Ὑπερβάσεις Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Οἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μετὰ τὴν παρέλαση, κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Γερμανίας εἰδικώτερα, σὲ πλήρη διαφοροποίηση μὲ ἐκεῖνες τοῦ πρωθυπουργοῦ, θέτουν μεῖζον πολιτικὸ θέμα• τὸ ζήτημα γίνεται σοβαρώτερο, ἐπειδὴ ἐμφανίζεται ταυτιζόμενος μὲ τὶς ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀλλὰ καὶ σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπεριόριστη κάλυψή του πρὸς τὸν πρὸ τριετίας πρωθυπουργό, ὅπως καὶ τὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προγανάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ὀρύονται οἱ ἀμερικανοκίνητοι γιὰ τὶς καταθέσεις στὴν Κύπρο, ἀλλὰ σιωποῦσαν ὅταν τὶς δήμευε κυριολεκτικὰ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• ὅταν κάποιος ἀρχηγίσκος τὰ ἀποδέχεται εἶναι ἄλλο πρόβλημα, ὅταν ὅμως αὐτὸς εἶναι ὁ ρυθμιστὴς τοῦ πολιτεύματος ἡ διάσταση εἶναι ἄλλη. Πολυποίκιλες εἶναι οἱ ὑπόγειες διαδρομὲς πολλῶν…

Ἑλλάς, αἰσθητὴ ἀνακούφιση

Ἡ ἀνακούφιση στὴν Ἑλλάδα, ἀπ’ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Κύπρο, εἶναι ἐμφανῶς αἰσθητή, ἂν καὶ σήμερα θὰ καταγραφοῦν οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς• ἡ σύγκριση μὲ ὅσα διαδραματίζονταν πρὸ τριετίας, καὶ τὸν τότε πρωθυπουργὸ περιφερόμενο γιὰ ὑποστήριξη ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ μὲ ὑπόγειες διαβουλεύσεις μὲ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς ὕμνους τῆς διαπλοκῆς, εἶναι καταλυτική. Ἡ μεθοδευμένη χρεωκοπία τῆς Ἑλλἀδος, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἐτύγχανε τῆς πλήρους ἐπιδοκιμασίας τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τοῦ ἑπιχωρίου τύπου, μὲ τὴν ἐξαίρεση μερικῶν μόνο ἱστοσελίδων• τὸ ἴδιο συμβαίνει ἀπὸ χθὲς στὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, μὲ στόχο τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν Γερμανία εἰδικώτερα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη ἡ ὁποία καὶ κλείνει ἀρκετὰ τὶς κερκόπορτες τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων• οἱ πολιτικὲς διαστάσεις τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου ἐνδιαφέρει σήμερα. Ἡ κυβέρνηση διασφαλίζει τὶς ἐξελίξεις καὶ ἡ ἀγορὰ δείχνει ἐμπιστοσύνη.

Κύπρος, γενικὴ ἱκανοποίηση

Ἡ ἱκανοποίηση τῶν Κυπρίων γιὰ τὴν συμφωνία εἶναι γενική, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ὅρους της καὶ παρὰ τὴν πολεμικὴ τοῦ ΑΚΕΛ καὶ ἄλλων ἀτλαντοκίνητων δυνάμεων• τὸ παράδειγμα τῆς Ἑλλάδος φαίνεται ὅτι βαρύνει ἀρκετὰ τοὺς πάντες. Σήμερα ἀνοίγουν ὅλες οἱ τράπεζες, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν δύο μεγάλων οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν τὰ δύσκολα προβλήματα• ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διασφαλίζει τὴν ρευστότητα τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἀγορὰ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν πρώτων ἀναγκῶν της, μετὰ ἀπὸ δέκα μέρες μὲ κλειστὲς τράπεζες. Ὁ Ὄλι Ρὲν ὑπογράμμισε ὅτι ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2010 εἶχε ζητήσει τὴν λήψη μέτρων ἀπ’ τὴν κυπριακὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ αὐτὴ ἀδράνησε καὶ ἄφησε τὴν διόγκωση τῆς τραπεζικῆς φούσκας• στὴ Μόσχα ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ζήτησε τὴν ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ δανείου πρὸς τὴν Κύπρο, ἀλλὰ ὁ Δημήτριος Μεντβέντεφ χαρακτήρισε κλοπὴ τὴν ἀπόφαση. Πάντως οἱ Κύπριοι ἐμφανίζονται σώφρονες καὶ ἀποφασισμένοι.

