Καταπέλτης, τὸ πόρισμα τὼν ἐξαδέλφων

Τὸ πόρισμα γιὰ τὶς ἐξαδέλφες ἀποδεικνύεται καταπέλτης γιὰ τὶς ἴδιες καὶ γιὰ τὸν ἐξάδελφο ὑπουργό• ἡ φοροδιαφυγὴ ὑπερβαίνει τὸ ἕξι ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ τὸ πρόστιμο τὸ διπλάσιο, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς παρέλαβε τὴν δικογραφία πρὸς μελέτη… Οἱ δικαιολογίες, ὅτι δὲν τοὺς δόθηκε ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ τὸ δίμηνο τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν ἀπάντησή τους στὰ εὐρήματα, μᾶλλον ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐνοχή τους, διότι πέρασε ὀκτάμηνο ἀπ’ τὴν κατάθεσή τους στοὺς οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς, ὅταν βεβαίωαν ὅτι ὅλα ἦταν νόμιμα• οἱ πολιτικὲς προεκτάσεις μετροῦν πλέον, διότι ὁ πρώην τσάρος ἀπειλεῖται μὲ μεγάλες ποινὲς μὲ τὰ τόσα κακουργήματα. Θὰ συνεχίσει τὴν ἴδια στάση, συγκαλύψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ του, ὡς Ἰφιγένεια, ἢ θὰ ἀλλάξει; Δύσκολη ἡ ἀπάντηση, διότι κατέφθασαν ἤδη οἱ ἁπτὲς ἀποδείξεις.

Ἀποχώρηση Γκάζπρομ τελικὰ

Ἡ ἀποχώρηση τῆς Γκάζπρομ ἀπ’ τὸν διαγωνισμὸ τῆς ΔΕΠΑ προκάλεσε κρίση στὸ Χρηματιστήριο, ἂν καὶ ἡ πτώση τοῦ δείκτου περιορίστηκε στὴν συνέχεια• τελικὰ ὑπέβαλε πρόταση μόνο ἡ ἀζερικὴ ἑταιρεία γιὰ τὴ ΔΕΣΦΑ, καθὼς ἀποχώρησαν καὶ οἱ ἄλλοι ὅμιλοι. Πάντως ἡ προσωρινὴ ἀβεβαιότης διαλύθηκε, καθὼς ἡ κυβέρνηση δήλωσε ὅτι θὰ προκηρυχθεῖ νέος διαγωνισμὸς καὶ θὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ πώληση τῆς κρατικῆς συμμετοχῆς στὰ ΕΛΠΕ• ἡ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Γκάζπρομ, ὅτι ἀποχώρησε, διότι δὲν εἶναι γνωστὰ τὰ χρέη τῆς ΔΕΠΑ δὲν πείθει καθόλου. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ Διεύθυνση Ἀνταγωισμοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν σαφής, ὅτι δὲν θὰ ἐνέκρινε τὴν ἐξαγορά, λόγῳ κυριάρχου θέσεώς της στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά• ὁπωσδήποτε ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ τρέξει τώρα στὶς ἄλλες ἀποκρατικοποιήσεις, γιὰ τὴν συγκέντρωση τοῦ ποσοῦ τῶν δύο δις εὐρὼ ἐντὸς τοῦ ἔτους. Οἱ πρῶτες σοβαρὲς δυσκολίες στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ συντεχνιακὸ κράτος.

Πρὸς μείωση ΦΠΑ ἑστιάσεως

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόϊκα δὲν πῆγε ἄσχημα, διότι μᾶλλον ἀποδέχθηκαν τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, στὸ 13% γιὰ ἕνα ἑξάμηνο, ὡς ἔνδειξη ὑποχωρήσεως, μετὰ τὴν ὁμολογία τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο• ἡ τρόϊκα δὲν εἶναι πλέον ἡ παλιά, ἀλλὰ εἶναι σαφέστατα δύο κομμάτια. Ὁ πολὺς καὶ ἀμετροεπὴς ἐκπρόσωπος τοῦ ταμείου ἔχει χαμηλωμένα τὰ φτερά, διότι ὁμολόγησε ὅτι, οὔτε σωστὴ ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μποροῦσε νὰ κάνει, οὔτε καὶ τὴν κατάλληλη πολιτικὴ νὰ προτείνει• ἡ χώρα ἄλλωστε ἔχει σημειώσει σημαντικὴ πρόοδο πρὸς τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας της, ὁ πληθωρισμὸς καὶ τὸν Μάϊο ἦταν ἀρνητικός, 0,2%, τὸ πρωτογενὲς ἔλλειμμα περιορισμένο στὸ ἕνα δις, ἔναντι προγραμματισμένου τεσσάρων, ἐνῶ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ πολλαπλασιάζεται. Τὰ περιθώρια γιὰ πιέσεις εἶναι ἐλάχιστα, διότι πολλοὶ στὴν Εὐρώπη ζητοῦν τὴν ἄμεση ἀπαλλαγὴ πλέον ἀπ’ τὸ Ταμεῖο.

