Προανακριτική, δυσκαμψία ἀντιπολιτεύσεως

Τὶς δυσκαμψίες τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀποκαλύπτουν οἱ ἐξελίξεις στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὰ ἄλλα σκάνδαλα• οἱ ἀποδείξεις τῆς ἐνοχῆς εἶναι πλέον δεδομένες, μὲ τὴν ἄσκηση κατηγορίας καὶ γιὰ τρίτο κακούργημα κατὰ τοῦ τότε τσάρου, ἀλλὰ μὲ ἐκκρεμῆ τὴν ἐνοχὴ γιὰ τὸν πρωθυπουργό του. Τὰ νέα δεδομέα στὴ λίστα Λαγκάρντ καὶ στὴ δίκη Τσοχατζόπουλου μεταφέρουν τὶς ἀποκαλύψεις στὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ στὰ παρακλάδια του στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ στὰ ἄλλα κόμματα• ἡ περίοδος τῆς συγκαλύψεως ἔχει τελειώσει κι οὐδεὶς γνωρίζει, μαζὶ μὲ τὶς ἐξαδέλφες, πόσοι ἄλλοι κατρακυλοῦν ἀπ’ τὰ ἀσφαλῆ ὀχυρὰ τῆς τριακονταετίας στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου. Στὴν ἀριστερὰ τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα εἶναι γνωστὰ καὶ συνοδεύουν τὶς ἀτλαντικές τους διασυνδέσεις. Οἱ φόβοι γιὰ τὴν ἀπομυθοποίησή τους τουλάχιστον τοὺς διακατέχει ὅλους.

Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται μέσα στὸ μῆνα μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία γιὰ τὶς τρεῖς μεγάλες• ἡ Ἄλφα ἀνακοινώνει σήμερα τὴν ὁλοκλήρωσή του κι ἀκολουθοῦν Ἐθνικὴ καὶ Πειραιῶς. Ἤδη τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεὶο Τραπεζικῆς Σταθερότητος ἐνέκρινε τὴν διάθεση 7,2 δις εὐρὼ γιὰ τὴν Ἄλφα, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση ἡ τράπεζα διαθέσεώς του στὴν ἀγορά• οἱ καταδιψασμένες γιὰ ρευστότητα ἐπιχειρήσεις ἀποκτοῦν μέσα στὸ μῆνα τὶς ἀπαραίτητες πιστώσεις καὶ διαθέτουν τὶς δυνατότητες γιὰ χρηματοδότηση τῶν ἐργασιῶν τους. Τὸ βῆμα εἶναι καθοριστικὸ καὶ μετατρέπεται στὴν ἀτμομηχανὴ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μαζὶ μὲ τὸν τουρισμὸ καὶ τοὺς δυναμικούς της κλάδους• μετατρέπεται ἔτσι σὲ ἀσφαλιστικὴ δικλεῖδα γιὰ τὴν κεφαλαιακὴ ἐπάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἐπίσκεψη τῆς τρόϊκας παρουσιάζει ἐνδιαφέρον μόνο γιὰ τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀρκετὰ πιθανή, καθὼς ἀναγνωρίζεται ὅτι ἡ ἀνάκαμψη φέρει μαζί της καὶ αὔξηση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων.

Ἐκτόνωση ἀντιρατσιστικοῦ

Ἡ ἐκτόνωση τῆς «κρίσεως» τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ ἦρθε πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσο περίμεναν οἱ ὀργανωτές του• ὁ συμβιβασμὸς ἀναμένεται ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος καὶ ἡ κυβερνητικὴ συνοχὴ δὲν ἀπειλεῖται καθόλου, ὅπως εἶχαν μεθοδεύσει τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα. Τὰ φαινόμενα ρατσισμοῦ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀποδεδειγμένα τὰ λιγώτερα στὴν Εὐρώπη καὶ περιορίζονται στὶς μεγάλες πόλεις καὶ κάτω ἀπ’ τὴν ἀφόρητη πίεση πολλῶν ἀκραίων μεταναστευτικῶν κύκλων, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὶς παραφυάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ• στὴν Βρεταννία γίνονται τριακόσιες ἐπιθέσεις κατὰ μεταναστῶν ἡμερησίως καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ ἐπιδίδεται σὲ προκλητικὲς ἐνέργειες, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ζητάει τὴν ἀπαγόρευσή της, οὔτε οἱ διεθνεῖς ὀργανώσεις καταδικάζουν τὴν χώρα, ἀπόρροια τῆς ἐπιλεκτικῆς στάσεώς των ἢ τῶν ὑπογείων ρευμάτων τους. Τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς κυβερνήσεως ἐπιδίωξαν, μὲ τὴν συνεργασία τοῦ ἀνεκδιήγητου ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κι ἀπέτυχαν παταγωδῶς• ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βλέπει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ παράκαμπτει τοὺς καταστροφολόγους.

