Νέες συλλήψεις στὰ κυκλώματα διαπλοκῆς

Ἡ σύλληψη πέντε στενῶν συνεργατῶν τοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, καθὼς οἱ δύο ἄλλοι ἐξηφανίσθησαν μόλις πήραν τὴν κλήση ἀπ’ τὴν ἀνακρίτρια, σημαίνουν ἀποκάλυψη τῶν διαδρομῶν τῆς ἀτλαντικῆς διαβρώσεως στὴν διαπλοκὴ, ὁπότε εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ συγκάληψή τους πλέον. Παρόμοιες ὑπόθεσεις σκεπάζονται, μόνο ὅταν ὅλοι συγκαλύπτονται, διαφορετικὰ ἀποκαλύπτονται ὅλοι ἤ σχεδὸν ὅλοι• οἱ κραυγὲς τῶν χαλκείων τους γιὰ ναυάγιο τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα, ἔχουν σχέση καὶ μὲ τὴν διαπλοκή. Τὸ πόσοι θὰ μείνουν ἔξω εἶναι ὑπόθεση τῶν ἀνακριτῶν, ὅπως καὶ ἡ παρακολούθηση τῆς διαδρομῆς τῶν χρημάτων, ἀπ’ τοὺς καταθέτες τῆς PROTONBANK στὸν ἄνθρωπο τῆς Carlyle κι ἀπὸ κεῖ στὰ ἀνθρωπάρια, μὲ τὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία καὶ τὴν ἀκροδεξιὰ νοοτροπία, πιὸ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχὴ ἀπ’ τὸν πρὸ εἰκοσαετίας Κοσκωτᾶ.

Ἀναβολὴ Σαμαρᾶ, τρόϊκας

Ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν τρόϊκα ἀναβλήθηκε γιὰ σήμερα, μὲ σκοπὸ τὴν συνέχιση τῶν διαβουλεύσεων σὲ ὑπουργικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ διαλαλεῖ στὴ διαπασῶν περὶ ναυαγίου• ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, ὁπωσδήποτε ναυάγιο εἶναι ἀδύνατο ὑπάρξαι, διότι ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ὑπογραμμίσει ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐπιτελέσει σημαντικὴ πρόοδο. Ἄλλοῦ εἶναι τὸ πρόβλημα, στὴν συνάντηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Ἀλεξέι Μίλλερ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Κινέζων γιὰ τὰ «Σπάτα», ὁπότε ἐξεμάνησαν τὰ χαλκεῖα τῆς ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας• οἱ ἀντιρρήσεις εἶναι ἄνευ ἀντικειμένου, ὅταν τὰ πλεονάσματα τοῦ διμήνου ὑπερκαλύπτουν τὰ ἐλλείμματα τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων… Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς βλέπουν τὴν ἐπανάληψη τῆς κωλυσιεργίας τοῦ Φθινοπώρου, ὅταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΝΤ πέτυχε τὴν ἔγκριση τοῦ προγράμματος ἀκριβῶς στὶς παραμονὲς τῶν ἑορτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκταμίευσή του, μετὰ τὸ τέλος τους• κάτι ἀνάλογο γίνεται καὶ τώρα. Ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι πλήρως ἐνήμεροι.

Μίλλερ, Κινέζοι, Γερμανοὶ

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Ἀλέξιο Μίλλερ σημαίνει καμπὴ στὴν εἰσροὴ ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ ἐπιστροφῆς στὶς στρατηγικὲς σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Ρωσίας• ὁ πρόεδρος τῆς Γκάζπρομ καὶ στενὸς φίλος τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, εἶχε προσωπικὴ συνομλία μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐπὶ σαράντα λεπτά, κι αὐτὸ λέει πολλά… Προηγουμένως Κινέζοι κεφαλαιοῦχοι εἶχαν συνάντηση μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα γιὰ τὸ ἀεροδρόμιο τῶν Σπάτων κι ὄχι μόνο, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ἀναπτύξεως συναντήθηκε μὲ κορυφαίους Γερμανοὺς ἐπιχειρηματίες στὴν οἰκία τοῦ Γερμανοῦ πρεσβευτοῦ• ἡ Ἑλλὰς μετατρέπεται σὲ σταυροδρόμι τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν τοῦ κόσμου, διότι τὰ πολλὰ κεφάλαια πλέον βρίσκονται στὴν Κίνα, στὴ Ρωσία καὶ στὴ Γερμανία, ὅπως καὶ στοὺς Ἄραβες, μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουν ἀνοίξει οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας. Οἱ Ρῶσοι δὲν ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ καὶ ἠλεκτροπαγωγὲς μονάδες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ὑποθαλάσσια μας ἀποθέματα. Ἔρχονται ἐπενδυτὲς μαζὶ μὲ τοὺς Γάλλους.

Προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς

Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα θεωρεῖται δεδομένη, διότι οὐδέποτε ἐτέθησαν δυσβάστακτοι ὅροι στὴν κυβέρνηση• ἡ ἐντολὴ τῶν Βρυξελλῶν –καὶ τοῦ Βερολίνου φυσικά-, εἶναι ἡ διευκόλυνση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῆς πολιτικῆς λιτότητος τῆς τριετίας. Τὰ παρουσιαζόμενα προβλήματα ἦταν ἐξ ἀρχῆς δευτερεύοντα, διότι ἕνα ἦταν βέβαιο, ὅτι ἦταν λάθος ἡ ἀρχικὴ σύνθεση τοῦ Μνημονίου καὶ ὅτι εἶχε δίκαιο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὅταν ἀπὸ τριετίας φώναζε, «δῶστε ἀνάσα στὴν ἀγορά»• ἡ προπαγάνδα καταστροφολογίας τῆς διαπλοκῆς ἀποδείχθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά. Καλλιεργοῦσαν ἀτμόσφαιρα ἀπογνώσεως καὶ διαλύσεως τῶν πάντων, γιὰ ἕναν καὶ μόνο λόγο, τὴν ὑπονόμευση τοῦ κλίματος ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς εὐνοϊκῆς ψυχολογίας πρὸς τὸν πρωθυπουργό.

Συγγενεῖς τοῦ πρώην τσάρου

Οἱ συγγενεῖς τοῦ πρώην τσάρου τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ μεθοδεύσαντος ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα τῆς χρεωκοπίας μας ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ καταθέσουν στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ἐπειδὴ εἶναι κατηγορούμενοι στὰ ποινικὰ δικαστήρια, ὁπότε ἔχουν τὸ δικαίωμα αὐτό•
ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοὺς θύμισε τὸν ἡγούμενο τοῦ Βατοπαιδίου, ὁ ὁποῖος κατέθεσε, παρ’ ὅτι ἦταν κατηγορούμενος, κι ἔκανε καὶ φυλακή. Οἱ ἐξαδέλφες ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν νόμιμα καὶ δηλωθέντα στὴν Ἐφορία τὰ 2,2 ἑκατομμύρια εὐρώ, ἑπομένως, τί ἔχουν νὰ φοβηθοῦν; Κάποιον λάκκο ἔχει ἡ φάβα• τὸν ἐξάδελφο προστατεύουν. Ὅσο γιὰ τὴν διαπλοκὴ ξέχασε τὴν διαφορὰ νομίμου καὶ ἠθικοῦ, ὅπως βομβάρδιζε τὴν κοινὴ γνώμη στὴν ὑπόθεση Βατοπαιδίου. Ἀμερικανικὲς ἐντολὲς γάρ.

Ἀνταλκίδαν Λακεδαιμόνιον

Ἀπ’ τοὺς πρεσβευτὲς στὸ μεγάλο βασιλέα, τῶν Θηβαίων, Σπαρτιατῶν καὶ Ἀθηναίων, τὶς περισσότερες τιμὲς ἀπήλαυσε ὁ Πελοπίδας• ἀξιοθρήνητοι ἦταν ὅλοι τους, διότι παρακαλῶντας βοήθεια ἀπ’ τοὺς Πέρσες, ὁ ἕνας ἐναντίον τῶν ἄλλων, ταπείνωναν στὴν πράξη τὴν Ἑλλάδα. «Καὶ πάθος βασιλικὸν παθὼν οὐκ ἀπέκρυψεν τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα τιμήν»• καὶ μὲ τὴν ὑπερβολὴ τῶν βασιλέων δὲν ἀπέκρυψε τὴν τιμὴ πρὸς τὸν Πελοπίδα ὁ Ἀρταξέρξης. «Οὐδ’ ἔλαθε τοὺς ἄλλους πρέσβεις πλεῖστον νέμων ἐκείνῳ»• καὶ δὲν ἔμεινε ἀπαρατήρητο ἀπ’ τοὺς ἄλλους πρεσβευτὲς ὅτι προτιμοῦσε αὐτὸν περισσότερο. «Καίτοι δοκεῖ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων Ἀνταλκίδαν τιμῆσαι τὸν Λακεδαιμόνιον»• καίτοι πιστεύεται ὅτι περισσότερο τίμησε τὸν Λακεδαιμόνιο Ἀνταλκίδα. «Ὅτι τὸν στέφανον, ὃν πίνων περιέκειτο, βάψας εἰς μύρον ἀπέστειλε»• ἐπειδὴ τὸν στέφανο, τὸν ὁποῖο φοροῦσε στὰ συμπόσια, βρέχοντάς τον σὲ μῦρο τοῦ δώρισε. Ἀναξιοπρεπέστατοι ἦταν ὅλοι τους• τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος τοῦ προσέφερε γονατιστὸς μάλιστα ὁ Ἀνταλκίδας.

Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Τὸ ἀντικείμενο τοῦ αὐριανοῦ Εὐρωσυμβουλίου εἶναι ἕνα καὶ μόνο, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὶς πρῶτες ἐνδείξεις στὴν Γερμανία• μοναδικὸ μεῖζον πρόβλημα γιὰ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ εἶναι ἡ Ἰταλία, ἀλλὰ πιστεύεται ὅτι ἐντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση στὴ Ρώμη. Στὶς νότιες χῶρες ἐνδιαφέρει ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων, ὁπότε ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα παραμερίζονται μπροστὰ στὸ μεῖζον• αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ἐπισκέψεως στὴν Ἑλλάδα τόσων Ἐπιτρόπων, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ Ἰταλὸς μάλιστα Ἐπίτροπος Ἀνταγωνισμοῦ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὴν φράση του, «χωρὶς τοὺς Ἕλληνες θὰ εἴμασταν ἀκόμα βάρβαροι»• ὁ Ἀντόνιο Ταγιάνι ἀπάντησε στοὺς καταστροφολόγους καὶ ὅσους προπαγανδίζουν, ἑκόντες ἄκοντες, ἀκόμη τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Σὲ πολλὰ ἐπίπεδα κλιμακώνεται ἡ ἀτλαντικῆς προελεύσεως καὶ καθοδηγήσεως καταστροφολογία.

Διαχωρισμὸς τῶν τραπεζῶν

Στὸ Λονδίνο ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὶς τράπεζες προτείνει τὸν διαχωρισμό τους σὲ ἐμπορικὲς καὶ ἐπενδυτικές, δηλαδή, σὲ ὅσες θὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς λιανικὲς τραπεζικὲς ἐργασίες καὶ σὲ ὅσες μὲ τὶς ἐπενδύσεις• ἡ πρόταση αὐτὴ συζητεῖται καὶ στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ἀπορρίπτεται διαρρήδην στὴν Εὐρώπη. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ ἀδυναμία ἐλέγχου τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν διευθυνόντων τὶς μεγάλες τράπεζες• ἔτσι, ἐνῶ ἔχουν θέσει ὅριο στὶς ἀμοιβές τους, αὐτοὶ τὰ παραβιάζουν, μὲ πολλοὺς τρόπους. Στὴν πράξη, τὰ ἀνέχονται αὐτὰ οἱ κυβερνήσεις, ὅπως φάνηκε μὲ τὴν βρεταννικὲς ἀντίδραση στὴν θέσπιση αὐστηρῶν ὅρων ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή• οἱ ἀντιρρήσεις δὲν ἔγιναν δεκτές, ἀλλὰ ἀπέδειξαν τὶς ὑπόγειες διαδρομὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων. Οἱ προτάσεις διαχωρισμοῦ γίνονται κάτω ἀπ’ τὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις τῆς κοινῆς γνώμης, περισσότερο στὴν Ἀγγλία, ὅπου καὶ ἡ κρίση εἶναι χειρότερη. Ἡ γηραιᾶ ἀλβιώνα ἀποξενώνεται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη τὰ σοβαρὰ διεθνῆ προβλήματα• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο, στὰ 1,3042 δολλάρια, ἀλλὰ μεγαλύτερη, στὰ 125,2850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1582,25, ἐνῶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 1101,13. Ἡ ἀναμονὴ τῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ νέου Κινέζου ἡγέτου, ὁ ὁποῖος ὥρισε μεταρρυθμιστὴ ἀντιπρόεδρο, προκαλεῖ τὴν ὑποχώρηση στὴ Σαγκάη καὶ ἄλλες ἀσιατικὲς ἀγορές, ἐνῶ τὸ γιὲν διολισθαίνει κανονικά, στὰ πλαίσια τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς τῆς ἰαπωνικῆς κυβερνήσεως• οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς μεταδίδονται καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἀσιατικὲς χῶρες. Στὴν Εὐρώπη ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• τὸ κλίμα αἰσιοδοξίας στὴ Γερμανία, ὡς ἡ ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης, ἐξαπλώνεται στοὺς ἄλλους ἑταίρους• ἡ ἀπομόνωση τῆς Βρεταννίας θεωρεῖται θετικὸ στοιχεῖο, καθὼς ἔχει ἐξανεμισθεῖ ἡ ἐπιρροή της στὶς ἄλλες χῶρες. Περισσότερη ἀνησυχία προκαλεῖται ἀπ’ τὴν ἀβεβαιότητα στὴν Οὐάσιγκτον.

