Ἀνακεφαλαιοποίηση καὶ ἀτλαντοκίνητοι

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν βαίνει ὁμαλῶς, ὅπως καὶ οἱ δόσεις τῶν δανείων, τουλάχιστον κατὰ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν• τὰ προβλήματα, πολλὰ ὁπωσδήποτε, ἢ λίγα σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες δυτικὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ τῶν ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν, ἀλλὰ θεωροῦνται διαχειρίσιμα, μετὰ μάλιστα τὴν ἁλματώδη πρόοδο τοῦ δεκαμήνου. Ἡ καταστροφολογία ἔχει τὶς ρίζες στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, διότι δὲν μποροῦν νὰ τὸ χωνέψουν ὅτι ἀπέτυχαν στὰ σχέδιά τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, καὶ στοὺς ἐπιχωρίους δούλους τους• ἡ ζημία ἔχει περιορισθεῖ μόνο στὸ Χρηματιστήριο πλέον, ἐνῶ ἡ πραγματικὴ οἰκονομία προχωράει στὴν ἐπανεκκίνησή της καὶ μάλιστα μὲ πολὺ ἱκανοποιητικοὺς ρυθμούς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἡ διαπλοκὴ λογοκρίνει συστηματικὰ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ τοὺς δυναμικοὺς κλάδους.

Συμφωνία ὅπως ἀναμενόταν

Οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ συμφώνησαν σὲ ὅλα κι ἔτσι σήμερα ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν προσέρχεται στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἀρκετὰ ἐνισχυμένος, ὁπότε ἐγκρίνονται ἐγκαίρως καὶ οἱ δόσεις• ἡ παραφιλολογία, ἀλλὰ καὶ ἡ κινδυνολογία, διαψεύσθηκαν καὶ πάλι. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• τὸ χαράτσι ἀντικαθίσταται μὲ ἑνιαῖο φόρο, πολὺ πιὸ ἐλαφρὸ καὶ μὲ προοδευτικὴ κλίμακα. Ἤδη ἡ κυβέρνηση ἔχει παρουσιάσει σημαντικὸ ἔργο στὴν διαχείριση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν, μὲ τὴν διακοπὴ τῆς συντάξεως σὲ 2000 ποὺ ἐδίδετο παρανόμως, ἐνῶ διερευνῶνται 51000 ἄλλες, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑστέρηση σὲ κάποιες κατηγορίες δημοσίων ἐσόδων ἀντισταθμίζονται ἀπ’ τὴν μεγαλύτερη αὔξηση σὲ ἄλλες• ἡ ἀγορὰ χρειαζόταν τὴν αἴσθηση τῆς σταθερότητος καὶ τῶν καλῶν προοπτικῶν, διότι μόνο ἔτσι διευκολύνονται οἱ ἐπενδύσεις τῶν μικρῶν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο καὶ τῶν μεγάλων σὲ ἐθνικό.

Ἀλλαγὴ ψυχολογίας ἀγορᾶς

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὶς μετρήσεις τοῦ ΙΟΒΕ καὶ διαψεύδει τοὺς ἐπαγγελματίες τῆς καταστροφολογίας• ὁ δείκτης τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας αὐξήθηκε στὶς 88,1 μονάδες τὸν Μάρτιο, ἀπὸ 86,9 τὸν Φεβρουάριο καὶ βρίσκεται, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τριάμισυ χρόνια, στὰ ἐπίπεδα τοῦ Ὀκτωβρίου 2009. Στὶς μεγάλες πόλεις ἡ ἀλλαγὴ ὑστερεῖ ἀρκετά, διότι αὐτὲς πλήττονται περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀνεργία καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων, μικρῶν καὶ μεγάλων• ἀντιθέτως στὶς τουριστικὲς περιοχὲς καὶ στοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, ψηφιακὴ τεχνολογία, ὑπηρεσίες, ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, πνέει ἄνεμος αἰσιοδοξίας, ἐνῶ παρουσιάζεται καὶ κάποια αὔξηση στοὺς ναύλους, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν ἑλληνικὴ ναυτιλία. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἐπανέναρξης τῶν μεγάλων ἔργων τὸ τρέχον δίμηνο, μετὰ ἀπὸ δυόμισυ χρόνια διακοπῆς τους, συμπληρώνουν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς τοπικῆς οἰκονομίας, καθὼς προβλέπεται ἡ ἄμεση ἀπορρόφηση 25000 ἀτόμων.

