Προανακριτική, προεκτάσεις στὰ κόμματα

Οἱ προσπάθειες συγκαλύψεως στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ προκαλοῦν ἔντονες ἀντιπαραθέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, παρασκηνικὰ μὲν πρὸς τὸ παρόν, ἀλλὰ μὲ προεκτάσεις λίαν συντόμως• οἱ μάρτυρες εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι ἐπιδιώκουν τὴν συγκάλυψη τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάκληση προηγουμένων καταθέσεων. Ἕως ἐδῶ καλῶς, ὁπότε ἔχουν βάση οἱ κατηγορίες κατὰ τοῦ προέδρου της• ἀλλά, ὅταν ἡ ὑστερικὴ ἐπιδίδεται στὴν κωλυσιεργία, μὲ ἀτέρμονη φλυαρία, εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθειά της γιὰ συγκάλυψη τῆς ὑποθέσεως. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν εἶναι λίγοι ὅσοι δὲν κρύβουν τὴν ἐνόχλησή τους ἀπ’ τὴν στάση τῆς βουλευτοῦ, ἐνῶ ἐμμέσως ἀφήνουν πολλὰ ὑπονοούμενα• τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν ἐμφανίζονται ὑποστηρικτές της τόσο στὸ κόμμα, ὅσο καὶ στὶς ὀργανώσεις πολὺ περισσότερο. Τὶς κεντρόφυγγες τάσεις ἐνισχύει, λένε πολλοί.

Πραγματικότης, προπαγάνδα

Τὰ προβλήματα μὲ τὴν τρόϊκα εἶναι πολλά, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυσεπίλυτα καὶ κινοῦνται στὰ πλαίσια τῶν προδιαγεγραμμένων ἐξελίξεων• ἀντιθέτως τὰ προβλήματα προκαλοῦνται ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντοκίνητης διαπλοκῆς καὶ τῶν παραφυάδων της στὰ κόμματα. Ἡ συνάντηση τῶν τριῶν ἀρχηγῶν σήμερα θὰ ὁλοκληρωθεῖ μᾶλλον μὲ συμφωνία σὲ ὅλα, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ἡ οἱαδήποτε καθυστέρηση ὁδηγεῖ στὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες, ποὺ ὅλοι ἀπεύχονται• οἱ ἀντιρρήσεις προβάλλονται ἀποκλειστικὰ γιὰ ἐσωκομματικὴ κατανάλωση. Ἡ δόση τοῦ Μαρτίου ἔχει ἐγκριθεῖ, ὅπως ἔχει δηλώσει ὁ Ὄλι Ρὲν καὶ πρὶν τὴν ἀνακοίνωση τοῦ δημοσιονομικοῦ πλεονάσματος τοῦ διμήνου• ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς συμφωνίας τῶν ἀρχηγῶν, οἱ διαπραγματεύσεις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόϊκα αὔριο δὲν παρουσιάζει πολλὰ προβλήματα. Ἄλλωστε ὁ Γιάννης Στουρνάρας τὸ δήλωσε σαφέστατα• ἡ προπαγάνδα ἔχει ἀπήχηση μόνο στὸ Χρηματιστήριο καὶ μὲ κύριο πρόσχημα τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν.

Κύπρος, σὲ ἀνασχηματισμὸ

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης προχώρησε σὲ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ Μιχάλη Σαρρῆ καὶ τὴν ἀνάληψη τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὸν Χάρη Γεωργιάδη, ἐνῶ ὑπουργὸς Ἐργασίας ἀνέλαβε ἡ Ζέτα Αἰμιλιανίδου• ὁ ἀνασχηματισμὸς θέτει τέλος στὴν παραφιλολογία κατὰ τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ, ἐνῶ ὁρκίσθηκε ἡ τριμελὴς ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν κίνηση κεφαλαίων, ἐνώπιον τοῦ προέδρου ὁ ὁποῖος ζήτησε ἡ ἔρευνα νὰ ἀρχίσει ἀπ’ τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του. Ἡ ἀγορὰ ὁμαλοποιεῖται σταδιακὰ στὴν Κύπρο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄρση πολλῶν περιοριστικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἄντληση χρημάτων ἀπ’ τὶς τράπεζες• ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα ἔκλεισε καὶ τὰ μέλη της ἀναχώρησαν ἀπ’ τὴν μεγαλόνησο. Τὰ φορολογικὰ μέτρα εἶναι πολλὰ καὶ δύσκολα, χωρὶς μειώσεις μέχρι 1000 εὐρὼ καὶ σταδιακὰ σὲ 12,5% ἄνω τῶν 4000 μισθῶν καὶ συντάξεων• αὐτὰ θεωροῦνται παρονυχίδες γιὰ ὅσα ἔχουμε ὑποστεῖ στὴν Ἑλλάδα. Ἐὰν μείνουν αὐτά, εἶναι τυχεροί.