Συμφωνία διασώσεως Κύπρου

Τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες χθὲς οἱ ἡγέτες κατέληξαν σὲ συμφωνία γιὰ τὴν διάσωση τῆς Κύπρου καὶ τὸ Γιούρογκρουπ τὴν ἐπικύρωσε• ἡ συμφωνία προβλέπει τὴν κατάτμηση τῆς Λαϊκῆς Τράπεζας σὲ καλὴ καὶ κακή, μὲ τὴν ἐγγύηση τῶν καταθέσεων μέχρι 100000 εὐρώ, καὶ τὴν ἐπιβολὴ φορολογίας 30% στὶς καταθέσεις τῆς Τραπέζης Κύπρου, ἐνῶ δὲν πειράζονται οἱ καταθέσεις τῶν ἄλλων τραπεζῶν. Οἱ Κύπριοι βουλευτὲς ἀπέρριψαν τὸ σχέδιο γιὰ 10% φορολογία στὶς καταθέσεις καὶ τῶν τώρα πληρώνουν 30%, ἐνῶ εἶναι ἄγνωστο τὸ πότε θὰ πάρουν τὰ ὑπόλοιπα• πληρώνουν τὴν ψῆφο τους στὸν κομμουνιστὴ πρόεδρο καὶ τὴν ροπή τους πρὸς τὴν ἀτλαντικὴ καταστροφολογία καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Ἡ ἀγορὰ νεκρώθηκε μία ἑβδομάδα.

Νετανιάχου πρὸς Ἐρντογὰν

Ἡ δημοσία ἔκφραση μετανοίας τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου πρὸς τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, γιὰ τὴν σφαγὴ τουρκικὸ πλοῖο πρὸ τριετίας μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πιέσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλάζει τὴν διεθνῆ συγκυρία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο• ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἔκανε τὴν δήλωση μὲ ἐμφανέστατη τὴν δυσφορία του, ἀλλὰ ὑποχώρησε μπροστὰ στὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο. Μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ τελευταίου προσέθεσε ὅτι δὲν ἀναφέρθηκε στὴν κατάσταση στὴ Γάζα, ἐνῶ καὶ οἱ Ἀμερικανοεβραῖοι ἔδειξαν τὴν δυσαρέσκειά τους• ἡ προσέγγιση Ἰσραὴλ καὶ Τουρκίας ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα, πέραν ἐκείνων στὴν Μέση Ἀνατολή. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μίλησε μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ συμφώνησαν στὴν ἐξέταση τῆς καταστάσεως σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο. Προσοχὴ χρειάζεται.

Συντεταραγμένους ἅπαντας

Ὁ Πελοπίδας ἑτοιμαζόταν γιὰ τὴν ἐκστρατεία κατὰ τοῡ Ἀλεξάνδρου τῶν Φερῶν, ἀλλὰ ἔγινε ἔκλειψη ἡλίου κι ὅλοι κατατρόμαξαν• οἱ Θηβαῖοι τὸ εἶχαν θεωρήσει κακὸ οἰωνὸ ὅταν μέρα μεσημέρι ἔπεσε σκοτάδι. «Ὁ δὲ Πελοπίδας ὁρῶν πρὸς τὸ φάσμα συντεταραγμένους ἅπαντας»• ὁ δὲ Πελοπίδας ὅταν εἶδε ὅλους καταταραγμένους ἀπ’ τὸ φαινόμενο. «Οὐκ ᾤετο δεῖν βιάζεσθαι καταφόβους καὶ δυσέλπιδας ὄντας»• πίστεψε ὅτι δὲν ὄφειλε ὑποχρεῶσαι αὐτοὺς ὄντας καταφοβισμένους καὶ ἀπελπισμένους. «Οὐδὲ ἀποκινδυνεύειν ἑπτακισχιλίους πολίτας»• οὔτε διακινδυνεύειν ἑπτὰ χιλιάδες ἄνδρες. «Ἀλλ’ ἑαυτὸν μόνον τοῖς Θεσσαλοῖς ἐπιδοὺς καὶ τριακοσίους τῶν ἱππέων ἐθελοντὰς ἀναλαβὼν καὶ ξένους ἐξώρμησεν»• ἀλλὰ προσέφερε τὸν ἑαυτό του στοὺς Θεσσαλοὺς καὶ ἀναλαβὼν τριακόσιους μόνο ἐθελοντὰς ἱππεῖς καὶ τοὺς μισθοφόρους ἐξώρμησε. «Οὔτε τῶν μάντεων ἐώντων οὔτε τῶν ἄλλων συμπροθουμένων πολιτῶν»• οὔτε οἱ μάντεις τὸ ἐπέτρεπαν οὔτε οἱ ἄλλοι πολῖτες ἦταν πρόθυμοι. Εἶχαν προκαταλήψεις, ἐπειδὴ δὲν γνώριζαν τὴν ἑρμηνεία τῶν φυσικῶν φαινομένων.