Κώστα Καραμανλῆ ἀνακρίσεις

Οἱ δικογραφίες γιὰ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ τὶς τηλεφωνικὲς ὑποκλοπὲς εἰς βάρος του ἑνώθηκαν σὲ μία ὑπόθεση, μὲ πρόταση τοῦ ἁρμοδίου εἰσαγγελέως καὶ μὲ βάση τὰ πορίσματα τῶν ἀνακρίσεων• ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας εἶχε σχεδιασθεῖ μετὰ τὴν ἀνάπτυξη στρατηγικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Βουκουρεστίου πρὸ πενταετίας αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ τὸ Σκοπιανό. Οἱ ρωσικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶχαν ἐντοπίσει περίεργες κινήσεις ἀτόμων ποὺ παρακολοθοῦσαν τὸν πρωθυπουργό• τὸ σχέδιο ὅμως ναυάγησε, διότι ἄλλαξε δρομολόγιο ὁ Κώστας Καραμανλῆς στὶς μετακινήσεις του ἀπ’ τὴν Ραφήνα• οἱ παρακολουθήσεις τῶν τηλεφώνων ἀπ’ τὴν Vodafone εἶναι γνωστὸ θέμα. Ἴσως στὴν ἑνιαία μορφή τους βροῦν κάποια ἄκρη οἱ ἀνακριτές.

Ἐπέτειος ἐξεγέρσεως ΕΟΚΑ

Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐξεγέρσεως τῆς ΕΟΚΑ, πρὶν ἀπὸ 58 χρόνια, ἑορτάσθηκε στὴν Κύπρο μὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις• ἡ τραπεζικὴ κρίση καὶ ἡ οἰκονομικὴ κατὰ προέκταση ἐπηρέασαν ἀρκετὰ τοὺς Κυπρίους, ἀλλὰ ὄχι σὲ μεγάλο βαθμό. Οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν πολλὲς σὲ ὁλόκληρη τὴν μεγαλόνησο, διότι ὅλοι θυμοῦνται τὰ πρῶτα βήματα γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ βρετανικοῦ ζυγοῦ• εἶχε φθάσει στὴν Λευκωσία ὁ στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας, Διγενῆς, κι εἶχε ὀργανώσει τὶς ὁμάδες ἀντιστάσεως κατὰ τῶν Ἐγγλέζων κατακτητῶν. Τρία χρόνια μετά, καὶ ἀφοῦ ἐκτελέσθηκαν ἄνανδρα πολλοὶ νέοι ἀγωνιστές, ἡ Βρεταννία ὑποχώρησε καὶ δέχθηκε τὴν ἀνεξαρτησία, ἀφοῦ ὅμως ἔβαλε στὸ παιχνίδι καὶ τὴν Τουρκία• τὰ ὕπουλα αὐτὰ σχέδια πληρώνει ἀκόμη ὁ Ἑλληνισμός.

Ποιούμενοι τὴν ἀναχώρησιν

Ἡ μάχη εἰς τοὺς Κυνὸς κεφαλὰς ἐξελισσόταν σὲ νίκη τῶν Θηβαίων, ὅταν ὁ Πελοπίδας ἀνακάλεσε τὸ ἱππικό του, ἀπὸ τὴν καταδίωξη τοῦ φεραϊκοῦ ἱππικοῦ• ἐπιτέθηκαν ὅλοι κατὰ τοῦ πεζικοῦ τοῦ τυράννου Ἀλεξάνδρου. «Ὁρῶντες δὲ καὶ τούτους ἐπιβαίνοντας εὐρώστως καὶ τὴν ἵππον ἀπὸ τῆς διώξεως ἀναστρέφουσαν εἶξαν»• βλέποντες τὸ πεζικὸ ἐπιτιθέμενο εὐρώστως καὶ τὸ ἱππικὸ ἐπιστρέφων ἀπ’ τὴν καταδίωξη ἀποθαρρύνθηκαν. «Ἐπὶ σκέλος ποιούμενοι τὴν ἀναχώρησιν»• ἀναχωροῦντες προσεκτικά. «Ὁ δὲ Πελοπίδας ἀπὸ τῶν ἄκρων κατιδὼν ἅπαν τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων οὔπω μὲν εἰς φυγὴν τετραμμένον»• ὁ δὲ Πελοπίδας ἀπ’ τὸν λόφο εἶδε ὁλόκληρο τὸ στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη τραπεῖ σὲ φυγή. «Ἤδη δὲ θορύβου καὶ ταραχῆς ἀναπιμπλάμενον»• ἀλλὰ πλημμυρισμένο ἀπὸ θόρυβο καὶ ἀναταραχή. «Ἔστη καὶ περιέβλεψεν αὐτὸν ζητῶν τὸν Ἀλέξανδρον»• στάθηκε καὶ ἔψαξε γύρω ἀναζητῶν τὸν Ἀλέξανδρον. Τὸ προσωπικό του μίσος κατὰ τοῦ τυράννου τὸν ἐξωθοῦσε.

