Κύπρος, διεύρυνση τοῦ ποσοῦ διασώσεως

Τὸ συνολικὸ ποσὸ γιὰ τὴν διάσωση τῆς Κύπρου κυμαίνεται ἀπὸ 17,5 μέχρι 23 δις εὐρώ, σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες ἐκτιμήσεις• ἀπὸ αὐτὰ ἡ τρόϊκα προσφέρει τὰ δέκα καὶ ἡ μεγαλόνησος τὰ ὑπόλοιπα, ἀπ’ ὁποῖα τὰ περισσότερα θὰ προέλθουν ἀπ’ τὴν φορολογία τῶν καταθέσεων, ἐπειδὴ ὁ τραπεζικὸς τομέας εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ εὐθύνεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν κρίση. Σχεδόν, γιατί ἡ πολιτικὴ εὐθύνη τοῦ προηγουμένου προέδρου, ποὺ ἄφησε τὴν κατάσταση νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κρίση καὶ δὲν ἔλαβε κανένα μέτρο, παρὰ τὶς σαφέστατες προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, μετράει• ὁ διοικητὴς τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης φέρει παρόμοια εὐθύνη καὶ ὁ Μάριο Ντράγκι δὲν τὸν κάλυψε μὲ τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα.

Τρόϊκα, ὁλοκλήρωση κύκλου

Ὁ τρέχων κύκλος τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα ὁλοκληρώθηκε γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ κι ἀπομένουν τὰ θέματα τῶν ἐπιόρκων γιὰ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα• ἡ ἔγκριση τῶν δόσεων θεωρεῖται δεδομένη, ἂν καὶ ἡ ταλαιπωρία τοῦ τελευταίου κύκλου ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Ὄχι ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κερδοσκόπων καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου δὲν ἐπιδιώκουν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, κατὰ τὶς μυστικὲς συμφωνίες τους μὲ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό μας πρὸ τριετίας• ἄλλα, πρόβλημα πλέον εἶναι οἱ καθυστερήσεις ἢ ἀδυναμίες τῆς πλευρᾶς μας, οἱ ὁποῖες προσφέρουν ὅπλα στοὺς κερδοσκόπους. Δύο ἦταν τὰ θέματα, ἡ συγχώνευση Ἐθνικῆς καὶ Eurobank καὶ οἱ ἐπίορκοι• σὲ ἀμφότερα προσέφεραν γῆν καὶ ὕδωρ στὴν τακτικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων. Εἴτε ἔγινε ἀσυναίσθητα εἴτε ὄχι, πολιτικὰ τὴν ἴδια σημασία ἔχει, βαρύνονται μὲ τὴν εὐθύνη. Δὲν δικαιολογοῦνται σφάλματα στὸν πόλεμο.

ΣΥΡΙΖΑ, διεύρυνση ρήξεων

Οἱ ρήξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διευρύνονται στοὺς βουλευτές, στὰ κομματικὰ στελέχη καὶ στοὺς ἁπλοὺς ψηφοφόρους πολὺ περισσότερο, μὲ τὴν μορφὴ διαρροῶν οἱ τελευταῖοι• ὁ πρόεδρος προσπάθησε ἐμφανίσαι εἰκόνα ἑνότητος χθές, μὲ τὴν προσέλευσή του στὴν αἴθουσα τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν συνοδεία τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ἐκπροσώπων, ἀλλὰ δὲν ἔπειθε, διότι στοὺς διαδρόμους οἱ βουλευτές του δὲν ἔκρυβαν τὶς ἀντιθέσεις τους στὶς συζητήσεις τους μὲ τοὺς συναδέλφους τους ἄλλων κομμάτων. Ἡ στάση τοῦ κόμματος στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ συμμαχίες τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ ἐνοχλεῖ ὅλους• οἱ περισσότεροι βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη του αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ διαφοροποιοῦνται στὸν κόσμο τους, διαφορετικὰ βλέπουν ὅτι ὁδηγοῦνται στὸ περιθώριο• πολλοὶ ὁμολογοῦν ὅτι ἡ κατακραυγὴ κλιμακώνεται, μὲ ρυθμὸ ἀντίστοιχο τῆς διαρροῆς ἀπ’ τὸ ΠΑΣΟΚ, ὁπότε ὅλοι ἀναζητοῦν τρόπους ἐπιβιώσεώς τους. Ἡ ὑστερικὴ καὶ οἱ ἀμερικανικοὶ ἐναγκαλισμοὶ τοῦ προέδρου ἔγιναν κόκκινο πανί.

