Πλειοδοσία καταστροφολογίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ ἀντιπολίτευση ἐπιδίδεται συστηματικὰ στὴν καταστροφολογία, σὲ πλήρη συγχορδία μὲ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, μὲ ἀφορμὴ τὴν κυπριακὴ κρίση, ἀλλὰ μὲ κύριο σκοπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση στὴν Ἑλλάδα• φαίνεται καθαρά, ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος περισσότερο, ἐπειδὴ στὰ πολιτικὰ ἡ πολεμική του δὲν ἔχει ἀποτέλεσμα, παρὰ τὴν ἀμέριστη βοήθεια τῶν ἀκροδεξιῶν φίλων του -καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου εἶναι ἐλάχιστη, ἂν ὄχι μηδαμινή-, ἐπιδιώκει τὴν καλλιέργεια κλίματος ἀνησυχίας στὴν οἰκονομία. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι πρῶτος στόχος εἶναι ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, καθὼς συζητάει καὶ μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ γιὰ τὴν κατάθεση προτάσεως μομφῆς ἐναντίον του• οἱ ἀκρότητες αὐτὲς συνοδεύονται καὶ μὲ τὶς καθυστερήσεις τῆς ὑστερικῆς στὴν Προανακριτική, ὅταν προκύπτουν νέα στοιχεῖα. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἐπιδιώκουν τὴν προστασία τῶν ἡμετέρων ἐπωνύμων στελεχῶν.

Ἐξυγίανση τραπεζῶν Κύπρου

Ἡ ἐξυγίανση τῶν τραπεζῶν τῆς Κύπρου ἄρχισε, μὲ τὸν διαχωρισμὸ τῆς Λαϊκῆς σὲ καλὴ καὶ κακή, ἐνῶ ψηφίζονται σήμερα τὰ πρῶτα νομοσχέδια, σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῆς τρόϊκας• στὶς τράπεζες παρέχεται ἐγγύηση γιὰ καταθέσεις μέχρι 100000 εὐρώ, ἐνῶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἡ ἐξόφληση θὰ γίνει μετὰ τὴν ἐκκαθάριση. Ἡ Κύπρος πληρώνει τὸν κομμουνιστὴ πρόεδρο, ὅπως ἡ Ἑλλὰς τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ τὴν καταψήφιση τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων• δὲν θέλησαν 10% φόρο στὶς καταθέσεις καὶ ψάχνουν ὁλόκληρο τὸ ποσό… Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι χρησιμοποιοῦνται καὶ τὰ ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων γιὰ τὴν συγκέντρωση τῶν 5,8 δις εὐρώ, καθὼς καὶ ἡ Ρωσία δὲν προσέφερε νέο δάνειο• ἡ ὕφεση τώρα ἀρχίζει στὴν μεγαλόνησο, μὲ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις, ἐνῶ οὐρὲς γίνονται στὰ ΑΤΜ, παρὰ τὴν διαβεβαίωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης ὅτι ἐγγυᾶται τὴν ρευστότητα τῶν τραπεζῶν της. Μετὰ τὴν Τρίτη τὰ νεώτερα…

Ἑλλάς, ἐπιπτώσεις Κύπρου

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κυπριακῆς κρίσεως στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο, παρὰ τὴν λυσσαλέα καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, διότι τὸ ποσοστὸ τῶν συναλλαγῶν μας μὲ τὴν μεγαλόνησο εἶναι ἀρκετὰ μικρό• στὸ σημαντικώτερο, τὴν τύχη τῶν ὑποκαταστημάτων τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν, τὸ σχέδιο εἶναι ἤδη ἕτοιμο καὶ ἡ ΑΛΦΑ καὶ Πειραιῶς ἔχουν ὑποβάλει προτάσεις γιὰ τὴν ἀνάληψή τους. Στὴν ἀγορὰ ἐπικρατεῖ ἠρεμία, ἐνῶ καὶ στὸ Χρηματιστήριο ἡ ὑποχώρηση εἶναι μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν εὐρωπαϊκῶν, παρὰ τὶς γνωστὲς ἀρνητικὲς παρεμβάσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων• ἀντιθέτως οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας δύνανται προσφέρειν οὐσιαστικὴ βοήθεια στὴν μεγαλόνησο. Οἱ συναλλαγὲς συνεχίζονται μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐμπειρίας τους σὲ πολλοὺς κλάδους ἀποβαίνει πολύτιμη καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα• ἤδη τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξήθηκε τὸ δίμηνο, ὁπότε ἀποδεσμεύεται ἡ κυβέρνηση γιὰ διεκδίκηση πολλῶν ἀπ’ τὴν τρόϊκα. Ἡ συνέπεια στὶς μεταρρυθμίσεις μετράει.

