Προανακριτική, παιχνίδια ὑπονομευτῶν

Σὲ πεδίο γιὰ τὰ παιχνίδια τῶν ὑπονομευτῶν τῆς δημοκρατίας ἐξελίσσεται ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή• στὴ χθεσινὴ συνεδρίαση οἱ ὕβρεις περίσσεψαν, μὲ προφανῆ σκοπὸ τὴν λογοκρισία τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, γιὰ εὐθύνες τοῦ Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Ἰωάννη Διώτη καὶ Κωνσταντίνου Μπίκα, γιὰ ψευδεῖς καταθέσεις καὶ διαστρέβλωση γεγονότων. Ἀλλὰ οἱ ὕβρεις τοῦ μανιακοῦ τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τῆς ὑστερικῆς ἔδωσαν τροφὴ στὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ γιὰ τὴν ἀντιδημοκρατικὴ προπαγάνδα της• καθίσταται σαφὲς πλέον ὅτι κάποιοι δὲν θέλουν τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ βρίσκουν ὅσες εὐκαιρίες ἀποζητοῦν γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε παίρνει τὴν σκυτάλη ἡ διαπλοκή. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ἡ πλεκτάνη αὐτή, μὲ τὴν κοινὴ στάση ΣΤΥΡΙΖΑ καὶ ἀκροδεξιᾶς, ἔγινε ἀντιληπτὴ ἀπ’ τὰ εὐρύτερα στώματα τῆς κοινῆς γνώμης.

Ἀναπτυξιακὴ στρατηγική

Τὴν ἀναπτυξιακὴ στρατηγικὴ τῆς κυβερνήσεως παρουσίασε ὁ πρωθυπουργός, στὸ σχετικὸ συνέδριο στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, παρουσίᾳ καὶ τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἔχει τελειώσει ἡ ἐποχὴ τῶν καθυστερήσεων στὴν ἀπορρόφηση τῶν ΕΣΠΑ καὶ ὅτι ἔχουν γίνει οἱ προετοιμασίες γιὰ τὸ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ὁ Γιοχάνες Χὰν τόνισε ὅτι ἐλπίζει μέχρι τὶς 15 Ἰουλίου θὰ ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία γιὰ τὸ νέο ΕΣΠΑ, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τὸ σημαντικὸ ἔργο ποὺ ἔχει συντελεθεῖ• πάντως εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἁρμόδιοι Ἐπίτροποι πηγαινοέρχονται συνέχεια στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ εἶχαν ἀπουσιάσει ἐπιδεικτικὰ τὰ προηγούμενα τρία χρόνια. Τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη ἔρχονται ἀπ’ τὴν ἀγορά, καθὼς τὸν Μάρτιο οἱ προσλήψεις προσωπικοῦ ἦταν περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις, γεγονὸς ἀποδεικνύον τὴν κινητικότητα τῆς οἰκονομίας καὶ τὶς ἀναζητήσεις κυρίως τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων θὰ φέρει ἅλμα στὶς προσλήψεις, καθὼς προβλέπεται ἀπασχόληση 25000 ἀτόμων.

Τρόϊκα, ἐπανάληψη γνωστῶν

Στὴν ἐπανάληψη τῆς ἴδιας τακτικῆς τοῦ Φθινοπώρου ἐπανέρχεται ἡ τρόϊκα, καθὼς στὴν χθεσινὴ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν ἄκουσαν, ἀλλὰ δὲν ἐξέφρασαν τὴν γνώμη τους• ἀναμένεται ἡ ἑπόμενη συνάντηση, ἢ μᾶλλον ἡ συνεννόησή τους μὲ τοὺς προϊσταμένους τους. Ἡ διαφωνία ΔΝΤ καὶ Εὐρωζώνης εἶναι γνωστὴ ἀπ’ τὴν προηγούμενη συνάντηση, διότι ἤδη ὁ Ὄλι Ρὲν ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὶς ἑπόμενες δόσεις• ἀντιθέτως στὴν Οὐάσιγκτον οἱ κερδοσκόποι ἔχουν ἄλλη γνώμη καὶ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Μετὰ τὴν κρίση στὴν Κύπρο ἡ ὑπονόμευση εἶναι ἐμφανέστερη καὶ συμπορεύεται μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• οἱ μεγάλοι «οἰκονομολόγοι» ἀναστήθηκαν μὲ τὶς προφητεῖες τους γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία τους. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι τὸ παιχνίδι τους εἶναι γνωστὸ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι φέρονται ἀποφασισμένοι γιὰ δυναμικὴ ἀντίδραση.

