Χρηματιστήριο, ἅλμα τραπεζικῶν μετοχῶν

Ἡ ἐκτίναξη τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν στὸ Χρηματιστήριο –τῶν τριῶν συστημικῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν συμμετοχὴ ἰδιωτικῶν κεφαλαίων στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου- ἀποτελεῖ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας• οἱ ἀγοραστὲς ἔτρεξαν καὶ τρέχουν, παρὰ τὴν βρώμικη προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς ἐναντίον τῆς χώρας καὶ τῶν τραπεζῶν περισσότερο. Ἡ ῥοὴ τῶν μικροεπενδυτῶν καὶ τῶν ξένων κεφαλαίων ὁδηγεῖ στὴν ἄνοδο, διότι ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποκόμιση κάποιων κερδῶν, γιὰ ὅσους εἶχαν τοποθετήσει τὶς ἀποταμιεύσεις τους ἀπὸ τριετίας στὶς τραπεζικὲς μετοχές• ἡ δυναμικὴ δὲν ἀντιστρέφεται εὔκολα, διότι συγκλίνει μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν αἴσθηση ὅτι τελειώνει πλέον ἡ περίοδος τῆς ἐξαθλιώσεώς μας.

Προώθηση ἐπανεκκινήσεως

Στὴν προώθηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας δίδει προτεραιότητα ἡ κυβέρνηση, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων• οἱ προσφορὲς γιὰ τὸν ΟΠΑΠ ἀνοίγουν τὴν Δευτέρα, ἐνῶ στὶς 10 Μαΐου ὑποβάλλονται οἱ τελικὲς προσφορὲς γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, μὲ εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στοὺς ξένους ἐπενδυτές. Ἡ προσφορὰ στοὺς ἀγοραστὲς ἀκινήτου ἀξίας 250000 εὐρὼ τουλάχιστον καὶ πενταετοῦς ἄδειας παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα σχολιάζεται ἀπ’ τὸν ἔγκυρο διεθνῆ τύπο, καθὼς εἶναι πολλοὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀπὸ Ρωσία, Κίνα, ἀραβικὲς χῶρες καὶ Ἀμερική• γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἑλλὰς προσαρμόζεται στὶς διεθνεῖς συνθῆκες, ἀκόμη καὶ σὲ ἀναδυόμενες χῶρες, μὲ ἁπτὰ τὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου μέχρι τὴν Κυριακὴ ἐπιτρέπει τὴν ἔγκριση δόσεως δώδεκα δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς Μεγάλης Τρίτης, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν μικρῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θὰ προσφέρει τὴν αὔξηση στὰ δημόσια ἔσοδα.

Ἐξετάσεις τριακονταετίας

Ἡ δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου ἐξελίσσεται πλέον σὲ ἐξετάσεις τῶν ἔργων τῆς τριακονταετίας στὴ χώρα μας• ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος ὑπαρχηγὸς τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ ἐπόπτης τοῦ δημοσίου χρήματος σὲ ὅλες τὶς σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις φέρει τὸ βάρος τῶν πεπραγμάνων ὅλων τῶν «συντρόφων» του, ἐνῶ τὸ κόμμα του τὸν ἔχει διαγράψει κι ἔχει ἀπομείνει μόνος του, καθὼς καὶ πολλοὶ συγκατηρούμενοί του διαχωρίζουν τὴν θέση τους. Οἱ δηλώσεις, ὅτι, «εἶμαι θῦμα κρατικῆς βίας», δὲν πείθουν καὶ οἱ βολές του κατὰ τῶν μελῶν τοῦ ΚΥΣΕΑ τῆς ἐποχῆς του δὲν ἔχουν ἀντίκρυσμα, ἐκτὸς κι ἂν συνοδευθοῦν ἀπὸ ἀποδείξεις διανομῆς τῶν ἱματίων τῶν ἀμυντικῶν μας δαπανῶν• μετὰ τὸ Πάσχα ἀρχίζει ἡ κανονικὴ δίκη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς ἀποκαλύψεις, ἐὰν ἔλθουν, ἢ στὰ καρφώματα, ὅπως προαναγγέλλονται. Πάντως τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καλὰ κρατεῖ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΟΑΕΔ ἀρνεῖται νὰ παραιτηθεῖ, ἐλπίζων σὲ παρεμβάσεις…

Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου

Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου ἀποφάσισε τὴν διάθεση τῶν άργουσῶν ἀγροτικῶν ἐκτάσεών του σὲ Κυπρίους, γιὰ τὴν καλλιέργειά τους καὶ τὴν ἀτομικὴ κατανάλωση ἢ τὴν ἐμπορία τῆς παραγωγῆς• τὸ Πανεπιστήμιο διαθέτει μεγάλες ἐκτάσεις τὶς ὁποῖες θὰ διανείμει ὑπὸ μορφὴ μικρῶν κλήρων στοὺς ἐνδιαφερόμενους γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους. Ἡ πρωτοβουλία χαιρετίσθηκε ἀπ’ ὅλους καὶ θυμίζει τὶς ἀντίστοιχες πρὸ διετίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ πολλῶν δήμων, ὅπως ἐκείνου τῶν Λαρισαίων, μὲ τὴν διανομὴ μικρῶν ἐκτάσεων γιὰ τὴν καλλιέργεια ζαρζαβατικῶν• τὴν ἀλληλεγγύη τοῦ κόσμου δείχνουν αὐτὲς οἱ πρωτοβουλίες, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἁπάλυνση τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν Κυπρίων. Ἡ συνοχὴ καὶ ἡ σύνεση εἶναι δεδομένη πλέον στὸ λαό της.

Κατοχικὸ δάνειο, ἐπίσημο

Τὸ κατοχικὸ δάνειο σὲ χρυσὲς λίρες τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν ἐμπόλεμη Γερμανία ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ τὸν Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Γκέχαρντ Σραῖντερ τοῦ 1966, σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ὁμόλογο ὑπουργό μας. Ἡ ἐξόφληση τοῦ δανείου αὐτοῦ ἀποτελεῖ νομικὴ ὑποχρέωση τῆς Γερμανίας, ἔστω καὶ μετὰ ἀπὸ ἑβδομήκοντα ἔτη• φαίνεται, ἀπ’ τὶς διπλωματικὲς ἀπαντήσεις τῶν Γερμανῶν ἐπισήμων, ὅτι δὲν εἶναι ἀπόλυτοι στὸ θέμα τοῦ δανείου, ὅπως εἶναι στὸ ζήτημα τῶν ἀπζημιώσεων, ὁρατὴ ἡ διαφορὰ διατυπώσεως. Ἑπομένως ὑποχρέωσή μας εἶναι ἡ ἑστίαση τῆς προσοχῆς μας στὸ δάνειο, τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ κερδίσουμε στὰ διεθνῆ δικαστήρια κι ὄχι τόσο στὶς δικαιολογημένες μὲν ἀποζημιώσεις, ἀλλὰ ἀνεπίκαιρες πλέον.

Ἁμιλλωμέων προπεμπόμενος

Ἡ πάνδημη συμμετοχὴ στὴν κηδεία τοῦ Πελοπίδου, ἀπὸ Θεσσαλούς, Θηβαίους, Βοιωτούς, καὶ ἄλλους Ἕλληνες εἶχε ἀφήσει ἐποχὴ τὸ 364 π.Χ, μετὰ τὸν ἄδικο θάνατό του στὴ μάχη κατὰ τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου• ἦταν ὁ πρωτεργάτης τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Θηβῶν ἀπ’ τοὺς Σπαρτιάτες καὶ τῆς καταλύσεως τῆς σπαρτιατικῆς ἡγεμονίας. Στὶς κηδεῖες τῶν τυράννων, ὅπως τοῦ Διονυσίου τῶν Συρακουσῶν ἡ τελετὴ θύμιζε βαρβαρικὴ τρυφὴ καὶ ἀλλαζονεία, ἀλλὰ σὲ δημοκρατικὸ ἡγέτη ἡ συμμετοχή, «οὐ δεομένου τινός, οὐκ ἀναγκάζοντος»• χωρὶς τὴν ὑποχρέωση ἢ τὸν ἐξαναγκασμὸ κάποιου. «Ὑπὸ δήμων τοσούτων καὶ πόλεων ἁμιλλωμένων προπεμπόμενος καὶ συνεκκομιζόμενος καὶ στεφανούμενος»• ὅταν ἀπὸ τόσους δήμους καὶ πόλεις συναγωνιζόμενες γιὰ τὴν προπομπή του καὶ τὴν μεταφορά του καὶ τὸν στολισμό του. «Εἰκότως ἐδόκει τὸν τελειότατον ἀπέχειν εὐδαιμονισμόν»• δικαιολογημένα θεωρεῖται ὅτι ἀπήλαυσε τὴν τελειότατη εὐδαιμονία. Ἡ μεταφορὰ τῆς σοροῦ του ἀπ’ τὴν Θεσσαλία στὴν Θήβα τιμήθηκε δεόντως.

