ΣΥΡΙΖΑ, μετατροπὴ σὲ κόμμα ἢ ἐξελίξεις

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποφάσισε, μὲ πλειοψηφία, τὴν διάλυση τῶν συνιστωσῶν καὶ τὴν μετατροπή του σὲ ἑνιαῖο κόμμα, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ συζήτηση• οἱ συνιστῶσες, καὶ περισσότερο ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα, διατηρεῖ τὶς θέσεις της καὶ δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ μεταθέτει τὴν ἀναμέτρηση μὲ τὸν πρόεδρο στὸ συνέδριο ποὺ ἀρχίζει τὴν Πέμπτη. Οἱ ἐξελίξεις στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἔχουν βαρύνουσα σημασία, διότι παραμένει σὲ δημοσκοπικὸ τέλμα, ἀκόμη κι ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἐνῶ οἱ συνιστῶσες ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση ἡ στεῖρα ἀντιπολίτευση στὸν κόσμο, ὅταν βλέπει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, καὶ θεωρεῖ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἐκφραστὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ ἐξ αἰτίας τῶν προσωπικῶν ἐπαφῶν τοῦ προέδρου του. Ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ πορεία τοῦ συνεδρίου…

Σκληρὴ πολιτικὴ σύγκρουση

Σὲ σκληρὴ πολιτικὴ σύγκρουση μετατρέπεται τὸ λάθος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς ὑπογραμμίζει τὴν ἀπόφαση συνεχίσεως τῆς πολιτικῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιμένει στὴν καταστροφολογία του. Στὸ προσυνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπανέλαβε τὴν πεποίθησή του γιὰ δεδομένη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, τὴν ὁποία ἀναγνωρίζουν ἀκόμη καὶ οἱ ὑπονομευτὲςτῆς τριετίας, μὲ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ• ἡ παρουσία τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ, ποὺ ἔγινε δεκτὸς μὲ θερμότατες ἐπευφημίες, προσέφερε τὴν εἰκόνα τῆς συνοχῆς καὶ τῆς ὁμοφωνίας στὴν κυβερνητικὴ παράταξη. Ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε καὶ ἀντιπροσωπεία τῶν ἐργαζομένων στὰ χρυσωρυχεῖα τῆς Χαλκιδικῆς, τοὺς ὁποίους διαβεβαίωσε ὅτι ἡ ἐπένδυση θὰ προχωρήσει κανονικά• στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως αἴρονται οἱ διαφωνίες, μὲ νέα συνάντηση τὴν Τετάρτη τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι δύο ἐγγυήθηκαν τὴν κυβερνητικὴ ἑνότητα.

Συναντήσεις τῆς τρόϊκας

Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀρχίζει τὶς συναντήσεις του μὲ τὴν τρόϊκα, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ τριμήνου, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες, μετὰ τὴν ὁμολογία τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν δημοσία πλέον σύγκρουσή του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους• ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἔχει ἐπισημάνει ἤδη, ὅτι ἀποτελεῖ διαπραγματευτικὸ ὅπλο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ ὁμολογία. Στὶς διαβουλεύσεις θὰ κριθοῦν τὰ ἐπίμαχα θέματα, ὅπως ἡ μείωση τοῦ ΦΠΑ καὶ τοῦ φόρου τῶν ἐπιχειρήσεων• ἡ τρόϊκα δὲν εἶναι πλέον ἡ παλαιά, ἑνωμένη, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀπαντήσει μὲ δριμύτητα στὶς αἰχμὲς τοῦ Ταμείου ἐναντίον τους, ἐνῶ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ δὲν διαθέτει οὔτε τὰ ἐφόδια ποὺ προαναγγέλλει, ἐμπειρία καὶ κατάλληλη οἰκονομικὴ πολιτική, ὅπως τὸ ἀπέδειξε στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ πρόσθετο ἐπιχείρημα στὴν κυβέρνηση, καθὼς ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ οἱ διασυνδέσεις κυκλωμάτων τοῦ Ταμείου μὲ τοὺς κερδοσκόπους.

