Τουρκία, προκλητικὴ πρὸς Κύπρο, Εὐρώπη

Ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν πιέζει στὴν προσέγγιση Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ, μὲ ἐπιτόπιες ἐπισκέψεις του• ἀπ’ τὴν ἄλλη ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου δήλωσε ὅτι, «ἦρθε ὁ καιρὸς γιὰ τὴν λύση τοῦ Κυπριακοῦ» στὰ πλαίσια τῆς δικομματικῆς διζωνικῆς συμφωνίας. Μάλιστα ζήτησε καὶ τὴν διαμεσολάβηση τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν σύγκλιση τετραμεροῦς, Ἑλληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας• εἶναι ἐμφανέστατο ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει τὴν ἀξιοποίηση τῆς κρίσεως, μὲ τὴν συμπαράσταση τῆς Οὐάσιγκτον, πρὸς ὄφελος της. Ἐπειδὴ γνωρίζει τὶς ἑλληνικὲς ἀντιδράσεις ἐπιχειρεῖ τὴν παγίδευση τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ ματαιοπονεῖ, ἀκόμη καὶ πρὸς τὸ Ἰσραήλ, διότι ἤδη βρίσκεται στὸ Τὲλ Ἀβὶβ ὁ ὑπουργὸς Ἐνεργείας τῆς Κύπρου γιὰ τὸ θέμα τῆς συνεργασίας στὸ φυσικὸ ἀέριο. Οἱ Ἀμερικανοεβραῖοι δείχνουν ὅτι δὲν συμμερίζονται τὴν ἐπίσημη πολιτική.

Τρόϊκα, πρόοδος σημειωτὸν

Ἡ πρόοδος στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα γίνονται σὲ βῆμα σημειωτόν, ἀκόμη καὶ στὴν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, κυρίως λόγῳ ἀντιδράσεων τοῦ ΔΝΤ γιὰ δευτερεύοντα θέματα• στὴν Οὐάσιγκτον τὸ Ταμεῖο μιλάει γιὰ τὴν ἔκδοση μαύρης λίστας αὐτοκριτικῆς γιὰ τὰ λάθη του τὴν τριετία, ἀλλὰ στὴν Ἀθήνα συνεχίζει τὴν ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε ἐπαφὲς μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες γιὰ τὴν τακτικὴ αὐτὴ καὶ ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξή τους, ἂν καὶ παρατηρεῖται ὑποχώρηση τῆς τρόϊκας καὶ προβλέπεται συμφωνία τὸ διήμερο, διότι ὑπάρχει σημαντικὴ σύγκλιση ἀπόψεων• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημέρωσε τοὺς δύο ἀρχηγοὺς γιὰ τὶς διαβουλεύσεις, ἐνῶ αὔριο μᾶλλον συναντᾶται μὲ τὴν τρόϊκα καὶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ἤδη ἔχουν ἀλλάξει προοπτικὲς στὴν οἰκονομία μας, καὶ διαμορφώνονται αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὸ Καλοκαῖρι, καὶ οὐδεὶς Εὐρωπαίος ἐμφανίζεται διατεθειμένος νὰ ἐπιτρέψει τὴν ὑπονόμευσή τους ἀπ’ τοὺς γνωστοὺς ἐκπροσώπους τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων.

Προανακριτική, σκάνδαλα

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς συνεχίζονται μὲ τὴν κατάθεση τοῦ πρώην τσάρου, καθὼς ὁ πρωθυπουργός του δὲν εὐκαιρεῖ ἐπιστρέψειν ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ καὶ θὰ ἀποστείλει ὑπόμνημα• πάντως τὸ θέμα θὰ συζητηθεῖ σήμερα καὶ δὲν ἀποκλείεται ἄλλη ἀπόφαση, ἐνῶ ξεφυτώνουν νέα στοιχεῖα στὰ ἄλλα σκάνδαλα. Οἱ ἀνακριτὲς ἐντόπισαν ἐμβάσματα τεσσαράκοντα ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὸν Ἄκη Τσοχατζόπουλο στὸν συγκρατούμενό του Γιάννη Σμπῶκο, ἐν ὄψει τῆς δίκης• κανεὶς δὲν γνωρίζει τὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία, ἀφοῦ ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος ἀνὴρ τοῦ σοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος ἔχει ἀπειλήσει ὅτι θὰ μιλήσει στὸ δικαστήριο. Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῶν διαρροῶν ἀπ’ τὰ κρατικὰ ταμεῖα ἐντιοπίζονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ προσπάθειες τῶν ἐνόχων ἀποσείσεως τῶν εὐθυνῶν ἀπ’ τὶς πλάτες τους• ἡ λογικὴ τοῦ «ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω», διέπει τοὺς περισσότερους, καθὼς οἱ προοπτικὲς τῆς φυλακῆς εἶναι δεδομένες πλέον γιὰ τοὺς ἀποδειχθησόμενους ἐνόχους.