Κύπρος, καταθέσεις πάλιν

Στὴν μέτρα ἐπιστρέφουν ἀναγκαστικῆς μορφῆς στρέφονται πλέον οἱ Κύπριοι, ἀφοῦ κατασπατάλησαν μιὰ βδομάδα σὲ κορῶνες κατὰ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία• ἀλλὰ ἡ ζημία στὴν οἰκονομία ἔγινε καὶ γίνεται μεγαλύτερη καθημερινά, ὅσο δὲν άποφασίζουν τὸ γρηγορώτερο. Ἡ ἀγορὰ ἔχει στερέψει ἐντελῶς ἀπὸ ρευστότητα, ἐνῶ παρουσιάζονται καὶ οἱ πρῶτες ἐλλείψεις σὲ φάρμακα καὶ ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, καθὼς πολλὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως οἱ φαρμακαποθῆκες, δὲν δίδουν ἐμπορεύματα μὲ πίστωση, παρὰ μόνο τοῖς μετρητοῖς• ὅσο πιὸ γρήγορα συμφωνήσουν οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ τόσο καλύτερα. Ἄλλωστε οἱ καθυστερήσεις τῆς περιόδου Δημήτρη Χριστόφια εἶναι γνωστές, ὅταν ἐπὶ δωδεκάμηνο δὲν ἔκανε τίποτε• τώρα ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς ὕβρεις κατὰ τῆς Μέρκελ.

Γαλλία, πολιτικὰ σκάνδαλα

Δύο μεγάλα πολιτικὰ σκάνδαλα ξέσπασαν στὴ Γαλλία• ἡ Ἀστυνομία, στὰ πλαίσια μακροχρονίου ἀνακρίσεως γιὰ σύμβαση 400 ἑκατομμυρίων εὐρὼ τοῦ Μπερνάρ Ταπί, ἔκανε ἔρευνε στὸ διαμέρισμα τῆς Κριστὶν Λαγκὰρντ στὸ Παρίσι• ὁ πολυεκατομμυριοῦχος ἦταν στενὸς φίλος τῆς πολιτικοῦ καὶ λέγονται πολλὰ στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ὁ ὑπουργὸς προϋπολογισμοῦ, Τζερὲμ Καουζάκ, ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του, μετὰ ἀπὸ ἔρευνες τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν σὲ λογαριασμούς τους στὴν Ἑλβετία• ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶναι στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο Γάλλου προέδρου, ὁπότε τὸ σκάδαλο ἔρχεται στὴ χειρότερη στιγμή. Ὅσο γιὰ τὴν πρόεδρο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου εἶναι ἡ δεύτερη στὴ θέση αὐτὴ γαλλικῆς καταγωγῆς μὲ περιπέτειες μὲ τὴν δικαιοσύνη. Εἶχε προηγηθεῖ ὁ Ντομινὶκ Στρωσκάν.

