Ἐπαναλειτουργία Ναυπηγείων Ἐλευσῖνος

Μὲ εἰδικὴ τροπολογία, ποὺ ψηφίσθηκε στὴ Βουλή, ἐπιτρέπεται ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν Ναυπηγείων τῆς Ἐλευσῖνος• οἱ χίλιοι ἐργαζόμενοι ἐξέφρασαν τὶς εὐχαριστίες τους πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, διότι θὰ άρχίσουν καὶ πάλι νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ πληρώνονται, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο ἀνεργίας. Παρόμοια λύση προετοιμάζεται καὶ γιὰ τὰ Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, ἂν καὶ ἡ περίπτωσή τους εἶναι πιὸ δύσκολη, διότι ἔχουν πουληθεῖ σὲ Ἄραβες• στὴν Ἐλευσίνα ναυπηγοῦνται τορπιλάκατες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μὲ γαλλικὴ τεχνολογία, ἐνῶ στὸν Σκαραμαγκᾶ ἔκκρεμεῖ ἡ ναυπήγηση τῶν τριῶν ἄλλων ὑποβρυχίων, μὲ γερμανικὴ τεχνολογία. Οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ἔχουν πληρώσει ἀρκετὰ ἀκριβὰ τὰ σοσιαλιστικὰ σκάδαλα ἀμυντικῶν προμηθειῶν, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ ρύθμιση τῶν προβλημάτων, γιὰ τὴν ἀμυντική μας θωράκιση, πέραν τῆς οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως.

Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν προβλέπεται ὅτι θὰ ἀρχίσει μὲ ἐπιτυχία μέσα στὸ μῆνα καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸν ἑπόμενο, καθὼς εἶναι πολὺ εὐνοϊκα τὰ μηνύματα τῆς ἀγορᾶς• στὸ Χρηματιστήριο πρωταγωνίστησαν στὴν ἄνοδό του, μετὰ ἀπὸ πολλὲς μέρες πτώσεως, ἐνῶ μεγάλο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλων κεφαλαιούχων γιὰ τὴν συμμμετοχή τους στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου. Οἱ ἀγορὲς προεξοφλοῦν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθὼς τὰ ἐπιτόκια τῶν δεκαετῶν ὁμολόγων μας ὑποχώρησαν στὶς 976 μονάδες, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τριετίας καὶ πλέον, ὅταν πρὸ ἔτους ἦταν στὶς 3000• ἡ ρύθμιση τῶν δανειοληπτῶν καὶ ἡ διάθεση πιστώσεων στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ ἑνὸς δις περίπου ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου πρὸς ἰδιῶτες ἐνισχύει τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικές τους ἐπιπτώσεις. Ἀκόμη καὶ τὸ ὀχυρὸ τῆς διαπλοκῆς ὑποχωρεῖ, ἀναγνωρίζων μὲ μισόλογα τὴν ἀλλαγή στὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς.

Ἀναταράξεις στὰ κόμματα

Ἡ βελτίωση στὰ οἰκονομικὰ καὶ οἱ φοιτητικὲς ἐκλογὲς φέρουν ριζικὲς ἀναταράξεις στὴν ἀντιπολίτευση, καθὼς βλέπουν νὰ καταρρέει ἡ σημερινὴ πολιτική τους• ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος βάλλει εὐθέως κατὰ τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, γιὰ τὴν ἄρνησή του καταθέσαι στὴν Προανακριτική, ἀλλὰ μὲ στόχο τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ποὺ ἔχει προσχωρήσει στὸν ΣΥΡΙΖΑ• ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ἀμφισβητεῖ δημοσίως τὶς θέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, μετὰ τὴν ψυχρολουσία στὴ Λάρισα, ἀπ’ τὴν ἀπουσία τῶν φοιτητῶν στὴν προγραμματισμένη ὁμιλία του, μὲ ἀμήχανη τὴν ἀπάντηση τοῦ προέδρου του. Ἡ ἐπιβολὴ ἐγγυήσεως 50000 εὐρὼ στὸν Γιάννο Παπαντωνίου καὶ 20000 στὴν σύζυγό του γιὰ νὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι, μετὰ τὴν κατάθεσή τους στὴν ἀνακρίτρια γιὰ τὸ «πόθεν ἔσχες», θεωρεῖται προηγούμενο γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• ὁ κλοιὸς τῶν σκανδάλων σφίγγει γύρω ἀπ’ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, ὁπότε βάλλεται τελικὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ ἀποπροσανατολισμὸς τῆς ὑστερικῆς δὲν ἀπέδωσε κι ἔρχεται ὁ πολιτικὸς λογαριασμός.

