Προανακριτικὴ καὶ ἀποπροσανατολισμὸς

Ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ βρίσκεται στὴν τελικὴ φάση τῶν ἐργασιῶν της, καθὼς ἀναμένει τὸ πόρισμα τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὶς ἐξαδέλφες –λίαν ἀποκαλυπτικό!- καὶ τὶς τελευταῖες καταθέσεις τοῦ πρώην τσάρου, μᾶλλον καὶ τοῦ προέδρου του, ἐνῶ χθὲς κατέθεσε ὁ Γιάννης Ραγκούσης• οἱ Ἡρακλεῖδες τῆς διαφάνειας ἔχουν ξεχάσει τὴν λίστα καὶ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ τρέχουν ὅλοι μαζὶ πίσω ἀπ’ τὴν σκιά τους γιὰ τὰ ἀντιρατσιστικά, ἐντολῇ τῶν ἀτλαντικῶν ἐπικυριάρχων. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὰ σκάνδαλα κι ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅταν ἀκόμη καὶ τὰ ἀμερικανικὰ μέσα ἐπαινοῦν τὴν ἀλλαγὴ πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Μία ἑρμηνεία ὑπάρχει, φοβοῦνται τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ συμμετοχὴ τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ κι ἐπιχειροῦν ἀπεγνωσμένες κινήσεις.

Καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας

Στὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας ἑστιάζει τὴν πολιτική της ἡ Εὐρωζώνη, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της• ἡ Ἐπιτροπὴ διαθέτει κονδύλια 517 ἑκατομμυρίων εὐρὼ σὲ ἔκτακτα προγράμματα, ἐνῶ τὸ ἴδιο θέμα συζήτησαν καὶ οἱ ὑπουργοὶ Ἐργασίας Γερμανίας καὶ Γαλλίας στὸ Παρίσι. Ἡ κατανομὴ τῶν κονδυλίων γίνεται μὲ κριτήριο τὸ ποσοστὸ τῆς ἀνεργίας στοὺς ἑταίρους καὶ τὶς δυνατότητές τους συντόμου ἀντλήσεως τῶν πιστώσεων• ἡ Ἑλλὰς προηγεῖται, διότι ἔχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας 27% καὶ κοντὰ στὸ 60% στοὺς νέους. Στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔρχονται τὰ κεφάλαια αὐτά, συμπληρωματικὰ μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀπορροφήσεως ἀπ’ τὰ ἄλλα κονδύλια γιὰ τὴν χώρα, ὅπως ἐκεῖνο τῶν 550 ἑκατομμυρίων τὸ ὁποῖο διοχετεύεται στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ καὶ ὁ ΟΑΕΔ προωθεῖ ἰσόποσο πρόγραμμα. Οἱ δηλώσεις τοῦ Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε γιὰ ἐντυπωσιακὴ πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τοῦ Χὸρς Ραϊχενμπὰχ στὰ μεγάλα ἔργα συμβάλλουν σημαντικά.

Ἐγκλωβισμένοι συνεταῖροι

Οἱ κυβερνητικοὶ συνεταῖροι διαπιστώνουν ὅτι εἶναι πανταχόθεν ἐγκλωβισμένοι στὴν ἀριστερόστροφη λογική τους καὶ πνίγονται πλέον στὰ ἀπόνερά τους• τὸ ἀντιρατσιστικὸ προσχέδιο δὲν κατατίθεται, πολιτικά, διότι διώκει τὶς ἰδέες κι ὄχι τὶς πράξεις, θεσμικά, διότι δὲν ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπ’ τοὺς συναρμόδιους ὑπουργούς. Ὅλος ὁ θόρυβος ἦταν προσχεδιασμένος γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν κομμάτων τους, ἀλλὰ καθοδηγούμενος ἀπ’ τὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκή, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• τὸ ἀντιλήφθηκαν οἱ πάντες, ἀκόμη καὶ οἱ δικοί τους καὶ διαρρέουν προτροπάδην. Προωθοῦν τώρα τὴν δική τους πρόταση νόμου, ἡ ὁποία θὰ ἀποκαλύψει τὴν γύμνια τους στὴ συζήτηση στὴν Ὁλομέλια τῆς Βουλῆς• ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ καὶ ΔΗΜΑΡ διαθέτουν μόνο 117 ψήφους, ἀπ’ τοὺς 120 ποὺ θέτει ὁ Κανονισμὸς τῆς Βουλῆς ὡς ἐλάχιστη πλειοψηφία, ἐὰν ψηφίσουν ὅλοι οἱ βουλευτές τους! Τὰ ὑπόλοιπα κόμματα θὰ καταψηφίσουν ἢ θὰ ἀπόσχουν. Ἀπομένουν οἱ 14 ἀνεξάρτητοι. Δύσκολο νὰ ψηφίσουν.

