Παραίτηση τουρκοκυπριακῆς κυβερνήσεως

Ἡ παραίτηση τῆς τουρκοκυπριακῆς κυβερνήσεως ἦρθε, ἀμέσως μετὰ τὴν καταψήφισή της ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν κατεχομένων• ὁ Τουρκοκύπριος πρόεδρος δὲν ἔχει περιθώρια σχηματισμοῦ ἄλλης κυβερνήσεως καὶ προκηρύσσει ἐκλογὲς στὶς 28 Ἰουλίου. Οἱ ἐξελίξεις ὀφείλονται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία καὶ στὴν ἀδυναμία ἀμέσου παρεμβάσεως τῆς Ἄγκυρας γιὰ συμμόρφωση… διότι ἀπὸ καιρὸ προετοιμαζόταν ἡ «ἀνταρσία» τῶν βουλευτῶν• οἱ Τουρκοκύπριοι βλέπουν τὴν ζωὴ στὴν ἐλεύθερη ζώνη τῆς μεγαλονήσου καὶ τρέχουν τὰ σάλια τους, ἀκόμη καὶ τώρα στὴν περίοδο τῆς κρίσεως. Ἐὰν ἐπιτύχει ἡ κίνησή τους, τότε διευκολύνεται κάπως ὁ δρόμος γιὰ τὸν εἰρηνευτικὸ διάλογο καὶ τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν προβλημάτων• πρῶτο μέτρο θεωρεῖται ἀπ’ τὴν Λευκωσία, ἡ παραχώρηση τῆς Ἀμμοχώστου, ὁπότε διευκολύνονται οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Εὐρώπη.

Πρωθυπουργὸς στὴν Φιλανδία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Φιλανδία εἶναι ἡ πρώτη σὲ χώρα μεσαίου μεγέθους καὶ μὲ δυναμικὴ οἰκονομία, μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο στὴν ἐξουσία• πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀπουσίας ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ μιλήσει σήμερα σὲ συνέδριο γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ καὶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν οἰκοδεσπότη Γιοῦρι Κατάινεν• τὰ διμερῆ, καθὼς ἡ Φιλανδία εἶχε ζητήσει ἐγγυήσεις γιὰ τὴν συμβολή της στὶς δόσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ εἶναι τὰ κύρια θέματα, μὲ τὶς δύο χῶρες σὲ ἀνάλογη κατηγορία στὴν Εὐρωζώνη, ὅταν εἴχαμε στενώτατη συνεργασία ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Στὰ διμερῆ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, καθὼς ἡ ΝΟΚΙΑ ἔχει ὑπογράψει συμφωνία γιὰ ἵδρυση κέντρου ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα• ἡ πρωτοπόρος παλαιότερα στὴν κινητὴ τηλεφωνία παγκοσμίως ὁμολογεῖ πλέον ὅτι μόνο στὴν Ἑλλάδα βρίσκει τὸ ἐρευνητικὸ προσωπικὸ γιὰ τὸν ἀνταγωνισμό της στὴ διεθνῆ ἀγορά.

Οἰκονομία, πλέον ἐγκώμια

Τὰ ἐγκώμια γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας πολλαπλασιάζονται, ἀπ’ τὸν Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε μέχρι τὸν Ὄλι Ρέν, ἀλλὰ μόνο ἡ ἀτλαντοκίνητη διαπλοκή μας καὶ οἱ ἀμερικανόδουλοι πολιτικοὶ συνεχίζουν τὴν καταστροφολογία. Οἱ προσφορὲς γιὰ ἐπενδύσεις καὶ συμμετοχὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις αὐξάνονται καθημερινά, ἐνῶ καὶ οἱ ρωσικοὶ σιδηρόδρομοι ζητοῦν τὴν συμμετοχή τους στὶς ἰδιωτικοιήσεις τοῦ ΟΣΕ καὶ τοῦ ΟΛΘ• στὴν ἀγορὰ ἡ ἀλλαγὴ εἶναι ἐμφανέστατη, μὲ ἀρχὴ ἀπ’ τὶς τουριστικὲς περιοχὲς καὶ μὲ προέκταση τὰ ἀπόνερά τους στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς μεγάλες πόλεις, γιὰ ἀναπλήρωση τῶν προμηθειῶν. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία εὐνοεῖ τὸ τουριστικὸ ρεῦμα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, καθὼς συμπίπτει μὲ τὴν προβολὴ τῶν φυσικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἀξιοθεάτων ἀπὸ ὅλους• ἡ σύγκριση γίνεται μὲ τὴν πρὸ ἔτους κατάσταση, ὅταν ὁ τουρισμὸς εἶχε μειωθεῖ κατὰ 40% τὸ πρῶτο ἑξάμηνο καὶ περιορίσθηκε σὲ 5% μόνο γιὰ ὁλόκληρο τὸν χρόνο, δηλαδὴ διπλασιάσθηκε.

