Ραδιοτηλεόραση καὶ ἀντιδράσεις ξένων

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ξένων στὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἦταν ἀνάμικτες, μὲ ἀξιόλογη διακύμανση, καὶ χαρακτηριστικὲς πρὸς ἑρμηνεία• οἱ περισσότεροι καταδίκασαν τὴν ἀπόφαση καὶ ὑπερασπίστηκαν τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ὅπως ἔπρεπε νὰ κάνουν, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀξιολόγηση τοῦ προβλήματος. Δὲν προχώρησαν στὴν διερεύνηση: Ἴσχυε πράγματι στὴν ἑλληνικὴ ραδιοτηλεόραση ὁ σεβασμὸς τοῦ διαλόγου; Ἀντιθέτως ἔκριναν τὰ γεγονότα μὲ ἀξίωμα τὴν θεωρία• φυσικά, σὲ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς μέτρησε ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα κι ἡ δουλικὴ ἐξυπηρέτησή της. Ἡ ΕΡΤ ἦταν κρατικοδίαιτη πάντοτε, ἀλλὰ τὴν τριακονταετία ἔγινε καὶ συστηματικὰ ἀριστερόστροφη καὶ ἀμερικανόδουλη, τίποτε ἄλλο• οἱ θαμῶνες τῶν μπὰρ τοῦ Κολωνακίου μετέφεραν τὶς διαμαρτυρίες τους στοὺς ξένους, κι αὐτοὶ ἀνταποκρίθηκαν ὡς ἀμοιβαίως ὑποχρεωμένοι. Ὑπῆρξαν καὶ ἐξαιρέσεις πολλῶν σοβαρῶν ἐντύπων πρὸς τιμήν τους.

Ἐπικράτηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπικράτησε στὸ πολιτικὸ παιχνίδι, μὲ ἀφορμὴ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ• οἱ δύο ἑταῖροι, τιτίβισαν ὀλίγον, χαμήλωσαν μετὰ τὸ κεφάλι καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν συνάντηση τῆς Δευτέρας. Ἡ ἀντιπολίτευση ἔμεινε μὲ τὶς ὠρυγές της, ἀπωθητικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ὀπαδούς της, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔβαλε τὴν οὐρὰ κάτω ἀπ’ τὰ σκέλη καὶ ψελλίζει διάφορα• ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἀπηυδήσει ἀπ’ τὰ τρωκτικὰ τῆς ΕΡΤ κι εὔχεται τὴν ταχύτατη ἐκκαθάριση καὶ τῶν ἄλλων λυμεώνων τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου. Οἱ ἔπαινοι γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ δωδεκαμήνου ἀποτελοῦν κοινὸ λόγο τῶν Ἐπιτρόπων, ὅταν τὴν προηγούμενη τριετία οὐδεὶς σχεδὸν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα• ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καλύπτει καὶ τὶς καθυστερήσεις τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου, ἐνῶ ἀποδεσμεύονται καὶ τὰ κονδύλια γιὰ τοὺς ὑπὸ παραχώρηση αὐτοκινητοδρόμους κι ἀρχίζει ἡ ὁλοκλήρωση τῆς κατασκευῆς τους. Τουρισμὸς καὶ ἀκίνητα σὲ ξένους ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανή.

