ΣΥΡΙΖΑ, ἐμφανεῖς φυγόκεντρες δυνάμεις

Οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση παίρνουν δημόσιο χαρακτῆρα, ἐνῶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ προέδρου γενικεύεται καὶ περισσότερο στὸν κομματικὸ μηχανισμό• ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει πλέον ἀντιληφθεῖ κάποια μηνύματα καὶ προβαίνει σὲ μυστικὲς συσκέψεις μὲ τοὺς δικοὺς του κομματικοὺς παράγοντες, ἀλλὰ μὲ ὀξύτατες τὶς ἀντιδράσεις τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας. Ἔτσι κάλεσε σὲ συνάντηση κάποια στελέχη τῆς πρωτευούσης καὶ τὰ ἄλλα ξέσπασαν σὲ διαμαρτυρίες ἐναντίον του• στὰ ἀριστερὰ κόμματα ἡ νομενκλατούρα, οἱ ἀπαράτσνικοι, εἶναι ἡ δύναμή τους, ὅποιος ἕρχεται σὲ σύγκρουση μαζί της χάνει τὴν ἐξουσία. Κλασικὴ περίπτωση εἶναι ἡ ἀναμέτρηση Λέοντος Τρότσκυ καὶ Ἰωσὴφ Στάλιν• ὁ πρῶτος διέθετε τὴν λατρεία τῆς τεραστίας πλειοψηφίας τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ὁ δεύτερος εἶχε μαζί του τοὺς ἀπαράτσνικους. Κέρδισε τὴν μάχη καὶ τὴν ἐξουσία.

Σαμαρᾶς, πρῶτες ἐνδείξεις

Ὁ πρωθυπουργὸς διαβεβαίωσε χθὲς ὅτι τὰ πρῶτα μηνύματα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι εὐνοϊκά, καθὼς πάνω ἀπ’ τὶς μισὲς ἐπιχειρήσεις προγραμματίζουν τὴν ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους• ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν τὸ ἑπόμενο δεκαπενθήμερο προβλέπεται ὅτι, μὲ δεδομένη τὴν ἐπιτυχία της στὶς τρεῖς συστημικές, σημαίνει ἅλμα στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ διατίθενται καὶ 2,6 δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀπάλυνση τῆς ἀνεργίας, τὰ κοινοτικὰ κονδύλια ἀπορροφῶνται καὶ ἀρχίζουν ἀπὸ σήμερα τὰ μεγάλα ἔργα. Ἤδη τὸ πολυνομοσχέδιο κατατίθεται σήμερα –μὲ τὶς παρεμβάσεις τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, μόνο γιὰ δημαγωγικοὺς σκοπούς-, καὶ ψηφίζεται τὴν Κυριακή• ἡ δήλωση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔδωσε ζωὴ στὴν ἀγορά, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ ἐπιχειρηματίες ἀλλάζειν στάση καὶ διοχετεύειν κεφάλαια στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν. Ἄλλος ἀέρας πνέει πλέον στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ ἔχασε τὴν λαλιά της. Ἀπέτυχε παταγωδῶς στὴν ἀποστολή της.

Κατοχικὸ δάνειο, ἑνότης

Ἡ συζήτηση στὴ Βουλή, γιὰ τὸ κατοχικὸ δάνειο καὶ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, ἔδειξε ἐθνικὴ ἑνότητα καὶ ὁμοφωνία γιὰ τὴν διεκδίκησή τους• οἱ διαφορὲς στὸν τόνο εἶχαν περισσότερο γραφικὸ χαρακτῆρα, καθὼς ἕκαστος ἐβούλετο ἐκπέμψαι τὴν δική του φωνή. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι, γιὰ τὸ κατοχικὸ δάνειο τὰ ἐπιχειρήματά μας εἶναι πειστικώτατα, ἐνῶ καὶ ἡ Γερμανία δὲν φαίνεται καὶ τόσο ἀδιάλλακτη• φυσικά, ἡ σημερινή του ἀποτίμηση εἶναι ὑπόθεση σκληρῶν διαπραγματεύσεων καὶ σοβαρῆς στάσεως, ὄχι κραυγῶν γιὰ λαϊκὴ κατανάλωση. Διαφαίνεται πλέον ἡ καταβολὴ κάποιων ποσῶν, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν διαπραγματεύσεω• γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο καὶ ἡ ἔκβαση τῶν συζητήσεων ἄδηλη, πρὸ παντὸς ἐὰν ὑποχρεωθοῦμε σὲ προσφυγὴ στὰ διεθνῆ δικαστήρια, ὁπότε ἡ δικαίωση πάντα ἀπαιτεῖ χρόνο. Στὴν σημερινὴ συγκυρία τὸ δάνειο προέχει καὶ μὲ ἔξυπνη τακτικὴ δυνάμεθα ἔχειν ἁπτὰ ἀποτελέσματα, τόσο ἀναγκαῖα στὴν ἀπόλυτη πενία μας.

