Παραφωνία ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπέλεξε πάλιν τὸν ρόλο τῆς παραφωνίας γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, τὴν καταγγελία τῶν πάντων καὶ μὲ συνοδοιπόρους τοὺς ἀκροδεξιούς• ὁπωσδήποτε ἔχει τὸν λόγο του, τὰ ἐσωκομματικά, διότι πῆρε μὲν ἀναβολὴ στὴν ἀναμέτρηση μὲ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα. Ἡ ὁμιλία του ἀπευθυνόταν σὲ κοιμισμένο σχεδὸν ἀκροατήριο κι ἡ ἀναφορά του γιὰ ἄμεση προκήρυξη ἐκλογῶν, προκάλεσε τὴν ἀφύπνιση μερικῶν, ὅσων βρίσκονταν κοντὰ στοὺς δυὸ τρεῖς χειροκροτητές• στὶς συζητήσεις τους οἱ περισσότεροι ἀναγνωρίζουν ὅτι, «δὲν κερδίζεται ἔτσι ὁ κόσμος, χρειάζονται ἄλλα πράγματα». Αὐτὰ δύσκολα πολὺ τὰ προσφέρει ὁ ἀρχηγός τους. Ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει ριζικά, διότι καὶ ἡ ἀντιπολίτευσή του δείχνει, σὰν νὰ τὸν ἀφήνει νὰ χαθεῖ μόνος του. Ἡ ἐπανεκκίνση τῆς οἰκονομίας μετράει περισσότερο.

Σαμαρᾶς, ἀλλαγὴ σελίδας

Ἡ κατάσταση ἀλλάζει, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, σὲ τηλεοπτικὸ μήνυμά του γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν διαμόρφωση αἰσιόδοξων προοπτικῶν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀναφέρθηκε στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ στὴν ἐξασφάλιση τῶν προϋποθέσεων, χωρὶς τὴν ἐπιβολὴ προσθέτων μέτρων, ἐνῶ προέβλεψε μείωση τῶν φορολογικῶν βαρῶν, ὅπως τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση τὸν Ἰούνιο, ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν μέσα στὸ μῆνα καὶ σημαντικὴ ἐνίσχυση τῆς ρευστρότητος τῆς ἀγορᾶς, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Εἶναι τὸ πρῶτο παρήγορο μήνυμα μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια συνεχῶν κακῶν εἰδήσεων, ἐνῶ καὶ ἡ τρόϊκα ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας μας γιὰ τὴν δημοσιονομική της προσαρμογή• φυσικὰ τὰ προβλήματα δὲν λύθηκαν ὅλα, συνέχισε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ φυσάει πλέον ἄλλος ἀέρας τὸν ὁποῖο θὰ αἰσθανθοῦμε περισσότερο μὲ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ ἀπ’ τὸν ἑπόμενο μῆνα. Ἐπιστρέφει τὸ χαμόγελο στὰ χείλη μας.

Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀποδεικνύεται, μὲ τὴν πληθώρα τῶν προσφορῶν γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, τὴν προθυμία ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλων κεφαλαιούχων γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὰ καλὰ σχόλια ἀπ’ τὸν ἔγκυρο διεθνῆ τύπο• εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἔχουν ἀλλάξει πολλὰ τὸν τελευταῖο χρόνο, μὲ πρώτη τὴν ψυχολογία τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς χώρας. Ἤδη σήμερα ἀνακοινώνονται τὰ μέτρα γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ὑπερχεωμένων νοικοκυριῶν, μὲ τὴν παράταση σὲ τετραετία τῆς ἐξυπηρετήσεώς τους, ἀλλὰ καὶ ἀρχίζει σταδιακὰ ἡ ἐπανέναρξη τῶν δημοσίων ἔργων• ἡ ἀγορὰ ζεῖ τὴν διαφορὰ κι αὐτὸ φαίνεται στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μὲ τὶς αἰτήσεις τους για χρηματοδότηση ἀπ’ τὶς τράπεζες, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος τῶν 550 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Μόνο ἡ διαπλοκὴ δὲν ἀντιλαμβάνεται τίποτε, πιστὴ στὶς ἀτλαντικὲς ἐντολές της• συνεχίζει τὸ τροπάριο τῆς καταστροφολογίας, μόνη κι ἔρημη αὐτή.

