Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ Ἱερισσὸς

Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τῆς Προανακριτικῆς φθάνουν μέχρι τὴν Χαλκιδική, καθὼς οἱ ἴδιες δυνάμεις κινοῦνται γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς δημοκρατικῆς ὁμαλότητος• στὴν Προανακριτική, ἡ ὑστερικὴ ἀντιλήφθηκε ὅτι δὲν δυνατὸ πλέον τὸ ναυάγιο τῆς λειτουργίας της καὶ χαμήλωσε τοὺς τόνους. Ἡ Ἐπιτροπὴ συμφώνησε γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἐγγράφου προσκλήσεως στὸν πρώην πρωθυπουργὸ γιὰ προφορικὴ ἐξέταση, ἐνῶ ὅλοι πλέον βάλλουν κατὰ τοῦ παλαιοῦ τσάρου• τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ ἐναντίον του. Στὴν Ἱερισσὸ μερικὲς δεκάδες στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκουν τὴν κατάλυση τοῦ κράτους καὶ τὴν ἀνυπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας• σκοπὸς εἶναι ἡ ἐμφάνιση εἰκόνος γενικῆς διαλύσεως, ὁπότε ναυαγεῖ ἡ ἐπανκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος χρησιμοποιεῖ ἢ χρησιμοποιεῖται ἀπ’ τὰ κέντρα τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς τρομοκράτες.

Κρατικοδίαιτων ἀνάγνωσμα

Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὶς ἀντιδράσεις τῶν κρατικοδίατων καὶ τῶν πολιτικῶν προστατῶν τους• τελευταῖο ὀχυρὸ εἶναι ὁ τρίτος συνέταιρος τῆς κυβερνήσεως, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποκτήσει πολιτικὴ ὀντότητα ἀπ’ τὶς διαρροὲς ἀρκετῶν πρασινοφρουρῶν ἀπ’ τὸ ΠΑΣΟΚ κι ἐλπίζει στὴν συγκράτησή τους ἀπέναντι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, στὸν ὁποῖο διέρρευσε ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς συνομοταξίας τους. Ὅλοι τους εἶναι τουλάχιστον ἐπίορκοι καὶ τρόφιμοι τῶν κομματικῶν γραφείων• ἡ τρόϊκα στὴν ἐπιμονή της γιὰ τὴν ἐκκαθάριση τοῦ δημοσίου ἀπ’ τὸν ἐσμὸ τῆς τριακονταετίας ἔχει τὴν πλήρη συμπαράσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ δὲν εἶχαν ἐκτελέσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δείχνει ὅτι δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ κάνει τὸ ἴδιο λάθος. Χωρὶς τὴν ἐκκαθάριση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπ’ τοὺς τερμίτες, δὲν ὑπάρχει διέξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάκαμψη.

ΣΥΡΙΖΑ, δύο κατευθύνσεις

Σὲ δύο κατευθύνσεις κινεῖται πλέον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε στὴ Βουλή, μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς προτάσεως γιὰ ὀνομαστικὴ ψηφοφορία• ὁ ἐπίσημος Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος, Δημήτρης Παπαδημούλης, πρότεινε, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ὀνομαστικὴ ψηφοφορία, γιὰ συγκέκριμένο ἄρθρο ποὺ εἶχε ψηφισθεῖ καὶ γινόταν ἡ ψηφοφορία στὸ σύνολο. Αὐτὸ ἀπαγορεύεται ἀπ’ τὸν κανονισμό, ἀλλὰ δὲν δέχθηκε τὴν ἀντιπρόταση τοῦ προεδρεύοντος γιὰ ὀνομαστικὴ στὸ σύνολο, ὁπότε δὲν γινόταν ψηφοφορία• ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ὅμως εἶχε ἀντίρρηση, μὲ παρεμβάσεις στὴν Ὁλομέλεια καὶ ἐπιθετικὲς δηλώσεις. Περισσότερο ἐνδιαφέρονται οἱ δύο πτέρυγες γιὰ τὴν προβολὴ τῶν διαφορῶν τους, παρὰ γιὰ τὴν ἑνιαία τους ἔκφραση. Ἡ ἀριστερὴ πτέρυγα πιστεύει ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει ἀπήχηση, ὅπως τὸ ἀποδεικνύουν οἱ ἐμφανίσεις του κι ἐλπίζει λένε μόνο στὶς καλές σχέσεις, μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς μεγαλοεκδότες• αὐτοὶ καλλιεργοῦν τὴν ἀγανάκτηση τῶν στελεχῶν καὶ τὸν κτυποῦν στὸ ἀδύνατο σημεῖο του.

