Νέα ἐπιτυχία ψηφιακῆς μας τεχνολογίας

Ἡ μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ διεθνὲς κέντρο ψηφιακῆς τεχνολογίας ἐπιβεβαιώνεται καθημερινά• στὸ Δουβλίνο, ὡς προεδρεύουσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, σὲ διαγωνισμὸ γιὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα pursuit, γιὰ τὸ μελλοντικὸ διαδίκτυο, στὸ δέκατο συνέδριο, Future Internet Assembly, τὸ τμῆμα ΙΠΤΗΛ (Ἰνστιτοῦτο Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν) τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίασε πρόγραμμα νέων λύσεων, γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν πληροφοριῶν ἀπ’ τὸ διαδίκτυο. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔκρινε καλύτερο τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα, μὲ πολλὰ ἐγκώμια γιὰ τὸν πρόεδρο τοῦ Τμήματος, καθηγητὴ Λέανδρο Τασιούλα• ἡ ἀξιοποίηση τῆς δημιουργικῆς ἱκανότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι τὸ κύριο ἐφόδιο καὶ ἡ ἐργατικότης τῶν νεαρῶν μας ἐρευνητῶν. Ἤδη διαμορφώθηκαν οἱ συνθῆκες γιὰ τὴν διεθνῆ ἀναγνώρισή μας• ὅλες σχεδὸν οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες ἀναζητοῦν τὴν συνεργασία μὲ ἑλληνικὲς καὶ ἱδρύματα.

Ἐπιβιώσεως ἀγώνας ἄγονος

Οἱ δύο κυβερνητικοὶ ἑταῖροι ἐπέλεξαν λάθος μέτωπο γιὰ τὴν ἀναμέτρησή τους μὲ τὸν πρωθυπουργό• τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο ἀποδείχθηκε ἄκαιρο καὶ ἄκρως ἄγονο ἀντικείμενο διεκδικήσεως τῆς ἀποδοχῆς τους ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη. Οὔτε ἕτοιμο ἦταν τὸ νομοσχέδιο, οὔτε ἁρμόζον πρὸς τὸ δικαιακό μας προηγούμενο, ὁπότε κάτι ἄλλο ἀποδεικνύεται• ὁ ἀξιοθρήνητος ὑπουργὸς Δικαιοσύνης γνωρίζει ἄριστα –διότι τόσα νομικὰ γνωρίζει- ὅτι δὲν κατατίθεται ἔτσι ἕνα νομοσχέδιο, χωρὶς τὴν συνεννόηση μὲ τοὺς συναρδομίους ὑπουργοὺς καὶ τὴν ἐπεξεργασία του ἀπ’ τὴν Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπή. Ἑπόμενως γιὰ πολιτικοὺς λόγους τὸ πρόβαλε, ἐν συγχορδίᾳ μετὰ τῆς ἀτλαντοκινήτου διαπλοκῆς. Ὁ σκοπὸς διττός, ἡ ἀπαξίωση τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ ἡ παρεμπόδιση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• φυσικὰ μετροῦν καὶ οἱ μικροκομματικὲς σκοπιμότητες. Τὸ ΠΑΣΟΚ πρακτικὰ ἔχει διαλυθεῖ, ἐνῶ καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ δὲν ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμο. Ἔτσι, οἱ κινήσεις ἀντανακλοῦν τὴν ἀγωνία ἐπιβιώσεως αὐτῶν τῶν κομμάτων.

Ἀνοδικὴ πορεία Οἰκονομίας

Ἡ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, ὄχι μόνο ἀπ’ τὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα μὲ δεδομένη τὴν ἀνάσχεση τῆς ὑφέσεως, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς σαφέστατες ἐνδείξεις τῆς ἀγορᾶς• ἀπ’ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τῆς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς κρίνεται ἀρχικὰ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ἀκολουθοῦν οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, τὰ μεγάλα ἔργα καὶ οἱ μεγάλες ἐπενδύσεις. Ἡ ἁλματώδης αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ συμπληρώνει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, ἐνῶ οἱ συμφωνίες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔρχονται ἐπικουρικὰ στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπ’ τοὺς ξένους, κυρίως Κινέζους καὶ Ρώσους, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτου στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀπόκτηση πενταετοῦς βίζας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακεφαλαιποίηση τῶν τραπεζῶν, μὲ ἐκτίναξη τῆς παροχῆς πιστώσεων στὶς ἐπιχειρήσεις• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου ἐπιβεβαιώνεται, μὲ μιὰ ἁπλὴ ἐπίσκεψη στὴν ἀγορὰ τῶν μεγάλων πόλεων. Τὸ νερὸ μπῆκε κανονικὰ στ’ αὐλάκι, λένε στὰ χωριά.

