Δοκιμασία φοιτητικῶν ἐκλογῶν γιὰ ὅλους

Οἱ σημερινὲς φοιτητικὲς ἐκλογὲς μετατρέπονται σὲ δοκιμασία γιὰ ὅλες τὶς πολιτικὲς δυνάμεις καὶ περισσότερο γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ• ὅλες οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ πρώτη θέση τῆς ΔΑΠ δὲν ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ παραμένει ὡς ζητούμενο, τὸ πόση θὰ εἶναι ἡ διαφορά της, μεγαλύτερη ἢ μικρότερη ἀπὸ πέρυσι. Πάντως οἱ φοιτητὲς κινοῦνται πλέον ἀπὸ ἄλλη λογικὴ σὲ σύγκριση μὲ παλαιότερα, διεκδικοῦν ποιότητα σπουδῶν, τερματισμὸ τῶν καταλήψεων καὶ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπεισοδίων, ἀλλὰ καὶ παρουσία τῆς Ἀστυνομίας στοὺς πανεπιστημιακοὺς χώρους, γιὰ τὴν ἐκκαθάρισή τους ἀπ’ τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὸν ὑπόκοσμο• ἔνδειξη τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς θεωρεῖται ἡ παντελὴς ἀπουσία κόσμου στὴν ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὰ ΤΕΙ Λαρίσης. Στὸν ἀέρα μιλοῦσε• ἀπαιτεῖ ἱκανότητα κι αὐτό, δὲν γίνεται εὔκολα.

Εὐοίωνα σήματα οἰκονομίας

Τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἔρχονται ἀπὸ παντοῦ• ἀκόμη καὶ τὸ ΔΝΤ προβλέπει γιὰ φέτος ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως κατὰ 40%, στὸ 4,2%, καὶ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ 2014, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη οἱ ἐλπίδες εἶναι ὅτι ἀπ’ τὸ τρίτο τρίμηνο θὰ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Ἤδη ἡ χώρα κινεῖται μὲ ἀρνητικὸ πληθωρισμὸ 0,2%, τὸν μοναδικὸ ἀρνητικὸ στὴν Εὐρώπη καὶ ἐπιτυχία στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ 45 ἐτῶν. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων γίνεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, καθὼς τὸ πρῶτο τρέχον δεκαπενθήμερο εἰσέρευσε ἄλλο ἕνα δις εὐρὼ στὶς τράπεζες, παρὰ τὸ δυσχερὲς κλίμα τῆς κυπριακῆς κρίσεως• ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση προχωράει κανονικά, μὲ πρώτη ἔγκριση στὴν ΑΛΦΑ καὶ τὶς ὑπόλοιπες ἀκολουθεῖν μὲ βῆμα ταχύ. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς πέφτει πομπωδῶς στὸ κενό, ἀφοῦ τροφοδοτεῖται ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν ἀγορά• ἡ κίνηση πολλαπλασιάζεται μεταξὺ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων κατὰ προτεραιότητα.

Προσαρμογὴ πρὸς Εὐρωζώνη

Ἡ ἀντιπολίτευση ἐγκαταλείπει ἐπιτροχάδην τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ πολεμική της κι ἀποδέχεται θέσεις ὑπὲρ τοῦ εὐρώ, σὲ χαμηλὸ τόνο ἀκόμη• πρῶτος κάνει στροφὴ ὁ Ναπολεοντίσκος, ὁ ὁποῖος μιλάει γιὰ ἀλλαγὴ τῆς Εὐρωζώνης ἀπὸ μέσα, χωρὶς νὰ ἀναφέρει ὅμως, μόνος του θὰ τὸ πετύχει αὐτό; ἢ σὲ συνεργασία μὲ τὸν φίλο του Σόρος; Οἱ ἄλλοι ἀντιπολιτευόμενοι κινοῦνται πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, ἀλλὰ περισσότερο χαμένοι αὐτοί. Δύο νέα στοιχεῖα προστίθενται στὴν πολιτικὴ ζωή, οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας θεωροῦνται δεδομένες ἀπὸ ὅλους πλέον, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς ἀτλαντοκίνητους τῶν οἰκονομικῶν συμποσίων, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται ἡ καθοδήγηση τῆς διαπλοκῆς ἀπ’ τὰ ἴδια κέντρα, μὲ ἐμφανῆ τὴν ἀμηχανία της. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ὑποχρεώνει τὰ κόμματα σὲ ἄλλη τακτική• προέβλεπαν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως ἀνὰ τρίμηνο, ὁπότε κουράστηκαν… «Τὸ πολὺ τὸ Κυρ’ ἐλέησον τὸ βαριέται κι ὁ Θεός».