Προσβολὴ πρὸς τοὺς Ἕλληνες

Ἡ ἀπολογία τοῦ τσάρου τῆς οἰκονομίας συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, μετὰ τὴν σαφέστατη ὑπόδειξη μὲ τὸ ὑπόμνημα τοῦ πρωθυπουργοῦ του, ὅτι εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν μὴ ἀξιοποίηση τῆς λίστας Λαγκάρντ• ἡ πρόκληση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ εἶναι πρωτοφανὴς στὰ κοινοβουλευτικά μας χρονικά. Ἔχει δικαίωμα νὰ στείλει ὑπόμνημα καὶ νὰ μὴν παρουσιασθεῖ, ἀλλὰ τὸ νὰ περιφέρεται στὴν Ἑσπερία καὶ νὰ λέει, ὅτι δὲν εὐκαιρεῖ, σημαίνει ὅτι θέτει σὲ δευτερεύουσα σημασία τὰ καθήκοντά του ὡς βουλευτοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ στοὺς Ἕλληνες• ἐκτὸς κι ἂν γίνεται ἐσκεμμένα, ὅπως καὶ τὸ Μνημόνιο.

Ἑνιαῖο κέντρο διαπλοκῆς

Ἡ ὕπαρξη ἑνιαίου κέντρου τῆς διαπλοκῆς, μὲ ὑπερατλαντικὴ καθοδήγηση ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν στάση ὁλοκλήρου τοῦ τύπου ἀπέναντι στὸν δημοσιογραφίζοντα ποὺ δημοσίευσε τὴν λίστα Λαγκὰρντ τὸ Φθινόπωρο• εἶχε χαρακτηρισθεῖ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ δημοσίευση, ὅταν ὅλοι ἔψαχναν γιὰ τὸ τί πρᾶγμα εἶναι αὐτὴ ἡ λίστα. Ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν δημοσίευσε τὸ ὄνομα ἑνὸς μεγαλοεκδότου καὶ καλεῖται γιὰ νέα κατάθεση στὴν Προανακριτική• ὁλόκληρη ἡ διαπλοκὴ ἀσκεῖ πρωτοφανῆ λογοκρισία στὴν εἴδηση, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα, ποὺ εἶχαν βραβεύσει τὸν δημοσιογραφίζοντα, σιωποῦν μεγαλοπρεπέστατα, ἐνῶ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὸν εἶχε ἀναλάβει ὑπὸ τὴν προστασία του. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἑνιαίου κέντρου εἶναι γνωστή, στὰ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ θέματα, ἀλλὰ τόσο προκλητικὴ λογοκρισία; Εἶναι ἀδιανόητο.

Κείρασθαι δὲ καὶ αὐτοὺς

Ὁ θάνατος τοῦ Πελοπίδου προκάλεσε τὸν θρῆνο ὅλων τῶν στρατιωτῶν του• ὁ στρατηγὸς σκοτώθηκε, ἐπειδὴ μόνος του ἐπιτέθηκε κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν Φερῶν, ἀλλὰ ἐκτελέσθηκε ἀπ’ τοὺς δορυφόρους του. «Τοὺς μὲν γὰρ παραγεγονότας τῷ ἔργῳ λέγουσι»• γιὰ ὅσους ἔλαβαν μέρος στὴ μάχη λένε. «Μήτε θώρακα θέσθαι μήτε ἵππον ἐκχαλινῶσαι μήτε τραῦμα δήσασθαι πρότερον»• οὔτε τὸν θώρακα ἔβγαλαν οὔτε τοὺς ἵππους ἐκχαλίνωσαν οὔτε τὰ τραύματά τους ἔδεσαν προηγουμένως. «Ὡς ἐπύθοντο τὴν ἐκείνου τελευτήν»• μόλις πληροφορήθηκαν τὸν θάνατό του. «Ἀλλὰ μετὰ τῶ ὅπλων θερμοὺς ἰόντας ἐπὶ τὸν νεκρὸν ὥσπερ αἰσθανόμενον»• ἀλλὰ ὁπλισμένοι ζεστοὶ ἀκόμη προσέρχονται στὸν νεκρὸ σὰν νὰ τὸ αἰσθανόταν. «Τὰ τῶν πολεμίων κύκλῳ περὶ τὸ σῶμα σωρεύειν λάφυρα»• τὰ λάφυρα τῶν ἐχθρῶν συσσώρευαν σὲ κύκλο γύρω στὸ σῶμα του. «Κεῖραι δὲ ἵππους, κείρασθαι δὲ καὶ αὐτους»• κουρεύουν τότε τοὺς ἵππους τους, κουρεύονται δὲ καὶ οἱ ἴδιοι.

