Δημαγωγία ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχέδιου

Ἡ προβολὴ τῆς ἀνάγκης γιὰ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο περιπλέκεται μὲ τὶς δημαγωγικὲς ἐπιδιώξεις πολλῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κυβερνήσεως• ἑτοιμάσθηκε κάποιο πρόχειρο νομοσχέδιο ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἐπεξεργασία καὶ ὑπογραφὴ τῶν συναρμοδίων ὑπουργῶν καὶ τὴν ἀναγκαία ἔκθεση τοῦ Γεικοῦ Λογιστηρίου. Ἑπομένως ὁ ὑπουργὸς καὶ ὁ πρόεδρός του δημαγωγοῦν ἀσυστόλως, διότι, ὡς νομικοὶ γνωρίζουν, ἢ ὀφείλουν γνωρίζειν, τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος• ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, ἀκόμη καὶ βουλευτές τους ἔχουν ἐπιφυλάξεις, διότι δημιουργοῦν προηγούμενο κάποιες διατάξεις του, μὲ περιθώρια ἄλλων ἐπιπτώσεων στὴν ἐφαρμογή του. Ἔχει πικρὰ ἐμπειρία ἡ χώρα ἀπὸ παρόμοιες «πρωτοβουλίες». Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἡ αἰτία• τὰ κερδίζει ὅλα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Αὐτὸ τοὺς ἀποδιοργανώνει…

Ἑλλάς, πολλὲς δυνατότητες

Τὶς πολλὲς δυνατότητες ποὺ διανοίγονται γιὰ τὴν χώρα μας στὸ ἐξωτερικὸ προσέφερε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα• ἐπέτυχε τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας παγκοσμίως, μετὰ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη πέρυσι. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημέρωσε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιὰ τὶς ἐπισκέψεις του στὴν Κίνα καὶ στὸ Ἀζερμπαϊτζάν, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν πρόεδρων τους γιὰ ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα• ἡ ἀλλαγὴ ἐπιβεβαίωνεται κι ἀπ’ τὴν ἀποδέσμευση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τετρακόσια ἑκατομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴν χρηματοδότηση νέων ἀπασχολήσεων στὴν χώρα καὶ τὴν ἄμεση ἀπορρόφησή τους. Ἤδη ἀπ’ τὸ πρῶτο τρίμηνο καταγράφεται ἡ διαφορά, διότι οἱ προσλήψεις ἦταν περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις καὶ κατὰ 18000 πάνω ἀπὸ πέρυσι, ἐνῶ καὶ τὸ πρωτογενὲς ἔλλειμμα μειώθηκε σὲ τριακόσια ἑκατομμύρια, ἀπὸ προγραμματισμένο δύο δις• στὸν δυτικὸ τύπο παραδέχονται, ὅτι ἀλλάζουμε πορεία, μὲ τὰ ἐπιτόκια κάτω ἀπ’ τὸ ὅριο τοῦ 8%.

Ἄμεσο ρωσικὸ ἐνδιαφέρον

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἄλεξ Μύλλερ, γιὰ τρίτη φορὰ σὲ δύο μῆνες, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καταδεκνύει τὸ ἄμεσο ρωσικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις• ἡ ΔΕΠΑ καὶ ἡ ΔΕΣΦΑ πωλοῦνται μέσα στὸ χρόνο, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἀποκρατικοποιήσεις, μὲ δεδομένο τὸν ἀνταγωνισμό τους μὲ τοὺς Κινέζους, γιὰ μερικές, ὅπως τὸν ΟΣΕ καὶ τὰ λιμάνια. Οἱ διαδικασίες ἔχουν ξεπαγώσει, μετὰ ἀπὸ τριάμισυ χρόνια δεσμεύσεων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὶς ἀπαιτήσεις τῶν κερδοσκόπων• στὸ Χρηματιστήριο ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων εἶναι μεγάλη, παρὰ τὴν ρευστοποίηση κερδῶν γιὰ δεύτερη συνεδρία χθές, ἐνῶ παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση ἀκινήτων ἀπὸ ἑταιρεῖες καὶ μεμονωμένα ἄτομα, κυρίως τρίτων χωρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποκτοῦν καὶ τὴν πενταετῆ βίζα, ἂν ἡ ἀγορὰ εἶναι μεγαλύτερη τῶν 250000 εὐρώ. Ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα διοχετεύεται ρευστότητα ἀπ’ τὶς τράπεζες στὴν ἀγορά, καθὼς ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίησή τους, μὲ τοὺς μικρομεσαίους νὰ ὠφελοῦνται ὁπωσδήποτε περισσότερο.

