Σκάνδαλα, ἑβδομὰς ραγδαίων ἀποκαλύψεων

Ἐνώπιον ραγδαίων ἀποκαλύψεων βρισκόμαστε αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, καθὼς καλοῦνται στὴν Προανακριτικὴ τῆς λίστας Λαγκὰρντ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς καὶ ὁ τσάρος του, ἀλλὰ καὶ οἱ οἰκονομικοὶ Εἰσαγγελεῖς ἀσκοῦν τὶς διώξεις γιὰ τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα• συμπληρωματικὰ ἔρχονται οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς καταθέσεις πολιτικῶν προσώπων στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς διασυνδέσεις τῶν κουκουλοφόρων τῆς Χαλκιδικῆς μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Στὴν λίστα Λαγκὰρντ δὲν τηροῦν πλέον τὰ προσχήματα κι ὁ καθένας φροντίζει γιὰ τὸ τομάρι του, ὅπως ὁ κατηγορούμενος πρώην εἰσαγγελέας, ὁ ὁποῖος καταθέτει σήμερα κατ’ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν πρώην ἀρχηγὸ τῆς ΕΥΠ• οἱ πάλαι ποτὲ λαλίστατοι πολιτικοί τους προϊστάμενοι ἔχουν καταπιεῖ τὴν γλῶσσα τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑστερικὴ ἐμφανίζεται λίαν ὑποτονική, λόγῳ διασυνδέσεων πολλῶν νῦν καὶ τέως κορυφαίων…

Ὑπονόμευση ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἑστιάζεται πλέον στὴν παρεμπόδιση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ στὴν διοχέτευση στὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ πληροφοριῶν περὶ δῆθεν ἀδιεξόδου• ἡ διόγκωση τρεχόντων προβλημάτων καὶ ἡ πομπώδης ἀναπαραγωγή τους εἶναι γνωστὴ μέθοδος, ἀλλὰ τώρα ἀποβλέπει στὴν καθυστέρηση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεεως καὶ στὴν στέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὴν ζωογόνο ρευστότητα. Ἔτσι ἔγινε καὶ τὸν Δεκέμβριο, μὲ τὴν νέκρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν• ἀλλὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπανάληψη τῆς ἴδιας δολιοφθορᾶς, γιατὶ κυβέρνηση καὶ Εὐρωζώνη εἶναι πλήρως ἐνήμερες γιὰ τὰ βρώμικα σχέδια καὶ γιατὶ ἔχει γίνει πολὺ σημαντικὸ ἔργο, ὁπότε πέφτει στὸ κενὸ ἡ καταστροφολογία. Ἤδη ἡ ALPHABANK ἄρχισε τὴν διαδικασία καὶ ἀπέστειλε τὶς προσκλήσεις γιὰ γενικὴ συνέλευση, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Ἐθνικὴ καὶ Πειραιῶς• τὸ εὐοίωνο εἶναι ὅτι δὲν ἐπηρεάζεται πλέον ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς.

Κύπρος, μέτρα ἀνακάμψεως

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀνακοίνωσε δώδεκα μέτρα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων στὴν Κύπρο• τὰ περισσότερα ἀφοροῦν τὴν ἁπλοποίηση τῆς γραφειοκρατίας γιὰ τὶς ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ἵδρυση καζίνου, μὲ σκοπὸ τὴν προσέλκυση τουριστῶν ἀπ’ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἀπήχηση τῶν μέτρων εἶναι εὐνοϊκὴ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς ἀποκαθίσταται ἡ ἠρεμία στὴν ἀγορὰ καὶ αἴρονται σταδιακὰ τὰ περισσότερα περιοριστικὰ μέτρα κινήσεως κεφαλαίων• ἡ ἀξιοθαύμαστη σύνεση τῶν Κυπρίων καθίσταται ἡ λυδία λίθος, παρὰ τὴν δημοσίευση πληροφοριῶν γιὰ ἐκροὴ κεφαλαίων τὴν παραμονὴ τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων. Ἡ κοινὴ γνώμη πάντως ἔχει κάνει δεκτὴ μὲ ἀνακούφιση τὴν ἀνάθεση σὲ τριμελῆ ἐπιτροπὴ τῶν ἐρευνῶν, μὲ τὴν συνδρομὴ εἰδικῶν ἐμπειρογνωμόνων, γιὰ τὴν διακίνηση κεφαλαίων• οἱ διασυνδέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων καὶ τοῦ προηγούμενου προέδρου ἐπιχειροῦν ἀποπροσανατολισμό, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση, διότι οὔτε τὰ δημοσιογραφικά τους ὄργανα πείθονται…

