Προανακριτική, περιπλοκὲς ἀνακρίσεων

Οἱ ἀνακρίσεις στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ συναντοῦν πολλὰ προβλήματα, ἐγγενῆ σὲ παρόμοιες ὑποθέσεις, ἀλλὰ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παράταση τῶν ἐργασιῶν της• στὰ ἐσωτερικά της, τὸ κύριο εἶναι ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τῆς ὑστερικῆς τοῦ ἀποκρύψαι ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν πατέρα της, ἐνῶ οἱ ἐξαδέλφες μᾶλλον προσέρχονται βιαίως, διότι πολιτικὰ δὲν πείθει τὸ δικονομικὸ ἐπιχείρημα, ὅτι εἶναι κατηγορούμενες σὲ ἄλλες ἀρχές. Ἐὰν πράγματι πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀθῶες ὀφείλουν αὐτοβούλως νὰ προσέλθουν μὲ τὴν προσκόμιση ὅλων τῶν στοιχείων κι ὄχι νὰ ἀναμένουμε τήν, φύσει χρονοβόρα, ἔρευνα τοῦ ΣΔΟΕ. Κάτι ἄλλο συμβαίνει φαίνεται. Ἡ συγκάλυψη εἶναι προφανὴς ἀπ’ τὴν διαπλοκή, καθὼς ὁδηγοῦνται στὸν ἀνακριτὴ τὰ τρωκτικά της τῆς τριακονταετίας, ἀκόμη καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν ἀμερικανικῶν κυκλωμάτων• ἀναμένονται πολὺ περισσότερες ἀποκαλύψεις στὸ ἄμεσο μέλλον.

Τρόϊκα, σημαντικὴ πρόοδος

Στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, παρουσίᾳ καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ, σημειώθηκε, «πολὺ σημαντικὴ πρόοδος», δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ παρέμειναν μερικὲς τεχνικὲς λεπτομέρειες ποὺ θὰ συζητηθοῦν ἀργότερα• τὸ ναύαγιο ἀποφεύχθηκε, ἐνῶ τὸ κλιμάκιο ἀναχωρεῖ σήμερα κι ἐπιστρέφει σὲ μερικὲς μέρες, ἀλλὰ δὲν τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἡ δόση τοῦ Μαρτίου. Ἡ οὐσία εἶναι κάπου ἐκεῖ κοντά• ἡ ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ δὲν ἀπέδωσε, διότι ἦταν ἀρκετὰ ἕτοιμη σὲ ὅλα ἡ ἑλληνικὴ πλευρά, ὁπότε παρεμβαίνουν καὶ πάλιν οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως ἔγινε καὶ τὸν Δεκέμβριο, διότι οἱ κερδοσκόποι μόνο τὴν γλῶσσα τῶν Γερμανῶν καταλαβαίνουν. Ἡ ἀντανάκλαση εἶναι εὐνοϊκή, ὅταν οἱ κεκράκτες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς περίμεναν ἀδιέξοδο κι ἔχασαν τὸν ὕπνο τους• στὰ πρὸς συζήτηση θέματα στὶς Βρυξέλλες περιλαμβάνεται φυσικὰ αὔριο καὶ τὸ Ἑλληνικό, ὅπως καὶ τὸ Κυπριακὸ Μνημόνιο. Ἡ Εὐρωζώνη ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἄμεση οἰκονομικὴ ἐπιτυχία ὅλων τῶν ἑταίρων της.

