Ὡριμότης, ἀξιοπρέπεια ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἡ μεθοδευμένη κρίση στὰ τραπεζικά, μὲ τὴν διάλυση τῆς συγχωνεύσεως τῆς Ἐθνικῆς μὲ τὴν Eurobank, ὁδήγησε τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους σὲ νέα ἀπογοήτευση• ἀνέμεναν τὴν ἔκρηξη στὴν ἀγορά, ἄν ὄχι πανικοῦ, τουλάχιστον κρίσεως στὸ Χρηματιστήριο, ὅπως καὶ σημειώθηκε τὶς πρῶτες χθεσινὲς ὧρες. Ἀλλὰ δὲν ἐπεκτάθηκε στὴν ψυχολογία τοῦ κόσμου, δὲν παρατηρήθηκε ἀνάληψη καταθέσεων, πέρα ἀπὸ κάποιο παροδικὸ μούδιασμα, ἐμφανέστατα φευγαλέο• γρήγορα ἄλλαξε τὸ κλίμα κι ἐκδηλώθηκε ἔντονη ζήτηση στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διόρθωση τῶν μετοχῶν καὶ σημαντικὴ ἄνοδο στὶς περισσότερες τραπεζικές. Γιὰ δεύτερη φορά, μέσα σὲ δεκαπέντε μέρες, οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν ὡριμότητα, ἀξιοπρέπεια καὶ καρτερία• στὴν Κύπρο πρῶτα, στὴν Ἑλλάδα μετά, ἂν καὶ ὁλόκληρη τὴν τριετία ἔχουμε ὑποστεῖ τὴν χειρότερη μεθόδευση ἐξαθλιώσεώς μας μὲ θαυμαστὴ σύνεση.

Διόρθωση Χρηματιστηρίου

Ἡ ματαίωση τῆς συγχωνεύσεως Ἐθνικῆς καὶ Eurobank προκάλεσε τὴν κατάρρευση τῶν μετοχῶν στὸ Χρηματιστήριο -στὸ ἀνώτατο ὅριο τῶν τραπεζικῶν-, ἀλλὰ πρὸς τὸ μεσημέρι ἦρθε ἡ διόρθωση, μὲ ἀπροσμενη τὸ ἴδιο ὑψηλὴ αὔξηση τῆς ζητήσεώς τους• ἡ κεφαλαιαγορὰ ἔδειξε ὅτι κινεῖται ὁμαλά, παρὰ τὰ ἀρχικὰ ἄσχημα νέα κι ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς. Οἱ λανθασμένες ἐκτιμήσεις τῶν τραπεζιτῶν τῶν δύο τραπεζῶν καὶ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, μέτρησαν ὀλιγώτερο• ὁπωσδήποτε δὲν ἐπιτρέπεται ἀγνοεῖν τὴν σημασία τῆς κυπριακῆς κρίσεως στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ τῶν κριτηρίων στὶς Βρυξέλλες• ἄλλες ἦταν οἱ συνθῆκες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὸν Ὀκτώβριο κι ἄλλες εἶναι σήμερα. Τὴν ἀναγνώριση τῆς νέας καταστάσεως ὅφειλαν ἔχειν ἐπεξεργασθεῖ οἱ ὑπεύθυνοι καὶ ἐνημερῶσαι διεξοδικὰ τὸν πρωθυπουργό. Προσέφεραν ὅπλα στοὺς ἐκπροσώπους τῶν κερδοσκόπων ἐναντίον μας.