Μεγάλη ἔκπληξη διαπλοκῆς

Ἡ διαπλοκὴ βρέθηκε πρὸ ἐκπλήξεως στὰ νέα γιὰ καλὴ πορεία τῶν δημοσιονομικῶν μας καὶ στὰ ἐγκώμια τῆς τρόϊκας• τὸ ’δειχνε ὅτι δὲν μποροῦσαν δικαιολογῆσαι τὰ γεγονότα καὶ ἦταν λογικὸ αὐτό, διότι μέχρι τὴν στιγμὴ ἐκείνη θεωροῦσαν δεδομένη τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων καὶ τὴν ἀπόρριψη τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή της ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα ἀπέδειξε καὶ πάλι• οἱ Κασσάνδρες τῆς χρεωκοπίας μας καὶ τῆς διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης μετέδιδαν, μέσῳ τῶν ὀργάνων τους, τὴν καταστροφὴ κι αὐτοὶ ὡς πιστοὶ δοῦλοι τὰ ἀναμετέδιδαν. Τὰ σχόλια τῶν ἐγκύρων ἀναλυτῶν δὲν τὰ πρόσεχαν οὔτε τὰ πρόβαλαν κι ἔτσι βρέθηκαν γυμνοί• αὐτὸ εἶναι καλὸ γιὰ τὴν χώρα. Ἀπαλλάσσεται ἐπιτέλους τῆς λοιμικῆς.

Τρίτη δίκη Χρηματιστηρίου

Ἡ μεγαλύτερη ληστεία τοῦ πλούτου τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ Χρηματιστηρίου παραπέμφθηκε γιὰ τρίτη φορὰ στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία• ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα χώλαινε αὐτὴ ἡ ὑπόθεση, ὅταν ὁ τότε σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς ζητοῦσε τὴν παραπομπή της στὴ δικαιοσύνη, ἀλλὰ ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν δασκαλεμένοι οἱ δικαστὲς καὶ κάποιοι πέρασαν τὴν πόρτα τῆς φυλακῆς. Αὐτὴ τὴν φορὰ μᾶλλον εἶναι καλύτερες οἱ συνθῆκες , διότι οἱ δικαστὲς ἀποδεικνύουν τὴν ἀνεξαρτησία τους ὅλο καὶ περισσότερο• εἶχαν χάσει τὰ πάντα ὅσοι παρασύρθηκαν ἀπ’ τὴν καλοστημένη προπαγάνδα καὶ τὴν ἀδιαφορία, ἂν ὄχι τὴν συμμετοχή, πολλῶν μελῶν τῆς κυβερνήσεως. Τὰ στοιχεῖα εἶναι πολλά• ἴσως βρεθοῦμε πάλι πρὸ ἐκπλήξεως, ὅπως μὲ τὶς παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Αἰτῆσαι στρατηγὸν ἄλλον

Οἱ Θεσσαλοὶ εἶχαν ζητήσει ἀπ’ τοὺς Θηβαίους νὰ στολίσουν αὐτοὶ καὶ νὰ θάψουν τὸν Πελοπίδα, τὸν ὁποῖο θεωροῦσαν πατέρα καὶ σωτῆρα καὶ διδάσκαλό τους• ἡ παράκληση ἑνὸς γέροντος Θεσσαλοῦ σώζεται ἀπ’ τὸν Πλούταρχο, διότι ἀπέδιδε τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. «Ὑμῖν μὲν γὰρ ἡγεμόνος ἀγαθοῦ μόνον, ἡμῖν δὲ καὶ τούτου καὶ τῆς ἐλευθερίας στερέσθαι»• διότι ἐσεῖς μὲν θὰ στερηθεῖτε μόνον ἕναν καλὸ ἡγεμόνα, ἐμεῖς καὶ ἡγεμόνα καὶ τῆς ἐλευθερίας μας. «Πῶς γὰρ ἔτι τολμήσομεν αἰτῆσαι στρατηγὸν ἄλλον παρ’ ὑμῶν οὐκ ἀποδόντες Πελοπίδαν;» Καὶ πῶς θὰ τολμήσουμε νὰ ζητήσουμε ἄλλο στρατηγὸ ἀπὸ ἐσᾶς, ἂν δὲν σᾶς ἀποδώσουμε τὸν Πελοπίδα;» «Ταῦτα μὲν οἱ Θηβαῖοι συνεχώρησαν»• καὶ οἱ Θηβαῖοι ἀποδέχθηκαν τὴν παράκλησή τους. Τὶς ἀντιλήψεις τῆς παρακμῆς τοῦ τετάρτου αἰῶνος περιγράφει ὁ ἱστορικὸς καὶ φιλόσοφος μαζί• οἱ Ἔλληνες εἶχαν χάσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἐλεύθερη πολιτικὴ πρακτική τους κι ἀναζητοῦσαν προστασία.