Συνοχὴ τῆς κυβερνήσεως

Ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαίωσε τὴν συνοχή της, στὴν σύσκεψη τῶν τριῶν ἀρχηγῶν καὶ τὴν συμφωνία τους στὶς θέσεις της πρὸς τὴν τρόϊκα• ἡ αἴσθηση τῆς κυβερνητικῆς σταθερότητος καὶ τῶν προοπτικῶν γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μετράει στὸν ἁπλὸ κόσμο. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ κατάρρευση γιὰ δεύτερη φορὰ τῆς καταστροφολογίας τῆς διαπλοκῆς• τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ οἱ ἐπιχώριοι δοῦλοι τους προέβλεπαν τὴν διάλυση τῆς κυβερνήσεως καὶ ἄπειρες συμφορὲς γιὰ τὴν χώρα, ὅπως ἔκαναν καὶ πρὸ τετραμήνου. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, δὲν συνετίσθησαν μετὰ τὴν πρώτη ψυχρολουσία; Γιατὶ τόσο πεῖσμα; Ἦταν δεδομένη ἡ κυβερνητικὴ συνοχή• μία ἑρμηνεία μόνο ὑπάρχει. Στὰ κέντρα βρίσκεται ἐμφανῶς τὸ πρόβλημα, διότι εἶναι δέσμια τῶν ἐντολῶν.

Ὁμὰς Κινητῆς Τηλεφωνίας

Ἡ ἑλληνικὴ Ὁμὰς Κινητῆς Τηλεφωνίας (Hellenic Mobile Cluster) ἐγκαινιάσθηκε προχθὲς στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Δημοκρίτου, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἐκπροσώπων ὀγδόντα ἑταιρειῶν, ἀλλὰ καὶ ἀντιστοίχων ξένων ὁμάδων• σκοπός της εἶναι ὁ συντονισμὸς τῶν ἐρευνῶν στὶς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τῶν σχέσεών τους μὲ τὶς ξένες, γιὰ τὴν προώθηση τοῦ λογισμικοῦ τους. Οἱ ἑταιρεῖες μας θεωροῦνται οἱ καλύτερες παγκοσμίως στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἐπιτυχίες τους στὴν πρόσφατη παγκόσμια ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὴν παρουσία τους προχθές• ὁ Philip Stankofski, πρόεδρος τοῦ σουηδικοῦ Cluster, χαιρέτισε τὴν πρωτοβουλία καὶ ζήτησε τὴν ἔνταξη τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος στὸν παγκόσμιο σύνδεσμο τῶν καινοτομικῶν clusters, ἀξιοποιώντας κοινὲς δράσεις καὶ συνέργειες.

Προκαλούμενος τὸν τύραννον

Οἱ Θηβαῖοι ἔδιωχναν τοὺς μισθοφόρους τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπ’ τοὺς λόφους εἰς τὰς Κυνὸς κεφαλάς, κερδίζοντας ἔτσι τὴν μάχη• ὁ Πελοπίδας ἀπ’ ψηλὰ κοίταζε τὰ στρατεύματα κι ἔψαχνε ἐπειμόνως τὸν τύραννο. «Ὡς δ’ εἶδεν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ παραθαρρύνοντα καὶ συντάττοντα τοὺς μισθοφόρους»• μόλις τὸν διέκρινε πρὸς τὰ δεξιὰ παροτρύνοντα καὶ ἀνασυντάσσοντα τοὺς μισθοφόρους. «Οὐ κατέσχε τῷ λογισμῷ τὴν ὀργήν»• δὲν συγκράτησε ἡ λογική του τὴν ὀργή. «Ἀλλὰ πρὸς τὴν βλέψιν ἀναφλεχθεὶς καὶ τῷ θυμῷ παραδοὺς τὸ σῶμα»• ἀλλὰ ξαναμμένος ἀπ’ τὸ πρόσωπο καὶ παραδώσας στὸν θυμὸ τὸ σῶμα του. «Καὶ τὴν ἡγεμονίαν τῆς πράξεως πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων ἐξαλόμενος ἐφέρετο καὶ προκαλούμενος τὸν τύραννον»• καὶ τὴν κυριαρχία τῆς πράξεώς του πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπ’ τοὺς ἄλλους ἔτρεξε καὶ παρουσιάσθηκε προκαλῶν τὸν τύραννο. «Ἐκεῖνος μὲν οὖν οὐκ ἐδέξατο τὴν ὁρμὴ οὐδ’ ὑπέμεινεν»• ἐκεῖνος δὲν δέχθηκε τὴν πρόκληση, οὔτε ὑπέμεινε.

Εὐρωζώνης νέα ἐκκίνηση

Τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν τελείωσε καὶ ταυτοχρόνως τὰ προβλήματα στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα πῆραν τὴν πορεία γιὰ ρύθμισή τους• ἡ καταστροφή, ὅπως τὴν προέβλεπαν καὶ τὴν προετοίμαζαν τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα δὲν ἦρθε, κι εἶναι περίλυπα μέχρις θανάτου. Ἄλλη μιὰ ἐπίθεση τῶν ἀγγλοασαξωνικῶν κερδοσκόπων κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, στὸν οἰκονομικὸ πόλεμο εὐρὼ καὶ δολλαρίου, ἀπέτυχε παταγωδῶς• οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τοὺς Γερμανοὺς πρώτους, ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀπαντήσεως στὸν κατάλληλο χρόνο, διότι ὄχι μόνο διατηροῦν ἀνέπαφες τὶς δυνάμεις τους, ἀλλὰ καὶ βλέπουν τὴν πέμπτη φάλαγγα τῶν ἀντιπάλων ἀποδιαλυμένη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθησ. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι λύθηκαν τὰ προβλήματα, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε ἡ προπαγάνδα ἀποπροσανατολισμοῦ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ• περίμεναν σκηνὲς ἀλλοφροσύνης στὴν Κύπρο κι ἀντίκρυσαν τὴν ὡριμότητα καὶ καρτερία τοῦ λαοῦ της• προέβλεψαν διάλυση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ εἶδαν ἔκπληκτοι τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της.

