὴν Γερουσία τῆς Αἰγύπτου, ὁπότε δὲν ἀποτελεῖ ἐπίσημη πράξη. Πάντως ὁ Ἰωάννης Κασσουλίδης, δήλωσε στὴν Λευκωσία, ὅτι ἡ συμφωνία ἰσχύει.

Τρόϊκα, συζητήσεις τριβῆς

Ὡς συζητήσεις τριβῆς, καὶ μᾶλλον γιὰ τὰ προσχήματα, θεωροῦνται οἱ ἀντιρρήσεις τῆς τρόϊκας στὰ περισσότερα θέματα• ὅταν, ἐπισημαίνουν εὐρωπαϊκοὶ κύκλοι, τὸ Γιούροσγκρουπ ἐκφράζει τὴν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Ἑλλάδος, ἔναντι ἁπλῆς καλῆς πορείας γιὰ Ἰρλανδία καὶ Πορτογαλία, δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ ὑφιστάμενοί τους ἔχειν διαφορετικὰ ἄποψη. Οἱ ἀντιρρήσεις ἀφοροῦν τρέχοντα προβλήματα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀντιμετωπίζονται, ἀλλὰ δίδουν τροφὴ στὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• φυσικά, συμβάλλουν καὶ οἱ παρατρεχάμενοι τοῦ ΔΝΤ, ὅπως εἶχαν κάνει καὶ τὸ Φθινόπωρο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μείνει χωρὶς ρευστότητα ἡ ἀγορὰ στὶς γιορτές. Καὶ τότε ἡ διαπλοκὴ προέβλεπε τὴν ἀποτυχία• ὁ ρόλος της εἶναι γνωστὸς πλέον, ἀλλὰ οἱ συνιστῶσες της στὸ Χρηματιστήριο καλὰ κρατοῦν καὶ προκαλοῦν τὴν πτώση του. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται τὸν ἄλλο μῆνα, παρὰ τὶς παρεμβολὲς τῶν κερδοσκοπικῶν, ἀμερικανικῶν καὶ ἐπιχωρίων, κεφαλαίων.

Ἀτλαντιστές, εὐρωπαϊστὲς

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ πολιτικὸ μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τοῦ μεγάλου ἡγέτου, σὲ σαφῆ διάκριση ἀπ’ τὸν ἀτλαντικό• τὴν πολιτικὴ τῶν Σὰρλ Ντεγκὼλ καὶ Κόνραντ Ἀντενάουερ ἀκολούθησε καὶ ἐπέτυχε τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν τότε Κοινὴ Ἀγορά, διευκρίνισε. Ἡ ἀναφορὰ δὲν γίνεται τυχαία καὶ συμπληρώνεται μὲ τὴν δέσμευσή του, ὅτι ἡ παράταξή του εἶναι ἡ γνήσια συνέχεια τῆς πολιτικῆς τοῦ Κωσταντίνου Καραμανλῆ, μὲ τὴν ἔκφραση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ• αὐτὸ σήμαινε, τό, «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», ἐπισήμανε. Ὁ θερμὸς ἐναγκαλισμὸς μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ καὶ ἡ μεταξύ τους στιχομυθία εἶναι τὸ ἐπισφράγισμα τῆς πολιτικῆς τους ταυτίσεως.

Διώξεις ἄλλων πολιτικῶν

Οἱ διώξεις κατὰ τῶν Πέτρου Δούκα, γιὰ κακούργημα, καὶ Γιάννου Παπαντωνίου καὶ Γιέωργου Βουλγαράκη, γιὰ πλημμέλημα, ἐντάσσονται στὴν ποινικὴ διερεύνηση τῶν «πόθεν ἔσχες» των καὶ συμπληρώνουν τὴν καταδίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου καὶ τοῦ Παναγιώτη Ψωμιάδη• κι αὐτὰ εἶναι τὰ προεόρτια, διότι ἀκολουθοῦν οἱ λογαριασμοὶ τῆς λίστας Λαγκάρντ, γιὰ τὸν Παπαντωνίου, μαζὶ μὲ τὸν Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Ὁ ἁπλὸς κόσμος ἀποκομίζει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀπονέμεται δικαιοσύνη καὶ στοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι πίστευαν ὅτι ἦταν στὸ ἀπυρόβλητο καὶ δὲν ἐφάρμοζαν στὸν ἑαυτό τους τοὺς νόμους, ὅπως ἰσχύουν γιὰ τοὺς κοινοὺς θνητούς• μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τὶς προμήθειες τῶν ὅπλων ἀκολουθοῦν τὰ περισσότερα.

