Ἀποκαλύψεις περὶ κυκλώματος διαπλοκῆς

Ἡ κλήση σὲ ἀπολογία ἐκδότου τῆς ἐφημερίδας, «Τὸ Ποντίκι», γιὰ ξέπλυμα μαύρου χρήματος ἀπ’ τὸν Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ἐνῶ ἔχει ἐκδοθεῖ ἔνταλμα συλλήψεως κατὰ τοῦ Γιάννη Κυριακίδη, γιοῦ τοῦ ἐξαφανισθέντος συνεργάτου του, Πέτρου Κυριακίδη• εἶναι ἡ πρώτη δίωξη προστατευομένου τῆς διαπλοκῆς ἐκδότου καὶ μάλιστα τακτικοῦ θαμῶνος τῶν τηλεπαραθύρων. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη θηλειὰ στὸν δαίδαλο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, διότι εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ τραπεζίτης ἦταν τὸ κύριο ὄργανο τῆς Carlyle στὴν Ἑλλάδα• οἱ ἑπόμενες μέρες θὰ δείξουν τὸ πόσο μακρυὰ θὰ φθάσουν οἱ ἔρευνες, ἂν καὶ φαίνεται ὅτι δὲν συναντάει ἡ δικαιοσύνη ἄνωθεν παρεμβάσεις στὸ ἔργο της. Ὁλόκληρη ἡ διαπλοκὴ καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἱστοσελίδων συνδέονται μὲ τὰ ἀτλαντοκίνητα κυκλώματα, ὁπότε εὔκολα ξηλώνεται τὸ πλεκτό.

Λάκτισμα στὴν ἐπανεκκίνηση

Ὡς λάκτισμα στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας χαρακτηρίζεται ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ ἑνιαῖο φορολογικὸ συντελεστή, 15%, μία ἡμέρα πρὶν ἀπ’ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν τρόϊκα• οἱ περισσότερες ἐκκρεμότητες ἔχουν κλείσει στὴν χθεσινοβραδυνὴ σύσκεψη τῆς τρόϊκας μὲ πέντε ὑπουργούς, ὁπότε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ δώσει τὴν πολιτικὴ κατεύθυνση τῶν διαβουλεύσεων. Ἄλλωστε τὴν Πέμπτη ἔχει συνάντηση μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, στὸ περιθώριο τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μὲ κύριο θέμα τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης• ἡ πρόταση γιὰ μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν ἔρχεται στὴν κατάλληλη στιγμή, καθὼς ἡ ὕφεση ὑποχώρησε τὸ τέταρτο τρίμηνο στὸ 6,2%, ἔναντι 6,7% ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἐνῶ τὸ πρῶτο δίμηνο ὁ προϋπολογισμὸς ἐμφάνισε πλεόνασμα 463 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἔναντι προβλεπομένου ἐλλείμματος 1353. Τὸ ἀκατάχητο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι, ὅτι δὲν ἐπιτυγχάνεται ἀνάκαμψη μὲ ὑψηλὴ φορολογία, ὅταν μάλιστα ἀποδεικνύεται ὅτι μειώνονται τὰ ἔσοδα ἀντὶ νὰ αὐξάνονται. Σύντομα ἔρχονται τὰ νεώτερα.

Ἑλλάς, Κύπρος, κοινὴ στάση

Στὴν χάραξη κοινῆς στάσεως, σὲ ὅλα τὰ θέματα, κατέληξαν ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στὶς συνομιλίες τους• οἱ θέσεις εἶναι οἱ ἴδιες, στὴν ΑΟΖ, ἡ ἔκτασή της εἶναι καὶ εὐρωπαϊκή, στὸ Κυπριακό, ἐπίλυση στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, στήριξη γιὰ τὸ Μνημόνιο, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ θὰ συμμετάσχει ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης. Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου συναντήθηκε μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια, καὶ τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαράκη, ἐνῶ δέχθηκε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων• ὁ ὑπουργός του Οἰκονομικῶν εἶχε διμερῆ συνάντηση μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του, γιὰ τὸ Μνημόνιο καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Φαίνεται ὅτι ἡ ἀπήχηση τῶν θέσεων τοῦ Κυπρίου προέδρου εἶναι καλή, διότι ἤδη ὁ ἡγέτης τῶν Τουρκοκυπρίων ζήτησε συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο, ἐνῶ ὣς λίγες μέρες πρὶν δὲν δεχόταν ἀπολύτως καμμία ἐπαφή.