Ἔλλειψη πολιτικῆς σκέψεως

Ἡ ὁμόφωνη σχεδὸν θέση τῆς ἀντιπολιτεύσεως, γιὰ καταγγελία τοῦ Μνημονίου μετὰ τὴν ὁμολογία τοῦ λάθους του ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, δείχνει τουλάχιστον παντελῆ ἔλλειψη πολιτικῆς σκέψεως• ὡς σύνθημα εἶχε ἀπήχηση, ὅσο ἐπιδεινωνόταν ἡ κρίση καὶ δὲν διαφαινόταν προοπτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν ὕφεση. Ὅταν ὅμως εἶναι γεγονὸς ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι οἱ Ἕλληνες ἄρχισαν πάλι νὰ τρέχουν, τότε τὸ σύνθημα αὐτὸ δείχνει δύο πράγματα γιὰ τοὺς πολιτικούς αὐτούς: πρῶτον, ὅτι δὲν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ἢ ὅτι δὲν ἔχουν καθόλου πολιτικὴ σκέψη• δεύτερον, ὅτι εἶναι δέσμιοι τῶν κυκλωμάτων τῆς καταστροφολογίας καὶ ὅτι ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τους, ὡς τυφλὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, τὴν συνεχίζουν.

ΝΟΚΙΑ, ψηφιακή τεχνολογία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Φιλανδία ἦταν ἄκρως ἐπιτυχής, διότι ἔγινε προβολὴ τῆς πραγματικῆς καταστάσεως τῆς χώρας μας, μὲ τὴν παρουσία καὶ ἄλλων ὁμολόγων του, ὅπως ἐκείνου τῆς Ἰρλανδίας• ὁ Γιοῦρι Κατάινεν δέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ σύντομα τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προώθηση τῶν φιλανδικῶν ἐπενδύσεων. Γιὰ πολλοὺς κλάδους ἐνδιαφέρονται οἱ Φιλανδοὶ ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ ἕνας εἶναι ἡ πολύφερνη νύμφη στὴν Ἑλλάδα• ἡ ψηιφιακὴ τεχνολογία, περισσότερο τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Ἡ ΝΟΚΙΑ ἔχει ἄμεση ἀνάγκη τοῦ πλέον προηγμένου λογισμικοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ σκληροῦ διεθνοῦς ἀνταγωνισμοῦ μὲ τὴν SAMSUNG κυρίως• γνωρίζει ὅτι μόνο στὴν Ἑλλάδα παράγεται τὸ λογισμικὸ αὐτό, ὅπως τὸ ἔχει ὁμολογήσει ἡ ἴδια.

Πολλοὶ γὰρ πλουτεῦσι κακοὶ

Ὁ Σόλων, παρ’ ὅλο ποὺ καταγόταν ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια, μὲ ρίζες στὸν βασιλέα Κόδρο, αἰσθανόταν πάντοτε ἀλληλέγγυος πρὸς τὸν ἁπλὸ κόσμο• τὸ ἐξέφρασε αὐτὸ στὸ πολιτικό του πρόγραμμα, ἀλλὰ καὶ στὰ ποιήματά του. «Ὅτι δ’ αὐτὸν ἐν τῇ τῶν πενήτων μερίδι μᾶλλον ἢ τῇ τῶν πλουσίων ἔττατε, δῆλόν ἐστιν ἐκ τούτου»• ὅτι ἔθετε δὲ τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν τάξη τῶν φτωχῶν παρὰ μὲ ἐκείνη τῶν πλουσίων, γίνεται φανερὸ ἀπ’ τοὺς ἀκόλουθους στίχους. «Πολλοὶ γὰρ πλουτεῦσι κακοί, ἀγαθοὶ δὲ πένονται/»• πολλοὶ λοιπὸν κακοὶ πλουτίζουν, ἐνῶ πολλοὶ καλοὶ εἶναι φτωχοί. «Ἀλλ’ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψόμεθα/»• ἀλλὰ ἐμεῖς αὐτὰ δὲν τὰ ἀνταλλάσσουμε. «Τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον• ἐπεὶ τὸ μὲν ἐμπεδον αἰεί/»• τὴν ἀρετὴ μὲ τὸν πλοῦτο• διότι αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν σταθερὴ βάση. «Χρήματα δ’ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει»• ἐνῶ χρήματα πότε ἔχει ὁ ἕνας καὶ πότε ὁ ἄλλος.

