Προανακριτική, κατάθεση Γ. Παπανδρέου

Ἡ κατάθεση τοῦ Γεωργίου Παπαδρέου στὴν Προανακριτικὴ ἀναμένεται μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις, παρὰ τὶς ἀντιφάσεις του, τοῦ Ἰωάννη Διώτη • ὁ πρώην εἰσαγγελέας ἀποδείχθηκε λίαν ἀφελὴς καὶ ἀσυντόνιστος στὴν ἐπεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ του, ἀλλὰ καὶ χωρὶς σημειώσεις, ἐφ’ ὅσον γνωρίζει τὴν ἐλλιπῆ μνήμη του. Σήμερα καταθέτει ὁ πρώην ἀρχηγὸς τῆς ΕΥΠ, πρεσβευτής μας τώρα στὸ Λονδίνο, ὁ ὁποῖος ἔχει καταθέσει ἄλλα προηγουμένως, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται ὅτι ἐνημέρωνε συστηματικὰ τὸν πρωθυπουργό του. Τὴν ἴδια συνέπεια δείχνει καὶ στὰ διπλωματικά του καθήκοντα; διερωτῶνται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀμυντικὴ τακτικὴ τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ τσάρου του, διότι δὲν ἀποκλείεται καὶ νέα ἀνατροπὴ τῶν δεδομένων. Πάντως ἡ ὑστερικὴ ἔχασε τὸν τόνο της, κάτι λέει αὐτό.

Δύσκολος πρῶτος βηματισμὸς

Τὰ δύσκολα πρῶτα βήματα κάνει ἡ Κύπρος, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν της σήμερα καὶ τὰ αὐστηρὰ νομισματικὰ μέτρα κινήσεως κεφαλαίων, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν Ἑλλάδα ἀπορροφῶνται• ἡ περικοπὴ τῶν ἄνω τῶν 100000 εὐρὼ καταθέσεων στὴ Λαϊκὴ Τράπεζα θὰ ἀνέλθει καὶ στὸ 80%, μὲ ἄγνωστη τὴν ἡμέρα ἀναλήψεως τοῦ ὑπολοίπου, καὶ στὸ 50% τῆς Κύπρου. Στὴν Ἀθήνα ἡ πτώση στὸ Χρηματιστήριο περιορίσθηκε στὴ συνέχεια, καθὼς ἀμβλύνονται οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, λόγῳ τοῦ μικροῦ μέρους τῆς συμμετοχῆς τῶν συναλλαγῶν μὲ τὴν μεγαλόνησο. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἀποκτᾶ εὐρύτερες διαστάσεις στὴν Λευκωσία, μὲ τὶς εὐθύνες τῶν πολιτικῶν προσώπων καὶ τῶν τραπεζιτῶν στὴν λαθροχειρία τῶν καταθέσεων στὶς τράπεζες καὶ τῆς ἀντλήσεως δέκα δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν ΕΚΤ• ἡ Βουλὴ ζήτησε τὴν κατάθεση τῶν ὀνομάτων ὅσων πῆραν μεγάλα δάνεια στὴν Κύπρο, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἔχει ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον ἡ ἔρευνα αὐτή.

Ἀναταράξεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ

Ἔντονες ἀναταράξεις προκαλεῖ στὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ περισσότερο στὸν ΣΥΡΙΖΑ τὸ Κυπριακὸ ἡ στάση τῶν ἡγεσιῶν τους• ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα ἄσκησε δριμύτατη κριτικὴ γιὰ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ προέδρου τοῦ κόμματος, διότι τοὺς θεώρησε ὡς ἄμεση ἀναγνώριση τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ κριτικὴ θεωρεῖται ὡς ἀνταπόκρισή της στὴν κατακραυγὴ τῶν ὀργανωμένων μελῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων τῆς ἀγορᾶς, ὅτι αὐτὸ ὁδηγεῖ στὴν ἀπότομη πτώση τῆς ἐπιρροῆς στοὺς εὐρύτερους χώρους• οἱ συζητήσεις γίνονται στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ καὶ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς σὲ ἐπίπεδο βουλευτῶν. Πολλοὶ ἐκφράζουν φόβους γιὰ τὴν ἀπήχηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὲν ἀποκλείουν τὴν κατακόρυφη συρρίκνωσή της, διότι δείχνει ἡ ἡγεσία, ὅτι, οὔτε μὲ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι, οὔτε μὲ τὴν ἀριστερὴ πολιτικὴ κατὰ τοῦ εὐρώ, ἐνῶ ἐμφανίζεται ταυτισμένη πλήρως μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας. Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ Ἀμερικὴ καὶ Ἀγγλία ἐνισχύουν ἀρκετὰ τὴν πολεμική.