Σαφὴς ὑπονόμευση τρόϊκας

Οἱ χειρισμοὶ τῆς τρόϊκας ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση κινοῦνται στὴν ἀρχικὴ λογικὴ καὶ δείχνουν ὅτι ἀποβλέπουν στὴν ὑπονόμευση τῆς εὐνοϊκῆς ψυχολογίας τοῦ δεκαμήνου• θυμίζουν ἀκριβῶς τὸν πόλεμο νεύρων τοῦ Φθινοπώρου, ὅταν ἐπέτυχαμε τελικὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως στὸ τέλος τοῦ ἔτους, μὲ ἀποτέλεσμα ἀπωλέσαι ἡ ἀγορὰ τὸ πλεονέκτημα τῆς ρευστότητος στὶς γιορτές. Κάτι ἀντίστοιχο δείχνουν ὅτι ἐπιδιώκουν καὶ τώρα, νὰ χάσει ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητός της στὶς γιορτὲς τοῦ Πάσχα, οἱ ὁποῖες εἶναι τόσο σημαντικὲς γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ θεωροῦμε τὴν Λαμπρὴ τὴν μεγαλύτερη χριστιανικὴ ἑορτή μας• φυσικὰ παίζει ἀκόμη σημαντικὸ ρόλο καὶ ἡ ἔναρξη τῆς τουριστικῆς περιόδου. Πολὺ καλύτερα θὰ εἶναι, ἐὰν διατηρηθεῖ ἡ ἀναπτυξιακὴ ψυχολογία• ἡ παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων μᾶλλον εἶναι ἀπαραίτητη, διότι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κερδοσκόπων συνεχίζει τὴν ἀποστολή του. Ὁμολογεῖ τὸ ἀρχικό τους λάθος, ἀλλὰ δὲν πληρώνει αὐτός, οἱ Ἕλληνες τὰ πληρώνουμε.

Κρατικοποίηση δύο τραπεζῶν

Ἡ κρατικοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ τῆς Eurobank δείχνει γεγονός, καθὼς οἱ τράπεζες ἀδυνατοῦν μᾶλλον συγκεντρῶσαι ἀπὸ ἰδιώτες τὸ 10% τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους, ὅπως προβλέπει ὁ νόμος καὶ ἀναβάλλουν τὴν συγχώνευσή τους• αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ Ταμεῖο Χρηματοδοτικῆς Σταθερότητος διαθέτει τὰ κεφάλαια, ἀλλὰ καὶ ἀναλαμβάνει τὴν διοίκησή τους. Τὸ Φθινόπωρο ἡ τρόϊκα εἶχε ἐγκρίνει τὴν συγχώνευση, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὰ δεδομένα ἄλλαξαν μετὰ τὴν κυπριακὴ κρίση• πάντως ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ οἱ διοικήσεις δὲν εἶχαν προετοιμάσει τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν ἀδυναμία τους αὐτή. Ὁπωσδήποτε τὸ αἰσιόδοξο μήνυμα εἶναι ὅτι προχωράει κανονικὰ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση καὶ ὁλοκληρώνεται μέσα στὸ μῆνα. Ἡ Ἄλφα ἔχει ἀρχίσει καὶ διασφαλίσει τὰ κεφάλαια.

Συνομιλίες, Ἰσραήλ, Κύπρου

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐνεργείας τῆς Κύπρου ἔχουν συνομιλίες στὸ Ἰσραὴλ γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ θέματα καὶ τὴν μεταφορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ τῆς μεγαλονήσου πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη• ταυτοχρόνως βρίσκεται στὴν Παλαιστίνη καὶ ὁ Τζὼν Κέρρυ πιέζοντας γιὰ τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών του μὲ τὴν Τουρκία. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, καὶ οἱ Ἀμερικανοεβραῖοι περισσότερο, δὲν ἔχουν καὶ τόσο ἐμπιστοσύνη στὴν Ἄγκυρα καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ κλείσουν τὴν πόρτα πρὸς τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα• οἱ ταυτόχρονες συνομιλίες αὐτὸ δείχνουν, ἐνῶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἔχει προσκαλέσει τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη γιὰ συζήτηση κι ἔχει ἀνοικτὲς συνομιλίες καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ὑπάρχουν δυνατότητες προσεγγίσεως.

Οἱ Θεσσαλοὶ περιπαθήσαντες

Ὁ Πελοπίδας εἶχε ἐπιτεθεῖ μόνος του κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου, μόλις τὸν διέκρινε στὸ βάθος τοῦ στρατοπέδου του• τὸν προκάλεσε σὲ μονομαχία, ἀλλὰ ὁ τύραννος κρύφθηκε μεταξὺ τῶν δορυφόρων του κι ὁ Πελοπίδας σκότωσε πολλοὺς ἀλλὰ πληγώθηκε θανάσιμα ἀπ’ τοὺς ἄλλους. «Ἕως οἱ Θεσσαλοὶ περιπαθήσαντες ἀπὸ τῶν λόφων δρόμῳ προσεβοήθησαν, ἤδη πεπτωκότος»• ὡσότου οἱ Θεσσαλοὶ συγκινημένοι ἀπ’ τοὺς λόφους προσέτρεξαν σὲ βοήθειά του, ἤδη νεκροῦ πιά. «Οἵ τε ἱππεῖς προσελάσαντες ὅλην ἀνέτραψαν τὴν φάλαγγα»• τότε καὶ οἱ ἱππεῖς ἐφορμώντας ἀνέτρεψε τὴν φάλαγγα τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Καὶ διώξαντες ἐπὶ πλεῖστον ἐνέπλησαν νεκρῶν τὴν χώραν, πλέον ἢ τρισχιλίους καταβαλόντες»• καὶ τοὺς κατεδίωξαν γεμίζοντας μὲ νεκροὺς τὴν χώρα, σκοτώνοντας περισσότερους ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες. Ἡ νίκη ἦταν κατὰ κράτος, ἀλλὰ ὁ στρατηγός τους ἦταν νεκρὸς καὶ δὲν ἠδύναντο ἀξιοποιῆσαι αὐτήν• ἡ ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ ἡ ἀπερισκεψία τὸν ὁδήγησαν στὸν θάνατο.