Βοστόκ, ἄλλη μορφὴ ζωῆς

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀνταρκτικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως ἀνακοίνωσε ἐπισήμως ὅτι τὰ βακτήρια στὴν ὑπόγεια λίμνη Βοστὸκ τῆς Ἀνταρκτικῆς δὲν ἐντάσσονται στὶς γνωστὲς μορφὲς ζωῆς τοῦ πλανήτου• οἱ Ρῶσοι ἐπέτυχαν τὴν ἄντληση δείγματος τῆς λίμνης, ἀπὸ βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων, χωρὶς νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μαζί της, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς διαστολῆς τοῦ ὕδατος στὴ γεώτρηση τὸν χειμῶνα, κατὰ τὴν κατάψυξή του. Ἡ λίμνη ἔχει σκεπασθεῖ ἀπ’ τοὺς πάγους πρὶν ἀπὸ τριάντα ἑκατομμύρια χρόνια, ὁπότε περιέχει βακτήρια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης• τὸ πείραμα ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι παρόμοιες λίμνες ἔχουν ἐντοπισθεῖ σὲ δορυφόρους τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Κρόνου, ἴδιας περίπου ἡλικίας. Οἱ ἐρευνητὲς δὲν ἀποκλείουν νὰ βρεθοῦν κι ἐκεῖ οἱ ἴδιες μορφὲς ζωῆς. Πάντως οἱ ἔρευνες στὴν Πετρούπολη συνεχίζονται.

Γερμανία, Χρῆστος Κυρόγλου

Ὁ Ἕλληνας μετανάστης στὴν Στουγκάρδη τῆς Γερμανίας, Χρῆστος Κυρόγλου, ἔσωσε μέσα ἀπ’ τὸ φλεγόμενο κτίριο τρεῖς Τούρκους καὶ δύο οἰκογένειες, μία ἑλληνικὴ καὶ μία ἰνδική, ἀλλὰ δὲν πρόλαβε τοὺς ὑπόλοιπους ἕξη• ἡ μητέρα τῆς τουρκικῆς οἰκογένειας σώθηκε στὴν ἀρχὴ ἀπ’ τὸν Ἕλληνα, ἀλλὰ ἐπέστρεψε νὰ σώσει τὰ ἄλλα παιδιά της καὶ κάηκε μαζί τους. Ὁ τουρκικὸς τύπος πλέκει τὸ ἐγκώμιο τοῦ Μακεδόνος τὴν καταγωγή, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε μαγαζὶ στὸ πίσω μέρος τοῦ κτιρίου καὶ ποὺ καταστράφηκε ἐπίσης• τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν διάσωση τὶς ἔδωσε ἡ Πυροσβεστικὴ ἡ ὁποία ἐπίσης εἰδοποιήθηκε ἀπ’ τὸν ἴδιο. Ὁ Χρῆστος Κυρόγλου εἶναι σεμνὸς καὶ διακριτικός, «θὰ ἔκανα τὰ ἴδια, γιὰ ὅποια οἰκογένεια, ἀνεξαρτήτως φυλῆς». Τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα ἀποκαθιστᾶ ὁ γενναῖος συμπατριώτης μας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.