Γ. Παπανδρέου, λιποτάκτης

Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ἀπάντησε στὴν πρόσκληση τοῦ προέδρου τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι, «ἐὰν τοῦ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ ἀσχολίες τους στὴν Ἀμερική, θὰ παρουσιασθεῖ»• ὁ Γεώργιος Παπανδρέου εἶναι βουλευτὴς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κι ἔχει ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στὸ Κοινοβούλιο, στοὺς ψηφοφόρους του τῆς Ἀχαϊας καὶ στὸν ἑλληνικὸ λαό. Οἱ τυχὸν ἀσχολίες του στὴν Ἀμερική, ἐξυπηρετοῦνται ἀπ’ αὐτόν, μόνο ἐφ’ ὅσον ἔχει χρόνο μετὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του ἀπέναντι στὴ Βουλή• δὲν νοεῖται κἂν συμβιβασμὸς μεταξὺ τῶν δύο, ἀλοίμονό μας, ἔτσι ἀντιλαμβάνεται τὴν δημοκρατία! Ἐὰν πράγματι ἔχει τόσες ὑποχρεώσεις στὴν Ἀμερική, τότε παραιτεῖται τῆς βουλευτικῆς του ἕδρας καὶ τὶς ὑπηρετεῖ κανονικά, διαφορετικὰ εἶναι λιποτάκτης ἢ τουλάχιστον ρίψασπις.

Ραδιενεργὸ ὕδωρ Φουκουσίμα

Οἱ Ἀρχὲς τῆς Ἰαπωνίας ἐντόπισαν, σὲ ἐπικίνδυνο βαθμό, ἐκπομπὴ ραδιενεργείας στὴν περιοχὴ τῆς Φουκουσίμα• μετὰ ἀπὸ ἐπισταμένη ἔρευνα διαπίστωσαν ὅτι ἡ ραδιενέργεια ἐκπέμπεται ἀπὸ ἀποθηκευμένη ποσότητα ὕδατος 120 τόνων. Δύο χρόνια μετὰ τὸ φονικὸ τσουνάμι καὶ τὴν πυρηνικὴ καταστροφὴ οἱ συνέπειες εἶναι βαρειὲς στὴν χώρα τοῦ Ἀνατέλοντος Ἡλίου• ἡ ραδιενέργεια θέλει δεκαετίες γιὰ τὴν ἐξάντλησή της, ἐνῶ προσβάλλει καὶ τὴν γύρω περιοχή. Ὁ προγραμματισμὸς γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία μερικῶν ἀπ’ τοὺς ἑπτὰ πυρηνικοὺς σταθμοὺς ἀναθεωρεῖται• ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη ἀναζητῆσαι ἄλλους τρόπους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐνεργειακῶν της ἀναγκῶν καὶ δὲν εἶναι ἄλλοι, ἀπ’ τὸ πετρέλαιο καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο. Οἱ Ἰάπωνες ἔγιναν δύο φορὲς θύματα τοῦ πυρηνικοῦ ὀλέθρου.