Θρασύτης νεαρῶν φοιτητριῶν

Ἡ συμπεριφορὰ τῶν νεαρῶν φοιτητριῶν, ἀπέναντι στὸν πρόεδρο τῶν ΤΕΙ τῆς Πάτρας, δείχνει τὸ μέγεθος τῆς ἀποθρανσύνσεως πολλῶν φοιτητῶν• ὠμὰ καὶ προκλητικὰ ζητοῦσαν νὰ ὑπογράψει τὴν παραίτησή του, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔκαιγαν τὸ γραφεῖο. Αὐτὸς τὸ μόνο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ μὴν ὑπογράψει, ἀλλὰ δὲν ἐφάρμοσε τὸν νόμο, δὲν κάλεσε τὴν Ἀστυνομία, οὔτε ἔκανε μήνυση• δειλὸς καὶ γελοῖος μαζί, ἀποκαλύπτει τὸ μέγεθος τῶν σχέσεών τους. Φαίνεται ὅτι οἱ φοιτητριοῦλες εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν ἐκλογή του καὶ τὸν θεωροῦσαν ὑποχείριό τους, ἀλλιῶς δὲν ἐξηγοῦνται αὐτά• τὴν κατάντια τῶν Πανεπιστημίων τὴν τριακονταετία ἀποδεικνύουν, μὲ τὶς συναλλαγὲς καθηγητῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων. Ἡ πανεπιστημιακὴ ἐκπαίδευση εἶχε ὑποταγεῖ στὶς ἐπιδιώξεις τῶν κομματικῶν ἐπιταγῶν.

Β. Κορέα, ἀθλιότητες BBC

Ἡ London School of Economics καταγγέλλει τὸ BBC, ὅτι χρησιμοποίησε φοιτητές της, ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα, στὴν Βόρειο Κορέα γιὰ νὰ καταγράψει βίντεο μὲ τὴν καθημερινὴ ζωή• στὴν καταγγελία ἀναφέρεται ὅτι, οἱ φοιτητὲς δὲν εἶχαν ἐνημερωθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ δημοσιογραφικὴ ἀποστολή, οὔτε φυσικὰ οἱ ἀρχὲς τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ὁπότε κινδύνευε ἡ ζωή τους, ἐὰν μάθαιναν οἱ ἰθύνοντες τὸν προγματικὸ λόγο τῆς ἀποστολῆς. Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἔρχονται τὰ σκάνδαλα γιὰ τὴν κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ ἡ ἐπιχώριος διαπλοκή, εἴτε τὰ θάβει, εἴτε τὰ περνάει στὶς ὑποσημειώσεις, ἐνῶ προβάλλει στὴ διαπασῶν ὅσα αἰσχρὰ καὶ βρώμικα μεταδίδει ὁ ἀγγλικὸς τύπος εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Οὐδὲ αἰσθανομενῳ τὰς ἀξίας

Οἱ πρεσβύτατοι τῶν Θεσσαλῶν εἶχαν ζητήσει ἀπ’ τοὺς Θηβαίους ὅπως ἀποδώσουν αὐτοὶ τὰς νεκρικὰς τιμὰς στὸν Πελοπίδα• τοὺς εἶχε ἀπελευθερώσει δύο φορὲς ἀπ’ τὸν τύραννα Ἀλέξανδρο καὶ τὸν θεωροῦσαν πατέρα, σωτῆρα τους καὶ διδάσκαλο. Ἕνας τους ἀποτάνθηκε στοὺς Θηβαίους καὶ ὑπέβαλε τὸ αἴτημά τους, «οὐ γὰρ ζῶντα Θεσσαλοὶ Πελοπίδαν προπέμψουσιν»• ἐπειδὴ δὲν θὰ προπέμψουν ζωντανὸ οἱ Θεσσαλοὶ τὸν Πελοπίδα. «Οὐδὲ αἰσθανομένῳ τὰς ἀξίας τιμὰς ἀποδώσουσιν»• οὔτε θὰ αἰσθάνεται τὶς ἄξιες τιμὲς ποὺ θὰ τοῦ ἀποδώσουμε. «Ἀλλ’ ἐὰν ψαῦσαί τε τοῦ νεκροῦ τύχωμεν καὶ δι’ αὐτῶν κοσμῆσαι καὶ θάψαι τὸ σῶμα»• ἀλλὰ ἐὰν ἀξιωθοῦμε νὰ ἀγγίξουμε τὸ σῶμα του καὶ ἔτσι νὰ τὸν νεκροστολίσουμε καὶ νὰ τὸν θάψουμε. «Δόξομεν ὑμῖν οὐκ ἀπιστεῖν ὅτι μείζων ἡ συμφορὰ γέγονε Θετταλοῖς ἢ Θηβαίοις»• θὰ σᾶς δείξουμε ὅτι ἀναγνωρίζουμε ὅτι μεγαλύτερη εἶναι ἡ συμφορὰ γιὰ τοὺς Θεσσαλοὺς παρὰ γιὰ τοὺς Θηβαίους.