Οἰκονομία, ἀλλαγὴ κλίματος

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στὴν οἰκονομία εἶναι ἐμφανέστατη, τόσο μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀθρόα πλέον προσφορὰ νέων κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις• τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα εἶναι εὐνοϊκά, ὁ πληθωρισμὸς τὸν Φεβρουάριο μειώθηκε στὰ 0,1%, στὸ κατώτερο σημεῖο τῆς πεντηκονταετίας, τὸ πλεόνασμα τοῦ πρώτου διμήνου δείχνει τὴν πορεία τῶν δημοσιονομικῶν μας, ἐνῶ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι καλπάζουν, μαζὶ μὲ τὴν παρέμβαση τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν. Ὁ Ἀλέξιος Μίλλερ τῆς Γκάζπρομ ἦρθε στὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ὧρες παραμονὴ ἀναχώρησε γιὰ τὸ Πεκῖνο, ὅπου εἶχε συνομιλίες γιὰ τὴν διάθεση φυσικοῦ ἀερίου τῆς Σιβηρίας στὴν Κίνα γιὰ τριάντα χρόνια• μόνο ἡ δουλικώτατη στὰ ἀτλαντικὰ κέντρα διαπλοκή μας ἀρνεῖται τὴν προβολὴ τῶν πραγματικῶν γεγονότων. Ἀλλὰ τὸ χρηματιστήριο ἀντέδρασε εὐνοϊκὰ χθές, μὲ τὶς τράπεζες μοναδικὰ θύματα τῆς καταστροφολογίας τῶν ἰαπωνικῶν θυγατρικῶν.

Συνάντηση, Σαμαρᾶ, Μίλλερ

Ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Γκάζπρομ ἔχει εὐρύτερη γεωπολιτικὴ σημασία καὶ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ φυσικὸ ἀέριο• ὁ Ἀλέξιος Μίλλερ εἶναι στενὸς συνεργάτης τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ ἐκφράζει τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ρωσίας στὰ ἐνεργειακὰ θέματα• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν προσωπική τους συνάντηση, ἐφάρμοσε τὸν εὐρωπαϊκό μας προσανατολισμό, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἀτλαντικὸ τῆς τετραετίας καὶ ὡς συνέχεια τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ τὸ Κρεμλίνο ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει στήριξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη, μὲ προέκταση στὴν Κύπρο, σὲ ἀπόλυτη συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωζώνη• στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μιχάλη Σαρρῆ στὴν Μόσχα, γιὰ τὸ Κυπριακὸ Μνημόνιο.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀτλαντικὲς τάσεις

Ὁ ἀτλαντικὸς προσανατολισμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς ὁμάδος του ἀποτελεῖ τὴν κύρια αἰτία τῶν ἐσωτερικῶν διαφωνιῶν ἢ καὶ συγκρούσεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ• τὰ περὶ ἀριστερῆς ἰδεολογίας εἶναι ἁπλὰ προσχήματα, ἄλλωστε πῶς δικαιολογεῖται ἡ ἀριστερὰ μὲ τὸν Τζὼρτζ Σόρος χρηματοδότη! Ἡ ἀριστερὴ ἀντιπολίτευση διαφωνεῖ άνοικτά, ὄχι μόνο μὲ τὶς σχέσεις –στὴν πραγματικότητα εἶναι ἐξαρτήσεις ἀπόλυτες- τοῦ προέδρου τους μὲ τὰ ἀμερικανικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς διασυνδέσεις μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τοὺς κουκουλοφόρους• ἡ συνύπαρξή τους εἶναι δύσκολη ἕως ἀδύνατη. Ὁ Ναπολεοντίσκος διαθέτει τὰ τάγματα ἐφόδου, γιὰ τὴν πρόκληση ἐπεισοδίων, καὶ τὴν διαπλοκή, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση ἐλέγχει τὸν κομματικὸ μηχανισμό• στὴν ἀριστερὴ παράδοση ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς μετράει περισσότερο.