Προανακριτική, συγκάλυψη

Ἡ συγκάλυψη τῶν εὐθυνῶν τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στὸ σκάνδαλο τῆς λίστας Λαγκὰρντ εἶναι ἐμφανέστατη στοὺς μάρτυρες τῆς Προανακριτικῆς• ἀπ’ τὴν κατ’ ἀντιπαράθεση ἐξέταση τοῦ Ἰωάννη Διώτη καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Μπίκα δὲν προέκυψε τίποτε νεώτερο, ἀντιθέτως ἀνακάλεσαν καὶ πολλὲς ἀπ’ τὶς προηγούμενες καταθέσεις τους, ὅτι τὸν ἐνημέρωναν συστηματικά. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῶν γεγονότων, ὁπότε ἡ εὐθύνη καταλογίζεται μόνο στὸν Γεώργιο Παπακωνσταντίνου• φαίνεται ὅτι αὐτὸν προορίζουν γιὰ ἐξιλαστήριο θύμα. Ὄχι ὅτι δὲν ἔχει τὶς εὐθύνες του, ἀφοῦ αὐτὸς ἔκανε τὰ πάντα, ἀλλὰ ὄχι κι ὅτι ὁ πρόεδρός του ἦταν ἄμοιρος τῆς ὑποθέσεως• οἱ ἀνώτεροι τῆς σοσιαλιστικῆς νομενκλατούρας φαίνεται ὅτι ἐλέγχονται σὲ πολλὰ καὶ σιωποῦν κατὰ τὰς ἐντολάς.

Προπαγάνδας ἀποτελέσματα

Ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας τῆς Ἑλλαδος καὶ τῆς Κύπρου εἶχε ἀποτελέσματα• οἱ ξένες τράπεζες τὶς δύο αὐτὲς ἑβδομάδες εἶχαν δείξει ἀπροθυμία στὴν συμμετοχή τους γιὰ τὴν παροχὴ ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν γιὰ τὰ μεγάλα ἔργα. Ἐνῶ ὅλα ἔβαιναν ὁμαλῶς, καθὼς ἡ χρηματοδότηση ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα, γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν συμβάσεων παραχωρήσεως, πολλὲς τράπεζες πρόβαλαν ἄσχετες δικαιολογίες γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν• ἔδειχναν ὅτι κάτι ἄλλο τὶς ἀπασχολοῦσε. Περίμεναν τὴν ἔκβαση τῆς κυπριακῆς κρίσεως, πρὶν ἐπανέλθουν στὴν προηγούμενη συμπεριφορά τους• ὅταν διαπίστωσαν ὅτι ἡ κρίση εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο ἐπανῆλθαν κανονικὰ στὶς διαπραγματεύσεις καὶ στὴν ὑπογραφὴ τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν. Στὴν πραγματικότητα σταματοῦσε ἡ διαδικασία ἐκτελέσεως τῶν ἔργων.