Τράπεζες, ἐμμονὴ Ἑλβετίας

Ἡ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλβετίας δήλωσε, ὅτι ἡ χώρα της δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πλήρη ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου, ὅπως ζητάει ἡ Εὐρωζώνη, πέραν τῶν ὅσων συμφώνησε τὸ 2008, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• τότε εἶχε συμφωνήσει στὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν, μετὰ ἀπὸ δικαστικὴ ἐντολὴ κι εἶχε καταργήσει τὸ δικαίωμα τῶν καταθετῶν γιὰ προβολὴ νομικῶν ἀντιρρήσεων. Τώρα, πέραν αὐτῶν τῶν ἁπλοποιήσεων, δὲν ἀποδέχεται ἄλλες, ἐνῶ καὶ ἡ Αὐστρία συμφώνησε στὴν ἄρση τοῦ ἀπορρήτου μόνο γιὰ τοὺς ξένους• μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πιέσεις τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης συμφωνοῦν στὸν ἔλεγχο τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῶν φορολογικῶν παραδείσων. Στὴν πράξη αὐτὰ ἀποτελοῦν τὰ κύρια προσκόμματα γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς• μὲ τὴν ρύθμισή τους προβλέπεται ὅτι τὸ ἑπόμενο ἔτος θὰ καθιερωθεῖ. Πρόκειται γιὰ τὸ μεγάλο βῆμα πρὸς τὴν πλήρη πολιτικὴ ἕνωση.

ΗΠΑ, ὄχι διολίσθηση γιέν

Τὶς ἔντονες ἀντιρρήσεις τῆς κυβερνήσεώς του, γιὰ τὴν συστηματικὴ διολίσθηση τοῦ γιέν, διατύπωσε στὴν ἰαπωνικὴ κυβέρνηση ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν• ἡ Οὐάσιγκτον βλέπει, ὅτι μὲ τὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματός του τὸ Τόκυο ἐπιχειρεῖ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας του. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει μείωση τῶν ἀμερικανικῶν ἐξαγωγῶν, τόσο στὴν Ἰαπωνία, ὅσο καὶ σὲ τρίτες χῶρες, διότι τὰ ἰαπωνικὰ προϊόντα γίνονται πιὸ ἀνταγωνιστικά• ἄλλωστε ἡ Ἰαπωνία εἶναι ὁ πιστότερος φίλος τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀσία πλέον. Ὁ Τζὼν Κέρρυ προσέφερε τὴν ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ προστασία, ἀπέναντι στὴν βορειοκορεατικὴ ἀπειλή, ἀλλὰ ἐπέμεινε καὶ στὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς χώρας του• ὅλες οἱ ἀσιατικὲς χῶρες ἔχουν ἀποξενωθεῖ ἀπ’ τὸ δολλάριο, μὲ τὴν καθιέρωση διεξαγωγῆς τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικὰ νομίσματα, ἀλλὰ στὴν πράξη στὸ ρεμίνμπι. Οἱ ἐπιπτώσεις στὶς ἀμερικανικὲς ἐξαγωγὲς εἶναι ἄμεσες, ἐνῶ εἶναι σημαντικὸς καὶ ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐνῶ τὶς ἐντυπώσεις κέρδισε ἡ ἀπότομη κατάρρευση τοῦ χρυσοῦ• ὅλα ὑποχώρησαν, τὸ εὐρὼ λιγώτερο, 1,3068 δολλάρια καὶ 127,6350 γιέν, ἀλλὰ ὁ χρυσός, 1416, κατὰ 132 δολλάρια καὶ τὸ πετρέλαιο, 101,30. Τὰ νέα ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς Κίνας περιορίσθηκε στὰ 7,7% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ προβλεπόμενη 7,9%, ἀποδίδεται ὡς αἰτία ἀπ’ τὸν οἰκονομικὸ τύπο, ἀλλὰ οἱ ἀναλυτὲς τὴν θεωροῦν πρόφαση κι οὔτε κἂν ἀφορμή• ἡ προπαγάνδα φούντωσε κι αὐτὴ προκάλεσε ρευστοποιήσεις στὶς ἀγορὲς καὶ γενικὴ ὑποχώρηση• ἡ διαφορὰ τῶν δύο δεκάτων εἶναι ἀσήμαντη καὶ καλύπτεται εὔκολα τὰ ἑπόμενα τρίμηνα. Ἀντιθέτως ἡ διαφωνία Ἀμερικῆς καὶ Ἰαπωνίας, ὡς πρὸς τὴν διολίσθηση τοῦ γιέν, θεωρεῖται σοβαρώτερη ἀφορμή• ἐπισκιάζεται μὲν ἀπ’ τὸ βορειοκορεατικό, ἀλλὰ ὑποβόσκει, διότι οἱ δύο χῶρες καλύπτουν μὲ τὶς συναλλαγές τους μεγάλο μέρος τοῦ ἐξωτερικοῦ τους ἐμπορίου. Εἶναι βαθύτερη ἡ σύγκρουση στὴν Ἀσία.