Ἀντιρατσιστικὴ προπαγάνδα

Ἡ ἀντιρατσιστικὴ προπαγάνδα ἔχει κουράσει ἀρκετὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό• ὅποιος κυκλοφορεῖ στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, τὸ βλέπει. Ὁ κόσμος δὲν ἀσχολεῖται πιὰ μὲ τηλεόρραση, ραδιόφωνο, ἐφημερίδες, παρὰ ἐνημερώνεται ἀπ’ τὸ διαδίκτυο κι ἀξιολογεῖ καὶ σ’ αὐτὸ τὶς εἰδήσεις• ἡ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ ἀπέδειξε, ὅταν κατέγραψε ὅτι μόνο τὸ 0,5% ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν διαπλοκή, ἐνῶ τὸ 90% ἐμπιστεύεται τὸ διαδίκτυο. Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν ἀκραῖες περιπτώσεις κατὰ μεταναστῶν, ὁπωσδήποτε κι εἶναι ἐπικίνδυνο φαινόμενο οἱ παρεμβάσεις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἀνοχὴ κάποιων πολιτικῶν δυνάμεων ἀπέναντι στὴν ἀσυδοσία γνωστῶν κυκλωμάτων μεταναστῶν καὶ παρακρατικῶν μηχανισμῶν. Ἡ ἀνοχὴ τῶν Ἑλλήνων στοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες εἶναι ἡ καλύτερη πανευρωπαϊκά.

Λίστα Λαγκάρτ, παραπομπὲς

Ἤγκικεν πλέον ἡ ὥρα γιὰ τὴν παραπομπὴ ἀπ’ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς τῶν κατηγορουμένων γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• τὴν Πέμπτη συζητεῖται ἡ ἄσκηση καὶ τρίτου κακουργήματος γιὰ «ἀπιστία περὶ τὴν ὑπηρεσία», κατὰ τοῦ τότε τσάρου, ἐνῶ φθάνει στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ πόρισμα τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὶς ἐξαδέλφες. Ἡ κατάθεση τοῦ τσάρου μᾶλλον θὰ γίνει στὶς ἀρχὲς τῆς ἄλλης ἑβδομάδος, ὁπότε καὶ θὰ κριθεῖ ἡ στάση ὅλων τῶν κομμάτων• ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ὑπέγραψε τὴν παραπομπὴ γιὰ τὸ τρίτο κακούργημα, ἀλλὰ δύσκολο εἶναι νὰ μὴν τὸ ψηφίσει. Ἡ ὑστερικὴ δὲν διαθέτει ἄλλα περιθώρια κωλυσιεργίας, ὁπότε ἀρχίζουν καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ. Αὐτὸ τοὺς φοβίζει…

Ἀργυρός ἐστι καὶ χρυσὸς

Ὁ Σόλων ξόδεψε νωρὶς σὲ δωρεὲς τὴν πατρική του περιουσία κι ἀσχολήθηκε νέος μὲ τὸ ἐμπόριο• περισσότερο γιὰ ν’ ἀποκτήσει πεῖρα τῆς ζωῆς παρά πλοῦτο. «Ἀλλὰ καί φησιν ὁμοίως πλουτεῖν ᾧ τε»• ἀλλὰ κι ἔλεγε ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο πλούσιος. «Πολὺς ἄργυρός ἐστι/ καὶ χρυσὸς καὶ γῆς πυροφόρου πεδία»• ὅτι ὑπάρχει πολὺς ἄργυρος/ καὶ χρυσὸς καὶ χωράφια σιτοφόρα. «Ἵπποι θ’ ἡμίονοί τε, καὶ ᾧ μόνα ταῦτα πάρεστι»• μουλάρια κι ἄλογα, κι ὅποιος δὲν ἔχει μόνο αὐτά». «Γαστρί τε καὶ πλευρῇ καὶ ποσὶν ἁβρὰ παθεῖν»• κοιλιὰ καὶ πλευρὰ καὶ πόδια γιὰ καλοπέραση. «Παιδός τ’ ἠδὲ γυναικός, ἐπῆν καὶ τοῦθ’ ἀφίκηται»• καὶ τὴν ἀγάπη παιδιῶν καὶ γυναίκας στὴν ὥρα τους. «Ἦβη, σὺν δ’ ὥρη γίνεται ἁρμοδία»• στὴν ἡλικία του, ὅταν μὲ τὸν καιρὸ θὰ τ’ ἀπολαύσει. Οἱ στίχοι αὐτοὶ σώζονται στὸν Θέογνι, 719-724, ἀλλὰ εἶναι ὁπωσδήποτε τοῦ Σόλωνος.