Ἐνθουσιασμὸς Θεσσαλονικέων

Ἡ ἀπήχηση τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸν κόσμο φάνηκε στὸ προσυνἐδριο τῆς Θεσσαλονίκης, ὄχι μόνο ἀπ’ τὴν μαζικὴ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς θερμὲς ἐπευφημίες πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Κώστα Καραμανλῆ• τὰ ἄλλα κόμματα μόλις καὶ συγκεντρώνουν κάποιους στὶς πρῶτες θέσεις γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς τηλεοράσεως, καὶ πολλὲς φορὲς οὔτε αὐτοὺς δὲν ἔχουν καὶ δίνουν μόνο εἰκόνες τοῦ ἀρχηγοῦ. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ διαφαινόμενες πλέον σαφεῖς προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐπανάκαμψή της, μαζὶ μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικό, εἶναι οἱ κύριοι λόγοι• οἱ Μακεδόνες ἔχουν κι ἕναν πρόσθετο λόγο, τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ στὴ Χαλκιδικὴ κυρίως καὶ τὴν ζήτηση ἀκινήτων.

ΣΥΡΙΖΑ, τρεῖς κι ὁ κοῦκος

Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις τῆς αὐτοδιαλύσεως τῶν συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς μετατροπῆς του σὲ ἑνιαῖο κόμμα ἐλήφθησαν τὴν Κυριακὴ κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς• σὲ αὐτὴν ἔλαμψε ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τὶς ὁποῖες πρόβαλε δεόντως ἡ διαπλοκή. Ἀλλὰ ἕνα πρᾶγμα δὲν ἔδειξε, εἰκόνα ἀπ’ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς• ἀπ’ τὰ 120 μέλη της ἦταν παρόντα μετρημένα τὰ 65 στὴν ἀρχὴ τῆς συνεδριάσεως, διότι ἔψαχνες μετὰ νὰ βρεῖς κάποιους κοιμισμένους μὲ ὀνειρικὰ χαμόγελα. Ἡ ὀξεῖα κριτικὴ ἔγινε καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, διότι πιστεύει τὸ περιβάλλον τοῦ προέδρου, ὅτι, μὲ τὴν πόλωση θὰ συσπειρωθοῦν οἱ ὀπαδοὶ περὶ τὸν ἀρχηγό…

Παίζων ἔοικε προσχρήσασθαι

Ὁ Σόλων ἀπὸ νεαρὸς ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ποίηση, ἀλλὰ ὄχι γιὰ σοβαρὰ θέματα, παρὰ χάριν παιδιᾶς περισσότερο. «Τῇ δὲ ποιήσει κατ’ ἀρχὰς μὲν εἰς οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς»• Ὡς πρὸς τὴν ποίηση στὴν ἀρχὴ δὲν ἔγραψε γιὰ τίποτε σοβαρό. «Ἀλλὰ παίζων ἔοικε προσχρήσασθαι καὶ παράγων ἑαυτὸν ἐν τῷ σχολάζειν»• ἀλλὰ παίζοντας συνήθισε νὰ τὴν ἀπολαμβάνει καὶ νὰ ἐπιδίδεται εἰς αὐτὴν τὶς ὧρες τῆς σχόλης του. «Ὕστερον δὲ καὶ γνώμας ἐνέτεινε φιλοσόφους καὶ τῶν πολιτικῶν πολλὰ συγκατέπλεκε τοῖς ποιήμασιν»• ἀργότερα δὲ περιέλαβε φιλοσοφικὲς καὶ πολλὲς πολιτικὲς σκέψεις πλέκοντάς τες στὰ ποιήματά του. «Οὐχ ἱστορίας ἕνεκεν καὶ μνήμης, ἀλλ’ ἀπολογισμούς τε τῶν πεπραγμένων ἔχοντα»• ὄχι χάριν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς διασώσεώς των, ἀλλὰ ὡς ἀπολογισμοὺς τῶν ὅσων ἔχουν γίνει. «Καὶ προτροπὰς ἐνιαχοῦ καὶ νουθεσίας καὶ ἐπιπλήξεις πρὸς τοὺς Ἀθηναίους»• καὶ προτροπὲς πολλὲς φορὲς καὶ νουθεσίες καὶ ἐπιπλήξεις πρὸς τοὺς Ἀθηναίους.