Προκλήσεις τῆς Τουρκίας

Ἡ Τουρκία προχώρησε σὲ νέα πρόκληση στὸ Αἰγαῖο, μὲ τὴν πορεία μιᾶς πυραυλακάτου της ἀνάμεσα στὶς Κυκλάδες• εἰσῆλθε στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα ἀπ’ τὴν Μύκονο, πέρασε μεταξὺ Σύρου, Νάξου, Σερίφου καὶ Σίφνου κι ἐπέστρεψε μεταξὺ Κύθνου, Κέας καὶ Ἄνδρου. Ἑλληνικὸ πολεμικὸ παρακολουθοῦσε κατὰ πόδας τὴν πυραυλάκατο, ἐνῶ καὶ πολεμικὰ ἀεροσκάφη ὑπερίπταντο τῆς πορείας της• ἦταν σαφὴς ἡ πρόθεσή της, γιὰ τὴν δημιουργία ἐντάσεως στὴν περιοχή. Ἡ Ἄγκυρα ἀντιδρᾶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν στὴν διακήρυξη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν θέσπιση ἑνιαίας ἐνεργειακῆς πολιτικῆς καὶ Ἑνιαίας Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης• γνωρίζει ἄριστα ὅτι τὰ περιθώριά της ἀντιδράσεως στὴν διακήρυξη τῆς ἑλληνικῆς καὶ κυπριακῆς ΑΟΖ εἶναι ἐλάχιστα, ὅταν μάλιστα ἀποκαθίστανται οἱ στρατηγικὲς σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Ρωσίας. Καταφεύγει στὶς γνωστὲς τριβές.

«Ἡ ζωὴ τῆς Ἀδέλ», βραβεῖο

Ἡ βράβευση μὲ τὸν χρυσὸ φοίνικα στὸ φεστιβάλ Καννῶν, τῆς γαλλικῆς ταινίας, «ἡ ζωὴ τῆς Ἀδέλ», τοῦ Γαλλοτυνήσιου Ἀμπντελλατὶφ Κεσίς, ἦταν ἀναμενόμενη• ὁ νέος σχετικὰ σκηνοθέτης παρουσίασε τὸν λεσβιακὸ ἔρωτα ἀνάμεσα σὲ δύο νεαρὰ κορίτσια κι ἐντυπωσίασε μὲ τὴν ζεστασιὰ καὶ τὴν γλυκύτητα τῆς πλοκῆς καὶ τῆς ἑρμηνείας. Δύο πανέμορφες νεαρὲς Γαλλίδες ὑποδύθηκαν ἄριστα τὸν ἔρωτά τους• ἡ Ἀδὲλ Ἐξαρχοπούλου, τῆς ὁποίας ὁ παπποῦς ἦταν Ἕλληνας ἐγκατεστημένος στὸ Παρίσι καὶ ἡ Ληὰ Σεϋντοῦ. Ὁ γαλλικὸς κινηματογράφος διακρίνεται πάλι, μετὰ ἀπὸ ἀπουσία πολλῶν ἐτῶν, καθὼς κέρδισε καὶ τὴν ἑρμηνεία τοῦ πρώτου γυναικείου ρόλου στὴν Μπενερὶς Μπεζώ.

