Προανακριτική, ὑπὸ ἐκδίκαση σκάνδαλα

Τὰ νέα στοιχεῖα στὰ ἐλεγχόμενα σκάδαλα ἀνατρέπουν τὴν τεκμηρίωσή τους καὶ προσθέτουν νέες κατηγορίες στοὺς ἐνόχους• στὴν Προανακριτική, ὁ ἄλλοτε τσάρος παραπέμπεται γιὰ τρίτο κακούργημα, τῆς «ἀπιστίας κατὰ τὴν ὑπηρεσία», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἀπάντηση τοῦ γαλλικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἤδη 54 βουλευτὲς ἔχουν ὑπογράψει τὴν εἰσήγηση στὴν Βουλὴ ἡ ὁποία καὶ θὰ ἀποφασίσει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ τὸ πόρισμα τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὴν περιουσία τῶν ἐξαδέλφων• στὴ δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου κατατέθησαν νέα στοιχεῖα μὲ τὴν διαδρομὴ τῶν προμηθειῶν ἀπ’ τὶς ρωσικὲς ἑταιρεῖες. Οἱ προεκτάσεις τῶν νέων στοιχείων δὲν ἀποκλείονται, καθὼς ἀναμένεται ἡ κατάθεση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ στὴν Προανακριτική. Θὰ σιωπήσει καὶ θὰ ἀναλάβει ὁλόκληρο τὸ βάρος, ἢ θὰ μιλήσει καὶ σὲ ποιὸ βαθμό;

Οἰκονομία καὶ προβλέψεις

Τὸ παιχνίδι μὲ τὶς οἰκονομικὲς προβλέψεις ἔπιασε ὡς εὐκαιρία ἡ διαπλοκὴ καὶ τὰ κυκλώματα τῶν κερδοσκόπων, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως• ὁ ΟΟΣΑ προβλέπει στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του, ὕφεση 4,8%, φέτος καὶ 1,2% τὸ 2014, ἐνῶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε, ὅτι θὰ διαψευσθεῖ, διότι ἡ ἀνάκαμψη θὰ εἶναι 1% τοῦ χρόνου. Ἡ παραπληροφόρηση ἐπηρέασε τὸ Χρηματιστήριο, μὲ σημαντικὴ πτώση, χωρὶς κανέναν λόγο• οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ κάνουν τὶς προβλέψεις τους, μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἑξαμήνου, διότι καὶ ἡ ἐπεξεργασία ἀπαιτεῖ κανὰ δυὸ μῆνες. Ἑπομένως δὲν ἔχουν ἀξιολογήσει τοὺς τελευταίους μῆνες, τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν δημοσίων ἔργων καὶ τὶς παραγγελίες στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, κι ἀκόμη περισσότερο τὴν δυναμικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, τὶς πωλήσεις ἀκινήτων στοὺς ξένους καὶ τὶς ἄλλες ἐπενδύσεις. Ἀποδεικνύεται περιτράνως καὶ πάλι τὸ πόσο δέσμια εἶναι ἡ διαπλοκὴ.

Παράκαμψη ἀντιρατσιστικοῦ

Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ἀνακρούουν πρύμναν κι ἐγκαταλείπουν εὐσχήμως τὴν προώθησή του• ὁ Ναπολεοντίσκος δηλώνει πλέον, ὅτι θὰ τὸν ψηφίσει ἡ ἑπόμενη Βουλή, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ τὸν πρωθυπουργὸ σὲ τηλεοπτικὴ συζήτηση, σαφέστατα γιὰ ἀποπροσανατλισμό• οἱ ὑπόλοιποι χαμηλώνουν τοὺς τόνους καὶ κάνουν κάποιες δηλώσεις, γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων. Διαπίστωσαν ὅτι οὔτε ὅλοι οἱ δικοί τους βουλευτὲς δὲν προτίθενται νὰ ψηφίσουν ὑπέρ, ὅταν ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἀντιληφθεῖ τὴν πλεκτάνη• ἀπομένει ὅμως ὁ ἀντίκτυπος τῆς «ἀναταραχῆς», μὲ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις περισσότερο στοὺς δύο κυβερνητικοὺς ἑταίρους. Γνωρίζουν ὅτι, ἐὰν ρίξουν τὴν κυβέρνηση, ἡ χώρα βαδίζει γιὰ ἐκλογὲς σὲ τριάντα μέρες κι οἱ ἴδιοι θὰ ψάχνουν τὴν ψῆφο τους, πέραν τῶν ἐπιπτώσεων στὴν οἰκονομία καὶ στὴν διαδικασία ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση. Ἔτσι τὰ καταπίνουν κι ἐλπίζουν στὴ λήθη τοῦ κόσμου καὶ στὸν αὐριανὸ δεῖπνο μὲ τὸν Γέρουν Ντάισλεμπλάουμ.

Προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως

Οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνονται, ὅσο κυλοῦν οἱ μῆνες καὶ ἀξιοποιοῦνται τὰ νέα δεδομένα• ἡ ἔκθεση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τοῦ πρώτου τριμήνου προβλέπει, ὕφεση, 4,5% γιὰ φέτος, ἀνάκαμψη γιὰ τὸ 2014 καὶ μείωση τῆς ἀνεργίας ἀπὸ τὸ 2015. Οἱ προηγούμενες ἐκθέσεις προέβλεπαν ὕφεση πάνω ἀπὸ 5% καὶ ἐπανεκκίνηση τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἐνῶ τὸ 2012 ἡ ὕφεση κυμαινόταν στὸ 7%• ἡ μείωση τῶν ποσοστῶν αὐτῶν σημαίνει ὅτι, ἔχει ἀρχίσει ἤδη ἡ ἐπανεκκίνηση, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν ὑπεροχὴ τῶν προσλήψεων, ἀπέναντι στὶς ἀπολύσεις ἀπ’ τὸν Μάρτιο. Δὲν γίνεται ἀπότομα στὴν οἰκονομία ἡ ἀντιστροφὴ τῆς πορείας της. Πάντοτε τὰ πρῶτα βήματα εἶναι τὰ δυσκολώτερα.

Ἀποκρατικοποιήσεις μαρινῶν

Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τῶν μαρινῶν ἀκολουθοῦν τὶς ἐπιχειρήσεις φυσικοῦ ἀερίου, καθὼς στὸν ἑπόμενο μῆνα θὰ προκηρυχθοῦν οἱ διαγωνισμοὶ γιὰ τὶς πρῶτες τέσσερες• στὴν πρώτη ὁμάδα, μαζὶ μὲ ἐκείνη τοῦ Ἀλίμου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μεγαλύτερη στὴν Ἑλλάδα, περιλαμβάνονται οἱ μαρίνες, Ὕδρας, Πόρου καὶ Νέας Ἐπιδαύρου. Στὸ σχεδιασμὸ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνεται στὶς τέσσερες ὁμάδες, ἀπὸ μία μεγάλη μαρίνα καὶ μερικὲς μικρότερες• προβλέπεται ὅτι, μέσα στὸ Καλοκαίρι θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ πρώτη τῶν πρώτων τεσσάρων καὶ θὰ προκηρυχθοῦν οἱ διαγωνισμοὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ὁμάδες. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι ἔντονο κι ἔχει ἤδη ἐκφρασθεῖ, τόσο ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ὅσο καὶ ξένων• προβλέπουν τὴν ἀπότομη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν συνακόλουθη ζήτηση μαρινῶν.