Αὐξανομένη καὶ ἀναβαίνουσα

Οἱ Θηβαῖοι ἔστειλαν πρσβευτὴ στὸν μεγάλο βασιλέα τὸν Πελοπίδα, διότι καὶ οἱ Σπαρτιάτες εἶχαν στείλει δικούς τους γιὰ βοήθεια στοὺς μεταξύ τους πολέμους• τόσο εἶχε ἐκπέσει ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια στοὺς τότε μεγάλους τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. «Οὐ γὰρ ἠρέμα δεῖκτο τῆς Ἀσίας οὐδ’ ἐπὶ μικρὸν ἡ δόξα τῶν πρὸς Λακεδαιμονίους ἀγώνων»• ἡ φήμη του δὲν ἐξαπλώθηκε ἁπλὰ στὴν Ἀσία οὔτε ἡ δόξα τῶν ἀγώνων του κατὰ τῶν Λακεδαιμονίων. «Ἀλλ’, ὡς πρῶτος περὶ τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης ἐξέδραμε λόγος»• ἀλλά, μόλις διαδόθηκε ἡ φήμη γιὰ τὴν μάχη στὰ Λεῦκτρα. «Ἀεί τινος καινοῦ προστιθεμένου κατορθώματος αὐξανομένη καὶ ἀναβαίνουσα πορρωτάτω κατέσχεν»• ἔτσι ἀπὸ κάποιο νέο κατόρθωμα αὐξανόταν καὶ ἐπεκτεινόταν αὐτὴ πολὺ μακρυά. «Ἔπειτα τοῖς ἐπὶ θύραις σατράπαις καὶ στρατηγοῖς καὶ ἡγεμόσι ὀφθεὶς θαῦμα καὶ λόγον παρέσχεν»• ἔπειτα μόλις παρουσιάσθηκε στοὺς σατράπες, στρατηγοὺς καὶ ἡγεμόνες προκάλεσε τὸν θαυμασμὸ ὅλων τους.

Προώθηση ἀμύνης Εὐρώπης

Ἡ ἄσκηση εὐρωπαϊκῆς ἀμυντικῆς πολιτικῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀτλαντικὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀποτελεῖ ἀνεκπλήρωτο πόθο τῶν Εὐρωπαίων μεταπολεμικά• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔκαναν τὸ πρῶτο βῆμα στὴν εὐαίσθηση περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, στὴν συνάντησή τους μὲ τοὺς πρωθυπουργούς, Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας στὴν Βαρσοβία τὴν Τρίτη. Οἱ τέσσερες χῶρες εἶχαν συστήσει τὴν ἀμυντικὴ συμμαχία Visegrand πρὸ εἰκοσαετίας, μὲ ἀμερικανικὴ καὶ ἀγγλικὴ ὑποστήριξη καὶ στόχο τὴν Ρωσία περισσσότερο• στὰ πλαίσια αὐτὰ εἶχαν ἀποστείλει καὶ στρατὸ στὸ Ἰράκ. Ἡ συμμαχία ἀναβιώνει, ἀλλὰ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ μὲ τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων μαζί της, ἀφοῦ ἡ Σλοβακία τουλάχιστον μετέχει στὸ εὐρώ• τὸ βῆμα θεωρεῖται σημαντικό, διότι μᾶλλον ἐγκαταλείπεται τὸ πρόγραμμα τῆς ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος, ὁπότε αἴρονται καὶ οἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Μοσχας ἀπέναντι στὴν Visegrand. Ἡ Εὐρωζώνη ἀποκτᾶ ἀμυντικὴ διάσταση, ὡς προϋπόθεση τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς.