Νόμον ἔγραψε διαγορεύοντα

Ὁ Σόλων εἶχε διακριθεῖ ἀπὸ μικρὸς εἰς τὰς Ἀθήνας, χάρις στὴν ὀμορφιὰ καὶ στὴν ἐξυπνάδα του, κι εἶχε ὡς ἐρωμένο τὸν Πεισίστρατο, ἐξάδελφό του ἀπ΄ τὴν μητέρα του• ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἔκανε τὰ πρῶτα βήματά της καὶ ἡ πόλις δὲν εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡς μεγάλη στὸν ἑλληνικὸ κόσμο. «Ὅτι δὲ πρὸς τοὺς καλοὺς οὐκ ἦν ἐχυρὸς ὁ Σόλων»• δὲν ἦταν πολὺ ἀπρόσιτος ἀπέναντι στοὺς ὡραίους νέους ὁ Σόλων. «Οὐδ’ ἔρωτι θαρραλέος ἀνταναστῆναι ’’πύκτης ὅπως ἐς χεῖρας’’»• οὔτε στὸν ἔρωτα μποροῦσε νὰ ἀντισταθεῖ, ’’ὅπως ὁ πυγμάχος ἀμύνεται’’, κατὰ τὸν Σοφοκλῆν εἰς τὰς «Τραχινίας». «Ἔκ τε τῶν ποιημάτων αὐτοῦ λαβεῖν ἔστι καὶ νόμον ἔγραψε»• ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὰ ποιήματά του, ἀλλὰ καὶ νόμο θεσμοθέτησε. «Διαγορεύοντα δοῦλον μὴ ξηραλοιφεῖν μηδὲ παιδεραστεῖν»• ἀπαγορεύοντα στοὺς δούλους νὰ ἀλείφουν μὲ λάδι τοὺς ἀθλητὲς καὶ νὰ μετέχουν τῆς παιδεραστίας. Ἀναζητοῦσαν τοὺς θεσμοὺς τους οἱ Ἀθηναῖοι.

Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάκαμψη

Ἡ πορεία πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται πλέον ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές• ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε δήλωσε ἐπιγραμματικὰ ὅτι τελείωσε ἡ περίοδος τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τὴν χαλάρωση τῶν πιστώσεών της πρὸς τοὺς ἑταίρους. Ἡ συγκυρία θεωρεῖται εὐνοϊκή, διότι ὁ πληθωρισμὸς εἶναι ἐλεγχόμενος σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, οἱ χῶρες τοῦ Νότου ρυθμίζουν ἢ ρύθμισαν τὰ δύσκολα δημοσιονομικά τους προβλήματα, ἐνῶ ἡ Γαλλία χρειάζεται στήριξη γιὰ τὴν ἀντιστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς της πορείας• ὅσες χῶρες εἶναι ἕτοιμες δύνανται ἀξιοποιῆσαι τὴν εὐκαιρία, μὲ ἐνίσχυση τῶν ἐπενδύσεών τους καὶ τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὸ μεταίχμιο, διότι παρουσιάζει ἤδη πρωτογενῆ πλεονάσματα, προωθεῖ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, ἐνῶ ὁλοκληρώνει τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν• ταυτοχρόνως ὡς πλημμυρίδα ἔρχεται ἡ ζήτηση ἀπὸ Κινέζους καὶ Ρώσους γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων τουριστικῶν περιοχῶν.