Καλὴ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς

Ἡ καλὴ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων πρὸς τὶς τράπεζες συνεχίσθηκε καὶ τὸν Μάρτιο, παρὰ τὴν κρίση στὴν Κύπρο, σὲ ὕψος ἑνάμισυ δις εὐρώ• τὸ δεκάμηνο, ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων ἀνῆλθε σὲ δεκαεννέα δις, ἤτοι ἄνω τοῦ ἡμίσεως ἀπ’ τὰ 35 ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι διέρρευσαν ἀπ’ τὶς τράπεζες τὴν τριετία. Ὁ ἁπλὸς κόσμος συνεχίζει ἔχειν ἐμπιστοσύνη στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• οἱ πρῶτες ἐνδείξεις ἔρχονται ἀπ΄ τὰ νησιὰ, μὲ τὴν αὔξηση τῶν τουριστῶν, ἐνῶ βρίσκονται ἀκόμη στὴν ἀρχὴ τῆς Ἀνοίξεως.

Δημόσιες διαφωνίες ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ δημόσιες διαφωνίες τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται, χωρὶς κανένα περιορισμό• μετὰ τὴν σύγκουση Λαφαζάνη καὶ Παπαδημούλη στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς καὶ στοὺς δημοσιογράφους της, ἀκολούθησε ἡ διαφωνία Κοντονῆ καὶ Κωνσταντοπούλου στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή• ζήτησε ἡ ὑστερικὴ τὴν διακοπὴ τῶν τα ξειδίων τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ ὁ δεύτερος δὲν ψήφισε. Στὰ κοινοβουλευτικὰ χρονικὰ αὐτὸ θεωρεῖται ρήξη στὸ ἐσωτερικὸ διότι πάντοτε τὰ κόμματα ἐμφανίζονται μὲ ἑνιαία γραμμή• στὴν Κουμουνδούρου βλέπουν ὅτι ἔχει ἀγανακτήσει ἡ στελέχωση τοῦ κόμματος, ἐπειδὴ ἀποβαίνουν εἰς βάρος τῆς ἀπηχήσεώς του οἱ ἀκρότητες καὶ οἱ χυδαῖες ἐκφράσεις στὴν Ἐπιτροπή. Ἐπιχειροῦν ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἄνωθεν δεσμεύσεις γιὰ μερικούς.

Ἡττημένων ὑπὸ τοῦ τυράννου

Ὁ θάνατος τοῦ Πελοπίδου εἶχε προκαλέσει τὴν γενικὴ θλίψη τῶν Θηβαίων καὶ Θεσσαλῶν στρατιωτῶν• πίστευαν ὅτι ἔφταιγαν κι οἱ ἴδιοι, γιατὶ ἄφησαν μόνο του τὸν στρατηγό τους. Ἀφοῦ ἄφησαν τὰ λάφυρα δίπλα στὴ σορὸ τοῦ νεκροῦ, «ἀπιόντας δὲ πολλοὺς ἐπὶ σκηνὰς μήτε πῦρ ἀνάψαι μήτε δεῖπνον ἑλέσθαι»• ὅταν ἀποσύρθηκαν πολλοὶ στὶς σκηνὲς οὔτε φωτιὰ ἄναψαν οὔτε φαγητὸ πήρανε. «Ὥσπερ οὐ νενικηκότων ἐπιφανεστάτην νίκην καὶ μεγίστην»• σὰν νὰ μὴν εἶχαν νικήσει περίλαμπρη καὶ σπουδαία νίκη. «Ἀλλ’ ἡττημένων ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ καταδεδουλωμένων»• ἀλλὰ ὅτι νικήθηκαν ἀπ’ τὸν τύραννο καὶ ὑποδουλώθηκαν. «Ἐκ δὲ τῶν πόλεων, ὡς ἀνηγγέλθη ταῦτα, παρῆσαν αἵ τε ἀρχαί»• ἀπὸ δὲ τὶς πόλεις, μόλις ἀναγγέλθηκε τὸ γεγονός, ἔφθασαν οἱ ἀρχές. «Καὶ μετ’ αὐτῶν ἔφηβοι καὶ παῖδες καὶ ἱερεῖς πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ σώματος»• μαζὶ μὲ ἔφηβους καὶ παῖδες καὶ ἱερεῖς πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ σκηνώματός του.

Ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται πλέον ὡς ἐπείγουσα προτεραιότης, μετὰ καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς τραπεζικῆς κρίσεως στὴν Κύπρο• ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν στοὺς ἑταίρους της ἔγινε ἀποδεκτή, καθὼς συμφώνησαν καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο καὶ ἡ Αὐστρία• ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μηχανισμὸς Σταθερότητος καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Τραπεζικῆς Σταθερότητος ἀποδεικνύουν τὴν χρησιμότητά τους στὴν μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ διάσταση μὲ τὴν Βρεταννία γίνεται πλέον χάος ἀπροσμέτρητον• ἡ τραπεζικὴ ἀγορὰ θεωρεῖται ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ὁμαλότητα στὴν οἰκονομία, μὲ τὸν οὐσιαστικὸ περιορισμὸ τῶν κερδοσκοπικῶν ἐπιθέσεων. Ἀκόμη καὶ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀναγνώρισε ὅτι ἡ Εὐρώπη χρειάζεται τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ τραπεζικοῦ της τομέως, μαζὶ μὲ τὴν Ἰαπωνία, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ πρωτίστως τῶν δημοσίων οἰκονομιῶν της• ὡς ἀτμομηχανὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας χαρακτηρίζει ἡ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τοὺς Ἀναδυομένους καὶ μόνο.

ΗΠΑ, περικοπὲς δημοσίου

Σὲ μεγάλες περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν συμφώνησαν ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος καὶ τὸ Κογκρέσσο, στὰ πλαίσια καταρτίσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ• οἱ περικοπὲς ἀνέρχονται σὲ 3,77 τρις δολλάρια τὴν προσεχῆ δεκαετία, ἐκ τῶν ὁποίων 1,8 τρις ἀφοροῦν τὶς κοινωνικὲς δαπάνες. Μόνο γιὰ τὸ τρέχον ἔτος οἱ μειώσεις ἀνέρχονται σὲ τετρακόσια δις δολλάρια γιὰ τὴν ὑγεία καὶ 130 γιὰ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια• οἱ ἀποφάσεις ἐλήφθησαν σὲ γεῦμα στὸν Λευκὸ Οἶκο μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ Κογκρέσσου. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὴν φιλολαϊκὴ πολιτική του κι ἐπιστρέφει στὸν ἄκρατο φιλελευθερισμό, γιὰ τὴν μείωση τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλεμμάτων τῆς χώρας• οἱ ἐπιπτώσεις θὰ φανοῦν τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος ἔκανε τρεῖς μῆνες, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του, γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς του πολιτικῆς. Οἱ περισσότερες ἀντιδράσεις προέρχονται ἀπ’ τὸ Πεντάγωνο καὶ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, λόγῳ ἀπηχήσεως στὴν ἐξωτερική της πολιτική.