Φίλους νομίζεσθαι βασιλέως

Ὁ Ἀρταξέρξης τίμησε δεόντως τὸν Πελοπίδα, τοὺς Ἀθηναίους καὶ Σπαρτιάτες πρεσβευτές• τοὺς ἐξαγόραζε μὲ δῶρα, ἐξωθώντας τους σὲ ἀλληλοσπαραγμό, κι αὐτὸς κυβερνούσε. «Πελοπίδᾳ δὲ οὕτω μὲν οὐκ ἐντρύφησε»• μὲ τὸν Πελοπίδα δὲν εἶχε πολλὰ προσωπικὲς τρυφερότητες. «Δῶρα δὲ λαμπρότατα καὶ μέγιστα τῶν νομιζομένων ἐξέπεμψε καὶ τὰς ἀξιώσεις ἐπεκύρωσεν»• τοῦ ἔστειλε ὅμως λαμπρότατα δῶρα καὶ τοῦ ἀναγνώρισε τὶς ἀξιώσεις του. «Αὐτονόμους μὲν εἶναι τοὺς Ἕλληνας, οἰκεῖσθαι δὲ Μεσσήνην»• οἱ Ἕλληνες παραμείνειν αὐτόνομοι, νὰ ἐπανοικισθεῖ ἡ Μεσσήνη. «Θηβαίους δὲ πατρικοὺς φίλους νομίζεσθαι βασιλέως»• οἱ Θηβαῖοι νὰ θεωροῦνται πατρικοὶ φίλοι τοῦ βασιλέως. «Ταύτας ἔχων τὰς ἀποκρίσεις τῶν δὲ δώρων οὐδέν, ὅ,τι μὴ χάριτος ἦν σύμβολον καὶ φιλοφροσύνης, δεξάμενος ἀνέζευξεν»• μὲ αὐτὲς τὶς ἀποκρίσεις ἀλλὰ κανένα δῶρο, ποὺ δὲν εἶναι ἐκδήλωση χἀριτος καὶ φιλοφροσύνης, δὲν ἐδέχθη καὶ ἐπέστρεψε. «Ὅ καὶ μάλιστα τοὺς ἄλλους πρέσβεις διέβαλε»• αὐτὸ ἐνόχλησε περισσότερο τοὺς ἄλλους πρέσβεις.

Εὐρωσυμβούλιο, ἀνάκαμψη

Στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἑστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον του τὸ Εὐρωσυμβούλιο, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ξεπεράσει τὶς χειρότερες στιγμὲς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως• στὶς νότιες χῶρες τὰ προβλήματα εἶναι πλέον συνηθισμένα καὶ δὲν ἀπασχολοῦν τὴν ἡγεσία, διότι ἐπιλύονται σὲ κατώτερο ἐπίπεδο. Ἀκόμη καὶ τὸ Μνημόνιο τῆς Κύπρου ρυθμίζεται μᾶλλον ἐντὸς τοῦ μηνός, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας ὑπὸ συζήτηση• ὁ πρόεδρος τῆς μεγαλονήσου ἀποδεικνύεται δυναμικὸς, μὲ σαφῆ πολιτικὴ κατεύθυνση, μετὰ μάλιστα τὶς συνομιλίες τους μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό. Τὸ σημαντικὸ πλεονέκτημα εἶναι ἡ πλήρης σχεδὸν ἀπεξάρτηση τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν καθιέρωση ὁρίων στὶς ἀμοιβὲς τῶν διευθυνόντων τὶς τράπεζες• πολιτικὴ σημασία ἔχει περισσότερο αὐτό, ἐνῶ ἡ ψήφιση τῆς προστασίας τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο σημαίνει θωράκιση τῆς εὐρωπαϊκῆς παρουσίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Τὸ γεωπολιτικὸ παιχνίδι ἐξελίσσεται πλέον στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.