Εἰθισμένης ἑτέροις βοηθεῖν

Ἡ νεανικὴ ζωὴ τοῦ Σόλωνος ἦταν γεμάτη περιπέτειες καὶ ἀναζητήσεις, στὸ τέλος τοῦ ἑβδομου αἰῶνος καὶ στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ ἕκτου• αἱ Ἀθῆναι, παρὰ τοὺς αὐστηροὺς νόμους τοῦ Δράκοντος ἀντιμετώπιζαν παρατεταμένη ἐσωτερικὴ ἀναταραχή, μὲ τὴν ἀντιπαλότητα τῶν πεδιαίων, τῶν ὀρεινῶν καὶ τῶν παραλίων, ποὺ ἐξέφραζαν τρεῖς διαφορετικὲς ἀντιλήψεις. «Ὁ δ’ οὖν Σόλων τὴν οὐσίαν τοῦ πατρὸς ἐλαττώσαντος εἰς φιλανθρωπίας τινας»• ὁ Σόλων λοιπὸν ἀφοῦ έλάττωσε τὴν πατρική του περιουσία σὲ ἀρκετὲς φιλανθρωπίες. «Ὥς φησιν Ἕρμιππος, καὶ χάριτας, οὐκ ἂν ἀπορήσας τῶν βουλομένων ἐπαρκεῖν»• ὅπως λέει ὁ Ἕρμιππος, καὶ δωρεές, ἂν καὶ δὲν ἔλειψαν οἱ πρόθυμοι γιὰ συνδρομή του. «Αἰδούμενος δὲ λαμβάνειν παρ’ ἑτέρων ἐξ οἰκίας γεγονὼς εἰθισμένης ἑτέροις βοηθεῖν»• ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ δέχεται βοήθεια ἀπὸ ἄλλους, ἀφοῦ καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια συνηθισμένη βοηθεῖν τοὺς ἄλλους. «Ὥρμησε νέος ὂν ἔτι πρὸς ἐμπορίαν»• ἐπιδόθηκε ἀπὸ νέος μὲ τὸ ἐμπόριο.

Εὐρωζώνη, ἀνάκαμψη, συνοχὴ

Ἡ στροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν διάθεση μαζικῶν κοινοτικῶν πιστώσεων, ὁδηγεῖ ταυτοχρόνως στὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῶν λαῶν τῆς Εὐρωζώνης• ἡ συγκυρία θεωρεῖται ἡ κατάλληλη, διότι οἱ ὑπερχρεωμένες χῶρες ἔχουν ἐλέγξει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ δημοσιονομικά τους κι ἔχουν προωθήσει σημαντικὰ τὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ ἔχουν θεσπισθεῖ οἱ κοινοτικοὶ θεσμοὶ γιὰ αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν ἀτακτούντων, μὲ πρώτη ἀναφορὰ τὴν σοσιαλιστικὴ Ἑλλάδα. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὰ περισσότερα ἀναλογικὰ κονδύλια διοχετεύονται πρὸς τὴν χώρα μας, διότι ἔχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας καὶ τὴν μεγαλύτερη ὕφεση, ἀλλὰ καὶ παρουσιάζει τὶς πιὸ αἰσιόδοξες ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας της• ἡ σημερινὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἐπισφραγίσει τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς καὶ θὰ δώσει νέες κατευθύνσεις στὴν ἐπεκτατικὴ διάστασή της. Στὴν τόνωση τῆς συνοχῆς ἀποβλέπει…

Ἀμερική, χῶρες Εἰρηνικοῦ

Πρὸς τὶς χῶρες τοῦ Εἰρηνικοῦ στρέφει τὴν προσοχή της ἡ Οὐάσιγκτον, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία τῆς μεγαλυτέρας ζώνης ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν στὸν κόσμο• εἶχε ὑποβάλει τὴν ἴδια πρόταση καὶ παλαιότερα ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἀλλὰ δὲν προχώρησε καὶ πολύ, διότι πολλὲς κυβερνήσεις τὴν θεώρησαν ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν ἐπιρροὴ τῆς Κίνας, ἡ ὁποία ἔχει συστήσει ἤδη τὴν ἐλευθέρα ζώνη ἀνταλλαγῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας καὶ μὲ ἐπίσημο νόμισμα μάλιστα τὸ ρεμίνμπι. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες αἰσθάνονται τὴν ἀπομόνωσή τους, διότι καὶ ἡ Ἰαπωνία μὲ τὴν Νότιο Κορέα διαπραγματεύονται τὴν σύσταση ἐλευθέρας ζώνης μεταξύ των• πιὸ σοβαρὴ θεωρεῖται ἡ ἔνταξη τῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς Νέας Ζηλανδίας στὴν ζώνη αὐτή, ἐνῶ προχώρησαν καὶ στὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας μὲ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῶν νομισμάτων τους στὶς μεταξύ τους συναλλαγές. Δηλαδή, ἀποκλείεται τὸ δολλάριο ἀπ’ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία. Στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο ἐλπίζουν πλέον στὴν Οὐάσιγκτον.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῶν μειώσεων τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ ΟΟΣΑ γιὰ τὴν δυτικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ ὀλιγώτερον τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν Κίνα• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,2951 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 130,9250 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνατιμήθηκε, 1384,5, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 103,99. Οἱ διαβουλεύσεις στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἔφθασαν στοὺς ἐπενδυτὲς μαζὶ μὲ τὶς πληροφορίες τοῦ ΟΟΣΑ καὶ τὶς ἐπισημάνσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ἕξι μεταρρυθμίσεις στὴ Γαλλία, μὲ σκοπὸ τὴν βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της• ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ σήμερα ὁπωσδήποτε, κατὰ τὴν γαλλογερμανικὴ συνάντηση κορυφῆς στὸ Παρίσι. Στὴν Ἀσία οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν ὁμαλώτερα, διότι δὲν ἐπηρεάζονται οἱ ἐπενδυτές της ἀπ’ τὶς ἐκθέσεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, τοὺς ὁποίους δὲν ἔχουν καὶ σὲ μεγάλη ἐκτίμηση• τοὺς βλέπουν, ὅπως βλέπουμε ἐμεῖς τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή.