Συνέχεια ἀνοδικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν «ἔνταση» στὴν κορεατικὴ χερσόνησο• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἄνοδο, στὰ 1,3138 δολλάρια καὶ 130,7405 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1555,75 καὶ πετρέλαιο, 105,68. Στὴν Ἀσία οἱ ἀγορὲς ἀποκαθίστανται στὶς κανονικές τους συναλλαγές, μὲ τὸ ἐνδιαφέρον τους περισσότερο στὴν Ἰαπωνία, ὅπου σημειώνεται ἄνοδος τὸ Χρηματιστήριο, ἀλλὰ ὑποτιμᾶται συνεχῶς τὸ γιὲν κι αὐτὸ προκαλεῖ ἀνησυχίες στὶς ἀνταγωνιστικές της οἰκονομικὰ χῶρες• τὰ βλέμματα ὅλων ὅμως εἶναι στραμμένα στὶς μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα καὶ στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς κεφαλαίου καὶ τῶν δικαιωμάτων ἰδιοκτησίας. Τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου ἀνακοιώθηκε ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα καὶ δὲν ἐπηρέασε τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές• ἡ ἐπιφυλακτικότης ὅμως ἀπέναντι στὶς μεγάλες περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν εἶναι διάχυτη στὴν ἀγορὰ κεφαλαίου, διότι πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὶς φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις στὰ ἀνώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Ἡ συνολικὴ κατανάλωση μειώνεται.

Κορεατικό, συνέχεια ἔργου

Τὸ ἔργο τῆς ἐντάσεως στὴν κορεατικὴ χερσόνησο συντηρεῖται, ἀλλὰ χωρὶς ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινὴ ζωή, καθὼς στὶς ἀγορὲς κεφαλαίου ἡ ἄνοδος συνεχίζεται• οἱ παρεμβάσεις Πεκίνου καὶ Μόσχας γιὰ χαμηλοὺς τόνους μᾶλλον βοήθησαν περισσότερο, ἐπειδὴ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς δὲν διαθέτει τὴν ἄνεση ἐλιγμῶν, κυρίως στὰ οἰκονομικά, χωρὶς τὴν ἐπιτήρηση τῶν ἰσχυρῶν γειτόνων του. Στὴ Σεοὺλ ἡ ζωὴ κυλάει κανονικά, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ πολεμικοὶ τουρίστες στὶς συνοριακὲς διαβάσεις• κάτω ἀπ’ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἀνησυχοῦν τὴν Πυὸνγκ Γιὰνγκ οἱ δραπετεύσεις ἀπ’ τὸ στρατὸ καὶ ἡ παράνομη μετανάστευση, ἀπ’ τὰ 1400 χιλιόμετρα τῶν συνόρων, στὴν Κίνα. Ἐπίσημοι ἀριθμοὶ δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι αὐξάνεται τὸν τελευταῖο καιρό, ἀκόμη καὶ πρὸς τὴν Ρωσία, μὲ τὰ δεκατέσσερα χιλιόμετρα συνοριακῆς γραμμῆς, μὲ ποτάμι ἐνδιαμέσως.

Συρία, ἔμποροι ναρκωτικῶν

Ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Ὀκτὼ μεγάλων στὸ Λονδίνο δὲν σημείωσε οὐσιαστικὴ πρόοδο, στὸ συριακό, ἀλλὰ μόνο στὸ κορεατικό• στὸ δεύτερο, ἡ συμφωνία εἶναι γενική, διότι ὅλοι οἱ Δυτικοὶ ἀποδέχονται τὴν σινορωσικὴ πρόταση, γιὰ τήρηση χαμηλῶν τόνων πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἀπωλείας τοῦ ἐλέγχου στὴ χώρα. Ἄλλωστε φαίνεται ὅτι μᾶλλον ὑποχωρεῖ ἡ ἐπιθετικὴ φρασεολογία τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἴσως μὲ μερικὲς παραχωρήσεις σὲ οἰκονομικὴ καὶ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια• ἔτσι τελειώνουν συνήθως οἱ ἐξάρσεις του τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Στὴ Συρία, τὰ πράγματα δυσκολεύουν• οἱ Δυτικοὶ ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ ἡ Ρωσία παρουσίασε στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν, ὅτι οἱ κύριοι χρηματοδότες τους εἶναι οἱ Ἀφγανοὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποστείλει στὴ χώρα 20000 μισθοφόρους. Οὐδεμία ἀπάντησις ἀκόμη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.