Πόλεμος εὐρὼ καὶ δολλαρίου

Ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο δὲν ἔγινε τυχαῖα, παρὰ ἀποτελεῖ κλιμάκωση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου• τὸ ΔΝΤ παρενέβη στὰ οἰκονομικά μας, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι διαθέτει τὴν ἐμπειρία γιὰ παρόμοια προβλήματα, δηλαδὴ γνωρίζει ποιὰ πολιτικὴ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ, καὶ ὅτι διαθέτει τοὺς κατάλληλους μηχανισμοὺς γιὰ τὴν παρακολούθησή της• ἡ Εὐρωζώνη, εὑρέθη πρὸ τετελεσμένων γεγονότων, διότι δὲν εἶχε θεσπισθεῖ ἡ αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, οὔτε εἶχε προετοιμασθεῖ ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ὅπως τὰ ἐπισήμανε προχθὲς ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Φυσικὰ πέραν αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ συνεννοήσεις τῆς τότε κυβερνήσεως μὲ τοὺς κερδοσκόπους, γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς»• ἡ ὁμολογία συνοδεύεται κι ἀπὸ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Εὐρώπης, μὲ θέσεις τὶς ὁποῖες πρὸ τριετίας ὑποστήριζαν οἱ Εὐρωπαῖοι. Αὐτὰ τοὺς ἐξοργίζουν περισσότερο καὶ δείχνουν τὸ βάθος τοῦ βρώμικου πολέμου.

Σινοαμερικανικὴ προσέγγιση

Οἱ σινοαμερικανικὲς συνομιλίες κορυφῆς στὴν Καλιφόρνια ἔφεραν σὲ προσέγγιση τοὺς δύο μεγάλους σὲ πολλὰ θέματα, ὅπως στὸ βορειοκορεατικὸ καὶ στὸ τρομοκρατικό, ἂν καὶ ἦταν ἀνεπίσημες, ἀλλὰ παρέμειναν αἰσθητὲς οἱ διαφορὲς στὰ ἄλλα, οἰκονομικὰ καὶ νομισματικά• οἱ Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα συζήτησαν σὲ καλὸ κλίμα, ἀλλὰ οἱ διαφορὲς εἶναι πολλές. Οἱ Κινέζοι πιέζουν γιὰ πλήρη ἀπελευθέρωση τοῦ ἐμπορίου καὶ γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, διότι φοβοῦνται τὴν ἐπιδείνωση τοῦ ἐμπορικοῦ τους ἐλλείμματος• στὸν κυβερνοχῶρο ἡ Οὐάσινγκτον ἀναγνωρίζει ὅτι γίνονται παρακολουθήσεις, μέσα ἀπ’ τὰ μεγάλα δίκτυα, ἐνῶ κατηγοροῦσε τὴν Κίνα γιὰ κυβερνοεπιθέσεις• τὸ Πεκῖνο ἀπορρίπτει τὶς κατηγορίες καὶ ζητάει πλήρη διαλεύκανση τῶν παρακολουθήσεων. Ἤδη τὸ FBI, ἄρχισε ἀνακρίσεις κατὰ τῶν μεγάλων δικτύων, Google, Skype, Facebook, γιὰ τὴν παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων δεκάδων ἑκατομμυρίων πολιτῶν, ἐνῶ καὶ ἡ Βρεταννία δηλώνει συνένοχη στὶς παρακολουθήσεις.