Καὶ πληγέντες ἐτελεύτησαν

Ὁ Πελοπίδας πρωτοστάτησε στὴν νέα ἐπίθεση τῶν Θεσσαλῶν γιὰ τὴν κατάληψη τῶν λόφων παρὰ τὸ Θετίδειον, ἐνῶ εἶχε ἀνακαλέσει καὶ τὸ ἱππικό του ἀπ’ τὴν καταδίωξη τοῦ ἱππικοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου• ἀπὸ ψηλὰ εἶδε τὸν τύραννο ἐνθαρρύνοντα τοὺς μισθοφόρους κι ἔτρεξε προκαλώντας τον ὀνομαστικά. «’Αλλ’ ἀναφυγὼν ἐκεῖνος πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐνέκρυψεν ἑαυτόν»• ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐγκαταλείποντας τὴν θέση του κρύφθηκε ἀνάμεσα στοὺς δορυφόρους. «Τῶν δὲ μισθοφόρων οἱ μὲν πρῶτοι συμβαλόντες εἰς χεῖρας ἀνεκόπησαν ὑπὸ τοῦ Πελοπίδου»• ἀπ’ τοὺς μισθοφόρους οἱ πρῶτοι ποὺ ἦρθαν στὰ χέρια ἀναχαιτίσθηκαν ἀπ’ τὸν Πελοπίδα. «Τινὲς δὲ καὶ πληγέντες ἐτελεύτησαν»• μερικοὶ δὲ καὶ τραυματισθέντες πέθαναν. «Οἱ δὲ πολλοὶ τοῖς δόρασι πόρρωθεν διὰ τῶν ὅπλων τύπτοντες αὐτὸν κατετραυμάτισαν»• οἱ πολλοὶ δὲ μὲ τὰ δόρατα ἀπὸ μακρυὰ χτυπώντας τον τὸν κατατραυμάτισαν. Παρασύρθηκε ὁ Πελοπίδας ἀπ’ τὸ προσωπικό του μῖσος κι ἐκτέθηκε μόνος του ἀπέναντι στοὺς περισσότερους μισθοφόρους.

Ἐξάχνωση καταστροφολογίας

Ἡ καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆςκαὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς κατὰ τῆς Εὐρωζώνης ἐξαχνώνεται κανονικὰ καὶ ἀνώδυνα• τελευταῖο τους ὅπλο ἦταν ἡ κυπριακὴ κρίση, μὲ πολιορκητικὸ κριὸ τὴν πρόκληση κοινωνικῆς ἀναταραχῆς καὶ πανικοῦ στὴν μεγαλόνησο. Διεψεύσθησαν παταγωδῶς, ἀλλὰ δὲν ἄλλαξαν τακτική• ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία συνεχίζονται στὴ διαπασῶν στὴν χώρα μας, ὡς ἀντήχηση τῶν ἀγγλοσαξωνικῆς προελεύσεως ἐντολῶν τους. Ἡ μέθοδος γνωστή, ἐπιλέγονται μόνο τὰ ἀντιευρωπαϊκὰ δημοσιεύματα κι ἀποκρύπτονται τὰ ἄλλα, ὅπως καὶ τὰ κατὰ τῆς Ἀγγέλας Μέρκελ, ἀλλὰ ἀποσιωπῶνται οἱ εἰδήσεις γιὰ δημοτικότητα 68% τῆς καγκελαρίου καὶ 63% τοῦ ὑπουργοῦ της καὶ γιὰ περίπατό τους στὶς ἐκλογὲς τοῦ Φθινοπώρου• τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, γιατί ἐπιμένουν, ὅταν διαψεύδονται τόσο φανερά; Δεύτερον, γιατὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἀδιαφορία ἢ καὶ ἀποστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι σὲ ὅλα αὐτά; Μία καὶ μόνο ἑρμηνεία ὑπάρχει, πιάνονται, ὅπως ὁ πνγιμένος, ἀπ’ τὰ μαλλιά τους.

Ἐκτόνωση Βορειοκορεατικοῦ

Τὸ Κορεατικὸ ὁδηγεῖται σὲ ἐκτόνωση, μὲ τὴν αὐστηρὴ προειδοποίηση τοῦ Κινέζου προέδρου, ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα προκαλεῖν τὸ χάος στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, καθὼς καὶ ἡ Μόσχα ἔχει ἀπευθύνσει παρόμοια προειδοποίηση• ἀπ’ τὴν πλευρά της καὶ ἡ Οὐάσιγκτον χαμηλώνει τοὺς τόνους, μὲ τὴν ἀναβολὴ τῆς προγραμματισμένης δοκιμαστικῆς ἐκτοξεύσεως πυραύλου μεγάλου βεληνεκοῦς. Τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἀπέφυγε χθὲς τὶς προκλήσεις καὶ περιορίστηκε στὴν διατήρηση τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὰ σύνορα• στὴν Πουὸνγκ Γιὰνγκ ὅμως δὲν παρατηρεῖται ἀνησυχία, ὅπως δήλωσε μετὰ τὴν ἄφιξή της στὸ Πεκῖνο ἡ μοναδικὴ Ἑλλνίδα ποὺ ζοῦσε ἐκεῖ ὡς σύζυγος ὑπαλλήλου τοῦ ΟΗΕ. Ἡ πίεση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καὶ περισσότερο τῶν γειτόνων του, Κίνας καὶ Ρωσίας, ὑποχρέωσαν τὸν χοντρούλη σὲ ὑποχώρηση, διότι ἦταν ἄμεσος ὁ κίνδυνος διακοπῆς καὶ τῆς ἐπισιτιστικῆς βοήθειας πρὸς τὸν λιμοκτονοῦντα λαό του• ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐπικοινωνίας σήμερα στὴν συνοριακὴ Kaesong θὰ δείξει.