Σαμαρᾶς σὲ ναυτικὴ ἄσκηση

Τὴν διεξαγωγὴ μεγάλης ἀεροαυτικῆς ἀσκήσεως παρακολούθησε ὁ πρωθυπουργός, μαζὶ μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἀπ’ τὸ Στρατηγεῖο Διοικήσεως Ἀνατολικῆς Μεσογείου• ἡ ἄσκηση περιλάμβανε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ στόλου στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν κάλυψή του ἀπὸ μαχητικὰ ἀεροσκάφη. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀσκήσεως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ὅτι, «ἡ ἀεροναυτικὴ ἄσκηση ἔγινε, παρὰ τὶς δύσκολες οἰκονομικὲς συνθῆκες τῆς χώρας, γιὰ νὰ δείξουμε τὴν ἑτοιμότητα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας»• ἡ κυβέρνηση παρακολουθεῖ στενὰ τὴν ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία καὶ ἀποστέλλει μήνυμα πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι ἔχουμε ἕτοιμες τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι πάντοτε ἡ Ἄγκυρα, ὅταν ἀντιμετωπίζει ἐσωτερικὲς δυσκολίες, ἐπιδίδεται σὲ ἐθνικιστικὲς ἐπιδείξεις γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης.

Τουρκία, συνέπειες κρίσεως

Τὶς συνέπειες τῆς ἐσωτερικῆς ἀναταραχῆς πληρώνει ἡ Τουρκία στὸ ἐξωτερικό• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἄρχισε τὴν περιοδεία του στὶς χῶρες τοῦ Μάγκρεμπ, μὲ πρῶτο σταθμὸ τὸ Μαρόκο, ὅπου εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, γιὰ τὰ διεθνῆ καὶ διμερῆ θέματα. Ἀλλὰ ὁ βασιλεὺς τοῦ Μαρόκου Μωχάμεντ δὲν τὸν δέχθηκε, μὲ τὴν δικαιολογία τοῦ βεβαρυμένου προγράμματός του, ἂν καὶ εἶχε προγραμματισθεῖ ἡ συνάντησή τους• στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ἔκανε ἐντύπωση τὸ γεγονός, διότι ὁ βασιλεὺς εἶναι πολὺ τυπικὸς στὶς σχέσεις του μὲ τὴν κυβέρνησή του. Τὰ σχόλια ἦταν ἀρνητικά, ὅτι κάτι ὑποκρύπτει ἡ κίνηση αὐτή, ὅταν εἶναι δεδομένες οἱ στενὲς σχέσεις τῆς χώρας μὲ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρώπη.

Περὶ τὸν Ῥοδανὸν ἀγαπηθείς

Οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων στὶς ἀποικίες τους μὲ τὰ γειτονικὰ βαρβαρικὰ φύλα ἦταν φιλικὲς τὶς περισσότερες φορές, χωρὶς ἰδιαίτερες δυσκολίες• τὸ ἐμπόριο μεταξύ τους διεξαγόταν μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν προϊόντων καὶ χωρὶς ἔμφαση στὴν ἐκμετάλλευσή τους. Μερικοὶ ἦταν ἀγαπητοὶ στοὺς βαρβάρους, «ὡς καὶ Μασσαλίας Πρῶτις ὑπὸ Κελτῶν τῶν περὶ τὸν Ῥοδανὸν ἀγαπηθείς»• ὅπως ὁ Πρῶτις ἀπ’ τὴν Μασσαλία ὁ ὁποῖος ἦταν ἀγαπητὸς στοὺς Κέλτες τοῦ ποταμοῦ Ῥοδανοῦ. «Καὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορίᾳ χρήσασθαι καὶ Ἱπποκράτην τὸν μαθηματικόν»• καὶ ὁ Θαλῆς λένε ὅτι χρησιμοποίησε τὸ ἐμπόριο γιὰ τὰ ταξείδια του καὶ ὁ μαθηματικὸς Ἱπποκράτης, ἄγνωστος ἀπὸ ἄλλη πηγή. «Καὶ Πλάτωνι τῆς ἀποδημίας ἐφόδιον ἐλαίου τινός ἐν Αἰγύπτῳ διάθεσιν γενέσθαι»• καὶ ὁ Πλάτων γιὰ τὴν ἀποδημία του στὴν Αἴγυπτο ἐξοικονόμησε τὰ ἔξοδά του μὲ τὴν πώληση ἐλαίου. Μὲ τὸ ἐμπόριο ἔγινε ἡ πρώτη πολιτιστικὴ ἀνταλλαγὴ στοὺς χρόνους ἐκείνους.