Περιφρόνηση δικαιοσύνης

Ἡ περιφρόνηση τῆς δικαιοσύνης γίνεται γιὰ δεύτερη φορά, μέσα σὲ λίγες μέρες, ἀπ’ τὸν πρώην πρωθυπουργό• ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ ἀπάντησε στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ ὅτι δὲν ἔχει τίποτε νὰ προσθέσει στὴν προηγούμενη γραπτὴ κατάθεσή του. Δηλαδή, ἀποδεικνύει τὸ ποιὸς εἶναι ὁ σεβασμός του γιὰ τὸν ρόλο τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν λειτουργία τῆς δημοκρατίας• ὁ μάρτυρας ἢ ὁ κατηγορούμενος καθορίζει τὸ τί ἔχει νὰ πεῖ κι ὄχι οἱ δικαστὲς τὸ τί μποροῦν νὰ διερευνήσουν μὲ τὶς ἐρωτήσεις; Ἡ περιφρόνηση γίνεται προσβολή, γιατὶ ἀπαντάει ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ κι οὔτε στὴν Ἑλλάδα ἔρχεται, ὅπου εἶναι καὶ βουλευτής• φαίνεται ὅτι κρύβει πολλὰ καὶ φοβᾶται τὴν προσωπικὴ ἀνάκριση καὶ τὶς τυχὸν ἀνεξέλεγκτες ἀπαντήσεις.

Σεισμὸς σὲ Ἀνατολικὸ Ἰρὰν

Ὁ σεισμὸς στὴν ἔρημο τοῦ Ἀνατολικοῦ Ἰράν, μεγέθους 7,8 τῆς κλίμακος ρίχτερ, προκάλεσε 34 νεκροὺς καὶ περισσότερους τραυματίες, κι εὐτυχῶς ποὺ συνέβη σὲ ἀραιοκατωκημένη περιοχή• ὁ σεισμὸς ἔγινε αἰσθητὸς ἀκόμη καὶ στὸ Νέο Δελχί, ὅπου οἱ κάτοικοι βγῆκαν τρομαγμένοι στοὺς δρόμους. Ἡ Τεχεράνη ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν ἔπαθαν τίποτε οἱ πυρηνικές της ἐγκαταστάσεις οἱ ὁποῖες βρίσκονται στὰ κεντρικὰ ὑψίπεδα τῆς χώρας• ἡ βοήθεια πρὸς τοὺς πληγέντες ἔφθασε ἀρκετὰ δύσκολα, διότι οἱ δρόμοι εἶναι πρωτόγονοι καὶ οἱ ἐπικοινωνίες συναντοῦν πολλὰ ἐμπόδια. Ἄλλωστε καὶ τὰ σπίτια τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς εἶναι ἁπλᾶ καὶ κατέρρευσαν εὔκολα• ὁ σεισμὸς ἦταν σὲ μικρὸ βάθος, σὲ δεκαπέντε χιλιόμετρα μόνο, καὶ γι’ αὐτὸ προκάλεσε πολὺ περισσότερες καταστροφές.

Χρυσῷ καὶ πορφύραις εἶναι

Ἡ κηδεία τοῦ Πελοπίδου ἦταν ἡ λαμπρότερη στὴν ἐποχή της, διότι ὄχι μόνο οἱ Θηβαῖοι θρηνοῦσαν τὸν ἡγέτη τους, ἀλλὰ καὶ οἱ Βοιωτοὶ καὶ οἱ Θεσσαλοί• ἦταν πρωτεργάτης τῆς καταλύσεως τῆς σπαρτιατικῆς ἡγεμονίας. «Ἐκείνων δὲ τῶν ταφῶν οὐ δοκοῦσιν ἕτεραι λαμπρότεραι γενέσθαι»• ἀπ’ τὶς κηδεῖες λένε ὅτι δὲν εἶχε γίνει ἄλλη λαμπρότερη. «Τοῖς τὸ λαμπρὸν οὐκ ἐν ἐλεφάντι καὶ χρυσῷ καὶ πορφύραις εἶναι νομίζουσιν»• ὅσους πιστεύουν ὅτι ἡ λαμπρότης δὲν βρίσκεται στὸ ἐλεφατοστοῦν καὶ στὸν χρυσὸ καὶ στὶς πορφύρες. «Ὥσπερ Φίλιστος ὑμνῶν καὶ θαυμάζων τὴν Διονυσίου ταφήν»• ὅπως ὁ Συρακούσιος ἱστορικὸς Φίλιστος ὑμνεῖ καὶ θαυμάζει τὴν ταφὴ τοῦ Διονυσίου. «Οἷον τραγῳδίας μεγάλης τῆς τυραννίδος ἐξόδιον θεατρικὸν γενομένην»• ὅτι ἡ τυραννία ἔμοιαζε μὲ ἐξόδιο θεατρικῆς τραγῳδίας. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἁπλοῦ κόσμου ἔδιδε τὸν τόνο στὸν Θηβαῖο ἡγέτη• καταλάβαιναν οἱ Θηβαῖοι ὅτι τελείωνε καὶ ἡ δική τους ἡγεμονία.