Ρίζες δημοτικῆς μουσικῆς

Στὸν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῆς δημοτικῆς μας μουσικῆς ἀποδίδει ὁ Λεωνίδας Καβάκος τὴν ἐμπνευση τῆς σημαντικῆς συνεισφρορᾶς του στὴν τέχνη• ὁ παγκοσμίως γνωστὸς βιρτουόζος τοῦ βιολιοῦ ἐπέλεξε δώδεκα μαθητὲς ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ τοὺς παρέδωσε μαθήματα μουσικῆς στὸν Παρνασσό. Οἱ μαθητές του ἐπέδειξαν τὶς ἱκανότητές τους στὰ ὄργανά τους, ἀλλὰ καὶ γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ τὴν ἑλληνικὴ μουσική, σὲ ὅλες της τὶς μορφές, ἀπ’ τὴν δημοτική, τὴν γνήσια συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς, μέχρι τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ τὴν καλὰ λαϊκή• ὁ πλοῦτος τῶν τρόπων ἐκφράσεών της ἐντυπωσίασαν τοὺς ξένους μαθητές. Ὁ Λεωνίδας Καβάκος μᾶς δείχνει τὸν δρόμο, ἂν καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι, «θυσιάσαμε στὸ λαϊκισμὸ τὴν δημοτική μας μουσική».

Ποῦτιν, θεώρηση γυμνασίων

Στὴν ἐπιθεώρηση τῶν μεγάλων ἀεροναυτικῶν γυμνασίων στὸν Εὔξεινο πόντο προχώρησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν τὸ περασμένο Σάββατο• ὁ Ρῶσος πρόεδρος εἶχε διατάξει τὴν διενέργεια γυμνασίων, μὲ τριάκοντα πλοῖα, ἑπτὰ χιλιάδες ἄνδρες καὶ 250 ἀεροσκάφη, ἀμέσως μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κατὰ τῆς Κύπρου. Ἡ προσωπική του παρουσία εἶναι σαφέστατη ἔνδειξη τῆς πολιτικῆς σημασίας τῶν γυμνασίων, ἐνῶ τὴν ἑπομένη ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ τηλεφώνησε στὸν Γιαννάκη Κασουλίδη καὶ τὸν κάλεσε στὴ Μόσχα• τὸ Κρεμλίνο διαμηνύει πρὸς ἅπαντας, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Κύπρο δὲν ἀλλάζει τὴν πολιτική του στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὶς σχέσεις του μὲ τὴν μεγαλόνησο. Ἡ πολιτική του παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἐνισχύεται μὲ ἔμφαση.

Καλουμένας Κυνὸς κεφαλὰς

Ὁ Πελοπίδας συνάντησε τὸν στρατὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου στὴν περιοχὴ τῶν Κυνός κεφαλῶν, κοντὰ στὰ Φάρσαλα κι ἀμέσως ἑτοιμάσθηκε γιὰ τὴν μάχη, παρ’ ὅλο ὅτι ἦταν ὑπερδιπλάσιοι οἱ ἐχθροί• τὸν διακατεῖχε τὸ προσωπικό του μίσος κατὰ τοῦ τυράννου. «Ἀνατεινόντων δὲ πρὸς τὸ μέσον κατὰ τὰς καλουμένας Κυνὸς κεφαλὰς λόφων παρεκλινῶν καὶ ὑψηλῶν»• ἐπειδὴ πρὸς τὸ μέσο ὀρθώνονταν ὑψηλοὶ καὶ ἀπότομοι λόφοι ὀνομαζόμενοι Κυνὸς κεφαλές. «Ὥρμησαν ἀμφότεροι τούτους καταλαβεῖν τοῖς πεζοῖς»• ὥρμησαν ἀμφότεροι νὰ τοὺς καταλάβουν μὲ τὸ πεζικό. «Τοὺς δ’ ἱππεῖς ὁ Πελοπίδας πολλοὺς κἀγαθοὺς ὄντας ἐφῆκε τοῖς ἱππεῦσι τῶν πολεμίων»• τοὺς ἀρκετοὺς καὶ διαλεκτοὺς ἱππεῖς του ὁ Πελοπίδας τοὺς ἔρριξε ἐναντίον τοῦ ἐχθρικοῦ ἱππικοῦ. «Ὡς δὲ οὗτοι μὲν ἐκράτουν καὶ ξυνέπεσον εἰς τὸ πεδίον τοῖς φεύγουσεν»• καθὼς δὲ αὐτοὶ νικοῦσαν καὶ κυνηγοῦσαν τοὺς τρομαγμένους ἐχθρούς. Ἦταν δεδομένη ἡ νίκη γιὰ τοὺς Θηβαίους λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ἠθικοῦ των.