Χλευασμὸς τῶν βουλευτῶν

Ὁ προεδρεύων τῆς Βουλῆς ζήτησε τὴν Παρασκευὴ ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὴν ἔγκριση ἀδείας γιὰ τὴν μετάβαση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στὸ ἐξωτερικό• τὸ τί ἔγινε δὲν περιγράφεται, ὁ χλευασμὸς τῶν βουλευτῶν ἦταν γενικὸς κι οἱ φωνές, «φεύγει πάλι!», «θὰ γυρίσει πίσω;» ἀκούγονταν ἀπὸ ὅλες τὶς πτέρυγες. Οἱ παρευρισκόμενοι βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ, δὲν φώναζαν μέν, ἀλλὰ γελοῦσαν κι αὐτοί• κανένας ἀπ’ τοὺς παλαιότερους δὲν θυμᾶται παρόμοια συμπεριφορὰ σὲ πρώην πρωθυπουργό. Στοὺς διαδρόμους συζητοῦν περισσότερο τὰ ἐλλείμματα στὰ οἰκονομικὰ τοῦ κόμματος, τὰ ὁποῖα δὲν καλύπτονται μὲ τίποτε. Ποῦ πῆγαν τὰ λεφτὰ αὐτά; ρωτᾶνε ὅλοι οἱ βουλευτές• τὰ λογαριάζουν σὲ 122 ἑκατομμύρια εὐρώ, μὲ τὸν εἰσαγγελέα ἀναμένειν πρὸς καταλογισμὸ εὐθυνῶν.

Ἄγνωστα γιὰ τὸν Σλοβένο

Ὁ Σλοβένος διανοούμενος –διότι δὲν τοῦ ἁρμόζει ἡ λέξη φιλόσοφος- εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴν ὁλοκληρωτική του ἰδεολογία• ἔχει πεῖ γιὰ τὸν Χίτλερ, ὅτι δὲν ἔκανε ὅσα τοῦ ἀποδίδονται, γιὰ τὰ γκουλάγκ, ὅτι δὲν ἦταν πάντοτε κακὸ πρᾶγμα, γιὰ τὸν Πὼλ Πὸτ τῆς Καμπότζης, ὅτι ἡ ἐξόντωση τοῦ μισοῦ πληθυσμοῦ της, δὲν ἦταν πολὺ σοβαρὸ θέμα. Εἶναι γνωστὰ αὐτά, ὅπως καὶ οἱ στενές του σχέσεις μὲ τὰ πιὸ βρώμικα κυκλώματα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν• ἡ μαρξιστικὴ ἄλλωστε ἰδεολογία προωθεῖται τώρα σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὰ κυκλώματα αὐτά. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα: Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὰ καταλαβαίνει, ἀλλὰ οἱ γύρω του δὲν τὰ ξέρουν; Ἤ μήπως παίζει στὰ ἴδια κυκλώματα;