Εὐρωζώνη καὶ κερδοσκόποι

Ἡ ἀπὸ δεκαετίας πλέον ὑποβόσκουσα δυσπιστία μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικανῶν κερδοσκόπων ξέσπασε σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος• οἱ Εὐρωπαῖοι γνώριζαν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὶς σχέσεις κυκλωμάτων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων, ἀλλὰ ἀπεδέχθησαν τὴν συμμετοχή του στὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς ἐπιμονῆς τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας καὶ τῆς ἀνυπαρξίας αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς. Δὲν εἶχαν λογαριάσει φαίνεται τὶς συστηματικὲς ὑπονομεύσεις, διότι δὲν ἔκαναν οἱ ἴδιοι τὴν ἀξιολόγηση ὡς πρὸς τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τῆς μειώσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς• οἱ εἰδικοὶ τοῦ Ταμείου τοὺς διαβεβαίωναν ὅτι εἶναι σωστὴ ἡ πολιτική, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ σύγκρουση δύσκολα πολὺ γεφυρώνεται πλέον, διότι ἡ καχυποψία τῶν Εὐρωπαίων εἶναι διάχυτη• πιστεύουν ὅτι εἶναι γεγονὸς οἱ ὑπόγειες διεργασίες γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.

Τουρκία, σὲ ἀκροβολισμοὺς

Σὲ ἀκροβολισμοὺς πρὸς τοὺς διαδηλωτὲς ἐπιδίδεται ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση, καθὼς οἱ κινητοποιήσεις συνεχίζονται γιὰ δωδέκατη ἡμέρα καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους εἶναι δυσβάστακτες στὴν οἰκονομία καὶ ἀπρόβλεπτες στὴν πολιτικὴ ζωή• ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιμένει στὴν σκληρὴ γραμμὴ καὶ καλεῖ τοὺς ὀπαδούς του σὲ ἐγρήγορση, ἐνῶ οἱ διαδηλωτὲς ζητοῦν τὴν παραίτησή του. Τὰ βράδια οἱ ἐπιθέσεις τῆς Ἀστυνομίας κλιμακώνονται, ὡς προεργασία γιὰ κάποιες δυναμικὲς ἐπεμβάσεις, λένε πολλοί, ἀλλὰ καὶ ἡ διείσδυση πρακτόρων διαφόρων ἀποχρώσεων θεωρεῖται δεδομένη• τὸ τουρκικὸ κράτος, ὅποιος κι ἂν εἶναι στὴν ἐξουσία, δὲν πρόκειται νὰ ἀνεχθεῖ τὴν ὑπονόμευση τῆς ὑπάρξεώς του καὶ θὰ ἀπαντήσει μὲ τὸν γνώριμο σὲ αὐτὸ ἰσοπεδωτικὸ τρόπο. Τὰ φαινόμενα αὐτὰ εἶναι ἄγνωστα στὴν τουρκικὴ ἱστορία καὶ κοινωνία• οἱ νεαροὶ δὲν ἐπιστρέφουν εὔκολα στὰ σπίτια τους καὶ στὴν βαρετὴ καθημερινότητά τους• ἔμαθαν τί σημαίνει τραγοῦδι, χορὸς καὶ ἔρωτας σὲ εὐρύτερο κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ χῶρο.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις στὴν Δύση, ἀπότομα ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο, 4,94%, καὶ στὴ Μόσχα, 2,05%, ἀλλὰ μείωση στὴ Σαγκάη, 1,29%• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3219 δολλάρια καὶ 130,4395 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ὑποχώρησε,1376,75 καὶ τὸ πετρέλαιο αὐξήθηκε, 103,91. Ἡ ἀνάπτυξη κατὰ 4,1% τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἡ ἐπίτευξη πλεονάσματος 77 δις δολλαρίων στὸ ἰσοζύγιό της τρεχουσῶν συναλλαγῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ συμφωνία γιὰ ἐπανάληψη τῶν εἰρηνευτικῶν συνομιλιῶν στὴν Κορέα βοήθησαν στὴν βελτίωση τοῦ κλίματος στὴν Ἀσία• ἡ ὑποχώρηση στὴ Σαγκάη ἀποδίδεται στὴν στασιμότητα τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὰ 7,75%, παρὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος σὲ 205 δις δολλάρια τὸν Ἀπρίλιο. Στὴν Δύση οἱ πλημμῦρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος εὐρὼ καὶ δολλαρίου θεωροῦνται ἀνασχετικοὶ παράγοντες, παρὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ξεπεράσει τὴν κρίση• ἡ ἀνάκαμψη συναντᾶ ἐμπόδια ἀκόμη.