Τουρκία, πρὸς ἀναμέτρηση

Πρὸς ἀναμέτρηση τῶν διαδηλωτῶν καὶ τῆς κυβερνήσεως ὁδηγεῖται ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία, καθὼς δέκα μέρες τώρα δὲν ὑποχωροῦν οἱ συγκεντρώσεις, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔκανε τὸ ἑπόμενο βῆμα καὶ ζήτησε τὴν κινητοποίηση τῶν ὀπαδῶν του, κατὰ «τῶν βανδάλων καὶ τῶν ἀναρχικῶν», ὅπως ἀποκάλεσε τοὺς νεαροὺς διαδηλωτές, σὲ ἐπισκέψεις του στὰ Ἄδανα, στὴν Μερσίνη καὶ στὴν Ἄγκυρα. Ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει ὅτι βρίσκεται σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη κατάσταση, καθὼς ἡ αἴσθηση τῆς ἀκυβερνησίας ὑπονομεύει τὸ κύρος της καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία γίνονται δυσβάστακτες, μὲ πτώση τοῦ τουρισμοῦ κατὰ 30-40%, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγορὰ καὶ στὴ βιομηχανικὴ παραγωγή, μὲ τὴν ἀπεργία καὶ μόνο τῶν συνδικάτων• ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι χειρότερος, καθὼς οἱ μεγάλοι τὴν προειδοποιοῦν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χρήσεως βίας. Οἱ ἐπιλογὲς εἶναι ἐλάχιστες, ἐνῶ πάντοτε τὸ τουρκικὸ κράτος ἀντιδρᾶ ἰσοπεδωτικὰ στὶς ἐσωτερικὲς δυσκολίες.