Ἀλληλεγγύη τῆς Εὐρωζώνης

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ γιὰ διάσωση τῆς Κύπρου ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀλληλεγγύης τῆς Εὐρωζώνης• τὸ Κυπριακὸ ἀποδείχθηκε πιὸ δύσκολο ἀπ’ τὰ προβλήματα τῶν τεσσάρων ἄλλων ἑταίρων, Ἑλλάδος, Ἰρλανδίας, Πορτογαλίας, Ἱσπανίας. Τὰ λάθη στὶς προηγούμενες περιπτώσεις, στὴν Ἑλλάδα περισσότερο, δὲν ἐπαναλήφθηκαν, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ• φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε τὶς εὐθύνες τοῦ κομμουνιστοῦ προέδρου, ὅπως καὶ τοῦ σοσιαλιστοῦ μας πρωθυπουργοῦ. Εἴμαστε ἐνεργὰ μέλη τῆς Εὐρωζώνης κι ἔχουμε ὑποχρεώσεις καὶ ἀπαιτήσεις, ἀλλὰ πρῶτα ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στοὺς λαούς μας• ἡ ὑπονόμευση τῆς χώρας μας ἄρχισε μὲ τὶς ὑπόγειες διαβουλεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς κερδοσκόπους –γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς»-, ὅπως καὶ τὰ ψέμματα τοῦ τέως Κυπρίου προέδρου. Ἡ κατάσταση εἶναι ἄλλη καὶ τὸ ἀπατηλὸ ὄνειρο τελείωσε• οἱ Κύπριοι ξεκινοῦν ἀπὸ καλύτερη ἀφετηρία σὲ σύγκριση μὲ ἐμᾶς, διότι γνωρίζουν τὴν κατάσταση.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Κύπρο, ἀλλὰ παρέμειναν ἐπιφυλακτικὲς ἐκεῖνες τῶν ἀναδυομένων χωρῶν• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,2939 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 122,6505 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1602,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,28. Οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Εὐρώπη αἰσθάνθηκαν ἀνακούφιση ἀπ’ τὴν συμφωνία, διότι ἀπεφεύχθησαν τὰ χειρότερα, ὄχι μόνο ἡ χρεωκοπία τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποτυχία τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐσωτερικῶν της προβλημάτων• οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τοὺς Γερμανοὺς πρώτους, ἀπέδειξαν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ οἰκονιμικὰ τῶν ἑταίρων τους, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Τὸ μήνυμα εἶναι σαφέστερο πρὸς τοὺς κερδοσκόπους, διότι ἡ κυπριακὴ κρίση ἀπέδειξε τὸ πόσο ἐπιβεβλημένη εἶναι ἡ θέσπιση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς• οἱ ἀντιρρήσεις περιορίζονται πλέον, διότι καὶ ἡ Βρεταννία εἶναι ἐκτὸς νυμφῶνος, ἂν καὶ παρουσιάσθηκε ἐπίθεση κερδσκοπικῶν κεφαλαίων στὸ κλείσιμο.