Φωτοβολταϊκὰ καὶ κρασιὰ

Ἡ ἐπιβολὴ φορολογίας, 11,8% στὰ φωτοβολταϊκὰ συστήματα τῆς Κίνας ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, μᾶλλον γίνεται γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου, γιὰ ἔρευνα στὶς ἐξαγωγὲς εὐρωπαϊκῶν κρασιῶν• τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν συνάντησή της μὲ τὸν Κινέζο πρωθυπουργὸ στὸ Βερολίνο, εἶχε ταχθεῖ ἐναντίον τοῦ μέτρου, ἐνῶ τὴν ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες δεκαοκτὼ ἑταῖροι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀκολούθησε τὴν μέση ὁδό, ἐπέβαλε χαμηλοὺς δασμοὺς καὶ ἔδωσε διμήνη προθεσμία γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως κι ἂν αὐτὴ περάσει ἄγονος, τότε θὰ αὐξηθοῦν σὲ 48% περίπου• πάντως οἱ συνομιλίες γιὰ τὴν ἐξεύρεση συμβιβαστικῆς λύσεως ἔχουν ἀρχίσει καὶ ὁδηγοῦνται σὲ καλὸ δρόμο, ὁπότε ὁ συμβιβασμὸς θεωρεῖται ἀναγκαῖος λόγῳ τῶν μεγάλων ἐξαγωγῶν κρασιῶν. Ἡ βιομηχανία φωτοβολταϊκῶν συστημάτων τῆς Κίνας παρουσίασε ἁλματώδη ἀνάπτυξη τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἤδη οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπέβαλαν ὑψηλοὺς δασμούς, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι διαφοροποιοῦνται.

Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὸ Τόκυο στὰ 3.83%, νέα κατάρρευση• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ὑποχώρηση στὰ 1,2970 δολλάρια καὶ μεγαλύτερη, στὰ 129,9525 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1396,50 καὶ τὸ πετρέλαιο αὐξήθηκε στὰ 103,56. Ὁ κίνδυνος ἐμπορικοῦ πολέμου μεταξὺ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Κίνας, μὲ ἀφορμὴ τὴν φορολόγηση τῶν κινεζικῶν φωτοβολταϊκῶν καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου, μὲ ἔρευνα γιὰ τὶς εἰσαγωγὲς κρασιῶν, προκαλεῖ τάσεις συντηρήσεως στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ συμβιβασμὸ οἱ ὑποθέσεις. Ἐὰν δὲν βρεθεῖ λύση στὴν σινοευρωπαϊκὴ διένεξη, τότε θεωρεῖται πολὺ πιθανὴ ἡ ἔκρηξη ἐμπορικοῦ πολέμου καὶ μὲ τὴν Ἀμερική, διότι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον παραπονεῖται γιὰ τὰ φωτοβολταϊκὰ καὶ ἀπειλεῖ κι αὐτὴ μὲ δασμολογικὰ μέτρα• ἡ ἀδυναμία ἀνακάμψεως τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ δεύτερος λόγος ἐπιφυλάξεως τῶν ἀγορῶν, μὲ τρίτον τὶς κατακλυσμιαῖες πλημμύρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη.

