Συνωστισμὸς ἀντιρατσιστικῶν νομοσχεδίων

Ἀπὸ κανένα φθάσαμε σὲ πληθώρα ἀντιρατσιστικῶν νομοσχεδίων νὰ κατατίθενται στὴ Βουλή• στὴν πράξη μᾶλλον δὲν θὰ ψηφισθεῖ κανένα, ἐκτὸς κι ἂν συμφωνήσουν σὲ ἑνιαῖο κείμενο τὰ κυβερνῶντα κόμματα. Ἀπὸ ὅπλο τῶν δύο ἑταίρων καὶ τῆς διαπλοκῆς κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μετετράπη σὲ μπούμερανγκ ἐναντίον τους, διότι ἀναπαρήγαγαν τὴν κουραστικὴ κι ἂν περιεχομένου ἀριστερὴ ἐπιχειρηματολογία, ἢ μᾶλλον τὴν παραφιλολογία της. Ὅλοι κατάλαβαν ὅτι εἶχαν σκοπὸ τὴν ἀπαξίωση τῆς ἐπιτυχοῦς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• τὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο δὲν εἶχε οὐδεμία σχέση μὲ τὴν ἐποχή μας καὶ τὴν καθημερινότητα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ παρέμεινε προσκολλημένο στὸν μεσοπόλεμο. Ἴδια ἦταν καὶ τὰ ἐπιχειρήματα τῶν «πνευματικῶν» ἀνθρώπων. Ἀρκετά, ἔχουμε καὶ τὴν ἱστορία μας ὡς ἀναφορά.

Ζωντανοὶ κλάδοι οἰκονομίας

Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀναλαμβάνουν τὸ βάρος τῆς ἀνακάμψεώς της, παρὰ τὶςπροφητεῖες τῶν καταστροφολόγων• ὁ ΙΟΒΕ ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν αὐξήθηκε τὸν Μάϊο στὸ 93,8, στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο 2008, ἐνῶ ἡ Τράπεζα Ἄλφα προβλέπει ὕφεση 3,5% φέτος, ἤτοι ὑποχώρηση στὸ μηδὲν τοὺς τελευταίους μῆνες. Στὴ Φραγκφούρτη εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι, ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν θὰ μεταφερθεῖ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθεροποιήσεως, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἄλλες ὑπερχρεωμένες χῶρες• αὐτὸ σημαίνει περικοπὴ πεντήκοντα δις γιὰ τὴν χώρα μας καὶ 28% μείωση τοῦ χρέους. Οἱ προϋποθέσεις εἶναι σαφεῖς, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• δυναμικοὶ κλάδοι, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, πωλήσεις ἀκινήτων στοὺς ξένους, καθὼς οἱ διαδικασίες ἔχουν ἁπλοποιηθεῖ πλέον καὶ θὰ παίρνουν τὴν βίζα οἱ ἐπενδυτὲς, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ ἀκινήτου στὴν Ἑλλάδα.

Ἐμπιστοσύνη τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν χώρα μας καταδεικνύεται στὶς δηλώσεις τους, ὅταν τὴν προηγούμενη τριετία μᾶς ἐξόρκιζαν ὡς ἀποδιοπομπαίους τράγους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἐπισκέψεις τους• ὁ Γέρουν Νταϊσελμπλάουμ βρίσκεται σήμερα στὴν Ἀθήνα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ κοινὸ δεῖπνο καὶ μὲ τοὺς ἄλλους δύο ἀρχηγούς, ἐνῶ τὴν ἑπόμενη Δευτέρα φθάνει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ διάλεξη, γιὰ τὸ μέλλον τοῦ εὐρὼ καὶ τῆς Εὐρωζώνης. Στὸ Παρίσι, Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔδωσαν τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν χώρα μας εἶναι ἐπαρκὴς ἀπόδειξη, ἐνῶ ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος δήλωσε, ὅτι στὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Κύπρου δὲν ἔχει κανέναν λόγο ἀναμίξεως ἡ Τουρκία. Ἡ Ἐπιτροπὴ κάνει πράξη τὴν ἀπόφαση τοῦ τελευταίου Εὐρωσυμβουλίου γιὰ ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ καὶ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη.