Ἐνεργειακά, Κύπρου, Ἰσραὴλ

Ἡ συνεργασία τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Κύπρο διατηρεῖται καὶ ἐπεκτείνεται, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε ἀπ’ τὶς συνομιλίες τῶν ὑπὸ τὸν Γιαννάκη Κασσουλίδη ὑπουργῶν τῆς μεγαλονήσου στὴν Ἱερουσαλήμ• ὁ Κύπριος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ διεξοδικὲς συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐνεργείας. Τὰ σχέδια γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ Κύπρου καὶ Ἑλλάδος πρὸς τὴν Εὐρώπη ἰσχύουν κανονικά, ἐνῶ συζήτησαν τὴν ἐπέκταση τῆς συνεργασίας στὸ τουρισμό, στὸ ἐμπόριο καὶ τὴν πόντιση καλωδίου μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν• οἱ συμφωνίες ἀναμένεται ὅτι θὰ ὑπογραφοῦν κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη στὸ Ἰσραὴλ τὸν Μάΐο. Τὸ ἄκρως ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τῆς κυπριακῆς ἀντιπροσωπείας συνέπεσε μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὸ Ἰσραήλ, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὴν προώθηση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία• οὐδόλως ἐπηρεάστηκε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση.

Ἀμερική, περικοπὲς ἀμύνης

Οἱ περικοπὲς στὶς ἀμυντικὲς δαπάνες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, στὰ πλαίσια τῆς λιτότητος, ἀφοροῦν πλέον καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἐνστόλων• τὸ Πεντάγωνο διέταξε ἤδη τὴν μείωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν πτήσεων στὴν Ἀεροπορία κατὰ τὸ ἕνα τρίτο, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξοικονόμηση 591 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ ἀπόφαση ἀφορᾶ 45000 ἱπταμένους οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκπαιδεύονται ἐκ περιτροπῆς πλέον, ἐνῶ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἀεροσκαφῶν θὰ μένει στὸ ἔδαφος• ἀνάλογες περικοπὲς ἐπιβάλλονται καὶ στὶς δαπάνες γιὰ τὸ πολιτικὸ προσωπικό, ἐνῶ συνολικὰ ἀνέρχονται σὲ δεκαπέντε δις τὴν δεκαετία. Στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ στὸ Πεντάγωνο ὁ προβληματισμὸς εἶναι ἔντονος, διότι οἱ περικοπὲς σημαίνουν καὶ περιορισμὸ τῆς πολιτικῆς παρουσίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸ ἐξωτερικό• ἡ ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου τῆς Μεσογείου κρίνεται ἀπαραίτητη, λόγῳ τῆς παρουσίας τοῦ ρωσικοῦ στόλου καὶ πολλῶν κινεζικῶν πλοίων. Ἀλλὰ μᾶλλον ἀναβάλλεται διὰ λόγους οἰκονομίας, παρὰ τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ κάθε πλευρὰ γιὰ τὴν περιοχή.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν κορεατικὴ κρίση• ὅλα σημείωσαν ἄνοδο, εὐρώ, 1,3108 δολλάρια καὶ 130,4555 γιέν, χρυσός, 1581,50 καὶ πετρέλαιο, 105,80. Ἀκόμη καὶ στὴν Ἀσία παρατηρήθηκε ἄνοδος, γεγονὸς σημαῖνον ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν θερμὴ κρίση στὴν Κορέα, παρὰ τὶς ἀπειλὲς τοῦ χοντρούλη• φαίνεται ὅμως ὅτι καὶ τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα τοῦ Μαρτίου τῆς Κίνας, ὕψους 884 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ἔναντι πλεονάσματος 15 δις τὸν Φεβρουάριο, δὲν τοὺς ἐπηρέασε. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἀνοδικὲς τάσεις ἦταν ἰσχυρότερες καὶ διευρύνθυκαν σὲ ὅλὰ τὰ Χρηματιστήρια• οἱ παρατηρησεις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν ἀπήχηση στὶς ἀγορές, ἀντιθέτως οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ ἀτμομηχανὴ τὴν γερμανική, πληθαίνουν. Στὸ θέμα τοῦ ἐλέγχου τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, τὸ Λουξεμβοῦργο ἔχει δεχθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν, ἐνῶ καὶ ἡ Αὐστρία συντάσσεται πλέον μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν ἑταίρων της.