ΔΝΤ, πρόκληση πρὸς τὶς πολιτικὲς δυνάμεις

Σὲ ἀνοικτὴ πρόκληση πρὸς τὶς πολιτικές μας δυνάμεις ἐξελίσσεται ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους, στὴν πολιτική του στὴν Ἑλλάδα, τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• ἡ στάση ἑκάστης ἀπέναντι στὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν χειρότερη ἐξαθλίωση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θὰ κρίνει ἐν πολλοῖς καὶ τὴν μετέπειτα πορεία της. Τὸ Ταμεῖο, μὲ τὴν ἔκθεση ἀπολογισμοῦ τῶν πεπραγμένων τῆς τριετίας, ὁμολογεῖ ὅτι ἔκανε λάθος στὴν πολιτική του, διότι δὲν ὑπολόγισε σωστὰ τὶς πολλαπλασιαστικκὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν στὴν οἰκονομία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτίναξη τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν διατήρησή της ἐπὶ ἕξι χρόνια• χειρότερη μορφὴ κυνισμοῦ σπανίως συναντᾶται στὴν ἱστορία, διότι καταδεικνύει ὅτι ἕνας ὁλόκληρος λαὸς χρησιμοποιήθηκε ὡς πειραματόζωο, ἀπ’ τὸ καλύτερο ὑποτίθεται ἵδρυμα παγκοσμίως γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας πρὸς ὅσες χῶρες ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προβλήματα καὶ δὲν δύνανται μόνες χαράξαι τὴν κατάλληλο πολιτική. Τὸ ἴδιο ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει τὴν ἐμπειρία, δηλαδὴ γνωρίζει καὶ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία καὶ ἔτσι ἔχει τὴν δυνατότητα διευκολύνσεως στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων. Αὐτὲς εἶναι οἱ προδιαγραφὲς τοῦ Ταμείου, ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε καὶ γι’ αὐτὲς διαχειρίζεται τὰ παγκοσμίως διαθέσιμα κονδύλια.
Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει σημασία, διότι ἰσχυρίζεται τὸ ΔΝΤ ὅτι σέβεται τὴν δημοκρατία καὶ τοὺς νόμους της• ὅποιος κάνει λάθος καὶ τὸ ὁμολογεῖ μάλιστα, πληρώνει τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὸ λάθος αὐτό. Αὐτὸ εἶναι βασικὸς νόμος σὲ κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία ἀπ’ τὶς ἀπαρχές της καὶ πολὺ περισσότερο στὴν δημοκρατία τῆς ἐποχῆς μας• ἑπομένως τὸ Ταμεῖο πληρώνει κανονικὰ τὶς ἀποζημιώσεις γιὰ τὶς εὐθύνες του, συλλογικὰ τὸ ἴδιο καὶ στὴν συνέχεια ἐπιμερίζει στὰ στελέχη του τὸ ἀναλογοῦν ποσό. Αὐτὸ γίνεται γιὰ ἁπλῆ τροχαία παράβαση, χτυπᾶς τὸ ἄλλο αὐτοκίνητο ἐκ λάθους καὶ τὸ ἀποζημιώνεις, ὁ ἴδιος ἢ ἀσφάλειά σου• πολὺ περισσότερο ἰσχύει αὐτό, ὅταν ἀφορᾶ τὴν ἐξαθλίωση ὁλοκλήρου λαοῦ καὶ τὴν αὐτοκτονία χιλιάδων ἀνθρώπων, διαφορετικὰ ὁδηγούμαστε στὴν ναζιστικὴ συμπεριφορά. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο αἴτημα ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας ἀπέναντι στοὺς χειρότερους βαρβάρους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Καὶ πρέπει νὰ εἶναι• τὸ ποσὸ τῆς ἀποζημιώσεως βρίσκεται εὔκολα, μᾶς χαρίζει ὅσα μᾶς χρωστάει τὸ Ταμεῖο ἢ κι ἀκόμη περισσότερα, ἂν βγεῖ μεγαλύτερος ὁ λογαριασμός, ἀπ’ τὸν ἐπιμερισμὸ τῶν εὐθυνῶν στὰ στελέχη του. Ὅταν ὡς γκαουλάιτερς ἔρχονταν στὴν Ἀθήνα καὶ διέταζαν, «κάντε αὐτὸ ἢ τὸ ἄλλο», εἶχαν καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ ἀστικὴ εὐθύνη. Δὲν ἀνέχεται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ τοῦ συμπεριφέρονται ὡς δούλους ἢ πολῖτες δευτέρας κατηγορίας.
Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπογοήτευσαν πλήρως τὸν κόσμο, ἀντὶ νὰ ζητήσουν τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ ὅσους προκάλεσαν τὴν καταστροφὴ κραυγάζουν τὸ ἴδιο τροπάριο, «καταγγελία τοῦ Μνημονίου» καὶ κατηγορίες κατὰ τῆς Εὐρώπης• ἡ καταγγελία τοῦ Μνημονίου, χωρὶς τὶς ἀποζημιώσεις, διευκολύνει μόνο τοὺς παράγοντες τοῦ Ταμείου καὶ τὰ κυκλώματά τους στοὺς κερδοσκόπους. Καταγγέλλεις τὸ Μνημόνιο, κι ἄρα ἀποδεσμεύεσαι ἀπὸ αὐτό, ὁπότε κι αὐτοὶ νίπτουν τὰς χεῖρας των• διατηρεῖς λοιπὸν τὸ Μνημόνιο καὶ τὸ ἐφαρμόζεις, ὄχι μόνο κατὰ τὰς διατάξεις του, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν γενικῶν διατάξεων τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ὅποιος παρανόμως βλάψει τὸν ἄλλον, ἀποκαιθιστᾶ τὴν ζημίαν. Ὅταν ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δηλώνει, ὅτι, «εἶναι διαπραγματεύσιμο τὸ λάθος», αὐτὸ ἐννοεῖ καὶ φυσικὰ καλῶς δὲν