Διακοπὴ λειτουργίας δημοσίων ὀργανισμῶν

Ἡ δημοσίευση τῆς πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου, γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν παθητικῶν ὀργανισμῶν μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἔχει προκαλέσει μεῖζον πολιτικὸ θέμα• ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας ὑπέγραψε ἀπόφαση γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ τὴν ἐπαναλειτουργία της ὑπὸ ἄλλη μορφὴ καὶ χωρὶς κομματικὲς παρεμβάσεις. Οἱ κυβερνητικοὶ ἑταῖροι ἀντέδρασαν καὶ ἡ διαπλοκὴ διέκοψε τὴν λειτουργία ὅλων τῶν μέσων ἐπικοινωνίας, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὀργάνου της• ἡ ἐπικοινωνία τοῦ Μεγάρου Μαξίμου μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς εἶναι πυρετώδης, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη. Ἤδη εὑρίσκονται ἐνώπιον τοῦ διλήμματος, τὴν ἀποδέχονται ἢ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ ἕναν μῆνα σὲ ἐκλογές• τὸ δεύτερο δὲν συζητεῖται, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ἀρχηγούς, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς βουλευτές τους περισσότερο, διότι δὲν ξαναβλέπουν τὰ βουλευτικὰ ἕδρανα. Συμμορφώνονται καὶ οἱ ἀρχηγοί…

Ἐπιπτώσεις ἀπὸ Γκάζπρομ

Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀποχώρηση τῆς Γκάζπρομ ἀπ’ τὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ εἶναι ἔντονες στὴν οἰκονομία μας, στὰ πολιτικά μας καὶ στὴν Εὐρώπη• στὸ Χρηματιστήριο, πιὸ εὐαίσθητο, σημειώθηκε ἀπότομη πτώση, μὲ ὁδηγοὺς τὶς τραπεζικὲς μετοχές• στὰ πολιτικά, οἱ ἀντιδράσεις δὲν ἦταν καὶ τόσο ὀξεῖες, διότι δὲν ἔχουν ἐπιχειρήματα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅταν εἶχαν ταχθεῖ κατὰ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων• διεθνῶς εἶναι ἀνάμικτες, στὶς Βρυξέλλες ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε τὴν ἄμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμοῦ, ὡς ἔνδειξη μετανοίας μᾶλλον γιὰ τὰ προηγηθέντα, ἐνῶ στὴ Μόσχα ἡ Γκάζπρομ δὲν ἐπανέλαβε τὶς πρῶτες γελοῖες δικαιολογίες, ἀλλὰ καὶ παρασκηνιακὰ ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι ἐπιθυμοῦν τὴν ἐνίσχυση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων. Ὁ πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε γελοιότητες τὶς πληροφορίες γιὰ νέα μέτρα, λόγῳ τῆς Γκάζπρομ, ἀλλὰ καὶ προωθεῖται ἡ πώληση τῆς ΕΛΠΑ σὲ ἀντίβαρο• τὸ πλῆγμα εἶναι σοβαρό, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.

Σαμαρᾶς, ἐγγύηση διεξόδου

Τὴν προσωπική του ἐγγύηση, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐπιστροφὴ στὸ σκοτάδι, ἔδωσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ ὁ Ζὰν Κλὼτ Γιοῦνκερ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας γιὰ τὴν σημειωθεῖσα πρόοδο καὶ προέβλεψε ἐπιστροφὴ στὶς ἀγορὲς τοῦ χρόνου• οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἐξελίσσονται σὲ ἐποικοδομητικὸ κλίμα, ἴσως γιατὶ δὲν ἔχουν καὶ ἑνιαία ἄποψη πλέον. Ἡ ψυχολογία καὶ ἡ κίνηση τῆς ἀγορᾶς δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ τὴν Γκάζπρομ, ἐπειδὴ ὁ τουρισμὸς αὐξάνεται ἁλματωδῶς, καθὼς ἡ «ἐκτροπὴ» τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος ἀπ’ τὴν Τουρκία εὐνοεῖ περισσότερο τὴν χώρα μας• ἤδη πολλὰ πρακτορεῖα, λόγῳ διαμαρτυριῶν τῶν πελατῶν τους, ὀργανώνουν τὴν διαδρομή, ἑλληνικὰ νησιὰ πρῶτα, κι ἂν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες, ἐπίσκεψη καὶ στὴ γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ συνέβαινε τὸ ἀντίθετο μέχρι χθές. Ἡ ζήτηση λογισμικοῦ αὐξάνεται κατακόρυφα, ὅταν, ἀκόμη κι ἀπ’ τὶς Ἰνδίες, πολλὲς ἑταιρεῖες μεταφέρουν τὰ κέντρα τῶν ἐρευνῶν τους στὴν Ἑλλάδα.