Δάνειο πρὸς τὴν Γερμανία

Τὸ κατοχικὸ δάνειο τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Γερμανία εἶναι τὸ μοναδικὸ νόμιμο αἴτημα γιὰ διεκδίκηση ἀπ’ τὸ Βερολίνο• ἡ Γερμανία εἶχε συνάψει δάνειο μὲ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση, προοριζόμενο γιὰ τὴν κάλυψη τῶν στρατιωτκῶν της ἀναγκῶν στὴν Ἑλλάδα. Τὴν σύναψη τοῦ δανείου εἶχε ἀναγνωρίσει καὶ ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ, μὲ ἔγγραφό του ποὺ περιλαμβάνεται στὸν φάκελο ποὺ ἔστειλε τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στὸ Νομικὸ Συμβούλιο τοῦ Κράτους, γιὰ τὴν νομικὴ θεμελίωση τοῦ αἰτήματος• ὄλα τὰ ὑπόλοιπα, ὅσο δίκαια κι ἂν εἶναι, δύσκολα πολὺ ἀποδεικνύονται νομικά. Ἑπομένως, ἂς ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας σὲ ὅσα μποροῦμε νὰ διεκδικήσουμε κι ὄχι στὶς μικροπολιτικὲς κορῶνες• ἡ χώρα ὑπέστη πολλὲς καταστροφὲς στὸν πόλεμο, ἀλλὰ πῆρε καὶ ἀρκετὰ μεγάλη οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπ’ τὴν Γερμανία μεταπολεμικά.

Παρέμβαση, Κινέζων, Ρώσων

Τὴν παρέμβαση τῶν Κινέζων καὶ τῶν Ρώσων, γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὴν χερσόνησό της, ζήτησε ἡ Νότιος Κορέα• ἡ Σεοὺλ πιστεύει, ὅτι μόνο τὸ Πεκῖνο, μὲ τὴν κάλυψη τοῦ 45% τῶν ἐπισιτιστικῶν ἀναγκῶν τῆς Βορείου Κορέας, καὶ ἡ Μόσχα, μὲ τὴν προμήθεια πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ἔχουν τὴν δυνατότητα συγκρατῆσαι τὸ κομμουνιστικὸ καθστὼς ἀπὸ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις. Στὴ Νότιο Κορέα ἡ κατάσταση εἶναι ἤρεμη καὶ ἡ ζωὴ κανονική, χωρὶς καμμία ἔνδειξη ἀνησυχίας γιὰ τὸ μέλλον• τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὁ πολεμικὸς τουρισμός, ὅπως ἀποκαλοῦν τοὺς ἐπισκέπτες στὶς ἐξέδρες τῶν συνοριακῶν διαβάσεων, ἔχει πολλαπλασιασθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες. Ὄχι μόνο Νοτιοκορεάτες, ἀλλὰ καὶ ξένοι τουρίστες ἐπισκέπτονται τὶς ἐξέδρες καὶ παρακολουθοῦν τὶς κινήσεις τοῦ βορειοκορεατικοῦ στρατοῦ. Ἔχει γίνει ἕνα ἀπ’ τὰ ἀξιοθέατα παγκοσμίως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.