ΗΠΑ, ψήφιση προϋπολογισμοῦ

Στὴν Οὐάσιγκτον, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, συναινούντων τῶν Ρεπουμπλικανῶν, ψήφισε τελικὰ τὸν συμπληρωματικὸ προϋπολογισμό, μέχρι τὸν Σεπτέμβριο, ὁπότε αἴρονται καὶ οἱ περικοπὲς τῶν 85 δις δολλαρίων, τὶς ὁποῖες εἶχε ὑπογράψει τὴν περασμένη Παρασκευὴ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος• ἡ ψήφιση ἔδωσε ἀνάσα στὴν ἀγορά, ὁπότε καὶ ἡ Γουὼλ Στρτὴτ συνέχισε τὴν ἀνοδική της πορεία. Τὸ ἄγχος φεύγει ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸν νέο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν• μόνο τὸ Χρηματιστήριο δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ πλέον τὸ κέντρο τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἐπειδὴ αὐτὸ μεταφέρθηκε στὴν Ἀσία. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἀποφεύγονται οἱ ἀπολύσεις προσωπικοῦ σὲ πολλὲς ἐπιχειρήσεις προσφορᾶς ὑλικῶν στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, διότι αὐτὲς ὑφίσταντο τὶς μεγαλύτερες περικοπές, ἐνῶ παρέχεται ἡ ἄνεση γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐπιχειρησιακῶν δράσεών τους, ὅπως ἡ ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου στὴ Μεσόγειο.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους κατὰ περιοχή, μετὰ τὴν διήμερη ἄνοδό τους• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα, στὰ 1,3018 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 122,8530 γιέν, τὸ ἴδιο καὶ ὁ χρυσός, 1585,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 110,60. Στὴν Σαγκάη ἡ πτώση τῶν μετοχῶν ἀποδίδεται στὴν ρευστοποίηση τῶν κερδῶν, μετὰ τὴν διήμερη ἄνοδο, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τῆς νέας ἡγεσίας, ὅτι θὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις• ἡ ἴδια τάση ἐπικράτησε καὶ στὶς ἄλλες ἀσιατικὲς ἀγορές. Στὴν Εὐρώπη σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ καὶ τὴν διατήρηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα σταθεροῦ τοῦ βασικοῦ ἐπιτοκίου στὰ 0,75%• ἀντιθέτως στὴν Ἀμερικὴ διατυπώνονται ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἀπότομη ἄνοδο τοῦ Dow Jones, καθὼς ἔγκυροι ἀναλυτὲς τὴν ἀποδίδουν σὲ παρέμβαση κρατικῶν καὶ κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, γιὰ τὴν καλλιέργεια κλίματος εὐφορίας στὴ χώρα. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ κίνδυνοι ἐπαναλήψεως κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων τοῦ 2008 εἶναι ἐμφανέστατοι.

Μέρκελ, προώθηση τουρισμοῦ

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸ ἑλληνικὸ περίπτερο τῆς διεθνοῦς τουριστικῆς ἐκθέσεως τοῦ Βερολίνου εἶχε ὁλοφάνερα πολιτικὸ μήνυμα• ἡ καγκελάριος προτρέπει στὴν πράξη τοὺς συμπατριῶτες της, μὲ τὴν προβολή της στὴν τηλεόραση, νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἑλλάδα. Εἶχε ἀπήχηση, καθὼς αὐξήθηκαν οἱ κρατήσεις γιὰ τὸ Καλοκαῖρι κατὰ 4,5%, φυσικὰ καὶ χάρις στὴν μείωση τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας τῆς ἀτλαντοκινήτου διαπλοκῆς μας• τὸ Βερολίνο κάνει προσεκτικὰ βήματα γιὰ τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἀφοῦ διαπίστωσε ὅτι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶναι συνεπὴς στὶς ὑποχρεώσεις του καὶ ἔχει ἐπιτελέσει σημαντικὸ ἔργο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἀπομένει ἡ ΑΟΖ, μετὰ τὴν κίνηση τῆς Αἰγύπτου γιὰ καταγγελία τῆς συμφωνίας της μὲ τὴν Κύπρο. Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Γερμανία ἀποτελοῦν τὸ ἀντίβαρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κογκλάβιον τοῦ Βατικανοῦ

Τὸ Κογκλάβιον τοῦ Βατικανοῦ συνέρχεται στὴν Καπέλα Ξιστίνα γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου πάπα• οἱ 115 καρδινάλιοι θὰ συνεχίζουν τὶς διαβουλεύσεις καὶ τὶς ψηφοφορίες τους, μέχρι τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου ποντίφηκος. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴ νεώτερη ἐποχὴ ποὺ ἐκλεγεται νέος προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μετὰ ἀπὸ παραίτηση τοῦ προκατόχου του• ὁ Βενέδικτος ΙΣΤ’, ἀποχώρησε ἤδη στὸ ἐρημητήριό του, γιὰ νηστεία καὶ ποροσευχή. Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν ἀναμένουν τὸν νέο ἱεράρχη τους• τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἔχει ἐνισχυθεῖ σημαντικὰ παγκοσμίως, καὶ στὸν δυτικὸ κόσμο περισσότερο, μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν μεγάλων ἰδεολογιῶν. Ἡ ὑποχώρηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἐκκλησιῶν βρίσκεται σὲ ὕφεση, ἐνῶ ἀντιθέτως διευρύνεται ἡ προσφυγὴ στὴν ἐκκλησία, περισσότερο μάλιστα, ὅπως τὸ ζοῦμε, σὲ κοινωνίες μὲ οἰκονομικὴ κρίση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.