Συρία, προεργασία Γενεύης

Οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν διάσκεψη εἰρήνης τῆς Γενεύης γιὰ τὴν Συρία συνεχίζονται πυρετωδῶς ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ρωσία, ἐνῶ ἐντείνονται οἱ φόβοι γιὰ ἐπέκταση τῶν συγκρούσεων στὸν Λίβανο• σήμερα συναντῶνται στὸ Παρίσι οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὴν ἄρση τῶν ἀντιρρήσεων τῶν ἀντιμαχομένων. Ὁ Τζὼν Κέρρυ βρισκόταν στὴν Παλαιστίνη, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανέναρξη τοῦ εἰρηνευτικοῦ διαλόγου, ἀλλὰ ἡ προϋπόθεση γιὰ τὴν διακοπὴ τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν στὴν Δυτικὴ ὄχθη, παραμένει τὸ κύριο ἐμπόδιο• ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου δέχεται τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐκδόσεως νέων ἀδειῶν, ἀλλὰ ἀρνεῖται τὸ αἴτημα γιὰ διακοπὴ ὅλων τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, ὅπως ἐπιμένουν οἱ Παλαιστίνιοι. Ὁ φόβος γιὰ ἀνάμιξη καὶ τῶν Ἰσραηλινῶν εἶναι ὁ μεγαλύτερος, διότι ἡ Χέζμπολλὰχ πλέον πολεμάει ἀνοικτὰ στὸ πλευρὸ τοῦ συριακοῦ καθεστῶτος κι ἔχει συμβάλει ἀρκετὰ στὴν ἀνακατάληψη τοῦ ὀχυροῦ τῶν ἀνταρτῶν Κουσάιρ πλησίον τοῦ Λιβάνου.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν νέα πτώση κατὰ 3,2%% τοῦ Τόκυο καὶ τὴν ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν προοπτικῶν τῆς Ἰαπωνίας• ὅλα κινήθηκαν στὰ ἴδια ἐπίπεδα, εὐρώ, 1,2945 δολλάρια καὶ 130,6560 γιέν, χρυσός, 1385,25 καὶ πετρέλαιο, 102,64. Ἡ διαφαινόμενη χαλάρωση τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη προκάλεσε αἴσθημα αἰσιοδοξίας καὶ ἐλαφρὰ ἄνοδο τῶν μετοχῶν, ἐνῶ ἀντιθέτως συνεχίσθηκε ἡ ὑποχώρηση στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορές• ἡ δυστοκὶα τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς καὶ οἱ ἀπολύσεις τοῦ 5% τῶν ὁμοσπονδιακῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, λόγῳ ἀδυναμίας πληρωμῆς των, ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία. Ἡ διαγραφὴ ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἀπ’ τὴν Βραζιλία τῶν χρεῶν τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν πρὸς τὴν ἴδια, ὕψους ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων δολλάριων, ἔφερε ἀνακούφιση στὴν διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῆς Ἑνότητος στὴν Ἀντίς Ἀμπέμπα• ἡ πρόεδρός της Βίλνα Ρουσὲφ ἀνακοίνωσε τὸ μέτρο, δείχνοντας τὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας τῶν Ἀναδυομένων.

Παρίσι, ἕνα ἑκατομμύριο

Ἡ τελευταία κινητοποίηση τῶν Γάλλων στὸ Παρίσι, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἦταν πολὺ μεγάλη, παρὰ τὴν ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως• οἱ διαδηλωτὲς ξεκίνησαν ἀπὸ τρία σημεῖα τῆς περιφέρειας τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης καὶ συνέκλιναν στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως. Ἡ Ἀστυνομία παρενέβη, μὲ ἀποτέλεσμα ἀρκετὰ ἐπεισόδια καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτῶν• ἡ μαζικὴ κάθοδος τῶν Γάλλων ἐναντίον ἑνὸς ψηφισθέντος ἤδη νόμου κι ἀπὸ πρόσφατη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία δείχνει ὅτι κάτι γίνεται στὴν γαλλικὴ κοινωνία. Ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ ἔχει ἀτονήσει ἀρκετὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ σχεδὸν οἱ μισὲς οἰκογένειες εἶναι χωρισμένες καὶ τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν μὲ ἐλλιπῆ τουλάχιστον στοργὴ καὶ θαλπωρή. Πολλοὶ βλέπουν τὶς διαδηλώσεις ὡς ἀντίδραση στὴν ἀπαξίωση τῆς προσωπικῆς ζωῆς τῶν νέων ἀνθρώπων.

Σινογερμανικὲς συνομιλίες

Οἱ συνομιλίες τοῦ Λὶ Κιτσιάνγκ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ἔδειξαν τὴν σαφέστατη πρόθεση ἀμφοτέρων ἄρειν ἀμέσως τὰ ὅποια ἐμπόδια στὶς σινοευρωπαϊκὲς σχέσεις• ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς ὑπογράμμισε τὴν ἀνάπτυξη ἐπεκτάσεως τῆς συνεργασίας στὴν ἐκπαίδευση, στὴν προηγμένη καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ στὴν βιομηχανικὴ παραγωγή• ἡ Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε ὅτι θὰ καταβάλει κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἄρση τῶν ὅποιων ἐμποδίων στὶς ἐμπορικὲς ἀνταλλαγές, ὑποννοοῦσα τὴν ἀπειλὴ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπιβολὴ δασμῶν στὶς ἐξαγωγὲς τῶν κινεζικῶν φωτοβολταϊκῶν. Ἡ Γερμανία εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Κίνας στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ὅλες οἱ αὐτοκινητοβιομηχανίες της ἔχουν ἱδρύσει ἐργοστάσια στὴν μεγάλη χώρα• ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του πρὸ διμήνου. Ἐπέλεξε τὴν Γερμανία πρώτη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.