Δικαιολογίες τῆς Γκάζπρομ

Ἡ ἀποχώρηση τῆς Γκάζπρομ, ἀπ’ τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίηση τῆς ΔΕΠΑ, ἀποτελεῖ ἀποτυχία γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι καὶ ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συναντήσει τρεῖς φορὲς τὸν πρόεδρό της, ἐνῶ διακήρυσσαν πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι ἐξασφαλίζουν τὴν ἀγορά της• ἔδειξαν ἀνεπίτρεπτη διαγωγή, διότι, οὔτε κἂν εἰδοποίησαν, ὅτι δὲν θὰ ὑποβάλουν προσφορά. Οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι, οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὴν Διεύθυνση Ἀνταγωνισμοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι δὲν πρόκειται ἐγκρίναι τὴν ἐξαγορά• αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι συμπεριφέρονται ἔτσι καὶ μὲ τὶς γελοῖες δικαιολογίες, ὅτι ἔχει χρέη ἡ ΔΕΠΑ. Τὴν τελευταία στιγμὴ τὰ πληροφορήθηκαν; Κάτι ἄλλο συμβαίνει. Μᾶλλον ὁ Ρῶσος πρόεδρος θὰ παρέμβει γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κύρους τῆς χώρας του.

Παρακολουθήσεις διαδικτύου

Τὶς παρακολουθήσεις τοῦ διαδικτύου, διὰ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας, κατήγγειλε ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν, πρώην πράκτορας τῆς ΣΙΑ• ὁ 29 ἐτῶν ἠλεκτρονικός, μετὰ τὶς καταγγελίες τῆς παραβιάσεως τῶν προσωπικῶν δεδομένων δεκάδων ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν, κατέφυγε στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ, ἀλλὰ μετὰ ἐξαφανίσθηκε. Τὸ σκάνδαλο ἔχει προκαλέσει πάταγο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε ἐξηγήσεις ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὶς παρακολουθήσεις Εὐρωπαίων πολιτῶν• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι πλήττεται πλέον τὸ κύρος του ὡς ἐκπροσώπου τῆς δημοκρατικῆς παρατάξεως. Ἡ Ρωσία κατήγγειλε τὴν Ἀμερικὴ γιὰ παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ διγλωσσία στὰ θέματα δημοκρατίας, ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο, ἀνακοίνωσε ὅτι χορηγεῖ ἄσυλο στὸν φυγάδα Ἔντουαρντ Σνόουντεν.

Διαμνημονεύουσι τὴν ἀρχὴν

Ὁ Σόλων εἶχε γράψει τοὺς νόμους τῶν Ἀθηνῶν σὲ στίχους στὴν ἀρχή, ὅπως λένε, γράφει ὁ Πλούταρχος, γιὰ καλύτερη ἀπομνημόνευσή τους• ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ προφορικοῦ πολιτισμοῦ, ὅταν μιλοῦσαν σὲ ποιητικὸ λόγο, γιὰ εὔκολη ἀπομνημόνευσή του. «Ἔνιοι δέ φασιν, ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν ἐντείνας εἰς ἔπος ἐξενεγκεῖν»• μερικοὶ δὲ γράφουν, ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπιχείρησε νὰ τοὺς δημοσιοποιήσει σὲ ποιητικὸ ρυθμό. «Καὶ διαμνημονεύουσι τὴν ἀρχὴ οὕτως ἔχουσαν»• καὶ θυμοῦνται ὅτι ἡ ἀρχή τους ἔχει ἔτσι. «Πρῶτα μὲν εὐχώμεθα Διΐ Κρονίδη βασιλῆϊ/»• πρῶτα μὲν ἂς εὐχηθοῦμε στὸν βασιλέα Δία τὸν Κρονίδη. «Θεσμοῖς τοῖσδε τύχην ἀγαθὴν καὶ κῦδος ὀπάσαι»• γιὰ νὰ χαρίση σὲ αὐτοὺς τοὺς θεσμοὺς τύχη καὶ δόξα καλή. «Φιλοσοφίας δὲ τοῦ ἠθικοῦ μάλιστα τὸ πολιτικόν»• ἀπ’ τὴν ἠθικὴ δὲ φιλοσοφία περισσότερο τὴν πολιτική. «Ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν σοφῶν, ἠγάπησεν»• προτίμησε, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς σοφούς.