ΔΝΤ, ἀποφυγὴ προβλημάτων

Τὴν ἀποφυγὴ ἀντιμετωπίσεως τῶν κρισίμων προβλημάτων τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας ἐπέλεξαν καὶ πάλι οἱ μεγάλοι στὴν συνάντηση τῶν «Εἴκοσι» καὶ στὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• περιορίσθηκαν στὴν διατύπωση εὐχῶν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς δυτικῆς οἰκονομίας καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, ἀλλὰ χωρὶς δεσμεύσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ συγκεκριμένων μέτρων. Δύο ἦταν τὰ κρίσιμα θέματα, ἡ ἄμεση θέσπιση τῶν μέτρων ἐλέγχου τῶν φορολογικῶν παραδείσων, μέσῳ τῆς ἑνοποιήσεως τῶν κανονισμῶν τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, ἀλλὰ ἀντιδροῦν οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες• δεύτερον, ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος τὴν ὁποία θεωροῦν ὡς ἐπεῖγον μέτρο οἱ Ἀναδυόμενοι, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοί, ὄχι μόνο δὲν τὴν δέχονται, παρὰ καὶ ἀναιροῦν τὶς προηγούμενες δεσμεύσεις τους. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἐπιλέγουν ἄλλους τρόπους, ὅπως τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, μὲ κύριο τὸ ρεμίνμπι• παρακάμπτουν τὸ δολλάριο, κάτι ποὺ ἀπόδεχθηκαν καὶ οἱ Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία.

Ἀμερικὴ γιὰ Παλαιστίνη

Τὴν ἐπανάληψη τοῦ διαλόγου στὴν Παλαιστίνη ἐπιδιώκει προωθῆσαι ὁ Τζὼν Κέρρυ, σὲ συνομιλίες του μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπάς, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα• οἱ Παλαιστίνιοι ζητοῦν οὐσιαστικὲς παραχωρήσεις, ἐλεύθερη ἐπικοινωνία στὴν Γάζα καὶ ἄμεση διακοπὴ τῆς οἰκοδομήσεως στὴ Δυτικὴ ὄχθη. Τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι σὲ θέση ἱκανοποιῆσαι τὶς ἀπαιτήσεις αὐτές, διότι χάνει ὁ πρωθυπουργὸς τὰ ἐρείσματά του στὴν ἀκροδεξιά• ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴ Συρία κερδίζει μᾶλλον τὸ καθεστώς, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀντάρτες εἶναι ἀρκετὰ ἐλεγχόμενοι ἀπ’ τοὺς Ταλιμπὰν καὶ μὲ διασυνδέσεις μὲ τοὺς Τσετσένους βομβιστές, ὁπότε, μετὰ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴν Βοστώνη, οἱ Ἀμερικανοὶ ἀλλάζουν στάση ἀπέναντί τους. Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν διῆλθε προηγουμένως ἀπ’ τὴν Τουρκία καὶ ζήτησε τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μπουλὲντ Ἐστεβὶτ στὴν Γάζα• γνωρίζουν ὅτι εὔκολα χάνεται ὁ ἔλεγχος, διότι οἱ παρεμβάσεις στὸ παρελθὸν ἔχουν ἀφήσει ἄσχημη κληρονομία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, χάρις στὸν χαμηλὸ τόνο τῶν διαφωνιῶν στοὺς «Εἴκοσι» μεγάλους καὶ στὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3047 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνοδικὰ στὰ 130,100 γιέν, ἅλμα τοῦ χρυσοῦ, 1425 καὶ μικρότερη αὔξηση τοῦ πετρελαίου, 100,53. Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐξεύρεση κυβερνητικῆς λύσεως στὴν Ἰταλία, μετὰ τὴν ἐκλογὴ προέδρου, τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν γιὰ σταθερὴ κυβέρνηση, προσέδωσαν αἰσιοδοξία στὶς ἀγορές, ἐνῶ καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῆς συζητήσεως τοῦ θέματος τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος συνετέλεσε σημαντικά• οἱ διαφωνίες Ἀμερικανῶν καὶ Γερμανῶν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ὡς φερεφώνου τῶν ἀτλαντικῶν ἐντολῶν κι ὄχι τῶν σοβαρῶν ἀναλυτῶν. Τὴν ἀποδοχὴ τῆς Γερμανίας ὡς τῶν ἐπιλέκτων μονάδων τῆς Εὐρωζώνης δὲν τὴν ἐπηρεάζουν οἱ κορῶνες τῆς ἑτερόφωτης δημοσιογραφίας• ὅλοι γνωρίζουν στὴν Εὐρωζώνη ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ἀπόρθητο ὀχυρό της.