Εὐρωζώνη, νέος πρόεδρος

Ἡ ἀπόφαση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, γιὰ τὴν σύσταση προέδρου πλήρους ἀπασχολήσεως γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, εἶναι ἱστορικῆς σημασίας καὶ θεωρεῖται ὡς τὸ καθοριστικὸ βῆμα γιὰ τὴν πολιτική της ἑνοποίηση• ἡ ἐπιλογὴ ὡς προέδρου, πρωθυπουργοῦ ἢ ὑπουργοῦ κάποιου ἑταίρου, μὲ ἄσκηση ταυτοχρόνως τῶν ὑποχρεώσεών του στὴν χώρα του, δὲν ἀνταποκρίνεται πλέον στὶς ἀνάγκες τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Ὁ πρόεδρος ὀφείλει ἔχειν τὶς ἁρμοδιότητες, συγκαλεῖν τὰ ὄργανα τῆς Εὐρωζώνης, ἐκπροσωπεῖν αὐτὴν διεθνῶς, παρεμβαίνειν ταχύτατα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση προβλημάτων καὶ ἔχειν ἄμεση γνώση τῆς οἰκονομικῆς πορείας τῶν μελῶν• ὁ καιρὸς εἶναι κατάλληλος, διότι ἐφαρμόζεται ἡ αὐστηρὰ δημισιονομικὴ πειθαρχία καὶ καθιερώνεται ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, τὰ δύο μέτρα γιὰ τὴν ἄμυνα στὸν ἀδυσώπητο οἰκονομικὸ πόλεμο εὐρὼ καὶ δολλαρίου. Στὴν πράξη, μὲ τὴν ἐκλογὴ προέδρου πλήρους ἀπασχολήσεως, ἡ Εὐρωζώνη ἐνηλικιώνεται κι ἀποκτᾶ τὴν δική της φωνὴ στὴν διεθνῆ κοινότητα. Τὰ ὑπόλοιπα ἔρχονται μόνα τους.

Συρία, φυγὴ στὸν πόλεμο

Οἱ προσπάθειες γιὰ διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὸ Συριακό, ἀπέτυχε καὶ τὰ ὅπλα ἔχουν πάλι τὸν λόγο• στὴν συνοριακὴ μὲ τὸν Λίβανο πόλη Κουασάιρ οἱ ἀντάρτες ἔχουν περιορισθεῖ σὲ κάποιες συνοικίες τοῦ Κέντρου, ἐνῶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο τῆς ἀνθρωπιστικῆς καταστροφῆς. Στὰ περίχωρα τῆς Δαμασκοῦ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν, ἐνῶ κατήγγειλαν ὅτι στὴν Ἀλὲπ ἔχουν βρεῖ πυραύλους ἐκτοξεύσεως τοῦ τοξικοῦ ἀερίου Σαρίν• ἡ ἰσορροπία κλείνει πλέον ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος, καθὼς οἱ ἀντάρτες ἀποδεικνύεται ὅτι ἐλέγχονται ἀπ’ τὶς φανατικὲς ὀργανώσεις τῶν Σουνιτῶν, μὲ στρατιωτικὴ βοήθεια ἀπ’ τοὺς ὁμοδόξους τους στὸν Λίβανο, ἐνῶ μὲ τὴν Δαμασκὸ πολεμοῦν Σιίτες τῆς Χεζμπολλάχ. Ἤδη πολλοὶ στὴ Δύση ἀλλάζουν στάση καὶ διαφοροποιοῦνται ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες, ἐνῶ καὶ στὴν Τουρκία πληθαίνουν οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας γιὰ τὴν βοήθεια πρὸς τοὺς ἀντάρτες• οἱ Κεμαλιστές, οἱ Ἀλεβίδες καὶ οἱ φιλελεύθεροι τηροῦν πολὺ ἀρνητικὴ στάση.

