Συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα

Οἱ συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα θεωροῦνται καθοριστικές, γιὰ οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικοὺς λόγους• στὰ οἰκονομικά, ἡ συμφωνία γιὰ κινεζικὲς ἐπενδύσεις καὶ ἑλληνικὲς ἐξαγωγὲς ἔχει σχεδὸν γίνει, διότι εἶναι δεδομένη ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἑλλάδος ὡς ἐμπορικῆς πύλης τῆς μεγάλης χώρας πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Μεσόγειο• στὰ πολιτικά, ἀποκαθιστᾶ ἡ χώρα μας τὶς στρατηγικὲς σχέσεις μὲ τὸ Πεκίνο, μὲ ἄμεση τὴν ἀντανάκλαση στὴν Εὐρώπη καὶ στοὺς Ἀναδυομένους. Οἱ συνομιλίες γιὰ τὰ διεθνῆ προβλήματα θὰ ἀπασχολήσουν τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι εἶναι ζωτικῆς σημασίας ἡ παρουσία τῶν Κινέζων στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἐνεργὸς ἡ συμμετοχή τους πλέον. Φυσικά, μετράει πολὺ ἡ ἑλληνικὴ ναυτιλία καὶ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, ὁ ἄλλος μεγάλος πολιτισμός. Αὐτὸ σημαίνει ἡ ὀνομασία μας Σί Λά.

Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἄρχισε πλέον κι αὐτὸ φαίνεται στὴν ἀγορά, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ζητήσεως ἀπ’ τὶς τουριστικὲς περιοχὲς ἀρχικά, ἐνῶ στὸ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο ἀντανακλᾶται ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων• τὰ ἐγκώμια τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων πολλαπλασιάζονται, γιὰ ἰδιοτελεῖς λόγους, διότι ἐπιθυμοῦν καταδεῖξαι στοὺς Ἕλληνες ὅτι συμπαρίστανται στὴν ἀνάκαμψη, ἀλλὰ καὶ τὰ προβάλλουν ὡς ἔμπρακη μεταμέλεια γιὰ τὴν καταστροφολογία τῆς τετραετίας. Ἤδη τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας συνεχίζουν τὴν πτωτικὴ πορεία, ἐνῶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις ἐπιταχύνονται• ἡ ἀναστροφὴ τοῦ κλίματος φαίνεται πολὺ δύσκολη, ἂν ὄχι μᾶλλον ἀδύνατη, διότι, «ἔχει μπεῖ τὸ νερὸ στ’ αὐλάκι». Ἀκόμη καὶ οἱ ἐπαγγελματίες ὑπονομευτὲς τῆς οἰκονομίας στὸν τύπο καὶ στὰ χρηματιστηριακὰ ἀποδέχονται τὴν ἀλλαγὴ τῆς πορείας καὶ μάλιστα ὑπερακοντίζουν σὲ εὐμενῆ σχόλια• εἶναι χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις δουλικῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ θεωροῦνται ὡς βαρόμετρο, διότι οἱ ἐν Ἑσπερίᾳ δεσπότες τους τοὺς χρησιμοποιοῦν στὸν νέο τους ρόλο.

Σκάνδαλα μετὰ κομματικῶν

Οἱ ἀνακρίσεις στὴν Προανακριτικὴ ἀποκαλύπτουν τὸ ὄργιο τῆς παρανομίας στὴν τριετία, ὅταν ὁ περιώνυμος Εἰσαγγελεὺς ὁμολογεῖ τὴν ἐκτύπωση καὶ τρίτου ἀντιγράφου, ἐνῶ στὴν πρώτη του κατάθεση ἔλεγε ἄλλα• ἡ ὑστερικὴ ἐπανῆλθε δριμύτατη, διότι γνωρίζει ὅτι πολλὰ κυοφοροῦνται γιὰ συμμετοχὴ στὰ σκάνδαλα, τὰ διερευνώμενα καὶ τὰ δικαζόμενα, μὲ τὶς προεκτάσεις τους στὸν μηχανισμὸ τοῦ νῦν καὶ ἀπωτέρου ΣΥΡΙΖΑ. Τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἀντιδρᾶ πλέον δυναμικὰ στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις καὶ ἐπιδιώκει τὸν ἔλεγχό τους, ἐναντίον τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας• ἔτσι ἐγγράφονται μέλη γιὰ μιὰ μέρα, ψηφίζουν, ὅπως ψηφίζουν, καὶ μετὰ ἐπιστρέφουν στὰ ἴδια. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, φοβοῦνται τὶς ἀποκαλύψεις ἀπ’ τὰ σκάνδαλα, ὅπως τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ΔΕΗ, κι ἐπιδιώκουν τὴν «ἀπόκτηση» λαϊκῆς βάσεως γιὰ τὴν σωτηρία τους• ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν τους ἐπιδιώξεων, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σὲ πεδίο μάχης καὶ μάλιστα σὲ προσυνεδριακὴ περίοδο… Πολλὰ θὰ δοῦμε ἀκόμη.