Πάλιν, ἀναιμικὴ διαδήλωση

Οἱ συγκεντρώσεις περὶ τὸ Ραδιομέγαρο ἦταν πάλιν ἀναιμικές, «ἀραία, ἀραία νὰ φαινόμαστε καμιὰ σαρανταρέα»• οἱ τόνοι τῶν πολιτικῶν πολὺ χαμηλοὶ κι ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ἀπὸ μηδενικὴ μέχρι ἀρνητική. Τὸ «μεῖζον», κατὰ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τοὺς κυβερνητικοὺς ἑταίρους, ζήτημα ξεφούσκωσε σὲ μία μέρα• οἱ κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστὲς κήρυξαν ἀπεργία, ὑποχρεωτικὰ τοὺς ἀκολούθησαν οἱ ἐργαζόμενοι στὶς συγκοινωνίες, ἀλλὰ πέραν τούτου οὐδέν, πλὴν τῆς ἀτλαντοκίνητης διαπλοκῆς. Οἱ διαδηλώσεις περιορίστηκαν στὴν Ἁγία Παρασκευή, χωρὶς οὐδεμία παρουσία, ἔστω καὶ τυπικὴ στὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης• ἡ ἐκτόνωση ἦρθε μόνη της, ἀλλὰ τὰ πολιτικὰ ἐρωτήματα εἶναι ἀμείλικτα. Οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ σύμβουλοί τους –περιλαμβανομένων τῶν κυβερνητικῶν ἑταίρων-, τόσο ἀποκομμένοι εἶναι ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα; Οὔτε ἁπλῆ λογικὴ ἀνάλυση τῶν δεδομένων δὲν κάνουν. Ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος συζητάει γιὰ τὴν συγκέντρωση τῆς Δευτέρας στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ πολλοὶ στὴν Κουμουνδούρου ἐπιμένουν ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει κόσμο…

Ἀξιολόγηση πωλήσεως ΔΕΣΦΑ

Ἡ προσφορὰ τῶν Ἀζέρων γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ ἄνοιξε καὶ ἀξιολογεῖται ἀπ’ τὸ ΤΑΙΠΕΔ καὶ τὰ ΕΛΠΕ, ὡς πρὸς τοὺς ὅρους της• ἐπισήμως δὲν ἔγινε τίποτε γνωστό, ἀλλὰ ἀνεπίσημες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι κυμαίνεται γύρω στὰ 430 ἑκατομμύρια εὐρώ. Τὸ ποσὸ μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ καὶ στὰ πεντακόσια, μὲ κάποιες πρόσθετες διευκολύνσεις• ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἐπείγεται, διότι προτιμάει οἱ σχετικὲς διαπραγματεύσεις νὰ γίνουν, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν ὡς πρὸς τὸν ἀγωγὸ ΤΑΡ ἢ Ναμποῦκο, ὁπότε θὰ κριθεῖ τὸ ἐὰν θὰ περάσει ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα τὸ ἀζερικὸ φυσικὸ ἀέριο. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ διαγωνισμοῦ θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, διότι καὶ οἱ Ρῶσοι δείχνουν ὅτι ἀλλάζουν ἄποψη.

Ἀναστασιάδης μὲ Ὁλλὰντ

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ συζήτησε μαζί του τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ διμερῆ προβλήματα• πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κυπρίου προέδρου στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἐκλογή του πρὸ τριμήνου. Ὁ Γάλλος πρόεδρος προσέφερε τὴν ὑποστήριξη τῆς χώρας του πρὸς τὴν μεγαλόνησο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων της μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἰδιαίτερη συζήτηση ἔγινε γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς Κύπρου• ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία TOTAL ἀνέλαβε τὶς γεωφυσικὲς ἔρευνες στὰ οἰκόπεδα 10 καὶ 11. Ἡ ὁλοκλήρωση τῶν γεωτρήσεων στὸ οἰκόπεδο 12 ἀπ’ τὴν Noble, θὰ δείξει τὴν ποσότητα τῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν δυνατότητα ἀξιοποιήσεώς τους.