Οἰκονομική μας ἐπιτυχία

Τὰ ἐγκώμια τῆς τρόϊκας, γιὰ τὰ δημοσιονομικά μας καὶ οἱ διαβεβαιώσεις της ὅτι δὲν θὰ χρειασθοῦν ἄλλα μέτρα, ἀποτελοῦν καμπὴ στὴν τριετῆ περιπέτειά μας• εἶχε ἐπιλεγεῖ ἡ Ἑλλὰς ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ μὲ τὴν ἀμέριστη συμμετοχὴ τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας ὡς ὁ πολιορκητικὸς κριὸς γιὰ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν γνωστὴ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Κανεὶς δὲν πίστευε ὅτι θὰ ὁδηγοῦταν ἡ χώρα στὴν ἔξοδο ἀπ’ καλοστημένη παγίδα, κι ἂς θυμηθοῦμε πῶς εἴμασταν πρὸ ἔτους καὶ πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἀκόμη, κατὰ τὴν κυπριακὴ κρίση• περάσαμε τὴν δύσκολη καμπή, ἀλλὰ ὄχι ὅτι τελείωσαν τὰ προβλήματα τῆς χώρας, τὸ ἀντίθετο εἶναι μακρὺς ὁ δρόμος ἀκόμη. Ἡ ἀνανγνώριση ὅτι ἔχει σημειωθεῖ οὐσιαστικὴ πρόοδος, καὶ μάλιστα ἀπ’ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου κι ἐμπνευστὴ τῆς ἐξαθλιώσεώς μας ὡς ἐκπροσώπου τῶν κερδοσκόπων, μετράει. Ὁμολογοῦν τὴν ἀποτυχία τους.

Θύματα Μαραθωνίου Βοστώνης

Οἱ ἐκρήξεις στὸν ὀνομαστὸ Μαραθώνιο τῆς Βοστώνης ἔχουν ἀφήσει ἄναυδους ὅλους• οἱ νεκροὶ τρεῖς, οἱ τραυματίες 170, ἁπλοὶ ἄνθρωποι ποὺ παρακολουθοῦσαν τὸν τερματισμὸ τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς, μέρα μεσημέρι. Οὐδεὶς ἔχει ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῆς ἐγκληματικῆς πράξεως, ἐνῶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε ἠρεμία καὶ σύνεση, δίδοντας τὴν διαβεβαίωση ὅτι οἱ ἔνοχοι θὰ πληρώσουν• ἡ μεγαλύτερη ἀμερικανικὴ πανεπιστημιούπολη ἔγινε στόχος βομβιστικῶν ἐπιθέσεων, χωρὶς κανένα λόγο καὶ τρόμαξε τοὺς πάντες. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, δὲν ὑπῆρξε προειδοποιητικὸ τηλεφώνημα καὶ ὅτι στόχος τῶν βομβιστῶν ἦταν ἀθῶοι πολῖτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων κι ἕνα ἐννεάχρονο ἀγόρι• ἡ Ἀστυνομία ἀναζητάει κάποιον ἀπ’ τὴν ταράτσα ἑνὸς κτιρίου, ἀλλὰ ὅλα στὰ τυφλά. Οἱ ἀνησυχίες σκεπάζουν ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις, καθὼς τὴν Κυριακὴ γίνεται ὁ Μαραθώνιος στὸ Λονδίνο, ὅπου ἐπίσης τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ. Πάντως οἱ ἀγορὲς κεφαλαίου, μετὰ τὴν πρώτη ψυχρολουσία, ἀντιδροῦν προσεκτικὰ στὴ συνέχεια.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, κυρίως Σαγκάη καὶ Βομβάη, καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3113 δολλάρια καὶ 128,2445 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε πάλι ὁ χρυσὸς δολλάρια στὰ 1378, ἀλλὰ δι.όρθωσε, καὶ τὸ πετρέλαιο, 99,96. Οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη προκάλεσαν ἔντονες ἀνησυχίες στὶς δυτικὲς πρωτεύουσες, καθὼς ὅλοι φοβοῦνται ἐπανάληψη τῶν ἐπιθέσεων καὶ σὲ μαζικὲς ἐκδηλώσεις στὶς πόλεις του• ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν κατολογισμὸ τῶν εὐθυνῶν ἐνισχύσει τὴν ἀστάθεια, ἀλλὰ ἡ ὑποχώρηση τῶν μετοχῶν δὲν εἶναι καὶ πολὺ μεγάλη. Στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἡ πτώση εἶναι μεγαλύτερη, μὲ ὁδηγὸ τὶς τράπεζες, ἀναμενόμενη ἐν ὄψει τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους• ἡ ΑΛΦΑ πῆρε τὴν ἔγκριση ἀπ’ τὴν Γενικὴ Συνέλευση κι ἀναμενόταν πτώση τῆς μετοχῆς, ἀλλὰ ὄχι στὸ προβλεπόμενο ἀπ’ τοὺς ἀναλυτὲς ἐπίπεδο. Φαίνεται ὅτι ἡ ἀγορὰ ἀντιδρᾶ σὲ διαφορετικοὺς τόνους ἀπ’ τὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκή μας.