Μνήμη ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως

Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνστανταντουπόλεως ἀπ’ τοὺς Τούρκους παραμένει τὸ ὁρόσημο τῆς παγκοσμίου ἱστορίας• ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία εἶχε ἐκπέσει στὴν σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ της, ἀλλὰ ἡ αἴγλη τῆς χιλιοχρόνου ἱστορίας ἁπλωνόταν παντοῦ. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε στα τείχη της κι ἀρνήθηκε τὴν παράδοσή της• ὁ Μωάμεθ β’ κατέλαβε τὴν Πόλη καὶ τὴν ἄφησε ἐπὶ τριήμερο, ἕρμαιο στὴν λεηλασία καὶ διαρπαγὴ τῶν ἀγρίων στρατιωτῶν του. Στὴ συνέχεια κατάλαβε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ κυβερνήσει τὶς ἀχανεῖς κατακτήσεις του, χωρὶς τὴν βοήθεια τῶν Ἑλλήνων• ἔτσι ἀποδέχθηκε τὴν ἑλληνικὴ ὡς ἐπίσημη γλῶσσα, ἀλλὰ καὶ παραχώρησε προνόμια σὲ πολλὲς ὀρεινὲς περιοχὲς μὲ ἀντάλαγμα τὴν μετοίκηση χιλιάδων κατοίκων τους στὴν Πόλη.

Καταδίκη γυναικῶν Ἱερισοῦ

Οἱ τρεῖς γυναῖκες τῆς Ἱερισοῦ, ποὺ συνελήφθησαν στὰ πρόσφατα γεγονότα, καταδικάσθηκαν ἀπ’ τὸ Πρωτοδικεῖο σὲ ἑπτὰ μηνῶν φυλάκιση μὲ ἀναστολή, ἐνῶ κι ἀπ’ τοὺς τρεῖς ἄλλους συλληφθέντες γιὰ τὴν ἐπίθεση στὶς Σκουριὲς οἱ δύο ἀφέθησαν ἐλεύθεροι μὲ περιοριστικοὺς ὅρους• ἡ δικαιοσύνη ἐπιβάλλεται, ὡς παράδειγμα πρὸς τοὺς ἄλλους. Ἡ διαλεύκανση τῆς στρατιωτικῆς ἐπιδρομῆς στὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ δὲν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση, ἀλλὰ ἤδη προσέρχονται στὸν εἰσαγγελέα οἱ ἔνοχοι, ἐνῶ δύο εἶναι ἤδη στὴ φυλακή• ἡ ὀργάνωση ἔχει τὶς ρίζες της στὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸν σημερινὸ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ διακλαδώσεις στὴν τριακονταετία καὶ στὶς ἀτλαντικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ κινητοποίηση τόσων ἀνθρώπων, ἂν καὶ ὅλο καὶ λιγοστεύουν πλέον.