Ρόλος ποντοπόρου ναυτιλίας

Σὸν ρόλο τῆς ποντοπόρου ναυτιλίας στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀφιερώθηκε συμπόσιο τοῦ ΙΟΒΕ, μὲ ὁμιλιτὲς τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Γιάννη Στουρνάρα, τὸν πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλους• ἡ ποντοπόρος ναυτιλία συνεσφέρει τὸ 6,1% τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας καὶ 13,3 δις εὐρὼ πέρυσι, ἀκόμη καὶ σὲ περίοδο κρίσεως καὶ χαμηλῶν ναύλων, ὅπως εἶναι τὰ τελευταῖα χρόνια. Οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς ἔχουν μεταφέρει σχεδὸν ὅλοι τὴν ἕδρα τῶν ἐπιχειρήσεών τους στὴν Ἀθήνα, ὁπότε εὔκολα δύνανται αὐξῆσαι τὴν συνεισφορά τους σὲ ἔργα 26 δις, ἂν καὶ εἶχαν μειωθεῖ τὰ ἑλληνικὰ πληρώματα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἀλλὰ αὐξάνονται πάλι λόγῳ τῆς ἀνεργίας• ἡ ἐπέκταση τῶν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων μετὰ τὸ 2004 τὸ ἐπέτρεψε αὐτό.

Ἐλεύθεροι Σύριοι ἐπίσκοποι

Οἱ δύο ἀπαχθέντες Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι τοῦ πατριαρχεία Ἀντιοχείας ἀφέθησαν μᾶλλον ἐλεύθεροι καὶ ἐπέστρεψαν στὸν Χαλέπι• ἀπαγωγεῖς ἦταν μᾶλλον Τσεστένοι Ἰσλαμιστὲς στοὺς ἀντάρτες τῆς Συρίας, ἐπειδὴ οἱ ἐπίσκοποι συνελήφθησαν, ἐνῶ συμμετεῖχαν σὲ ἀνθρωπιστικὴ ἀποοστολὴ γιὰ τὴν διανομὴ ἐπισιτιστικῆς βοήθειας σὲ πληγέντες ἀπ’ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Οἱ πληροφορίες εἶναι συγκεχυμένες, διότι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ μετακίνηση στὴ Συρία, ὅταν τὸ μέτωπο καλύπτει ὁλόκληρη τὴ χώρα• μετὰ ὅμως τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη καὶ τὴν ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς σιδηροδρομικοῦ συρμοῦ στὸν Καναδᾶ ὅλα ἐξετάζονται. Ἡ τρομοκρατία στὸν βόρειο Καύκασο εἶχε τουλάχιστον τὴν ἀνοχὴ τῶ Ἀμερικανῶν, ἂν ὄχι παραπάνω, ὅπως τὴν ὑποστήριξή τους στὴν ἀρχὴ πρὸ δεκαπενταετίας. Τώρα ἀλλάζουν γνώμη στὴν Οὐασιγκτον.