Πάντων ἑτοίμων γενομένων

Ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος εἶχε ἀρχίσει πάλι μὲ τοὺς μισθοφόρους του τὴν καταπίεση τῶν θεσσαλικῶν πόλεων καὶ τὸν ἐξανδραποδισμὸ τῶν κατοίκων τους• εἶχε καταπατήσει τὴν συμφωνία μὲ τὸν Ἐπαμεινώνδα γιὰ τὸν περιορισμὸ στὴν πόλη του. «Πυνθανόμεναι Πελοπίδαν ἐπανήκειν αἱ πόλεις εὐθὺς ἐπρέσβευον εἰς Θῆβας»• ὅταν πληροφορήθηκαν οἱ θεσσαλικὲς πόλεις ὅτι έπέστρεψε ὁ Πελοπίδας ἀμέσως ἔστειλαν πρεσβευτὲς εἰς Θήβας. «Αἰτούμεναι δύναμιν καὶ στρατηγὸν ἐκεῖνον»• ζητώντας στρατιωτικὴ δύναμη καὶ αὐτὸν στρατηγό. «Ψηφισαμένων δὲ τῶν Θηβαίων προθύμως καὶ ταχὺ πάντων ἑτοίμων γεομένων»• ἀφοῦ μὲ προθυμία ψήφισαν οἱ Θηβαῖοι καὶ γρήγορα προετοιμάσθηκαν ὅλοι. «Καὶ τοῦ στρατηγοῦ περὶ ἔξοδον ὄντος»• καὶ ὁ στρατηγὸς ἦταν ἕτοιμος γιὰ τὴν ἔξοδο. «Ὁ μὲν ἥλιος ἐξέλιπε καὶ σκότος ἐν ἡμέρᾳ τὴν πόλιν ἔσχεν»• ὁ μὲν ἥλιος χάθηκε καὶ σκοτάδι σκέπασε τὴν πόλη μέρα μεσημέρι. Ἐπρόκειτο γιὰ ἔκλειψη ἡλίου τὴν ὁποία δὲν μποροῦσαν νὰ ἑρμηνεύσουν εὔκολα.

Κύπρος, ἄγνοια οἰκονομίας

Ἡ περιπέτεια τῆς Κύπρου τὴν τελευταία ἑβδομάδα ἀπέδειξε δύο πράγματα: πρῶτον, τὴν ἀνάλαφρη στάση πολλῶν Κυπρίων καὶ Ἑλλήνων πολιτικῶν, μὲ τὴν συγχορδία, ἂν ὄχι καὶ τὴν καθοδήγηση τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• τὰ ψεύδη ἔπεφταν βροχὴ καὶ ἡ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία ὡς ὄμβρος, ἐνῶ ἀπέκρυβαν συστηματικὰ τὴν πραγματικότητα• δεύτερον, τὴν πλήρη ἄγνοια ἢ ἀποσιώπηση τῆς οἰκονομικῆς πραγματικότητος. Ἔτσι ἐπικαλέσθηκαν ἀρχὲς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ κυριαρχίας, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι, μὲ τὴν ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν Εὐρωζώνη περισσότερο, ἐπιβάλλονται αὐτομάτως περιορισμοί, εἶναι ἁπλῆ ἀριθμητικὴ αὐτά• ἀντιθέτως ἀναπαράγουν τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καταστροφολογία τῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων. Ἡ κυπριακὴ οἰκονομία, ὅπως ὅλες στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, δὲν δουλεύουν οὔτε στιγμὴ χωρὶς τραπεζικὸ σύστημα• γνώριζαν ὅτι οἱ ἀποφάσεις ἔπρεπε νὰ ληφθοῦν ἀμέσως, ὅπως πίεζε ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης. Ἐπιδόθηκαν σὲ βυζαντινὲς παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις καὶ ἡ ἀγορὰ βούλιαζε• καλὴ εἶναι τὸ «ὠσανά», ἀλλὰ ἔρχεται καὶ τό, «Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν».