Νέες ἀποκαλύψεις σκανδάλων

Οἱ νέες ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ καὶ τὰ ἄλλα σκάνδαλα ὁδηγοῦν στὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ• ἡ δίωξη τοῦ τσάρου ἀπ’ τὴν Βουλὴ γιὰ τρίτο κακούργημα, φέρει ὅλους ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους. Τὴν πρόταση ὑπέγραψαν οἱ βουλευτὲς τῶν τριῶν κομμάτων, ἀλλὰ ἐπιδεικνύουν ὑπερβολικὸ δισταγμὸ τὰ ἄλλα κόμματα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἰδιαιτέρως χαμήλωσε πολὺ τοὺς τόνους κι ἐπιδίδεται σὲ ἄλλα ἀθλήματα, ὅπως μὲ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο, ἂν καὶ τὸν παρακάμπτει κι αὐτόν• ἡ ὑστερικὴ ἀντεπιτίθεται μὲ ἀνυπόστατα ἐπιχειρήματα, ἴσως γιατὶ διαπιστώνει ὅτι δὲν ἔχει ἄλλα περιθώρια κωλυσιεργίας, ἐνῶ καὶ τὸ ἐξώδικο τοῦ πατέρα της πρὸς τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς Προανακριτικῆς κάτι δείχνει. Τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ φοβοῦνται κι ἀντιδροῦν ἔτσι…

Ζωντανὸ αἷμα τῶν Μαμούθ

Οἱ ἐρευνητὲς τῆς Γιακουτίας τῆς Σιβηρίας ἀνακοίνωσαν, ὅτι ἀνακάλυψαν μὲσα στοὺς πάγους σὲ παγωμένα μαμούθ, κρέας μὲ ζωντανὸ αἷμα• τὸ αἷμα διατηρήθηκε, ἐπειδὴ πάγωσαν ἀπότομα τὰ προϊστορικὰ αὐτὰ ζῶα, μὲ τὴν αἰφνίδια ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος. Στὰ ἐργαστήρια γίνεται πλέον ἡ ἀνάλυση τοῦ αἵματος καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ ἀναπαράσταση τῆς φυσιολογίας τῶν θηλαστικῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πρὶν ἀπὸ δεκάδες χιλιάδες χρόνια• οἱ γενετιστὲς ὅλου τοῦ κόσμου ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων, διότι πολλὰ μποροῦν νὰ μᾶς διδάξουν γιὰ τὶς ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ Ρῶσοι ξεθάβουν συνέχεια μαμοὺθ ἀπ’ τοὺς πάγους τῆς Σιβηρίας, καθὼς τὸ κλίμα στὴν περιοχὴ ἦταν εὔκρατο, μὲ ἄφθονη βλάστηση, πρὶν ἀπ’ τοὺς παγετῶνες.

Πολυπειρίας ἕνεκα μᾶλλον

Ὁ Σόλων εἶχε συνηθίσει στὴν προσφορὰ πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην, λόγῳ οἰκογενειακῆς παραδόσεως• ἡ προσφορὰ ταυτίζεται μὲ τὴν χορηγία πάντοτε στὸν Ἑλληνισμό, ὅπως ἐπιβίωσε μὲ τοὺς ἐθνικοὺς εὐεργέτες καὶ μὲ τὴν ἀλληλεγγύη ὣς τὶς μέρες μας, κατὰ τὴν ἐξαθλίωση τῆς τετραετίας. «Καίτοι φασὶν ἔνιοι πολυπειρίας ἕνεκα μᾶλλον καὶ ἱστορίας ἢ χρηματισμοῦ πλανηθῆναι τὸν Σόλωνα»• καίτοι κάποιοι λένε, ὅτι περιπλανήθηκε στὸ ἐμπόριο μικρός, ὅταν μειώθηκε ἡ πατρική του περιουσία ἀπὸ φιλανθρωπίες, περισσότερο γιὰ νὰ πλουτίσει τὶς γνώσεις του παρὰ γιὰ νὰ κερδίσει χρήματα. «Σοφίας μὲν γὰρ ἦν ὁμολογουμένως ἐραστής»• διότι ἦταν ὁμολογουμένως ἐραστὴς τῆς σοφίας. «Ὅς γε καὶ πρεσβύτερος ὢν ἔλεγε»• ἀφοῦ ἀκόμη καὶ σὲ μεγάλη ἡλικία ἔλεγε. «Γηράσκειν ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος»• ὅσο γερνάει κανεὶς τόσο περισσότερα μαθαίνει. «Πλοῦτον δ’ οὐκ ἐθαύμαζεν»• τὸν δὲ πλοῦτο δὲν τὸν θαύμαζε. Τὸ γνωμικὸ αὐτὸ ἀνέφερε καὶ ὁ Σωκράτης, «γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος».