Θυγατριδοῦς ἀσπασάμενος

Ἡ ὑψηλότερη τιμὴ γιὰ μία πόλη στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν ἡ κατάκτηση νίκης στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ἀπὸ ἕναν πολίτη της• γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ γκρέμιζαν ἕνα μέρος τῶν τειχῶν γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν νικητή, ἦταν σὰν νὰ τοῦ παρέδιδαν τὴν πόλη. Στὴν πιὸ εὐτυχῆ στιγμὴ ἦταν ὅταν, «διὸ βέλτιον ὁ Λὰκων τὸν Ὀλυμπιονίκην Διαγόραν ἐπιδόντα μὲν υἱοὺς στεφανουμένους Ὀλυμπίασιν»• διὰ τοῦτο πολὺ σωστὰ ὁ Σπαρτιάτης ἐκεῖνος, ὅταν ὁ Ὀλυμπιονίκης Διαγόρας εἶδε κατὰ τὴν ἐπιστροφή τους στὴ Ρόδο τοὺς γιούς του στεφανουμένους στὴν Ὀλυμπία. «Ἐπιδόντα δὲ υἱωνοὺς καὶ θυγατριδοῦς ἀσπασάμενος»• ὅταν εἶδε παιδιὰ τῶν παιδιῶν του καὶ τῶν θυγατέρων του. «Κάτθανε, εἶπε, Διαγόρα• οὐκ εἰς τὸν Ὄλυμπον ἀναβήσῃ»• Πέθανε, εἶπε, Διαγόρα• δὲν θὰ ἀνεβεῖς στὸν Ὄλυμπο. «Τὰς δὲ Ὀλυμπιακὰς καὶ Πυθικὰς νίκας οὐκ ἄν, οἶμαί τις»• τὶς δὲ νίκες στοὺς Ὀλυμπιακοὺς καὶ Πυθικοὺς ἀγῶνες δὲν νομίζω ὅτι μπορεῖ κάποιος.

Ἄρση ἀπορρήτου Ἑλβετίας

Ἡ ἑλβετικὴ κυβέρνηση συμφώνησε τελικὰ στὴν ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου στὴ χώρα της, μετὰ τὶς ἰσχυρὲς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ περισσότερο τῆς Γερμανίας, ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων• τὴν ἄρση, ἀλλὰ μόνο γιὰ τοὺς ξένους ὑπηκόους, ἔχει ἀποδεχθεῖ καὶ ἡ Αὐστρία, τελευταία χώρα στὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ ἔχει συμφωνήσει καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο. Οἱ συμφωνίες αὐτὲς θεωροῦνται ἀπαραίτητο βῆμα γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικῆ ἀγορὰ καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς κινήσεως τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποτελεσματικῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς• οἱ δύο προϋποθέσεις ἐπιτρέπουν τὴν ἑνιαία ἄμυνα τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων, ὅπως μὲ τὰ τοξικὰ ὁμόλογα ἢ τὶς ἀλλοιώσεις τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, ποὺ ἔκανε ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση στὴν Ἑλλάδα πρὸ τριετίας. Ἦταν ἀδύνατος προηγουμένως, λόγῳ τῆς ἀνεπαρκείας τῶν κοινοτικῶν θεσμῶν. Αὐτὰ συζητοῦσαν στοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ τὸν Νοέμβριο 2009.

Συρία, Κέρρυ καὶ Λαβρὼφ

Οἱ Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ συμφώνησαν στὶς Βρυξέλλες στὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τους γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴ Συρία καὶ τὸν τερματισμὸ τοῦ διετοῦς ἐμφυλίου πολέμου• οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη ἀπ’ τοὺς Τσετσένους ἐξτρεσμιστὲς ἔχουν ὑποχρεώσει τὴν Οὐάσιγκτον στὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι στὴ Συρία δροῦν ὄχι μόνο Ἰσλαμιστὲς τοῦ βορείου Καυκάσου, ἀλλὰ καὶ μισθοφόροι τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστάν. Φαίνεται ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ δέχονται τὴν ἀποκοπὴ τῶν ὅποιων σχέσεών τους μὲ τὰ διεθνῆ αὐτὰ κυκλώματα καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ εἰλικρινῆ συνεργασία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος στὴ χώρα• ἐὰν ἀποκοποῦν οἱ δρόμοι τῆς βοηθείας ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς κάθε μορφῆς, τότε εἶναι εὔκολη ἡ ἀναζήτηση σχεδίου εἰρηνεύσεως. Στὴ Συρία οἱ τοπικὲς φυλὲς ἔχουν μεγάλη δύναμη καὶ ἀσκοῦν ἐξουσία στὶς περιοχές τους• ἑπομένως ἡ λύση βρίσκεται στὶς συζητήσεις μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν φυλῶν αὐτῶν.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνοδικὲς τάσεις τῶν ἀγορῶν συνεχίσθηκαν ἰσχυρότερες χθὲς παγκοσμίως, μὲ τὴν αἴσθηση ὅτι ἀλλάζει τὸ κλίμα• ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,3012 δολλάρια καὶ 129,4940 γιέν, χρυσός, 1424,50 καὶ πετρέλαιο, 100,94. Οἱ πληροφορίες ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα θὰ μειώσει σήμερα τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο συνετέλεσε στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ ἡ ἀνάθεση ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Ἰταλίας, τῆς ἐντολῆς σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὸν Ἑνρίκο Λέττο, ὁπότε καὶ προβλέπεται ὁ τερματισμὸς τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴ χώρα• ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴ Γαλλία τὸ ἐπιτόκιο τῶν δεκαετῶν ὁμολόγων ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἱστορικὰ ἐπίπεδο τοῦ 1,696%, ἐνῶ γιὰ τὰ βραχυπρόθεσμα παραμένει ἀρνητικό, παρὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως στὸ 2012. Δείχνουν ὅμως τὰ ἐπιτόκια τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, πέραν ἐκείνων τῆς Γερμανίας. Στὴν Κίνα προβλέπεται αὔξηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, ἀλλὰ μείωση στὴν Ἀμερικὴ μέσα στὸ τρέχον ἔτος, σύμφωνα μὲ τὶς μετρήσεις τῶν ἰνστιτούτων.