Ἀμερική, ψηφιακὸ πλυντήριο

Τὴν διαδικτυακὴ τράπεζα, Liberty Reserve, ἔκλεισαν οἱ Ἐποπτικὲς Ἀρχὲς τῆς Γουὼλ Στρήτ, διότι ἦταν μεγάλο πλυντήριο βρώμικου χρήματος• οἱ ἔρευνες ἀποκάλυψαν ὅτι ξεπλύθηκαν περίπου ἕξι δις δολλάρια ἀπ’ τὴν τράπεζα κι ἀναζητοῦνται οἱ διασυνδέσεις τῶν κυκλωμάτων της. Ἡ τράπεζα εἶχε ἕδρα τὴν Κοσταρίκα, ἀλλὰ ἔκανε τὶς δουλειές της στὴν Νέα Ὑόρκη κυρίως, μὲ διασυνδέσεις στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀσία• πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλύτερη ὑπόθεση διακινήσεως μαύρου χρήματος στὴν Ἀμερική, ἐνῶ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὶς διαδρομὲς τῶν χρημάτων ἐμπλέκονται καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν. Ἡ ἐπιτυχία τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀποκαλύπτουν τὸ πόσο εὐάλωτο εἶναι τὸ σύστημα ἐλέγχου τῆς κυκλοφορίας τοῦ χρήματος στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορά. Μέχρι τώρα συνήθιζε ἐπικρίνειν τὶς ἄλλες ἀγορὲς καὶ μόνο.

Συρία, καὶ πάλιν ἀδιέξοδο

Σὲ ἀδιέξοδο ὁδηγεῖται πάλι τὸ πρόβλημα τῆς Συρίας, καθὼς διαφωνοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τοὺς Ρώσους, γιὰ τοὺς ὅρους συγκλήσεως τῆς εἰρηνευτικῆς διασκέψεως τῆς Γενεύης• ἡ Μόσχα χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τὴν ἀπόφαση τῶν Εὐρωπαίων γιὰ ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων πρὸς τοὺς ἀντάρτες καὶ προχώρησε στὴν ἔγκριση τῆς ἀποστολῆς τῶν S300 πρὸς τὴν κυβέρνηση. Στὸ ἐσωτερικό, τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα προχωροῦν στὴν ἐκκαθάριση τῶν συνοικιῶν τῆς Δαμασκοῦ ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες, ἐνῶ οἱ ὀργανώσεις τους ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν ὡς ἐκπροσώπους τους, ὅσους συνῆλθαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀποφάσισαν συμμετοχὴ στὴν εἰρηνευτικὴ διάσκεψη• ταυτοχρόνως γαλλικὸ ντοκυμαντὲρ κατέγραψε τὴν ζωὴ στὴν κατεχόμενη ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες Ἀλὲπ, ὅπου ἐφαρμόζεται κανονικὰ ὁ ἰσλαμικὸς νόμος, οἱ συλλήψεις εἶναι καθημερινὲς καὶ οἱ δίκες γίνονται ἀπὸ ὁπλισμένους μασκοφόρους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.