Διὰ τῶν ὄπισθεν ὠσάμενος

Ἡ μάχη παρὰ τὸ Θετίδειον ἦταν σὲ πλήρη ἐξέλιξη, καθὼς τὸ θηβαϊκὸ ἱππικὸ εἶχε καταδιώξει ἐκεῖνο τοῦ τυράννου, ἀλλὰ τὸ πεζικὸ ὑστεροῦσε στὴν κατάληψη τῶν λόφων• ὁ Πελοπίδας ἀνακάλεσε τὸ ἱππικὸ κι ἄρχισε νέα ἐπίθεση στοὺς λόφους. «Καὶ αὐτὸς συνέμιξε δρόμῳ τοῖς περὶ τοὺς λόφους μαχομένοις εὐθὺς τὴν ἀσπίδα λαβών»• κι αὐτὸς συμμετεῖχε τρέχοντας μὲ τοὺς μαχομένους στὸ λόφο παίρνοντας ἀμέσως τὴν ἀσπίδα του. «Καὶ διὰ τῶν ὄπισθεν ὠσάμενος εἰς τοὺς πρώτους τοσαύτην ἐποίησεν ῥώμην καὶ προθυμίαν ἅπασιν»• καὶ ἀπ’ τοὺς τελευταίους ἔφθασε στοὺς πρώτους μὲ τέτοιο θάρρος καὶ προθυμία σὲ ὅλους. «Ὥστε καὶ τοῖς πολεμίοις ἑτέρους δοκεῖν γεγονότας καὶ σώμασι καὶ ψυχαῖς ἐπέρχεσθαι»• ὥστε καὶ οἱ ἐχθροὶ πίστεψαν ὅτι οἱ ἐπιτιθέμενοι εἶχαν γίνει ἄλλοι ἄνθρωποι. «Καὶ δύο μὲν ἢ τρεῖς ἀπεκρούσαντο προσβολάς»• καὶ δύο καὶ τρεῖς φορὲς ἀπέκρουσαν τὶς ἐπιθέσεις. Ἦταν διπλάσιοι οἱ ἐχθροί τους.

Εὐρωζώνη, ἀντοχὴ ἐπενδυτῶν

Ἡ ἀντοχὴ τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντι στὴν κατακλυσμιαία ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων• ἡ ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν Γερμανία, τὶς χῶρες τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα ἐκφράζεται μὲ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ ὁμόλογά τους. Ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ σπάσουν τὸ μέτωπο αὐτὸ καταφεύγουν στὴν προβολὴ προβλημάτων μὲ τὶς νότιες χώρες καὶ τὴν δῆθεν Γερμανικὴ Εὐρώπη• ὁ κυρίαρχος ρόλος τῆς Γερμανίας κρίνεται ἀπ’ τὸ πληθυσμιακὸ καὶ οἰκονομικό της μέγεθος κι ἀπ’ τὴν φύση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου. Ὁ κάθε πόλεμος κρίνεται ἀπ’ τὶς ἑτοιμοπόλεμες δυνάμεις τῶν ἀντιμαχομένων κι ἀπ’ τὶς ἐφεδρεῖες του• τὸ Βερολίνο διαθέτει τὴν ἰσχυρὴ οἰκονομία, τὶς ἑτοιμοπόλεμες δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἄλλων λαῶν, παρὰ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ὅπως συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, μὲ τὴν αἰσθητὴ αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ.

Stockton, ὑπὸ χρεωκοπία

Σὲ κατάσταση χρεωκοπίας κηρύχθηκε μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση ἡ πόλη Stockton τῆς Καλιφόρνιας, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας τῶν δημοτικῶν της ἀρχῶν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀνάγκες της, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτείας γιὰ ἄμεση βοήθειά της• ἡ πόλη, 300000 κατοίκων, ἔχει προβλήματα ἀπ’ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ὅταν κατέρρευσε ὁ οἰκοδομικὸς κλάδος, καθὼς ἦταν προσφιλὴς τόπος γιὰ ἀγορὰ κατοικιῶν. Ἡ Stockton χρεωκόπησε ἐπισήμως, ἐνῶ ὑπὸ χρεωκοπία βρίσκεται καὶ τὸ Πίτσμππουργκ, ἕδρα τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας, ἡ ὁποία ἔχει τεθεῖ ὑπὸ ἀναγκαστικὴ διαχείριση τῆς πολιτείας• οἱ δημοτικὲς ὑπηρεσίες λειτουργοῦν μόνο στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ἐνῶ στὶς συνοικίες οὔτε ἀστυνομία οὔτε πυροσβεστικὴ ὑπάρχουν καὶ τὰ ἐγκλήματα καὶ οἱ ληστεῖες εἶναι σὲ ἡμερησία διάταξη. Σὲ παρόμοια κατάσταση βρίσκονται οἱ περισσότεροι δῆμοι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐνῶ πολλοὶ Ἀμερικανοὶ ἔχουν χάσει, ὄχι μόνο τὰ σπίτια τους ἀπ’ τὴν κρίση τοξικῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ καὶ τὶς καταθέσεις τους.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴ Δύση, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὸ Τόκυο• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,2845 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 119,8120 γιέν, ὅπως ὑποχώρησε καὶ ὁ χρυσός, 1597,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 111,46. Ἡ ἄνοδος στὴν Εὐρώπη ἀντανακλᾶ, κατὰ τοὺς ἀναλυτές, τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἐξέρχεται ἀπ’ τὴν κρίση, παρὰ τὰ ἄσχημα νέα γιὰ τὴν ἀνεργία, κυρίως στὶς χῶρες τοῦ Νότου• στὴ Γερμανία ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ἀπόδειξη τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της. Στὸ Νότο ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας ἔχει ἀπήχηση καὶ περισσότερο στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν πτώση στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ὁδηγὸ τὶς τραπεζικὲς μετοχὲς καὶ πρόσχημα τὸ δῆθεν ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα• ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν διαψεύδει, ἀλλὰ τὰ φερέφωνα τῆς ἀμερικανικῆς ἐπικυριαρχίας ἐπιμένουν. Φαίνεται ὅτι θὰ τὰ ὑποστοῦμε λίγες μέρες ἀκόμη. Ἐπαναλαμβάνεται τὸ σκηνικὸ τοῦ Φθινοπώρου.