Τουρκία ἐκρηκτικὸ μίγμα

Τὸ μίγμα τῆς πολιτικῆς καταστάσεως στὴν Τουρκία εἶναι πλέον ἐκρηκτικό, μετὰ τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὶς μεγάλες πόλεις ἐπὶ τρεῖς μέρες καὶ τὶς συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις τῆς κυβερνήσεως• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βρίσκεται, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕνδεκα χρόνια ἐξουσίας, σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση καὶ δὲν ἐπιδεικνύει δυναμισμὸ καὶ ἀποφασιστικότητα. Οἱ τραυματίες πλησιάζουν τοὺς τετρακόσιους καὶ οἱ συλλήψεις τοὺς χίλιους, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν πλατεῖα Ταξὶμ καὶ οἱ διαδηλωτὲς τὴν κατέλαβαν ἀμέσως μετά• ἡ ψήφιση ἀπ’ τὴν Ἐθνοσυνέλευση νόμου, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀλκοὸλ καὶ τοῦ φιλιοῦ δημοσίως, ἦταν ἡ ἀφορμή. Οἱ διαδηλωτὲς συγκεντρώνουν τοὺς φιλελεύθερους ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους –ποὺ ἔδωσαν τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη στὴ χώρα- καὶ τοὺς Κεμαλιστές, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀπομένει μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ τὰ θρησκόληπτα στρώματα• ὁ πρωθυπουργὸς βλέπει τὴν ὑποχώρηση τῆς δημοτικότητός του κι ἀπευθύνεται στὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο. Δύσκολο τὸ πείραμα.