Ὡριμότης Κυπρίων, Εὐρωζώνη

Ἡ ὡριμότης τῶν Κυπρίων καὶ ἡ ἀξιοπρεπὴς καὶ συνετὴ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως ἄλλαξε τὰ πολιτικὰ δεδομένα στὴν Εὐρωζώνη, πέραν ἐκείνων στὴ μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἑλλάδα• τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα πίστευαν ἀκράδαντα ὅτι θὰ ξεσπάσει πανικὸς καὶ ἀναταραχὴ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν κι εἶχαν ἀποστείλει δεκάδες συνεργεῖα γιὰ τὴν περιγραφή τους καὶ τὴν ἀναμετάδοσή τους παγκοσμίως. Ἦταν ὅλα ἤρεμα καὶ ὁμαλά, μὲ λίγο περισσότερη οὐρὰ ἀπ’ τὶς κανονικὲς μέρες• ἡ ἀπογοήτευση φαινόταν στὰ πρόσωπα τῶν ἀνταποκριτῶν τους καὶ κατεγράφη στὰ σχόλια τῆς διαπλοκῆς, ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίας. Ἡ κρίση στὴν Κύπρο ἀντιμετωπίζεται καὶ ἡ Εὐρωζώνη σημειώνει ἄλλη μία μεγάλη νίκη, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Ἑλλάδα τὸ τελευταῖο δεκάμηνο• ἡ πολιτική της ἦταν σωστή, διότι ἀπαραίτητη προτεραιότητα εἶναι ἡ προσαρμογὴ τῶν ἑταίρων πρὸς τὴν ἑνιαία πολιτική. Ἡ δημιουργία κλίματος εὐρύτερης ἀστάθειας ἀπέτυχε παταγωδῶς. Σὲ ἀναδίπλωση ὑποχεώνονται.

Νομισματικὰ Ἀναδυομενων

Ἡ ἀπόφαση τῶν ΒΡΙΚΣ, γιὰ τὴν σύσταση Ταμείου Νομισματικῆς Ἀλληλεγγύης, προκαλεῖ σοβαρὲς ἀλλαγὲς στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς συναλλαγές• τὸ Ταμεῖο ἀρχίζει μὲ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλαρίων καὶ ἔχει ἀποστολὴ τὴν ἀντιστάθμιση τῶν προβλημάτων στὶς πέντε χῶρες ἀπ’ τὶς νομισματικὲς κρίσεις. Οἱ ΒΡΙΚΣ ἔχουν τὴν ἄνεση διαθέσαι τὰ ποσὰ αὐτά, διότι μόνο ἡ Κίνα ἔχει συναλλαγματικὰ διαθέσιμα ἄνω τῶν τριῶν τρις δολλαρίων καὶ ἀκολουθοῦν Ρωσία καὶ Βραζιλία• ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται ὡς πρόκληρη πρὸς τοὺς Δυτικούς, δηλαδὴ τοὺς Ἀμερικανοὺς κυρίως, γιὰ τὴν ἄρνησή τους ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τῶν Ἀναδυομένων στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Πλήττουν τὴν Οὐάσιγκτον στὸ εὐαίσθητο σημεῖο τους, στὴν περιθωριοποίηση τοῦ δολλαρίου στὶς διεθνεῖς συναλλαγές• ἤδη οἱ πέντε χῶρες, μὲ τὸ 20% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, διενεργοῦν τὶς συναλλαγές τους στὰ νομίσματά τους, ἐνῶ σταδιακὰ ἐπεκτείνουν τὸ μέτρο καὶ στὶς ἄλες ἀναδυόμενες χώρες.