Ἁλματώδης ἀνάπτυξη Ἀφρικῆς

Οἱ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν ἀπότομη αὔξηση τῆς ἀναπτύξεώς τους τὰ τελευταῖα χρόνια, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης• ὁ ρυθμὸς πέρυσι ἦταν 5,6%, ἔναντι μέσου ὅρου 3,2% παγκοσμίως καὶ ἀρνητικοῦ σχεδὸν στὶς δυτικὲς οἰκονομίες. Ἡ ἀνάπτυξη ὀφείλεται, τόσο στὴν συστηματικὴ ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου, ὅσο καὶ τῆς ἀγροτικῆς της οἰκονομίας, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Κίνας περισσότερο• ἤδη τὸ Πεκῖνο χορηγεῖ κατὰ μέσο ὅρο ἑκατὸν δέκα δις δολλάρια στὴν Ἀφρικὴ κι ἔρχεται δεύτερο μετὰ τὴν Εὐρώπη, κυρίως πρὸς τὴν γαλλόφωνο ζώνη, καὶ πάνω ἀπ’ τὴν Διεθνῆ Τράπεζα. Ἡ εἰδικὴ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι αὐξάνεται σημαντικὰ καὶ ἡ κατανάλωση τῶν Ἀφρικανῶν οἱ ὁποῖοι ζοῦν μὲ 1,25 δολλάρια ἡμερησίως κατὰ μέσο ὅρο. Στὴν ὁμάδα τῶν ἀναδυομένων ἐντάσσονται σταδιακά.

Κίνα, ἐπίσκεψη Φρ. Ὁλλὰντ

Ὁ Φρασουὰ Ὁλλὰντ ἐπισκέπτεται τὴν Κίνα, γιὰ ἐπίσημες συνομιλίες, γιὰ πρώτη ἀφ’ ὅτου ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του ὁ ἴδιος καὶ ὁ Ξὶ Τζιπίνγκ• σκοπὸς εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ ἡ ἀξιόποιηση τῆς μεγάλης ἀγορᾶς γιὰ τὰ γαλλικὰ προϊόντα. Ἡ Γαλλία, δεύτερη οἰκονομικὴ δύναμη τῆς Εὐρωζώνης, ἔχει μόνο τὸ ἕνα τέταρτο τῶν ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Κίνα, σὲ σύγκριση μὲ τὴν Γερμανία, ἐνῶ διαθέτει καὶ τὸ πλεονέκτημα τῆς μεγάλης ἀγροτικῆς παραγωγῆς καὶ τῶν εἰδῶν πολυτελείας κάθε μορφῆς, ἀρκετὰ ἑλκυστικῶν πλέον γιὰ τὶς Κινέζες• φυσικά, θὰ συζητηθοῦν καὶ τὰ διεθνῆ θέματα, Συρία, Ἰρὰν, Ἀφρική, Κορέα ὅπως καὶ τὰ νομισματικά, διότι ἡ Γαλλία συμπαρίσταται στοὺς Ἀναδυόμενους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Πολλὰ ἀναμένει τὸ Παρίσι.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.