Ἄξια πεπονθέναι δόξαντα

Ἡ Θήβη εἶχε ἐπιτύχει στὸ σχέδιό της κι εἶχε ἀπαλλάξει τὰς Φερὰς ἀπὸ ἕναν ἀπ’ τοὺς χειρότερους τυράννους στὸν Ἑλληνισμό• εἶχε τιμήσει τὸν πατέρα της, τὸν Ἰάσονα, καλὸ τύραννο καὶ μεγάλο ἡγέτη. «Τῷ μὲν τάχει τῆς τελευτῆς πρᾳότερον ἴσως ἢ προσῆκον ἦν ἀποθανόντα»• ὁ γρήγορος θάνατος ἦταν πιὸ ἤρεμος γι’ αὐτὸν ἀπ’ ὅ,τι τοῦ ταίριαζε. «Τῷ δὲ μόνον ἢ πρῶτον τυράννων ὑπὸ γυναικὸς ἰδίας ἀπολέσθαι»• ἐπειδὴ δὲ ἦταν ὁ μόνος ἢ ὁ πρῶτος τύραννος ποὺ σκοτώθηκε ἀπ’ τὴν ἴδια τὴν γυναῖκα του. «Καὶ τῇ μετὰ θάνατον αἰκίᾳ τοῦ σώματος»• καὶ τὴν μετὰ τὸν θάνατο κακὴ μεταχείριση τοῦ σώματός του. «Ῥιφέντος καὶ πατηθέντος ὑπὸ τῶν Φεραίων ἄξια πεπονθέναι δόξαντα τῶν παρανομημάτων»• ποὺ ρίχθηκε καὶ πατήθηκε ἀπ’ τοὺς Φεραίους, θεωρήθηκε ὅτι ἔλαβε ἄξια τιμωρία τῶν παρανομημάτων του. Εἶχε διαπράξει ἀμέτρητα ἐγκλήματα ὁ Ἀλέξανδρος κι εἶχε διαλύσει τὴν θεσσαλικὴ ὁμοσπονδία.

Εὐρωσυμβούλιο, φοροδιαφυγὴ

Ἡ φοροδιαφυγὴ καὶ τὸ ἐνεργειακὸ εἶναι τὰ κύρια θέματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἀλλὰ ἐγείρεται καὶ τὸ πρόβλημα τῆς Βρεταννίας• τὸ Λονδίνο δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἑνιαία πολιτικὴ στὰ δύο αὐτὰ θέματα, ἐνῶ ἐπιδιώκει καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῶν καταστατικῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν χώρα, στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς του γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Εὐρωζώνη, ἀπ’ τὴν ἄλλη, θεωρεῖ τὰ θέματα αὐτά, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν πολιτική της ἑνότητα καὶ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• μὲ τὴν ἐξάπλωση τῆς ὑφέσεως καὶ στὴν Γαλλία κρίνεται ἄκρως ἀναγκαία ἡ συμφωνία καὶ ἡ χαλάρωση τῶν πιστωτικῶν περιορισμῶν στὴ συνέχεια. Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον συμφωνεῖ μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια, καθὼς, οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς καραδοκοῦν, καὶ δὲν λαμβάνει μέτρα• τὸ Σίτυ ἀπ’ τὴν ἄλλη διαφωνεῖ μὲ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, λόγῳ ἐπιταχυνομένης συρρικνώσεως, ἀλλὰ δὲν διαθέτει ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ πλέον.

Αὐτοματοποιημένα ἀεροσκάφη

Ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Ἀμύνης δήλωσε ὅτι, θὰ ἀγοράσει ἡ χώρα του δύο αὐτοματοποιημένα ἀεροσκάφη ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κι ἄλλα ἀπ’ τὸ Ἰσραήλ, ἐνῶ κάλεσε τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία προωθῆσαι τὴν παραγωγή του• εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν παράγει αὐτὰ τὰ ἀεροπλάνα, γνωστὰ ὡς drones. Ἡ ἀπάντηση ἦρθε ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Dassault, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι, ἀπὸ καιρὸ ἡ ἑταιρεία του ἔχει ὑποβάλει στὸ ὑπουργεῖο σχέδια γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν drones, εἴτε ὡς κοινὴ ἀγγλογαλλικὴ συμπαραγωγή, εἴτε γαλλογερμανική, εἴτε μόνο γαλλική, ἀλλὰ δὲν ἔλαβε ἀπάντηση, ἐνῶ μπορεῖ νὰ γίνει καὶ συμπαραγωγὴ μὲ τὴν Airbus• ἡ ἀπάντηση στρέφεται κατὰ τοῦ πρόεδρου καὶ προστίθεται στὰ ἄλλα προβλήματά του, μαζὶ μὲ τὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του. Τὸ Παρίσι φαίνεται ὅτι θυμήθηκε τὰ drones, μετὰ τὴν ἐπιχείρηση στὸ Μαλί, ὅπου παρὰ τὴν νίκη, εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν κατασκόπευση τῆς ἐρήμου.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ὄψει τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς στάσεως τῆς Βρεταννίας• τὸ εὐρὼ παράμεινε σταθερὸ στὰ 1,2864 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 132,2705 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1378,75, ἀλλὰ σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 104,12. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, ἐνῶ μετὰ τὸ Σίτυ καὶ ἡ Γουὼλ Στρὴτ ἐτάχθη κατὰ τῆς ἐξόδου τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει τὴν στάση τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τὴν αὔξηση τῆς ἀπηχήσεώς τους στὴ χώρα• ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, μὲ τὴν δήλωσή του γιὰ δημοψήφισμα, γιὰ τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καὶ τώρα πληρώνει τὶς συνέπειες. Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Ξὶ Τζίπινγκ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Καλιφόρνια στὶς 7 καὶ 8 Ἰουνίου θεωρεῖται ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες.