Πρόστιμα τραπεζῶν Ἀμερικῆς

Τὰ πρόστιμα στὶς ἀτλαντικὲς τράπεζες, ὡς προέκταση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, συνεχίζονται• ὁ Mathew Taylor, διευθύνων τῆς παλαιᾶς Goldman Sachs, καταδικάσθηκε ἀπὸ δικαστήριο τοῦ Μανχάτταν σὲ πρόστιμο 8,3 δις δολλαρίων, γιὰ ἀποζημιώσεις σὲ πελάτες της, ἐνῶ στὸ Λονδίνο ἐπιβλήθηκε νέο πρόστιμο ἕξι δις στὴν Royal Bank of Scotlad, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ ἔχει σημασία, καθὼς ἤδη ἡ Goldman Sachs –μὲ τὶς στενὲς σχέσεις της μὲ τοὺς σοσιαλιστὲς πρωθυπουργούς μας γιὰ τὴν σύναψη δομημένων ὁμολόγων- δὲν ὑπάρχει, ἐνῶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς καὶ τὶς ἀσιατικὲς συνεχίζεται ἀμείωτη. Στὶς συναλλαγὲς τοῦ δυτικοῦ κόσμου αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα• ἡ διαρροὴ αὐτὴ ἐξηγεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὴν προσφορὰ ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων στὰ γερμανικὰ καὶ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναζητοῦν τὴν ἀσφάλεια τῶν καταθέσεών τους περισσότερο ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,2812 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 122,3150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσὸς στὰ 1545,25 καὶ πετρέλαιο, 107,52. Στὴν Ἀσία οἱ ἀνησυχίες παραμένουν, λόγῳ τῆς ἀναταραχῆς στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, ἂν καὶ οὐδεὶς ποροβλέπει θερμὸ ἐπεισόδιο, τουλάχιστον ὅσο δίδουν σχετικὲς διαβεβαιώσεις Πεκίνο καὶ Μόσχα• πάντως τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς κρατάει κλειστὰ τὰ σύνορα στὴν βιομηχανικὴ πόλη Kaesong, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σταδιακὴ διακοπὴ τῆς λειτουργίας τῶν περισσοτέρων ἐργοστασίων. Στὴ Σεοὺλ ὅμως δὲν ἐπικρατεῖ ἀνησυχία στὴν κοινὴ γνώμη, παρὰ τὶς στρατιωτικὲς προετοιμασίες• ὁ κόσμος πιστεύει ὅτι ὅλα γίνονται γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους. Στὸ Τόκυο ἡ Τράπεζα τῆς Ἰαπωνίας ὑποσχέθηκε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε τοὺς ξένους ἐπενδυτές• οἱ Ἀσιάτες τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση, τουλάχιστον ὅσο διαρκεῖ τὸ κορεατικό.

Καταχραστὲς στὴ Γαλλία

Ὁ ὑπουργὸς Προϋπολογισμοῦ καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διαφάνεια στὴ Γαλλία ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχε λογαριασμοὺς στὴν Ἑλβετία καὶ ἐξαναγκάσθηκε σὲ παραίτηση, ἀλλὰ καὶ ὁ ταμίας τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ προέδρου, διαπιστώθηκε ὅτι ἔχει λογαριασμοὺς στὰ νησιὰ Κέυμαν• ὁ Τζερὸμ Καουζὰκ διαγράθηκε ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση γιὰ τὸν Ζὰν Ζὰκ Ὠζιέ. Ὁ πρόεδρος καὶ ὁ πρωθυπουργὸς καταδίκασαν τὴν πράξη τοῦ ὑπουργοῦ, χωρὶς ὅμως πειστικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ ζημία ὅμως στὸν πρόεδρο ἔγινε, σὲ μιὰ ἐποχὴ μάλιστα χαρακτηρισμένη ἀπ’ τὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του• ὅταν ἀποκαλύφθηκε τὸ σκάνδαλο ὁ «ὑπουργὸς» διέψευδε τὰ πάντα καὶ ἀπειλοῦσε τὸν τύπο μὲ μηνύσεις. Ἡ ἀνάκαμψη εἶναι δύσκολη πολὺ γιὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, διότι πλήττεται στὴν πιὸ ἀδύνατη στιγμὴ τῆς πορείας του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.