ἀποκαλύπτει ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὰ χαρτιά του• αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπέυθυνη πολιτικὴ στάση. Ἡ ἀντιπολίτευση κι ὁ Ναπολεοντίσκος περισσότερο, δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων κι ὄχι τῶν συμφερόντων τῆς χώρας• ἡ ἀντιπολίτευση πάντοτε σὲ κάθε χώρα διαμαρτύρεται μὲ ὀξύτερο τόνο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ὥστε ὅσοι διαπραγματεύονται νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς ἐπιχείρημά τους. Κι εἶναι μοναδικὴ εὐκαιρία αὐτὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Μποροῦμε νὰ πάρουμε πολλά. Ὅσο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση, ἐὰν δὲν ἀλλάξει στάση, ἀποδεικνύει καὶ πάλι ὅτι εἶναι ἐξαρτώμενη ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα.
Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα• τὶς αὐστηρότατες προειδοποιήσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῆς τριετίας, μὴν κόβετε τὴν ρευστότητα τῆς ἀγοράς, «δῶστε ἀνάσα στὴν ἀγορά», «αὐτὴ εἶναι λάθος πολιτική»• ὁ γκαουλάιτερ μάλιστα τοῦ Ταμείου εἶχε ξεχάσει τὶς προειδοποιήσεις αὐτὲς καὶ δὲν τὶς περιέλαβε στὴν ἔκθεσή του, ὅπως τὸ εἶχε ὁμολογήσει ὁ πορνόβιος προϊστάμενός του, ὅταν δήλωνε στὸ Μέγαρο Μαξίμου μὲ χαῦνο ὕφος, «ἂν δὲν ταιριάξει τὸ φάρμακο, θὰ τὸ ἀλλάξουμε», κι ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς χαμογελοῦσε ἠλιθίως. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους εἶναι τὸ καλύτερο χαρτὶ γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἢ ἀλλιῶς θεῖο δῶρο γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ κι ἔρχεται στὴν κατάλληλη στιγμή• παραχωρήσεις θὰ γίνουν στὴ δημοσιονομικὴ πολιτική, μὲ πρῶτο κριτήριο τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ ταυτοχρόνως τὴν ἁπάλυνση τῶν κατωτέρων εἰσοδηματικὰ στρωμάτων. Οἱ ὅποιες ἀντιρρήσεις τους εἶναι ἕωλες πλέον, γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, διότι δὲν διαθέτουν οὐδόλως τὴν ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν. Ἔμαθαν ποιὰ πολιτικὴ πρέπει νὰ ἀσκεῖται καὶ πότε; Δεύτερον, διότι εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι ποὺ πείθουν ὅτι δὲν ἦταν καὶ τόσο ἀγαθὲς οἱ προθέσεις τους, ὅταν τροφοδοῦσαν ἢ ἀποδέχονταν τὶς ὠρυγὲς τῶν καταστροφολόγων καθηγητάδων γιὰ δεδομένη τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη• αὐτὰ ἔχουν συνοδευθεῖ μὲ τὴν τριετῆ ἐξαθλίωση ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ.
Ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ συγκυρία ἀπ’ τὴν ἄλλη εἶναι εὐνοϊκή• ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἄρχισε, χάρις στὴν ἀπότομη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπ’ τοὺς ξένους, τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἄλλων δυναμικῶν μας κλάδων, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία• ἡ κρίση στὴν Τουρκία ἔχει τὴν καλή της πλευρὰ γιὰ ἐμᾶς, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», στέλνει πολλοὺς τουρίστες καὶ ἀγοραστὲς ἀκινήτων στὴν Ἑλλάδα. Ἤδη πολλοὶ γνωστοὶ ἠθοποιοὶ προβάλλουν τὴν χώρα μας, μόνο καὶ μόνο μὲ τὴν ἐπίσκεψή τους στὰ νησιά μας, ταινίες καὶ ντοκυμανταὶρ γυρίζονται ἀπ’ τὴν Γερμανία, τὴν Κίνα, τὶς Ἰνδίες, τὴν Ταϋλάνδη, ἐνῶ στὰ περισσότερα μέρη ἔχουν σχεδὸν πληρότητα τὰ ξενοδοχεῖα• ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἐμφανὴς στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς μεγάλες πόλεις, ἀκόμη κι ἀπ’ τὴν ἀνανέωση τῶν ἀποθεμάτων τῶν τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπὸ ξένους, μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀποκτήσεως πενταετοῦς βίζας, μετατρέπεται στὸ ἀπρόσμενο ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία• ἀπ’ τὰ νησιὰ ὣς τὴν πρωτεύουσα ἄρχισε ἡ ζήτηση μὲ κατακόρυφη αὔξηση. Τὰ τουρκικὰ μᾶς εὐνοοῦν καὶ στὸν κλάδο αὐτόν• πέρυσι ἡ Τουρκία πούλησε 25000 ἀκίνητα σὲ ξένους, κυρίως Ρώσους, Οὐκρανοὺς καὶ πρώην Σοβιετικοὺς καὶ χωρὶς τὴν προῖκα τῆς βίζας. Οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν σὲ μερικὲς δεκάδες χιλιάδες τὴν πώληση τῶν ἀκινήτων μας, ὁπότε ἀπογειώθηκε ἡ οἰκοδομή…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.