Ἐσωτερικά, Βορείου Κορέας

Οἱ πολεμικὲς κραυγὲς τοῦ χοντρούλη τῆς Βορείου Κορέας ἐκτοξεύονται ἀποκλειστικὰ γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση κι ὄχι γιὰ τὴν πρόκληση διεθνοῦς κρίσεως καὶ πολὺ περισσότερο πολεμικῆς συρράξεως• τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἀντιμετωπίζει τρομερὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ ὁ πληθυσμός του ζεῖ στὰ ὅρια τῆς πείνας, καθὼς δέχεται σημαντικὴ διεθνῆ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια. Ἡ Νότιος Κορέα δείχνει ὅτι δὲν τὶς παίρνει καὶ πολὺ στὰ σοβαρὰ τὶς ἀπειλὲς αὐτές, παρὰ μόνο διατάσσει τὴν μερικὴ ἐπιφυλακὴ τοῦ στρατοῦ της γιὰ τὸν φόβο τῶν Ἰουδαίων• οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν τὶς ἴδιες ἀντιδράσεις, ἂν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον φουσκώνει λίγο τὰ πράγματα γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους ἐπίσης. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι, χωρὶς τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον τοῦ Πεκίνου καὶ τῆς Μόσχας, ἡ Πουὸμγκ Γιὰνγκ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε• οἱ δύο γείτονές της ἦταν πολὺ αὐστηροὶ στὶς προειδοποιήσεις τους γιὰ ἠρεμία καὶ συγκράτηση. Ἡ κρίση ἐκτονώνεται, ἀλλὰ τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα παραμένουν στὸ ἀπόγειο.