Ἐπίδειξη δυνάμεως Ρωσίας

Ἡ Μόσχα προχώρησε στὴν ἐπίδειξη δυνάμεως ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ κατὰ τὴν εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς, μὲ ἀφορμὴ τὸ Κυπριακό, ἀλλὰ διατηρώντας ἀνέπαφες τὶς συνδετικὲς γέφυρες• ὁ Δημήτριος Μεντβέντεφ ἐπέκρινε τὸ Γιουρογκροὺπ γιὰ τὴν ἀπόφαση περικοπῆς τῶν καταθέσεων, χωρὶς προηγούμενη ἐνημέρωσή τους, ἐνῶ ὑπογράμμισε ὅτι τίθεται ζήτημα ἐμπιστοσύνης τῶν σχέσεων τους. Ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐμφανίσθηκε ἀπολογητικός, λέγοντας ὅτι οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶχε ἐνημερωθεῖ, ἀλλὰ προσθέτοντας ὅτι εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ προβλήματος• ἡ ρωσικὴ δυσαρέσκεια πηγάζει ἀπ’ τὴν γενικώτερη εὐρωπαϊκὴ στάση τῆς εἰκοσαετίας, ὅταν ἡ χώρα ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ οἱ Δυτικοὶ τὴν θεωροῦσαν ἀμελητέο παράγοντα τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν σχέσεων. Σήμερα τὸ Κρεμλίνο γνωρίζει τὴν οἰκονομική του ἀλκή, ἐνῶ ἑτοιμάζει μεγάλο πιστωτικὸ κέντρο στὸ Βλαδιβοστόκ, ὅπου λέγεται προγραμματίζει τὴν μεταφορὰ κεφαλαίων του ἀπ’ τὴν Κύπρο. Πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ ἐνεργὸ συμμετοχή τους.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις στὴ Δύση, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,2936 δολλάρια καὶ 123,090 γιέν, χρυσός, 1608,75 καὶ πετρέλαιο, 108,53. Οἱ πιέσεις ἦταν ἰσχυρότερες στὴ Δύση, λόγῳ τῆς παρατάσεως τῆς ἀβεβαιότητος στὸ κυπριακὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιφυλακτικότητος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ὡς πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας• οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν διστακτικοὶ καὶ ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Λευκωσίας, μετὰ τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως. Ἡ σκληρὴ στάση τῆς Μόσχας ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη αἰφνιδίασε τὶς ἀγορές, διότι δὲν ἦταν συνηθισμένοι σὲ παρόμοιες ρωσικὲς θέσεις• ἡ στάση μάλιστα γίνεται τὴν παραμονὴ τῆς σινορωσικῆς διασκέψεως κορυφῆς, κατὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη στὴ Ρωσία τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ, πρὶν ἀπ’ τὴν μετάβασή τους στὴ Νότιο Ἀφρική, γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν διάσκεψη τῶν ΒΡΙΚΣ. Οἱ Ἀναδυόμενοι δείχνουν ὅτι ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς οἰκονομικῆς τους ρώμης.

Ρωσία καὶ κυπριακὴ στάση

Οἱ σκληρὲς θέσεις τοῦ Δημητρίου Μεντβέντεφ γιὰ τὴν κυπριακὴ κρίση ἀντανακλοῦν τὴν στάση τῆς Λευκωσίας καὶ πολλῶν εὐρωπαϊκῶν κύκλων ἀπέναντι στὴ Ρωσία• ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς δἠλωσε, ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων μοιάζει, «μὲ ταῦρο ἐν ὑαλοπωλείῳ». Δὲν ἔχει ἄδικο, πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐπίσημοι ἔχουν ἀποδεχθεῖ ἀνεπιφύλακτα τὴν ἀντιρωσικὴ προπαγάνα σὲ ὅλα τὰ θέματα• ἡ Μόσχα γνωρίζει ὅτι οἱ σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι στρατηγικοῦ χαρακτῆρος, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ ἀμοιβαιότης, καὶ αὐτὰ συζητήθηκαν στὴν χθεσινὴ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς. Τέλος εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Δημήτρης Χριστόφιας εἶχε προτείνει ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τὴν περικοπὴ τῶν καταθέσεων καὶ τὴν συζητοῦσε στὶς Βρυξέλλες• οἱ ὑπαναχωρήσεις καὶ ἡ διγλωσσία τῶν ἀριστερῶν καὶ ἀμερικανόδουλων μαζὶ πολιτικῶν ἐνοχλοῦν περισσότερο.

Ἐπιφυλακτικότης τοῦ FED

Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο διατηρεῖ τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὶς δυνατότητες ἀνακάμψεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας• στὴν τελευταία της ἔκθεση ἡ κεντρικὴ τράπεζα ὑπογραμμίζει ὅτι, ἡ μικρὴ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς παράγων γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας, καθὼς τὰ ἐλλείμματα, δημοσιονομικὸ καὶ ἐμπορικό, παραμένουν ὑψηλὰ καὶ χωρὶς προοπτικὲς περιορισμοῦ τους, ἐνῶ σημαντικώτερος παράγων θεωρεῖται ἡ καθυστέρηση στὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ οἱ διαφωνίες μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ ἔλλειμμα. Ἡ δυσπιστία τῶν ἀγορῶν εἶναι ἐμφανὴς καὶ αὐτὸ φαίνεται στὴν χαλαρὴ ἀντίδραση τῆς Γουὼλ Στρήτ• οἱ προβλέψεις της ἀναφέρουν ἀνάπτυξη 2,3-3% γιὰ φέτος, μὲ πολλὲς ἐπιφυλάξεις ὅμως. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἡ ἔκθεση ἐπισημαίνει τὴν ἀπουσία δυναμικῆς ἡγεσίας στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.