Πλήρη γνώση πρωθυπουργοῦ

Ὁ Ἰωάννης Διώτης φροντίζει πλέον μόνο γιὰ τὴν ἐλάφρυση τῆς θέσεώς του καὶ καρφώνει πλέον Γεώργιο Παπανδρέου καὶ Γεώργιο Παπακωνσταντίνου γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• γνώριζαν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὰ πάντα, κατέθεσε στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, καὶ τὰ σκέπαζαν. Ὁ ὑπουργὸς ἔδωσε στὸν διευθυντὴ τοῦ ΣΔΟΕ τὸ στίκ, εἴκοσι μέρες ἀφοῦ ἄλλαξε ὑπουργεῖο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα ποὺ κατέθεσε, στὰ ὁποῖα παραθέτει καὶ τὴν πλήρη ἐνημέρωση τοῦ διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ καὶ μέσῳ αὐτοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ• οἱ ἀνακρίσεις παίρνουν ἄλλη κατεύθυνση, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι εἶχαν γνώση ὅλων τῶν λεπτομερειῶν ἀπ’ τὴν ἀρχή. Ἡ κατάθεσή του συνεχίζεται, ἀλλὰ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ κατάθεση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ.

SAP, ἐπενδύσεις λογισμικοῦ

Ἡ ἀπόφαση τῆς μεγαλυτέρας ἑταιρείας λογισμικοῦ τῆς Εὐρώπης, SAP, εἶναι ἡ πλέον σημαντικὴ οἰκονομικὴ εἴδηση τῆς δεκαετίας• ἡ SAP μεταφέρει τὴν ἕδρα Νοτίου Εὐρώπης στὴν Ἑλλάδα, ἱδρύει κέντρα καινοτομίας καὶ τὰ συνδέει μὲ τὰ ἐρευνητικὰ κέντρα τῶν Πανεπιστημίων. Ὁ Jim Hageman Snabe ἔδωσε τὶς διαβεβαιώσεις αὐτὲς στὸν πρωθυπουργό, ὄχι έπειδὴ γιατὶ ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἐπειδὴ γνωρίζει τὶς δυνατότητες τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ• τὴν δημιουργικὴ σύνθεση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἐπιθυμεῖ ἀξιοποιῆσαι καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοὺς πρόσφερε ὅλες τὶς δυνατότητες. Ἡ χώρα μας προορίζεται γιὰ κέντρο ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὄχι μόνο στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ παγκοσμίως. Τὰ προωθεῖ ἀπὸ δεκαετία «Τὸ Ἐμμελές», ἀλλὰ τώρα περνᾶνε σὲ φάση ἐφαρμογῆς.

Στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστὰς

Ὁ Πελοπίδας ἀναχώρησε μὲ τοὺς τραικόσιους ἱππεῖς ἐναντίον τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴ ἀπελευθέρωση τῶν θεσσαλικῶν πόλεων• θεωροῦσε ὑποχρέωσή του τὸν ἀγῶνα αὐτόν. «Ἐπιθυμοῦντα καὶ φιλοτιμούμενον ἐν οἷς χρόνοις Λακεδαιμόνιοι»• τὸ εἶχε ἐπιθυμία καὶ διακαῆ πόθο τὸν καιρὸ ποὺ οἱ Λακεδαιμόνιοι. «Διονυσίῳ τῷ Σικελίας τυράννῳ στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστὰς ἔπεμπον»• στὸ Διονύσιο τὸν μικρὸ τὸν τύραννο τῆς Σικελίας ἔστελναν στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστάς. «Ἀθηναῖοι δὲ μισθοδότην Ἀλέξανδρον εἶχον καὶ χαλκοῦν ἵστασαν ὡς εὐεργέτην»• καὶ οἱ Ἀθηναῖοι παίρνανε χρήματα ἀπ’ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ στήσανε χάλκινο ἀνδριάντα ὡς εὐεργέτη. «Τότε τοῖς Ἕλλησιν ἐπιδεῖξαι Θηβαίους μόνους ὑπὲρ τῶν τυραννουμένων στρατευομένους»• τότε μόνοι οἱ Θηβαῖοι στοὺς Ἕλληνες ἐκστράτευαν κατὰ τῶν τυραννουμένων. «Καὶ καταλύοντας ἐν τοῖς Ἕλλησι τὰς παρανόμους καὶ βιαίους δυναστείας»• καὶ κατέλυαν τὶς μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων παράνομες καὶ βίαιες δυναστεῖες. Ἧταν ἡ ἔκπτωση τῆς ἀμέσου δημοκρατίας κυρίως εἰς Ἀθήνας.

Ὁλλάντ, ἐγγύηση καταθέσεων

Οἱ ἐγγυήσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὴν προστασία τῶν καταθέσεων στὴν Εὐρωζώνη ἔρχεται ὡς ἀπάντηση στὴν διαστρέβλωση τῶν δηλώσεων τοῦ Γέρουν Ντιλσλεμπλάουμ• ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀπάντησε στὴν πράξη στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκοπικοὺς κύκλους κι ἔκλεισε τὸ θέμα. Οἱ καταθέσεις εἶναι δευτερεῦον θέμα πλέον, ὅταν εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐξαφάνισή τους, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Βρεταννία• τὸ πρόσχημα τοῦ πολέμου κατὰ τῆς Εὐρωζώνης χάνεται, ὅχι μόνο λόγῳ τῶν ἐπισήμων δηλώσεων, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν εὐνοϊκὰ πρὸς τὴν Εὐρωζώνη. Τὸ πρόβλημα στὴν Κύπρο εἶναι ἄλλο, οἱ εὐθύνες τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως στὴ συγκάλυψη τῶν διαρροῶν κεφαλαίων, ὄχι νομίμων τῶν περισσοτέρων• οἱ παρεμβάσεις τοῦ διοικητοῦ τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης δείχνουν ἐνοχή, καθὼς ἤδη ὁμολόγησε, ὅτι ἀπὸ πέρυσι ἔπρεπε ἐπιδιῶξαι τὴν ὑπαγωγὴ στὸ Μνημόνιο. Ποιὸς τὴν καθυστέρησε καὶ γιὰ ποιὸ λόγο, εἶναι ὑπόθεση πλέον τοῦ ἀνεξαρτήτου δικαστοῦ.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις στὴ Δύση, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, γεγονὸς καταγράφον τὴν διαφορὰ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2778 δολλάρια καὶ 120,5206 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1591, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 109,45. Ἡ παραφιλολογία γύρω ἀπ’ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἑπόμενος στόχος εἶναι ὁ φορολογικὸς παράδεισος τοῦ Λουξεμβούργου, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἀντιγερμανικὲς δηλώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ• ἡ διαφορὰ τοῦ δουκάτου μὲ τὴν Κύπρο εἶναι μία, ἡ ἀνθηρὴ οἰκονομική του κατάσταση, διότι ἐὰν ζητήσει καὶ αὐτὸ βοήθεια θὰ ὑποστεῖ μᾶλλον τὴν ἴδια μεταχείριση. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁπωσδήποτε ὑπερβολικὸς καὶ ὀφείλεται περισσότερο στὴν ἀτλαντικὴ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς καὶ λιγώτερο στὰ οἰκονομικὰ δεδομένα• τὸν προηγούμενο μῆνα ἐπέστρεψαν 2,8 δις εὐρὼ στὶς τράπεζες, ἐνῶ ἡ κυπριακὴ κρίση δὲν προκάλεσε τουλάχιστον νέα τάση ἐκροῆς.

Ἑνιαῖο μέτωπο τῶν ΒΡΙΚΣ

Οἱ πέντε ἡγέτες τῶν Ἀναδυομένων συμφώνησαν στὴν ἑνιαία τους στάση στὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα, καὶ στὰ πολιτικὰ ὀλιγώτερον, ἀπέναντι στὸν δυτικὸ κόσμο• οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς ἐνέκριναν τὴν διάθεση τεσσαράκοντα δις δολαρίων βοήθεια στὶς φτωχὲς χῶρες καὶ τὴν σύσταση Τραπέζης Ἀναπτύξεως, μὲ κεφάλαιο πεντήκοντα δις, ἀλλὰ δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία συστάσεώς της. Στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως στὸ Ντάρμπαν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ἡ Κίνα καὶ ἡ Βραζιλία ὑπέγραψαν νομισματικὴ συμφωνία, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ νομίσματά τους καὶ τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὸ δολλάριο, μὲ σκοπὸ τὴν προστασία τους ἀπ’ τὶς συναλλαγματικὲς κρίσεις• αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντάσσεται καὶ ἡ Βραζιλία στὴν νομισματικὴ συμφωνία, Κίνας, Ρωσίας καὶ Ἰνδιῶν γιὰ τὶς συναλλαγές τους. Τὸ μέτρο ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν ἄρνηση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, παρὰ τὶς πιέσεις τους.

Συρία, ἀναγνώριση ἀνταρτῶν

Ὁ Ἀραβικὸς Σύνδεσμος ἀναγνώρισε τὴν συριακὴ ἀντιπολίτευση καὶ τῆς παραχώρησε τὴν θέση της στὶς ἐργασίες του• ἡ κίνηση ἔχει συμβολικὴ σημασία, ἀλλὰ ὁδηγεῖ ἀκόμη περισσότερο στὴν ἀπομόνωση τοῦ καθεστῶτος. Ἤδη οἱ Γάλλοι ζήτησαν τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ ἀντέδρασαν οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ πιέζουν ἐπίσης πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, μὲ παράλληλες ὅμως μυστικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ Ἰράν• ὁ πόλεμος τῶν φυλῶν μαίνεται στὴ χώρα, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ ἀνυπολογόγιστες ὑλικὲς ζημίες. Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα πιέζουν γιὰ μεταβατικὴ λύση, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἀσκοῦν πλέον οὐσιαστικὴ ἐπιρροὴ στὸ καθεστώς• ἡ προσέγγιση Ἰσραὴλ καὶ Τουρκίας, ἐὰν προχωρήσει κατὰ τὰς εὐχὰς τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλάζει τὰ δεδομένα, διότι ἐξωθεῖ τοὺς Ἄραβες σὲ ἀντίθεση. Τοὺς ἐνοχλεῖ πολύ.

Κύπρος, πολλοὶ ὑπεύθυνοι

Οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κρίση στὴν Κύπρο ἀποκαλύπτεται ὅτι εἶναι πολλοί, μὲ πρώτους τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως• ὁ πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης φέρει ἴσως τὴν χειρότερη εὐθύνη, διότι δὲν ἐνημέρωσε ἐγκαίρως τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, γιὰ τὴν σπατάλη τῶν δύο μεγάλων τραπεζῶν, οὔτε καὶ πίεσε τὸν πρόεδρο, πέραν τῆς ἁπλῆς κατόπιν ἑορτῆς καταγγελίας του. Φυσικά, ἡ ἄρνησή του σὲ παραίτηση ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἐνοχῆς του, διότι μᾶλλον τὸν ἑαυτούλη του ἐπιδιώκει προστατεῦσαι• οἱ ἔρευνες ὅμως τῶν ἀνακριτῶν θὰ ἀποκαλύψουν τὰ γεγονότα καὶ ἡ ΕΚΤ θὰ ἀποσύρει ἀμέσως τὴν στήριξή της. Ὁ κομμουνιστὴς πρόεδρος καὶ ἡ συντροφιά του ἦταν οἱ ὀλετῆρες τῆς μεγαλονήσου, τυφλὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅπως στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.