Κύπρος, ἀποδέσμευση πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ διαμόρφωση τῆς νέας πολιτικῆς δυναμικῆς ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως στὴν Κύπρο τὸ περασμένο εἰκοσαήμερο• οἱ Κύπριοι ἀνέτρεψαν ὅλα τὰ προγνωστικὰ τῶν ἀμερικανοτραφῶν πολιτικῶν προφητῶν καὶ τῶν προφεσσόρων οἰκονομολόγων τους. Δὲν τοὺς ἔκαναν τὴν χάρη κι ἀντέδρασαν μὲ ὡριμότητα καὶ σωφροσύνη ἀπέναντι στὴν οἰκονομική τους ἐξαθλίωση• δέχθηκαν μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ καρτερία τὴν τύχη τους, ἀλλὰ καὶ ἀπέδειξαν τὴν ἀποφασιστικότητά τους καὶ τὴν θέλησή τους γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς στάσεως αὐτῆς στὴν πολιτική μας ζωὴ εἶναι πλέον σὲ ἐξέλιξη, διότι διαμορφώνονται ἄλλα δεδομένα κι ἄλλη δυναμική• ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη τῆς νέας ἐποχῆς. Ἡ ἀλληλεσύνδεση οἰκονομικῶν ἐξελίξεων καὶ πολιτικῶν ἐπιπτώσεων εἶναι πάντοτε ἐμφανέστερες στὶς μεταβατικὲς ἐποχὲς κι ἡ τωρινὴ ἔχει αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά. Ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα περίμεναν τὴν πλήρη διάλυση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, μὲ τὶς προεκτάσεις της στὴν ἑλληνική, καὶ ἀκραῖες πολιτικὲς ἀντιδράσεις πανικοῦ τοῦ κόσμου καὶ κοινωνικῶν ἐκρήξεων• συνέβη ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, οἱ Κύπριοι ἐπέδειξαν σύνεση κι αὐτοσυγκράτηση, μαζὶ μὲ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη καὶ πολιτικὴ ἀποφασιστικότητα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως. Οἱ ἀρετὲς τῶν Ἑλλήνων ἀνεδείχθησαν καὶ πάλι, ὅπως τὸ 1974 μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ τὴν μαζικὴ ἐκδίωξη τοῦ ἑνὸς τρίτου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς μεγαλονήσου ἀπ’ τὶς ἑστίες του.
Ἡ σύνεση καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ ἐπιτρέπει στοὺς Κυπρίους τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως καὶ τὴν πληρέστερη ἀξιολόγηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων• διαθέτει ἡ μεγαλόνησος ἀρκετοὺς κλάδους, γιὰ τὴν μικρὴ οἰκονομία της –πάντως πολὺ περισσότερους ἀπὸ ἐκείνους τῆς ἑπομένης τῆς εἰσβολῆς, ὅταν οἱ πλούσιες περιοχές της κατελείφθησαν ἀπ’ τοὺς Τούρκους κι ἀκόμη δὲν ἀξιοποίηθηκαν οὔτε κατὰ τὸ ἕνα δέκατο τῶν δυνατοτήτων τους-, ὅπως εἶναι ὁ τουρισμός, ἡ παραγωγὴ ἀγροτικῶν προϊόντων ποιότητος, ἡ παροχὴ οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία. Τὰ ἑλληνικά τους καλοῦνται ἀξιοποιῆσαι ἐπειγόντως. Τὰ πρῶτα μηνύματα εἶναι παρήγορα, διότι οἱ τουριστικὲς κρατήσεις αὐξήθηκαν, μετὰ τὴν ἀξιοθαύμαστση στάση τῶν Κυπρίων• «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι κι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται στὴν πράξη. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος εἶχε ὑποστεῖ πλύση ἐγκεφάλου, γιὰ τοὺς κακοὺς Κυπρίους μὲ τὸ διεφθαρμένο τραπεζικὸ σύστημα, καὶ ἀνέμενε σπαρακτικὲς στιγμὲς μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τεραπεζῶν• ἔκπληκτοι εἶδαν στὶς μικρὲς ὀθόνες ἤρεμους καὶ ἀποφασιστικοὺς ἀνθρώπους, νέους καὶ ἡλικιωμένους, σκεπτικοὺς καὶ περίφροντεις νὰ περιμένουν ὑπομονετικὰ στὴν οὐρά. Τοὺς θαύμασαν κι ἡ πρώτη τους ἀντίδραση ἦταν νὰ ἐπισκεφθοῦν περισσότεροι στὸ νησί τῆς Ἀφροδίτης… Σὲ διαφήμιση τῆς μεγαλονήσου μετετράπη ἡ καταστροφολογία τῶν κερδοσκοπικῶν κέντρων.
Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ ἴδιο εὐνοϊκός, ἂν ὄχι καὶ περισσότερο, διότι ἔχουμε περάσει ἐμεῖς τὴν πρώτη καὶ δυσκολώτερη φάση• ἡ ἀλλαγὴ στὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς διαχέεται σὲ ὅλα τὰ στρώματα, ἐνῶ παρουσιάζονται καὶ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις ἀντιστροφῆς τῆς πορείας, ὅπως εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως, οἱ περισσότερες προσλήψεις ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις, τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ. Αὐτὰ καταγράφονται στὶς γειτονιὲς καὶ στὶς πλατεῖες, ὅπως καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς δικαιούχους τεσσάρων δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ δημόσιο, μὲ τὴν ἀντίστοιχη αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς• ἀπὸ μικροπράγματα γίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, διότι πάντοτε τὰ πρῶτα βήματα, μετὰ ἀπὸ μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι τὰ πιὸ δύσκολα. Κι ὁ δειλὸς βηματισμὸς ἄρχισε, ἐνῶ συγκλίνουν καὶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τοὺς ἄλλους παράγοντες, ὅπως τὰ μεγάλα ἔργα, τὰ κοινοτικὰ κονδύλια, οἱ ξένες ἐπενδύσεις σὲ ὅλους τοὺς κλἀδους καὶ πρωτίστως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία -διότι ἡ χρονικὴ ὑστέρηση σὲ αὐτὴν εἶναι ἐλάχιστη γιὰ τὴν ἐφαρμογή της-, στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἄλλων δυναμικῶν μας κλάδων καὶ τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν μας• στὴν τοπικὴ ἀγορὰ φαίνονται καλύτερα αὐτά, ὅπως εἶναι οἱ παραγγελίες ἀπ’ τὰ καταστήματα τῶν τουριστικῶν περιοχῶν γιὰ τὸν ἐφοδιασμό τους. Ἔχουν μηνύματα γιὰ αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος καὶ προετοιμάζονται ἐγκαίρως, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τριετίας.
Οἱ ἀντανακλάσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ἄμεσες καὶ οὐσιαστικές• στὴν Κύπρο ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀποδείχθηκε ἱκανὸς πολιτικὸς καὶ μὲ διορατικότητα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Ἐὰν ἡ Βουλὴ τὸν εἶχε ἀκούσει, μετὰ τὴν πρώτη ἀπόφαση γιὰ φορολόγηση τοῦ 10% τῶν καταθέσεων, θὰ ἦταν εὐκολώτερη ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως• οἱ βουλευτὲς τὴν ἀπέρριψαν, μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας… καὶ πανηγύρισαν γιὰ τὴν ψῆφο τους, ὁπότε δέχθηκαν μιὰ βδομάδα μετὰ τὴν περικοπὴ τοῦ 80% καὶ ἐσιώπησαν… Ἡ οἰκονομικὴ πτυχὴ εἶναι ἡ χειρότερη, διότι ἔμεινε ἀπονεκρωμένη ἀπὸ ρευστότητα ἡ οἰκονομία τῆς νήσου ἐπὶ δώδεκα μέρες, μὲ τὶς τραγικὲς ἐπιπτώσεις της σὲ ὅλους τοὺς κλάδους της• ἡ εὐθύνη βαρύνει τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ὑποστήριξαν τὴν ψῆφο αὐτή, καθὼς καὶ τοὺς πολιτικοὺς τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως. Ἡ ἀπόχρωσή τους εἶναι γνωστή, ὅλοι τους ἀριστερᾶς προελεύσεως καὶ ἐμβαπτίσματος, ἀλλὰ ἀμερικανικῆς καθοδηγήσεως καὶ θεωρητικῆς διαχύσεως• ἡ ἔκθεσή τους στὸν κόσμο καταγράφεται καλύτερα στὴν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Κυπρίων, παρὰ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ἀλλὰ οἱ Κύπριοι ἔχουν ὑψηλῆς ποιότητος κρατικὴ τηλεόραση καὶ ὑπεύθυνους δημοσιογράφους, εἶδος ἐξαφανισθὲν στὴν Ἑλλάδα. Τέλος, ἡ λογοδοσία ἔχει ἀρχίσει κι αὐτὸ εἶναι πρὸς τιμήν τους• δὲν παρουσιάζονται τὰ συμπτώματα τῆς δειλοῦς καὶ δουλικῆς ἀποκρύψεως τῶν γεγονότων, ὅπως σὲ ἐμᾶς γιὰ τὴν τριετία…
Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀμεσώτερες, διότι κυριαρχεῖται ἡ πολιτική μας ζωὴ ἀπ’ τὴν καθοδήγηση τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων• ἡ κυπριακὴ κρίση ἀπετέλεσε τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ καταλάβουν ὅλοι τὸ βαθμὸ τῆς ἐξαρτήσεως ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα σχεδὸν ἁπάντων τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ πολλῶν βουλευτῶν τῆς συμπολιτεύσεως. Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς εἶχε τὴν ἐπιτυχία της μὲ τὴν ὑπονόμευση καὶ ἀνατροπὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ὅπως καὶ μὲ τὴν ἀποθέωση τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως ἐπὶ διετία• ὁ κόσμος ἀφέθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ κατάλαβε πολλά, ὅταν ἔζησε στὸ πετσί του τὴν κρίση καὶ χώνεψε πολὺ περισσότερα, ὅταν εἶδε τὴν πρωτοφανῆ λογοκρισία γιὰ τὰ σκάνδαλα τῆς τριετίας, γιὰ τὴν συγκάλυψη τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ ὑποκόσμου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καταστροφολογία καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Ἐπέδειξαν καὶ οἱ Ἕλληνες ἀξιοπρέπεια καὶ ὡριμότητα, διότι δὲν εἴχαμε φαινόμενα πανικοῦ καὶ ἀναταραχῆς, παρὰ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως• μὲ τὴν κυπριακὴ κρίση ἔπεσε καὶ τὸ τελευταῖο φύλλο συκῆς. Ὁ Ναπολεοντίσκος συνεργάζεται κανονικὰ μὲ τὴν ἀκροδεξιά, παρ’ ὅλο ὅτι γνωρίζει τὶς ἀντιδράσεις στὰ στελέχη του καὶ στοὺς ψηφοφόρους του• ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτὸ γίνεται κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἑνιαίου καθοδηγητικοῦ τους κέντρου, διότι τὸ ἔχουν ὡς τὸ τελευταῖο ὀχυρό τους στὸν ἔλεγχο τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.