Νιγηρία, νεκροὶ ὅμηροι

Οἱ ἑπτὰ Εὐρωπαῖοι ὅμηροι, μεταξὺ τῶν ὁποίων κι ἕνας Ἕλληνας, ἐκτελέσθηκαν στὴν βόρεια Νιγηρία ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες• οἱ Εὐρωπαῖοι ἐργάζονταν σὲ ἑταιρεία πετρελαίου, ὅταν ἐπιτέθηκε τὸν οἰκισμό τους ὁμάδα ἀνταρτῶν καὶ πῆρε τοὺς ὁμήρους. Στὴν Ἀφρικὴ ἡ δράση τῶν Ἰσλαμιστῶν ἐξαπλώνεται, ἐνῶ φαίνεται ὅτι, ἡ ἐκδίωξή τους ἀπ’ τὸ βόρειο Μαλὶ τοὺς ἔχει ἐξωθήσει σὲ ἐπιθέσεις σὲ ἄλλες περιοχές• ἀπ’ τὸ Καμεροὺν ἔχουν ἀπαχθεῖ ἐδῶ καὶ δύο ἑβδομάδες ἑπτά Γάλλοι κι ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπιτύχει τὸ Παρίσι τὴν ἀπελευθέρωσή τους, ἀλλὰ οὔτε γνωρίζει τὸ ποῦ κρατοῦνται. Ὅλες σχεδὸν οἱ ὁμάδες ἀνήκουν στὴν Ἀλ Κάιντα καὶ θεωροῦνται ἀπ’ τὶς πιὸ σκληρὲς καὶ πιὸ ἄγριες στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο.

120 ἑκατομμύρια Ἰνδουιστὲς

Στὸ ἱερὸ ποταμὸ Γάγγη καὶ τοὺς παραποτάμους του προσέρχονται αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ νὰ λουσθοῦν στὰ ὕδατά του καὶ νὰ ἐξαγνισθοῦν ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες τους ἑκατὸν εἴκοσι περίπου ἑκατομμύρια Ἴνδουιστές• εἶναι ἡ μεγάλη ἑορτὴ ποὺ γίνεται κάθε δεκατέσσερα χρόνια. Οἱ πιστοὶ προσέρχονται μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ κατακλύζουν τεράστιες περιοχές, ἐνῶ ἡ διαμονὴ τῶν περισσοτέρων δὲν εἶναι καθόλου καλή• ἀπ’ τὸν συνωστιμὸ καὶ τὰ ποδοπατήματα σκοτώνονται χιλιάδες, ἐνῶ οἱ συνθῆκες ὑγιεινῆς εἶναι πρωτόγονες καὶ ἡ διάδοση τῶν ἀσθενειῶν ταχύτατη. Οἱ πιστοὶ ὅμως ἐπιμένουν, στὴν ταχύτατα ἀναπτυσσόμενη μεγάλη χώρα καὶ μὲ μακρὰ ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ παράδοση• κάτι λέει γιὰ τὴν ἐποχή μας ἡ πίστη τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Ἰνδῶν.

Θεραπεύεσθαι βουλόμενος

Ὁ Πελοπίδας ἔγινε δεκτὸς μὲ τιμὲς στὰ Σοῦσα ἀπ’ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξη• γνώριζαν οἱ Πέρσες, ὅτι αὐτὸς εἶχε ἀπελευθερώσει τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τοὺς Σπαρτιάτες. «Ταῦτα οὖν ὁ Ἀρταξέρξης ἔχαιρε, καὶ τὸν Πελοπίδαν ἔτι μᾶλλον ἐθαύμαζε τῇ δόξῃ καὶ μέγαν ἐποίει ταῖς τιμαῖς»• Γιἀ αὐτὰ λοιπὸν χαιρόταν ὁ Ἀρταξέρξης, καὶ θαύμαζε ἀκόμη περισσότερο τὸν Πελοπίδα γιὰ τὴν φήμη του καὶ τοῦ προσέφερε ἰδιαίτερες τιμές. «Ὑπὸ τῶν μεγίστων εὐδαιμονίζεσθαι καὶ θεραπεύεσθαι βουλόμενος δοκεῖν»• ἔδειχνε ὅτι ἀπ’ τὰ σημαντικώτερα πρόσωπα δεχόταν περιποιήσεις καὶ τιμές. «Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ εἶδεν καὶ τοὺς λόγους κατενόησε»• ὅταν δὲ τὸν εἶδε προσωπικὰ καὶ κατανόησε τοὺς λόγους του. «Τῶν μὲν Ἀττικῶν βεβαιοτέρους, τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ἁπλουστέρους ὄντας, ἔτι μᾶλλον ἠγάπησε»• βεβαιότερους μὲν ἀπ’ τοὺς Ἀττικοὺς καὶ ἀφελέστερους ἀπ’ τοὺς Λακωνικούς, ἀκόμη περισσότερο τὸν ἀγάπησε. Παραβρίσκονταν πρέσβεις ἀπ’ τὶς τρεῖς πόλεις, δουλικότατοι πρὸς τοὺς Πέρσες.

Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο καμπῆς

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς Πέμπτης θεωρεῖται ἱστορικῆς σημασίας καὶ ὡς καμπὴ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη• τὰ προβλήματα τῶν ὑπερχρεωμένων νοτίων χωρῶν βαίνουν πρὸς διευθέτηση τὰ περισσότερα, ὅπως τῆς Πορτογαλίας, Ἰρλανδίας καὶ Ἱσπανίας, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὰ ὀλιγώτερα ζητήματα, ἀλλὰ καὶ ἡ Κύπρος βρίσκεται σὲ καλὸ δρόμο γιὰ τὴν σύναψη τοῦ Μνημονίου. Ἡ Ἰταλία εἶναι τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα, ἀλλὰ οἱ τάσεις γιὰ ρήξη μὲ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ ἔχουν ὑποχωρήσει καὶ ὁ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι σχηματίζει κυβέρνηση, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης τῆς Γερουσίας• ἡ ὕφεση πλήττει σοβαρὰ τὴν Γαλλία, ἀλλὰ ἡ Γερμανία εἰσέρχεται στὴν ἀνάκαμψη, μὲ τὰ πλεονεκτήματα τῆς ἀτμομηχανῆς της. Ἡ διαφοροποίηση τῆς Εὐρωζώνης στὰ θεσμικὰ καὶ στὰ πολιτικὰ ἀπ’ τοὺς Ἀτλαντιστὲς θεωρεῖται τὸ σημαντικώτερο βῆμα• στὶς ἀμοιβὲς τῶν τραπεζιτῶν ἔθεσαν ἀνώτατο ὅριο, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Λονδίνου. Τὶς ἀγνόησαν προκλητικά, ὡς ἔκφραση πολιτικῆς διαφοροποιήσεως.

Ἑστία Ἀνατολικῆς Μεσογείου

Ἡ Ἀνατολικὴ Μεσόγειος μετατρέπεται καὶ πάλι σὲ κεντρικὴ ἑστία τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, μὲ τὴν ἀστάθεια στὴν Αἴγυπτο καὶ Συρία, τὴν ἀκυβερνησία στὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν προσέγγιση Ἰρὰν καὶ Ἰράκ• οἱ μεγάλες δυνάμεις ἀνανεώνουν τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν περιοχή, μὲ τὴν ἀνασύσταση τοῦ στόλου τῆς Μεσογείου ἀπ’ τὴν Ρωσία καὶ τὴν συνεχῆ παρουσία κινεζικῶν πλοίων, πέραν τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία ὡς Εὐρωζώνη διατυμπανίζει πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὅτι ἡ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου εἶναι καὶ δική της. Ἡ Οὐάσιγκτον αἰσθάνεται ἀποκομμένη ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις, καθὼς οἱ ἀντάρτες τῆς Συρίας δὲν τὴν ἀκοῦνε, ἐνῶ στὴν Αἴγυπτο ἡ ἀντιπολίτευση δὲν κερδίζει, παρὰ τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ προέδρου τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων• στὸ Ἰσραὴλ οἱ ἐκλογὲς ὁδήγησαν στὴν ἀπονεύρωση τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ τῶν ἀκροδεξιῶν. Σὲ ἀντίβαρο ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐπισκέπτεται τὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ τοὺς Παλαιστινίους στὴ Ραμάλλα.

Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῶν ἀποφάσεων τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες• οἱ ἀντιδράσεις ἦταν ἀνάμικτες, ὑποχώρηση εὐρώ, στὰ 1,3000 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατίμηση, στὰ 124,9850 γιέν, χρυσός, πτώση, 177,5, ὅπως καὶ πετρέλαιο, 110,13. Οἱ ἀγορὲς παραμένουν σὲ κατάσταση ἀναμονῆς, μετὰ τὴν διεύρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Κίνας, στὰ 139,3 δις δολλάρια , λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐξαγωγῶν, 24,1% καὶ τῆς μειώσεως τῶν εἰσαγωγῶν, 15,2%• στὴν Εὐρωζώνη τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα τῆς Γερμανίας διατηρήθηκε στὰ 17,7 δις εὐρώ, τὸν Ἰανουάριο, γεγονὸς ἐνισχύον τὶς προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἀτμομηχανῆς της. Ἡ ρύθμιση τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες ἐπιδρᾶ ἀνασταλτικὰ στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ γνωρίζουν ὅτι τὰ προβλήματα εἶναι διαχειρίσιμα• στὴν Ἰταλία, ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως θεωρεῖται βέβαιος, καθὼς καὶ ὁ Μπέμπε Γκρίλλο χαμηλώνει τὸν ἀντιευρωπαϊσμό του, ἐπειδὴ οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Ἰταλῶν.

Ἀμερικανοὶ καὶ Ταλιμπὰν

Οἱ μυστικὲς διαπραγματεύσεις τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τοὺς Ταλιμπὰν ἔγιναν πλέον γνωστὲς καὶ προκαλοῦν τὴν ἀντίδραση τοῦ Ἀχμέντ Καρζάι• αὐτὸς φοβάται ὅτι, μπορεῖ νὰ θυσιασθεῖ ἀνεπιφύλακτα, ἐπειδὴ ἡ Οὐάσιγκτον διαπιστώνει, ὄχι μόνο ὅτι χάνει τὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιρροή της στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ διαπραγματεύσεις γίνονται στὰ ἐμιράτα τοῦ Κόλπου καὶ ἐντάσσονται στὴν ἴδια πολιτικὴ ἀμβλύνσεως τῆς συγκρούσεως μὲ τὸ Ἰράν -γιὰ τὸ ὁποῖο ἀποδέχονται σιωπηλῶς τὴν λύση τοῦ διαλόγου, γιὰ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα-, ἐνῶ ἐμφανίζονται ἀπολύτως ἀντίθετοι στὴν ὅποια ἀεροπορικὴ ἐπίθεση τοῦ Ἰσραήλ• ἡ Τεχεράνη στὰ πλαίσια αὐτὰ ἀναπτύσσει τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Πακιστὰν καὶ τὶς ἐξαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς αὐτό. Συμβαίνουν πράγματα ἀδιανόητα πρὸ ὀλίγων μηνῶν.

Ἐπέτειος τῆς Φουκουσίμα

Ἡ δεύτερη ἐπέτειος τῆς καταστροφῆς τῆς Φουκουσίμα τιμήθηκε μὲ διαδηλώσεις στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Ἰαπωνίας καὶ ἑνὸς λεπτοῦ στὴν καταστραφεῖσα περιοχή• ἡ περιοχὴ τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ, ὅπως καὶ οἱ γύρω πόλεις. Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση προγραμματίζει τὴν ἐπαναλειτουργία πολλῶν πυρηνικῶν σταθμῶν, ἂν καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης ἔχουν γενικευθεῖ• ἡ χώρα δὲν διαθέτει δικές της πηγὲς ἐνεργείας καὶ ἡ ἀντικατάσταση τῆς πυρηνικῆς μὲ ὑγροποιημένο φυσικὸ ἀέριο στοιχίζει πολύ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καθυστέρηση τῆς ἀνακάμψεως. Στὴ Γαλλία, τὴν χώρα μὲ τὴν μεγαλύτερη παραγωγὴ ἠλεκτρισμοῦ μὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια, τὸ ἀντιπυρηνικὸ κίνιμα ἀπέκτησε δυναμική, μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Φουκουσίμα• οἱ διαδηλώσεις πυκνώνουν, μὲ αἴτημα τὴν ἀποδέσμευση τῆς χώρας ἀπ’ τὴν πυρηνικὴ ἀπειλή. Τὸ κίνημα ἔχει ἀποκτήσει εὐρεῖα ἀπήχηση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.