Ἀναδυόμενοι, πόλος ἕλξεως

Σὲ πόλο ἕλξεως τῶν φτωχῶν χωρῶν μετατρέπονται οἱ Ἀναδυόμενοι, μετὰ τὴν σινορωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς καὶ τὴν ἔμφασή τους σὲ οἰκονομικὴ καὶ στρατιωτικὴ συνεργασία• ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπέλεξε τὴν Ρωσία γιὰ τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικό, ὅπου ἐπὶ τριήμερο πρόβαλε, κατὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, τὴν φιλία καὶ συμμαχία τῶν δύο χωρῶν. Σήμερα στὴν Πραιτώρια ἐπισφραγίζεται, στὴ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ΒΡΙΚΣ, ἡ μετατροπή τους σὲ μόνιμο θεσμὸ στὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προνλήματα• κύριο θέμα εἶναι ἡ διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ νομίσματά τους καὶ ἡ ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὸ δολλάριο, ἀλλὰ καὶ ἡ σύσταση θεσμῶν γιὰ τὴν ἀμοιβαία ἐξυπηρέτησή τους καὶ τὴν παροχὴ βοηθείας στὶς φτωχὲς χῶρες. Στὴν πράξη ἀποδεσμεύονται ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐπειδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν κανονισμῶν λειτουργίας του• πλήττουν ἔτσι τὴν Οὐάσιγκτον στὴν εὐαίσθητη πτέρνα της.