Καὶ σεμνῶν ἐπιτηδευμάτων

Ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία στὰ πρῶτα βήματά της ἀναζητοῦσε τοὺς θεσμούς της, μὲ τὸν Σόλωνα ἀπ’ τοὺς κύριους νομοθέτες της• εἶχε ἀπαγορεύσει τὴν συμμετοχὴ τῶν δούλων στὴν ἄθληση τῶν νέων καὶ στὴν παιδεραστία. «Εἰς τὴν τῶν καλῶν μερίδα καὶ σεμνῶν ἐπιτηδευμάτων τιθέμενος τὸ πρᾶγμα»• θέτοντας τὶς συνήθειες αὐτὲς μεταξὺ τῶν καλῶν καὶ εὐπρεπῶν συναναστροφῶν. «Καὶ τρόπον τινὰ τοὺς ἀξίους προκαλούμενος ὧν τοὺς ἀναξίους ἀπήλαυνε»• καὶ κατὰ κάποιο τρόπο προσκαλοῦσε τοὺς ἀξίους κι ἀπόδιωχνε τοὺς ἀναξίους. «Λέγεται δὲ καὶ Πεισίστρατος ἐραστὴς Χάρμου γενέσθαι»• λέγεται δὲ ὅτι καὶ ὁ Πεισίστρατος ἔγινε ἐραστὴς τοῦ Χάρμου. «Καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἔρωτος ἐν Ἀκαδημίᾳ καθιερῶσαι»• καὶ πὼς ἀφιέρωσε τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἔρωτος στὴν Ἀκαδημία. «Ὅπου τὸ πῦρ ἀνάπτουσιν οἱ τὴν ἱερὰν λαμπάδα διαθέοντες»• ὅπου ἀπ’ τὴν φωτιά του ἀνάβουν τὶς λαμπάδες του οἱ δρομεῖς τῆς ἱερᾶς λαμπαδηδρομίας κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Μεγάλων Παναθηναίων.

Συνάντηση, Μέρκελ, Ὁλλὰντ

Στὴν αὐριανὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ αὐριο στὸ Παρίσι, ἀποφασίζεται ἡ στροφὴ πρὸς ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸ τέλος τῆς αὐστηρᾶς λιτότητος• οἱ δύο ἡγέτες ἐπέλεξαν τὴν ἀπὸ κοινοῦ διακήρυξη τῆς νέας πολιτικῆς, τὴν ὁποία ἀναμένουν πλέον ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης. Οἱ συνθῆκες εἶναι ὥριμες στὴν ἑνιαία ἀγορά• ὁ πληθωρισμὸς εἶναι ἐλεγχόμενος, μὲ ἀρνητικὸ πρόσημο στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ διαφορὲς μεταξύ τους δὲν εἶναι μεγάλες, μὲ κυριώτερη τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κινεζικῶν ἐξαγωγῶν• οἱ Γάλλοι συμφωνοῦν μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀντισταθμιστικῶν δασμῶν, ἀλλὰ διαφωνοῦν οἱ Γερμανοί, διότι τὸ θεωροῦν ὡς συσταλτικὸ μέσο τῆς στάσεως τῶν Εὐρωπαίων. Τὸ Βερολίνο ὑποστηρίζει τὴν ἄσκηση ἐπιθετικῆς πολιτικῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πεκῖνο, ὄχι στὴν ἀποπνικτικὴ μεμψιμοιρία.

ΗΠΑ, προσέγγιση πρὸς Κίνα

Τὴν στεώτερη ἀμυντικὴ συνεργασία μὲ τὴν Κίνα ἐπιδιώκουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμβλυνση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τους στὸν Εἰρηνικό• ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Κινέζο πρόεδρο, ζήτησε τὴν βελτίωση τῶν σχέσεων καὶ στὸν ἀμυντικὸ τόμεα. Ἡ συνάντηση τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα θὰ γίνει στὶς 7 καὶ 8 Ἰουνίου στὴν Καλιφόρνια κι ἀναμένεται νὰ συζητηθοῦν τὰ διμερῆ καὶ τὰ διεθνῆ, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά• ἡ Οὐάσιγκτον ἀναγνωρίζει ὅτι, χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ Πεκίνου, εἶναι ἀδύνατη ἡ διέξοδος στὸ βορειοκορεατικό, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα προβλήματα. Ἤδη ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν συμμετοχὴ τῆς Κίνας στὴν προετοιμαζόμενη διάσκεψη γιὰ τὴν Συρία, γεγονὸς θεωρούμενο ὡς ἀποδοχὴ τοῦ ρόλου της στὰ μεσανατολικὰ πράγματα• ἡ Κίνα διεκδικεῖ τὸν ρόλο της ἐνεργῶς, καθὼς διαθέτει μονίμως σχεδὸν ναυτικὴ μοῖρα στὴ Μεσόγειο, ἐνῶ ἀπουσιάζουν οἱ Ἀμερικανοί.