Φορολογικοὶ παράδεισοι

Ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἀνάγεται σὲ κύριο ζήτημα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀτλαντιστῶν• ἡ Ἐπιτροπὴ ζητάει τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν σὲ ὅλους τοὺς παραδείσους στὸ ἐσωτερικό της καὶ ἤδη τὸ Λουξεμβοῦργο δέχθηκε, ἀλλὰ ἀρνεῖται ἡ Αὐστρία, καὶ ἐκτὸς Εὐρωζώνης ἡ Βρεταννία. Ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος προβάλλει τὸ θέμα ὡς ἐπεῖγον, ἐνῶ ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς οὔτε κἂν ἀναφορὰ δὲν κάνει• ὁ Μισὲλ Μπαρνιὲ ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ διαφάνεια καὶ ἡ ὑπευθυνότης θὰ διέπουν τὶς τραπεζικὲς συναλλαγὲς μὲ τοὺς νέους κανονισμοὺς καὶ πρόσθεσε ὅτι τὰ ἐκτὸς ἐλέγχου κερδοσκοπικὰ κεφάλαια ἀνέρχονται σὲ πεντακόσια τρις δολλάρια. Πάντως ἐπισήμανε ὅτι ἔχουν ἐκδοθεῖ εἰκοσιοκτὼ κανονισμοὶ κι ἀναμένεται ἡ ἔκδοση τῶν ὑπολοίπων• στὴν πράξη ὁ ἔλεγχος εἶναι τὸ κρίσιμο μέτωπο τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου, μὲ τὸ Βερολίνο ἐπιμένειν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν. Διασαφηνίζεται ἡ πορεία.