Ἑκκίνηση τῆς ἀνακάμψεως

Τὸ σῆμα τῆς ἐκκινήσεως γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἔδωσαν χθὲς στὸ Παρίσι, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρασουὰ Ὁλλάντ• ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη γιὰ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ ἔλεγχος τῶν δημοσιονομικῶν τῶν ἑταίρων εἶναι πλέον ἀποτελεσματικός, ἐνῶ προωθεῖται ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, ὁπότε ἐμφανίζεται ἀρκετὰ ὀχυρωμένη ἡ ἑνιαία ἀγορὰ καὶ δὲν εἶναι πλέον ξέφραγο ἀμπέλι• ἡ ἐκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀρχίζει πάντοτε ἀπ’ τοὺς κλάδους μὲ πολλὲς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά, ἤτοι στὰ χαμηλὰ εἰσοδηματικὰ στρώματα, μὲ πιστώσεις ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ὁ Γάλλος πρόεδρος χρειάζεται ἐπειγόντως ἔνεση αἰσιοδοξίας, διότι ἤδη ἔχει εἰσέλθει σὲ περιόδο ὑφέσεως ἡ χώρα του, ἐνῶ τῆς ἀσκοῦνται ἰσχυρὲς πιέσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων• οἱ ἀντιδράσεις ὅμως εἶναι ἰσχυρὲς καὶ στὸ κόμμα του.

Περιπλοκὲς γιὰ τὴν Συρία

Ἡ ἐπίλυση τοῦ συριακοῦ προβλήματος παρουσίασε νέες περιπλοκές, μετὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων πρὸς τοὺς ἀντάρτες ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν ἄμεση παράδοση τῶν πρώτων συστοιχιῶν S300 ἀπ’ τὴν Ρωσία στὸ καθεστώς• ἡ Οὐάσιγκτον ἀποδοκίμασε τὴν ρωσικὴ ἐνέργεια καὶ ἡ Μόσχα ἀπάντησε ὅτι δὲν τηρήθηκαν οἱ συμφωνίες τους γιὰ τὴν εἰρηνευτικὴ διαδικασία. Ἤδη καὶ τὸ Ἰσραὴλ βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι οἱ S300 ἀλλάζουν τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχὴ κι ἴσως τοῦ στερήσουν τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία στὸν ἀέρα• πάντως ἀκόμη δὲν σχολίασε τὴν ρωσικὴ πρωτοβουλία, ἴσως ἐπειδὴ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ὅποια διαταραχὴ τῶν σχέσεων μὲ τὸ Κρεμλίνο. Στὴν ἀντιπολίτευση τὰ πράγματα ἐπιδεινώνονται, καθὼς ὑπερισχύουν οἱ φανατικοὶ Σουνίτες καὶ μετατρέπουν τὸν πόλεμο σὲ αἰρετικὸ θρησκευτικὸ ἐναντίον τῶν Σιιτῶν• αὐτὸ ὅμως προκαλεῖ τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση τῶν τελευταίων οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καὶ τὴν πλειοψηφία τοῦ συριακοῦ λαοῦ.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς νέας πτώσεως τοῦ Νικέι στὸ Τόκυο κατὰ 5,2% καὶ τῆς ἀναμονῆς τῶν πρωτοβουλιῶν στὴν Εὐρώπη• τὸ εὐρὼ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,2954 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε ἀπέναντι στὸ γιέν, 131,7615, ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1406,25 καὶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 101,70. Φαίνεται ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς κατάλαβαν ὅτι εἶναι πομφόλυγξ ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας καὶ ἀκολουθοῦν τὸν δικό τους δρόμο, παρὰ τὴν διολίσθηση τοῦ νομίσματός της• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἐπέκταση τοῦ κινεζικοῦ κεφαλαίου, καθὼς ἡ μεγάλη ἀγροτικὴ βιομηχανία Shuanghui διαπραγματεύεται τὴν ἀγορὰ τῆς μεγαλυτέρας χοιροτροφικῆς μονάδος τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Smithfield τῆς Γεωργίας, ἀντὶ τῶν 4,7 δις δολλαρίων, ἐνῶ καὶ τὰ χρέη της ἀνέρχονται σὲ 7,1 δις. Πάντως τὴν ἀμερικανικὴ χοιροτροφία ἐνδιαφέρεται νὰ τὴν ἀγοράσει καὶ μία ταϋλανδέζικη ἐπιχείρηση• ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ κεφάλαια βρίσκοντα στὴν Ἀσία καὶ εἰσβάλλουν μαζικὰ στὶς ἄλλοτε ἀποικιακὲς δυνάμεις.