Γερμανία, κατὰ ἀνεργίας

Ἡ Γερμανία ἀνακοίωσε τὴν σύσταση Ταμείου Καταπολεμήσεως τῆς Ἀνεργίας γιὰ τὶς περισσότερο πληττόμενες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος καὶ Πορτογαλίας• οἱ πιστώσεις θὰ δίδονται μεσῳ τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν διοχέτευσή τους στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἡ πρωτοβουλία συμπληρώνει τὶς ἀντίστοιχες τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ οἱ διακρατικὲς συμφωνίες εἶναι τὶς περισσότερες φορὲς πιὸ ἀποτελεσματικές, διότι παρακάμπτουν τὴν γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν• οἱ τρεῖς χῶρες τοῦ Νότου, καὶ περισσότερο ἡ Ἑλλάς, ἔχουν ἐπιτύχει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τους, ὁπότε τὰ πρόσθετα κινδύλια ἔρχονται στὴν κατάλληλη στιγμή. Τὸ Βερολίνο ἀναγωρίζει τὴν ἰδιαίτερη εὐθύνη του γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία καὶ τὴν βαρύτητα τῆς παρεμβάσεώς του, διότι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διαθέσεως τῶν ἀναγκαίων πιστώσεων• τὸ βάρος πέφτει πλέον στοὺς νότιους ἑταίρους γιὰ τὴν ἀπορρόφηση τῶν πιστώσεων καὶ τὴν διάθεσή τους στὴν οἰκονομία τους. Ἡ εὐκαιρία εἶναι δεδομένη.

Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς οἱ έλπίδες γιὰ ἀνάκαμψη της ἰαπωνικῆς οἰκονομίας δὲν εἶχαν συνέχεια• τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,374 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 128,6275 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1369,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 102,46. Ἡ ἱστορία μὲ τὴν Γκαζπρὸμ στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἀντίκτυπο στὶς ἀγορές, καθὼς θρωρήθηκε ὡς προοίμιο γιὰ ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία• ἡ Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες ἔσπευσε νὰ καθησυχάσει τοὺς πάντες καὶ ζήτησε τὴν σύντομη ἐπαναπροκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ στεφθεῖ μὲ ἐπιτυχία, διότι ὑπάρχουν πολλοὶ ἐνδιαφερόμενοι. Τὸ κλίμα εἶναι ἄσχημο στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς ἐκκρεμεῖ καὶ ἡ ἐκδίκαση στὸ Συταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Γερμανίας τῆς προσφυγῆς τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν κατὰ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ὑπερχρεωμένων ἑταίρων• ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος εὐρὼ καὶ δολλαρίου καλὰ κρατεῖ, καθὼς ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπανέλαβε τὰ δηλητηριώδη βέλη γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας μας.