Ἀμερική, περικοπὴ δαπανῶν

Τὴν ἀνάγκη ἀμέσου περικοπῆς δαπανῶν θεωροῦν, ὡς κατάλληλη λύση γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, δύο σύμβουλοι προέδρων τῆς χώρας• ὁ David Stockman, σύμβουλος τοῦ Ρόναλντ Ρέηγκαν, καὶ ὁ Peter Orszag, τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν πρώτη τετραετία, ἔστειλαν εἰδικὸ ὑπόμνημα στὸν πρόεδρο. Οἱ δύο οἰκονομολόγοι προτείνουν, τὴν μεγάλη μείωση τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν, τὴν κατάργηση τῆς φορολογίας τῶν ὑψηλῶν εἰσοδημάτων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν κοινωνικῶν εἰσφορῶν• στὸ ἐνδιάμεσο κινοῦνται οἱ πρώην σύμβουλοι, μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ρεπουμπλικανικῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ θέτουν τὸ κρίσιμο θέμα τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν. Τὸ Πεντάγωνο καὶ τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ θεωροῦν ἤδη πολὺ λίγες τὶς ἀμυντικὲς δαπάνες γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς• χαρακτηριστικὰ ἀναφέρουν ὅτι θεωροῦν ἄκρως ἐπείγουσα τὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου στόλου στὴ Μεσόγειο, διότι εἶναι αἰσθητὴ ἡ παρουσία τῶν Ρώσων καὶ τῶν Κινέζων, ἀλλὰ τὰ σχέδια ναυαγοῦν, λόγῳ ἐλλείψεως χρημάτων…

Κίνα, αὔξηση οἰκογένειας

Στὴν κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀπόκτηση μόνο ἑνὸς παιδιοῦ στὴν Κίνα προσανατολίζεται ἡ Κίνα, λόγῳ τῶν διαπιστώσεων ὅτι ὁ πληθυσμός της ἀπειλεῖται μὲ γήρανση• τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἀποδεικνύουν ὅτι, ἐὰν συνεχισθεῖ ὁ σημερινὸς ρυθμὸς γονιμότητος, τότε τὸ 2050 οἱ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ἡλικίες θὰ καλύπτουν τὸ 41,9% τοῦ πληθυσμοῦ, ἔναντι 7,4% τὸ 1950. Τὸ Πεκίνο ἔχει καταθορυβηθεῖ , διότι ἀπειλεῖται ἡ ἐθνικὴ συνοχή, ὅταν ἀπὸ τώρα παρουσιάζεται ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν σὲ πολλὲς ἀγροτικὲς περιοχές, ἀλλὰ προβλέπεται σοβαρὴ ἐπιδείνωση τοῦ φαινομένου• τὸ 1980 εἶχε θεσπισθεῖ ὁ νόμος γιὰ ἕνα παιδὶ κατὰ οἰκογένεια, λόγῳ τῶν μεγάλων ἀναγκῶν ἐπισιτισμοῦ, ἀλλὰ ἔχουν ἀλλάξει οἱ συνθῆκες. Ἀπὸ δεκαετίας περίπου ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου δὲν εἶναι πλέον αὐστηρὴ κι ἐπιτρέπονται τὰ δύο παιδιά, κυρίως στὶς καθυστερημένες περιοχές, ἐὰν τὸ πρῶτο εἶναι θῆλυ• στὶς ἀναπτυγμένες πηγαίνουν στὸ ἐξωτερικό, τεκνοποιοῦν κι ἐπιστρέφουν ἕτοιμοι…