Κορέα, συνέχεια θεάτρου

Οἱ θεατρικὲς παραστάσεις συνεχίζονται τὴν Κορέα, μὲ τοὺς κομμουνιστὲς ἀπειλεῖν τὴν ἐπανέναρξη λειτουργίας τοῦ πυρηνικοῦ τους ἀντιδραστῆρος, τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀποστέλλειν πολεμικὰ στὶς ἀκτές της καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Σεοὺλ συνεχίζειν τὴν κανονική τους ζωή• βαρόμετρο θεωρεῖται ἡ κανονικὴ λειτουργία στὴν πόλη Kaesong, ἐντὸς τῆς Βορείου Κορέας, τῶν βιομηχανιῶν τῶν Νοτιοκορεατῶν ἀπ’ τὶς ὁποῖες εἰσπράττει τὸ καθεστὼς ἑνάμισυ δις εὐρὼ ἐτησίως. Ἡ ἀναταραχὴ συντηρεῖται γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους, διότι ὁ πληθυσμὸς λιμοκτονεῖ στὸ Βορρᾶ κι οἱ κάτοικοι κάνουν οὐρὰ γιὰ μιὰ θέση στὶς βιομηχανίες τῆς Kaesong• φαίνεται ὅτι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει τὴν ἀνάδειξη ἑνὸς διεθνοῦς κινδύνου γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν ἀνυπαρξία οἰκονομικῆς της πολιτικῆς. Ὅσο ἀντιτίθενται Πεκίνο καὶ Μόσχα σοβαρὴ κρίση δὲν γίνεται στὴν περιοχή.

Ψηφιακὸ κινητῆς τηλεφωνίας

Ὁ κλάδος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία κάνει ἅλματα στὴν Ἑλλάδα, καθὼς συστήθηκε ἡ πρώτη Ὁμάδα Ἑταιρειῶν Κινητῆς Τηλεφωνίας, Hellenic Mobile Cluster, γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν δραστηριοτήτων τους• σήμερα τὸ ἀπόγευμα ἀνακοινώνεται στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Δημοκρίτου ἡ σύσταση καὶ παρουσιάζονται οἱ σκοποὶ τῆς ὁμάδος. Στὴν ὁμάδα συμμετέχουν ὀγδόντα ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας τοῦ κλάδου καὶ ἡ σύστασή της κρίθηκε ἀπαραίτητη, μετὰ τὴν ἐπιτυχία παρουσίαση τῶν ἑταιρειῶν στὴν παγκόσμιο ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης πρὸ διμήνου• ταυτοχρόνως ἐκδήλωσαν ἐνδιαφέρον γιὰ συνεργασία μὲ τὴν ὁμάδα δεκατρία κέντρα ἐρευνῶν, ἀκαδημαϊκὰ καὶ μή, ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Τὸ οἰκονομικὸ γεγονὸς εἶναι ἡ πλημμυρὶς τῶν παραγγελιῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ συνεργασία καὶ παραγγελίες λογισμικοῦ• μετατρέπεται ἡ Ἑλλὰς σὲ κέντρο λογισμικοῦ μὲ παγκόσμιες διαστάσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.