Ἔλεγχος φορολογικῶν ροῶν

Ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἔχει ἀναχθεῖ, μετὰ καὶ τὴν κυπριακὴ κρίση, σὲ πρῶτο θέμα στὴν Εὐρωζώνη• ἤδη τὸ Λουξεμβοῦργο, μεγαλύτερος παράδεισος στὴν Εὐρώπη, ἔχει δεχθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν του λογαριασμῶν καὶ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώϋμπλε τοῦ ἀπένειμε ἐπαίνους, ἐνῶ ἀντιδρᾶ ἡ Αὐστρία, ἀλλὰ θεωρεῖται δευτερευούσης σημασίας. Τὸ μέτρο σημαίνει ἔλεγχο τῆς ροῆς τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων κι ἑπομένως ὀχύρωση τῆς Κερκόπορτας στὸν οἰκονομικὸ πόλεμο εὐρὼ καὶ δολλαρίου• οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἀτλαντιστῶν εἶναι ἄγριες, ἀλλὰ ἔχουν ἐλάχιστα περιθώρια κινήσεως. Ὁ πόλεμος φυσικὰ δὲν τελειώνει μὲ αὐτὸ τὸ βῆμα, καθὼς ἀπομένουν καὶ οἱ ἄλλοι παράδεισοι μικρότερης ὅμως σημασίας• τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὰ βρεταννικὰ νησιὰ τῆς Μάγχης, στὸ Λονδίνο καὶ στὴν Βόρειο Ἰρλανδία, οἱ ὁποῖες δὲν μετέχουν τῆς Εὐρωζώνης κι ἔτσι εἶναι δυσκολώτρος ὁ ἔλεγχός τους. Ἄλλωστε ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση ἀντιδρᾶ καὶ ὑπονομεύει μὲ κάθε διαθέσιμο μέσο τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική.

Ἀναγνώριση ρόλου τῆς Κίνας

Τὸ οἰκονομικὸ φόρουμ στὸ Μποάο τῆς νήσου Χαϊνάν τῆς Κίνας ἔδωσε τὴν εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς χώρας σὲ ἡγετικὴ δύναμη στὴν Ἀσία καὶ στὸν Εἰρηνικό• ὁ Χὶ Τζιπὶνγκ στὴν ἐναρκτήριο ὁμιλία του ὑπογράμμισε τὴν
ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς εἰρήνης, ἀπυθυνόμενος χαρακτηριστικὰ στὴν Βόρειο Κορέα, καὶ τῶν καλῶν σχέσεων στὴν περιοχή, σὲ πλαίσια ἰσότητος ὅλων τῶν λαῶν. Τὶς ἐργασίες παρακολούθησαν οἱ ἡγέτες πολλῶν ἀσιατικῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Αὐστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Μεξικοῦ καὶ Ἀλγερίας, ἐνῶ ὁ Κινέζος πρόεδρος εἶχε συηναντήσεις καὶ μὲ μεγάλους ἐπιχειρηματίες μὲ τοὺς ὁποίους συζήτησε σχέδια γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα του• τὸ Πεκῖνο προσφέρει διαβεβαιώσεις πρὸς ὅλους ὅτι προχωροῦν οἱ μεταρρυθμίσεις, αἴρονται ὅλα τὰ ἐμπόδια στὴν κίνηση κεφαλαίων καὶ ὅτι προωθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ μέτρων γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μεγάλων πόλεών του ἀπ’ τὴν μόλυνση. Ὡς προβολὴ τὸ φόρουμ εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, ἀνταγωνιζόμενο τὸ Νταβός.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴ Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο• ὅλα σημείωσαν ἄνοδο, εὐρώ, 1,3033 δολλάρια καὶ 128,4590 γιέν, χρυσός, 1577,25, ἀλλὰ ὑποχώρηση τὸ πετρέλαιο, 105,28. Τὸ Κορεατικὸ ἐπηρέασε τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἂν καὶ ἐπισκιάσθηκε ἀπ’ τὴν ἐπιτυχία τοῦ οἰκονομικοῦ φόρουμ στὸ Μποάο τῆς Κίνας• στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς ὑποχωροῦν καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν κρατικῶν ὁμολόγων, ἀκόμη καὶ τῶν νοτίων χωρῶν. Τὰ προβλήματα τῶν τελευταίων θεωροῦνται παροδικά, παρὰ τὴν ὀξύτητά τους κατὰ χώρα, ἀλλὰ γνωρίζουν ὅτι, στὸ μεγαλύτερο βαθμό, ὀφείλονται στὶς παρεμβάσεις τῶν κερδοσκόπων, μέσῳ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἀποτελεῖ ἀποφασιστικὸ βῆμα, ἐνῶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐξέφρασε τὴν λύπη του γιὰ τὴν ἀπροθυμία τῆς Αὐστρίας, ὅπως ἀνοίξει τοὺς τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Ἀνατροπὴ τῶν νομισματικῶν