Παπανδρέου σὲ Εὐρωπαίους

Ἡ ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, ἀπ’ τὸν τότε πρωθυπουργό μας στὸ πρῶτο Εὐρωσυμβούλιό του τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009, γίνεται γνωστή• ὁ Γεώργιος Παπανδρέου τοὺς εἶπε ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὅλοι εἶναι διεφθαρμένοι –κάτι ποὺ ἐπανέλαβε καὶ σὲ συνέντευξή του, ἕνα μῆνα μετὰ- κι ὅτι ὅλα τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν οἰκονομία ἦταν ψεύτικα. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ ἡ ἐκτόξευση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος στὸ 15%, σὲ συνεργασία μὲ τὸν διευθυντὴ τῆς Εὐρωστατιστικῆς• οἱ Εὐρωπαῖοι ἄκουσαν ἔκπληκτοι τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν καὶ τίποτε ἄλλο, διότι δὲν τοὺς ἐπέτρεπαν οἱ κοινοτικοὶ κανονισμοὶ νὰ παρέμβουν στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἑνὸς ἑταίρου. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γνωστά…

Διευκρινίσεις Ἐπιτρόπου

Οἱ διευκρινίσεις τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ ἢ μὴ προσθέτων μέτρων τὸ 2015-2016, ἦταν ἀποστομωτικὴ γιὰ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὰ φερέφωνα κομματίδια της• ὁ Ὄλι Ρὲν ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἔχει δευτερεύουσα σημασία, διότι τὰ κονδύλια αὐτὰ θὰ καλυφθοῦν ἀπ’ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἑπομένως τὸ κρίσιμο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀνάκαμψη καὶ τὸ ἐὰν αὐτὴ εἶναι δυνατὴ ἢ ὄχι• ἡ ἀναφορὰ εἶναι συμβολική, διότι οἱ προβλέψεις γίνονται μὲ τὴν σημερινὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας καὶ μόνο. Οἱ καταστροφολόγοι τῆς τριετίας πίστεψαν ὅτι βρῆκαν ἀντικείμενο κι ἄρχισαν τὸ τροπάριό τους. Ἡ ἐπανεκκίνηση ὅμως τῆς οἰκονομίας ἄρχισε ἤδη καὶ τὸ ζητούμενο ἡ ἐπιτάχυνσή της. Τὰ ἄλλα περιττεύουν.

Φυλακαὶ παρανυκτερευόντων

Ἡ Θήβη, ἡ σύζυγος τοῦ τυράννου Ἀλεξάνδρου, εἶχε ἀποφασίσει τὴν δολοφονία του• κατέστρωσε τὰ σχέδιά της. «Ἔπειτὰ φοβουμένη τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ καὶ μισοῦσα τὴν ὠμότητα»• ἔπειτὰ φοβόταν τὴν κακοήθειά του καὶ μισοῦσε τὴν ὠμότητά του. «Συνθεμένη μετὰ τῶν ἀδελφῶν, τριῶν ὄντων, Τισιφόνου, Πυθολάου καὶ Λυκόφρονος, ἐπεχείρει τόνδε τὸν τρόπον»• συνεννοήθηκε μὲ τοὺς τρεῖς ἀδελφούς της, τὸν Τισιφόνο, Πυθόλαο καὶ Λυκόφρονα, καὶ συμφώνησαν στὸ ἀκόλουθο σχέδιο. «Τὴν μὲν ἄλλην οἰκίαν τοῦ τυράννου κατεῖχον αἱ φυλακαὶ τῶν παρανυκτερευόντων»• οἱ νυκτερινοὶ φρουροί φυλάγανε τὴν ὑπλοιπη οἰκία τοῦ τυράννου. «Ὁ δὲ θάλαμος, ἐν ᾧ καθεύδειν εἰώθεσαν, ὑπερῷος ἦν»• τὸ δὲ ὑπνοδωμάτιό τους ἦταν στὸ ὑπερῷο. «Καὶ πρὸ αὐτοῦ φυλακὴν εἶχε κύων δεδεμένος»• καὶ φύλαγε τὴν εἴσοδο σκύλος δεμένος. «Πᾶσι φοβερὸς πλὴν αὐτοῖς ἐκείνοις καὶ ἐνὶ τῶν οἰκετῶν τῷ τρέφοντι»• φοβερὸς γιὰ ὅλους, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἴδιους καὶ τὸν ὑπηρέτη ποὺ τὸν τάϊζε.