Ἀντεπίθεση Ρεπουμπλικανῶν

Στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων οἱ Ρεπουμπλικανοὶ προετοιμάζουν νομοσχέδιο, γιὰ τὴν μείωση τῆς φορολογίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• κι ἂν ψηφισθεῖ ἔχει ἐλάχιστες πιθανότητες ἐφαρμογῆς, διότι δὲν θὰ τὸ ἐγκρίνει ἡ Γερουσία, ἡ ὁποία ἐλέγχεται ἀπ’ τοὺς Δημοκρατικούς, ἐνῶ ἔχει καὶ ὁ πρόεδρος τὸ προνόμιο τῆς ἀπορρίψως του. Πρόκειται γιὰ κίνηση ἐντυπωσιασμοῦ ἀπέναντι στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στὴν δυστοκία τῆς κυβερνήσεως στὴ χάραξη οἰκονομικῆς πολιτικῆς• οἱ παρεμβάσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μὲ τὴν ἄνοδο τῆς Γουὼλ Στρήτ, δὲν ἔχουν ἀλλάξει τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς δὲν ἀποκλείουν σύντομη ἀντιστροφὴ κατευθύνσεως. Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ ταλάντευση τῆς Οὐάσιγκτον στὴ διεθνῆ σκηνή, ἀπ’ τὰ οἰκονομικὰ μέχρι τὰ κρίσιμα θέματα, Συρία, Ἰράν, Ἀφγανιστάν, Αἴγυπτος, ἐνῶ καὶ στὴν Δυτικὴ Ἀφρικὴ ἡ πρωτοβουλία τῶν κινήσεων βρίσκεται στὰ χέρια τῶν Εὐρωπαίων• ὁ πρόεδρος ἄρχισε τὴν δεύτερη θητεία του, χωρὶς σαφῆ πολιτικὸ προσανατολισμό.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, καθὼς δὲν ὑπάρχουν εὐχάριστα νέα ἀπὸ πουθενά• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, στὰ 1,2981 δολλάρια καὶ 124, 5780 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,37, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1591,5. Ἡ ἀπραξία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὰ οἰκονομικά, μὲ μοναδικὸ νέο τὴν πρωτοβουλία τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ταλάντευση ἀκόμη καὶ στὴ Γουὼλ Στρρήτ• στὴν Εὐρώπη ἡ ἐπιφυλακτικότης εἶναι δικαιολογημένη, ἐν ὄψει τοῦ σημερινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῆς καταψηφίσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὁπότε ἀνοίγει νέος μαραθώνιος διαβουλεύσεων. Στὴν Ἀσία ἡ ἀναμονὴ τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ νέου προέδρου τῆς Κίνας εὐθύνεται γιὰ τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν• θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐξαγγελία τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ ἀπομένει τὸ πρόγραμμα ἐφαρμογῆς τους καὶ ὁ διορισμὸς τῶν προσώπων γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο, στὴν τύποις κομμουνιστικὴ ἀκόμη χώρα.

Ἰταλία, ἐμπιστοσύνη ἀγορῶν

Ἡ Ἰταλία στὴ χειρότερη πολιτικὴ κρίση τῆς μεταπολεμικῆς ἱστορίας της καὶ ἐξακολουθεῖ διαθέτειν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν• τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ της κυμαίνονται γύρω στὸ 4,5%, ἐνῶ ἡ διαφορὰ ἀπ’ τὸ δεκαετὲς γερμανικό, 3%. Οἱ λόγοι εἶναι δύο κυρίως, ἡ δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν σταδιακὴ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καὶ ἡ ἰσχυρὴ βιομηχανία της• ὁ πόλεμος τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς χάνεται, ἐνῶ ἡ Ἰρλανδία ἄντλησε πέντε δις εὐρώ ἀπ’ τὶς ἀγορὲς, μὲ προσφορὰ δώδεκα καὶ ἐπιτόκιο 4,15%, γιὰ πρὼτη φορὰ μὲ τὸ Μνημόνιό της. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν ἔχει βελτιωθεῖ, ὅταν ἡ διαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων στὴν δευτερογενῆ ἀγορὰ κυμαίνεται στὶς 900 μονάδες ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες πρὸ ἑξαμήνου. Ἡ καταστροφολογία εἶναι προϊόν μόνο ἐσωτερικῆς καταναλώσεως.

Καταψήφιση προϋπολογισμοῦ

Ἡ καταψήφιση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προϋπολογισμοῦ, 2014-2020, ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀποτελεῖ μείζον πολιτικὸ θέμα, ὅταν μάλιστα ἔγινε μὲ πλειοψηφία, 506 πρὸς 162• οἱ εὐρωβουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων συμφώνησαν στὴν ἀπόρριψή του, διότι ἐπιφέρει μεγάλες περικοπὲς στὶς κοινοτικὲς δαπάνες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρεμπόδιση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίει νέο γύρο συνομιλιῶν μὲ τὶς Βρυξέλλες καὶ νέα ψηφοφορία τὸν Ἰούνιο, κι ἂν πάλι δὲν συμφωνήσουν νὲα Εὐρωπαϊκὰ Συμβούλια γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει ἀποφασιστικὴ ἁρμοδιότητα τὸ Εὐρωκοινοβούλιο κι ὄχι συμβουλευτική• οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς βρέθηκαν πλήρως ἀπομονωμένοι, ἐνῶ ἡ κατάρτιση νέου προϋπολογισμοῦ θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, λόγῳ τῶν ἀντιρρήσεων τῆς Βρεταννίας. Πάντως οἱ εὐρωβουλευτὲς ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν πλήρη συναίσθηση τοῦ ρόλου τους κι αὐτὸ ἐνισχύει τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.