Προεκτάσεις ἐπανεκκινήσεως οἰκονομίας

Οἱ προεκτάσεις τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας εἶναι πλέον αἰσθητὲς στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας ζωή• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ἔφερε τὴν ἐλπίδα ὅτι κάτι γίνεται κι ὅτι ἐμφανίσθηκαν τὰ πρῶτα σημάδια τῆς ἀνακάμψεως, ἐνῶ ἄρχισαν τὶς διερευνητικὲς ἐπαφές τους, ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, μετὰ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων. Στὴν πολιτικὴ ζωὴ οἱ προεκτάσεις εἶναι ἀμφίδρομες, ἐνῶ στὴν οἰκονομικὴ μιᾶς κατευθύνσεως, πρὸς τὴν ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων ὅλων• δὲν ρωτοῦν πλέον τὸ γιατί, οὔτε ἀκοῦν τὴν καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς, διότι ἔχουν μάθει τὴν ἀπάντηση, γυρίζουν τὸ κουμπί. Ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν ἀγορὰ εἶναι ἐντελῶς διαφορετική, ἀπὸ ἐκείνη, ὅχι μόνο πρὸ ἑνὸς ἔτους, ἀλλὰ καὶ ἑνὸς τριμήνου• οἱ Ἕλληνες ἄρχισαν νὰ τρέχουν πρὸς κάθε κατεύθυνση κι ἐγκατέλειψαν τὴν παθητικὴ στάση τῆς ἀμεριμνησίας καὶ τῆς καταθλίψεως τῆς τριετίας. Ὁ πρῶτος παράγων γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ τρέξιμο ὅλων, οἱ ἀναζητήσεις γιὰ τὸ τί μποροῦν νὰ κάνουν, γύρω ἀπ’ τὶς δουλειές τους ἢ γύρω ἀπὸ ἄλλες δουλειές• ἔτσι γίνεται πάντα στὴν ἱστορία, μετὰ ἀπὸ μεγάλη καταστροφή, κι ἐμεῖς ὑποστήκαμε τὴν χειρότερη ἐξαθλίωση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο στὴν ἱστορία μας, προγραμματισμένη καὶ μὲ τὸν πιὸ συστηματικὸ τρόπο.
Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας φάνηκαν πλέον καὶ τράβηξαν μπροστά, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀκίνητα στοὺς ξένους γιὰ τὴν ἀπόκτηση βίζας, μὲ ἄμεσες τὶς πολλαπλασιαστικές τους ἐπιπτώσεις• οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν τουριστικῶν περιοχῶν ἔχουν ἐξαντλήσει τὰ ἀποθέματά τους καὶ προχωροῦν σὲ παραγγελίες, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀναπλήρωσή τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν περίοδο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν πολλαπλασιασμὸ τῆς κινήσεως στὴν ἀγορὰ τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν μεγάλων πόλεων ἀλλὰ καὶ τὴν μετάδοσή της καὶ στοὺς ἄλλου κλάδους τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπὸ Κινέζους, Ρώσους, Ἄραβες καὶ ἄλλους, ἀναδύθηκε χωρὶς νὰ τὸ περιμένει κανείς, κι ἴσως ἀποτελέσει τὸ ἀπρόσμενο ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη• ἡ ζήτηση εἶναι πολὺ μεγάλη κι ἤδη ἐπεκτείνεται σὲ ὅλες τὶς τουριστικὲς περιοχές, ἐνῶ καὶ οἱ κτημασίτες τρέχουν ἀλαφιασμένοι στὴν ἀναζήτηση πελατῶν καὶ στὴν προσφορὰ τῶν κτημάτων τους. Ὑπολογίζεται ὅτι θὰ πωληθοῦν, μὲ τὶς μετριώτερες ἐκτιμήσεις, εἴκοσι μὲ τριάντα χιλιάδες ἀκίνητα ἄνω τῶν 250000 εὐρώ• αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέφτουν στὴν ἀγορὰ τῆς οἰκοδομῆς πέντε μὲ ἑπτὰ δις εὐρὼ τουλάχιστον, διότι ὅποιος ἀγοράσει ἀκίνητο θὰ διαθέσει καὶ κάποια ἄλλα χρήματα γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του. Καὶ μόνο τὰ χρήματα αὐτὰ εἶναι ὑπεραρκετὰ γιὰ τὴν ἐκτίναξη τῆς οἰκονομίας μας, διότι οἱ πολλαπλασιαστικές τους ἐπιπτώσεις μετροῦν πολὺ περισσότερο, καθὼς ἡ οἰκοδομὴ κινεῖ δεκάδες ἄλλα ἐπαγγέλματα.
Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι ὁ δεύτερος κλάδος μὲ ἄμεσες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις, διότι ἡ λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεών του γίνεται πλέον σχεδὸν αὐθημερόν, μὲ ἕνα μήνυμα στὴν ἁρμόδια διεύθυνση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν• σὰν τὴν φθινοπωρινὴ βροχὴ στοὺς καταδιψασμένους ἀγροὺς πέφτουν οἱ ψηφιακὲς ἑταιρεῖες τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν ἀπονεκρωμένη οἰκονομία μας. Τὰ παιδιὰ πληρώνονται μὲ φανταστικοὺς μισθούς, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀγορὰ στὶς μέρες μας, κι ἡ ἀπόδοσή τους εἶναι πολλαπλάσια, ἀναλογικὰ μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῶν πελατῶν τους• τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διάχυση τῶν ἐσόδων τους στὴν μαστιζομένη ἀπ’ τὴν κρίση οἰκογένειά τους καὶ στὴν τοπικὴ ἀγορά, μὲ κλιμάκωση τῶν ἐπιπτώσεων στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ἡ ἀπόδοση τῶν παιδιῶν μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἀναγνωρίζεται πλέον ἀπὸ ὅλους, ἔστω κι ἂν δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ὀφείλεται στὴν πολύπλευρη ἱκανότητα δημιουργικῆς συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης• γιὰ τοὺς τρίτους, τοὺς Κινέζους, Ρώσους καὶ Ἰσραηλινούς, ἀκόμη καὶ τῆς διαστημικῆς τεχνολογίας ἢ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, ὡς παράδειγμα μόνο, μετράει πιὰ τὸ ἀποτέλεσμα• ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει κι ἔτσι γίνεται πάντα. Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία μετράει ἡ δυναμικὴ τοῦ κλάδου καὶ οἱ πολλαπλασιαστικές του ἐπιπτώσεις• τὰ ὑπόλοιπα ἀφοροῦν λίγους, ὅσους ἀναδιφοῦν στὴν πλούσια ἑλληνικὴ γραμματεία, ὅπως βρίσκουν ἐλάχιστά τινα στὶς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς» οἱ περίεργοι…
Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι λίαν σημαντικὸς στὴν καθημερινή μας ζωὴ καὶ στὴν πολιτικὴ δυναμική• ὁ καθένας βλέπει, τὸν ξεκομμένο κι ἀπόμακρο κάποτε, ὅπως πίστευε γιό του στοὺς ὑπολογιστές, ποὺ τὸν κοίταζε καὶ κουνοῦσε τὸ κεφάλι του γιὰ τὸ πεῖσμα του, ὄχι μόνο νὰ συνεισφέρει πολλὰ στὸ ἰσχνὸ εἰσόδημά του, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἀκολουθοῦν καὶ τὰ ἄλλα παιδιά του ἀπὸ κοντά. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ κι ὁ ἴδιος στὰ γεράματά του τὸν παρακαλάει νὰ τοῦ διαβάσει στὸ διαδίκυο τὰ νέα, γιατὶ σιχάθηκε τὰ ψέμματα καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς τηλεόρασης• στὶς συνοικίες καὶ στὰ χωριὰ διερύνεται τὸ φαινόμενο αὐτὸ στόμα στόμα. Αὐτομάτως ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζει τὸ λάθος του διότι παρασύρθηκε ἀπ’ τὴν «μαύρη» προπαγάνδα, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν ὅλοι σχεδόν, τῆς τετραετίας κι αἰσθάνεται τὸ βάρος καὶ τῆς προσωπικῆς του εὐθύνης• ταυτοχρόνως βλέπει τὴν ἄνοδο τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος καὶ τὸν ἀντίκτυπό του στὴν τοπική του ἀγορά, ὅσο ἀπομακρυσμένη κι ἂν εἶναι. Τὸ δεύτερο βῆμα εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν στὶς πολιτικές του πεποιθήσεις: «Γιατὶ δὲν τὰ βλέπουν αὐτὰ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα;» ρωτάει στὸ καφενεῖο καὶ στὴ γειτονιά• μέσα του δύσκολα συμβιβάζονται τὰ ἰδεολογικὰ προγράμματα τῶν ἀριστερῶν καὶ ἄλλων κομμάτων μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις, ἀλλὰ καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς. Ἀποξενώνεται ἔτσι ἀπ’ ὅλα αὐτά.
Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πιστώνεται μόνο στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ σὲ κανέναν ἄλλον• ἀπὸ τριετίας εἶχε ὑποστηρίξει τὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα τὸν καταπολεμοῦσαν κι ἐξυμνοῦσαν μαζὶ μὲ τὴν τηλεόραση τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ, καὶ καθύβριζαν τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Τώρα διαπιστώνουν τὸ πόσο δίκαιο εἶχε, διότι εἶναι δεδομένη ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθότης τῶν θέσεων τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης• ἡ δακρύβρεκτος μετάνοια τῶν ἀτλαντικῶν καταστροφολόγων δὲν ἐνδιαφέρει καθόλου σχεδὸν τοὺς Ἕλληνες, διότι εἶναι ὀφθαλμοφανὴς ἡ ἀπάτη τους. Ἐπειδὴ ἀπέτυχαν στὴν πλήρη χρεωκοπία μας καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, «γλύφουν τώρα, ὅπου ἔφτυναν», κι αὐτὰ μᾶς προκαλοῦν τουλάχιστον ἀλλεργία. Ἡ ἀπαξίωση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχει διττὴ σημασία: πρῶτον, διότι ἀποδεικνύει τὴν ἀδυναμία τους καταγραφῆς τῶν οἰκονομικῶν μας ἐξελίξεων καὶ δεύτερον, διότι ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι τόσο λίγο καταλαβαίνουν, ἀλλὰ ὅτι αὐτὸ ὀφείλεται σὲ ἄλλους λόγους, ὅπως εἶναι οἱ πολιτικές τους ἐξαρτήσεις. Ἔχουν χωνέψει ὅλοι, ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση κινεῖται ἀπ’ τὰ βρώμικα ἀτλαντικὰ κέντρα, μὲ προεκτάσεις τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς, γιὰ ἕναν κι ἁπλούστατο λόγο, διότι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Γνωρίζουν πλέον ὅτι εἶναι ἑτεροκίνητοι, χωρὶς δική τους γνώμη. Ὁπότε τοὺς ἀφήνουν στὴν τύχη τους…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.