Μεταφορὰ libor στὸ Παρίσι

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν προγραμματίσει τὴν μεταφορὰ τοῦ libor, δηλαδὴ τῶν μηχανισμῶν βραχυχρονίου δανεισμοῦ τῶν τραπεζῶν, ἀπ’ τὸ Λονδίνο στὸ Παρίσι, γιὰ τὸν καλύτερο ἔλεγχο τῶν πράξεών του• τὸ σχέδιο μᾶλλον θὰ ἐφαρμοσθεῖ, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τοῦ Σίτυ, διότι διαπιστώθηκε ἀπ’ τὴν ἀποκάλυψη τῶν παρανομιῶν στὶς τραπεζικὲς δοσοληψίες, ὅτι ἐλάχιστα ἔχουν διερευνηθεῖ ἀπ’ τὶς ἀγγλικὲς ἐποπτικὲς ἀρχές. Πιστεύουν ὅτι πολλὰ συγκαλύπτονται καὶ ἀποφάσισαν τὴν μεταφορά του σὲ καλύτερα ἐποπτευόμενη ἀγορά. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν Παρισίων ἔγινε, διότι ἤδη ἡ Φραγκφούρτη, ὡς οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρωζώνης, συγκεντρώνει τὰ περισσότερα κεφάλαια, κι ὅσα διαρρέουν ἀπ’ τὸ Λονδίνο• ἡ σύγκρουση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα ἐπιβάλλει τὴν ἐπίσπευση τῆς μεταφορᾶς, διότι θεωρεῖται ὡς ἐλεγχόμενο πλέον ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους τὸ Λονδίνο.

Εὐρώπη, πόλεμος φραγμάτων

Τὸν πόλεμο τῶν φραγμάτων μὲ τοὺς πλημμυρισμένους ποταμοὺς δίδει ἡ Κεντρικὴ Εὐρώπη, καθὼς τὰ νερὰ ἀπ’ τὰ κεντρικὰ ὑψίπεδα κυλοῦν πρὸς τὴν θάλασσα• στὴ Γερμανία ἔχουν ἐγκαταλείψει τὶς οἰκίες τους σὲ δεκάδες χιλιάδες ἄτομα, ἐνῶ τὰ σωστικὰ συνεργεῖα καὶ οἱ ἐθελοντὲς ἐνισχύουν συνέχεια τὰ φράγματα τοῦ Ἔλβα• στὴν Οὐγγαρία καὶ Αὐστρία τὸ ἴδιο, καθὼς ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων στὸν ὑπερχειλισμένο Δούναβη ἔχει φθάσει στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς ἱστορίας του. Οἱ ζημίες εἶναι ἀνυπολόγιστες, καθὼς ὁλόκληρες πόλεις ἔχουν κατακλυσθεῖ καὶ οἱ ἀγροτικὲς καλλιέργειες ἔχουν καταστραφεῖ• οἱ κατακλυσμιαῖες βροχὲς ἔχουν ἐπεκταθεῖ καὶ στὴν Δυτικὴ Ἑλβετία, ἀλλὰ καὶ στὴν Νοτιοδυτικὴ Γαλλία. Τὸ φαινόμενο θεωρεῖται πρωτοφανὲς γιὰ τέτοια ἐποχὴ στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἴσως οἱ οὐρανοὶ ἐκδικοῦνται γιὰ τὴν ἀπορρύθμιση τοῦ περιβάλλοντος…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.