Ταξίμ, ἐπίθεση Ἀστυνομίας

Ἡ τουρκικὴ Ἀστυνομία παρενέβη στὴν πλατεῖα Ταξίμ, καὶ οἱ συγκρούσεις μὲ τοὺς διαδηλωτὲς συνεχίζονται, οἱ ὁποῖοι ὑποχώρησαν ἀρχικά, ἀλλὰ πέρασαν στὶς ἀντεπιθέσεις τους μὲ μολότωφ καὶ πέτρες• πολλὰ ὁδοφράγματα γκρεμίστηκαν, ἄλλα τὰ περισσότερα τὰ κράτησαν οἱ διαδηλωτὲς ὅλη τὴν ἡμέρα, μὲ κλιμάκωση τῶν ὁδομαχιῶν τὸ βράδυ. Ἡ κυβέρνηση προχώρησε στὴν πρώτη ἐπίδειξη δυνάμεως, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐκκαθάριση τῶν πλατειῶν σὲ ὅλες τὶς πόλεις• ἀπ’ τὴν πλευρά του ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπικύρωσε τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀλκοόλ, μετὰ τὶς δέκα τὸ βράδυ καὶ τοῦ φιλιοῦ δημοσίως, τὰ ὁποῖα καὶ εἶχαν ἀποτελέσει τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἔκρηξη. Ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι ἀπρόβλεπτες πλέον, μὲ τὴν μείωση τοῦ τουρισμοῦ σχεδὸν στὸ 50% καὶ τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς• ἑκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ἀκυρώνουν ἀπὸ τώρα τὶς κρατήσεις τους.

Συρία, ἐπίθεση στὸ Ἀλέπι

Τὴν ἐπίθεση γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τοῦ Ἀλέπι ἄρχισε ὁ συριακὸς στρατός, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς Χέζμπολλαχ, ἀλλὰ ἐπίθεση αὐτοκτονίας στὴ Δαμασκὸ εἶχε δεκατέσσερες νεκρούς• οἱ κυβερνητικοὶ εἰσβάλλουν στὴν πόλη ἀπὸ πολλὲς κατευθύνσεις, μὲ ἅρματα μάχης καὶ βαρὺ ὁπλισμό, ἐνῶ οἱ ἀντάρτες περιορίζονται στὴν ἄμυνα. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους πιστεύουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ κατάληψη τῆς μεγάλης πόλεως, ὁπότε τελειώνει μᾶλλον καὶ ὁ διετὴς ἐμφύλιος πόλεμος, μὲ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ τὰ ἑκατομμύρια πρόσφυγες• τὸ στρατοκρατικὸ καθεστὼς θὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη, μὲ τὸν ὠμὸ καὶ ἰσοπεδωτικὸ τρόπο τῶν Ἀράβων. Ἡ ἀναμέτρηση Σιιτῶν καὶ Σουνιτῶν τελειώνει μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν πρώτων, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῶν Δυτικῶν ὑπὲρ τῶν Σουνιτῶν• ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὑφίστανται μᾶλλον σοβαρὴ ἧττα.

Κίνα, νέο διαστημόπλοιο

Τὴν πέμπτη ἐπιτυχῆ ἐκτόξευση ἐπηνδρωμένου διαστημοπλοίου ἔκανε ἡ Κίνα, μὲ προορισμὸ τὸν διαστημικό της σταθμό• τρεῖς κοσμοναῦτες ἐπιβαίνουν στὸ διαστημόπλοιο, δύο ἄνδρες καὶ μία γυναῖκα, καὶ θὰ παραμείνουν στὸν σταθμὸ δεκαπέντε μέρες, ὅπου θὰ πραγματοποιήσουν πολλὰ πειράματα, μὲ αὐτόματο τρόπο καὶ χειροκίνητο τῶν ὀργάνων. Ἡ Κίνα διαθέτει δικό της διαστημικὸ σταθμό, ἀνεξάρτητο ἀπ’ τὸν κοινὸ ρωσοαμαερικανικό, τὸν ὁποῖο σταδιακὰ καὶ ἐπεκτείνει• ἡ προετοιμασία τῆς ἐκτοξεύσεως ἔγινε μὲ πλήρη δημοσιότητα καὶ συνεντεύξεις τῶν κοσμοναυτῶν, ἐνῶ πρόκειται νὰ ἔχουν ἐπικοινωνία καὶ μὲ σχολεῖα στὸ ἔδαφος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποστολῆς τους. Τὸ διαστημικὸ πρόγραμμα θεωρεῖται σημαντικὸ ἐπίτευγμα ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὴν διεθνῆ προβολή του. Πάντως ἡ κινεζικὴ διαστημικὴ βιομηχανία ζήτησε τὴν συνεργασία της μὲ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.