Γαλλία, πρὸς ἀνασχηματισμὸ

Οἱ πιέσεις πρὸς τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ ἀνασχηματισμὸ ἐντείνονται μέσα στὸ κόμμα του, μὲ πρῶτο τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν• στόχος εἶναι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομίας καὶ οἱ ὑπουργοί του, Πιὲρ Μοσκοβισί, Οἰκονομικῶν καὶ Ἀρνὼ Μοντεμπούργκ, Προγραμματισμοῦ. Ἡ δημοσίευση τῶν στατιστικῶν ὅτι τὸ πρῶτο τρίμηρο ἡ Γαλλία ἔχει εἰσέλθει σὲ ὕφεση 0,2% ἐνισχύουν τὶς ἐπικρίσεις κατὰ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τὸ πρῶτο ἔτος τῆς σοσιαλιστικῆς διακυβερνήσεως• ὁ πρόεδρος φαίνεται ὅτι κάτι ἔχει ἀποφασίσει, διαφορετικὰ ἐπιδεινώνει τὴν πολιτική του ἀπήχηση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, χωρὶς τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας, ἡ ὁποία πάντοτε γίνεται μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῶν προσώπων• ἤδη στὴν Εὐρωζώνη γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν Γερμανία πρῶτα καὶ τὴν Ἐπιτροπὴ στὴ συνέχεια. Πάντως ὁ Γάλλος πρόεδρος παραβρέθηκε στὴ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὑποσχέθηκε τὴν λήψη δραστικῶν μέτρων.

ΗΠΑ, προβλήματα ἐλευθεριῶν

Οἱ κατηγορίες κατὰ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ παραβίαση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, πληθαίνουν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Λευκὸς Οἶκος νὰ εἶναι σὲ θέση ἀμύνης• τρία εἶναι τὰ κύρια θέματα: πρῶτον, ἡ φερόμενη παρέμβαση τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν Ἐλέγχων στὴν κίνηση Tea Party, ἡ ὁποία εἶχε στερήσει τοὺς Δημοκράτες ἀπ’ τὴν πλειοψηφία τους στὸ Κογκρέσσο τὸ 2010• δεύτερον, οἱ κατηγορίες τοῦ Associated Press ὅτι οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες παρακολουθοῦσαν τὶς τηλεφωνικὲς συνδιαλέξεις στελεχῶν του• τρίτον, οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν μὴ ἐπανδρωμένων ἀεροσκαφῶν στὸ ἐξωτερικό, μὲ τὴν παραβίαση τῶν διεθνῶν κανόνων καὶ ἡ συνέχιση τῆς ἀπάνθρωπης μεταχείρισης τῶν κρατουμένων στὶς φυλακὲς Γκουαντανάμο, τὶς ὁποῖες εἶχε ὑποσχεθεῖ προεκλογικὰ ὅτι θὰ κλείσει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα. Οἱ κατηγορίες πλήττουν τὸν πρόεδρο στὸ εὐαίσθητο κομμάτι τῶν φιλελευθέρων τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας καὶ τὸν φέρουν ὡς συνεχιστῆ τῆς πολιτικῆς τοῦ προκατόχου του. Δὲν ἔδωσε πειστικὲς ἀπαντήσεις ἀκόμη.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν σταθεροποιητικὰ παγκοσμίως, ἐν ὄψει τῶν ἐπιφυλάξεων στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2864 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,1590 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔπεσε στὰ 1412,75 καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 102,20. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ὑφέσεως στὴ Γαλλία, στὸ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο καὶ τῆς παραμονῆς ὁριακὰ τῆς ἀνάπτυξης τῆς Γερμανίας προκαλεῖ ἐπιφυλάξεις στοὺς ἐπενδυτές, ὡς πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ καθυστερεῖ ἡ συμφωνία, μεταξὺ προέδρου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὴν φορολογικὴ πολιτική• ἡ ἀποφασιστικότης τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἐνισχύει τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν τραπεζῶν, διότι φοβοῦνται ὅτι χάνουν τὴν ἐλευθερία τῶν κινήσεών τους. Πάντως τὰ ἐγκώμιά τους γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔχουν ἀντίκτυπο στὴν εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα μας, ἀλλὰ θεωροῦνται μᾶλλον ἔκφραση συγνώμης γιὰ τὴν διαπόμπευσή μας τὴν τελευταία τετραετία.