Γαλλία, περιουσία ὑπουργῶν

Στὴ Γαλλία ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ἔδωσαν στὴ δημοσιότητα τὴν περιουσία τους, τὸ «πόθεν ἔσχες» κατὰ τὴν δική μας ὁρολογία, στὰ πλαίσια τῆς ἠθικοποιήσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς, κατὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ• οἱ ἀντιδράσεις ὅμως δὲν ἦταν καὶ τόσο εὐνοϊκές. Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἔχουν ἐπιφυλάξεις, καθὼς τὸ θεωροῶν ὡς ἀντίβαρο στὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς στὴν Ἑλβετία τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ Διαφάνειας μάλιστα• ὁ Τζερὸμ Καουσὰκ παραιτήθηκε καὶ διεγράφη ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα, ἀλλὰ σκέπτεται ἀκόμη τὴν βουλευτική του ἕδρα. Ἦταν ἀπ’ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τοῦ προέδρου κι οἱ ἀντίπαλοί του τὸ ἐκμεταλλεύονται, ὅταν μάλιστα ἡ δημοτικότης του βρίσκεται στὸ χαμηλότερο σημεῖο προέδρου στὴν μεταπολεμικὴ ἐποχή• τὸ βάρος γιὰ τὴν κυβέρνηση δὲν ἀντισταιμίζεται εὔκολα πλέον.

Τῆξις πάγων Ἀντακριτικῆς

Ἡ τῆξις τῶν παγετώνων τῆς Ἀνταρκτικῆς εἶναι δέκα φορὲς μεγαλύτερη στὶς μέρες μας, σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνη πρὸ ἑξακοσίων ἐτῶν, ἐνῶ αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο τὴν τελευταία δεκαετία• τὰ συμπεράσματα προέρχονται ἀπὸ πολυετεῖες ἔρευνες τῶν Γεωλογικῶν Ἰνστιτούτων τοῦ Μονπελιὲ καὶ τῆς Γκρενὸμπλ τῆς Γαλλίας στὴν παγωμένη ἤπειρο. Οἱ Γάλλοι ἔκαναν γεώτρηση βάθους 364 μέτρων μέσα στὸν πάγο κι ἀνέλυσαν τὴν διαστρωμάτωσή του κατὰ χρονικὴ περίοδο• ἔτσι ἐντόπισαν τὴν ἐναπόθεση τῶν διαφόρων στρωμάτων πάγου στὸν παγετῶνα τοὺς τελευταίους ἕξι αἰῶνες. Τὰ συμπεράσματά τους εἶναι ἀνατριχιαστικὰ γιὰ τὴν τήξη τῶν παγετώνων, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις τους στὸ κλίμα τῆς γῆς• ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ τῆξις μὲ τοὺς ἴδιους ρυθμούς, θὰ λυώσει μέρος τῶν παγετώνων, μὲ αὔξηση τοῦ ἐπιπέδου τῆς θαλάσσης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.