Ἔναρξη βαθυτέρων πολιτικῶν διεργασίῶν

Οἱ βαθύτερες πολιτικὲς διεργασίες ἔχουν ἀρχίσει σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα στὴν κορυφή, ὡς ἀντανάκλαση τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ κυπριακοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση• τὰ γεγονότα τῆς Κύπρου ἔχουν μικρὴ ἐπιρροὴ στὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ εἶναι συνεχὴς ἡ ροὴ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, ὅταν μάλιστα ὑπάρχει ἡ ἄνεση τῆς παρακολουθήσεως τοῦ ΡΙΚ, ὡς ὑπόδειγμα ἐνημερώσεως καὶ σεβασμοῦ τοῦ πολίτου. Ἡ κοινωνικὴ ἀναταραχὴ δὲν ἔπληξε τὴν Κύπρο, πρὸς οἰκτρὰν ἀπογοήτευσιν τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ἀλλὰ κατεγράφη ἀπὸ ὅλους ἡ ὡριμότης καὶ σύνεσις καὶ καρτερία τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ• ὑπόδειγμα θεωρεῖται πλέον παγκοσμίως ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτὲς καὶ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς τύπος. Στὴν πολιτικὴ ἐκπροσώπηση οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι ἄμεσες καὶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα• οἱ Κύπριοι πλήρωσαν ἀκριβὰ τὴν ψῆφο τους στὸν κομμουνιστὸ πρόεδρο, ὅπως ἐμεῖς τὴν δική μας στὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό. «Στερνή μου γνώση νὰ σὲ εἶχα πρῶτα», λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία• ἀλλὰ ὅλοι ἀναθεωροῦν, ἔστω κι ἀργά, τὶς ἐπιλογές τους, καθὼς εἶναι συνεχὴς ἡ ὑπόμνησή τους ἀπ’ τὴν τσέπη τους καὶ τὴν οἰκογένειά τους. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ τωρινοῦ τροϊκανοῦ ἐλέγχου μας γίνεται σὲ διαφορετικὸ κλίμα ἀπ’ τοὺς προηγούμενους. Ἡ ἄλλη ψυχολογία ἔχει μεταλαμπαδευθεῖ καὶ στὴν ἀγορά, μὲ ἐμφανεῖς τὶς ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας.
Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, τὰ γεγονότα στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ πείθουν τοὺς πάντες γιὰ δύο πράγματα, τὴν ἀπόλυτη ταύτιση ΣΥΡΙΖΑ καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἐργασιῶν της καὶ συγκάλυψη τῆς ὑποθέσεως, καὶ τὴν κοινὴ προέλευση τῶν ἐντολέων ἀμφοτέτων τῶν κομμάτων• δὲν εἶναι τυχαῖα ὅσα συμβαίνουν ἐκεῖ, μὲ ἀποκορύφωση τὴν παρεμπόδιση καταθέσεως τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν πλήρως πλήρως ταυτόσημη φρασεολογία τοῦ ἀκροδεξιοῦ καὶ τῆς ὑστερικῆς. Κάποιοι δὲν θέλουν νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι στὴν δικαιοσύνη, διότι φοβοῦνται τὶς ἀποκαλύψεις• ὁ ΣΥΡΙΖΑ, διότι ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἔχει μετακομίσει στὴν Κουμουνδούρου καὶ κατέχει ὑψηλὲς θέσεις στὴν ἱεραρχία, ἀλλὰ καὶ περίοπτες περὶ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ ἀτλαντικὲς διασυνδέσεις τους. Ἡ ἀκροδεξιὰ καὶ οἱ παραφυάδες της μᾶλλον γιὰ τὶς τελευταῖες διασυνδέσεις καὶ τὶς προεκτάσεις τους στὸ πασοκικὸ παρακράτος• ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς ἐνδιαφέρει ἡ παρουσία τοῦ φαινομένου κι ὄχι ἡ οὐσία τους, τὸ δοκεῖν κι ὄχι τὸ εἶναι, κι αὐτὸ ἐπιβάλλει ἡ πολιτικὴ ἀξιολόγηση. Ἡ ἄρνηση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ νὰ καταθέσει στὴν Ἐπιτροπή, μὲ τὴν ἄκρως προσβλητικὴ γιὰ τὴν δημοκρατία δικαιολογία, «ἐὰν τὸ ἐπιτρέψουν οἱ ὑποχρεώσεις μου στὴν Ἀμερική», ἐπισφραγίζει τὰ συμπεράσματα αὐτά• δείχνει τὸ πόσο σέβονται τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ φόβοι τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῶν παραφυάδων τους δὲν εἶναι μόνο πολιτικοί, ἀλλὰ καὶ προσωπικοῦ ἐπιπέδου, περισσότερο στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, διότι αὐτὴ δίδει τὸν τόνο• ὁ ἀρχηγός της εἶχε προβλέψει ἐξελίξεις τὸν Μάρτιο, ὅπως ὅτι δὲν θὰ πάρουμε τὴν δόση τὸ Φθινόπωρο, ἤ ὅτι θὰ μᾶς διώξουν ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ πλήρη ἀπογοήτευση πάλι. Ἀλλὰ δὲν ἄλλαξε τὴν στάση του, τουλάχιστον δημοσίᾳ, διότι στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός του συμβαίνουν πολλὰ κι οὐδεὶς γνωρίζει τὶς ἐπιπτώσεις• στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις, σὲ ὅσες ἔχει πρόσβαση ὁ πρόεδρος, στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς συζητοῦνται ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα. Οἱ κύριες ἀντιρρήσεις ὅλων σχεδόν, κι ὄχι μόνο τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας, εἶναι ὅτι ταυτίσθηκε τὸ κόμμα μὲ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς πολεμικῆς της, ἀλλὰ καὶ τῆς καταρρεύσεως κάθε οἰκονομικῆς του προβλέψεως, πέραν τῶν διασυνδέσεων μὲ τοὺς κουκουλοφόρους, τοὺς τρομοκράτες κι ὅλους τοὺς ὑπονομευτὲς τῆς δημοκρατίας, τῆς ἀκροδεξιᾶς συμπεριλαμβανομένης• στὴν πολιτικὴ τίποτε δὲν ἀποκλείεται, ἀλλὰ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ συμπλεύσουν οἱ τόσο ἀντιμαχόμενες τάσεις. Ἡ ἐπιμονὴ τῆς ἡγεσίας στὴ συνεργασία μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ καὶ τὶς παραφυάδες της προκαλεῖ τὶς ἰσχυρότερες ἀντιδράσεις, διότι ἔχει ἄμεση ἀπήχηση στὰ μεσαῖα καὶ κατώτερα στελέχη, ἐνῶ συζητοῦνται εὐρύτατα στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες• δὲν εἶναι εὔκολη ἡ προσέγγιση τοῦ κόσμου, παρὰ τὴν βοήθεια τῶν «δημοσκοπήσεων».
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας προκαλεῖ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν πολιτικῶν διεργασιῶν• στὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο τῶν μικρομεσαίων οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ἐμφανέστατες• τὰ μαγαζιὰ κάνουν μεγάλες παραγγελίες γιὰ τὸ Καλοκαῖρι, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τριετίας, οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται καὶ προωθοῦνται, τὰ δημόσια ἔργα δουλεύουν καὶ πάλι, ἐνῶ πολλὰ ξεκίνησαν, κυρίως τὰ μικρὰ καὶ μεσαῖα, κι ἀναμένεται στὸ δίμηνο νὰ ξεκινήσουν καὶ τὰ μεγάλα, οἱ πιστώσεις στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις δίδονται, ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι καλπάζουν, ὅπως ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ πρωτίστως ἐκείνη τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Μερικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἀποδίδουν τὴν ἀλλαγὴ στὴν οἰκονομία, οἱ προσλήψεις τὸν Μάρτιο ἦταν περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις, οἱ ἐξαγωγὲς αὐξάνονται καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων κεφαλαίων γιὰ τοὺς δυναμικούς μας κλάδους εἶναι ἔντονο, γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς»• ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς δίδει πλέον τὸν τόνο τῆς πολιτικῆς ζωῆς, διότι ἔχει ζήσει χειρότερα τὶς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσεως. Κι οἱ πιὸ δύσπιστοι κατάλαβαν πλέον, μετὰ καὶ τὴν περιπέτεια τῆς Κύπρου, ὅτι ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα ἀπ’ τὸν σοσιαλισμό, τὸν κομμουνισμὸ καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους• ἑπομένως, ἐφ’ ὅσον διαπιστώνουν τὴν ὀργανωμένη πλεκτάνη, ἀναλογίζονται καὶ τὶς συνέπειες. Ἕνα εἶναι δεδομένο στὴν ἀγορά, ἡ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.
Ἡ κυβέρνηση ἀποτελεῖ τὸ ἀποτελεσματικὸ ὀχυρό μας γιὰ τὴν κοινὴ γνώμη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα• ὅλοι θυμοῦνται ὅτι ἡ ὑπονόμευση εἶχε ἀρχίσει ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῆς ἱστορικῆς ἐπιτυχίας τοῦ Κώστα Καραμανλῆ στὸ Βουκουρέστι γιὰ τὸ Σκοπιανό. Ἀκολούθησαν τὰ Δεκεμβριανά, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτη καὶ συναυτουργὸ τῶν βανδαλισμῶν, ὁπότε ἦρθε ἡ ἀνάδειξη τοῦ σοσιαλισμοῦ, μὲ τὴν ὁλόπλευρη ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη• συνέχεια ἦταν ἡ ἐμετικὴ ἐξύμνηση τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὴν διαπλοκή, μὲ τὴν αἰσχρότατη συκοφάντηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῶν προτάσεών του, γιὰ ἀποφυγὴ ἀλλοιώσεως τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων τὸ 2009, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Συζητοῦνται αὐτὰ στὸ σπίτι καὶ στὶς φιλικὲς συναναστροφές, στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς ταβέρνες καὶ παίρνουν τὴν μορφὴ τῆς λογοδοσίας• στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ ἀντικαθιστοῦν οἱ Ἕλληνες τὴν παντελῆ ἀπουσία πολιτικῆς κριτικῆς καὶ λογοδοσίας στὴν διαπλοκή. Οἱ διεργασίες αὐτὲς μετροῦν περισσότερο στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἀπ’ τὶς βαρύγδουπες δηλώσεις• μοναδικὸ κριτήριο εἶναι πλέον ἕνα, ἡ συνέχιση τῆς ἀνακάμψεως καὶ πρακτικὰ μὲ λίγα μέτρα, τὴν ἐπανέναρξη τῶν δημοσίων ἔργων τὸ ταχύτερο, γιὰ τὴν τόνωση τῆς τοπικῆς κοινωνίας, μαζὶ μὲ τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῶν δυναμικῶν κλάδων. Ἑπομένως ἡ πολιτικὴ μάχη δίδεται στὰ οἰκονομικά, μὲ συμπληρωτικὲς ἐπιπτώσεις τῶν σκανδάλων κι ἀναφορὰ στὶς διάφορες πτυχὲς τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.