ΔΝΤ, μετρημένες προβλέψεις

Οἱ ἑξαμηνιαῖες προβλέψεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ τὴν πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, μετρημένες καὶ πολὺ προσεκτικές• ἡ ἔκθεση προβλέπει καθυστέρηση στὴν ἀνάκαμψη κυρίως τῆς οἰκονομίας τῶν δυτικῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπιβράδυνση τῶν ἀναδυομένων. Οἱ ἐπιπτώσεις ἦταν ἄμεσες, μὲ τὴν ἀπότομη πτώση τῆς τιμῆς τοῦ χρυσοῦ καὶ τὴν ὑποχώρηση ἐκείνης τῶν πρώτων ὑλῶν• οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Βοστώνη συνέπεσαν μὲ τὴν δημοσίευση τῆς ἐκθέσεως, μὲ ἐπιδείνωση τῶν ἐπιπτώσεων, ὅπως καὶ ἡ κρίση στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμό. Στὴν Εὐρώπη προβλέπεται καθυστέρηση στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἀναμένεται στὸ δεύτερο καὶ τρίτο τρίμηνο ἔναρξή της, μὲ πρώτη τὴν γερμανικὴ οἰκονομία• γιὰ τὶς νότιες χῶρες προβλέπει σταδιακὰ βελτίωση τῆς καταστάσεώς τους, ὅπως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 4,2%, ἤτοι κατὰ 40% λιγώτερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 2012 καὶ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ τελευταῖο τρίμηνο.

Βοστώνη, ἔργο τρομοκρατῶν

Οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴν Βοστώνη ἦταν ἔργο τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων, ἀναγνώρισε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ ὑποσχέθηκε τὴν σύλληψη καὶ παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν ἐνόχων, ἐνῶ συνελήφθη ἤδη ἕνας ἔνοχος. Πληροφορίες ἀναφέρουν τὴν σύλληψη κάποιου, μὲ στοιχεῖα ἀπὸ κάμερες γειτονικῶν καταστημάτων, ἐνῶ ἀπεστάλησαν στὸν πρόεδρο καὶ σὲ γερουσιαστὴ ἐπιστολὲς μὲ θανατηφόρο δηλητήριο, χωρὶς ἀντίδοτο• τὴν περίοδο μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους θυμίζουν αὐτά, μὲ τὶς ἐπιστολὲς ποτισμένες μὲ ἄνθρακα. Στὴν Ἀμερικὴ ἁπλώνεται κλίμα ἀνησυχίας καὶ τρομοκρατίας, μὲ προεκτάσεις στὴν οἰμονομική της ζωή• προχθὲς τὸ βράδυ ἔγινε νυκτερινὴ προσευχὴ στὸ κοντινὸ πάρκο, ἐνῶ σήμερα ἀναμένετα παρουσία τοῦ προέδρου στὴν σημερινὴ τελετή. Στὸ Λονδίνο ἡ κηδεία τῆς Μάργκαρετ Θάτσερ ἔγινε μὲ αὐτοκρατορικὴ μεγαλοπρέπεια, παρουσίᾳ τῆς βασιλίσσης, καὶ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, καθὼς ἦταν ἑκατοντάδες οἱ ξένοι ἐπίσημοι ποὺ παραβρέθηκαν• οἱ Βρεταννοὶ φοβοῦνται περισσότερο γιὰ τὸν Μαραθώνιο τῆς Κυριακῆς στὸ Λονδίνο.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίστηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὴ Βοστώνη καὶ ἐν ἀναμονῇ τῆς διασκέψεως κορυφῆς τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὸ Λονδίνο• ὅλα διατηρήθηκαν στὰ ἰδια ἐπίπεδα, εὐρώ, 1,3124 δολλάρια καὶ 128,4885 γιέν, χρυσός, 1379 καὶ ὁλίγον χαμηλότερα τὸ πετρέλαιο, 98,78. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ παίζουν μὲ τὸν χρόνο, καθὼς δὲν ἔχει κλείσει κανένα σοβαρὸ διεθνὲς θέμα• στὴν Ἀμερικὴ ὅλοι εἶναι ἀνήσυχοι, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν πολὺ ἐρασιτεχνικὴ ἡ συναρμολόγηση τῶν ἐκρηκτικῶν στὴν Βοστώνη, ὁπότε δὲν ἀποκλείεται οἱ βομβιστὲς νὰ εἶναι ἄνθρωποι ἀκραίων πολιτικῶν πεποιθήσεων, ἀλλὰ χωρὶς οὐδεμία ἀναστολὴ γιὰ τὴν πρόκληση θυμάτων, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπ’ τὴν ἀπουσία προειδοποιητικοῦ τηλεφωνήματος. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία εἶναι ἀρνητικές, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἀντιστάθμισή τους τὶς ἑπόμενες μέρες• στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἰσχυρός, μὲ προεκτάσεις στὴν παράταση τῆς ὑφέσεως, στὸ τρέχον τρίμηνο τουλάχιστον. Ἀργότερα ἡ ἀνάκαμψη.