Ἀποδιάλυση ἀντιπολιτευτικοῦ σχήματος

Ἡ διάσωση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας ἔχει καὶ τὶς πολιτικές της προεκτάσεις στὴν Ἑλλάδα, πέραν τῶν οἰκονομικῶν στὴν μεγαλόνησο περισσότερο, μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὑπογείων διεργασιῶν σὲ πολλὰ ἐπίπεδα• ἡ ἀντιπολίτευση στὸ σύνολό της ταυτίσθηκε μὲ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα, μὲ ἀποκορύφωσή τους τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Τὰ δεδομένα εἶναι ἄλλα πλέον• ἡ διάσωση ἔγινε, ὅσο ὀδυνηρὴ κι ἂν εἶναι, ἀλλὰ ἔχει πολὺ ὀλιγώτερες ἀρνητικὲς συνέπειες στοὺς Κυπρίους ἀπὸ ὅσο ἡ πρὸ τριετίας στοὺς Ἕλληνες. Τὰ γεγονότα εἶναι σαφῆ, στὴν μεγαλόνησο ἀπέτρεψαν τὴν ἀπότομη περικοπὴ τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, μὲ τραγικὲς συνέπειες στὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο καὶ τὶς δραματικὲς στὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς τους• τὸ σχέδιο ἐκεῖνο ἦταν τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν σύμπραξη τῶν κερδοσκόπων συμβούλων της, κι ὄχι τῶν Εὐρωπαίων, πολλῷ μᾶλλον δὲ διότι θεσμικὰ δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα παρεμβάσεων. Ἡ Εὐρωζώνη τοῦ 2013 εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 2010, ἀπὸ πλευρᾶς ἑνοποιήσεως τῶν θεσμῶν της καὶ μὲ ὁλοκλήρωσή της τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ ποὺ ἀναμένεται σύντομα• ἡ ἀξιολόγηση τῶν δυνατοτήτων τῆς Εὐρωζώνης ἀγνοεῖται παντελῶς ἀπ’ τὴν διαπλοκή, μὲ τὴν προβολὴ μαξιμαλιστικῶν αἰτημάτων. Ἀρκετὰ μάθαμε τὶς τελευταῖες μέρες, μᾶλλον ἐπειδὴ εἴχαμε τὴν ἄνεση παρακολουθήσεως τῶν κυπριακῶν καναλιῶν.
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ καθοριστικὸς παράγων τῶν ἐξελίξεων κι αὐτὴ ἄρχισε, μὲ ὅλο καὶ γρηγορώτερα βήματα• ἡ ἀγορὰ τὸ δείχνει ὁλοφάνερα, ὅταν μάλιστα στὶς τουριστικὲς περιοχὲς οἱ παραγγελίες τῶν καταστημάτων εἶναι πολλαπλάσιες ἐκείνων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου μετράει περισσότερο στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὶς ὅποιες προβλέψεις τῶν «σοφῶν», ὅταν μάλιστα τὶς ἔχουμε πληρώσει τόσο ἄσχημα τὰ τελευταῖα χρόνια• ἡ Κύπρος, μὲ τὴν ἄσκηση προσεκτικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἔχει τὴν δυνατότητα ἐπανεκκινήσεως σύντομα. Καταλύτης εἶναι ὁ τουρισμός• ἐὰν διατηρήσουν τὸ τουριστικὸ ρεῦμα ζωντανό, παρὰ τὴν τρομερὴ ζημία ἀπ’ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν μιὰ ὁλόκληρη ἑβδομάδα, τότε εἶναι εὔκολη ἡ ἀνάκαμψη, διότι ἔχει λίγους κλάδους καὶ δὲν φέρει τὸ βάρος ἀρνητικῶν τομέων, πλὴν ἐκείνων τῶν τραπεζῶν. Ὁ δημόσιος τομέας δουλεύει πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπ’ τὸν ἑλληνικό, ἐνῶ διατηροῦνται ἀνέπαφοι οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις, μὲ τὴν ἄμεση ζωντανὴ ἐπίδρασή τους στὴν ἀγορά• ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἦταν ἡ κυρία αἰτία τῆς πρωτοφανοῦς ὑφέσεως στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως. Ἔγινε μεθοδευμένα καὶ προγραμματισμένα σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν• κι αὐτὸ εἶχε ὑπογραμμισθεῖ ἀπ’ τὴν πρώτη ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκροὺπ ἀπ’ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, «δὲν θὰ πειράξουμε μισθούς, συντάξεις καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα», εἶχε τονίσει ἐπιγραμματικὰ ὁ πρόεδρος.
Ἐπειδή, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἴσως τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῆς κυπριακῆς κρίσεως εἶναι ἡ ἀπογύμνωση τοῦ ρόλου τῆς διαπλοκῆς• ἡ κατακραυγὴ ἐναντίον της γενικεύεται πλέον, ἀκόμη καὶ ἀπὸ πολλοὺς συνοδοιπόρους της, οἱ ὁποῖοι ὡς ποντικοὶ ἐγκαταλείπουν τὸ βυθιζόμενο σκάφος. Ὅσοι εἶχαν τὶς ὅποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν ρόλο της, ὁμολογοῦν πλέον ἀνοικτὰ τὴν πλάνη τους, διότι εἶχαν παρασυρθεῖ ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς• οἱ ἀποδείξεις εἶναι πολλές, ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῶν Ἑλλαδιτῶν καὶ τῶν Κυπρίων αὐξήθηκε, παρὰ τὴν πιὸ ὀργανωμένη πλύση ἐγκεφάλου στὴν ἱστορία, ὅπως καὶ ἡ πεποίθηση γιὰ προσαρμογὴ πρὸς τοὺς θεσμοὺς τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἀνοικτὴ παρέμβαση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα ὑπὲρ τῆς Τουρκίας καὶ ὁ «ἐξαναγκασμὸς» τοῦ Ἰσραὴλ στὴν ἐπαναπροσέγγιση μὲ τὴν Ἄγκυρα ἔπεσε ὡς καταπέλτης στὸ κεφάλι τῶν Ἀτλαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα• μᾶς εἶχαν πάρει τὰ μυαλὰ γιὰ τὴν σημασία τῆς φιλίας μὲ τὸ Ἰσραήλ, ὡς ἀντίβαρο στὴν τουρκικὴ ἀπειλή, κι ὡς διὰ μαγείας ἀλλάζουν τὰ πάντα. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει σημασία καὶ αὐτὴν διερευνᾶ ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ τηλεφώνημά του στὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του• ἔχει περιθώρια ἀντιδράσεως ὁ Ἑλληνσμός, μὲ πρωτοβουλίες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς μας συμμετοχῆς. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἄκριτη ἀμερικανόδουλη προπαγάνδα καὶ ἡ ἄνευ ὅρων παράδοσή μας στὰ συμφέροντά της. Τὰ σκέπτεται αὐτὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός.
Στὴν ἀντιπολίτευση τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα• εἶχαν ἐναποθέσει ὅλες τους τὶς ἐλπίδες στὴν ἀτλαντικὴ ἐξάρτηση, χωρὶς οὐδεμία ἐπιφύλαξη• χειρότερο παράδειγμα εἶναι ἡ προχθεσινὴ δήλωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, νὰ προσφέρει ἡ Ἑλλάδα βοήθεια δύο δις εὐρὼ στὴν Κύπρο γιὰ τὴν σωτηρία της. Ἡ Νέα Δημοκρατία τὸν κάλεσε νὰ σταματήσει τὶς ἀνοησίες καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ νὰ τὰ συζητάει αὐτὰ μὲ τὸν Καμμένο• τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὰ ἐπικίνδυνο, διότι αὐτὸς ὁ πολιτικὸς εἶναι ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως κι ἑπομένως διαδραματίζει θεσμικὸ ρόλο στὰ πολιτικά μας πράγματα. Κι ὁ ἴδιος μὲν ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀγραμματοσύνη του καὶ τὴν ἀσχετοσύνη του μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ διεθνῆ πράγματα• οἱ σύμβουλοί του τί ρόλο παίζουν; Δὲν παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις; Δὲν διαβάζουν τὶς εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες καὶ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις; Μᾶλλον ὄχι, ἀλλὰ αὐτὸ δύσκολα πολὺ τὸ δέχεται κανείς, διότι πολλοὶ ἀνώτεροι δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι γύρω του, μὲ καλὴ γνώση τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμάτων• ἡ ἐκδοχὴ ὅτι ἔγινε ἡ δήλωση διὰ τυχαίους λόγους εἶναι ἀκόμη χειρότερη, διότι δείχνει τὸν ἀνάλαφρο χαρακτῆρα του. Ἡ σκωπτικὴ ἑρμηνεία εἶναι ἡ πιθανώτερη, ὅτι εἶναι μυστικὸ ὄργανο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι ἡ ὅποια διαφορετικὴ ἄποψη δὲν εἶναι ἀποδεκτή• ἡ ἀσχετοσύνη μὲ τὰ πολιτικὰ πράγματα δὲν δικαιολογεῖται, οὔτε ἐπιτρέπεται, ὅταν μάλιστα ἀποδεικνύεται σὲ θεσμικοὺς παράγοντες.
Ἡ κυβέρνηση φαίνεται ὅτι ἔχει σαφῆ γνώση τῶν δεδομένων τῆς κρίσεως καὶ ἀκολούθεῖ μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς βρισκόταν σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ἀλλὰ καὶ μὲ διακριτικὲς παρεμβάσεις στοὺς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἡ πρώτη μέριμνα κι αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἐπιτυγχάνεται. Συμπληρωματικὸ ἐφαλτήριο ἀποβαίνει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ βρώμικου ρόλου τῆς διαπλοκῆς, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις τῆς προπαγάνδας της στὸν ἁπλὸ κόσμο• στὴν ψυχλογία μετράει περισσότερο αὐτό, διότι ἐπηρεάζει τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, τόσο ἀπαραιτήτων στὴν οἰκονομία. Ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαιώνεται, ὄχι μόνο ὅτι εἶχε σαφῆ γνώση τῶν δεδομένων –γνωστῶν καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, ἄλλο ἂν δὲν τὰ χρησιμοποιεῖ στὶς πολιτικές της ἀξιολογήσεις-, ἀλλὰ καὶ ἐμπεριστατωμένο πρόγραμμα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση• ἡ παρουσίαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς ἦταν διεξοδικὴ καὶ ἡ ἐνημέρωση πλήρης, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν ἀπουσία οὐσιαστικῶν ἐρωτήσεων ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα εἶναι σαφές, γιατὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει τὰ γεγονότα; μία ἑρμηνεία δίδεται, κατόπιν ἐντολῆς, διότι ὑποτίθεται ὅτι ἀνάγνωση τουλάχιστον γνωρίζουν. Ὅταν ὅμως ἐπιμένουν στὴν τακτική τους αὐτή, τότε ἡ ἀποκοπή τους ἀπ’ τὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι ἔρχεται μόνη της• ἀποδιαλύετναι τὸ πολιτικό τους σχῆμα καὶ ὁ χρόνος προσαρμογῆς εἶναι ἐλαχιστος πλέον, ἐὰν τὸ καταλάβουν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.