Τουρκία, πρὸς ἀναμέτρηση

Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν προετοιμάζεται γιὰ ἀναμέτρηση, μὲ τοὺς πιστοὺς γιὰ προσευχὴ καὶ τὴν Ἀστυνομία πανέτοιμους, ὅταν οἱ κεντρικὲς πλατεῖες εἶναι γεμάτες ἀπὸ διαδηλωτὲς καὶ ἐμφανῆ τὸν κίνδυνο αἱματοχυσίας, ἐνῶ οἱ νεκροὶ εἶναι τρεῖς• ἡ κυβέρνηση αἰσθάνεται ὅτι δὲν ἐλέγχεται ἡ κατάσταση, καθὼς οἱ διαδηλώσεις ἔγιναν τρόπος ζωῆς τουλάχιστον καὶ ἐκτονώσεως τῶν νέων ἀπ’ τὴν πληκτικὴ καθημερινότητά τους. Ἔμαθαν οἱ Τοῦρκοι τὸ τί σημαίνει κάθοδος στοὺς δρόμους καὶ διαπληκτισμοὶ μὲ τὴν Ἀστυνομία, διότι σοβαρὲς συγκρούσεις δὲν ἔχουν σημειωθεῖ ἀκόμη εὐτυχῶς• ἡ διεθνὴς κοινότης ἀποδοκιμάζει τὴν ἀστυνομικὴ βία, ἀλλὰ οἱ νεαροὶ ἀπ’ τὶς δεκάδες τῶν πόλεων δὲν ἐμφανίζονται διατεθειμένοι ἐπιστρέψαι στὰ σπίτια τους, διότι τέτοια πλούσια ἐμπειρία δὲν τὴν βρίσκουν πουθενὰ ἀλλοῦ. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ εἶναι δυσβάστακτες πλέον, καθὼς ἡ ἄφιξη τουριστῶν μειώθηκε κατὰ 30-40%, ξένων ἐπιχειρηματιῶν ἐπίσης, ὅπως καὶ ἡ κίνηση στὴν ἀγορά.

Ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου

Τὸν κίνδυνο τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, ἂν δὲν ληφθοῦν μέτρα μειώσεως τῶν ἐκπομπῶν ρύπων, ἐπισημαίνει ἔκθεση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κέντρων Περιβάλλοντος• οἱ τελευταῖες μετρήσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς διεθνοῦς διασκέψεως γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ἀμερικανῶν κυρίως, δείχνουν ὅτι ἡ αὔξηση τῆς μέσης θερμοκρασίας τὸ 2100 θὰ εἶναι 4 βαθμῶν Κελσίου, μὲ τρομακτικὲς συνέπειες γιὰ τὸ κλίμα. Οἱ προηγούμενες μετρήσεις προέβλεπαν αὔξηση τῆς θερμοκρασίας κατὰ ἑνάμισυ μὲ δύο βαθμούς, ὁπότε ὁ διπλασιασμός της σημαίνει ταχύτατη τήξη τῶν πάγων τῶν πόλων καὶ τῶν παγετώνων τῶν Ἰμαλαΐων• οἱ εἰκόνες τῶν ταινιῶν ἐπιστημονικῆς φαντασίας μᾶλλον γίνονται πραγματικότης. Ἀλλὰ οἱ μεγάλοι τοῦ κόσμου κωφεύουν• πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀνεμοστρόβιλοι στὶς μεσοδυτικὲς ἀμερικανικὲς πολιτεῖες εἶναι σαφῆ προμηνύματα.

Συρία, παρεμβολὴ τοξικῶν

Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴ Συρία ὁδηγεῖται στὴν ἐπκράτηση τῶν καθεστωτικῶν, μετὰ τὴν κατάληψη ὁλοκλήρου τῆς στρατηγικῆς σημασίας πόλεως Κουσάιρ, ἐνῶ διεθνῶς οἱ διαφωνίες ὀξύνονται• ἡ Γαλλία ἰσχυρίζεται, ὅτι ἔχει ἀποδείξεις γιὰ τὴν χρήση τοῦ τοξικοῦ ἀερίου σαρὶν ἀπ’ τοὺς κυβερνητικούς, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι προβάλλουν τὶς διαβεβαιώσεις τῆς Δαμασκοῦ, ὅτι ἔχει στὰ χέρια της σωλῆνες ἐκτοξεύσεως τοῦ ἀερίου ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες. Μᾶλλον ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴ μέση, μὲ χρήση τοῦ σαρὶν ἀπὸ ἀμφοτέρους• ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία προκάλεσε πολλὰ προβλήματα στοὺς ἀντάρτες, καθὼς ἐξαρτοῦσαν τὸν ἀνεφοδιασμό τους ἀπ’ τὰ ἐκτενῆ σύνορα. Πάντως σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ξανάρχισαν οἱ διαβουλεύσεις Μόσχας καὶ Οὐάσιγκτον γιὰ σύγκληση εἰρηνευτικῆς διασκέψεως• θεωρεῖται διέξοδος, ἀλλὰ δυσκολεύει ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἀνταρτῶν, λόγω ἐντόνων διαφωνιῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.