Ἀνοδικές τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀννοδικὲς τάσεις ἐπικράτησαν χθες στὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας καὶ κάποιων ἄλλων μικρότερων• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ διολίσθηση στὰ 1,2937 δολλάρια, ἀλλὰ καὶ ἀνατίμηση στὰ 131,9700 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1379 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 104,33. Ἡ βεβαιότης γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη δημιούργησε κλίμα αἰσιοδοξίας γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος καὶ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• ἡ ἀρνηση ἀπ’ τὴν ἄλλη τῆς Γερμανίας καὶ δεκαεπτὰ ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὴν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀντισταθμιστικῶν τελῶν στὶς ἐξαγωγὲς κινεζικῶν φωτοβολταϊκῶν, ἐπηρέασε εὐνοϊκὰ τοὺς ἐπενδυτές, διότι θεωρήθηκε ὡς ἀποφυγὴ ἐμπορικοῦ πολέμου μεταξὺ τῶν δύο πρώτων ἐμπορικῶν δυνάμεων τῆς ὑφηλίου. Οἱ ἀγορὲς δείχνουν πλέον σημάδια ἀναπτερώσεως τοῦ ἠθικοῦ των, ἐνῶ δὲν ἀποκλείουν καὶ νὲα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Πολλὲς εἶναι οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀλλαγὴ πορείας τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας.

Τουρκία, Εὐρώπη, ἀδιέξοδο

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Τουρκίας κατέληξε σὲ ἀδιέξοδο καὶ στὴν ἀναβολὴ γιὰ τὸ μέλλον τῶν οὐσιαστικῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν Ἕνωση• ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ ἄρνηση τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της γιὰ ἀναγνώριση τῆς Κύπρου καὶ ἄνοιγμα τῶν ἀγορῶν της στὰ κυπριακὰ προϊόντα. Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση φοβᾶται τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὴν ἐπιρροή τους στὶς προσεχεῖς ἐκλογές• ὁπότε παραπέμπει τὶς οὐσιαστικὲς ἀποφάσεις στὸ μέλλον. Ὁ Ἀχμὲντ Νταβίτογλου ἦταν σαφής, ἐὰν συνεχίσουμε μὲ τοὺς ρυθμοὺς αὐτοὺς δὲν θὰ τελειώσουμε σὲ πενῆντα χρόνια• ἡ δυσκαμψία τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς δὲν σπάει εὔκολα, παρὰ τὴν οἰκονομική της ἀνάπτυξη. Μένει ἐκτὸς Εὐρώπης καὶ μετέωρη πλέον.

Συρία, διαφωνίες μεγάλων

Οἱ διαφωνίες τῶν μεγάλων γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς Συρίας σβήνουν τὶς ἐλπίδες γιὰ εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ τριετοῦς ἐμφυλίου πολέμου• οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες κατήργησαν τὸ ἐμπάργκο στὶς ἐξαγωγὲς ὁπλισμοῦ πρὸς τοὺς ἀντάρτες, μὲ ἄμεση τὴν ἀποδοκιμασία τους ἀπ’ τὴν Ρωσία, ἡ ὁποία ἀποδέσμευσε τὴν παράδοση πυραύλων S300 στὸ καθεστώς. Τὸ Ἰράν, ἀπ’ τὴν πλευρά του, ἀνακοίνωσε ὅτι δίδει βοήθεια τεσσάρων δις εὐρὼ πρὸς τὴν Δαμασκό, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν της, ἐνῶ ἡ Χεζμπολλὰχ ἀποστέλλει νέους πολεμιστές της στὰ μέτωπα τοῦ πολέμου• ἡ συνάντηση Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα, καθὼς οἱ διαφωνίες, ὡς πρὸς τὶς ἀρχὲς συμφωνίας, παραμένουν ἀγεφύρωτες. Μοναδικὴ προσέγγιση εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῆς Κίνας, ὡς βασικοῦ παράγοντος στὶς πολυμερεῖς συνομιλίες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.