Σὲ πλήρη ἀνατροπὴ τῶν νομισματικῶν συνθηκῶν ὁδηγεῖ ἡ προαλειφόμενη συμφωνία Κίνας καὶ Αὐστραλίας, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα καὶ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου• τὸ θέμα συζητήθηκε στὴ συνάντηση τῶν Χὶ Τζιπὶνγκ καὶ Τζούλιας Γκίλαρντ, στὰ πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ φόρουμ τοῦ Μποάο. Ἡ Αὐστραλιανὴ πρωθυπουργὸς ἔδειξε μὲ τὴν παρουσία της τὴν βαρύτητα τοῦ Πεκίνου στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς τῆς χώρας της, ὅταν ἡ Κίνα ἔχει ἀναδειχθεῖ ὁ πρῶτος ἐμπορικός της ἑταῖρος• ἐὰν ὁλοκληρωθεῖ ἡ συμφωνία, τότε τὸ δολλάριο πρακτικὰ ἀποβάλλεται ἀπ’ τὸν δυτικὸ Εἰρηνικό, τὸ οἰκονομικὸ κέντρο τῆς ὑφηλίου. Ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς μετράει τὸ ἐγχείρημα, διότι, χάνει ἡ Οὐάσιγκτον τὸν πιστό της φίλο στὴν σύγκρουση Ἀναδυομένων καὶ Ἀμερικανῶν γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος.

Διαβεβαιώσεις τοῦ Ποῦτιν

Τὶς διαβεβαιώσεις του στὰ κρίσιμα διεθνῆ θέματα ἔδωσε ὁ Ρῶσος πρόεδρος στὸ Ἀννόβερο, ὅπου ἡ Ρωσία ἦταν τιμώμενη στὴ διεθνῆ ἔκθεση τῆς γερμανικῆς πόλεως• ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δεσμεύθηκε ὅτι θὰ γίνουν διευκολύνσεις στὸ δάνειο πρὸς τὴν Κύπρο -μετὰ ἀπὸ παράκληση τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως ὑπογράμμισε, ἐννοῶν τὰ παράπονά του ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυπριακὴ κυβέρνηση-, χαρακτήρισε πολὺ σοβαρὴ τὴν κρίση στὴ Βόρειο Κορέα –ποὺ ἐὰν ξεφύγει ἀπ’ τὸν ἔλεγχο θὰ μοιάζει μὲ παιδικὸ παιχνίδι τὸ Τσέρνομπιλ- καὶ ὑπογράμμισε, ὅτι ὁ ἔλεγχος τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων στὴν χώρα του γίνεται, διότι θέλουν νὰ γνωρίζουν, ἀπὸ ποιοὺς καὶ μὲ ποιὲς σκοπιμότητες κινοῦνται. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν ἔκρυψε τὶς ἄριστες σχέσεις της μὲ τὸν φιλοξενούμενο, ἂν καὶ ἔκανε δημοσίᾳ τὶς ἐνοχλητικὲς ἐρωτήσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.