Σχιστολιθικὸ φυσικὸ ἀέριο

Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἄρχισε ἡ παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὰ σχιστολιθικὰ πετρώματα τῆς Βορείου Ντακότας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους καὶ τὴν πραγματοποίηση ἐξαγωγῶν• ταυτοχρόνως ἀρχίζει ἡ ἀξιοποίηση καὶ τῶν ἀποθεμάτων τοῦ Μοντερέυ τῆς Καλιφόρνιας, τὰ ὁποῖα ὑπολογίζονται διπλάσια ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Ντακότας. Ἡ ἐξαγωγὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ τοῦ πετρελαίου γίνεται μὲ καταιωνισμὸ τῶν ὑπογείων πετρωμάτων μὲ ὕδωρ καὶ διάφορα ὀξέα, μὲ τὰ ὁποῖα προκαλοῦνται χημικὲς ἀντιδράσεις κι ἀποδεσμεύονται οἱ ὑδρογονάνθρακες• ἤδη ὅμως ἄρχισαν οἱ ἀντιδράσεις τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων. Στὴν Ντακότα, τὴν πλουσιώτερη σὲ ὕδατα πολιτεία, λένε, wisky is for dkinking and water for war, τὸ οὐίσκυ τὸ πίνουμε, γιὰ τὸ νερὸ πολεμοῦμε• παρουσιάζεται ἔλλειψη νεροῦ γιὰ τὴν γεωργία. Φοβοῦνται ἀνάλογα καὶ στὴν Καλιφόρνια.

Ἐπίσκεψη πατριάρχου Μόσχας

Ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου πατριάρχου στὴν Ἀθήνα ἐπισφραγίζει τὴν βελτίωση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων καὶ ἐνισχύσει τοὺς ἰσχυροὺς θρησκευτικοὺς δεσμοὺς τῶν δύο λαῶν• ὁ πατριάρχης Κύριλλος θὰ γίνει δεκτὸς ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Τὴν Κυριακὴ οἱ δύο ἱεράρχες θὰ συλλειτουργήσουν καὶ στὴν συνέχεια ὁ πατριάρχης Κύριλλος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος• στὴν μοναστικὴ πολιτεία θὰ γίνει δεκτὸς στὸ Πρωτάτο, μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους, ἐνῶ θὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ τὴν ρωσικὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη Ρώσου πατριάρχου στὴν Ἐλλάδα, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ• οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι τὴν θεωροῦν ἀπόδειξη οὐσιαστικῆς προσεγγίσεως πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.