Σεισμοί Σετσουὰν Κίνας

Ὁ σεισμὸς στὴν ἐπαρχία Σέτσουαν τῆς Κίνας προκάλεσε διακόσιους νεκροὺς καὶ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο ἀστέγους, ἐνῶ ἕξι χιλιάδες στρατιῶτες ἐστάλησαν στὴν περιοχὴ γιὰ βοήθεια στὰ σωστικὰ συνεργεῖα• ὁλοκληρες πόλεις ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ καὶ οἱ δρόμοι ἐπικοινωνίας ἔχουν καταστραφεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς ἀνυπέρβλητες δυσκολὶες στὴν προσέγγιση τῶν σωστικῶν συνεργείων. Ἡ μεγάλη ἐπαρχία τοῦ Σέτσουαν, πρώτη σὲ πληθυσμὸ τῆς χώρας, μὲ πληθυσμὸ ἐνενῆντα ἑκατομμύρια κατοίκους, εἶχε ὑποστεῖ καὶ τὸ 2008 καταστροφικοὺς σεισμοὺς μὲ ἑβδομήκοντα χιλιάδες νεκροὺς τότε• οἱ σεισμοὶ ἔπληξαν ἀγροτικὲς περιοχές, μὲ παραδοσιακὴ οἰκοδόμηση τῶν κατοικιῶν, ὁπότε εἶναι πιὸ εὐάλωτες στὶς φυσικὲς καταστροφές. Ἡ προσαρμογὴ τῶν ὑποδομῶν της στὶς σύγχρονες ἀνάγκες δὲν εἶναι εὔκολη γιὰ τὴν μεγάλη χώρα, καθὼς ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ προβλήματα τῆς πεντηκονταετοῦς προχειρότητος κατὰ τὴν κομμουνιστικὴ περίοδο.

Γαλλία, πρόβλημα γάμου

Ἡ ψήφιση στὴ Γαλλία, ἀπ’ τὰ νομοθετικά της σώματα, τῆς καθιερώσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων μετατρέπεται σὲ σοβαρὸ πονοκέφαλο γιὰ τὴν κυβέρνηση• ὁ νόμος ἰσχύει, ἀλλὰ οἱ διαδηλώσεις ἐναντίον του πολλαπλασιάζονται καὶ ἡ συμμετοχὴ αὐξάνεται. Τὴν Κυριακὴ οἱ κατὰ τοῦ γάμου συγκέντρωσαν γύρω στοὺς τριακόσιες χιλιάδες κόσμο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως καὶ οἱ ὑπὲρ τοῦ γάμου, μόλις μερικὲς ἑκατοντάδες στὴν πλατεῖα τῆς Βαστίλης• οὔτε οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν προσῆλθαν. Ἡ κυβέρνηση φοβᾶται τὴν κατάργησή του στὴν πράξη, διότι καλλιεργεῖται κλίμα ἐναντίον του στὴν κοινὴ γνώμη, παρὰ τὴν ὑποστήριξη μεγάλου μέρους τοῦ τύπου• διαμορφώνεται ἡ ἄποψη ὅτι ὑπονομεύει τὴν γαλλικὴ οἰκογένεια. Ἐπίσης, ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει πέσει στὸ χαμηλότερο σημεῖο ἐν ἐνεργείᾳ προέδρου μέσα σὲ ἕνδεκα μῆνες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.