Εὐρώπη, προτίμηση Κινέζων

Τὴν Εὐρώπη προτιμοῦν γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους οἱ Κινέζοι, καθὼς πέρυσι τοποθετήθηκε σὲ εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρήσεις τὸ 33% τῶν ἐπενδύσεών τους στὸ ἐξωτερικό• ἀπ’ τὰ 37,8 δις δολλάρια ἐπενδύσεων στὸ ἐξωτερικό, τὰ 12,6 κατευθύνθηκαν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τῆς Εὐρωζώνης καὶ προτίμηση τὴν βιομηχανία καὶ τὶς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ τὸν πρωτογενῆ τομέα. Πάνω ἀπ’ τὰ μισὰ κεφάλαια τῶν Κινέζων ἐπενδύονται στὶς γειτονικὲς ἀσιατικὲς χῶρες, ἐνῶ ἀκολουθοῦν μετὰ εὐρωπαϊκὲς οἱ ἀφρικανικές, κυρίως στὴν ἐξόρυξη πρώτων ὑλῶν καὶ στὴν Ἀμερική, 5,4 δις• τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τὸ Πεκῖνο ἔχει σαφὲς πρόγραμμα στὶς ἐπενδύσεις του, ὅταν μάλιστα οἱ περισσότερες γίνονται ἀπὸ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὴν ἱεράρχηση τῶν οἰκονομικῶν του σχέσεων ἀντανακλοῦν οἱ ἐπενδύσεις, ἐνῶ ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδεται στὴν προηγμένη τεχνολογία.

Βενεζουέλα, διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, κατὰ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, κατέληξαν σὲ σκληρὲς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ ἑπτὰ νεκροὺς στὸ Καρακάς• ὁ ἀντίπαλος τοῦ προέδρου ζήτησε τὴν ἀνακαταμέτρηση τῶν ψήφων, κι ὁ πρόεδρος τὴν δέχθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ μετὰ ὑπαναχώρησε, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις. Στὴ συνέχεια ὁ Νικόλας Μαντοῦρο ὁρκίσθηκε πρόεδρος κι ὁ Ἑνρίκε Καντρίλες ζήτησε ἀπ’ τοὺς ὀπαδούς του νὰ μείνουν στὰ σπίτια τους, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν βία τῆς Ἀστυνομίας• ἡ διαφορὰ εἶναι μόνο 300000 ψῆφοι κι εὔκολα τίθεται ἡ ἀμφισβήτηση. Πάντως οἱ ἀριστεροὶ πρόεδροι τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὅπως τῆς Κούβας καὶ τοῦ Ἰσημερινοῦ, στηρίζουν τὸν Νικόλα Μαντοῦρο, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε ἀνακαταμέτρηση, ὡς ἐκδήλωση στηρίξεως πρὸς τὸν ἀντίπαλό του. Ἔχει συνέχεια ἡ ὑπόθεση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.