Δόξαν αὐτοὺς κατέστησεν

Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος• Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, Σόλων ὁ Ἀθηναῖος, Περίανδρος ὁ Κορίνθιος, Χίλων ὁ Λακεδαιμόνιος, Κλεόβουλος ὁ Ρόδιος, Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος καὶ Βίας ὁ Πριηνεύς, ἔθεσαν τὶς βάσεις τῆς φιλοσοφικῆς ἀναζητήσεως. «Γενέσθαι δὲ μετ’ ἀλλήλων ἔν τε Δελφοῖς ὁμοῦ λέγονται»• συναντήθηκαν δὲ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ λένε στοὺς Δελφούς. «Καὶ πάλιν ἐν Κορίνθῳ, Περιάνδρου σύλλογόν τινα κοινὸν αὐτῶν καὶ συμπόσιον παρασκευάσαντος»• καὶ πάλι στὴν Κόρινθο, ὅταν ὁ Περίανδρος τοὺς κάλεσε καὶ παρέθεσε συμπόσιο. «Ἔτι δὲ μᾶλλον εἰς ἀξίωμα καὶ δόξαν αὐτοὺς κατέστησεν ἡ τοῦ τρίποδος περίοδος»• ἐπὶ πλέον μᾶλλον τοὺς ἔδωσε δόξα καὶ κύρος ἡ περιφορὰ τοῦ τρίποδος τῶν Δελφῶν. «Καὶ διὰ πάντων ἀνακύκλησις καὶ ἀνθύπειξις μετ’ εὐμενείας φιλοτίμου γενομένη»• καὶ ἡ ἀμοιβαία ἀναγνώρισις καὶ συγκατάβασις ποὺ ἔγινε μὲ φιλότιμες προσπάθειες ἀλληλοεκτιμήσεως. Στὴν Ἀγορά, ἐνώπιον τῶν πολιτῶν, γίνονταν οἱ ἀναζητήσεις τῶν σοφῶν.

ΗΠΑ καὶ παρακολουθήσεις

Οἱ παρακολουθήσεις δεκάδων ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας συγκλονίζει τὴν χώρα, ἐνῶ οἱ δικαιολογίες τῶν ἐπισήμων, ὅτι ἔχουν προλάβει πολλὲς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, δὲν πείθουν καθόλου• στὴν πολιτεία Οὔτα, γνωστὴ γιὰ τοὺς Μουρμόνους της, ἔχει κατασκευασθεῖ τὸ κέντρο παρακολουθήσεων, ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα κτίρια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, γιὰ τὴν ἄμεση ἀξιολόγηση ὅλων τῶν δεδομένων. Ὁ Ἐντουάρντ Σνόουντεν ἀπ’ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ ἐπιμένει ὅτι δὲν ἀνακαλεῖ τὶς καταγγελίες του, ἀλλὰ καὶ ὅτι θὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἔκδοσή του στὴν Ἀμερική, ἐνῶ γίνονται πολλὲς διαδηλώσεις ἀλληλεγγύης γιὰ ὑποστήριξή του• ἡ κατακραυγὴ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς εἶναι ἔντονη, κι ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀναμένει τὴν ἐκτόνωσή της γιὰ τὴν δημόσια ἐμφάνιση τοῦ προέδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπ’ τὴν ἐπικαιρότητα. Οἱ ἀπαντήσεις στὶς ἐρωτήσεις τῶν ἄλλων κυβερνήσεων δὲν ἐδόθησαν• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔχει πληγεῖ στὴν εὐαίσθητη πλευρά του.

Διαδοχὴ τοῦ Μπὲν Μπερνάκε

Ἡ διαδοχὴ τοῦ Μπὲν Μπερνάκε, στὴν προεδρία τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἀπασχολεῖ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες• ἡ δεκαετὴς θητεία του κρίνεται ἀρνητικά, καθὼς συνέπεσε μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων καὶ τὴν χειρότερη ὕφεση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Ὡς διάδοχός του προβάλλεται ἡ ἀντιπρόεδρος Ζάννετ Γιέλλεντ, ἂν καὶ δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ τίποτε• ἡ θητεία λήγει στὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἀλλὰ ἡ προετοιμασία ἄρχισε ἀπὸ τώρα. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται ὡς μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὸν πρόεδρο, διότι ἔχει πληγεῖ πολὺ ἡ δημοτικότητά του ἀπ’ τὸ σκάνδαλο τῶν παρακολουθήσεων καὶ τὶς ἀποτυχίες στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική• τὸ πρόβλημα ὅμως βρίσκεται στὶς σχέσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, διότι διαφωνοῦν στὴ δημοσιονομικὴ πολιτική. Πέντε μῆνες μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του κι ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπέλθει συφμωνία γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ καὶ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα οὐδεμία διέξοδος.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ πρῶτες, Τόκυο, 6,35%, καὶ Σαγκάη, 2,83%, ἐνῶ στὴ Δύση ἦταν χαμηλότερες• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στά, 1,3319 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε, 125,4385 γιέν, ὅπως καὶ τὸ δολλάριο, 94,1820, ἐνῶ ὁ χρυσὸς βελτιώθηκε, 1386,25 καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 103,28. Ἡ ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, γιὰ μείωση τῆς προβλέψεως ἀναπτύξεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, ἐπηρέασε τὴν Ἀσία, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη περισσότερο τὸ διαφαινόμενο ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἀμερικῆς, μὲ τὴν γαλλικὴ ἐπιμονὴ στὴν ἐξαίρεση τῶν πολιτιστικῶν προϊόντων• οἱ Ἀμερικανοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ ἐξαγωγὲς τοῦ Χόλλυγουντ εἶναι τὰ πρῶτα τους προϊόντα καὶ δὲν θὰ ἤθελαν μὲ κανέναν τρόπο τὴν ἐξαίρεσή τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ διατήρηση στὸ ἔδαφος τῶν Boeing787 τῶν ἰαπωνικῶν ἀερογραμμῶν, λόγῳ βλάβης στὶς μηχανές, στὴ συνέχεια τῆς προηγουμένης, θεωρεῖται ὡς σοβαρὴ ζημία στὶς ἐξαγωγὲς ἀεροσκαφῶν.