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, ἐπειδὴ ἔκλεισε πρῶτο• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, τὸ εὐρὼ στὰ 1,2815 δολλάρια καὶ 119,6940 γιέν, ὁ χρυσὸς περισσότερο, 1568,5 καὶ τὸ πετρέλαιο λιγώτερο, 109,80. Οἱ πληροφορίες γιὰ αὔξηση τῆς ἀνεργίας στὴν Ἀμερικὴ εἶναι ἡ ἀφορμή, ἀλλὰ ἡ αἰτία ἡ ἀδυναμία τῆς Οὐάσιγκτον ἐξαγγείλλειν οἰκονομικὴ πολιτική, τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας θητείας τοῦ προέδρου• οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς προεδοποιοῦν ὅτι ἐγκυμονοῦνται δραματικὲς οἱ ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι εἶναι πιὸ εὐχάριστες οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Dow Jones. Τὸ κλείσιμο ἀπ’ τὴν Βόρειο Κορέα στὴν πόλη Kaesong θεωρεῖται πιὸ σοβαρὴ ἐξέλιξη, διότι δείχνει ἐπίδειξη δυνάμεως τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἂν καὶ ἡ κοινὴ γνώμη στὴ Σεοὺλ εἶναι ἤρεμη• οἱ ἀρχὲς ἐπιτρέπουν τὴν ἔξοδο τῶν Νοτιοκορεατῶν, ἀλλὰ ἀπαγορεύουν τὴν εἴσοδο προσωπικοῦ, ὅπως καὶ φορτηγῶν μὲ ἀνταλλακτικὰ καὶ πρῶτες ὗλες.

ΟΗΕ, σὲ ἀπαγόρευση ὅπλων

Τὴν ἀπαγόρευση τῆς πωλήσεως συμβατικῶν ὅπλων σὲ ἐμπόλεμες χῶρες ἐνέκρινε ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, μὲ ψήφους 154, ἔναντι τριῶν καὶ 23 ἀποχῶν• κατὰ ψήφισαν Συρία, Ἰρὰν καὶ Βόρειος Κορέα, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα ἀπεῖχον. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ ἐμπορίου ὅπλων, ἂν καὶ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ πιστὴ ἐφαρμογή της• παρέχει ὅμως τὴν δυνατότητα παρεμβάσεων τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ καὶ χαρακτηρίζεται ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Φυσικὰ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο, ἀπέναντι στὰ ἀντικρουόμενα συμφέροντα τῶν μεγάλων καὶ στὴν ἀδυναμία συνεννοήσεως τῶν μικρῶν• τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῶν ὑποστηρικτῶν της εἶναι τὸ ὅτι ἀποτελεῖ ὅπλο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση πολλῶν φαινομένων καταχρήσεων στὶς διεθνεῖς σχέσεις.

Ἀμερική, σύλληψη πολιτικῶν

Στὴ Νέα Ὑόρκη συνελήφθησαν ἕξι πολιτικοὶ ἀπ’ τὴν Οἰκονομικὴ Ἀστυνομία, ἕνας πολιτειακὸς δημοκρατικὸς γερουσιαστὴς καὶ πέντε ὑποψήφιοι δημοτικοὶ σύμβουλοι ρεπουμπλικανοί• ἡ σύλληψη ἔγινε, μετὰ ἀπὸ καταγγελίες γιὰ ἐξαγορὰ ψήφων καὶ γιὰ ἐκβιασμοὺς εἰς βάρος τῶν ψηφοφόρων. Στὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη προκηρύσσονται σύντομα δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ οἱ ἕξι, ἀντιπάλων κομμάτων προηγουμένως, ἐπιχειροῦσαν τὴν κατάρτιση κοινοῦ συνδυασμοῦ• στὰ πλαίσια αὐτὰ προσπάθησαν προσεγγίσαι τοπικὰ στελέχη ἀπ’ τὰ δύο κόμματα, χρησιμοποιώντας καὶ ἄλλες μεθόδους… Κάποιος τοὺς κατήγγειλε καὶ ἡ Ἀστυνομία τοὺς εἶχε στήσει παγίδα, στὴν ὁποία ἔπεσαν μέσα• ὁ ἀμερικανικὸς νόμος εἶναι πολὺ αὐστηρὸς γιὰ τὶς παρανομίες αὐτὲς καὶ οἱ πολιτικοὶ θὰ περάσουν μερικὰ χρόνια στὴ φυλακή. Τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι πολὺ περίεργο, ἀλλὰ ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια δὲν τὸ βλέπει, ἔχει ἀχρωματοψία…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.