Ὁριακὴ ἐπικράτηση Μαντοῦρο

Ὁ Νικόλας Μαντοῦρο νίκησε ὁριακὰ στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Βενεζουέλας, μὲ 50,7% ἔναντι 49,3% τοῦ ἀντιπάλου του• ὁ διάδοχος τοῦ Οὖγκο Τσάβεζ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν πολιτικὴ τοῦ ἀρχηγοῦ του, ἂν καὶ δὲν ἐμφανίσθηκε ἀκραῖος στὴν συνθηματολογία του. Ὁ Ἐνίκε Κατρίλες ἀμφισβήτησε τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα καὶ ζήτησε τὴν ἀνακαταμέτρηση τῶν ψήφων, τὸ ὁποῖο καὶ ἀποδέχθηκε ὁ νικητής• οἱ σχέσεις μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα εἶναι τὰ κύρια ζητήματα τοῦ νέου προέδρου, καθὼς φαίνεται ὅτι τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὸ πετρέλαιο δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἁπάλυνση τῶν ἐξαθλιωμένων στρωμάτων τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ νίκη ἀνοίγει νέα περίοδο στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, καθὼς ὁ νέος πρόεδρος καλεῖται διεκδικῆσαι τὴν ἀναγνώρισή του ὡς ἡγέτου τῆς περιοχῆς.

ΗΠΑ, Ρωσία, πόλεμος βίζας

Σὲ πόλεμο βίζας πρὸς ἀνώτερα στελέχη τους ἐπιδίδονται πλέον ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Ρωσία, μὲ τὴν φημολιογούμενη αὐτοκτονία σὲ φυλακὴ δικηγόρου τῆς ἀντιπολιτεύσεως στὴν Μόσχα• ἡ Οὐάσιγκτον δημοσίευσε, μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὸ Κογκρέσσο, κατάλογο δεκαέξι Ρώσων που κρίνονται ἀνεπιθύμητοι στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες• λίγες μέρες μετά, τὸ Κρεμλίνο ἔδωσε στὴν δημοσιότητα κατάλογο δεκαεννέα Ἀμερικανῶν ἀνεπιθυμήτων στὴν Ρωσία, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Τὸμ Ντανίλο, σύμβουλο τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα. Πάντως οἱ δύο πλευρὲς διευκρίνισαν, ὅτι τὰ μέτρα δὲν θὰ ἐπηρεάσουν τὶς ὑπόλοιπες σχέσεις τους• παραμένει ὅμως ὀξύτατο πρόβλημα, διότι πλήττει τὴν ὑπερεξουσία τῶν Ἀμερικανῶν μεταπολεμικὰ ἀπαγορεύειν σὲ ὅποιον τρίτο τὴν εἴσοδο στὴν Ἀμερική. Τώρα ὑφίστανται τὰ ἀντίμετρα, ὅταν ἐπιβάλλονται αὐστηροὶ περιορισμοὶ καὶ στὶς ἀμερικανικὲς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.