Συρία, πράξη ἀνθρωποφαγίας

Στὴν ἐπίδειξη πράξεως ἀνθρωποφαγίας, μὲ τὴν ἀπόσπαση τῆς καρδίας Σύριου στρατιώτου, προέβη ἀρχηγὸς ἀνταρτικῆς ὁμάδος στὴ Συρία• τὸ βίντεο ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου καὶ μετὰ οἱ ἡγέτες τῆς ἀντιστάσεως δήλωσαν ὅτι θὰ τιμωρηθεῖ ὁ ἔνοχος. Πάντως δείχνει τὶς ἀκρότητες στὸν διετῆ πόλεμο καὶ τὴν νοοτροπία τῶν ἀντιπάλων• στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο, προετοιμάζεται διεθνὴς διάσκεψη στὴν Γενεύη, μετὰ τὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων Ρωσίας καὶ Ἀμερικῆς, ἐνῶ ἡ κατακραυγὴ τῆς διεθνοῦς κοινότητος στρέφεται τώρα περισσότερο κατὰ τῶν ἀνταρτῶν. Οἱ πληροφορίες ὅτι χρηματοδοτοῦνται ἀπ’ τὰ καρτὲλ τῶν ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστὰν ἐπιβεβαιώνονται, ὁπότε βρίσκονται σὲ δύσκολη θέση οἱ χῶρες, ὅπως ἡ Τουρκία ποὺ τοὺς ὑποστήριξε στὴν ἀρχή• οἱ συγκρούσεις τῶν φυλῶν τῆς χώρας καθορίζουν τὴν τύχη τοῦ πολέμου πλέον στὴν πραγματικότητα.

Μόσχα, κατάσκοπος Ἀμερικῆς

Οἱ Ρῶσοι συνέλαβαν ἕναν Ἀμερικανὸ διπλωμάτη, καθὼς προσπαθοῦσε νὰ δελεάσει στὴν κατασκοπία Ρώσο ἀξιωματικὸ καὶ τὸν ἀπέλασαν ἀμέσως ἀπ’ τὴν χώρα• ὁ διπλωμάτης ἦταν γραμματέας τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας καὶ εἶχε διπλωματικὸ ἄσυλο, ὁπότε, μετὰ τὴν ἀνάκρισή του, τὸν παρέδωσαν στὴν πρεσβεία καὶ τὴν ἑπομένη ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀμερική. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀπέφυγε τὸν σχολιασμὸ τοῦ γεγονότος, ἐνῶ ὁ πρεσβευτὴς μετέβη στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν ὁμαλὴ διευθέτηση τοῦ θέματος• οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν θέλουν μὲ κανένα τρόπο τὴν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων, ὅταν μάλιστα ἔχει σημειωθεῖ σημαντικὴ προσέγγιση στὴν ἀντιμετώπιση πολλῶν διεθνῶν προβλημάτων, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Συρίας. Τὸ Κρεμλίνο, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἀποφεύγει τὴν «ἀξιοποίηση» τοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ τηρεῖ σκληρὴ στάση, μὲ τὴν ἄμεση ἀπέλαση, ὡς σαφέστατη προειδοποίηση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.