Γαλλία, πολιτιστικὰ ἀγαθὰ

Τὴν ἐξαίρεση τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, ἀπ’ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, θέτει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἡ Γαλλία• στὸ χθεσινὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐμπορίου τὸ Παρίσι ἦταν σαφές, ἐξαιρούνται ἢ διακόπτονται οἱ συνομιλίες. Ἡ Γαλλία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως καὶ τῆς συγχρόνου παραγωγῆς της καὶ ἀντιτάσσεται σκληρὰ στὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ προτύπου• τὴν ὑποστηρίζουν καὶ οἱ χῶρες μὲ μακρόχρονη πολιτιστικὴ παράδοση, Ἑλλάς, Ἱσπανία, Ἰταλία, ἀκόμη καὶ οἱ γερμανικὲς χῶρες, ἔστω κι ἂν δὲν προβάλλουν ἐπαρκῶς τὶς θέσεις τους. Ἤδη ἔχουν ἐξαιρεθεῖ τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα καὶ τὰ ὁπλικὰ συστήματα, πιέσει τῆς Οὐάσιγκτον, διότι ἔχουν μεγάλες ἐξαγωγές• οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἐνοχληθεῖ πολὺ καὶ χύνουν χολὴ κατὰ τῶν Γάλλων στὰ δημοσιεύματά τους.

Βρεταννία, Ὀκτὼ μεγάλοι

Ἡ σύνοδος κορυφῆς τῶν Ὀκτὼ μεγάλων στὸ Μπέλφαστ τὸ Σαββατοκύριακο θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ὅλα τὰ τρέχοντα διεθνῆ προβλήματα, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά• Βόρειος Κορέα, Μέση Ἀνατολὴ καὶ περισσότερο Συρία, Τουρκία καὶ Λιβύη εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη, τῶν ἡγετῶν, Ἀμερικῆς, Ρωσίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρεταννίας, Ἰαπωνίας, Ἰταλίας καὶ Καναδᾶ, ἐνῶ στὰ οἰκονομικὰ δεσπόζει ἡ ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ ὁ ρόλος τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν. Οἱ συζητήσεις προβλέπονται δύσκολες, καθὼς εἶναι γνωστὲς οἱ διαφορὲς ἀπόψεων, ὄχι μόνο τῆς Μόσχας, ὡς ἐκποροσώπου καὶ τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν• οἱ παρατηρητὲς δὲν προβλέπουν συμφωνία σὲ κανένα σχεδὸν θέμα, ἀλλὰ ἐλπίζουν στὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων στὶς διμερεῖς συναντήσεις. Τὸ συριακὸ καὶ τὸ τουρκικὸ εἶναι τὰ πρῶτα, στὴν ἀνταλλαγὴ τῶν ἀπόψεών τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.