Ἀνεμοστρόβιλος Ὀκλαχόμα

Τὴν καταστροφὴ ἔσπειρε ἰσχυρότατος ἀνεμοστρόβιλος στὴν Ὀκλαχόμα, μὲ 24 νεκρούς, καθὼς διήρκεσε 45 λεπτά, καθὼς οἱ ἄνεμοι ἔτρεχαν μὲ 320 χιλιόμετρα τὴν ὥρα• ὁ ἀνεμοστρόβιλος ἰσοπέδωσε σχεδὸν τὴν συνοικία Moore, κοντὰ στὴν πρωτεύουσα, μὲ 55000 κατοίκους καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος κήρυξε τὴν πολιτεία σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Οἱ μεσοδυτικὲς πολιτεῖες πλήττονται συχνὰ ἀπὸ ἀνεμοστροβίλους, ἐνῶ πολλοὶ ἐρευνητὲς ἀποδίδουν τὴν ἰσχυρὴ ἔντασή τους καὶ τὴν πυκνὴ συχνότητά τους στὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος• ἡ Οὐάσιγκτον εὐθύνεται κυρίως γιὰ τὴν ἀποφυγὴ διεθνῶς τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος. Κύριο θέμα εἶναι ἡ ἄρνηση ἀναθεωρήσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο καὶ τῶν προτάσεων τῆς Εὐρώπης γιὰ αὐστηρὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν ρύπων. Φαίνεται ὅτι ἡ μητέρα Γῆ ἐκδικεῖται.

Συνεργασία, Κίνας, Ἰνδιῶν

Οἱ συνομιλίες τοῦ Κινέζου καὶ τοῦ Ἰνδοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπέδωσαν περισσότερα ἀπ’ τὰ ἀναμενόμενα• οἱ οἰκονομικὲς σχέσεις αὐξάνονται σημαντικά, μὲ τὴν ἀγορὰ βάμβακος καὶ χαλυβουργκῶν προϊόντων τῶν Ἰνδιῶν ἀπ’ τὴν Κίνα, ἐνῶ συζητήθηκαν διεξοδικὰ τὰ συνοριακά τους προβλήματα στὰ Ἰμαλάια καὶ συμφώνησαν γιὰ τὴν σύσταση εἰδικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους. Οἱ δύο μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν σὲ κοινὲς θέσεις, στὰ περισσότερα διεθνῆ θέματα, Βορειοκορεατικό, Ἀφγανικό, Συριακό, διεθνῆ τρομοκρατία καὶ ναρκωτικά• ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ μεταβαίνει στὸ Πακιστάν, μὲ τὸ ὁποῖο διατηρεῖ παραδοσιακὰ στενὲς σχέσεις τὸ Πεκῖνο, καὶ μεταφέρει μήνυμα τοῦ Νέου Δελχὶ γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διμερῶν τους διαφορῶν. Ἐπιθυμία Κίνας καὶ Ἰνδιῶν εἶναι νὰ ἐπιλύουν μόνες τους τὰ τοπικὰ προβλήματα καὶ χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση τῶν παλαιῶν ἀποικιακῶν δυνάμεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.